logo
Dagens analyser - tisdagen den 20 oktober 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-10-20 kl. 07:52 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-10-20 kl. 07:55 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,2% OMXS30 0,3% DJI -1,4% NASDAQ -1,7%
736,8 1 841,6 28 195,4 11 478,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Saab Köp 365 (410) SEK
Scatec Solar ASA Köp (Behåll) 297 (167) NOK
Investor Behåll 575 (520) SEK
Kone Behåll 75 (61) EUR
Dometic Köp 130 (100) SEK
Avanza Bank Holding Köp 210 (195) SEK

Indutrade

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:470,00 SEK
Pris:498,60 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-20 kl. 12:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-20 kl. 14:33.

EFTER RAPPORT

Första intrycket av Q3: Imponerande EBITA-marginal

Organisk order- och försäljningstillväxt var ned 2 procent, respektive 0 procent och försäljningen hamnade 3 procent över konsensus. Justerat EBITA kom in 17 procent över konsensus med en rekordhög marginal på 14,4 procent (160 punkter högre mot föregående år). God kostnadskontroll, i kombination med goda resultat inom energi-, medicintekniska och farmaceutiska segmenten, var pådrivande. Vi förväntar oss en höjning av CCS med tal kring fem procent, och aktien bör öka med liknande värde. Förvärv bidrog bara med 3 procent. Eftersom detta är den viktigaste drivkraften för intäkterna, skulle bolaget utan tvekan vilja att detta ska ta fart. Förvärvsaktiviteten bör öka när ekonomierna öppnas efter att ha varit nedstängda på grund av pandemin. Utsikterna är fortfarande osäkra. Indutrade förväntar sig dock att efterfrågan på energi särskilt, men även inom medicinteknik och läkemedel förblir hög, dock med lägre tillväxttakt. Vi upprepar Behåll med riktkurs på 470 kronor.

Ericsson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 SEK
Pris:97,42 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Head of IT Hardware & Semis Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-20 kl. 08:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-20 kl. 09:04.

INFÖR RAPPORT

Q3-rapporten släpps före börsens öppning imorgon

Ericsson publicerar Q3-resultat imorgon före marknaden öppnar. Vi förväntar oss en bra rapport trots kortvarig motvind (covid-19, negativ valutaeffekt, 5G-affärer i Kina, högre investeringar i digitalisering, säkerhet, regelefterlevnad och digitala tjänster, begränsat bidrag från förvärvet av Kathrein). Vi upprepar Köp med riktkursen 110 SEK. Synligheten är inte perfekt inför det tredje kvartalet. Vi spår att försäljningen bör växa med 2 procent, jämförbar nivå, i kvartalet (tack vare större 5G-installationer) och att den rena rörelsemarginalen faller med bara 30 bps mätt som årstakt till 11,1 procent. Vi anser att ledningen bör bekräfta en förbättring rörande underliggande trender för de kommande kvartalen samt alla mål för 2020-2022. Vi upprepar Köp (riktkurs 110 SEK) eftersom Ericsson är väl positionerat för att dra nytta av 5G-cykeln och värderingen ser nu ganska attraktiv ut.

Viktiga resultat

Trots valutamotvind under tredje kvartalet bör Ericsson fortsätta att dra nytta av ökningen av 5G-lanseringar i Kina, Taiwan och Australien och en fortsatt hög aktivitet i Japan, Korea, och USA. Efterfrågan bör vara dämpad i Mellanöstern, Europa och Latinamerika.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:115,00 SEK
Pris:102,80 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-20 kl. 07:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-20 kl. 09:04.

EFTER RAPPORT

Första anblicken: Bättre än väntat, ytterligare kostnadsbesparingar

Trots att man tillkännagav starka siffror för de första två månaderna av kvartalet slog Husqvarna fortfarande marknadens förväntningar med sin rapport för det tredje kvartalet. Vi upprepar Köp med riktkursen 115 SEK. Intäkterna uppgick till 9 570 miljoner SEK, upp 22 procent organiskt i årstakt och 2 procent högre än marknadens förväntningar, drivet av att många valt att stanna i hemmet, men också av bra väder. Rent rörelseresultat var 997 miljoner SEK, med en marginal på 10,4 procent, +536 bps mätt som årstakt och 11 procent högre än marknadens förväntningar. Det var drivet av samtliga divisioner. Husqvarna lanserar ett nytt kostnadsbesparingsprogram för sin äldre värdekedja för bensindrivna produkter. Målet är att spara 500 miljoner SEK. Kostnaden är 800 miljoner SEK. Bolaget säger upp ytterligare 350 anställda. Hälften av besparingarna kommer att investeras i tillväxtinvesteringar, vilket innebär en nettokostnadsfördel på 250 miljoner SEK - full effekt 2023. Slutsats: Bra siffror och ytterligare kostnadsminskningar inom bensinområdet bör ses som positivt enligt vår uppfattning, och vi förväntar oss att aktien reagerar positivt idag.

Stora Enso

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:16,00 EUR
Pris:14,22 EUR
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-20 kl. 08:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-20 kl. 09:04.

EFTER RAPPORT

Ytterligare en rapport som var bättre än väntat med bra kvalitet

Stora Enso rapporterade ett operativt rörelseresultat för det tredje kvartalet på 175 miljoner EUR. Vi hade räknat med 120 miljoner EUR, medan marknadens förväntningar (enligt Vara) låg vid 141 miljoner EUR. Resultatet var bra över hela linjen, särskilt för divisionen Consumer Board. Vi upprepar Köp med riktkursen 16 EUR. Consumer Board visade en imponerande ebitda på 154 miljoner EUR (upp 28 procent i årstakt), cirka 20 miljoner EUR över våra prognoser. Det operativa kassaflödet uppgick till 399 miljoner EUR och nettoskulden uppgick till 3 008 miljoner EUR vid slutet av tredje kvartalet, jämfört med 3 289 miljoner EUR vid slutet av det andra kvartalet, vilket innebär en nettoskuld/ebitda på 2,4 gånger på rullande tolv månader. Pågående kostnadsbesparingsåtgärder utvecklas före planen och ledningen höjer sitt 2021-mål om totala kostnadsbesparingar på 400 miljoner EUR, från föregående mål om 350 miljoner EUR. Ingen vägledning för Q4 har tillhandahållits, men eftersom mycket risk elimineras och eftersom marknadens förväntningar (enligt Vara) för 2021 ligger på 941 miljoner EUR kommer den siffran sannolikt att öka, och såldes är en mycket positiv reaktion i aktien motiverad. Vi tror också att marknaden kommer att uppskatta övergången till marknadsbaserad värdering av skogsbruket.

Yara

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:410,00 NOK
Pris:344,80 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-20 kl. 09:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-20 kl. 09:04.

EFTER RAPPORT

Q3 en första anblick

Ebitda-resultatet för det tredje kvartalet var 3 procent sämre än vad marknaden förväntat sig då starka NPK-volymer kompenserades av svagare kvävepriser. Vi upprepar Köp med riktkursen 410 NOK. Yara meddelade att man kommer att lämna en extra utdelning om 18 NOK per aktie (vår förväntan var 15 NOK per aktie). Den totala utdelningen för 2020 blir således 53 NOK per aktie. Även om den extra utdelningen var väntad anser vi att bekräftelsen kompenserar det sämre resultatet. Kassaflödet, FCF, fortsatte att förbättras mot bakgrund av begränsningar i investeringar, capex. Det ligger nu på en imponerande nivå om 1,5 miljarder USD. Yara indikerade att investeringarna, capex, för helåret kan bli 100-300 miljoner USD lägre för 2020, men detta kommer i så fall innebära förskjutningar till 2021. Vi spekulerar i att ESG-relaterade investeringar kan dyka upp.

Gjensidige

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:215,00 NOK
Pris:194,30 NOK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-20 kl. 08:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-20 kl. 09:04.

EFTER RAPPORT

Q3-reaktion: Starkt UW-resultat och bra solvens

Gjensidige presenterade ett starkt resultat som var 13 procent högre än marknadens förväntningar på sista raden. UW-resultatet var cirka 25 procent bättre än väntat. Vi upprepar Köp med riktkursen 215 NOK. Det starkare resultatet var delvis drivet av en lägre nivå av stora förluster (cirka 36 procent lägre än väntat), men den underliggande solvensgraden var fortsatt cirka 2 procent under marknadens förväntningar och vid det andra kvartalets nivå trots en lägre positiv effekt från covid-19. Premiumtillväxten var 2,6 procent bättre än väntat. Kostnadsbilden förbättrades. Vi räknar med att aktien kommer att gå cirka 4 procent bättre än marknaden idag.

Hexagon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:772,00 SEK
Pris:684,80 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-20 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-20 kl. 08:48.

INFÖR RAPPORT

Inför Q3: Fokus på marginalutvecklingen

Vi ser över våra prognoser inför Q3-resultatet, som kommer att publiceras den 28 oktober. Fokus ligger på kontinuerlig marginalutveckling och vi kommer också att titta på kommentarer om utrymme för förvärv. Vi är fortfarande köpare inför det tredje kvartalet på grund av företagets felfria positionering och tillväxten av dess programvaruportfölj. Vi upprepar Köp med riktkursen 772 SEK (637).

Viktiga resultat

Vi räknar med en fortsatt återhämtning i Kina och framförallt inom infrastrukturrelaterade områden och inom elektronik (mobiltelefontillverkning). Vi har justerat vår WACC till 7 procent (8) samt höjt vår målmultipel för rörelseresultatet till 23x (20) och vinsten per aktie till 27x (22) för att reflektera in den generella omvärderingen i marknaden. De nya multiplarna ligger i linje med det historiska premiumet i förhållande till marknadens multiplar.

Tele2

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:155,00 SEK
Pris:117,75 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-20 kl. 08:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-20 kl. 08:48.

EFTER RAPPORT

Q3-resultatet: Första intrycket

Tele2 presenterade ett Q3-resultat gällande slutkundsintäkter och underliggande ebitdaal som var 0/0 procent respektive +1/+2 procent i förhållande till våra/marknadens förväntningar. Vi upprepar Köp med riktkursen 155 SEK. Organiska intäkter kopplade till slutanvändare minskade med 2,2 procent (-0,7 procent exklusive roaming) medan underliggande ebitdaal växte 2 procent. Prognosen för helåret lämnades oförändrad. Vi förväntar en svagt positiv kursreaktion för aktien idag mot bakgrund av rapporten.

Scatec Solar ASA

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:297,00 NOK
Pris:248,00 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-20 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-20 kl. 07:55.

UPPDATERING

Dags att skina - även icke-organiskt

Vi ser det kraftigt tilltalande SN Power-förvärvet som öppnandet av ett nytt kapitel för Scatec. Genom sin redan diversifierade portfölj av förnyelsebara EM-tillgångar (tillgångar i tillväxtmarknader) och riskhanteringskompetens har företaget en unik position att växa oorganiskt (såväl som organiskt) under de kommande åren. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll) och justerar riktkursen till 297 NOK (167). Det sker för att återspegla den betydande potentialen från att förvärva befintliga plattformar samt portföljer. Utöver de attraktiva utsikterna för M&A, så verkar företaget övertygat om att de kan nå 4,5 GW till 2021, vilket innebär 2 GW av projektkatalysatorer de närmaste fem månaderna.

Prognosöversyn

Vi gör endast mindre förändringar av våra konsoliderade prognoser (det finns för lite information tillgänglig just nu).

Saab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:365,00 SEK
Pris:229,40 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-20 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-20 kl. 07:55.

EFTER RAPPORT

Sänker riktkursen efter Q3 och covid-19-effekter

Saab släppte sina Q3-siffror i förväg och de var förvånansvärt svaga, starkt påverkade av covid-19-relaterade effekter främst inom Aeronautics. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 365 SEK (410). Underleverantörer och materialtillförsel för Gripen E / F har påverkats av covid-19 och bedömning av framtida möjliga långsiktiga ekonomiska effekter för Aeronautics har blivit alltmer osäkra. Det har orsakat justeringar av projektetuppskattningar från Saab, vilket ingår i det tredje kvartalet. Vi uppdaterar vår modell efter kvartalssiffrorna och sänker vår riktkurs när vi inkluderar in dessa effekter. Vi upprepar vår långsiktigt positiva hållning till investeringscaset, vilket stöds av en fortsatt stark orderingång och förbättrad kassaflödesgenerering.

Prognosöversyn

Vi justerar resultatet per aktie med -45, -17 respektive -16 procent för åren 2020-2022 efter rapporten.

Investor

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:575,00 SEK
Pris:567,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-20 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-20 kl. 07:55.

UPPDATERING

Fortsatt substansvärdestillväxt och lägre rabatt

Investor visade upp en utmärkt prestation med ett substansvärde som ökat till 702 SEK per aktie, från 641 SEK under det andra kvartalet. Både noterade och onoterade innehav bidrog positivt. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 575 SEK (520). Substansrabatten minskade under kvartalet och uppgår nu till 16 procent, jämfört med 23 procent i det andra kvartalet och treårssnittet vid 22 procent. De justerade riktkurserna för de noterade innehaven gör att vi också justerar vår riktkurs för Investor. Vi bedömer att aktien är fullt värderad och rekommenderar fortsatt Behåll. Vi har satt en substansrabatt på 20 procent.

Viktiga resultat

Investor har en stark finansiell ställning (skuldsättningsgrad på 4,7 procent, som ligger i den nedre delen av målintervallet 5-10 procent), och företaget betonade sin potential att agera på nya möjligheter. Det senaste förvärvet av Advanced Instruments är ett exempel och vi förväntar oss att företaget fortsätter att växa sin onoterade portfölj.

Kone

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:75,00 EUR
Pris:74,66 EUR
Analytiker:Martin Flueckiger
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-20 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-20 kl. 07:55.

INFÖR RAPPORT

Positiv vinstvarning bådar väl för Q3

Vi förväntar oss relativt solida siffror för det tredje kvartalet och sannolikt upprepade utsikter när rapporten släpps den 22 oktober. Inför rapporten har vi trimmat våra resultat per aktie-prognoser för att ta hänsyn till de politiskt införda begränsningarna på den kinesiska fastighetsmarknaden och för våra uppdaterade valutaantaganden. Det är främst våra egna DCF-parametrar, vi har minskat vår WACC för Kone till 6,3 procent (7 procent), vilket ger ett nytt DCF-baserat verkligt värde på 75,3 EUR per aktie. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 75 EUR (61).

Prognosöversyn

Vi har trimmat våra prognoser, rörande vinsten per aktie, med i snitt 2,6 procent för åren 2020-2022 mot bakgrund av nya fastighetsrestriktioner i Kina för 2021 och valutaeffekter. Samtidigt har vi justerat den riskfria räntan och riskpremien för aktier vilket gör att WACC faller till 6,3 procent (7). Det gör att riktkursen höjs.

Dometic

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:111,95 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-20 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-20 kl. 07:55.

EFTER RAPPORT

Starkt tredje kvartal på gång och även 2021

Vi ser över våra prognoser inför det tredje kvartalet och inkluderar då även den senaste datan för RV-marknaden. Vi höjer resultatet per aktie 41, 14 respektive 13 procent för 2020-2022, då vi reflekterar in mer positiva utsikter för 2021 då handlare väntas minska sina lager inför nästa säsong. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 130 SEK (100). Företaget har enkla jämförelsetal fram till det andra kvartalet 2021. Mot slutet av nästa år bör skuldsättningen ha normaliserat, vilket indikerar att fusioner och förvärv åter kan vara tillbaka på agendan. Omgörningen av företaget tog en andhämtningspaus under pandemin, men nästa år bör fler förbättringar slå igenom.

Prognosöversyn

Vi spår en organisk utveckling om -8, +14 och +2 procent för åren 2020-2022, och rörelsemarginalen väntas vara 10,9, 13,6 och 14,8 procent för motsvarande år. I det tredje kvartalet spår vi intäkter om 5 076 miljoner SEK, 14,6 procent organisk tillväxt i årstakt och ett rörelseresultat om 753 miljoner SEK samt en rörelsemarginal på 14,8 procent, upp 137 bps i årstakt.

Avanza Bank Holding

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:210,00 SEK
Pris:189,00 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-20 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-20 kl. 07:55.

EFTER RAPPORT

Starka Q3-siffror

Avanza presenterade starka siffror för det tredje kvartalet, 20 procent bättre än marknadens förväntningar på nivån resultat före skatt, underbyggd av kontinuerligt hög kundaktivitet. Vi höjer vår riktkurs till 210 SEK (195) och upprepar rekommendationen Köp. Avanzas aktie minskade med 4 procent under gårdagen, vilket vi tror beror på ett vinsthemtagande utlöst av styrelsens beslut att fylla på primärkapitalet genom att tillfälligt sänka utbetalningsgraden för 2020.

Prognosöversyn

Kvartalet avslutades 10 procent över våra tidigare uppskattningar. Det gör att vi ökar vi våra prognoser för sparat kapital med 9-10 procent för 2020-2022, och höjer därmed våra intäktsprognoser med 3-5 procent samt resultatprognoser med 7-8 procent.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 736,8 0,2% -0,9% 8,2%
OMXS30 1 841,6 0,3% -0,7% 3,9%
OMXH25 4 447,5 0,2% -0,5% 5,3%
OMXC20 1 410,3 -0,5% -2,0% 24,2%
OSEBX 873,5 0,1% -0,5% -6,2%
OMXBB 948,4 -0,1% -0,5% -4,5%
Dow Jones 28 195,4 -1,4% -2,2% -1,2%
S&P500 3 426,9 -1,6% -3,0% 6,1%
Nasdaq C 11 478,9 -1,7% -3,3% 27,9%
SX5E 3 242,5 -0,1% -1,7% -13,4%
DAX 12 854,7 -0,4% -2,2% -3,0%
CAC40 4 929,3 -0,1% -1,0% -17,5%
RTS 1 135,1 0,2% -2,4% -26,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 42,6 -0,7% 2,2% -35,4%
Guld 1 905,6 0,0% -1,0% 25,8%
Silver 24,8 2,0% -0,9% 37,7%
Aluminium 1 848,0 -0,9% 1,0% 2,7%
Bly 1 742,5 -0,8% -4,4% -9,4%
Koppar 6 755,0 0,4% -0,2% 9,7%
Nickel 15 653,0 0,3% 2,9% 11,8%
Zink 2 472,0 2,3% 1,4% 7,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,16 1,80 -5,30 -31,00
Norge, 10 år 0,63 0,60 -5,00 -91,70
Tyskland, 10 år -0,62 0,70 -7,90 -43,30
GB, 10 år 0,18 1,20 -8,40 -63,90
USA, 10 år 0,76 2,50 -1,39 -115,70
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,37 0,0% -0,2% -1,3%
USD / SEK 8,80 -0,5% 0,0% -6,0%
GBP / SEK 11,44 0,0% -0,5% -7,8%
NOK / SEK 0,95 0,2% -1,6% -11,1%
DKK / SEK 1,39 0,0% -0,2% -0,9%
CAD / SEK 6,69 -0,2% -0,3% -7,3%
CHF / SEK 9,67 0,0% 0,0% 0,1%
JPY / SEK 0,08 -0,6% -0,2% -3,2%
EUR / USD 1,18 0,5% -0,2% 5,0%
USD / JPY 105,47 0,1% 0,2% -2,9%
EUR / GBP 0,91 0,0% 0,3% 7,0%
AUD / USD 0,71 0,1% -1,7% 0,9%
USD / CAD 1,32 -0,3% 0,4% 1,4%
GBP / USD 1,30 0,5% -0,5% -1,9%
USD / NOK 9,29 -0,7% 1,7% 5,7%
EUR / NOK 10,95 -0,2% 1,4% 11,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De amerikanska börserna vände ned rejält på måndagen, efter en initial blygsam uppgång. Ett ökande antal smittade av covid-19 och avsaknaden av ett stimulanspaket minskade placerarnas riskvilja.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned 1,4 procent till 28.195. Det bredare S&P 500 tappade 1,6 procent till 3.427, samtidigt som Nasdaqs kompositindex backade med 1,7 procent till 11.479.

Enligt The Washington Post verkar det inte som att en överenskommelse mellan demokraternas talman Nancy Pelosi och den amerikanske finansministern Steven Mnuchin angående stimulanspaketet är nära. Nancy Pelosi talade i helgen positivt om chanserna för att få till ett stimulanspaket.

"Vi kommer att fortsätta vara känsliga för diskussioner kring stimulanspaket", säger Scott Wren vid Wells Fargo enligt CNBC. Enligt honom har börserna stigit på grund av tre "ben"; förhoppningar kring ett vaccin, Federal Reserves och ett stimulanspaket.

"Jag tror att alla tre är väldigt viktiga och vi har ett ben som har försvunnit, eller är vingligt iallafall", fortsatte han.

Samtidigt sade Federal Reserves vicechef Richard Clarida att USA:s ekonomi återhämtar sig starkt efter pandemin, men att det kan ta ännu ett år för att den ska återvända till samma nivåer som innan. Dessutom kommer det ta ännu längre tid för arbetsmarknaden, enligt vicechefen.

"Pandemin kastade den amerikanska ekonomin i ett mycket djupt hål och även om den ekonomiska aktiviteten förmodligen återhämtade sig starkt i det tredje kvartalet är framtidsutsikterna ovanligt oklara", sade han.

På aktiefronten lyckades endast Intel, som ryktas närma sig en försäljning av en verksamhet för 10 miljarder dollar, stänga grönt på Dow Jonesindexet. Därefter fanns det en uppsjö av aktier som låg mer än två procent ned, däribland Apple, Microsoft, Johnson & Johnson och Walt Disney.

Oljebolaget Conoco Phillips ska förvärva Concho Resources, vilka är verksamma inom förvärv, utveckling och utforskning av olje- och gasfält, i en affär där aktier för 9,7 miljarder dollar används som betalning. Conoco Phillips var ned 3,2 procent samtidigt som Concho Resources retirerade 2,8 procent.

Biografkoncernen AMC Entertainment planerar att återuppta verksamheten i New York den 23 oktober, vilket skulle innebära att verksamheten åter är igång i totalt 44 av 45 delstater där bolaget driver biografer. Aktien rusade trots det sura börsklimatet och klättrade cirka 16 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 2 punkter till 0,77 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen tog sig försiktigt uppåt på måndagen i väntan på att rapportsäsongen för det tredje kvartalet ska öka i styrka. Intrum återfanns i topp efter att ha släppt prelimära siffror för kvartalet. Saab gick åt motsatt håll, när bolaget i en tidigarelagd rapport vittnade om negativa följer av pandemin. Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 upp 0,3 procent till nivån 1.842. Aktier för 18,7 miljarder kronor hade då bytt ägare på Stockholmsbörsen.

Intrum, som har varit en av Stockholmsbörsens mest blankade aktier, stärktes 10 procent. I söndags meddelade kredithanteringsbolaget att rörelsevinsten i det tredje kvartalet väntas bli väsentligt högre än analytikernas konsensusestimat. Bolaget byter också ut vd Mikael Ericson.

Saab backade däremot 14 procent efter att ha tidigarelagt sin rapport. Kvartalets rörelseresultat uppgick till -663 miljoner kronor, jämfört med +518 miljoner kronor motsvarande kvartal i fjol, efter flera negativa engångsposter.

Volvo fortsatte uppåt med 1,4 procent. Flera analyshus har höjt sina riktkurser för Volvo efter fredagens rapport.

Ericsson lyfte 2,6 procent. Carnegie har uppgraderat telekomaktien till köp (behåll) inför onsdagens rapport.

Råvarurelaterade bolag gick framåt. Boliden och SSAB stärktes runt 1,7 procent vardera medan förlorare fanns inom hälsovård. Astra Zeneca sjönk drygt 1 procent och Getinge tappade nästan 2,5 procent. Swedish Match var ett annat bolag som pressades med en nedgång på cirka 2 procent.

Millicom meddelar att den förbättringstrend som började i juni har fortsatt genom hela det tredje kvartalet. Aktien belönades med en uppgång på 5,5 procent.

Avanza Bank kommer att frångå utdelningspolicyn i syfte att stärka bankens kapitalbas för att möta regleringskrav. Aktien svarade med en nedgång på 4 procent.

Lundin Mining har dragit tillbaka prognoserna för gruvan Candelaria i samband med att gruvbolaget inte nått någon överenskommelse med det strejkande fackförbundet Candelaria AOS Union. Aktien handlades ned 1,5 procent på beskedet.

Hansa Biopharma stärktes cirka 4,5 procent. Dagens industri rapporterade att bolaget kommer att få ett listpris på närmare 3 miljoner danska kronor för två doser av Idefirix.

IT-konsulten Softronic steg något under 8 procent efter sin tidigarelagda rapport, där resultatet steg 41 procent.

Omsorgsbolaget Humana har fått en köprekommendation i Dagens industri. Aktien steg drygt 3 procent. I sin uppföljning av köprådet för Hoist, som tyngts av nedskrivningar och covid-19, väntar sig tidningen ett bättre andra halvår. Aktien klättrade upp nästan 4 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Swedbank Ingen rek. 147,18 SEK na na
Tele2 Köp 155 SEK na na
Volvo Köp 220 SEK na na
Fabege Köp 150 SEK na na
Husqvarna Köp 115 SEK na na
Stora Enso Köp 16 EUR na na
Indutrade Behåll 470 SEK na na
Nordic Semiconductor Köp 115 NOK na na
Yara Köp 410 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU 10:00 Bytesbalans aug 16.6b

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Indutrade SE0001515552 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Yara NO0010208051 Inga tillkännagivanden
Gjensidige NO0010582521 Inga tillkännagivanden
Hexagon SE0000103699 3
Tele2 SE0005190238 3
Scatec Solar ASA NO0010715139 3
Saab SE0000112385 Inga tillkännagivanden
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Kone FI0009013403 Inga tillkännagivanden
Dometic SE0007691613 Inga tillkännagivanden
Avanza Bank Holding SE0012454072 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.