logo
Dagens analyser - fredagen den 31 juli 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-07-31 kl. 07:32 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-07-31 kl. 07:35 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -2,2% OMXS30 -2,3% DJI -0,9% NASDAQ 0,4%
675,0 1 720,3 26 313,7 10 587,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Bilia Köp 110 (105) SEK

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:154,30 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-31 kl. 11:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-31 kl. 11:57.

UPPDATERING

TRATON kan ge föraningar till Volvo

TRATON redovisade ett något svagare resultat än väntat för det andra kvartalet, Volvo visade naturligtvis på liknande utsikter vad gäller orderingång och resultat från lastbilsdivisionen. Utsikterna för båda företagen har gradvis förbättrats efter en mycket svag inledning på kvartalet och efterfrågan på transporter är tillbaka på ungefär samma nivå som före covid-19. Orderingången för lastbilar minskade i motsvarande omfattning, eller med 35-40 procent jämfört med andra kvartalet 2019. Volvo har ett bättre resultat, vilket till stor del beror på den högre exponeringen i Kina och anläggningsmaskiner. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 175 SEK

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:4,20 EUR
Pris:3,61 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Head of IT Hardware & Semis Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-31 kl. 08:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-31 kl. 09:26.

EFTER RAPPORT

Solida resultat för det andra kvartalet, förbättrade utsikter för helåret

Trots kortsiktiga motvindar kopplade till covid-19 och tuffa jämförelsetal globalt, rapporterade Nokia solida resultat för det andra kvartalet, försäljningen sjönk -11 procent mot jämförbar försäljning medan rörelsemarginalen var upp med 40 baspunkter jämfört med föregående år till 8,3 procent och ett fritt kassaflöde på 265 miljoner EUR. Efter ett starkare resultat än väntat under första halvåret, har ledningen gett ut förbättrade utsikter för 2020 (rörelsemarginal, vinst per aktie och fritt kassaflöde). Vi behåller rekommendation Köp eftersom nätmarknaden förblir motståndskraftig, och att 5G-cykeln ökar gradvis. Bolaget skulle kunna lyckas vända om man lyckas med sin 5G chipset-strategi och värderingen fortsätter att vara attraktiv på 6 gånger estimerad EBIT 2022. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 4,20 EUR.

Metsa Board

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8,40 EUR
Pris:6,55 EUR
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Swedbank 2020-07-31 kl. 07:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-31 kl. 09:06.

UPPDATERING

I utmärkt form

Q2-rapporten visade på fina resultat, tack vare högre volymer än väntat samt en utmärkt produktion. Vi fortsätter att basera vår prognos på stabila kartongpriser och relativt stabila insatskostnader men högre massapriser för de kommande kvartalen då vi tror att de låga massapriserna kommer att normaliseras. Även om den svagare dollarn mot euron påverkar vår prognos för 2021, vägs detta upp av mer gynnsamma antaganden för löpande kostnader. Vi höjer vår prognos för 2020 men behåller vårt rörelseresultat för 2021 i stort sett oförändrat.

Viktiga resultat

Med goda volymer för både kartong och kraftliner, en bra mix och en gynnsam utveckling för löpande kostnader samt goda kassaflöden var Q2-rapporten stabil i det stora hela. Med tanke på det solida Q2-resultatet och relativt stabila utsikter för både insatskostnader och produktpriser i kombination med en gynnsam mixtrend med mer premiumprodukter som säljs till den växande slutmarknaden för e-handel är resultatutsikterna för bolaget attraktiva enligt vår uppfattning.

Prognosöversyn

Vi förväntar oss att företagets kartongverksamhet kommer att förbättras i och med en bättre produktmix. De största intäkterna för 2021 kommer dock att komma från bättre massapriser. Vår prognos baseras på cirka 10 procent högre realiserade massapriser i EUR för 2021. Trots motvind för valutan är vår prognos för intäkter fortfarande tilltalande och vi betonar att en stor risk har minskat efter Q2-rapporten som var solid rakt igenom. Vi upprepar Köp samt höjer riktkursen till 8,40 EUR (8,00).

Millicom

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:360,00 SEK
Pris:258,20 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-30 kl. 12:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-31 kl. 07:35.

UPPDATERING

Första intrycket av Q2-resultatet

Millicoms resultat för det andra kvartalet visade på fullt konsoliderade serviceintäkter och EBITDA -1 procent /-1 procent jämfört med vår prognos om +3 procent respektive marknadens om +1 procent. Serviceintäkter, EBITDA samt det operativa kassaflödet minskade organiskt i Latinamerika med 7 procent, 8 procent respektive 3 procent. Fritt kassaflöde av eget kapital (EFCF) var starkt. Serviceintäkterna i Latinamerika föll mer i maj jämfört med april, medan juni var mycket bättre men klart negativt. Kundbasen minskade i alla segment. Serviceintäkter från hemsegmentet ökade organiskt i Latinamerika med 2 procent medan verksamhet mot privatkunder minskade med 11 procent och mot företag minskade med 8 procent. Bolivia, Honduras och Panama drabbades hårdast, medan Colombia, Guatemala och Paraguay drabbades minst. Colombia redovisade en organisk EBITDA-tillväxt på 7 procent. Målen för räkenskapsåret 2020 förblir oförändrade: >100 miljoner USD i kostnadsbesparingar, 200–300 miljoner USD minskning av kapitalkostnader, Latinamerikas operativa kassaflöde är oförändrat på 1,4 miljarder USD. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 360 SEK.

Svenska Handelsbanken

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:94,00 SEK
Pris:83,14 SEK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-30 kl. 22:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-31 kl. 07:35.

UPPDATERING

Q2-översyn

Handelsbanken redovisar ett resultat för andra kvartalet som är 21 procent bättre än marknadens förväntningar. Detta drevs av en försumbar lånprovision på 2 baspunkter. Medan vi bedömer att det finns risk för stigande kreditförluster från och med nu, verkar det osannolikt att bankerna kommer att göra betydande avsättningar. Vi uppskattar det till 6,9 baspunkter, 14,4 baspunkter respektive 13,8 baspunkter för llps för 2020-2022.

Viktiga punkter

Banken gjorde ingen tilldelning till Oktogonen under andra kvartalet, ledningen hänvisade till fortsatt osäkerhet som orsak. Vi tror inte att det kommer ske en tilldelning förens tidigast det fjärde kvartalet då styrelsen har bekräftat utdelningen för 2019, vilket är en förutsättning för en sådan tilldelning. Vi räknar in 800 miljoner SEK för helåret. Banken hade en mycket låg avsättning för kreditförluster på 2 baspunkter under andra kvartalet, vilket är mycket lågt med tanke på omständigheterna.

Prognosöversyn

Efter Q2-rapporten ökar vi våra resultatestimat för 2020 med 3 procent främst på grund av lägre kreditförluster. För 2021-2022 gör vi mindre nettoförändringar. Vi upprepar Behåll till en riktkurs om 94 SEK.

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:64,00 SEK
Pris:49,72 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-07-31 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-07-31 kl. 07:35.

UPPDATERING

Q2 bra, men utsikterna för kopparproduktionen faller

Den andra kvartalsrapporten visade på lägre rörelsekostnader än väntat. Utsikterna för kopparproduktionen för 2020 minskas med cirka 6 procent, detta vägs dock upp av en minskad kostnadsguidning vid Chapda- och Eaglegruvorna. Vi fortsätter att gilla Lundins starka balansräkning, koppar- (65-70 procent) och guld- (cirka 12-15 procent) exponering samt bolagets produktionsprofil.

Viktiga resultat

Justerad EBITDA för det andra kvartalet uppgick till 232 miljoner USD, 20 procent bättre än marknadens förväntningar om 193 miljoner USD (vi hade estimerat 208 miljoner USD). Utsikterna för kopparproduktionen 2020 trimmas från 264-293 kiloton till 251-274 kiloton. Lundin sänkte sin kostnadsprognos för 2020 för Chapda från 0,85 USD/lb till 0,65 USD/lb, och för Eagle från 1,00 USD/lb till 0.85USD/lb.

Prognosöversyn

Vi höjer vår prognos för EBITDA med 4 procent för 2020 med anledning av det starka resultatet i det andra kvartalet. Vi gör inga ändringar för 2021-2022. Vi förväntar oss att metallmarknaderna kommer att bottna under andra halvan av 2020, med en gradvis återhämtning under de kommande åren. Med en handel på EV/EBITDA 3,5-4,5x under 2021-2022 förväntar vi oss fortsatt omvärdering av aktien. Vi upprepar vår rekommendation Köp med riktkurs om 64 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 675,0 -2,2% -3,5% -0,8%
OMXS30 1 720,3 -2,3% -3,4% -2,9%
OMXH25 4 016,3 -2,1% -4,5% -4,9%
OMXC20 1 296,6 -0,5% -2,3% 14,2%
OSEBX 819,8 -2,6% -2,8% -12,0%
OMXBB 963,7 -0,6% -1,8% -2,9%
Dow Jones 26 313,7 -0,9% -1,3% -7,8%
S&P500 3 246,2 -0,4% 0,3% 0,5%
Nasdaq C 10 587,8 0,4% 1,2% 18,0%
SX5E 3 208,2 -2,8% -4,9% -14,3%
DAX 12 379,7 -3,5% -5,5% -6,6%
CAC40 4 852,9 -2,1% -3,6% -18,8%
RTS 1 232,4 -2,7% -2,3% -20,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 43,8 0,0% 1,0% -33,7%
Guld 1 950,9 0,0% 3,9% 28,8%
Silver 24,3 0,0% 6,5% 34,9%
Aluminium 1 687,0 0,0% 1,6% -6,3%
Bly 1 847,0 0,0% 2,9% -4,0%
Koppar 6 475,0 0,0% -0,9% 5,2%
Nickel 13 762,0 0,0% 2,2% -1,7%
Zink 2 286,0 0,0% 3,6% -0,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,12 -2,20 -1,20 -26,40
Norge, 10 år 0,51 -2,60 -6,20 -103,80
Tyskland, 10 år -0,55 -4,90 -6,40 -35,90
GB, 10 år 0,08 -4,00 -4,00 -74,30
USA, 10 år 0,55 -2,78 -2,79 -136,90
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,33 0,2% 0,6% -1,7%
USD / SEK 8,76 0,0% -1,1% -6,5%
GBP / SEK 11,42 0,6% 1,2% -7,9%
NOK / SEK 0,96 -0,9% -0,9% -10,2%
DKK / SEK 1,39 0,2% 0,6% -1,3%
CAD / SEK 6,51 -0,7% -1,5% -9,8%
CHF / SEK 9,60 0,3% 0,4% -0,7%
JPY / SEK 0,08 0,1% 0,7% -3,2%
EUR / USD 1,18 0,2% 1,7% 5,1%
USD / JPY 105,03 -0,1% -1,8% -3,4%
EUR / GBP 0,90 -0,4% -0,6% 6,7%
AUD / USD 0,71 -0,5% 0,1% 1,4%
USD / CAD 1,34 0,7% 0,3% 3,7%
GBP / USD 1,30 0,6% 2,3% -1,6%
USD / NOK 9,15 0,9% -0,2% 4,1%
EUR / NOK 10,79 1,1% 1,5% 9,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York avslutade blandat på torsdagen, då Nasdaqs kompositindex lyckades stänga uppåt med hjälp av stora teknikbolag.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned med 0,8 procent till 26.316. Det bredare S&P 500-indexet tappade 0,4 procent till 3.246, samtidigt som teknikorienterade Nasdaqs kompositindex hade ökat 0,4 procent till 10.588.

På makrofronten sjönk USA:s BNP med 32,9 procent i beräknad årstakt under andra kvartalet, enligt den första beräkningen av BNP från det amerikanska handelsdepartementet. Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade sig analytiker att BNP skulle ha sjunkit med 34,1 procent.

Donald Trump twittrade om frågan att försena valet, vilket enligt CNBC:s Jim Cramer "sår kaos, och kaos är dåligt för börsen".

FDA meddelade att myndigheten endast kommer godkänna ett vaccin om det är säkert och minst 50 procent effektivt. Att ett vaccin ska ha 100 procent effektivitet avfärdar FDA som orealistiskt.

Teknikgiganterna Amazon, Apple, Alphabet och Facebook, som alla rapporterar efter torsdagens stängning, steg i väntan på kvartalsrapporterna efter att ha inlett handeln negativt. Aktierna steg mellan 0,6 och 1,1 procent.

Oljegiganterna Chevron och Exxon tappade 4,1 respektive 4,9 procent efter att oljepriserna sjönk. En ökande mängd insjukna i covid-19 gav upphov till oro för en minskad efterfrågan av olja.

Bland enskilda aktier meddelade chiptillverkaren Qualcomm i kvartalsrapporten för räkenskapskapsårets tredje kvartal om ett långsiktigt patentavtal med Huawei angående 5G. Det justerade resultatet per aktie var 0:86 dollar, mot förväntade 0:71 dollar. Aktien belönades med en uppgång på 15,2 procent.

UPS rusade 14,5 procent efter att logistikbolaget presenterade ett justerat resultat per aktie som klart var över förväntningarna. Även intäkterna kom in bättre än väntat.

Paypal steg 4,3 procent, efter att bolaget rapporterat för det andra kvartalet. Siffrorna var över förväntan och bolaget meddelade om ett rekordkvartal för antal nya konton. Även prognosen för helåret höjdes.

Konsumentvarugruppen Procter & Gambles justerade resultat per aktie blev 1:16 dollar för räkenskapsårets fjärde kvartal, bättre än förväntningarna på 1:01 dollar. Aktien handlades upp med 2,4 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 3 punkter till 0,55 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Fallet tilltog på Stockholmsbörsen under eftermiddagen i spåren av nedgångarna på de amerikanska börserna efter att BNP-siffror från landet vittnat om ett tapp på 32,9 procent under det andra kvartalet. Det var dock något bättre än väntat, men trots det på historiskt låga nivåer. Fördröjningar vad gäller stimulanspaket spred även viss oro. På svensk mark var Astra Zeneca ensam på vinnarsidan efter att ha kommit med rapport.

Vid stängning hade det svenska storbolagsindexet OMXS30 backat 2,3 procent till 1.720. Aktier för 17 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen. På kontinenten var utvecklingen liknande där tyska DAX dök 3,7 procent medan franska CAC 40 noterades ned 3,4 procent.

Ensam vinnare inom OMXS30-indexet var Astra Zeneca med ett avancemang om 1,6 procent efter att ha kommit med kvartalsrapport. Läkemedelsbolagets vinst per aktie för kärnverksamheten ("core") uppgick till 0:96 dollar, medan analytikerförväntningarna låg på 0:93 dollar per aktie. Intäkterna under det andra kvartalet var dock lägre än väntat.

Storbankerna bidrog till att tynga indexet under dagen, där en rad verkstadsbolag även agerade sänke.

SEB tappade 3,6 procent. Nordea, Swedbank och Handelsbanken sjönk 2,3-3,3 procent. Sandvik tappade 3,4 procent och SSAB retirerade 3 procent.

Securitas, som tidigare under dagen handlades upp efter att ha fått höjda riktkurser från flera analyshus, drogs till slut med i den negativa trenden och noterades till en nedgång om 1,8 procent.

Teleoperatören Millicom presenterade siffror för det andra kvartalet som överlag var något sämre än väntat. Det underliggande ebitda-resultatet i Latinamerikaverksamheten, som utgör koncernens kärnaffär, var i stort i linje med förhandstipsen. Omsättningen var något lägre än väntat.

De flesta av bolagets "nyckelindikatorer och intäkter förbättrades i juni, jämfört med april och maj", skrev Millicoms vd Mauricio Ramos i delårsrapporten. Aktien handlades upp 2,5 procent under hög omsättning.

Lundin Mining meddelade i sin kvartalsrapport att bolaget sänker sin prognos för kopparproduktionen för 2020 något. Gruvbolaget presterade ett ebitda-resultat som var klart bättre än väntat. Marknaden tog fasta på den sänkta prognosen och Lumi-aktien tappade 5,4 procent.

Pricer, som utvecklar prisinformationssystem, har tecknat ett ramavtal med CTDA. Den första ordern uppgår till cirka 100 miljoner kronor. Aktien steg 11,7 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Nokia Köp 4,20 EUR na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:50 Industriproduktion Jun 0,9% / -19,1% -8,9% / -26,3 %
DE 08:00 Detaljhandel Jun
11:00 EMU: BNP Q2 -11,5% / -14,5% -3,6% / -3,1%
11:00 EMU: KPI Jul -0,5% / 0,3% 0,3% / 0,3%
USA 14:30 Privatkonsumtion och inflation (PCE) Jun 0,5% / 0,9% 0,1% / 0,5%
USA 15:45 Chicago PMI Jul 43,9 36,6
USA 16:00 Michiganindex (def) Jul 72,7 / n.a. / n.a. 73,2 / 84,2 / 66,2

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
Metsa Board FI0009000665 Inga tillkännagivanden
Millicom SE0001174970 4
Svenska Handelsbanken SE0007100599 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 6

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.