logo
Dagens analyser - måndagen den 21 september 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-09-21 kl. 08:35 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-09-21 kl. 08:38 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,3% OMXS30 0,1% DJI -0,9% NASDAQ -1,1%
729,0 1 835,4 27 657,4 10 793,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Bilia Köp 130 (110) SEK
Grieg Seafood ASA Köp 140 (145) NOK
Stillfront Group Köp 1150 (960) SEK

Elkem

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:25,00 NOK
Pris:20,46 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-09-21 kl. 10:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-09-21 kl. 14:03.

UPPDATERING

Positivt prismomentum fortsätter

Kinesiska kiselpriser har stigit med ytterligare 1 procent, efter att Elkem höjt ribban till CNY 18 000 CNY/ton (17 500). Lagren är fortsatt låga och kapacitetsutnyttjandet är högt i takt med att vi går in i de säsongsmässigt starka månaderna, september och oktober. Det ökade kinesiska fokuset på att förbjuda engångsplast under de senaste veckorna verkar ha en positiv spridningseffekt för Elkem. EU:s priser på järnkisel stiger äntligen från sina bottennivåer, upp 9 procent på tre veckor. Vi upprepar rekommendationen Köp med riktkursen 25 NOK för Elkem.

Odfjell Drilling Ltd

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:17,00 NOK
Pris:10,06 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-09-21 kl. 09:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-09-21 kl. 12:03.

UPPDATERING

Deepsea Aberdeen säkrar arbete med Wintershall i Norge

Odfjell Drillings Deepsea Aberdeen har ingått ett 300 dagar långt kontrakt med Wintershall offshore i Norge. Kontraktsstart är sent i det första kvartalet 2021. Dagsraten har inte offentliggjorts, men kombinerat med avslutningsavgiften som BP betalat uppger Odfjell att man behåller kassaflödet på samma nivå som innan (motsvarande cirka 430 000 USD per dag). Det här bör inte trigga några stora förändringar av prognoser. Det tycks vara så att Odfjell Drilling konkurrerat ut nyckelkonkurrenten Northern Ocean, vilka arbetat med Wintershall sedan tidigare. Det här avtalet indikerar att kunden byter till Odfjell Drilling. Vi bedömer att Odfjell Drilling kommer att gå starkare än Northern Ocean på börsen idag. Vi upprepar Köp med riktkursen 17 NOK.

Ericsson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 SEK
Pris:98,26 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Head of IT Hardware & Semis Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-09-21 kl. 08:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-09-21 kl. 09:37.

UPPDATERING

Förvärvar Cradlepoint för 1,1 miljarder USD

I fredags meddelade Ericsson att man förvärvar Cradlepoint för 1,1 miljarder USD kontant. Förvärvet ser strategiskt rimligt ut för Ericsson och skapar möjligheter för bolaget att expandera inom den snabbt växande 5G Enterprise-marknaden. Även om Cradlepoint växer mycket snabbt så borde Ericsson öka investeringarna i syfte att utöka verksamheten under de kommande åren och det förvärvade bolaget bör vara fortsatt förlustbringande under åren 2020-2022. Summa summarum bör Cradlepoint påverka Ericssons marginal med 100 baspunkter över åren 2021-2022. Trots en motvind upprepar Ericssons ledning målen för 2022 om en ren rörelsemarginal om 12-14 procent. Vi har sänkt prognosen för resultatet per aktie med cirka 1 procent för åren 2021-2022.

Viktiga resultat

Cradlepoint är marknadsledande inom WAN edge-marknaden med en marknadsandel om cirka 25 procent. Företaget bör kunna växa med 25-30 procent per år under de kommande fem åren. Bruttomarginalerna är bra, runt 60 procent, men verksamheten väntas generera stora förluster under 2021-2022.

Prognosöversyn

Vi spår fortsatt en organisk tillväxt om 1,5 procent 2020, 4 procent 2021 och 5 procent 2022. Den rena rörelsemarginalen väntas bli 10,4 procent 2020 (ned från vår tidigare prognos om 10,5 procent), 11,5 procent 2021 (12,5 procen tidigare) och 12,5 procent 2022 (13,5 procent tidigare). För 2022 spår vi att marginalen hamnar i den lägre delen av intervallet 12-14 procent. Vi upprepar Köp med riktkursen 110 SEK.

Bilia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:118,10 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-09-21 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-09-21 kl. 08:38.

UPPDATERING

Oväntat starkt

Vi höjer våra prognoser med 10 procent mot bakgrund av Bilias omvända vinstvarning. Bilia spår att rörelseresultatet i det tredje kvartalet uppgår till 340-360 miljoner SEK, upp från 280 miljoner SEK under samma period i fjol. Det var cirka 25 procent högre än vad vi väntat oss. Efterfrågan är fortsatt stark för begagnade bilar och verkstadstjänster, vilket är huvudförklaringarna till ökningen. Trenden kring åldrande bilpark och bilens konkurrensfördel mot kollektivtrafiken väntas vara gynnande faktorer framöver. Vi höjer också multiplarna för sektorn, vilket tillsammans med höjda prognoser reflekteras i vår höjda riktkurs.

Viktiga resultat

Enligt Bilia har den operationella vinsten utvecklas starkare än bolaget väntat sig under det tredje kvartalet på grund av en stark efterfrågan på begagnade bilar.

Prognosöversikt

Försäljning från verkstäderna, service, väntas gradvis förbättras i takt med att bilflottan i åldras och att bilarna kör generellt mer på grund av covid-19. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 130 SEK (110).

Grieg Seafood ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:140,00 NOK
Pris:86,10 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-09-21 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-09-21 kl. 08:38.

UPPDATERIONG

Isle of Skye out

Grieg Seafood har genomfört en strategisk översyn av verksamheten på Isle of Skye och slutsatsen är att den skall säljas. Enheten har utvecklats svagt på grund av biologin igen, och den här gången beror det på maneter. Totalt tappade enheten 1 500 ton. Vi justerar våra prognoser med anledning av att Isle of Skye kommer att säljas vilket innebär att vår volymprognos för 2021 sänks med 4 000 ton till 102 000. Samtidigt förbättras EBIT/kg för nästa år då enheten varit ett sänke. I och med resultatet per aktie justeras sänker vi vår riktkurs till 140 NOK (145). Vi upprepar Köp.

Viktiga resultat

Den dödliga händelsen i Skye väntas skapa förluster om 100 miljoner NOK i kvartalet. Shetland väntas förlora 143 miljoner NOK under kvartalet. Kostnadsbilden i Norge väntas förbättras under perioden på grund av minskat biologiskt tryck. Kanada väntas fortsatt göra förluster på grund av låga priser i USA.

Prognosöversikt

Vi spår att Grieg Seafood skördar 102 000 ton under 2021. Bolaget har tidigare guidat för 150 000 ton till 2025, men vi förväntar oss 126 000 ton. Vi förväntar oss fortsatt en förbättrad kostnadsbild under 2021, på grund av lägre kostnader i Norge (lägre vinterskador) och en exkludering av Skye från våra prognoser.

Stillfront Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:1 150,00 SEK
Pris:1 108,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-09-21 kl. 07:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-09-21 kl. 08:38.

UPPDATERING

Nanobit-förvärv skapar ny tillväxtpotential

Stillfronts förvärv av Nanobit skapar ytterligare diversifiering då det läggs till nya spel med fokus på kvinnliga spelare, ett område som också ser ut att ha outnyttjad tillväxtpotential. Dessutom är Nanobit också ett snabbt växande företag (170 procents omsättningstillväxt under första halvåret 2020), vilket ökar tillväxtpotentialen utöver det årliga tillägg av cirka 600 miljoner SEK i intäkter från förvärvet. Riktkursen höjs med anledning av förvärvet.

Viktiga resultat

Nanobit motsvarar cirka 15 procent och 10 procent av Stillfronts omsättning respektive EBITDA. Potentialen ser ut att vara större för 2021-2022. Även om förvärvet kommer att späda ut resultatet något under de kommande kvartalen så väntas lönsamheten förbättras under 2021-2022. Våra långsiktiga antaganden är oförändrade.

Prognosöversikt

Vi har höjt vår prognos för 2020-2021 avseende rörelseresultatet med 2,7 respektive 14,5 procent mot bakgrund av förvärvet. Vår riktkurs inkluderar 149 SEK i uppsida från möjliga framtida förvärv, vilket är i mitten av ett intervall om 112-205 SEK under en period om 3-6 månader. På en horisont om 6-12 månader bedömer vi att potentialen är 153-281 SEK per aktie kopplat till förvärv. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 1 150 SEK (960).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 729,0 0,3% 2,4% 7,1%
OMXS30 1 835,4 0,1% 1,9% 3,6%
OMXH25 4 403,7 0,1% 2,0% 4,3%
OMXC20 1 345,4 0,0% 2,3% 18,5%
OSEBX 866,2 0,0% 1,0% -7,0%
OMXBB 955,4 0,2% 0,5% -3,8%
Dow Jones 27 657,4 -0,9% 0,0% -3,1%
S&P500 3 319,5 -1,1% -0,6% 2,7%
Nasdaq C 10 793,3 -1,1% -0,6% 20,3%
SX5E 3 283,7 -1,0% -1,0% -12,3%
DAX 13 116,3 -0,7% -0,7% -1,0%
CAC40 4 978,2 -1,2% -1,1% -16,7%
RTS 1 228,6 -1,2% 0,5% -20,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 43,2 -0,3% 8,3% -34,6%
Guld 1 950,9 0,8% 0,2% 28,8%
Silver 27,1 1,2% 0,7% 50,0%
Aluminium 1 745,0 0,1% -0,1% -3,1%
Bly 1 889,0 2,1% 1,1% -1,8%
Koppar 6 833,5 1,1% 1,1% 11,0%
Nickel 14 908,0 0,1% -0,2% 6,5%
Zink 2 512,0 1,8% 3,4% 9,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,10 0,80 -1,00 -24,60
Norge, 10 år 0,64 1,20 -4,00 -90,10
Tyskland, 10 år -0,49 1,00 -1,50 -30,10
GB, 10 år 0,18 0,50 -1,30 -64,20
USA, 10 år 0,69 0,09 1,89 -122,97
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,38 -0,3% 0,0% -1,2%
USD / SEK 8,76 -0,7% -0,3% -6,5%
GBP / SEK 11,35 -0,6% 1,1% -8,5%
NOK / SEK 0,97 -0,5% -0,5% -9,4%
DKK / SEK 1,40 -0,3% 0,0% -0,7%
CAD / SEK 6,64 -0,5% -0,2% -8,0%
CHF / SEK 9,62 -0,6% -0,3% -0,4%
JPY / SEK 0,08 -0,3% 1,5% -2,6%
EUR / USD 1,19 0,4% 0,2% 5,7%
USD / JPY 104,33 -0,4% -1,8% -4,0%
EUR / GBP 0,92 0,4% -1,1% 8,0%
AUD / USD 0,73 0,3% 0,4% 3,9%
USD / CAD 1,32 -0,2% -0,1% 1,7%
GBP / USD 1,30 0,1% 1,4% -2,2%
USD / NOK 9,07 -0,2% 0,3% 3,2%
EUR / NOK 10,76 0,3% 0,5% 9,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna tappade på fredagen och det var återigen teknikjättar som tyngde.

Vid stängning var Dow Jones industriindex ned 0,9 procent till 27.656, medan det bredare S&P 500 var ned 1,1 procent till 3.319. Nasdaq kompositindex tappade 1,1 procent till 10.793.

Apple, Amazon, Alphabet, och Microsoft, jättarna som haft stor del i den kraftiga börsuppgången sedan mars tappade alla mellan 1-3 procent.

Enligt bedömare handlade det om en fortsättning av rotationen ut ur teknikrelaterat och in i andra sektorer.

"Det verkar sentimentsdrivet och i viss utsträckning rotation", sade Rob Haworth, senior investeringsstrateg vid US Bank Wealth Management, till Reuters.

"Vi är inte säkra på att det här rallyt tyder på att det är problem med tillväxten, snarare att det handlar om vinsthemtagning, viss justering och rotation mellan sektorer", sade han.

Tesla steg 4,5 procent till 442 dollar inför nästa veckas "Battery Day" och efter att två analyshus höjt sina riktkurser för elbilstillverkarens aktie. Piper Sandler drar upp riktkursen till 515 dollar (480) och upprepar rekommendationen övervikt samtidigt som Wedbush lyft riktkursen till 475 dollar (380) men kvarstår med rekommendationen neutral för Teslaaktien.

Tyngre gick det för mjukvarubolaget Oracle som backade 1,0 procent. Amerikanska regeringen har beordrat Apple och Google att förbjuda de kinesiska apparna Wechat och Tiktok för användare i USA. Oracle är mitt uppe i förhandlingar med Bytedance om att gå in som teknikpartner för Tiktok och därmed rädda bolagets USA-verksamhet.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var oförändrad på 0,70 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Efter att ha legat på plus under större delen av fredagen fick Stockholmsbörsen sig en liten knäck på eftermiddagen då USA-handeln inleddes svagt. Dagsfacit blev att index stängde marginellt upp.

Förloraren för dagen bland de större aktierna blev Swedbank, som fick utstå dubbla prövningar - dels den föreslagna nya skatten, dels en ny utredning från Finansinspektionen.

Vid stängning hade OMXS30-index stigit 0,1 procent till 1.835 och aktier för höga 38,6 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen.

Parkerade på minus var för dagen samtliga svenska storbanker, efter finansdepartementets förslag om att införa en riskskatt för större banker och kreditinstitut från 2022.

Swedbank drogs ned ytterligare av att bolaget under eftermiddagen meddelade att FI utreder misstankar om överträdelse av marknadsmissbruksförordningen. Enligt Dagens Industri kan det handla om interna rapporter gällande penningtvätt som mörkats. Swedbank tappade 5,3 procent.

Handelsbanken, som på torsdagen backade 5,5 procent, handlades ned ytterligare 2,1 procent, SEB sjönk 3,5 procent medan Nordea klarade sig lindrigare undan med -1,9 procent.

Ericsson steg 1,3 procent efter köpet av Cradlepoint. Det USA-baserade bolagets verksamhet innefattar utvecklandet av företagslösningar inom 4G och 5G för trådlöst Edge WAN. Köpeskillingen motsvarar ett rörelsevärde på 1,1 miljarder dollar, cirka 9,6 miljarder kronor.

Atlas Copco och Kinnevik gick starkt bland storbolagen och handlades upp 1,9 respektive 3,3 procent. Sandvik fanns också på den positiva sidan av OMXS30-indexet med en uppgång på 1,5 procent till 185:10 kronor. Berenberg Bank har höjt riktkursen för verkstadsbolaget till 235 kronor från 200 kronor medan köprekommendation upprepas.

Gamingbolaget Stillfront köper mobilspelsutvecklaren och utgivaren Nanobit, baserat i Zagreb i Kroatien. Aktien avancerade 11 procent.

Enligt Bilia blir resultatet för tredje kvartalet klart högre än motsvarande period förra året och "väsentligt över marknadens förväntningar". Det operativa rörelseresultatet för tredje kvartalet väntas uppgå till 340-360 miljoner kronor, en ökning från 280 miljoner det tredje kvartalet 2019. Marknaden välkomnade beskedet och sände upp Bilia-aktien 9,6 procent.

Sobi stärktes 4,5 procent. Den europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel, CHMP, har utfärdat ett positivt yttrande för Sobis Orfadin (nitisinon) vid behandling av vuxna patienter med alkaptonuri (AKU). Yttrandet går nu vidare till EU-kommissionen för beslut.

Biofarmabolaget Alzinova backade däremot 14 procent sedan bolaget meddelat om en företrädesemission.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter idag.

Makro idag

Period Estimat Föregående
Börs: Tokyobörsen stängd
Budgetpropositionen offentliggörs

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Elkem NO0010816093 Inga tillkännagivanden
Odfjell Drilling Ltd BMG671801022 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Bilia SE0009921588 Inga tillkännagivanden
Grieg Seafood ASA NO0010365521 Inga tillkännagivanden
Stillfront Group SE0007704788 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.