logo
Dagens analyser - måndagen den 27 juli 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-07-27 kl. 07:29 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-07-27 kl. 07:32 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -2,0% OMXS30 -1,7% DJI -0,7% NASDAQ -0,9%
685,1 1 750,2 26 469,9 10 363,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Scatec Solar ASA Behåll 167 (180) NOK
Valmet Behåll (Köp) 25 (23,50) EUR
Kindred Köp 84 (80) SEK

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:4,20 EUR
Pris:3,72 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Head of IT Hardware & Semis Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-27 kl. 08:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-27 kl. 10:27.

INFÖR RAPPORT

Resultat för andra kvartalet kommer senast 31 juli

Nokia bör rapportera ett svagt Q2-resultat på grund av den kortsiktiga motvinden från covid-19. Även om vi har vägt in i ett konservativt scenario samt att Ericsson slutligen gynnas av en förmånlig mix, har Nokia potential till att vara en bit över vår prognos under det andra kvartalet. Försäljningen för det andra kvartalet kan minska med 9 procent mot jämförbar försäljning (med ett tapp av marknadsandelar inom mobil). Vi tror att Nokia till stor del kan bekräfta sin guidening för 2020. Trots den växande oron för den mobila verksamheten upprepar vi Köp då 5G-cykeln gradvis byggs upp, nätmarknaden är fortsatt motståndskraftig och värderingen är fortfarande låg.

Prognosöversyn

Vi tror att försäljningen för det andra kvartalet kan minska med 9 procent mot jämförbar försäljning (jämfört med -4 procent i jämförbar försäljning i Q1,) vilket till stor del påverkats av covid-19. Vi förväntar oss att den rena rörelsemarginalen kommer att minska med 440 baspunkter jämfört med föregående år till 3,5 procent under andra kvartalet (marknaden spår 5,6 procent). Vi upprepar Köp till en riktkurs om 4,20 EUR.

Millicom

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:360,00 SEK
Pris:250,50 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-27 kl. 08:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-27 kl. 09:43.

UPPDATERING

Prognosförändringar inför rapporten gällande andra kvartalet

Vi uppdaterar vår prognos för andra kvartalet och väntar oss att serviceintäkter och rörelseresultat (EBITDA) kommer minska med nära 6 respektive 9 procent under andra kvartalet. Vi väntar oss dessutom ett något positivt kassaflöde, där försäljningen av 3 procent i bolaget Helios Towers är en bidragande faktor. Millicom handlas till nivåer som är klart under konkurrenternas, räknat på EV/EBITDA 2020-2021.

Nedbrytning av prognos

Vi har marginellt höjt prognoserna för service-intäkterna och rörelseresultat (EBITDA) för 2020-2022, till största del med anledning av valutajusteringar. Vi förväntas oss att de största negativa effekterna under andra kvartalet kommer komma från Bolivia och Honduras samt mindre dramatiska i Guatemala och Paraguay. Vi upprepar Köp med riktkursen 360 SEK.

Electrolux Professional

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 SEK
Pris:36,56 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-27 kl. 07:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-27 kl. 09:43.

UPPDATERING

Marginalåterhämtningen ser lika snabb ut som efter finanskrisen

Med anledning av en bättre marginalutveckling än väntat under det andra kvartalet och även kommentarer om att Mat- & Dryckessegmentet är lönsamt igen redan i juni, höjer vi vinsten per aktie för 2020 med 49 procent, samtidigt som vår medellånga prognos är oförändrad för 2021-2022. Den snabba marginalförbättringen som skedde efter finanskrisen ser ut att kunna återupprepas, men vi förväntar oss inte att intäkterna kommer att förbättras snabbt. Balansräkningen fortsätter vara stark och vi ser bolaget som ett intressant case for företagsaffärer och förvärv framöver.

Viktiga resultat

Intäkterna minskade under andra kvartalet med -40 procent organiskt jämfört med föregående år, tvättsegmentet var mer stabilt än väntat. Juni förbättrades till -20 procent jämfört med föregående år, vilket också är prognosen för juli.

Prognosöversyn

Vi estimerar för en organisk minskning på -20 procent för 2020, följt av en återhämtning på 15 procent 2021 och en normalisering på +3 procent för 2022. Marginalen ses sjunka från 11,8 procent 2019 till 6,4 procent för 2020 och kommer sedan återhämta sig med hjälp av det nya kostnadsprogrammet om 100-150 miljoner SEK. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 45 SEK.

Mekonomen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:90,00 SEK
Pris:71,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-27 kl. 07:51, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-27 kl. 09:43.

UPPDATERING

Sannolikt stöd av bra efterfrågan på service för bilar

Vi höjer våra prognoser något inför Q2-rapporten den 21 augusti. Vi förväntar oss att bilservicesegmentet utvecklats väl på Mekonomens huvudmarknader i Sverige, Norge och Danmark. Vi höjer vår riktkurs till 90 SEK (75) med anledning av en prognosökning om 7 procent under 2020 och framåt samt en upprevidering av EBITDA från 9 procent till 10 procent i diskonterat kassaflöde-värdering.

Viktiga resultat

Covid-19 har haft en begränsad inverkan på efterfrågan på servicetjänster på Mekonomens huvudmarknader i Sverige och Norge, vilket indikerades av Bilias senaste omvända vinstvarning. Allt fler verkar välja att ta bilen istället för att åka kollektivtrafik, vilket gynnat efterfrågan på bilservice-tjänster. Vi upprepar Köp till en höjd riktkurs om 90 SEK (75).

Veoneer

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:11,00 USD
Pris:11,19 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-27 kl. 07:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-27 kl. 09:43.

UPPDATERING

Tekniska ersättningar driver resultatet för Q2

Veoneer presenterade ett resultat för det andra kvartalet som i stort var över förväntan. Vi fortsätter att notera vissa förbättringar som drivs av Veoneers justerade marknadsinitiativ, resultatet drevs dock till stor del av extraordinära poster (återbetalningar till kunder samt tvistlösning för Nissin-Kogyo). Ledningen bekräftade guidningen för räkenskapsåret 2020 om att minska rörelseförluster och kassaflöde jämfört med 2019. Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 11 USD

Kindred

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:84,00 SEK
Pris:58,14 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-27 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-27 kl. 07:32.

UPPDATERING

Stark start på Q3 när sportbetting återhämtar sig

Kindreds andra kvartalsrapport var i linje med de preliminära siffrorna som släpptes i början av juli. Det positiva från rapporten var den starka starten på det tredje kvartalet, där Kindred har haft en tillväxt på 40 procent jämfört föregående år under 1-19 juli. Detta beror delvis på en stark marginal inom sportbetting (+20 procent över genomsnittet från 2019) och det är också sannolikt att allt fler bettar än normalt. Under andra kvartalet kompenserades tappet i sportsbetting till stor del av intäkter från kasino. Kasinosegmentet förstärktes också av kostnadsbesparingar och lägre marknadsföringskostnader än normalt. Sammantaget var rapporten stark och aktiviteten inför det andra halvåret 2020 ser bättre ut än vad vi trott innan rapporten. Vi höjer prognosen för rörelseresultatet för 2020 med 10 procent och 5 procent för 2021. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 84 SEK (80)

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:250,00 SEK
Pris:214,80 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-27 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-27 kl. 07:32.

UPPDATERING

Gradvis återhämtning under andra kvartalet

Kambis siffror för det andra kvartalet var starkare än väntat, då sportbetting successivt återhämtade sig under kvartalet, vilket resulterade i en svag ökning i juni jämfört med föregående år. En fortsatt period med stor aktivitet för sport under det tredje kvartalet, i kombination med hög aktivitet i USA, tyder på en normal aktivitet framöver. Även om vi höjer vårt rörelseresultat för 2020 med anledning av den starka Q2-rapporten gör vi mindre justeringar i vår prognos för 2021, medan estimaten för 2022 års rörelseresultat sänks med 10 procent för att återspegla uppdateringen av DraftKings-kontraktet, som nu har bekräftats att avslutas i september 2021. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 250 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 685,1 -2,0% -0,8% 0,6%
OMXS30 1 750,2 -1,7% -1,1% -1,2%
OMXH25 4 174,7 -0,7% 2,5% -1,1%
OMXC20 1 304,3 -1,7% -0,7% 14,8%
OSEBX 840,0 -0,4% -0,4% -9,8%
OMXBB 978,2 -0,3% 0,8% -1,5%
Dow Jones 26 469,9 -0,7% -0,8% -7,2%
S&P500 3 215,6 -0,6% -0,3% -0,5%
Nasdaq C 10 363,2 -0,9% -1,3% 15,5%
SX5E 3 310,9 -1,8% -1,6% -11,6%
DAX 12 838,1 -2,0% -0,6% -3,1%
CAC40 4 956,4 -1,5% -2,2% -17,1%
RTS 1 256,0 -0,4% 3,3% -18,9%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 43,3 0,1% 0,5% -34,3%
Guld 1 902,1 1,3% 5,2% 25,6%
Silver 22,5 -1,7% 17,3% 24,5%
Aluminium 1 654,5 -0,4% 2,3% -8,1%
Bly 1 808,0 0,8% -0,2% -6,0%
Koppar 6 412,5 -1,9% -0,7% 4,2%
Nickel 13 430,0 -0,2% 1,1% -4,1%
Zink 2 193,5 -0,6% 0,3% -4,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,06 3,90 1,70 -21,30
Norge, 10 år 0,58 1,30 -5,70 -96,30
Tyskland, 10 år -0,44 4,30 1,70 -25,20
GB, 10 år 0,15 2,90 -1,00 -67,40
USA, 10 år 0,59 1,06 -3,62 -133,05
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,29 0,2% -0,4% -2,1%
USD / SEK 8,85 -0,1% -2,1% -5,5%
GBP / SEK 11,32 0,3% -0,1% -8,8%
NOK / SEK 0,96 -0,2% -1,0% -9,5%
DKK / SEK 1,38 0,2% -0,3% -1,7%
CAD / SEK 6,60 -0,1% -0,8% -8,5%
CHF / SEK 9,59 0,2% -0,3% -0,8%
JPY / SEK 0,08 1,0% -0,9% -3,0%
EUR / USD 1,16 0,3% 1,8% 3,6%
USD / JPY 105,86 -1,1% -1,2% -2,6%
EUR / GBP 0,91 -0,1% -0,2% 7,3%
AUD / USD 0,71 -0,4% 1,6% 1,0%
USD / CAD 1,34 0,0% -1,3% 3,4%
GBP / USD 1,28 0,3% 2,0% -3,5%
USD / NOK 9,18 0,1% -1,2% 4,5%
EUR / NOK 10,67 0,4% 0,6% 8,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York hade handlats ned vid fredagens stängning. Investerares tankar om en försämrad relation mellan USA och Kina tyngde sentimentet.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned med 0,7 procent till 26.470. Det bredare S&P 500-indexet var i sin tur ned med 0,6 procent till 3.216, samtidigt som teknikorienterade Nasdaqs kompositindex backade 0,9 procent till 10.363.

Kina-USA-relationen tyngde under fredagen, efter att båda länderna stängt varsitt konsultat samt att Donald Trump uttalat sig om att handelsavtalet med Kina betyder allt mindre.

Men investerare oroar sig inte bara för de geopolitiska konflikterna och en virustrend i fel riktning på sina håll.

Även "oro kring en till IT-bubbla ökar", enligt Keith Lerner vid Suntrust Advisory.

"Det är också en ökande koncentrationsrisk, där de fem största aktierna nu står för 22 procent av S&P 500-indexet", menar han.

De fem mest indextunga bolagen i S&P 500-indexet är Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet och Facebook. Samtliga av dessa bolag förutom Amazon backade runt procenten, medan Amazon steg 0,8 procent.

Halvledarbolagen Nvidia och AMD steg på den fallande börsen efter att konkurrenten Intel i sin rapport meddelat en försening på minst sex månader av bolagets sju-nanometerschip, vilket AMD redan tillverkar. AMD rusade 16,5 procent, Nvidia steg 0,6 procent och Intel rasade 16,2 procent.

Kopiatortillverkaren Xerox, som tappat över 50 procent av börsvärdet hittills i år, backade 6,9 procent efter att JP Morgan sänkte riktkursen till 23:00 dollar per aktie och rekommendationen till "underperform". Aktien stängde på 15:65 dollar.

Investmentbanken Goldman Sachs har nått en förlikning med Malaysia som innebär att banken betalar 3,9 miljarder dollar, i utbyte mot att alla anklagelser läggs ned gällande bankens roll i härvan kring den statliga investeringsfonden 1MDB. Goldman Sachs-aktien backade 0,8 procent efter att ha inlett handeln positivt.

Investerare bestämde sig för att hämta hem vinsten hos elbilstillverkaren Tesla, efter att bolaget har stigit cirka 240 procent i år. Aktien stängde ned 6,4 procent.

Före fredagens börsöppning presenterade teleoperatören Verizon, med svensken Hans Vestberg som vd, sin kvartalsrapport. Justerat resultat och intäkter var något bättre än väntat och aktien gick upp 1,8 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var oförändrad vid 0,58 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen sjönk tydligt under den rapporttäta fredagen i linje med omvärlden när spänningar mellan Kina och USA gav investerare kalla fötter. De stora svenska verkstadsföretagen gick överlag svagt. Ett ljusare europeiskt inköpschefsindex dämpade dock nedgången.

OMXS30 sjönk 1,7 procent till nivån 1.750. Aktier för 18 miljarder kronor bytte ägare via Stockholmsbörsen.

Svagast i storbolagsindexet med nedgångar på drygt 3 procent gick telekombolaget Ericsson och medicinteknikbolaget Getinge, tätt följt av verkstadsföretagen Atlas Copco, Assa Abloy och Alfa Laval.

Utanför storbolagsindexet syntes nedgångar för flera av årets kursvinnare. Livekasinounderleverantören Evolution Gaming sjönk 7 procent och var fredagens mest omsatta aktie i Norden.

Relativt högt omsatt var en annan av årets raketer, bränslecellsbolaget Powercell, som sjönk 7 procent. I vätgassektorn föll även Cell Impact lika mycket. Två andra bolag som inte heller gjort aktieägarna besvikna i år, kommunikationstjänstebolaget Sinch och bioteknikbolaget Cellink, backade 6 procent vardera.

Bilsäkerhetsföretaget Veoneer tappade 12 procent i slagig handel efter att ha redovisat en mindre förlust än befarat, men ett oväntat stort försäljningstapp. Vissa positiva poster i resultatet väntas inte återkomma.

Loomis steg 4 procent efter att ha inkommit med ett högre ebita-resultat än väntat. Kontanthanteringsbolaget tror att den rådande pandemisituationen kan trigga en ny våg av affärsmöjligheter, framför allt på den amerikanska marknaden, sade vd Patrik Andersson till Nyhetsbyrån Direkt.

Hexagons vd Ola Rollén tror att det andra kvartalet utgjorde en botten och uppgav att mätteknikbolaget såg en stark återhämtning i Kina under perioden. Aktien var ned 1,8 procent under hög omsättning.

Electrolux Professional backade 7 procent efter en delårsrapport där omsättningen föll 40 procent organiskt under det pandemidrabbade kvartalet.

Kambi var också en förlorare med en nedgång på 5 procent. Intäkterna minskade drygt 30 procent och sportspelsleverantören redovisade en rörelseförlust.

Speloperatören Kindred, som tidigare lämnat preliminära siffror, skrev i sin rapport att de genomsnittliga dagliga intäkterna under det tredje kvartalet hittills varit 40 procent högre än samma period året innan. Kindred uppgav dock även att marknadsföringskostnaderna väntas öka framöver. Aktien tappade 3 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter idag.

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 10:00 IFO-index Jul 89,3/94,0/85,0 86,2/91,4/81,3
12:00 AF: veckostatistik v 8 540/639
USA 14:30 Order varaktiga varor (prel) Jun 7,0%/3,5% 15,7%/3,7%
USA 14:30 Dallas Fed Index Jul -4,8 -6,1

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
Millicom SE0001174970 4
Electrolux Professional Inga tillkännagivanden
Mekonomen SE0002110064 Inga tillkännagivanden
Veoneer US92336X1090 Inga tillkännagivanden
Kindred SE0007871645 Inga tillkännagivanden
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.