logo
Dagens analyser - fredagen den 23 oktober 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-10-23 kl. 08:41 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-10-23 kl. 08:44 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 -0,2% DJI 0,5% NASDAQ 0,2%
724,1 1 816,3 28 363,7 11 506,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Evolution Gaming Group Behåll 740 (690) SEK
Peab Köp 110 (100) SEK
Axfood Köp 235 (225) SEK
Atlas Copco Minska 381 (368) SEK

Hexpol

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:74,00 SEK
Pris:87,00 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 12:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 15:41.

EFTER RAPPORT

Georg Brunstam är tillbaka som vd!

Hexpol meddelade strax efter att man presenterat sin rapport för det tredje kvartalet att Georg Brunstam återkommer som vd för bolaget. Brunstam var vd under perioden 2007-2017. Georg Brunstam har varit ordförande sedan 2017 då han ersatte Melker Schörling då han lämnade samtliga sina styrelseposter samtidigt. Vi vet att Hexpol har letat efter en långsiktig VD-lösning under en längre tid och att Brunstam varit till hands i form av att han är ordförande. Det här var en stor nyhet för oss. Georg känner till företaget och branschen inifrån och ut och är välkänd på de finansiella marknaderna. Detta är positivt för Hexpol enligt vår uppfattning. Hexpol lämnade en omvänd vinstvarning den 5 oktober. Man meddelade då att det justerade rörelseresultatet skulle bli 560-590 miljoner SEK. Mitten var 575 miljoner SEK, vilket var 48 procent över marknadens förväntningar och 85 procent högre än vår prognos. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 593 miljoner SEK, vilket var 3 procent över toppen i det angivna intervallet. Överlag anser vi att dagens rapport var neutral, givet att man redan lämnat en omvänd vinstvarning. Vi upprepar Behåll till riktkursen 74 SEK.

ABB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:28,00 CHF
Pris:24,02 CHF
Analytiker:William Mackie
Chefsanalytiker, Head of Capital Goods
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 08:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 10:39.

EFTER RAPPORT

Justerat rörelseresultat för det tredje kvartalet var starkare än väntat - drivet av Electrification

ABB:s operativa EBITA för det tredje kvartalet uppgick till 787 miljoner USD, vilket motsvarar en koncernjusterad ebita-marginal på 12 procent. Det var 14 procent högre än marknaden förväntat sig. Vi upprepar Köp med riktkursen 28 CHF. Electrifications ebita var 27 procent högre än väntat. Sammantaget var resultaten från Industrial Automation, Motion och Robotics samt Discrete i linje med marknadens förväntningar, medan Corporate var något lägre. Koncernens underliggande order minskade med 7 procent till 6 109 miljoner USD, men det var i linje med förväntningarna. Koncernens intäkter på 6 582 miljoner USD var 4 procent högre än väntat. De underliggande intäkterna backade med 4 procent. Ledningen ger neutrala/försiktiga utsikter för helåret. Vi spår att marknadens förväntningar rörande 2020 rörande justerat ebita höjs med cirka 3 procent.

Schibsted

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:420,00 NOK
Pris:416,00 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 10:39.

UPPDATERING

Sänker till Behåll efter massiv omvärdering

Vi förväntar oss att det tredje kvartalet blir ett starkt kvartal för Schibsted, ett kvartal som drivs av sekventiella förbättringar av intäkterna i kombination med en fortsatt mycket låg kostnadsnivå. Vi sänker vår rekommendation till Behåll (Köp) men höjer riktkursen till 420 NOK (255). Höjningen av riktkursen kommer från värdeskapandet från Adevintas pågående förvärv av eBay Classifieds Group, men också av en viss omvärdering av Schibsteds verksamhet inklusive värdeskapandet från dess rubrikannonsverksamheter i Finland och Danmark. Ändå nedgraderar vi Schibsted.

Norsk Hydro

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:32,00 NOK
Pris:26,27 NOK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 07:52, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 10:39.

EFTER RAPPORT

Q3 en första anblick: Bättre än väntat efter stark återhämtning från Extruded Solutions

Det underliggande ebitda-resultatet för det tredje kvartalet var 3 387 miljoner NOK, vilket var högre än marknadens förväntningar som låg vid 2 331 miljoner NOK och våra förväntningar som låg vid 2 545 miljoner NOK. Vi upprepar Köp med riktkursen 32 NOK. Det starkare resultatet än väntat var i huvudsak relaterat till ett mycket bra resultat från Extruded Solutions som presenterade ett rörelseresultat om 894 miljoner NOK. Marknadens förväntningar var 219 miljoner NOK. Extruded Solutions var mycket starkt även om man justerar för en försäkringskompensation. En snabbare återhämtning, framförallt i Europa, var det huvudsakliga skälet till det starka resultatet från Extruded Solutions i förhållande till marknadens förväntningar. Vi förväntar oss att aktien stiger med 3-5 procent idag mot bakgrund av rapporten.

Lindab

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:148,00 SEK
Pris:163,80 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 07:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:56.

EFTER RAPPORT

Q3 en första anblick: Överlag i linje med förväntningarna

Lindab rapporterade ett justerat rörelseresultat som var 4 procent bättre än marknadens förväntningar. Försäljningen var 1 procent sämre och rörelsemarginalen var 11,4 procent, vilket kan jämföras med marknadens förväntningar vid 10,9 procent och vår prognos vid 11,6 procent. Vi upprepar Behåll med riktkursen 148 SEK. Marginalexpansionen fortsätter att vara den viktigaste positiva effekten för Lindab (medan vi hade förväntat oss en något starkare marginal under kvartalet) och ökad automatisering verkar förklara en del av detta åtminstone, vilket vi ser som långsiktigt hållbart. Minskade kostnader förklarar också den solida marginalen. Det viktiga affärsområdet Ventilation rapporterade en försäljning i linje med förväntningarna och det justerade rörelseresultatet var marginellt över marknadens och våra förväntningar. Sammantaget ser vi detta som en neutral till svagt positiv rapport.

Betsson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:79,00 SEK
Pris:67,50 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 08:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:56.

EFTER RAPPORT

Bra resultat för det tredje kvartalet, stark start på fjärde kvartalet

Betsson rapporterar starka Q3-siffror med en omsättning som var 3 procent högre marknadens förväntningar, medan EBITDA respektive rörelseresultatet var 6 respektive 10 procent över analytikernas förväntningar. Omsättningen drevs främst av starkare intäkter än väntat från sportspel, medan den starkare lönsamheten än förväntat berodde på en stark bruttomarginal. Vi upprepar Köp med riktkursen 79 SEK. När vi tittar på det fjärde kvartalet så har det också börjat starkt med 45 procents tillväxt fram till den 18 oktober. Företaget betonar dock också att detta delvis förklaras av en ovanligt hög sportsbookmarginal. Sammantaget förväntar vi oss att marknadens förväntningar kommer att öka med cirka 5 procent mot bakgrund av den starka rapporten. Aktien bör stiga lika mycket.

Neste

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:48,00 EUR
Pris:49,69 EUR
Analytiker:Pablo Cuadrado
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:56.

UPPDATERING

Bättre än väntat igen

Neste presenterade ett starkare Q3-resultat än väntat tack vare en bättre än förväntat marginal inom förnyelsebar energi. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 48 EUR (47). Den solida marginalen bidrar till att kompensera för de dåliga resultaten inom Oil Products-divisionen. Momentumet inom det förnybara segmentet är fortsatt stabilt med god trend för tillväxten. Vi är dock ovilliga att betrakta den nuvarande höga marginalen inom förnyelsebar energi som given långsiktigt eftersom konkurrensen sannolikt kommer att öka på försörjningssidan (och därmed på råmaterialet). Efter rallyt hittills i år behåller vi vår uppfattning om en svag uppsida. Vi upprepar därför Behåll och inväntar ett bra ingångsläge.

Intrum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:285,00 SEK
Pris:251,40 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 08:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:56.

EFTER RAPPORT

Q3-reaktion: Starkt resultat i tredje kvartalet då marknaden i södra Europa återhämtar sig

Intrums resultat för det tredje kvartalet var som väntat. Företaget hade förhandsannonserat vinstsiffrorna den 18 oktober och flaggade då för att det justerade rörelseresultatet var 31 procent starkare än väntat. Trots att Q3 normalt är ett säsongsmässigt svagt kvartal, bidrog den starka inkassoverksamheten samt de höga intäkterna i de södra geografierna till att lyfta resultatet. Ledningen uppger dock att man bör vara försiktig så att man inte extrapolerar den starka Q3-återhämtningen till Q4. Med tanke på att siffrorna var förhandsannonserade och att det blev en stark utveckling i samband med den omvända vinstvarningen så förväntar vi oss en dämpad till något negativ reaktion på aktiekursen idag. Vi upprepar Köp med riktkursen 285 SEK.

Electrolux

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:210,00 SEK
Pris:206,70 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 08:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:56.

EFTER RAPPORT

Första anblicken på Q3 - rekordstarkt

Electrolux rapporterade en organisk tillväxt om 15,2 procent och slog marknadens förväntningar rörande försäljningen med 2 procent. Rent rörelseresultat uppgick till 3 220 miljoner SEK med en rekordmarginal på 10,1 procent, upp 560 baspunkter mätt som årstakt. Man slog marknadens förväntningar med 37 procent. Kassaflödet var också mycket starkt och nådde 6 miljarder SEK. Marknadsutsikterna höjdes till positiva i Europa, Latinamerika och Nordamerika medan APMEA är fortsatt negativt. Pris/mix/volym är nu gynnsamt. Slutsats. Vi spår att prognoserna på kort sikt sannolikt kommer att öka, men det säger inte mycket om framtiden och vi bedömer att mycket nu är inprisat. Vi upprepar Behåll med riktkursen 210 SEK.

ICA Gruppen

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:400,00 SEK
Pris:463,30 SEK
Analytiker:Magnus Raman
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 08:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:56.

EFTER RAPPORT

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet något högre än väntat

ICA Gruppen rapporterade ett justerat rörelseresultat för det tredje kvartalet om 1 698 miljoner SEK. Det var 2 procent högre än marknaden förväntat sig. Vi upprepar Minska med riktkursen 400 SEK. Rörelseresultatet ökade med 6 procent mätt som årstakt i det tredje kvartalet, vilket främst förklarades av 5 procents intäktsökning då koncernens rörelsemarginal var oförändrad i årstakt vid 5,4 procent. Koncernens rörelseresultat ökade med 99 miljoner SEK i absoluta tal, mätt som årstakt, och det drevs främst av ICA Sverige (+97 miljoner SEK) och Rimi Baltikum (+16 miljoner SEK), medan ICA Bank (-29 miljoner SEK) och Apotek Hjärtat (-8 miljoner SEK) uppvisade en negativ vinsttillväxt. Vi förväntar oss endast mindre justeringar i marknadens förväntningar på grund av resultatet för det tredje kvartalet och vi förväntar oss att aktien rör sig oförändrat till något upp under dagens handel.

Dometic

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:110,60 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 1899-12-30 kl. 08:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:56.

EFTER RAPPORT

Q3 en första anblick: Stark marginal och orderstock inför fjärde kvartalet

Intäkterna uppgick till 4 466 miljoner SEK, +3 procent organiskt mätt som årstakt. Intäkterna var 9 procent under marknadens förväntningar, vilket främst var drivet av Amerika som fortfarande påverkades av leveransproblem. Vi upprepar Köp med riktkursen 130 SEK. Det rena rörelseresultatet var 690 miljoner SEK, med en marginal på 15,5 procent, +199 bps mätt som årstakt, vilket var i linje med marknadens förväntningar, drivet av en stark marginal, särskilt i Nordamerika. Den organiska tillväxten för det tredje kvartalet imponerande inte, men företaget har nu en rekordorderstock inför det fjärde kvartalet, vilket är positivt. Transformeringen av företaget är på rätt väg. Även om Q3-resultaten inte kommer att driva upp marknadens förväntningar finns det potential för högre prognoser för det fjärde kvartalet och framåt. Vi förväntar oss en neutral aktiekursreaktion idag.

Thule

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:290,00 SEK
Pris:293,60 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 08:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:56.

EFTER RAPPORT

Väldigt starka Q3-siffror

Urstarkt resultat för det tredje kvartalet. Rörelseresultatet var 50 procent högre än marknaden förväntat sig. Vi upprepar Behåll med riktkursen 290 SEK. Thule har mer än återvunnit den förlorade vårförsäljningen. VD-kommentar: Den positiva utvecklingen under de senaste månaderna har gjort oss ännu säkrare när det gäller de underliggande marknadstrenderna. Aktien förväntas reagera positivt mot bakgrund av den starka rapporten.

Evolution Gaming Group

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:740,00 SEK
Pris:694,60 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:44.

UPPDATERING

Stark tillväxt och lönsamhet fortsätter

Evolution fortsätter att rapportera stark tillväxt, och bolaget slog vår prognos rörande omsättning med 4 procent och ebitda med 6 procent. Lönsamheten stöds fortfarande delvis av lägre personalkostnader än normalt, och det ser också ut som att den underliggande lönsamheten kommer att förbli starkare än vi förväntat oss. Vi höjer därför våra prognoser för rörelseresultatet 2020 samt 2021 med 4,5 respektive 10,5 procent. Uppsidan är begränsad och vi håller fast med rekommendationen Behåll och höjer riktkursen till 740 SEK (690).

Viktiga resultat

Evolution fortsätter att rapportera en stark lönsamhet under tredje kvartalet med en ebitda-marginal på 64,8 procent, jämfört med vår prognos om 63,5 procent. Lönsamheten 2021 kan ändå minska när Evolution ökar sin personalstyrka, vilken minskade under det andra kvartalet 2020 på grund av färre än normala bord i drift på grund av covid-19. Vi tror dock att effekten kommer att vara mer begränsad än vad vi tidigare uppskattat, och vi har höjt vår ebitda-marginal-prognos för 2021 från 58 procent till 62.

Peab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 SEK
Pris:89,70 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:44.

UPPDATERING

På stabil grund - snart redo för nästa steg

Vi upprepar vår rekommendation Köp samt höjer vår riktkurs till 110 SEK (100) efter rapporten för det tredje kvartalet, en rapport där orderingången och det operativa kassaflödet var de avgörande positiva faktorerna. Avknoppningen av dess kommersiella fastighetsportfölj, "Annehem", förväntas äga rum i december och kommer att ta fram dolda värden och minska Peabs skuldsättning ytterligare. Vi höjer prognosen för vinsten per aktie 2021-2022 med 2 procent och sänker nettoskulden.

Viktiga resultat

Utsikterna var oförändrade i kvartalstakt, vilket vi finner konservativt givet den starka bostadsmarknaden i Norge och Sverige. Vidare är orderboken upp med 3 procent mätt som årstakt till 44,7 miljarder SEK.

Prognosöversyn

I samband med Q4 avser Peab att uppdatera sina finansiella mål för att bättre återspegla koncernen efter de senaste förvärven och avknoppningen av ”Annehem”. Osäkerheten på kort sikt kvarstår (covid-19), men vi kan se mer ambitiösa lönsamhetsmål.

Axfood

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:235,00 SEK
Pris:216,00 SEK
Analytiker:Magnus Raman
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:44.

UPPDATERING

Vinner marknadsandelar

Vi reviderar våra prognoser efter Axfoods Q3-resultat och höjer våra prognoser, som sedan tidigare låg högre än marknadens förväntningar, med ytterligare 2-3 procent för 2021-2022. Axfood visar en imponerande lönsamhet i sin centrala inköpsenhet Dagab, liksom tvåsiffrig tillväxt i jämförbara butiker för i sitt lågpriskoncept Willys, justerat för gränshandelsbutiker. Totalt ökade rörelseresultatet för det tredje kvartalet med 11 procent mätt som årstakt, och vi förväntar oss att det kommer öka mer. Detta eftersom koncernen är väl positionerad för att dra nytta av det stigande fokuset av kunderna på prisvärde. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 235 SEK (225).

Prognosöversyn

Vi höjer prognosen för 2021-2022 rörande rörelseresultatet efter ett något högre marginalantaganden för Dagab, även om det tredje kvartalet var säsongsstarkt. Vårt rörelseresultat för 2021-2022 låg 5-8 procent högre än marknadens förväntningar före rapporten för det tredje kvartalet. Vid en premie om cirka 10 procent mot det femåriga historiska P/E-snittet så handlas Axfood tydligt under topparna från förra hösten. Man närmar sig också sina lägsta nivåer relativt ICA.

SSAB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:30,00 SEK
Pris:28,84 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:44.

UPPDATERING

Q3 var väldigt mycket i linje med förväntningarna, utsikterna var ljumna

SSAB:s tredje kvartal var mycket i linje med marknadens förväntningar, där ett mindre negativt än fruktat SSAB Europe kompenserade för ett svagare än förväntat SSAB Americas. I utsikterna betonade företaget den låga visibiliteten och var lite mer försiktiga än väntat med något ökade volymer och i stort stabila priser. Vi gillar SSABs mindre cykliska kvaliteter, HYBRIT-projektet och dess sunda balansräkning och kassaflödesgenerering. Med tanke på vår försiktiga sektorsinställning upprepar vi dock vårt betyg Behåll med riktkursen 30 SEK.

Prognosöversyn

Vi trimmar våra EBITDA-prognoser för 2020 med cirka 9 procent då det tredje kvartalet var något sämre än vår prognos och då återhämtningen i det fjärde kvartalet blir något långsammare. EBITDA för 2021-2022 lämnas i princip oförändrade. Vårt grundläggande scenario förutsätter att EU-efterfrågan på stål kommer att minska med 15 procent 2020 för att sedan återhämta sig med 8-10 procent 2021-2022. För SSAB:s mer stabila tillgångsbas spår vi en mindre dramatisk nedgång samt återhämtning.

Atlas Copco

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:381,00 SEK
Pris:404,00 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:44.

UPPDATERING

Industrisegmenten förbättras

Medan industrisegmenten förbättras och efterfrågan från halvledare förblir på en hög nivå så har fordonsindustrin inte riktigt kommit tillbaka ännu. Kostnadskontroll är utmärkt, men vi tycker att aktien är fullt värderad och risk/avkastningsprofilen är oattraktiv. Vi upprepar Minska med riktkursen 381 SEK (368).

Prognosöversyn

Vi spår en organisk tillväxt om -2 procent under det fjärde kvartalet och 6 procent för 2021. Valuta kommer att fortsätta att vara en motvind på kort sikt. Vi justerar vår WACC från drygt 7 procent till strax under 7 procent.

Wihlborgs

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:178,30 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 07:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:44.

EFTER RAPPORT

Q3: Mindre men fortfarande en positiv nettouthyrning i en långsam marknad

Wihlborgs Q3-resultat var i linje till något bättre än väntat. Intäkter från fastighetsförvaltning var i linje med marknadens förväntningar medan substansvärdet på 147 SEK per aktie var 3 procent högre än vår prognos. Nettouthyrningen uppgick till positiva 3 miljoner kronor. Fastighetsvärdesrevisionerna var positiva med 0,7 procent. VD uppgav att aktiviteten ökade markant i september även om uthyrningsaktiviteten verkar svagare än normalt. Vi ser över våra prognoser efter dagens konferens. Vår initiala bedömning är att FFO höjs något för 2020-2021 och att substansvärdet ökar något. Vid en första anblick tror vi att aktierna sannolikt kommer att prestera som marknaden i stort idag. Vi upprepar Köp med riktkursen 175 SEK.

Pandox

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:165,00 SEK
Pris:104,00 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 07:51, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:44.

EFTER RAPPORT

Q3: Ytterligare ett kvartal med positivt kassabaserat resultat

Vi bedömer Pandox Q3-resultat som starkare än väntat ur både kassagenererings- och substansvärdesperspektivet. Fastighetsvärdena sjönk med låga 0,5 procent, men de är fortfarande ”bara” baserade på interna värderingar. Utsikterna är något försiktiga för det fjärde kvartalet givet en andra våg av covid-19 och ytterligare restriktioner efter en sommar som var bättre än väntat. Det är dock en lättnad för oss med minimihyrorna som Pandox har på plats för att täcka nedsidan. Vi kommer att se över våra prognoser efter konferenssamtalet. Vår initiala uppfattning är att prognoserna för substansvärdet och kassagenereringen i stort sett kommer att vara oförändrade. Vi tror att aktien kommer att stiga idag. Vi upprepar Köp med riktkursen 165 SEK.

Epiroc

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:131,00 SEK
Pris:125,30 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 07:48, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:44.

EFTER RAPPORT

Q3 första anblick: Mycket bra utrustningsorder

Med en organisk ordertillväxt på 10 procent var orderingången 11 procent högre än marknadens förväntningar. Det var främst utrustning som drev takten - utrustning växte 25 procent organiskt. Boomen i utrustning kommer att vara fokus för konferenssamtalet. Den justerade marginalen var 21,7 procent - 210 bp högre än marknadens förväntningar - vilket gjorde att rörelseresultatet blev 12 procent högre än väntat. Kostnadskontrollen är fortsatt bra och produktmixen (eftermarknaden växer mer än utrustning) hjälpte till att öka marginalen. Bolaget förväntar sig att efterfrågan kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer i det korta perspektivet. Vi förväntar oss att marknadens förväntningar går upp i medelhöga ensiffriga tal mot bakgrund av rapporten. Vi spår att aktien kommer att gå bättre än marknaden i en liknande takt. Vi upprepar Köp med riktkursen 131 SEK.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:7,50 EUR
Pris:6,57 EUR
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-23 kl. 07:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-23 kl. 08:44.

EFTER RAPPORT

Q3-reaktion: Starkt resultat över hela linjen

Nettoresultatet för det tredje kvartalet var 23 procent bättre än väntat. Räntenetto, avgiftsintäkter, kostnader och avsättningarna för kreditförluster var samtliga bättre än förväntat. De totala intäkterna 4 procent bättre än väntat, främst driven av ett starkt räntenetto. Räntenettot ökar 5 procent mätt som kvartalstakt och var 3 procent högre än vad marknaden förväntat sig. Nordea hade en positiv effekt rörande avsättningar av kreditförluster om 2 miljoner EUR. Marknaden räknade med 82 miljoner EUR i avsättningar för kreditförluster. Prognosen för kreditförluster upprepades. Vi tror att aktien kommer att gå 3-4 procent starkare än marknaden i stort idag på grund av rapporten. Vi upprepar Köp med riktkursen 7,50 EUR.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 724,1 0,0% -0,6% 6,4%
OMXS30 1 816,3 -0,2% 0,2% 2,5%
OMXH25 4 366,0 -0,4% -0,8% 3,4%
OMXC20 1 375,5 -0,8% -2,4% 21,1%
OSEBX 848,5 -1,1% -1,7% -8,9%
OMXBB 952,7 0,0% 0,3% -4,0%
Dow Jones 28 363,7 0,5% -0,5% -0,6%
S&P500 3 453,5 0,5% -0,9% 6,9%
Nasdaq C 11 506,0 0,2% -1,8% 28,2%
SX5E 3 171,4 -0,3% -0,7% -15,3%
DAX 12 543,1 -0,1% -1,3% -5,3%
CAC40 4 851,4 -0,1% 0,3% -18,8%
RTS 1 155,2 1,0% 2,0% -25,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 42,5 1,7% -1,6% -35,7%
Guld 1 901,0 -1,2% 0,5% 25,5%
Silver 24,9 -0,4% 4,1% 38,1%
Aluminium 1 828,0 -0,8% 0,2% 1,6%
Bly 1 792,0 0,1% 2,1% -6,8%
Koppar 6 886,0 -1,0% 3,0% 11,9%
Nickel 15 707,0 -2,2% 2,3% 12,2%
Zink 2 540,0 -0,3% 6,0% 10,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,12 1,40 6,10 -27,30
Norge, 10 år 0,70 2,10 7,70 -84,60
Tyskland, 10 år -0,58 1,90 4,50 -39,00
GB, 10 år 0,27 3,20 10,30 -55,20
USA, 10 år 0,84 3,36 11,38 -107,49
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,37 0,0% -0,2% -1,3%
USD / SEK 8,76 0,4% -1,3% -6,4%
GBP / SEK 11,48 -0,1% 0,2% -7,5%
NOK / SEK 0,95 0,3% 0,7% -10,7%
DKK / SEK 1,39 0,0% -0,1% -0,9%
CAD / SEK 6,68 0,3% -0,3% -7,5%
CHF / SEK 9,66 0,0% -0,5% 0,0%
JPY / SEK 0,08 0,1% -0,8% -2,9%
EUR / USD 1,18 -0,4% 1,1% 5,4%
USD / JPY 104,81 0,4% -0,5% -3,6%
EUR / GBP 0,90 0,1% -0,3% 6,6%
AUD / USD 0,71 -0,2% 0,5% 1,1%
USD / CAD 1,31 0,1% -0,9% 1,2%
GBP / USD 1,31 -0,5% 1,4% -1,2%
USD / NOK 9,21 0,1% -1,9% 4,9%
EUR / NOK 10,90 -0,3% -0,8% 10,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna lyckades till slut avsluta torsdagshandeln på plussidan efter en svängig handel. Uttalanden från Representanthusets talman Nancy Pelosi gav skjuts åt börserna.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex stärkts 0,6 procent till 28.365. Det bredare S&P 500 var upp 0,5 procent till 3.454, samtidigt som Nasdaqs kompositindex ökade 0,2 procent till 11.506.

Under en pressträff på torsdagen sade Representanthusets talman Nancy Pelosi att förhandlingar kring ett nytt stödpaket har gjort framsteg under veckan, men ännu inte är i mål.

Hon sade att det brådskar att komma överens eftersom smittan sprids fortsatt och kräver liv. Det viktigaste för att kunna öppna skolorna och få i gång ekonomin är att bekämpa viruset, sade hon.

Flygsektorn steg vid den avslutande handeln. Southwest och American Airlines rapporterade också för kvartalet, där American Airlines inledde ned medan Southwest flög åt motsatt håll. Vid stängning var de båda bolagen samt Delta Air Lines och United Airlines upp 3-7 procent.

Tesla avancerade 0,8 procent till 425:79 dollar. Efter onsdagsbörsens stängning bjöd elbilstillverkaren på en rapport där resultatet såväl som försäljningen slog analytikernas snittförväntningar. Det var femte kvartalet i rad med plusresultat för elbilstillverkaren.

Bidrog gjorde också Baird, då analyshuset uppgraderade Teslaaktien till outperform från neutral samt höjde riktkursen till 488 dollar per aktie.

Inom samma sektor steg även General Motors på grund av en hög efterfrågan av bolagets nya elektriska Hummer, det skriver CNBC. General Motorsaktien avancerade 4,7 procent.

Enligt samma källa steg banksektorn på grund av att räntan på den amerikanska tioåringen nådde ett fyra månaders högsta. JPMorgan och Morgan Stanley adderade 3,5 respektive 2,8 procent, samtidigt som Citi och Wells Fargo och ökade något över 2 procent.

En annan vinnare var Coca-Cola, som steg 1,4 procent, efter att dryckesbolagets kvartalsresultat slagit marknadsförväntningarna.

Teleoperatören AT&T:s omsättning för det tredje kvartalet kom in något bättre än väntat medan vinsten var i linje med förhandstipsen. Aktien adderade 5,8 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 5 punkter till 0,87 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Utvecklingen var nedåtriktad på Stockholmsbörsen på torsdagen, under den kanske mest intensiva rapportdagen för denna period. Nedgången avtog dock i slutet av handeln.

Bidragande till osäkerhet var bland annat uppgifter från amerikansk underrättelsetjänst om att Iran och Ryssland försöker störa det stundande presidentvalet i USA.

Vid stängning hade storbolagsindexet OMXS30 sjunkit 0,2 procent till 1.816 och aktier för 23,4 miljarder kronor omsattes under dagen på Stockholmsbörsen.

I botten av OMXS30 parkerade några av morgonens rapportbolag: SSAB, Essity och Alfa Laval.

SSAB:s A-aktie tappade 4,4 procent trots en något mindre kvartalsförlust än väntat. Fjärde kvartalet bedöms efterfrågan på stål hämta sig något efter två svaga kvartal, skrev SSAB i rapporten.

Hygien- och hälsobolaget Essity var svagast bland storbolagen efter en rapport som överlag var något sämre än förväntat. Omsättningen var 3 procent lägre än väntat och det justerade ebita-resultatet var 2 procent under. Aktien föll 7,6 procent.

Verkstadskoncernen Alfa Lavals orderingång hamnade under förhandstipsen medan justerat ebita-resultat var i linje med förväntan. Alfa Lavals vd Tom Erixon sade vid en telefonkonferens att han bedömer att vi nu är i botten av konjunkturcykeln för denna gång. Alfa Laval handlades ned 1,6 procent.

SEB sjönk 1,1 procent. Morgonens rapport visade på ett rörelseresultat 5 procent över analytikerkonsensus. Vid en följande telefonkonferens riktades dock uppmärksamhet mot bankens skrivning i rapporten om att man fått förfrågningar från myndigheter i bland annat USA, om information som rör åtgärder mot penningtvätt.

Atlas Copco såg i tredje kvartalet en sekventiell förbättring, men nivåerna var lägre än under motsvarande period i fjol, enligt vd Mats Rahmström. Aktien sjönk 0,7 procent.

Evolution kom in högre än analytikernas förväntningar vad avsåg marginal och resultat. Det räckte dock inte för att lyfta aktien som tappade 2 procent.

Axfood steg 3,6 procent efter ett något högre resultat än väntat, medan Billerud Korsnäs tappade 2,7 procent efter att ha visat upp högre marginaler men lägre omsättning än förväntat.

Lifco var en av dagens stora vinnare med en uppgång på drygt 12 procent. Bolagets ebita-resultat ökade under det gångna kvartalet med drygt 17 procent till 699 miljoner kronor, motsvarande en marginal på 21,1 procent. Även Bulten steg på sin rapport, med 5,8 procent, efter att ha talat om en markant förbättring under andra delen av tredje kvartalet.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Nordea Köp 7,50 EUR na na
ABB Köp 28 CHF na na
ICA gruppen Minska 400 SEK na na
Intrum Köp 282 SEK na na
Diös Köp 80 SEK na na
Pandox Köp 165 SEK na na
Betsson Köp 79 SEK na na
Bonava Behåll 60 SEK na na
Epiroc Köp 131 SEK na na
Wihlborgs Köp 175 SEK na na
Lindab Behåll 148 SEK na na
Thule Behåll 290 SEK na na
Dometic Köp 130 SEK na na
Electrolux Behåll 210 SEK na na
NP3 Köp 96 SEK na na
Fagerhult Köp 52 SEK na na
Autoliv Behåll 75 USD na na
Hexpol Behåll 74 SEK na na
Veoneer Behåll 11 USD na na
Corem Property Köp 25 SEK na na
Wärtsilä Behåll 7,5 EUR na na
Norsk Hydro Köp 32 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 09:30 PMI (prel) okt 55.0/49.5/53.5 56.4/50.6/54.7
EMU 10:00 PMI (prel) okt 53.0/47.0/49.5 53.7/48.0/50.4
USA 15:45 Markit PMI (prel) okt 53.4/54.6/n.a. 53.2/54.6/54.3

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Hexpol SE0007074281 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 1, 6
Schibsted NO0003028904 Inga tillkännagivanden
Norsk Hydro NO0005052605 Inga tillkännagivanden
Lindab SE0001852419 Inga tillkännagivanden
Betsson Inga tillkännagivanden
Neste FI0009013296 Inga tillkännagivanden
Intrum SE0000936478 Inga tillkännagivanden
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
ICA Gruppen SE0000652216 6
Dometic SE0007691613 Inga tillkännagivanden
Thule SE0006422390 Inga tillkännagivanden
Evolution Gaming Group SE0012673267 Inga tillkännagivanden
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
Axfood SE0006993770 Inga tillkännagivanden
SSAB SE0000171100 Inga tillkännagivanden
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden
Wihlborgs SE0011205194 4
Pandox SE0007100359 Inga tillkännagivanden
Epiroc SE0011166933 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 6

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.