logo
Dagens analyser - onsdagen den 29 juli 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-07-29 kl. 08:28 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-07-29 kl. 08:31 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,3% OMXS30 -0,3% DJI -0,8% NASDAQ -1,3%
686,2 1 754,3 26 379,3 10 402,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Austevoll Seafood ASA Köp 109 (110) NOK
Leroy Seafood Köp 72 (73) NOK

Ahlstrom-Munksjo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:17,00 EUR
Pris:13,88 EUR
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-20 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-29 kl. 10:47.

UPPDATERING

Imponerande Q2-marginal bådar gott för 2021-22E

Trots en försäljningsnedgång på 17 procent under det andra kvartalet jämfört med föregående år ökade Ahlström-Munksjös EBITDA-marginal och den var överraskande stark på 11,9 procent (11,2 procent förra året). Detta signalerar tydligt att bolaget är i god form och framgångsrikt har skurit ner både rörliga och fasta kostnader. Då bolaget ser tecken på normalisering i de svagaste segmenten under andra kvartalet, inklusive industrifilter och hemmöbler, ser vi goda skäl för att verksamheten bör ha en meningsfull förbättring under de kommande kvartalen. Vi gör relativt små förändringar i vårt estimat för resultat.

Viktiga resultat

I och med en låg efterfrågan inom industriområden och hemmöbler minskade bolagets volymer med 10 procent jämfört med föregående år. Kombinerat med lägre priser och negativa valutaförändringar förklarar detta varför försäljningen minskade med så mycket som 17 procent under det andra kvartalet. Försäljningsnedgången mildrades dock till stor del av lägre råvarupriser och ledningen visade återigen att de har lyckats minska rörliga och fasta kostnader. Positivt var också att bolaget redovisade starkt resultat för divisionerna avancerade lösningar och industriella lösningar.

Prognosöversyn

Vi estimerar för ett EBITDA-resultat om 67 miljoner EUR för det tredje kvartalet, baserat på 6 procent lägre volymer jämfört med föregående år. Vi förväntar oss att resultatet för det tredje kvartalet kommer markera botten. Inför 2021 förväntar vi oss en EBITDA-höjning på cirka 20 procent drivet av både 6 procent bättre volymer och 4 procent högre priser. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 17 EUR.

Subsea 7

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 NOK
Pris:68,46 NOK
Analytiker:Kevin Roger
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-29 kl. 08:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-29 kl. 09:48.

UPPDATERING

Negativ EBITDA, men positivt fritt kassaflöde och lugnande utsikter

Orderingången för det andra kvartalet var lite bättre än väntat på 2 miljarder USD, varav 1,7 miljarder USD i förnybar energi. Intäkterna var lägre än väntat om 754 miljoner USD, och EBITDA blev negativt på grund av omstruktureringskostnader som bokförts detta kvartal om 104 miljoner USD. Tack vare sund kapitalförvaltning och låga kapitalkostnader har bolagets fria kassaflöde varit robust och nettokassan har under kvartalet ökat med nästan 150 miljoner USD. Prognosen för 2020 är relativt lugnande enligt vår uppfattning, intäkter och EBITDA guidade i linje med nuvarande marknadsförväntningar. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 110 NOK.

Salmones Camanchaca

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:54,00 NOK
Pris:58,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-29 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-29 kl. 09:20.

UPPDATERING

Tuff chilensk marknad

Den chilenska laxmarknaden har varit tuff, med låga laxpriser i USA och med en begränsad kapacitet att flytta volymer till den mer attraktiva marknaden i Europa. Under andra kvartalet, upplevde företaget även en storm, vilket resulterade i en förlust för 2020 på 2 200 ton (4 procent av de totala volymerna). Totalt sett verkar det som om Salmones Camanchaca är mitt i en kris där förhoppningarna ligger på en starkare julmarknad. NIBD/EBITDA-avtalet på 4x kan uppnås vid slutet av året om priserna inte skulle återhämta sig mer, detta är dock inte vår prognos för närvarande. På grund av de tuffa förhållandena nedgraderar vi till Behåll (Köp) och sänker riktkursen till 54 NOK (72).

YIT

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6,40 EUR
Pris:5,13 EUR
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-29 kl. 07:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-29 kl. 09:20.

UPPDATERING

Andra halvan av 2020 startar med ett blankare papper

Vi upprepar Köp samtidigt som vi sänker riktkursen till 6,4 EUR (6,5) efter att bolaget presenterat en svagare Q2-rapport än väntat. Med begränsade utsikter framöver från högre avgifter än väntat i affärslokaler. Starkare orderingång jämfört med föregående kvartal, bättre kassaflöde jämfört med föregående år och strukturellt lägre belåning efter försäljning av affärsdivisionen till Peab är alla positiva. Vi behåller utdelningen för 2019 om 0,4 EUR per aktie.

Viktiga resultat

Rörelseresultatet för affärslokaler drabbades av en extra avgift om 17 miljoner EUR till följd av finansiella uppgörelser. Covid-19 har haft en begränsad inverkan än så länge, bolaget har dock inte gett ut någon guidning för rörelseresultatet och försäljning för helåret 2020. Viktiga positiva resultat från det andra kvartalet 2020 är den växande orderstocken jämfört med föregående kvartal (+6 procent), rörelseresultat inom nyckeldivisionen bostäder i Finland/Central- och Östeuropa som var bättre än väntat och starkare kassaflöde jämfört med föregående år.

Prognosöversyn

Vi justerar vinsten per aktie för 2020-2022 med -6 procent, 2 procent respektive 0 procent. Vi upprepar Köp till en sänkt riktkurs om 6,4 EUR (6,5).

Norway Royal Salmon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:245,00 NOK
Pris:227,40 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-29 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-29 kl. 08:54.

INFÖR RAPPORT

Inför Q2: fokus på ISA-situationen i Q3

NRS har haft ett par olyckliga kvartal. Kostnaderna ökade under fjärde kvartalet 2019 och första kvartalet 2020. Dessa förväntas ha varit fortsatt höga under andra kvartalet. Bolaget har haft vissa problem under vintern och det är svårt att få fram en fast kostnadsbas i norra Norge under vintern. Inför det andra kvartalet förväntar vi oss att bolaget guidar för att kostnaderna för det tredje kvartalet ska vara ner, med anledning av högre volymer jämfört med föregående kvartal (+70 procent) med cirka 4 NOK/kg trots ISA-problem (lax-sjukdom). Frågan är hur mycket ISA-problemen kommer att påverka 2020. Ett annat bekymmer är covid-19 som har lett till förseningar av offshore-verksamheten, som skulle kunna leda till att 2021s volymtillväxtprognoser fördröjs. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 245,00 NOK (253,34).

Austevoll Seafood ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:109,00 NOK
Pris:79,15 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-29 kl. 06:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-29 kl. 08:31.

INFÖR RAPPORT

Inför Q2

AUSS aktiekurs har varit förvånansvärt svag i förhållande till Leroy Seafood (LSG). Austevoll äger 52,7 procent av LSG. AUSS del av LSG har den senaste tiden handlats med en rabatt om cirka 5 procent till de noterade aktierna. Marknaden räknar med nollvärde i företagets resterande fiskenäringstillgångar. Med andra ord är rabatten på konglomeratet AUSS stor (vi uppskattar cirka 30 procent rabatt på summan av delarna). Det pelagiska segmentet förväntas inte ha ett fantastiskt kvartal på grund av gamla kontrakt. Vi förväntar oss dock förbättringar från Q4 2019 och Q1 2020. Vi bedömer att Austral Group måste sälja sin produktion under det andra kvartalet till ett lägre pris än marknaden, detta på grund av kontrakt. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 109 NOK (110).

Leroy Seafood

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:72,00 NOK
Pris:54,28 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-29 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-29 kl. 08:31.

INFÖR RAPPORT

Inför Q2: God potential

LSG släpper sin andra kvartalsrapport den 20 augusti, och vi förväntar oss att kostnaderna kommer att vara i fokus. Bolaget har guidat för lägre förväntade kostnader i centrala Norge och vi förväntar oss att bolaget ska guida för kostnadsnedskärningar i norra och västra Norge under andra halvåret 2020. LSG har god potential tack vare post-smolt, och vi tror att vi kommer att se fler fördelar tack vare post-smolt från och med 2021. Post-smolt kommer sannolikt att vara en drivare framåt. På den negativa sidan, öring-priserna var svaga under andra kvartalet. Öring stod för cirka 17 procent av de totala volymerna. Vi sänker vårt estimerade rörelseresultat för 2020. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 72 NOK (73).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 686,2 -0,3% -1,0% 0,8%
OMXS30 1 754,3 -0,3% -1,2% -1,0%
OMXH25 4 122,6 -0,5% 0,0% -2,4%
OMXC20 1 312,1 0,1% -2,2% 15,5%
OSEBX 839,1 -0,1% -2,2% -9,9%
OMXBB 974,6 -0,2% -0,7% -1,8%
Dow Jones 26 379,3 -0,8% -1,7% -7,6%
S&P500 3 218,4 -0,6% -1,2% -0,4%
Nasdaq C 10 402,1 -1,3% -2,6% 15,9%
SX5E 3 303,6 0,0% -3,0% -11,8%
DAX 12 835,3 0,0% -2,6% -3,1%
CAC40 4 928,9 -0,2% -3,4% -17,5%
RTS 1 257,7 -0,7% -0,2% -18,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 43,2 -0,4% -2,5% -34,5%
Guld 1 940,9 0,2% 5,3% 28,1%
Silver 23,5 -3,4% 14,5% 30,5%
Aluminium 1 671,0 0,6% 1,5% -7,2%
Bly 1 835,0 1,9% 1,2% -4,6%
Koppar 6 399,5 -0,4% -1,7% 4,0%
Nickel 13 470,0 -1,8% 1,2% -3,8%
Zink 2 206,0 -0,2% -0,1% -3,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,10 -2,20 -0,50 -24,70
Norge, 10 år 0,54 -1,50 -8,10 -100,30
Tyskland, 10 år -0,52 -3,00 -5,50 -32,80
GB, 10 år 0,10 -1,80 -4,00 -72,40
USA, 10 år 0,58 -2,13 -1,97 -133,70
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,28 0,0% 0,5% -2,2%
USD / SEK 8,76 0,5% -1,6% -6,4%
GBP / SEK 11,34 0,8% -0,1% -8,5%
NOK / SEK 0,96 0,2% -1,3% -9,7%
DKK / SEK 1,38 0,1% 0,5% -1,8%
CAD / SEK 6,54 0,3% -1,2% -9,4%
CHF / SEK 9,55 0,7% 0,4% -1,2%
JPY / SEK 0,08 0,6% 0,2% -3,1%
EUR / USD 1,17 -0,4% 2,1% 4,5%
USD / JPY 104,98 -0,2% -1,8% -3,4%
EUR / GBP 0,91 -0,8% 0,6% 6,9%
AUD / USD 0,72 0,2% 0,7% 1,9%
USD / CAD 1,34 0,2% -0,4% 3,3%
GBP / USD 1,29 0,4% 1,5% -2,3%
USD / NOK 9,11 0,2% -0,3% 3,6%
EUR / NOK 10,68 -0,2% 1,8% 8,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York avslutade handeln nedåt på tisdagen. S&P 500-indexet pendlade mellan positivt och negativt territorium under dagen innan indexet till slut stängde nedåt.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned med 0,8 procent till 26.380. Det bredare S&P 500-indexet var i sin tur ned med 0,6 procent till 3.219, samtidigt som teknikorienterade Nasdaqs kompositindex backade 1,3 procent till 10.402.

Det statliga stödet om 600 dollar per vecka, som avslutas på fredag, föreslås att bli sänkt till 200 dollar. Demokraterna vill dock att den nuvarande nivån på 600 dollar förlängs till och med januari 2021. Medan republikanerna vill att arbetslösa får omkring 70 procent av sin förlorade lön.

Turismaktier, vilka har upplevt signifikanta nedgångar under pandemin, ökade i stället flerprocentigt under tisdagen. Kryssningsbolagen Carnival, Norwegian Cruise Line och Royal Caribbean steg alla över 3 procent. Medan flygbolagen United Airlines, American Airlines, Delta Air lines och Southwest Airlines ökade alla mellan 1,7 och 3,3 procent.

Elbilstillverkaren sjönk Tesla 4,1 procent. Analyshuset Bernstein har nedgraderat aktien till underperform från tidigare marketperform, men håller samtidigt kvar riktkursen på 900 dollar. Aktien stängde tisdagens handel på 1476 dollar per aktie.

Eastman Kodak rusade över 200 procent efter att bolaget fått ett statligt lån på 756 miljoner dollar för att producera olika sorters ingredienser till mediciner. Lånet ska återbetalas under en period på 25 år.

Snabbmatskedjan McDonalds sjönk 2,5 procent efter att bolaget redovisade siffror under förväntan. Bland annat sjönk den globala försäljningen med nästan 24 procent.

Läkemedelsbolaget Pfizer slog förväntningarna med kvartalsrapporten samt höjer prognosen avseende intäkter för 2020. Aktien steg 4,0 procent.

Även läkemedelsbolaget Merck avslutade uppåt. Aktien steg 1,0 procent efter att läkemedelsgiganten meddelade att utdelningen för det fjärde kvartalet blir 0,61 dollar per aktie.

3M handlades ned 5,0 procent. Industrikonglomeratets resultat för det andra kvartalet påverkades "signifikant" av covid-19-pandemins negativa effekter, skrev bolaget i rapporten. Det justerade resultatet per aktie var 16 procent lägre jämfört med motsvarande kvartal i fjol vilket speglar ett utfall om 1:78 dollar per aktie för det andra kvartalet, där det väntade var ett justerat resultat om 1:81 dollar per aktie.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 3 punkter till 0,58 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen var vid stängningen ned på tisdagen. Den initiala uppgången mattades snabbt och indexet började sedan färden nedåt för att runt lunchtid finna en botten för att avsluta handelsdagen något högre.

Vid stängning var OMXS30-indexet ned 0,3 procent till 1.745. Aktier för 14,1 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

Mest omsatt i Stockholm fortsätter vara livekasinoleverantören Evolution Gaming, som backade 2,0 procent, till 580 kronor, och fortsatte de senaste handelsdagarna färd nedåt. Aktien har varit under press sedan storägare Richard Livingstone sålt 8,6 miljoner aktier för 650 kronor per aktie.

I toppen av storbolagsindexet återfanns Securitas och SCA med kursuppgångar på 2,0 respektive 1,6 procent.

Astra Zeneca noterades också i toppskiktet med en uppgång på 1,3 procent. Läkemedelsbolaget meddelade inför börsöppningen att preparatet Farxiga infriade såväl primär- som sekundärmålet i fas 3-studien DAPA-CKD avseende behandling av kronisk njursjukdom.

Störst nedgångar visade däremot SKF, Volvo och Boliden som var ned 1,6 till 2,0 procent.

En större uppgång visade hårt pressade Scandic Hotels, vars aktie noterades upp 4,4 procent. Jefferies uppgraderade hotellaktien till behåll från tidigare underperform.

Spelbolaget Embracer backade 4,8 procent. SEB har sänkt rekommendationen för aktien till behåll (köp).

Även Nent handlades ned 3,4 procent. DNB Markets har sänkt sin rekommendation för aktien till behåll från tidigare köp.

Bland bolagen som presenterat sina kvartalsrapporter handlades kontraktstillverkaren Hanza ned 5 procent medan Bredband2 var upp 2,2 procent.

Bredbandsoperatören redovisade ett rörelseresultat på 15,6 miljoner kronor, mot 10,3 miljoner kronor föregående år, samtidigt som omsättningen växte 8,9 procent.

Brighter steg 6,6 procent efter att bolagets valberedning presenterat en ny permanent styrelse med Håkan Nyberg som ordförande. Han har tidigare varit vd för Nordnet.

På insynsfronten har Eneas chef för Global Services Bogdan Putinica har sålt aktier i för cirka 3 miljoner kronor i programvarubolaget. Eneaaktien backade 2,8 procent.

Tre affärsenhetschefer har även sålt aktier för totalt 7,7 miljoner kronor i taktätningsbolaget Nordic Waterproofing under måndagen och tisdagen. Aktien var upp drygt 1 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Lundin Energy Köp 215 SEK na na
Bilia Köp 105 SEK na na
Securitas Behåll 125 SEK na na
Lundin Mining Köp 64 SEK na na
Subsea 7 Köp 110 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
09:00 KI: konjukturbarometer 75,2
USA 14:30 Handelsbalans varor Jun -$74,2b -$74,3b
USA 16:00 Kontrakterade husköp Jan 15,6% / n.a. 44,3% / -10,4%
20:00 FED: räntebesked 0,25% / 0,0% 0,25% / 0,0%
20:30 FED: Jerome Powell håller presskonferens efter räntebesked
16:30 Olja: oljelager (DOE) v

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Ahlstrom-Munksjo FI4000048418 Inga tillkännagivanden
Subsea 7 LU0075646355 Inga tillkännagivanden
Salmones Camanchaca CL0002409135 Inga tillkännagivanden
YIT Inga tillkännagivanden
Norway Royal Salmon NO0010331838 Inga tillkännagivanden
Austevoll Seafood ASA NO0010073489 Inga tillkännagivanden
Leroy Seafood NO0003096208 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.