logo
Dagens analyser - fredagen den 16 oktober 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-10-16 kl. 08:41 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-10-16 kl. 08:44 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -1,5% OMXS30 -1,5% DJI -0,1% NASDAQ -0,5%
728,6 1 813,0 28 494,2 11 713,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Maersk Köp 14900 (12100) DKK
Valmet Behåll 23 (25) EUR
Danske Bank Köp 115 (112) DKK
AFRY Köp 285 (250) SEK
Atrium Ljungberg Köp 175 (164) SEK
Castellum Köp 235 (215) SEK
Haldex Köp 52 (50) SEK
Kinnevik Behåll 370 (264,55) SEK
Sweco Behåll 465 (450) SEK
Ratos Behåll 36 (33) SEK
Neste Behåll 47 (41) EUR

Sandvik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:203,00 SEK
Pris:171,35 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16 kl. 12:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 16:05.

EFTER RAPPORT

Q3 en första anblick: Bättre rörelseresultat, avknoppning av SMT och en ny gruvdivision

Sandvik nådde inte riktigt upp till förväntningarna vad gäller orderingång och försäljning (1 respektive 2 procent), medan rörelseresultatet var 6 procent högre än marknadens förväntningar. Gruvtjänster (SMRT) var fortsatt stjärnan medan marknaden fortsatt är tuff för Machining Solutions (SMS). Vi bedömer att marknadens förväntningar kommer att gå upp med låga ensiffriga tal mot bakgrund av rapporten. SMRT:s orderingång ökade med 2 procent organiskt och var 4 procent högre än marknadens förväntningar. Rörelsemarginalen fortsatte att öka och låg vid imponerande 21 procent, vilket innebär att rörelseresultatet var 5 procent högre än väntat. SMS minskade orderingången med 19 procent och den organiska försäljningen sjönk med 21 procent. Det var 6 respektive 8 procent sämre än marknadens förväntningar. Rörelsemarginalen var imponerande 18,8 procent, vilket var 120 baspunkter högre än marknadens förväntningar, men rörelseresultatet var 2 procent sämre än väntat. SMS har märkt en fortsatt förbättring i oktober. SMRT har ett fortsatt bra sentiment. Krossning och screening blir ett nytt affärsområde. Det nya området heter Rock Processing Solutions motsvarar 17 procent av SMRT och hade en marginal på 15,9 procent. Resterande SMRT hade en marginal på 20,6 procent. Som väntat har styrelsen beslutat sig för att knoppa av SMT, vilket vi menar är ett positivt besked. Förslaget kommer att lämnas till årsstämman 2022. Vi upprepar Köp med riktkursen 203 SEK.

Betsson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:79,00 SEK
Pris:70,80 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 11:18.

INFÖR RAPPORT

Solid Q3 väntas då sportspel återhämtar sig

Vi höjer våra prognoser något inför Betssons kvartalsrapport (presenteras den 23 oktober) och vi förväntar oss en gedigen rapport eftersom kasinot väntas vara fortsatt starkt medan sportspel också återhämtar sig. Vi upprepar Köp med riktkursen 79 SEK. Fokus för rapporten kommer att ligga på starten av det fjärde kvartalet, vilket är ett säsongsmässigt starkt kvartal och skulle tyda på fortsatt sekventiell tillväxt.

Viktiga resultat

Vi väntar oss att Besson presenterar en omsättning om 1 631 miljoner SEK och ett EBITDA-resultat om 386 miljoner SEK, vilket är i linje med marknadens förväntningar (1 626 miljoner SEK respektive 384 miljoner). I samband med rapporten för det andra kvartalet uppgav Betsson att kvartalet startat starkt med en tillväxt om 35 procent i juli, och det beror delvis på en ovanligt stark aktivitet inom sportspel och våra tillväxtförväntningar för kvartalet är cirka 28 procent. Uppdateringar från konkurrenter som Kindred, 888 och GVC indikerar också att det tredje kvartalet bör bli starkt. Kindreds indikering innebar att lönsamheten skulle kunna vara stark då marknadsföringskostnaderna kan vara lägre än normalt. Fokus ligger i vanlig ordning på starten av det fjärde kvartalet, ett säsongsmässigt starkt kvartal för spelsektorn. Vi spår en tillväxt om 30 procent i årstakt. Vi skulle också vilja se en uppdatering på hur arbetet går med en kommande lansering i Colorado, en lansering som väntas ske i det första halvåret 2021.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:200,00 SEK
Pris:176,90 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16 kl. 09:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 11:18.

UPPDATERING

Första intrycket: Bra siffror

Lastvagnsorder var väldigt starkt, 51 procent över marknadens förväntningar och 66 procent över våra förväntningar som låg vid 57 350. Rörelseresultatet var 7,2 miljarder SEK vilket kan jämföras med våra och marknadens förväntningar som låg vid 6,1 miljarder SEK. Det starkare resultatet än väntat bedömer vi stödjande. Vi upprepar Köp med riktkursen 200 SEK. Kassaflödet var starkt och nettokassan är 17 SEK per aktie.

Getinge

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:255,00 SEK
Pris:205,60 SEK
Analytiker:Oliver Reinberg, CFA
Chefsanalytiker, Head of German Equity Research, Medtech Equipment & Services
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16 kl. 09:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 11:18.

EFTER RAPPORT

Imponerande tredje kvartal - indikerar uppsiderisk till prognoser

Getinge levererade ett urstarkt resultat för det tredje kvartalet med EBITA upp 200 procent, vilket var 14 procent högre än marknadens förväntningar. Vi upprepar Köp med riktkursen 255 SEK. Baserat på niomånadersreslutatet, och att de nuvarande förväntningarna i marknaden indikerar 4 procents tillväxt för det fjärde kvartalet med en nedgång för ebita med 10 procent, bedömer vi att marknadens förväntningar för 2020 kommer att justeras upp. En besvikelse var nedgången om 5 procent inom orderingången, men det här förklaras av SW-divisonen som har låg marginal. Orderingången inom nyckeldivisionen ACT som har höga marginaler var oförändrad, och orderstocken är upp för koncernen. Som tidigare så är visibiliteten rörande 2021 begränsad, givet osäkerheten kring investeringar för sjukhusen och SW. Det finns dock uppdämd efterfrågan på apparater och sjukhusinvesteringar som för närvarande är mindre efterfrågat och Getinge såg fortfarande en ordertillväxt i ventilatorer under tredje kvartalet.

Hoegh LNG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:24,00 NOK
Pris:11,24 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 11:18.

INFÖR RAPPORT

Väntar fortsatt på kontrakt

I den här rapporten har vi justerat våra prognoser inför den kommande rapporten för det tredje kvartalet, en rapport som presenteras den 19 november. Vi upprepar Köp med riktkursen 24 NOK. Hoegh LNG presenterade en stark rapport för det andra kvartalet, en rapport som var 21 procent bättre än vi väntat på EBITDA-nivå, vilket gjorde att vi höjde prognosen för helåret med 5 procent. Inga större förändringar har gjorts bortom detta. Fokus är fortsatt långsiktiga kontrakt för de fem FSRU:s som inte har uppdrag. Vi behåller vårt basscenario som indikerar full beläggning mot slutet av 2022.

Prognosöversyn

Vi behåller vårt basscenario och gör inte några stora förändringar. Vår prognos för tredje kvartalet, EBITDA, ligger 12 procent över marknadens förväntningar. Vår prognos för 2020, resultat per aktie, är -0,35 USD (marknadens förväntningar -0,46), för 2021 -0,65 USD (-0,51), för 2022 0,33 USD (-0,37) och för 2023 0,68 USD (-0,35).

DNB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:149,00 NOK
Pris:132,75 NOK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 11:18.

INFÖR RAPPORT

Avsättningarna minskar i tredje kvartalet

DNB kommer att presentera sin kvartalsrapport på torsdagen den 22 oktober klockan 07:30. Vi upprepar Behåll med riktkursen 149 NOK. Vi förväntar oss ett nettoresultat om 4 714 miljoner NOK, vilket är 10 procent högre än marknadens förväntningar. Vi spår ett räntenetto om 9 622 miljoner NOK för kvartalet, vilket är 1,3 procent högre än marknadens förväntningar. Avgiftsnettot väntas också bli starkt i det tredje kvartalet, på grund av högre avgifter från fastighetsmäkleri, corporate finance och kapitalförvaltning. Betalningsavgifter kommer dock troligen att vara fortsatt låga. Kostnaderna kommer troligen att vara ned från det andra kvartalet på grund av lägre pensionskostnader. Vi gör endast mindre förändringar i våra prognoser för resultatet per aktie.

Viktiga resultat

Den norska finansinspektionen har uppmanat bankerna att inte lämna utdelning under 2020. Vi tror att DNB har kapacitet att betala, men att banken kommer att skjuta upp sin utdelning för 2019 till tidigt nästa år.

AFRY

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:285,00 SEK
Pris:262,80 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 08:44.

INFÖR RAPPORT

Inför Q3 - fokus på återhämtningen i september

Vi förväntar oss att återhämtningen i efterfrågan och marknadsstabiliseringen har fortsatt, speciellt under september och att den goda kostnadskontrollen också upprätthållits. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 285 SEK (250). Stärkningen av den svenska kronan skapar dock en del motvind på omsättningsnivå. Vi ser en ytterligare återhämtningspotential och rullar över vår värdering från 2020-2021 till 2021-2022 eftersom riskerna har minskat för 2020. Det gör också att vi höjer vår riktkurs och upprepar Köp.

Viktiga resultat

Vi spår att det justerade ebita-resultatet för det tredje kvartalet blir 298 miljoner SEK (7,0 procents marginal), ned med 14 procent mot motsvarande period i fjol då EBITA-resultatet var 346 miljoner SEK (7,6 procents marginal). Omsättningen väntas bli 4 270 miljoner SEK, ned med 6 procent mätt som årstakt (organisk tillväxt -5 procent, förvärvad tillväxt 1 procent och valutaeffekt -2 procent). Rapporten för det tredje kvartalet kommer att släppas den 23 oktober.

Prognosöversyn

Vi förväntar oss att den organiska tillväxt återgår till de historiska 4-5 procenten 2021-2022. Vi förväntar oss justerade EBITA-marginaler på 8,5 procent för 2020 innan de förbättras till cirka 9,5 procent 2021-2022. Vi gör bara mindre justeringar av vår 2020-2022, men rullar över vår värdering till 2021-2022 då riskerna för 2020 har minskat rejält.

Atrium Ljungberg

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:162,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 08:44.

UPPDATERING

Oväntat stark rapport

Atrium Ljungberg presenterade en oväntat stark rapport för det tredje kvartalet med en bättre underliggande vinst och bättre revideringarna av fastigheternas värde. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 175 SEK (164). Tack vare bra förhållanden har bolagets bostadsutvecklingsenhet blivit en succé, och på ett par år kommer vi att se stort värdeskapande i bolagets extraordinära projekt om 34 miljarder SEK. Med en bättre än väntat underliggande vinst och mindre negativa värderrevideringar så höjer vi vår riktkurs. Aktien handlas med en rabatt om 26 procent mot nästa års substansvärde, vilket vi menar är billigt. Vi upprepar Köp.

Viktiga resultat

Atrium Ljungberg redovisade ett underliggande resultat för det tredje kvartalet som var 16 procent högre än vår prognos, understött av mindre negativa covid-19-effekterna än väntat och ett starkare finansiellt netto. Fastighetsomvärdering var +1 procent, men hela uppgången förklaras av kontor som ökade med 1,4 procent. Bolaget inleder återköp och kommer att kunna återköpa upp emot 10 procent av antalet aktier.

Prognosöversyn

De starka siffrorna för det tredje kvartalet gör att vi höjer den underliggande vinstprognosen för 2020 med 5 procent och 4 procent nästa år. Vi har tidigare spått en negativ revidering av fastigheternas värde med -3 procent i det fjärde kvartalet. Vi ändrar det nu till oförändrade priser. Under de kommande två åren räknar vi med oförändrade priser.

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:235,00 SEK
Pris:207,80 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordics
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 08:44.

UPPDATERING

“Utlovar” utdelningstillväxt - ett tecken på förtroende

Vi upprepar vår Köp-rekommendation och höjer riktkursen till 235 SEK (215). Vi höjer FFO/NAV för 2020-2022 med 0-4 procent, vilket också gör att vi höjer riktkursen efter en starkare rapport än väntat för det tredje kvartalet med självsäkra utsikter. Vd uppgav att det ligger ytterligare ett år med utdelningstillväxt i korten. Revidering av fastighetsvärden var positiva om 0,4 procent, drivet av offentliga kontor och logistik och vi höjer vår prognos på området för det fjärde kvartalet. Nuvarande LTV är 43 procent och vi ser möjligheter till såväl förvärv som utdelning för aktieägarna framöver.

Prognosöversyn

Den negativa effekten från covid-19 har varit mindre än vi väntat med en stabil avkastning och inom vissa områden är det lite sammanpressat: offentliga kontor och logistik.

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:52,00 SEK
Pris:41,15 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 1899-12-30 kl. 07:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 08:44.

INFÖR RAPPORT

Höjer prognoserna inför det tredje kvartalet

Vi har uppdaterat våra prognoser inför Q3-rapporten den 22 oktober. Lastbils- och släpproduktionen verkar ha utvecklats bättre än väntat efter andra kvartalet. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 52 SEK (50). Transportaktiviteten har också förbättrats, vilket sannolikt kommer att stödja eftermarknaden (50 procent av försäljningen). Vi höjer våra prognoser för 2020 och trots motvinden från en svagare amerikansk dollar ökar vi dem också något för framtida år. Något bättre volymer och besparingsprogrammet på 200 miljoner SEK förväntas att vara stödjande.

Viktiga resultat

Order på tunga lastbilar och släpvagnar i USA har förbättrats, vilket sannolikt kommer att vara mer stödjande under andra halvåret 2020 än vad som tidigare förväntats. Vi förväntar oss att eftermarknadsförsäljningen stöds av ökad transportefterfrågan. Försäljningen spår vi kommer att minska 10 procent organiskt, och rörelseresultatet sjunker från 68 miljoner SEK till 35 miljoner SEK i det tredje kvartalet.

Prognosöversyn

Produktionen av tunga lastbilar och släpvagnar förväntas återhämta sig framöver, med år 2020 som botten.

Kinnevik

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:370,00 SEK
Pris:357,30 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16 kl. 07:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 08:44.

UPPDATERING

Attraktiv portfölj men begränsad uppsida

Kinnevik fortsätter att utvecklas starkt under tredje kvartalet, och substansvärdet steg 20 procent mot bakgrund av att dess digitalt fokuserade portfölj ökar i värde. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 370 SEK (264,55). Portföljen domineras fortfarande av Zalando och Tele2, men de mindre investeringarna fortsätter att växa och bli viktigare. Vi har uppdaterat vår substansvärdering med vår nya riktkurs på Zalando och genom att sänka vår tillämpade substansrabatt till ökar vi vår riktkurs. Då aktiekursen ligger nära målkursen upprepar vi Behåll.

Prognosöversyn

Vi höjer vår riktkurs då vi uppdaterar vår substansvärdesvärdering med riktkurser för de olika innehaven medan vi också sänker målet för substansrabatten från 17 procent till 10 då bolagets portfölj lutas mer mot mindre och onoterade innehav.

Sweco

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:465,00 SEK
Pris:474,00 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 08:44.

INFÖR RAPPORT

Inför tredje kvartalet - vi räknar med motståndskraft

Vi förväntar oss att Swecos imponerande motståndskraft som vi såg under det andra kvartalet varit kvar även under det tredje kvartalet. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 465 SEK (450). Vårt fokus är på orderboken, som vi förväntar oss kommer att vara stabil och på kommentarer om den senaste utvecklingen i Storbritannien och Belgien. Vi fortsätter att hävda att Swecos goda egenskaper återspeglas i den nuvarande värderingen med ett P/E på 30-40x för 2020-2022 och upprepar därmed vår rekommendation Behåll, men vi höjer vår riktkurs. Värderingsfokusering ligger nu mer på 2021-2022 än som tidigare 2020-2021.

Viktiga resultat

Vi förväntar oss ett justerat ebita om 374 miljoner SEK för det tredje kvartalet (7,7 procent marginal), vilket är något svagare än motsvarande period i fjol, 383 miljoner SEK (8,3 procent marginal). Vi spår att omsättningen blir 5 831 miljoner SEK, upp 4 procent mätt som årstakt (2 procent organisk tillväxt, 4 procent förvärvad tillväxt och valuta -2 procent). Rapporten släpps den 4 november.

Ratos

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:36,00 SEK
Pris:32,90 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16 kl. 07:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 08:44.

INFÖR RAPPORT

Blandad prestation väntas i Q3

Vi förväntar oss att Ratos visar en blandad utveckling för det tredje kvartalet, med Aibel som möter en tuff jämförelse med Q3 2019 medan Plantasjen bör fortsätta att visa en förbättring. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 36 SEK (33). Sammantaget förväntar vi oss att ebitda skall sjunka cirka 8 procent i årstakt, men om lönsamheten i Diab, HL Display och Ledil är lika stark som under andra kvartalet kan vara förväntningar vara för försiktiga. Vi har gjort små justeringar av våra prognoser inför kvartalet, men vi höjer vår riktkurs till 36 SEK (33) efter avyttringen av Bisnode eftersom affären sker till ett högre värde än vad vi hade beräknat.

Neste

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:47,00 EUR
Pris:47,60 EUR
Analytiker:Pablo Cuadrado
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 08:44.

UPPDATERING

Stannar vid sidlinjen

Neste har fortsatt att omvärderas starkt efter att botten inträffade i slutet av mars på toppen av covid-19-krisen (aktien är upp 50 procent hittills i år). Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 47 EUR (41). Det finns goda skäl till den starka överprestationen mot andra bolag inom olja & gas, men vi lyfter fram några oroande faktorer som kan äventyra en ytterligare uppåtgående trend. Neste har nu brutit den historiska höga korrelationen mellan sin aktiekurs och prognoserna kring den framtida utvecklingen. I själva verket kommer det mer och mer konkurrens från specialiserade spelare, vilket skapar oro över hållbarheten för den nuvarande höga avkastningen. Slutligen, den senaste utvecklingen (åtdragning av råmaterial, som inte följts av en hållbar oljeprisåterhämtning) stödjer inte ohedgade volymer kring förnyelsebar diesel. Vi finjusterar vår modell före rapporten för det tredje kvartalet.

Prognosöversyn

Vi finjusterar våra modeller inför det tredje kvartalet, med marginellt bättre marginaler inom förnyelsebart och försäljningsvolymer som delvis kompenseras av svagare raffinaderingsmarginaler.

Entra

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:161,00 NOK
Pris:131,50 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordics
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16 kl. 07:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 08:44.

EFTER RAPPORT

Q3: Fastighetsvärdesförändring en positiv överraskning igen

Vi anser att Entras rapport för det tredje kvartalet var starkare än väntat. Vi upprepar Köp med riktkursen 161 NOK. Vid en första anblick bedömer vi att aktien kommer att gå starkare än marknaden med 2-3 procent idag. Förvaltningsresultatet var 1 procent högre än väntat i marknaden och substansvärdet var 5 procent högre än väntat. Det var drivet av positiva värdeförändringar av fastigheter i kvartalstakt (och i årstakt). Nettouthyrningen var 7 miljoner NOK, jämfört med 14 miljoner NOK i det andra kvartalet. Finansieringskostnaden sjönk med 6 baspunkter i kvartalstakt till 2,33 procent. Uthyrningsgraden minskade något till 97,4 procent (97,6), men Entra är fortsatt i den absoluta toppen av nordiska fastighetsbolag som vi följer när det gäller just uthyrningsgraden. Omvärdering av fastigheter uppgick till +1,7 procent (vår prognos -0,2 procent och i det andra kvartalet var siffran +1,2 procent). Entra är det tredje raka fastighetsbolaget som vi följer som rapporterar en positiv värdeförändring för det tredje kvartalet, vilket innebär att covid-19-pandemin verkar påverka fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter väsentligt mindre än man initialt bedömde.

Elisa

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:50,00 EUR
Pris:49,82 EUR
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-16 kl. 07:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-16 kl. 08:44.

EFTER RAPPORT

Q3-resultat - en första anblick

Elisa rapporterar i linje med förväntningarna i det tredje kvartalet rörande justerat ebitda, rörelseresultat och resultat per aktie. Omsättningen och justerat ebitda ökade med 0,6 respektive 0,8 procent. Churn ökade inom mobilområdet. Vi upprepar Behåll med riktkursen 50 EUR. Mobila service-intäkter minskade med 0,5 procent, vilket hänger samman med att roamingintäkterna minskade till följd av pandemin. Intäkterna inom mobilområdet har växt med cirka 2 procent per kvartal de senaste två åren före pandemin. I det tredje kvartalet ökade bolaget antalet mobilkunder med 25 000, antalet mobilkunder som betalar i förväg ökade 15 000 och antalet bredbandskunder ökade med 5 000. Prognosen för helåret upprepades.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 728,6 -1,5% -1,3% 7,0%
OMXS30 1 813,0 -1,5% -1,5% 2,3%
OMXH25 4 403,0 -1,5% 0,5% 4,3%
OMXC20 1 408,8 -1,8% 1,4% 24,0%
OSEBX 863,0 -1,7% -1,8% -7,4%
OMXBB 950,1 -0,4% -0,2% -4,3%
Dow Jones 28 494,2 -0,1% 0,2% -0,2%
S&P500 3 483,3 -0,2% 1,1% 7,8%
Nasdaq C 11 713,9 -0,5% 2,6% 30,6%
SX5E 3 192,7 -2,5% -1,9% -14,8%
DAX 12 703,8 -2,5% -2,6% -4,1%
CAC40 4 837,4 -2,1% -1,5% -19,1%
RTS 1 132,3 -2,4% -2,3% -26,9%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 43,2 -0,4% -0,4% -34,6%
Guld 1 891,9 -1,0% 0,2% 24,9%
Silver 23,9 -1,0% -0,1% 32,6%
Aluminium 1 824,0 -0,7% 2,1% 1,3%
Bly 1 754,5 -1,0% -1,4% -8,8%
Koppar 6 683,5 -0,3% 1,1% 8,6%
Nickel 15 353,0 1,6% 4,5% 9,7%
Zink 2 397,0 0,0% 1,7% 4,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,19 -1,80 -9,70 -33,40
Norge, 10 år 0,62 -3,90 -7,10 -92,30
Tyskland, 10 år -0,62 -4,60 -10,30 -43,50
GB, 10 år 0,17 -5,50 -12,60 -65,50
USA, 10 år 0,73 1,16 -3,71 -118,87
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,38 0,2% -0,5% -1,2%
USD / SEK 8,88 0,7% -0,1% -5,2%
GBP / SEK 11,46 -0,3% -0,3% -7,6%
NOK / SEK 0,95 -1,4% -1,2% -11,3%
DKK / SEK 1,40 0,2% -0,5% -0,8%
CAD / SEK 6,70 -0,2% -0,3% -7,2%
CHF / SEK 9,71 0,5% 0,3% 0,5%
JPY / SEK 0,08 0,5% 0,6% -2,1%
EUR / USD 1,17 -0,5% -0,4% 4,2%
USD / JPY 105,29 0,2% -0,7% -3,1%
EUR / GBP 0,91 0,5% -0,3% 7,0%
AUD / USD 0,71 -1,5% -1,1% 0,7%
USD / CAD 1,32 0,8% 0,2% 2,2%
GBP / USD 1,29 -1,0% -0,2% -2,6%
USD / NOK 9,39 2,1% 1,1% 6,9%
EUR / NOK 10,99 1,6% 0,7% 11,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De amerikanska börserna lyckades återhämta sig från de lägsta dagsnivåerna under torsdagens handel.

Vid stängning hade Dow Jones storbolagsindex sjunkit 0,1 procent till 28.494, efter att ha besökt grönt territorium. Det bredare S&P 500 var ned 0,2 procent till 3.483, samtidigt som Nasdaqs kompositindex handlades ned 0,5 procent till 11.714.

Före börsöppningen kom ett pärlband av USA-statistik. Bland annat var antalet nyanmälda arbetslösa på en högre nivå än väntat, 898.000 stycken mot prognosticerade 825.000, och Empire Manufacturing Index visade ett svagare utfall än förhandstipsen. Philadelphia Fed index bjöd däremot på en positiv överraskning. Statistiken ledde dock inte till någon större reaktion på finansmarknaden.

Enligt CNBC menar en strateg från banken Goldman Sachs att marknaden är uppställd för en rotation till cykliska aktier och bort från teknik. Anledningarna påstås vara två - en potentiell vinst för demokraterna i november samt möjligheten för ett covid-19-vaccin.

CNBC skriver också, med hänvisning till en investeringschef och en kapitalförvaltningschef, att marknaden just nu är volatil på grund av osäkerheter som vaccin, presidentvalet och stimulanspaketet. Volatiliteten kommer enligt investeringschefen fortsätta i några veckor framöver.

Före börsöppningen redovisade investmentbanken Morgan Stanley vinst och intäkter för det tredje kvartalet, som överträffade analytikernas snittförväntningar. Aktien avancerade runt procenten.

Apotekskedjan Walgreens vinst minskade med 45 procent under det gångna kvartalet, men justerat för engångsposter var resultatet bättre än väntat och aktien handlades upp 4,8 procent.

United Airlines backade 3,6 procent, efter att bolaget visade en förlust på 1,8 miljarder dollar under det tredje kvartalet och försäljningen rasade 78 procent.

Smyckesbolaget Tiffanys steg 2,2 procent efter att ha meddelat att den positiva försäljningstrenden har fortsatt i oktober. Under augusti-september var Tiffanys totala försäljning i världen preliminärt lätt ned jämfört med samma månader i fjol. Rörelseresultat ökade med cirka 25 procent från året innan, uppgav bolaget.

Den kinesiska elbilstillverkaren Nio, noterade på USA-börsen, steg runt 6 procent. Finanshuset Citi nästan dubblerade riktkursen till 33:20 dollar och höjde rekommendationen till köp. Branschkollegorna Tesla och Nikola skördade dock inga framgångar utan backade 2,7 respektive 3,4 procent.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen var oförändrad vid 0,73 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stängde i rött territorium på torsdagen. Det småsura sentimentet ses i spåren av sänkta förväntningar gällande ett fiskalt stimulanspaket i USA, samtidigt som coronavirusspridningen tilltar globalt vilket lett till samhällsnedstängningar på flera håll i bland annat Europa.

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 ned 1,5 procent till nivån 1.813. Aktier för 19 miljarder kronor var då omsatta på Stockholmsbörsen. På kontinenten backade tyska DAX med 2,5 procent medan franska CAC40 retirerade 2 procent.

På plussidan inom storbolagsindexet sågs Swedish Match med en uppgång om 0,4 procent.

Storbankerna klarade sig något lindrigare och SEB noterades marginellt över nollstrecket. Handelsbanken backade 0,2 procent. Arctic Securities har höjt rekommendationerna för Handelsbanken och SEB till köp från behåll.

Swedbank och Nordea gick dock klart sämre och backade 0,5 respektive 1,7 procent.

Getinge, som pendlat mellan plus och minus under dagen efter att bolagets konkurrent Drägerwerk presenterat preliminärt positiva prognoser för resultat i tredje kvartalet, noterades till slut ned med 2 procent.

Bland förlorarna sågs främst industri- och verkstadsbolag. SSAB tappade 2,8 procent medan Boliden retirerade 2,5 procent. I botten placerade sig H&M som halkade ned 3,3 procent.

Kinnevik kom med rapport där två nya investeringar presenterades: den amerikanska bostadsplattformen Common och det nordiska hälsovårdbolaget Joint Academy. Aktien backade 1 procent på den överlag röda börsen.

Rapportperioden för det tredje kvartalet har inletts där bolag verksamma inom fastighets-, bank och detaljhandelssektorn bjudit på siffror som gett tydliga avtryck i kurserna.

Clas Ohlson, som redovisade klart svagare försäljning än väntat för september, föll 12 procent. Noterbart är att e-handeln minskade med 6 procent, mot förväntningar om en ökning på 34 procent.

"Den minskade försäljningen online i september ska ses i ljuset av att vi under perioden implementerade ett helt nytt lagerstyrningssystem. För att genomföra förändringen på ett kontrollerat sätt, och i god tid innan årets viktigaste försäljningsperiod, var vi restriktiva med marknadsinvesteringar", skrev bolaget i rapporten.

Två fastighetsbolag har också öppnat böckerna för kvartalet. Castellums aktie steg 0,1 procent på ett förvaltningsresultat som var bättre än väntat jämfört med Infronts snittestimat. Atrium Ljungberg handlades upp 8,4 procent efter ett högre förvaltningsresultat än väntat. Castellum ser en svagare tillväxt i kommande kvartal medan Atrium Ljungberg meddelade att bolaget nu nyttjar mandat för återköp av den egna aktien.

TF Bank sjönk 3,1 procent, efter ett minskat rörelseresultat för tredje kvartalet.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Getinge AB Köp 255 SEK na na
Sandvik AB Köp 203 SEK na na
Elisa Behåll 50 EUR na na
Entra Köp 161 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Svensk Handel: handelsbarometer
EMU 11:00 Handelsbalans aug n.a./19.0b 27.9b/20.3b
EMU 11:00 KPI (def) sep 0.1%/-0.3% 0.1%/-0.3%
USA 14:30 Detaljhandel sep 0.7%/0.4%/0.2% 0.6%/0.7%/-0.1%
USA 15:15 Industriproduktion sep 0.6% 0.4%
USA 16:00 Lager osålda varor aug 0.3% 0.1%
USA 16:00 Michiganindex (prel) okt 80.0/n.a./n.a. 80.4/87.8/75.6
EU: toppmöte

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Betsson Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 3
Getinge SE0000202624 Inga tillkännagivanden
Hoegh LNG BMG454221059 3
DNB NO0010031479 Inga tillkännagivanden
AFRY SE0005999836 Inga tillkännagivanden
Atrium Ljungberg SE0000191827 Inga tillkännagivanden
Castellum SE0000379190 3
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden
Kinnevik SE0013256682 3
Sweco SE0000489098 Inga tillkännagivanden
Ratos SE0000111940 Inga tillkännagivanden
Neste FI0009013296 Inga tillkännagivanden
Entra NO0010716418 3
Elisa FI0009007884 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.