logo
Dagens analyser - fredagen den 25 september 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-09-25 kl. 08:20 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-09-25 kl. 08:23 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,6% OMXS30 -1,0% DJI 0,2% NASDAQ 0,4%
707,8 1 777,5 26 815,4 10 672,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Stora Enso Köp 16 (15) EUR
UPM Köp 32 (28) EUR

Electrolux

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:190,00 SEK
Pris:195,15 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-09-25 kl. 12:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-09-25 kl. 15:26.

UPPDATERING

Starkt tredje kvartal driver på beslut om utdelning

På grund av en stark utveckling under tredje kvartalet har Electrolux nu beslutat att återbetala det svenska statliga stödet man fått för permitteringar, vilket öppnar vägen för utdelning 2020. Styrelsen föreslår nu en extra bolagsstämma den 3 november för att besluta om en utdelning på 7 SEK per aktie jämfört med 8,5 SEK från början, en utdelning som avbröts när pandemin uppstod. Electrolux har ett begränsat antal anställda i Sverige (huvudkontor samt en liten filteranläggning om totalt cirka 1 500), vilket innebär att permitteringsstödet var begränsat, och dessa effekter kommer att redovisas i rapporten för det tredje kvartalet. Den ursprungliga utdelningen omfattade också utdelningen för avknoppningen EPRO, så den nu angivna utdelningen är mer i linje med det kvarvarande Electrolux. Electrolux släpper sin rapport för det tredje kvartalet den 23 oktober. Vi upprepar Köp med riktkursen 190 SEK.

Dometic

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:110,00 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-09-25 kl. 11:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-09-25 kl. 15:22.

UPPDATERING

Starkt i augusti för RV-marknaden i USA - förväntningar byggs upp för ett starkt 2021

Igår kväll släppte den amerikanska branschorganisationen RVIA siffror för augusti, och totala leveranser uppgick till 39 489 stycken, en ökning med 17 procent mätt som årstakt. Det här visar att återhämtningen har fortsatt efter nedstängningarna i mars-maj. Hittills i år och på rullande tolv månader är försäljningen nu -7 procent mätt som årstakt. RVIAs marknadsutsikter indikerar nu en totalmarknad om 424 000 enheter, en tillväxt med 5 procent mätt som årstakt. Mot bakgrund av en stark efterfrågan från handeln för RV lifestyle så förväntas ytterligare 507 000 skeppas under 20121, vilket motsvarar en tillväxt om 20 procent. Den här starka utvecklingen har även noterats i Europa efter att man avslutat sina lockdowns. Dometic har slutat att rapportera sin exponering mot RV från och med det här året. Vår modell indikerar en nedgång om 20 procent i US RV OEM i år och en uppgång om 10 procent nästa år. Det ser alldeles för försiktigt ut jämfört med RVIAs utsikter. I Europa är vår bedömning att marknaden backar med 9 procent i år och stiger 2 procent nästa år. Det ser också försiktigt ut. Vi upprepar Köp med riktkursen 100 SEK.

PGS

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:3,70 NOK
Pris:3,16 NOK
Analytiker:Stig Erik Kyrkjeeide
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-09-25 kl. 07:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-09-25 kl. 09:39.

UPPDATERING

Närmar sig en refinansiering, skuldsättning kvarstår oförändrad

PGS har meddelat ett principavtal med långivarna om den pågående refinansieringsprocessen mot bakgrund av den mycket utmanande marknaden för seismik kombinerat med att förfallotiden för skulder om 135 miljoner USD inträffar i september 2020. I likhet med andra refinansieringsinsatser inom oljetjänstesektorn låter inte PGS det ske skuldförfall och man genomför inga planerade skuldavskrivningar. Istället förlänger man med två år till september 2022 rörande RCF-beloppet på 135 miljoner USD som förfaller idag. Avtalet har stöd från 62 procent av långivare i TLB-lösningen, 81 procent inom RCF och alla ECF-finansieringsparter. Företaget kommer att fortsatt ha en hög finansiell skuldsättning i en seismisk marknad som är mycket utmanande med låg synlighet för den kommande vintersäsongen och hög osäkerhet relaterade till 2021. Vi spår en positiv kursreaktion på dagens besked, även om det finns flera milstolpar som måste nås för att ett slutligt avtal skall komma på plats. Vi upprepar Behåll med riktkursen 3,70 NOK.

Stora Enso

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:16,00 EUR
Pris:13,47 EUR
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-09-25 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-09-25 kl. 08:23.

INFÖR RAPPORT

Inför tredje kvartalet: Vinsttillväxt på gång

Vi har höjt våra prognoser inför det tredje kvartalet. Trots en svagare dollar kommer att påverka massapriset negativt så blir detta till viss del kompenserat av bättre vinstutsikter för trädivisionen och vi gör endast relativt små förändringar av våra prognoser på koncernnivå. Samtliga verksamheter utom papper ser attraktiva ut, inte minst consumer board, och vi är och vi är glada över den betydande efterfrågan på träprodukter. Vidare spår vi att Stora Enso kommer att guida för relativt små investeringar nästa år.

Prognosöversyn

Vi förväntar oss ett lågt rörelseresultat om 120 miljoner EUR i det tredje kvartalet. Vi ser en stabil underliggande vinstutveckling, men har antagit 55 miljoner EUR i kostnader för planerade stopp och upprampningen av Oulo-bruket. För det första kvartalet 2022 och framåt har vi skissat på mer normala förhållanden för den cykliska delen av verksamheten. Baserat på detta så spår vi en vinsttillväxt 2021-2022 med stöd av Consumer Board, skogen, lägre träkostnader samt egna kostnadssänkande åtgärder. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 16 EUR (15).

UPM

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:32,00 EUR
Pris:26,04 EUR
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-05-25 kl. 07:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-09-25 kl. 08:23.

UPPDATERING

Licens att trycka gröna pengar

Medan nedgången i efterfrågan på kommunikationspapper bör accelerera, förväntar vi oss fortfarande goda kassaflöden i divisionerna eftersom UPM ständigt justerar sin kapacitet. Alla andra divisioner utom papper genererar starka kassaflöden, särskilt etikett- och specialförpackningsverksamheten. Det viktiga kopplat till aktien ligger i de pågående investeringarna i massa och biokemikalier, där vi ser betydande värdeskapande. Vår nya värdering, baserat på UPMs olika delar (SOP), ger en potential på 35 procent och vi ser imponerande kassaflöden från 2023.

Prognosöversyn

Vi har gjort relativt små förändringar i våra prognoser för 2020-2021. För 2021 spår vi en väsentligt utveckling, främst drivet av bättre massavinster. På längre sikt kommer pågående investeringar i massa och biokemikalier att göra UPM till och med ännu mer attraktivt. För 2023 och senare menar vi enligt vårt konservativa scenario att det hållbara årliga kassaflödet om 1,5 miljarder EUR ger en attraktiv avkastning på 11 procent. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 32 EUR (28).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 707,8 -0,6% -2,7% 4,0%
OMXS30 1 777,5 -1,0% -3,1% 0,3%
OMXH25 4 249,1 -1,2% -3,4% 0,6%
OMXC20 1 329,2 -1,3% -1,2% 17,0%
OSEBX 838,9 -0,9% -3,1% -9,9%
OMXBB 936,4 -1,0% -1,8% -5,7%
Dow Jones 26 815,4 0,2% -3,9% -6,0%
S&P500 3 246,6 0,3% -3,3% 0,5%
Nasdaq C 10 672,3 0,4% -2,2% 18,9%
SX5E 3 159,6 -0,6% -4,7% -15,6%
DAX 12 606,6 -0,3% -4,6% -4,8%
CAC40 4 762,6 -0,8% -5,5% -20,3%
RTS 1 189,0 -0,6% -4,4% -23,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 41,9 0,4% -3,1% -36,5%
Guld 1 861,8 -0,6% -3,8% 22,9%
Silver 22,2 -5,8% -16,9% 23,1%
Aluminium 1 697,0 -1,3% -2,7% -5,7%
Bly 1 856,0 0,2% 0,3% -3,5%
Koppar 6 538,5 -2,8% -3,3% 6,2%
Nickel 14 179,0 -1,3% -4,8% 1,3%
Zink 2 379,5 -1,8% -3,5% 3,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,11 0,20 -0,60 -26,00
Norge, 10 år 0,61 -4,70 -2,30 -93,60
Tyskland, 10 år -0,51 -0,10 -1,20 -32,30
GB, 10 år 0,21 -0,40 3,30 -61,40
USA, 10 år 0,66 -1,23 -2,37 -125,43
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,64 1,5% 2,2% 1,3%
USD / SEK 9,14 1,8% 3,7% -2,3%
GBP / SEK 11,62 1,4% 1,8% -6,3%
NOK / SEK 0,95 0,2% -1,7% -10,5%
DKK / SEK 1,43 1,5% 2,2% 1,7%
CAD / SEK 6,82 1,5% 2,2% -5,5%
CHF / SEK 9,85 1,3% 1,7% 1,9%
JPY / SEK 0,09 1,6% 3,0% 0,6%
EUR / USD 1,16 -0,3% -1,4% 3,7%
USD / JPY 105,48 0,2% 0,7% -2,9%
EUR / GBP 0,92 0,1% 0,4% 8,0%
AUD / USD 0,70 -1,2% -3,6% -0,1%
USD / CAD 1,34 0,3% 1,5% 3,4%
GBP / USD 1,27 -0,4% -1,8% -4,0%
USD / NOK 9,58 1,6% 5,5% 9,1%
EUR / NOK 11,16 1,3% 4,0% 13,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York avslutade torsdagshandeln upp efter en svängig handelsdag.

Vid stängning var Dow Jones industriindex upp 0,2 procent till 26.815, samtidigt som det bredare S&P 500 steg 0,3 procent till 3.247, Nasdaqs kompositindex avancerade 0,4 procent till 10.672.

Tesla studsade upp efter att ha varit ned över 7 procent och avslutade handeln 2 procent upp. Kalifornien meddelade nyligen att delstaten kommer förbjuda bilar drivna av diesel eller bensin år 2035.

Amazon meddelade ett flertal nya produkter på sitt hårdvara-event, som var online. Produkterna varierade från en flygande säkerhetsdrönare med kamera för hemmet och en streamingtjänst för gaming för att konkurrera med Google och Microsoft. Amazonaktien adderade runt procenten.

Alphabet, Googles moderbolag, och Microsoft steg 1 respektive 1,3 procent.

Flera av Apples mest uttalade kritiker, en samling dit Spotify och Fortnite-spelutvecklaren Epic Games hör, har ingått allians mot App Store-plattformen och dess avgifter på mellan 15 och 30 procent av appintäkterna. Både Spotify och Epic har lämnat in stämningsansökningar för att få upp Apple i rätten och där få domare att gå med på att den så kallade intäktsdelningen med plattformsägaren utgör ocker.

Appleaktien avancerade trots detta runt procenten, medan Spotify handlades ned med 1,6 procent.

Turbulensen fortsätter kring el- och vätgasfordonsutvecklaren, Nikola. Samtal med flera potentiella partners, däribland BP, om att bygga vätgasstationer har upphört efter de anklagelser som riktades mot bolaget av Hindenburg Research. Som grädde på moset har Wedbush sänkt sin rekommendation för Nikola till underperform från neutral. Riktkursen skruvas ned till 15 från tidigare 45 dollar per aktie. Nikolaaktien var ned nästan 10 procent.

Goldman Sachs har fått köprekommendation från UBS, från tidigare neutral. UBS konstaterar att Goldman Sachs för närvarande genererar solida resultat och att banken ytterligare kan gynnas av ökad volatilitet i samband med det kommande presidentvalet. Goldman Sachsaktien noterades 5,2 procent högre.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 1 punkt till 0,67 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Index backade på Stockholmsbörsen på torsdagen, när oro över att coronasmittan tagit ny fart på många håll pressade börserna. En trevande inledning för handeln på Wall Street bidrog till att hålla börserna tillbaka i Europa.

Vid stängning hade OMXS30 tappat 1,0 procent till 1.778 och aktier för 19,0 miljarder kronor omsattes under dagen på Stockholmsbörsen.

De allra flesta av storbolagen i OMXS30 handlades på minus, varav flera industribolag, och svagast inom indexet gick Getinge följt av SKF och H&M. Dessa aktier backade 2,1-2,4 procent. På plussidan fanns bland annat ABB och Electrolux, som steg 0,8 procent vardera.

Fingerprint Cards ställde sig i rampljuset under eftermiddagen, då bolaget lämnade ett antal marknadsprognoser fram till år 2026. Bolaget räknar med att cirka 6 miljarder betalningsverktyg kommer att levereras årligen 2026, däribland kontaktlösa betalkort. För biometriska sensormoduler räknar bolaget med en total adresserbar marknad på cirka 3 miljarder enheter per år och bolagets mål är att vara ledande på marknaden med en andel på cirka 50 procent.

Marknaden övertygades inte av Fingerprints uppdateringar och sänkte aktien 13,7 procent.

Ahlström-Munksjö lyfte däremot 27 procent till 190:80 kronor efter beskedet att konsortiet Spa Capital lägger bud på papper- och förpackningsbolaget. Budet är på 18:10 euro per aktie, motsvarande en premie om 24 procent i förhållande till onsdagens stängningskurs.

Sinch klarade sig också bra i börsnedgången. Nordea har inlett bevakning av kommunikationsteknikbolaget och rekommenderar köp med riktkursen 1.000 kronor. Sinch-aktien steg 2,4 procent till 734 kronor.

Skanskas styrelse avser föreslå en utdelning på 3:25 kronor per aktie. Det tidigare utdelningsförslaget om 6:25 kronor per aktie drogs tillbaka i slutet av mars i spåren av utbrottet av covid-19. Aktien sjönk 0,6 procent.

Shamaran föll tillbaka efter onsdagens kraftiga kurslyft, sedan bolagets vd dementerat att oljebolaget ska ha mottagit någon intresseanmälan från Taqa. Aktien tappade 15 procent.

Realfiction backade 26 procent. Realfiction bedöms få svar på sin patentansökan för Echo-tekniken inom ett år, enligt en patentjurist som bolaget anlitat.

Solenergiproducenten Etrion steg också och klättrade 8,4 procent. Bolaget har nått en överenskommelse med Ziva Energy gällande en tvist om solenergiprojektet Mie omfattande ett projekt om 60 megawatt.

Forskningsbolaget WNT Research var en av dagens större förlorare med en kursnedgång på 22 procent. Bolagets analys av cirkulerande tumör-DNA, en biomarkör för spridning av cancer, i Neofox-studien i fas 2 försenas till följd av utbrottet av covid-19.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter idag

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 09 :30 Hushållsutlåning aug 5.2%
SE 09:30 PPI aug -0.7%/-4.9%
USA 14:30 Order varaktiga varor (prel) aug 1.0%/1.0% 11.4%/2.6%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Dometic SE0007691613 Inga tillkännagivanden
PGS NO0010199151 Inga tillkännagivanden
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
UPM FI0009005987 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.