logo
Dagens analyser - torsdagen den 30 juli 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-07-30 kl. 08:27 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-07-30 kl. 08:30 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,6% OMXS30 0,4% DJI 0,6% NASDAQ 1,4%
690,1 1 760,6 26 539,6 10 542,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Norway Royal Salmon Köp 245 (253,34) NOK
YIT Köp 6,4 (6,5) EUR
Salmones Camanchaca Behåll (Köp) 54 (72) NOK
Tokmanni Group Köp 19 (16) EUR

AstraZeneca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:9 200,00 GBX
Pris:8 615,00 GBX
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Head of Pharmaceuticals
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-30 kl. 09:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-30 kl. 10:29.

EFTER RAPPORT

Mycket betryggande Q2-resultat på en tuff marknad

AstraZenecas guidning för 2020 upprepas, vilket är goda nyheter i den nuvarande miljön: att öka intäkterna från 6-9 procent till 10-14 procent (marknadens förväntade sig 10 procent) samt att vinsten per aktie ska växa mellan 15-19 procent (marknaden 17 procent). Intäkterna för det andra kvartalet överträffade med 1 procent, rörelseresultatet med 5 procent, tack vare en bättre bruttomarginal och vinsten per aktie med 3 procent. Efter svaga Q2-siffror från till exempel Roche förra veckan och GSK igår borde marknaden vara mer försiktig inför resultatet, men siffrorna är solida och av god kvalité. Det visar på säkra framsteg och understryker styrkan i Astras portfölj. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 9200 GBX.

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:64,00 SEK
Pris:52,55 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-30 kl. 08:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-30 kl. 09:34.

UPPDATERING

Första anblick: Lägre kostnader i Q2, produktionsutsikterna på koppar trimmas för 2020

Justerad EBITDA var 232 miljoner USD, 20 procent bättre än marknadens förväntningar på 193 miljoner USD (vi trodde 208 miljoner USD). Kopparproduktionen var ungefär i linje med förväntningarna medan zink, nickel och bly var under våra och marknadens förväntningar. Prognosen för kapitalinvesteringar höjdes något till 450 miljoner USD (440 miljoner USD). Positiva effekter av tidigare betalda leveranser och prisjusteringar i slutet av kvartalet om 32 miljoner USD. Vi hade prognostiserat 40 miljoner USD. Vi förväntar oss en neutral till en något positiv kursreaktion i dag. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 64 SEK.

Subsea 7

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 NOK
Pris:70,80 NOK
Analytiker:Kevin Roger
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-30 kl. 07:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-30 kl. 09:16.

UPPDATERING

Mycket välplacerade

Subsea 7 redovisade resultat för andra kvartalet med stora nedskrivningar och omstruktureringskostnader. Bolaget låter dock betryggande med en robust orderingång under första halvåret 2020, och en ökad synlighet för resterande halva. Ledningen bekräftade att marknadens förväntningar var rimliga. Vi granskar vår prognos, inklusive omstruktureringsavgiften på cirka 100 miljoner USD i vår EBITDA för 2020 och samtliga nedskrivningar i balansräkningen, men behåller intäkterna och EBITDA för 2020-2021 nästan oförändrad. SUBC verkar vara en av de bäst positionerade företagen i sektorn och är en av de mest förberedda för energiomställningen och behåller dem som favorit i sektorn.

Viktiga resultat

Subsea 7 är ett av branschens bäst positionerade företag med nyckelteknik, god ledning, bra fartyg, gott rykte, utförandekunskap, stark balansräkning och nyckelpositioner (kunder, geografiskt, och partners) i industrin. Bolagets omstruktureringsprogram är sjösatt väl. Subsea 7:s kommersiella framgång inom förnybar energi kommer sannolikt att fortsätta (se vår senaste rapport).

Prognosöversyn

Prognosen för orderingången och intäkterna är oförändrade för 2020-2022. EBITDA-estimaten för 2020 sänks, vilket återspeglar kostnaderna för omstrukturering, EBITDA-estimaten för 2021-2022 sänks med cirka 5 procent, och rörelseresultatet/nettoresultatet påverkas av lägre avskrivningar och amorteringar. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 110 NOK.

Sampo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:38,70 EUR
Pris:32,00 EUR
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-29 kl. 20:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-30 kl. 08:54.

UPPDATERING

Potentiellt uppköp av brittiska skadeförsäkringsaktören Hastings

Sampo och sydafrikanska försäkringsgivare RMI (börsvärde 2,6 miljarder EUR) har bekräftat att de är i diskussioner om ett uppköp av aktier i brittiska motorfokuserade skadeförsäkringsbolaget Hastings (HSTG) som sedan tidigare inte ägs eller kontrolleras av Sampo och RMI. HSTG steg igår 18 procent på nyheterna med ett totalt börsvärde på 1,5 miljarder EUR. Digitaliseringens framsteg ökar synergipotentialen inom skadeförsäkring, där Sampo har lång erfarenhet/expertis och de avser att expandera (livförsäkringar utgör 40 procent av vinsten i vår prognos för Sampo 2021). Utöver den regionala täckningen kan Sampo vara intresserad av Hastings teknik för black box/telematikförsäkring. Inga detaljer har dock lämnats ut om prissättningen, vilket gör det svårt att avgöra om detta kommer att vara en bra affär. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 38,70 EUR.

Bilia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 SEK
Pris:84,10 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-30 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-30 kl. 08:48.

UPPDATERING

Bättre resultatmix än väntat

Vi har höjt våra prognoser efter Bilias slutliga Q2-rapport. Resultatet var i linje med den vinstvarningen som man släppte den 16 juli, mixen var bättre än väntat då servicesegmentet bidrog mer till resultatet. Bilia redovisade ett starkt kassaflöde i och med ett växande intresse för begagnade bilar. En åldrande flotta och en konkurrenskraftig fördel för bilar jämfört med kollektivtrafiken förväntas vara stödjande för bolaget framöver.

Viktiga resultat

Resultatet var i linje med den omvända vinstvarningen. Mixen var dock mer gynnsam, med ett högre bidrag från servicesegmentet. En avmattning i nybilsförsäljningen balanserades till stor del upp av efterfrågan på begagnade bilar på grund av ett ökat intresse för bilägande på grund av covid-19. Under andra kvartalet ökade kassaflödet till 1,5 miljarder SEK jämfört med 337 miljoner SEK under det andra kvartalet 2019. Skillnaden förklaras av lagerminskning som resultat av ökad efterfrågan på begagnade bilar. Bolaget har en mycket begränsad skuldsättning.

Prognosöversyn

Serviceverksamheten förväntas gradvis förbättras i och med en åldrande bilpark och ökade körsträckor på grund av covid-19. Vi upprepar Köp samt höjer riktkursen till 110 SEK (105).

Mowi ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:212,00 NOK
Pris:169,45 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-29 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-30 kl. 08:30.

UPPDATERING

Q2: Spänningen kring jordbrukskostnader

Mowi redovisade ett stabilt rörelseresultat på 96 miljoner EUR under det andra kvartalet. De spännande elementen inför rapporten för andra kvartalet är: rörelseresultatet för varje segment, jordbrukskostnader, utdelning samt guidning. Vi tror att det är möjligt med en utdelning från Mowi under Q2 även om vi inte nödvändigtvis hoppas på en.

Viktiga resultat

Vi uppskattar att rörelsekostnaderna för jordbruket minskade med 0,2 EUR/kg jämfört med föregående kvartal med oförändrade kostnader i Norge och en solid förbättring i Skottland på cirka 1 EUR/kg. Konsumentprodukter har gått relativt svagt den senaste tiden. En stor efterfrågan på detaljhandelsprodukter under andra kvartalet kan dock vara en vändpunkt för marginalerna i detta segment.

Prognosöversyn

Vi bedömer att Mowi kommer att uppnå en volymtillväxt på endast 2 procent för 2021, och vi antar samma tillväxttakt fram till 2025. Vi förutsätter att rörelsekostnaderna stabiliseras på 4,61 EUR under 2021 från 4,69 EUR 2020. För 2021 uppskattar vi att Mowi kommer att uppnå ett pris om 6,2 EUR/kg. Inom fodersegmentet bedömer vi att rörelsekostnaderna kommer att öka något från 3,8 procent 2020 till 4,5 procent 2021. För konsumentprodukter förutsätter vi att rörelsemarginalerna ligger kvar på cirka 2,5 procent även 2021. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 212 NOK.

Securitas

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:125,00 SEK
Pris:134,20 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-29 kl. 13:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-30 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Q2 vid första anblick - Solida resultat

Intäkterna för det andra kvartalet var i linje med marknadens förväntningar och landade på 26 556 miljoner SEK, -4 procent organiskt jämfört med föregående år. Man rapporterade ett rörelseresultat om 1 075 miljoner SEK och en marginal om 4,0 procent, 24 procent bättre än marknadens förväntningar. Den organiska tillväxten i Amerika var -2 procent jämfört med Europa som var -6 procent, som påverkades mer av nedsättningarna av flygplatser. Ibero-Amerika var -1 procent. Kassaflödet var starkt på 2,4 miljarder SEK och lämnade ND/EBITDA på stabila 2,1x. Bolaget lanserar ett nytt kostnadsbesparingsprogram med tillhörande avgifter på 350-500 miljoner SEK med en återbetalning på cirka 2 år. Slutsats: En solid rapport med bättre marginal än befarat bör innebära en viss uppsida på kort sikt. Det solida kassaflödet är också positivt, även om den får hjälp av vissa subventioner osv. Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 125 SEK.

Tokmanni Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:19,00 EUR
Pris:16,40 EUR
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-30 kl. 07:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-30 kl. 08:30.

UPPDATERING

Normalisering på en högre nivå

Tokmanni upplevde en exceptionell efterfrågan under det andra kvartalet, det operationella resultatet imponerande och kommer troligen att leda till en ökning av marknadsandelar och en måttlig kostnadstillväxt. Vi har en fortsatt positiv syn på marknaden för lågprisförsäljning samt på Tokmannis positiva marginalutveckling.

Viktiga resultat

Det justerade rörelseresultatet ökade med 64 procent under det andra kvartalet jämfört med föregående år, med anledning av den exceptionella försäljningstillväxten (19 procent jämfört med föregående år) och belåning. Trots den kraftiga volymökningen lyckades Tokmanni upprätthålla verksamheten utan att utöka sin kostnadsbas väsentligt. Ledningen återinförde guidningen för räkenskapsåret 2020 och förväntade sig "stark" tillväxt och förbättrad lönsamhet. Den kortsiktiga guidningen var mer begränsad, men från guidningen och beslutet att betala ut resterande utdelning från 2019 (0,37 EUR per aktie) tolkar vi att den nuvarande handeln kommer vara på en hög nivå. De kortsiktiga effekterna av att kunderna tillbringar mer tid hemma samt stängda gränser kommer fortsätta normaliseras. På längre sikt förväntar vi oss dock att Tokmanni kommer att utnyttja sitt lågprissegment i en svagare ekonomi.

Prognosöversyn

Vi har höjt prognosen för 2020 på jämförbar försäljning från 7,2 procent till 8,7 procent och den justerade rörelsemarginalen till 8,6 procent (7,9 procent), men lämnar vår prognos på rörelsemarginalen för 2021-2022 i stort sett oförändrad. Vi upprepar Köp samt höjer riktkursen till 19 EUR (16).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 690,1 0,6% -1,2% 1,4%
OMXS30 1 760,6 0,4% -1,1% -0,6%
OMXH25 4 101,1 -0,5% -1,0% -2,9%
OMXC20 1 303,5 -0,7% -2,1% 14,8%
OSEBX 841,7 0,3% -1,0% -9,6%
OMXBB 969,4 -0,5% -1,3% -2,4%
Dow Jones 26 539,6 0,6% -1,7% -7,0%
S&P500 3 258,4 1,2% -0,5% 0,9%
Nasdaq C 10 542,9 1,4% -1,5% 17,5%
SX5E 3 300,2 -0,1% -2,1% -11,9%
DAX 12 822,3 -0,1% -2,2% -3,2%
CAC40 4 958,7 0,6% -1,6% -17,1%
RTS 1 266,0 0,7% 0,9% -18,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 43,8 1,2% -1,2% -33,7%
Guld 1 950,9 0,5% 5,3% 28,8%
Silver 24,3 3,4% 9,4% 34,9%
Aluminium 1 687,0 1,0% 2,2% -6,3%
Bly 1 847,0 0,7% 2,6% -4,0%
Koppar 6 475,0 1,2% -0,8% 5,2%
Nickel 13 762,0 2,2% 4,1% -1,7%
Zink 2 286,0 3,6% 3,8% -0,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,09 0,50 2,30 -24,20
Norge, 10 år 0,53 -0,90 -3,60 -101,20
Tyskland, 10 år -0,50 1,80 -0,30 -31,00
GB, 10 år 0,12 2,10 -0,20 -70,30
USA, 10 år 0,58 -0,42 -1,81 -134,12
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,31 0,3% 0,5% -1,9%
USD / SEK 8,76 -0,1% -1,0% -6,5%
GBP / SEK 11,35 0,1% 0,8% -8,5%
NOK / SEK 0,97 0,4% -0,4% -9,4%
DKK / SEK 1,39 0,3% 0,5% -1,5%
CAD / SEK 6,56 0,2% -0,5% -9,2%
CHF / SEK 9,57 0,2% 0,6% -1,0%
JPY / SEK 0,08 -0,2% 1,0% -3,3%
EUR / USD 1,18 0,4% 1,6% 4,9%
USD / JPY 105,11 0,1% -1,9% -3,3%
EUR / GBP 0,91 0,2% -0,3% 7,2%
AUD / USD 0,72 0,1% 0,3% 1,9%
USD / CAD 1,34 -0,3% -0,6% 3,0%
GBP / USD 1,30 0,1% 1,8% -2,1%
USD / NOK 9,07 -0,4% -0,6% 3,2%
EUR / NOK 10,68 0,0% 0,9% 8,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York stängde uppåt på onsdagen. Nyheter från Federal Reserve om räntan och covid-19-åtgärder stöttade börserna i slutet av handelsdagen.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp med 0,6 procent till 26.542. Det bredare S&P 500-indexet var i sin tur upp med 1,3 procent till 3.259, samtidigt som teknikorienterade Nasdaqs kompositindex hade stigit 1,4 procent till 10.543.

Federal Reserve lämnade räntan oförändrad, i linje med förväntningarna.

Om covid-19 sade Fed-chefen Jerome Powell att "vi har alla en roll att spela i nationens respons på pandemin. Vi i Federal Reserve åtar oss fortsatt att använda våra verktyg för att göra vad vi kan, så länge det behövs, för att erbjuda viss lättnad och stabilitet, för att säkra att återhämtningen blir så stark som möjligt, och för att begränsa de bestående skadorna på ekonomin."

Utfrågningen av de stora teknikbolagen, Amazon, Alphabet, Apple och Facebook, gav inga negativa kursreaktioner, utan aktierna avslutade handeln uppåt över procenten.

Bland enskilda aktier fortsatte rusningen för klädeskoncernen L Brands och aktien stängde på över 35 procent upp, efter att aktien både fått höjda riktkurser av en mängd finanshus samt att bolaget ska permittera hundratals anställda. Permitteringarna och andra kostnadsreduceringar ska spara 400 miljoner dollar om året.

Även halvledartillverkaren AMD fortsatte att rusa och avslutade handeln med en ökning på 12,5 procent efter att bolaget höjt sin prognos för helårsintäkter efter tisdagsbörsens stängning. I sektorn backade Intel 2,4 procent, medan Nvidia steg 2,5 procent.

Tesla steg 1,5 procent till cirka 1.499 dollar per aktie efter att Morgan Stanley höjde riktkursen till 1.050 dollar per aktie från tidigare 740 dollar.

Musikstreamingföretaget Spotify redovisade ett rörelseresultat för det andra kvartalet på -167 miljoner euro. Det var sämre än förväntningarna på -64,3 miljoner euro och även lägre än bolagets egen prognos. Aktien tappade 1,8 procent.

Det amerikanska industrikonglomeratet General Electric kablade ut ett justerat resultat per aktie på -0:15 dollar vilket var sämre än analytikernas förväntningar om -0:09 dollar. Aktien var ned 4,4 procent.

Eastman Kodak, vars kurs stigit med över 1.400 procent under veckan, fortsatte under onsdagen och rusade något över 300 procent. Nasdaq handelsstoppade aktien ett antal gånger på grund av volatilitet.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 2 punkter till 0,57 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen var vid stängning något upp på onsdagen. Handelsdagen präglades av pendlande rörelser ovanför nollstrecket, med några få tvära kast nedåt.

Vid stängningen var OMXS30-indexet upp 0,4 procent till 1.761. Aktier för 14,3 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

I toppen av storbolagsindexet noterades Volvo och Essity som steg 1,9 respektive 1,7 procent.

Rapporterande Securitas handlades upp 0,4 procent. Verksamheten har påverkats klart negativt av coronapandemin under det andra kvartalet inom koncernens alla segment, vilket lett till initierande av ett kostnadsbesparingsprogram. Bolaget redovisade ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 1.075 miljoner kronor. Analytikernas prognos var på 869 miljoner, enligt Infronts sammanställning.

Bankerna Swedbank och Nordea noterades också högre med uppgångar på 1,1 respektive 0,8 procent efter att Citi höjt dem till köp.

Alfa Laval och Autoliv tappade i stället 1,2 och 1,5 procent och placerade sig i botten av OMS30-indexet.

Mest omsatt i Stockholm med marginal fortsätter vara livekasinounderleverantören Evolution Gaming, som bröt de senaste dagarnas trend med lägre kurser då aktien avancerade 3,8 procent.

Lundin Energy redovisade innan öppningen ett ebitda-resultat om 335 miljoner dollar för det andra kvartalet. Det understeg analytikerkonsensus på 354 miljoner dollar, enligt Infronts sammanställning. Vidare upprepades produktionsprognosen för 2020 om 157.000 fat per dag. Aktien sjönk 1,8 procent efter att som mest varit ned 4 procent.

H&M:s huvudägare familjen Persson har den 24-28 juli via ägarbolaget Ramsbury Invest köpt ytterligare 3,1 miljoner aktier i klädjätten för totalt drygt nästan 420 miljoner kronor. H&M-aktien avancerade 1,5 procent.

Flera papper i fastighetssektorn utvecklades bättre än börsen. I sektorn gick Castellum upp 4 procent. Aktien höjdes till neutral från sälj av Goldman Sachs under tisdagen.

Bilias operativa rörelseresultat i det andra kvartalet blev 335 miljoner kronor, i linje med preliminära besked från den 16 juli. Nettoomsättningen, som bolaget inte hade gett preliminära besked om, sjönk 9 procent till 6.777 miljoner kronor. Marknaden svarade med att handla ned aktien 6,8 procent.

Josemaria backade 4,0 procent. Bolaget, med koppar- och guldtillgångar i Argentina, tog in 25 miljoner kanadensiska dollar via en emission och en investering av familjen Lundin. Kapitalet avses användas för en genomförbarhetsstudie samt återbetalning av vissa utestående skulder och löpande drift av verksamheten.

Mönsterkortstillverkaren NCAB steg 7,2 procent till 208 kronor efter att Carnegie höjt rekommendationen till köp och riktkursen till 250 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Astra Zeneca Köp 9200 GBX na na
Millicom Köp 360 SEK na na
DNO Köp 5,30 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:50 Detaljhandel jun 8.0%/-6.0% 2.1%/-12.3%
GB 08:00 NFIB småföretagsindex jul
DE 08:00 BNP (est) Q2
EMU 11:00 Barometerindikator jul 81.5 75.7
USA 14:30 BNP (est) jul -34.0% -5.0%
USA 14:30 Nyanlända arbetslösa v 1416k/16197k

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 6
Subsea 7 LU0075646355 Inga tillkännagivanden
Sampo FI0009003305 Inga tillkännagivanden
Bilia SE0009921588 Inga tillkännagivanden
Mowi ASA NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Securitas SE0000163594 Inga tillkännagivanden
Tokmanni Group Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.