logo
Dagens analyser - torsdagen den 15 oktober 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-10-15 kl. 08:42 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-10-15 kl. 08:45 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,3% OMXS30 0,4% DJI -0,6% NASDAQ -0,8%
739,9 1 840,9 28 514,0 11 768,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Intrum Köp 285 (250) SEK
NENT Group Köp 500 (400) SEK

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:215,00 SEK
Pris:207,60 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-15 kl. 08:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-15 kl. 10:56.

EFTER RAPPORT

Q3: Starkare resultat och ytterligare ett år av utdelningstillväxt i korten

Castellums rapport för det tredje kvartalet var starkare än väntat. Förvaltningsresultatet var 5 procent högre än väntat i marknaden och substansvärdet var 2 procent högre än väntat. Nettouthyrningen var -9 miljoner SEK i kvartalstakt, men det var också väntat och vd:n uppger att det tredje kvartalet i år var bättre än motsvarande period i fjol. Vd:n bedömer att trenden kring betalningarna av hyror fortsätter som innan. Vidare så ser vd:n goda möjligheter att höja utdelningen per aktie givet utvecklingen i år fram till det tredje kvartalet. Det skulle vara det 23:e året i rad som utdelningen per aktie höjs. Med det sagt bedömer vd:n att hyrestillväxten kommer att vara lägre framöver. Vi kommer att se över våra prognoser efter konferensen. Vi bedömer att aktien kommer att gå 1-2 procent starkare än marknaden. Vi upprepar Köp med riktkursen 215 SEK.

Alfa Laval

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:220,00 SEK
Pris:195,90 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-15 kl. 08:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-15 kl. 10:56.

UPPDATERING

Sänker acceptansnivån i budet på Neles till 50 procent

Alfa Laval meddelade idag att man sänker sitt villkor för acceptansnivå kopplat till budet på Neles till 50 procent, från en tidigare nivå om två tredjedelars acceptans. Bolaget förlänger också acceptanstiden till den 30 oktober (från tidigare 22 oktober). Budet är dock oförändrat vid 11,5 EUR per Neles-aktie kontant. Detta ändrar inte i sig budsituationen eftersom Alfa Laval fortfarande behöver två tredjedelar av rösterna vid en årsstämma för att kunna få igenom en fusion. Då Valmet sitter på 29,5 procent av aktierna i Neles kommer de troligen kunna stoppa detta. Men det indikerar också att Alfa Laval är beredda att agera långsiktigt med en ägarandel om över 50 procent och där Valmet äger 29,5 procent, vilket knappast kan vara bra för Neles, Alfa Laval eller Valmet. Vi tvivlar dock på sannolikheten att Valmet kommer att ge upp på kort sikt. Vi upprepar Behåll med riktkursen 220 SEK för Alfa Laval.

Clas Ohlson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:110,00 SEK
Pris:95,45 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-15 kl. 08:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-15 kl. 10:56.

UPPDATERING

Lägre trafik uppvägs inte av korgstorlek eller e-handel i september

Tillväxten i september i lokal valuta (och inklusive jämförbara butiker) var -3 procent, jämfört med +3 procent som var marknadens förväntningar och våra förväntningar som låg vid +1 procent. Avvikelsen från marknadens förväntningar var -6 procent (i SEK) och det skulle kunna sänka marknadens förväntningar kring resultatet per aktie 2021 med 2-3 procent, stand-alone. Försäljningsutvecklingen över marknaderna var relativt stabil från augusti i Norge och Sverige, men relativt svag i Finland. Över hela marknaden orsakade en tillfällig nedskalning av e-handeln nästan hälften av försäljningsavvikelsen i förhållande till marknadens förväntningar. Enligt vår bedömning har den svagare finska utvecklingen en svagt negativ effekt på Tokmanni inför det tredje kvartalet. Vi upprepar Behåll med riktkursen 110 SEK.

Kinnevik

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:264,55 SEK
Pris:361,15 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-15 kl. 08:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-15 kl. 09:17.

EFTER RAPPORT

Fortsatt stark substansvärdesökning i tredje kvartalet

Kinnevik ökar sitt substansvärde till 388 SEK per aktie i det tredje kvartalet, upp från 323 SEK per aktie i det andra kvartalet. I och med att aktien har gått ännu starkare så har rabatten kommit ned till bara 6 procent (24 procent i det andra kvartalet), vilket är klart lägre än det senaste treårssnittet om cirka 17 procent och det långsiktiga snittet om 21 procent. Bolaget har gjort flera investeringar under kvartalet, inklusive en ny investering i Common och Joint Academy. Det finns potential till fler investeringar och kassan är fortsatt stark (nettokassan är cirka 4,2 miljarder SEK). Vi upprepar Behåll till riktkursen 264,55 SEK.

Danske bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:115,00 DKK
Pris:90,92 DKK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-15 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-15 kl. 09:16.

INFLÖR RAPPORT

Inför tredje kvartalet: Ökning av övergångskostnader

Danske Bank presenterar sin rapport för det tredje kvartalet den 4 november. Vi väntar oss en motvind från kostnadsökningar om 4 procent mätt som kvartalstakt, vilket sänker kärnvinsten med 9 procent. Men vi är säkra på att det tredje och fjärde kvartalet är botten för resultatet. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 115 DKK (112).

Viktiga resultat

I takt med att transformationskostnaderna ökar under andra halvåret förväntar vi oss en motvind för Danske Banks kärnvinst under tredje kvartalet, vilken vi förväntar oss minska med 9 procent mätt som kvartalstakt och 37 procent i årstakt. Vi spår en kostnadsökning på 4 procent i kvartalstakt och 14 procent i årstakt. Vi förväntar oss att andra halvåret är botten för kärnvinsten. Resultatet kommer att hjälpas upp av minskade kostnader under 2021-2022. Ledningen har spått en nettovinst på ”minst” 3 miljarder DKK 2020, vilket man kan komma att specificera mer i samband med rapporten. Vi förväntar 4,1 miljarder DKK.

Prognosöversyn

Vi har justerat vår prognos om en kostnad på 20 miljarder DKK kopplat till penningtvättshärvan från i år till nästa då vi inte tror på en upplösning av utredningen i år.

Aker BP

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:200,00 NOK
Pris:153,00 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-15 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-15 kl. 09:16.

INFÖR RAPPORT

Inför tredje kvartalet: Resultatet kommer den 29 oktober

Mot bakgrund av att bolaget presenterat sin produktion för det tredje kvartalet, vilken var högre än våra prognoser med 12 procent och 4 procent när det gäller såld volym, upprepar vi vår rekommendation Köp med riktkursen 200 NOK. Aker BP är fortsatt en av två favoriter i den nordiska sektorn för E&P. Vi ligger i linje med marknadens förväntningar på ett ebitda om 552 miljoner USD i det tredje kvartalet. Vår prognos uppgår till 556 miljoner USD.

Prognosöversyn

Då produktionen för det tredje kvartalet inkom något högre än vad vi väntat oss har våra siffror justerats upp marginellt vad gäller omsättning och justerat rörelseresultat för 2020. Vi gör inte någon förändring kring vår värdering mot bakgrund av de försläppta produktionssiffrorna. Rapporten släpps den 29 oktober.

SATS

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:25,00 NOK
Pris:19,04 NOK
Analytiker:Knut-Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-15 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-15 kl. 09:16.

UPPDATERING

Fitnessklubbarna är tillbaka

Vi förväntar, i stort, att medlemmar återvänder snabbare tidigare än förväntat till träningsanläggningarna och har därför höjt våra prognoser igen. Vi upprepar Köp med riktkursen 25 NOK. Vi förväntar även att fitnessbranschens långsiktiga drivkrafter för tillväxt förblir intakt trots covid-19, även om det digitala erbjudandet kan bli viktigare. Vi bedömer att SATS är väl positionerat, med ett omfattande och mycket konkurrenskraftigt erbjudande som möjliggör social distansering och flexibilitet genom dess klubbkluster.

Viktiga resultat

Vi har höjt våra prognoser inför rapporten för det tredje kvartalet och väntar oss en omsättning på 890 miljoner NOK (938) och ett rörelseresultat om 86 miljoner NOK (107). Parentes avser föregående år.

Mowi ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:212,00 NOK
Pris:169,15 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-15 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-15 kl. 09:16.

EFTER RAPPORT

Q3 2020: Starkare än väntat

Mowi släppte sin tradingupdate för det tredje kvartalet under morgonen. Operationellt rörelseresultat var 80 miljoner EUR, vilket kan jämföras med marknadens förväntningar om 69 miljoner EUR och våra vid 73 miljoner EUR. Vi upprepar Köp med riktkursen 212 NOK. Det starkare resultatet än väntat verkar gå att härleda till odling och framförallt i Norge, där man verkar ha haft lägre kostnader än väntat. Vi prognostiserar att rörelseresultatet/kg i kvartalet var 4,64 EUR/kg och 4,23 EUR/kg i Norge, vilket innebär en nedgång om 0,2 EUR mätt som kvartalstakt. På grund av en valutamotvind innebär detta att det norska odlingssegmentet ligger vid en kostnad under 40 NOK/kg.

Prognosöversyn

Vi höjer våra prognoser inom odlingssegmentet baserat på rapporten och för 2020 innebär det att rörelseresultatprognosen höjs med 1 procent.

Valmet

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:23,00 EUR
Pris:21,16 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-15 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-15 kl. 09:16.

UPPDATERING

Känslighet kring Neles-sammanslagning - finns det synergier?

Vi sänker våra prognoser för resultatet per aktie för åren 2020-2022 med 7, 11 respektive 7 procent. I huvudsak beroende på en mer försiktighet kring efterfrågan inom Services, ett högmarginalområde, då flera pappersbruk inom grafikpapper har stängts. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 23 EUR (25). Vi tittar också på ett scenario där Valmet vinner budgivningen kring Neles och att Alfa Lavals bud faller. Vid en fusion där Neles aktieägare får 0,55 nya Valmetaktier per Nelesaktie så behöver Valmet finna synergier om 56 miljoner EUR om man vill att fusionen skall vara neutral kopplat till resultatet per aktie. Det motsvarar 1,4 procent av de totala kostnaderna, vilket vi finner rimligt. Men det finns en begränsad överlappning mellan Neles och Valmet vilket gör att vi tvivlar på att sådana synergier går att finna och ser därför en signifikant risk för utspädning om fusionen blir verklighet. Vi sänker vår riktkurs i linje med våra prognoser.

Intrum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:285,00 SEK
Pris:235,40 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-15 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-15 kl. 08:45.

INFÖR RAPPORT

Inför tredje kvartalet: Inkasso i södra Europa kommer tillbaka

Intrum kommer att presentera sin rapport för det tredje kvartalet den 23 oktober. Vi väntar oss ett rätt bra kvartal. Det justerade rörelseresultatet väntas i det tredje kvartalet ha ökat med 5 procent mätt som kvartalstakt och inte ned mer än 4 procent i årstakt. Även om vi troligen ser motvind för Credit Management Services (CMS), så bedömer vi att det här kompenseras av inkasso i Strategic Markets (SM). Rekommendationen Köp upprepas och riktkursen höjs till 285 SEK (250).

Prognosöversyn

Vi höjer den justerade vinstprognosen med 6 procent för 2020-2021, framförallt som ett resultat av bättre inkasso än väntat, och gör begränsade förändringar om mindre än 1 procent för 2022. Våra ökade prognoser tillsammans med nya värderingsparametrar gör att vi höjer riktkursen.

Kvaerner ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:12,00 NOK
Pris:7,97 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-14 kl. 15:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-15 kl. 08:45.

UPPDATERING

Markerar möjligheterna inom förnyelsebart

Vi har bjudit in till en presentation där EVP Renewables Kenneth Simonsen presenterade. Det gav oss en överblick över bolagets fokus på förnyelsebart och vilka marknader som man kommer att adressera under de kommande åren. Offshorevind var ett tydligt område. Vi upprepar Köp med riktkursen 12 NOK. Det sammanslagna bolaget Aker Solutions/Kvaerner siktar på att växa inom förnyelsebart så att det svarar för en tredjedel av omsättningen 2025. Kvaerner kommer att slås samman med Aker Solutions senare i det fjärde kvartalet. Den begränsade orderboken som finns idag gör att företaget måste vinna en lång rad kontrakt för att nå det ambitiösa målet.

NENT Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:500,00 SEK
Pris:363,00 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-15 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-15 kl. 08:45.

UPPDATERING

Dags att ta hänsyn till kommande Viaplay-expansion

Vi uppdaterar vår medellånga och långsiktiga modellering baserat på den befintliga nordiska verksamheten, det nya JV:et DTH och den baltiska lanseringen. Ledningen är redo att lansera Viaplay internationellt med en vision att lägga till 15+ nya marknader under de kommande 5+ åren. Vår nya riktkurs innebär en rimlig värdering, såsom 13-14x proportionerligt justerat EV/ebit för 2022-2023. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 500 SEK (400).

Viktiga resultat

Vår Viaplayprognos innebär att penetrationen bland nordiska hushåll ökar från 18 procent 2019 till 32 procent 2023, med ett bidrag om 4 procent från uppsäljning till DTH-kunder. Volymtillväxt och prisökningar kan bidra med 19 procent i årlig genomsnittlig omsättningsökning under åren 2020-2023. Våra prognoser indikerar en dubbling av det konsoliderade rörelseresultatet 2020-2023, exklusive investeringar i nya marknader. År 2021 ser ut att bli ganska lätt när det gäller kostnader för sport inför en signifikant ökning under 2022, vilket åtföljs av prishöjningar.

Prognosöversyn

Vår riktkursökning avser en kombination av prognosrevideringar och lägre diskonteringsfaktorer.

Maersk

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:14 900,00 DKK
Pris:10 905,00 DKK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-15 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-15 kl. 08:45.

UPPDATERING

Ser till och med bättre ut än guidningen

I en omvänd vinstvarning daterad den 13 oktober guidade Maersk för ett ebitda-resultat om 2,4 miljarder USD i det tredje kvartalet och för helåret 2020 på 7,5-8,0 miljarder USD. Vi höjer vår riktkurs till 14 900 DKK (12 100) och upprepar Köp. Till följd av detta och den allt starkare fraktratmiljön lyfter vi vår helårs ebitda till 8,2 miljarder USD, vilket är över det guidade intervallet, eftersom vi förväntar att Q4 kommer att vara bättre än guidningen. Vi ökar också vår ebitda för 2021 med 17 procent till 8,6 miljarder USD. Baserat på vår riktkurs är värderingen 7x EV/ebitda.

Prognosöversyn

Vi ligger fortsatt rejält över marknadens förväntningar. Vår prognos för justerat nettoresultat för 2020 är 2 918 miljoner USD (marknadens förväntningar ligger vid 1 772, för nästa år ligger vid 3 380 miljoner USD (2 114) och för 2022 3 492 miljoner USD (2 535).

Offentliga Hus

UPPDATERING

Förvärva stamaktier i Offentliga Hus

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter, där hyresgästerna till övervägande del bedriver offentliga verksamheter. Bolaget är geografiskt fokuserat på större och medelstora städer i Sverige. Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler till marknadsmässiga villkor är bolaget en attraktiv samarbetspartner för stat, kommun och region i behov av långsiktiga och effektiva fastighetslösningar. För att främja den fortsatta tillväxten och utveckling genomför bolaget en nyemission samt noterar bolagets stamaktie på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Erbjudande till allmänheten i korthet

 • Anmälningsperiod: 14 – 21 oktober 2020 klockan 15.00
 • Erbjudandepris: Pris fastställs inom intervallet 13,4 – 16,1 SEK per stamaktie (courtage utgår ej) 
 • Antal aktier: Anmälan ska avse lägst 500 och högst 65 000 stamaktier, i jämna poster om 500 stamaktier (de som önskar förvärva fler än 65 000 stamaktier ombeds kontakta Swedbank i enlighet med villkoren för det institutionella erbjudandet). Med ett erbjudandepris i intervallet 13,4 – 16,1 SEK uppgår den minsta möjliga investeringen till 6 700 – 65 000 SEK.

Läs mer om erbjudandet En intervju med Offentliga Hus VD, Fredrik Brodin, Finns här

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 739,9 0,3% 0,5% 8,7%
OMXS30 1 840,9 0,4% 0,1% 3,9%
OMXH25 4 468,2 0,6% 2,4% 5,8%
OMXC20 1 435,1 -0,4% 4,3% 26,4%
OSEBX 877,6 0,3% 0,6% -5,8%
OMXBB 953,5 0,0% 0,3% -4,0%
Dow Jones 28 514,0 -0,6% 0,7% -0,1%
S&P500 3 488,7 -0,7% 2,0% 8,0%
Nasdaq C 11 768,7 -0,8% 3,6% 31,2%
SX5E 3 273,3 -0,2% 1,2% -12,6%
DAX 13 028,1 0,1% 0,8% -1,7%
CAC40 4 941,7 -0,1% 1,2% -17,3%
RTS 1 160,3 0,4% 1,4% -25,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 43,3 2,0% 3,2% -34,4%
Guld 1 910,1 1,0% 1,4% 26,1%
Silver 24,2 -3,0% 2,7% 34,0%
Aluminium 1 836,0 -0,3% 5,2% 2,0%
Bly 1 771,5 -3,0% -0,3% -7,9%
Koppar 6 702,0 0,0% 2,7% 8,9%
Nickel 15 105,0 -0,3% 3,7% 7,9%
Zink 2 398,0 -1,2% 1,7% 4,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,17 -2,40 -9,90 -31,60
Norge, 10 år 0,66 -3,30 -3,50 -88,40
Tyskland, 10 år -0,58 -1,90 -8,40 -38,90
GB, 10 år 0,22 -1,20 -8,10 -60,00
USA, 10 år 0,72 -0,82 -6,94 -120,03
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,37 0,3% -0,8% -1,3%
USD / SEK 8,82 0,1% -0,8% -5,8%
GBP / SEK 11,50 0,6% 0,3% -7,3%
NOK / SEK 0,96 0,3% 0,5% -10,0%
DKK / SEK 1,39 0,3% -0,8% -0,9%
CAD / SEK 6,71 0,2% 0,4% -7,0%
CHF / SEK 9,67 0,3% -0,2% 0,0%
JPY / SEK 0,08 0,6% 0,1% -2,6%
EUR / USD 1,18 0,1% 0,0% 4,8%
USD / JPY 105,11 -0,4% -0,9% -3,3%
EUR / GBP 0,90 -0,3% -1,1% 6,4%
AUD / USD 0,72 0,2% 0,6% 2,2%
USD / CAD 1,31 0,0% -1,1% 1,3%
GBP / USD 1,30 0,4% 1,1% -1,6%
USD / NOK 9,19 -0,2% -1,3% 4,6%
EUR / NOK 10,81 -0,1% -1,3% 9,6%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De amerikanska börserna handlades nedåt på onsdagen. Sentimentet dämpades av kommentarer från USA:s finansminister Steven Mnuchin om utsikterna för nya stimulanser.

Vid stängning hade Dow Jones storbolagsindex sjunkit 0,6 procent till 28.514. Det bredare S&P 500 var ned 0,7 procent till 3.489, samtidigt som Nasdaqs kompositindex handlades ned 0,8 procent till 11.769.

Enligt Steven Mnuchin kommer det kommer bli svårt att få till ett stödpaket innan det amerikanska presidentvalet den 3 november. Även om framsteg har gjorts inom vissa frågor är parterna fortsatt långt ifrån varandra i andra delar av förhandlingarna, enligt finansministern.

På bolagsfronten öppnade en handfull storbanker böckerna inför börsöppningen, varav Goldman Sachs rönte flest rubriker. Goldman Sachs slog förväntningarna med råge, med ett resultat per aktie på 9:68 dollar. Förhandstipsen vittnade om ett resultat på 5:44 dollar per aktie, enligt S&P Global Market Intelligence prognossammanställning. De totala intäkterna kom även in högre än väntat. Aktien handlades upp, men blott 0,2 procent.

Bank of America redovisade ett resultat på 0:51 dollar per aktie vilket var i linje med väntade 0:50 dollar per aktie. Kreditförlustreserveringarna steg till 1,4 miljarder dollar (0,8). Uppgången drevs av pandemins påverkan på företagsbankverksamheten. Aktien sjönk 5,2 procent.

Wells Fargos kvartalsrapport var dock åt det svagare hållet med en justerad vinst per aktie om 0:42 dollar. Väntat här var 0:48 dollar per aktie. Här retirerade aktien 6 procent.

Apple, som på tisdagskvällen handlades ned 3 procent i samband med att bolaget presenterade sina nya Iphone-modeller, hade repat sig något under onsdagen och noterades marginellt högre.

Lastbilstillverkaren Navistar tappade 19 procent till 36 dollar. Traton har satt fredag den här veckan som deadline för Navistar att acceptera den tyska lastbilstillverkarens bud.

Traton höjde sitt tidigare bud på Navistar från 35 till 43 dollar per aktie i september.

Den kinesiska elbilstillverkaren Nio, vars depåbevis är noterat i USA, steg 22,6 procent 26:50 dollar. JP Morgan har höjt bolaget till övervikt med riktkursen 40 dollar.

Läkemedelsbolaget Eli Lilly fortsatte att handlas ned, aktien notaredes på minus 1,1 procent efter att ha backat omkring 3 procent dagen före. Under tisdagen pausades bolagets fas 3-studie av en antikroppsbehandling för covid-19 i spåren av säkerhetsbekymmer.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var ned 1 punkt till 0,72 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen tog ett trevande steg uppåt på onsdagen. Bankerna gick i täten för uppgången medan verkstad gick mot strömmen. Läget kring covid-19 låg fortsatt i investerarnas blickfång, där nu även Eli Lilly fått sälla sig till de som fått pausa studier på området. Vid stängning var Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 upp 0,4 procent vid nivån 1.841. Aktier för 16,6 miljarder kronor hade då bytt ägare. Även på de ledande Europabörserna var indexförändringarna små.

Handelsbanken tilldelades rekommendationen övervikt från Barclays och steg drygt 2 procent till 78 kronor. Banksektorn drog upp index, genom Swedbank som steg 2,5 procent och SEB höjdes 1,8 procent. Nordea steg med i sammanhanget mer beskedliga 0,7 procent.

Upp var det även för Getinge som fått höjd riktkurs från Pareto till 275 kronor från tidigare 215 kronor. Aktien steg 2,7 procent till 209:90 kronor.

Bland förlorarna återfanns Astra Zeneca med en nedgång på över 2 procent. Verkstadsbolagen hade det också motigt. Sandvik och Atlas Copco tappade 0,7 procent respektive 0,3 procent.

SSM steg över 6 procent till 9:42 kronor efter ett bud från bolagets storägare Amasten. Budet i form av aktier i Amasten värderade SSM:s aktier till 9:65 kronor.

Gårdagens raket Oscar Properties fortsatte upp och adderade knappt 4 procent till gårdagens uppgång på 22 procent. På onsdagen förtydligade bolaget finansieringspaketet för det stora förvärvet av en fastighetsportfölj från SBB som offentliggjordes på tisdagen. Ungefär hälften av upplägget har nu säkrats genom en obligationsemission, vilket framgick av ett pressmeddelande på eftermiddagen.

Prime Living förlorade drygt 40 procent när tisdagens handelsstopp hävdes efter ett förtydligande kring förvärvsförhandlingar och konverteringar.

Moberg Pharma siktar på att lämna in en marknadsansökan i Europa för läkemedelskandidaten Mob-015 vid behandling av nagelsvamp under andra halvåret 2021. Aktien sattes upp strax under 2 procent.

I samma sektor steg Klaria Pharma med drygt 6 procent. Forskningsbolaget har säkrat finansiering via en riktad emission om högst 29 miljoner kronor.

XMReality förbättrades 10 procent efter att ha tecknat ett treårsavtal med Saab för användandet av Remote Guidance med ett initialt ordervärde om cirka 1,6 miljoner kronor.

Satelitbolaget Ovzon steg 11 procent till 72:80 kronor efter att Carnegie återupptagit bevakningen av bolaget med en köprekommendation och en riktkurs på 90 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Atrium Ljungberg AB Köp 164 SEK na na
Nyfosa Köp 84 SEK na na
Castellum AB Köp 215 SEK na na
Kinnevik AB Behåll 264,55 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
CN 03:30 KPI, PPI sep 1.9%/-1.9% 2.4%/-2.0%
SE 09.30 Arbetslöshet sep n.a./9.2% 8.8%/9.1%
USA 14.30 Philadelphia Fed Index okt 14.5 15.0
USA 14.30 Empire manufacturing index okt 12.0 17.0
USA 14.30 Nyanmälda arbetslösa v 840k/10976k
CN Nya yuanlån, M2 sep

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Castellum SE0000379190 3
Alfa Laval SE0000695876 Inga tillkännagivanden
Clas Ohlson SE0000584948 Inga tillkännagivanden
Kinnevik SE0013256682 3
Danske bank DK0010274414 3
Aker BP NO0010345853 Inga tillkännagivanden
SATS NO0010863285 Inga tillkännagivanden
Mowi ASA NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Valmet FI4000074984 Inga tillkännagivanden
Intrum SE0000936478 Inga tillkännagivanden
Kvaerner ASA NO0010605371 Inga tillkännagivanden
NENT Group SE0012116390 Inga tillkännagivanden
Maersk DK0010244508 Inga tillkännagivanden
Offentliga Hus Inga tillkännagivanden

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.