logo
Dagens analyser - onsdagen den 28 oktober 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-10-28 kl. 08:27 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-10-28 kl. 08:30 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,5% OMXS30 -0,6% DJI -0,8% NASDAQ 0,6%
700,4 1 764,0 27 463,2 11 431,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Trelleborg Köp 188 (170) SEK
SKF Behåll 209 (188) SEK
Kambi Group Köp 330 (250 SEK
LEO Vegas Köp 57 (63) SEK
Resurs Holding Behåll 47 (45) SEK
Atlantic Sapphire Köp (Behåll) 115 NOK

Metso Outotec

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8,50 EUR
Pris:6,56 EUR
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 09:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 12:15.

EFTER RAPPORT

Q3 en första anblick: Stökigt kvartal, utnyttja svaghet att köpa aktien

Orderingången var svag, vilket är en orosfaktor. Den organiska orderingången var -27 procent, vilket gjorde att den totala orderingången avvek negativt med 16 procent från marknadens förväntningar. Orderingången minskade i alla områden, men Minerals (cirka 60 procent av koncernen) minskning med 26 procent organiskt hade störst påverkan. Vi upprepar Köp med riktkursen 8,50 EUR. Marginalen minskade med 320 bps till 11,1 procent på grund av brist på kortvarigt stöd (på grund av fusionen) och en rörelseförlust i det minsta segmentet. Separat publicerades det långsiktiga mål inklusive en ebita-marginal på över 15 procent, vilket illustrerar den potentiella uppgångspotentialen (marginalen hittills i år är 11,4 procent). Vi förväntar oss medelhöga ensiffriga nedjusteringar av förväntningarna och att aktien går ned idag. Vi skulle utnyttja en svaghet idag till att köpa aktien.

Ahlstrom-Munksjö

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:19,60 EUR
Pris:17,86 EUR
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 09:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 12:15.

EFTER RAPPORT

Första intryck: Starkt Q3 och positiva utsikter

Q3-rapporten och utsikterna verkar vara i linje med vår positiva bild och eliminerar en hel del intäktsrisker. Aktien bör dock inte reagera på resultatet, eftersom budet på företaget överskuggar allt. Vi upprepar Köp med riktkursen 19,60 EUR. Vår riktkurs kommer från en kombination av grundläggande värdering och en sannolikhet att det aktuella budet på aktierna (18,1 EUR) skulle kunna höjas. Försäljningen och ebitda uppgick till 654 miljoner EUR respektive 79 miljoner EUR. Vi hade räknat med 557 miljoner EUR respektive 72 miljoner EUR. För ett år sedan var ebitda-resultatet 84 miljoner EUR och ledningen hade förutspått en lägre ebitda-nivå än i fjol för det tredje kvartalet. Som vi hade förväntat oss uppger företaget att man har sett en stark återhämtning i efterfrågan på transport- och möbelrelaterade produkter, medan efterfrågan på industriprodukter fortfarande var svag. Ledningen ger en guidning om ett ebitda-resultat om 315-335 miljoner EUR för helåret. Det indikerar en guidning om 70-90 miljoner EUR för det fjärde kvartalet. Inför rapporten var vår prognos 90 miljoner EUR.

Danske bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:115,00 DKK
Pris:88,54 DKK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 08:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 12:15.

UPPDATERING

Tidigare släppta siffror var bättre än väntade - utsikter i linje

Danske Bank meddelade igår efter att börsen stängt att man justerat sina utsikter för helåret 2020 och spår nu en nettovinst om 4-4,5 miljarder DKK. Den tidigare prognosen var minst 3 miljarder DKK. Marknadens förväntningar ligger vid 4,1 miljarder DKK. Vi upprepar Köp med riktkursen 115 DKK. Banken släppte också siffror i förväg. Nettoresultatet bedöms bli cirka 2,1 miljarder DKK, vilket är 24 procent högre än marknadens förväntningar, drivet av att kostnaderna var 6 procent lägre. Icke tradingtintäkter, såsom exempelvis räntenetto, bör dock vara 4 procent lägre än väntat. Den positiva kostnadsutvecklingen är absolut nödvändig för Danske Bank om man skall återfå lönsamhet under de kommande åren och det bör vara positiva nyheter för aktien. Men lägre icke-handelsintäkter än väntat kommer sannolikt att vara ett bekymmer för marknaden och kan tynga aktiekursen. Netto, vi förväntar oss en något positiv aktiekursreaktion idag.

OKEA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:9,00 NOK
Pris:7,42 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 08:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 12:15.

EFTER RAPPORT

Kommentar på Q3 - bättre än väntat men inte fantastiskt

OKEA släppte sina Q3-siffror tidigare idag. Siffrorna inkom över marknadens förväntningar och något under oss när det gäller intäkter och ebitda. Vi upprepar Köp med riktkursen 9 NOK. Företaget redovisar en nedskrivning på 572 miljoner NOK på grund av förseningar på Yme, en försening som meddelades tidigare under kvartalet. Prognoserna för 2020 lämnas oförändrade, men företaget ökade sin prognos för investeringar för 2020 på grund av förseningen på Yme. Det fria kassaflödet för kvartalet ser bättre ut än vi hade fruktat, med 47 miljoner NOK, jämfört med vår uppskattning om -67 miljoner NOK. Rapporten har en mycket begränsad inverkan på vår syn på OKEA - företagets intäkter kommer att förbättras dramatiskt 2021 när Yme kommer i drift. Vi bedömer inte att aktien kommer redovisa större rörelser på börsen mot bakgrund av rapporten.

Hexagon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:772,00 SEK
Pris:649,60 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 11:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 12:15.

EFTER RAPPORT

Kommentar från telefonkonferensen

De viktigaste punkterna från konferensen var: 1) att programvara växte med cirka 5 procent under kvartalet, vilket innebär att hårdvara föll med cirka 3 procent 2) att utrymmet för förvärv utan kapitalanskaffning är 3 miljarder EUR, och 3) att traditionell kartläggning ser en bred återhämtning, vilket indikerar ökade investeringar i infrastruktur. Det som verkar driva marginalen är mixeffekter och besparingar. Cirka 40 procent av försäljningen är ren programvara och vi förväntar oss att programvaran fortsätter att växa ut snabbare än hårdvara och därmed att marginalen fortsätter att expandera. Det verkar inte finnas några engångseffekter som påverkar marginalerna, och vi fortsätter att förvänta oss en uppgradering av prognoserna i marknaden i medelhöga ensiffriga tal mot bakgrund av rapporten. Vi upprepar Köp med riktkursen 772 SEK.

Aker Solutions

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:10,00 NOK
Pris:8,90 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 08:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 11:33.

EFTER RAPPORT

Q3 en första anblick: Underliggande något åt det svagare hållet, bra orderingång

Justerat ebitda-resultat för det tredje kvartalet var 243 miljoner NOK (motsvarande en marginal på 4,4 procent), vilket var 9-11 procent under förväntningarna (vi låg vid 266 miljoner NOK och marknaden vid 274 miljoner NOK). Företaget rapporterade en stark orderingång på 7,1 miljarder NOK. Vi upprepar Behåll med riktkursen 10 NOK. Prognos: Intäktsprognosen för 2020 upprepades vid 21-22 miljarder NOK (vår prognos vid 21,2 miljarder NOK inför rapporten). Det fanns inga kommentarer rörande 2021 förutom att investeringarna förväntas uppgå till 350 miljoner NOK (vår prognos 420 miljoner NOK). Vi ser begränsat utrymme för justeringar av prognoserna i marknaden på grund av Q3-rapporten. Vår bedömning: Siffrorna var ungefär i linje. Den marginellt svagare marginalen än förväntat uppvägdes av en bättre än förväntad orderingång. Med förbehåll för ledningens kommentarer under konferenssamtalet så bedömer vi preliminärt att aktien kommer att gå som sina konkurrenter idag.

Orsted

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:1 200,00 DKK
Pris:953,20 DKK
Analytiker:Ingo Becker, CFA
Chefsanalytiker, Head of Utilities/Renewable Energy
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 08:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 11:33.

UPPDATERING

Första nio månaderna följer plan

Orsted upprepar sin ebitda-guidning om 16-17 miljarder DKK i år, pre-partners. Det rör alla segment och investeringar. Vår prognos, pre-partner, är 16,2 miljarder DKK, vilket ligger inom intervallet. Vi upprepar Köp med riktkursen 1 200 DKK för Orsted. Pre-partners ebitda steg med 2 procent under årets nio första månader och 6 procent under tredje kvartalet, på grund av start av nya tillgångar. Pandemin har inte haft någon påverkan på guidningen varken 2020 eller framåt och investeringarna följer plan, men med vissa fördröjningar i USA på grund av förseningar i projektgodkännanden. Vi förväntar oss inte att det amerikanska valet kommer att ha en negativ påverkan på aktien oavsett vilket resultat det blir. Om Biden vinner valet och senaten blir demokratisk kan det ske en snabbare uppbyggnad av vindkraft offshore. Om Trump vinner bedömer vi att det fortsätter som innan. Vi bedömer inte att det finns skäl att göra ändringar av våra antaganden. Vi höjde aktien nyligen till Köp av taktiska skäl.

Schibsted

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:420,00 NOK
Pris:398,80 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 08:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 11:13.

EFTER RAPPORT

Q3 en första anblick

Från och med det tredje kvartalet har Adevinta flyttats till att vara en icke kvarvarande verksamhet. Schibsteds försäljning för det tredje kvartalet var något högre än väntat medan ebitda-resultatet var 16 respektive 26 procent högre än våra respektive marknadens förväntningar. Vi upprepar Behåll med riktkursen 420 NOK. Det var News Media som var den stora överraskningen med klart bättre resultat än väntat. Vi bedömer att aktien kommer att röra sig relativt oförändrat efter rapporten.

Kvaerner ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:12,00 NOK
Pris:7,04 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 08:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 11:13.

EFTER RAPPORT

Starkare resultat än väntat i tredje kvartalet

Kvarner redovisad ett ebitda-resultat om 156 miljoner NOK. Koncernens siffror är rejält högre än våra och marknadens förväntningar som låg vid 97 respektive 95 miljoner NOK. Vi upprepar Köp med riktkursen 12 NOK. Orderingången var stark med 1,8 miljarder NOK. Justeringar i rörelsekapitalet gjorde att nettokassan ligger över WC till 7,4 NOK per aktie (ingen skuld). Det var enligt oss en bra rapport, och bolaget visar återigen på ett bra genomförande.

Hexagon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:772,00 SEK
Pris:649,60 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 09:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 11:02.

EFTER RAPPORT

Q3 en första anblick: Fortsatt marginalexpansion skapade bästa tredje kvartalet någonsin

Organisk tillväxt var 0 procent mot förväntningarna i marknaden som var -4 procent. Det innebar att försäljningen som helhet var 3 procent högre än väntat. Det är positivt och innebär att företaget är tillbaka på nivåer från före covid-19 när det gäller efterfrågan. Kina växte med 18 procent under kvartalet medan EMEA minskade 1 procent och America tappade 2 procent. Vi upprepar Köp med riktkursen 772 SEK. Rörelsemarginalen fortsatte att expandera och steg till imponerande 26,6 procent, från 24,7 procent (marknadens förväntningar låg vid 25,2 procent). Rörelseresultatet var 9 procent högre än väntat. Vi tror att det produktmixen som driver prestationen. Företaget meddelade också en utdelning för 2019, vilket ger ett förtroende för framtiden. Vi väntar oss att marknadens förväntningar ökar med medelhöga ensiffriga tal och att aktien kommer att gå bättre än marknaden på ett liknande sätt.

Bilia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:108,80 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 09:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 11:02.

EFTER RAPPORT

Slår sin omvända vinstvarning

Bilia redovisar ett rörelseresultat om 402 miljoner SEK för det tredje kvartalet, vilket var högre än det resultat som presenterades i samband med den omvända vinstvarningen den 20 september som indikerade ett rörelseresultat om 350 miljoner SEK. Avvikelsen förklaras i huvudsak av försäljningen av begagnade bilar. Vi upprepar Köp med riktkursen 130 SEK. Kassaflödet var starkt och uppgick till 1 148 miljoner SEK, jämfört med 473 miljoner SEK i det tredje kvartalet. Bilia ser ut att avsluta året starkt mot bakgrund av en högre orderstock av bilar och en fortsatt bra efterfrågan på service.

Konecranes

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:30,00 EUR
Pris:26,90 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 10:50.

EFTER RAPPORT

Q3 en första anblick - svag orderingång men stark marginal

Orderingången för tredje kvartalet uppgick till 566 miljoner EUR, -23 procent organiskt mätt som årstakt, och var 10 procent lägre än marknadens förväntningar. Det avser samtliga tre divisioner. Vi upprepar Köp med riktkursen 30 EUR. Intäkterna på 768 miljoner EUR, -11 procent organiskt mätt som årstakt, var i linje, medan ren ebita var 25 procent högre än marknadens förväntningar. Försäljningsprognosen upprepades för 2020 och marginalen spås minska i årstakt. Det fjärde kvartalets försäljning väntas bli högre än under det tredje kvartalet, och marginalen väntas vara oförändrad i det fjärde kvartalet jämfört med det tredje. Efterfrågan visar på en startad återhämtning i Europa och Nordamerika för Industrikranar men den är fortsatt volatil. Hamnoperatörer fortsätter att skjuta upp beslut om investeringar, men de långsiktiga utsikterna är fortsatt goda. Slutsats: De missade orderna bör vara orsaken till en potentiellt svag aktiekursreaktion idag trots den starka marginalen. Vi räknar med att marknadens förväntningar kommer att justeras upp med 10 procent igen. Eftersom aktiekursen nu är kopplad till fusionen med Cargotec ser vi en dämpad utveckling.

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:4,50 EUR
Pris:3,56 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Head of IT Hardware & Semis Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 08:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 10:50.

INFÖR RAPPORT

Q3 släpps före marknaden öppnar imorgon

Vi tror att Nokia skulle kunna leverera ett ganska motståndskraftigt resultat för det tredje kvartalet. Den jämförbara försäljningen kan krympa med 7 procent (till stor del påverkad av tappade marknadsandelar inom mobil åtkomst) men den rena rörelsemarginalen kan stiga med 110 bps mätt som årstakt till 9,5 procent (drar nytta av en gradvis vändning av mobilbranschen). Vi upprepar Köp med riktkursen 4,50 EUR. Vi ser en liten nedsida rörande årets helårsguidning när en ny VD i form av Lundmark kan göra en städning. Förlusten Verizons 5G-kontrakt bör börja påverka från andra halvåret. Medan vi fortfarande är bekymrade över förlusten av flaggskepps 5G-projektet, behåller vi vår rekommendation Köp och även riktkursen. 5G-cykeln byggs gradvis upp, det finns en ny ledningsgruppen ombord och koncernen kan gradvis vända upp om ledningen agerar rätt. Värderingen är inte krävande.

Prognosöversyn

Vi förväntar oss en svag försäljning i det tredje kvartalet, ned med 8 procent mätt som årstakt och 7 procent mätt som jämförbar försäljning. Nedgången förklaras av tappade marknadsandelar inom mobil åtkomst i Kina, USA och delar av Europa. Vi spår en ren rörelsemarginal om 9,5 procent i det tredje kvartalet (upp 110 bps mätt som årstakt), gynnad av en positiv mix och en gradvis förskjutning bort från området för mobil åtkomst.

Boliden

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:265,00 SEK
Pris:247,80 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 08:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 10:35.

EFTER RAPPORT

Q3 en första anblick - stark rapport från gruvor, investeringarna högre än väntat

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet exklusive lageromvärdering (PIR) på 2 258 miljoner SEK var 13 procent högre än marknadens förväntningar som låg vid 1 997 miljoner SEK (vår prognos 1 809 miljoner SEK). Vi upprepar Behåll med riktkursen 265 SEK. Resultatet drevs av en stark gruvdivision med ett rörelseresultat på 1 638 miljoner SEK. Väntat av marknaden var 1 309 miljoner SEK. Investeringarna spås av Boliden bli knappt 7 miljarder SEK för 2020 (marknadens förväntningar 6,9 miljarder SEK). Under nästa år spås de bli drygt 7 miljarder SEK (marknadens förväntningar 6,6 miljarder SEK). Det var en bra rapport, trots en något högre guidning för investeringarna för 2021 än väntat, och den borde understödja aktien idag med en rörelse som ligger 3-5 procent högre än marknaden i stort.

Carlsberg

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:960,00 DKK
Pris:836,20 DKK
Analytiker:Richard Withagen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 10:05.

EFTER RAPPORT

Q3 var bättre än väntat och prognosen höjs igen

Carlsberg rapporterade volymer och intäkter under tredje kvartalet som var högre än förväntningarna, drivet av bättre resultat än förväntat i Europa. Vi upprepar rekommendationen Behåll med riktkurs 960 DKK. Pris/mix-effekten var -4 procent under det tredje kvartalet och de första nio månaderna, främst speglade av en negativ kanal- och landsmix. Företaget förväntar sig nu att det organiska rörelseresultatet kommer att sjunka med medelhöga ensiffriga tal, jämfört med en tidigare prognos om höga ensiffriga tal. Vi bedömer att marknadens förväntningar kommer att justeras upp med 2-3 procent efter uppdateringen.

Sampo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:39,70 EUR
Pris:33,75 EUR
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 09:57.

INFÖR RAPPORT

Inför Q3: Starkare bidrag från If

Eftersom Nordea och Topdanmark har rapporterat Q3-resultat uppdaterar vi våra prognoser för Sampo inför Q3-resultatet som släpps den 4 november. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 39,70 EUR (39). Vi höjer prognosen för 2020 med cirka 6 procent, främst mot bakgrund av starkare tekniskt resultat i If, höjd prognos i Topdanmark och ökade prognoser för Nordea. Vi gör begränsade prognosförändringar för 2021 och 2022. Riktkursen höjs efter att riktkursen höjts för Nordea.

Viktiga resultat

Vi förväntar oss att If presenterar ett resultat före skatt om 242 miljoner EUR, med en totalkostnadsprocent om 81,5 procent, upp 1 pp jämfört med det andra kvartalet.

Prognosöversyn

Vi reviderar vinstprognosen för 2020 uppåt med 6 procent, vilket drivs till två femtedelar av ett starkare bidrag från If, till stor del på grund av lägre förväntade skadeanmälningar. Resten drivs till stor del av ökade prognoser i Nordea och Topdanmark.

Concentric

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:170,00 SEK
Pris:146,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 09:11.

INFÖR RAPPORT

Prognoserna uppdaterade inför tredje kvartalet

Inför Q3-rapporten den 4 november har vi uppdaterat och trimmat våra prognoser mot bakgrund av en mindre gynnsam valutautveckling och indikationer från liknande bolag. Möjligheterna i en elektrifierad värld är betydande och viktigare än den prognostiserade trimningen. Vi upprepar Köp med riktkursen 170 SEK.

Viktiga resultat

Försäljningen väntas backa med 15 procent organiskt medan rörelseresultatet väntas falla till 55 miljoner SEK (92).

Prognosöversyn

Försäljningen förväntas återhämta sig från nuvarande nivåer på grund av en återhämtning av fordonsproduktionen. Utöver detta kan möjligheter i energilagringsområdet lägga till cirka 20 procent till försäljningen 2025, enligt företaget. Concentric förväntas fortsätta att prestera en rörelsemarginal över 20 procent på en mer normaliserad marknad, vilket tillsammans med förväntad försäljningstillväxt kommer att generera betydande vinsttillväxt framöver.

Sagax

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:152,00 SEK
Pris:144,40 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 09:11.

UPPDATERING

Imponerande trackrecord

Fastighetsomvärderingen på +1,1 procent förvånade oss positivt eftersom vi inte förväntade oss någon alls. Efterfrågan på logistikfastigheter är fortfarande mycket stark. Exempelvis köpte Blackstone logistikfastigheter för 1,4 miljarder SEK från Wihlborgs till ett pris som var 30 procent högre än de bokförda värdet. Vi upprepar Behåll samt höjer riktkursen till 152 SEK (136). År efter år har Sagax levererat vinsttillväxt på över 20 procent och vi tycker att det är rätt tid att höja vår multipel för det förväntade kassaflödet. Detta, tillsammans med att vi höjer prognosen för FFO för 2021 med 5 procent får oss att höja riktkursen.

Viktiga resultat

Hyresintäkterna och driftnetto var 3 procent högre än vi väntat oss. Det finns inga förväntningar i marknaden. Förvaltningsresultatet inkom 1 procent högre än vi väntat oss.

Prognosöversyn

FFO för nästa år höjs med 5 procent, från förvärv och lägre finansieringskostnader. Med starka höjningar under det tredje kvartalet och bevis på en mycket hög efterfrågan på logistikfastigheter höjer vi vår prognos för substansvärdet 2021 med 7 procent. År efter år har Sagax levererat en vinsttilväxt på över 20 procent. Vi tycker därför att det är rimligt att höja multipeln för kassaflödet från 20x till 21x.

UPM

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:33,00 EUR
Pris:24,88 EUR
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 09:11.

EFTER RAPPORT

Köp upprepas

UPM:s rapport för det tredje kvartalet var stark över hela linjen då ledningen ännu en gång uppvisade en bra drift och imponerande kostnadsdisciplin, inte minst för pappersverksamheten. En annan positiv anmärkning: De transformativa projekten fortsätter enligt plan. På grund av högre antaganden om elpriser och en mer positiv syn på priserna för den viktiga etikettverksamheten, höjer vi vår ebitda-prognos för 2020-2021 med 7 och 5 procent. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 33 EUR (32).

Viktiga resultat

De transformativa projekten i Tyskland och Uruguay fortsätter enligt plan och vi höjer företagets värde (mätt som olika delar enligt SOP) till 36 EUR (35).

Prognosöversyn

Det justerade ebitda-resultatet på 331 miljoner EUR var betydligt högre än vår prognos på 264 miljoner EUR. Bakgrunden var en övergripande bättre kostnadsutveckling, speciellt för pappersområdet samt mer gynnsamma elpriser. Rapporten för tredje kvartalet indikerar tydligt att bolaget har en mycket gynnsam kostnadsposition fram till 2021. På grund av högre antaganden om elpriser och en mer positiv syn på priserna för den viktiga etikettverksamheten, hävdar vi att resultatutsikterna är mycket gynnsamma. Vår ebitda-prognos för 2021 förutsätter en tillväxt på procent.

Elkem

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:25,00 NOK
Pris:20,96 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 09:11.

EFTER RAPPORT

Ta det säkra före det osäkra

Vi tillskriver gårdagens negativa aktiekursrespons till en försiktig syn från Elkem, vilket bidrar till en redan svag ebitda för det tredje kvartalet. Vi uppskattar också att osäkerheten har ökat de senaste veckorna, men Elkem ännu inte sett konkreta bevis på lägre kundefterfrågan. Vi fortsätter att se risk/avkastning som fortsatt attraktiv med P/B 0,9x och upprepar Köp. Riktkursen kvarstår vid 25 NOK. Det faktiska observerade priserna i kvartalstakt bör motivera att Q4 bjuder på en betydande förbättring jämfört med Q3, och mer kommer 2021.

Prognosöversyn

Vi gör marginella förändringar av våra prognoser mot bakgrund av rapporten för det tredje kvartalet.

Nokian Renkaat

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:28,00 EUR
Pris:27,70 EUR
Analytiker:Thomas Besson
Chefsanalytiker, Head of Autos Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 09:11.

UPPDATERING

Prognoserna och riktkursen höjs efter urstarkt Q3

Vi höjer våra resultatprognoser för 2020-2021 efter att det tredje kvartalet var klart starkare än väntat, drivet av en förvånande stark +5 procent volymtillväxt till följd av vinster i marknadsandelar, enkla jämförelsetal och ett skifte från det andra kvartalet. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 28 EUR (26). Prismix jämfört med råvaror förblev en medvind i kvartalet, främst tack vare en mix. Ledningens fokus är fortfarande på kostnader och det fria kassaflödet. Läget präglas av svag sikt eftersom vinterdäcksäsongen inte startat ännu. Riktkursändringen reflekterar våra höjda prognoser.

Prognosöversyn

Vi höjer våra resultatberäkningar för att återspegla det bättre resultatet för tredje kvartalet. Vi spår en normal vinterdäcksäsong 2020-2021, även om den inte har startat ordentligt ännu och att den totala efterfrågan i Europa och NAFTA är mer dämpad. Vi antar en tillväxt i omsättning på 11 procent för 2021 vid denna tidpunkt, drivet av däck för passagerarbilar, men visibiliteten är begränsad.

XXL ASA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:25,00 NOK
Pris:23,52 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 09:11.

UPPDATERING

Höjer förväntningarna på 2020 och 2021

Vi höjer våra marginalförväntningar för 2020 och 2021 (från låga nivåer) mot bakgrund av starkare bruttomarginaler. Vi förväntar oss att den jämförbara försäljningen i det fjärde kvartalet ligger på en nivå från det tredje kvartalet om 10 procent, men framhäver att det finns en uppenbar osäkerhet givet en avmattande försäljningstillväxt under de senaste månaderna och ett (för) lågt lager, vilket ytterligare begränsar försäljningstillväxten. Rekommendationen Behåll upprepas med riktkursen 25 NOK.

Prognosöversyn

Nyckeln i förändringen i prognoserna är en justering om +70 baspunkter i bruttomarginalen 2020 och 30 baspunkter för 2021. Vi justerar också tillväxten i den jämförbara försäljningen till 13 procent (14) för 2020, men höjer för 2021 till -3 procent (-4).

Trelleborg

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:188,00 SEK
Pris:159,00 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 08:30.

UPPDATERING

Köp upprepas med nya riktkursen 188 SEK efter tredje kvartalet

Trelleborgs justerade rörelseresultat för tredje kvartalet låg klart över våra och marknadens förväntningar, främst på grund av god kostnadskontroll, medan den negativa organiska tillväxten inte var så dålig som befarat. Ledningen verkade försiktig angående framtida efterfrågan på grund av potentiella lockdowns och en svag aerospace-marknad. Vi höjer riktkursen efter att vi uppdaterat vår modell och vår värdering (införlivande av nya DCF-parametrar för alla våra bevakade bolag, uppdatering av konkurrentvärderingen). Uppsidan är 15 procent från nuvarande nivåer. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 188 SEK (170).

Viktiga resultat

De försiktiga utsikterna för efterfrågan under det fjärde kvartalet påverkade aktiekursen negativt. Externa faktorer som ytterligare potentiella covid-19-åtgärder i Europa och fortsatt svag aerospaceefterfrågan var de viktigaste faktorerna bakom detta. Positivt var att ledningen upplevt en förbättring månad för månad under det tredje kvartalet.

Prognosöversyn

Vi höjer prognosen för resultatet per aktie med i snitt 5,3 procent per år för 2020-2022, men främst 2020.

SKF

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:209,00 SEK
Pris:193,65 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 08:30.

UPPDATERING

Uppdatering om kostnadsbesparingar vid kapitalmarknadsdagen nästa vecka

Vi höjer vår prognos för resultatet per aktie 2021-2022 med 5-6 procent mot bakgrund av högre marginaler än väntat. Det är imponerande att SKF har lyckats utöka marginalerna med 200 baspunkter trots en negativ organisk tillväxt och en negativ mix. Nästa veckas kapitalmarknadsdag kommer att ge oss en uppdatering om hur långt SKF har kommit i omvandlingen av produktionsbasen och hur mycket som fortfarande är kvar att genomföra. Aktien är inte dyr, men vi önskar en bättre visibilitet kring vad som skulle kunna driva en potentiell omvärdering före vi blir mer positiva. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 209 SEK (188).

Prognosöversyn

Vi väntar oss en 10-procentig organisk tillväxt under 2021 och 5 procent under 2022. Intäkterna väntas vara tillbaka på 2019 års nivå 2022.

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:330,00 SEK
Pris:298,60 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 08:30.

INFÖR RAPPORT

Inför tredje kvartalet: USA driver tillväxt

Vi höjer våra prognoser inför Kambis Q3-rapport (som släpps den 6 november) då sportspel fortsätter att återhämta sig och den amerikanska marknaden driver stegvis tillväxt. Kambis närvaro i USA fortsätter att växa då allt fler stater reglerar sportspelområdet och nya kunder läggs till. Detta förbättrar också diversifieringen, vilket kommer att vara viktigt inför 2022 när DraftKings inte längre kommer att ge avkastning till Kambi. Vi förblir positiva till Kambi och höjer vår riktkurs på grund av ökade prognoser, en högre målmultipel samt en lägre WACC i vår DCF-modell. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 330 SEK (250).

Viktiga resultat

Kambi kommer sannolikt att rapportera en stark förbättring av resultatet under tredje kvartalet, från det andra kvartalet, då sportspel återhämtar sig, medan resultatet också förstärks av en positiv preliminär Q3-uppdatering den viktigaste kunden Kindred. Det positiva momentumet väntas fortsätta i USA.

Prognosöversyn

Sammantaget ökar vi vår prognos för rörelseresultatet för 2020 och 2021 med 11 procent respektive 8,5 procent, samtidigt som vi höjer vår riktkurs till 330 SEK (250). Vår nya riktkurs har påverkats positivt av de högre prognoserna, ökningen av vår målmultipel till 30x 2021 (från 25x) och minskning av WACC (från 10,6 procent till 9,6) i vår DCF-prognos.

Leo Vegas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:57,00 SEK
Pris:30,86 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 08:30.

INFÖR RAPPORT

Inför tredje kvartalet: Tyskland i fokus

Vi minskar våra prognoser för LeoVegas inför resultatet för det tredje kvartalet (som släpps den 5 november) då vi antar en tidigare än förväntad inverkan från regleringen av den tyska marknaden. Effekterna av regleringen av den tyska marknaden kommer redan att börja under det fjärde kvartalet när operatörer måste följa nya regler, medan vi tidigare förväntade oss detta under 2021-2022. Till följd av detta sänker vi vår prognos för rörelseresultatet 2020-2021 med 10-12 procent och sänker vår riktkurs till 57 SEK (63). Vi upprepar Köp då värderingen är attraktiv och den negativa effekten i Tyskland förväntas vara tillfällig.

Viktiga resultat

Förändringen av det tyska regelverket kom snabbare än vi väntat oss, vilket gör att vi sänker tillväxtprognoserna för 2020-2021. På lång sikt bedömer vi att förändringen är bra och vi tror att det kommer att vara en tillväxtmarknad för LeoVegas från 2021 och framåt.

Prognosöversyn

Mot bakgrund av förändringen i marknaden har vi sänkt vår rörelseresultatprognos för 2020-2021 med 10-12 procent. WACC sänks till 11,2 procent, från 11,4 procent.

Resurs Holding

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:44,28 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Q3-genomgång: Åtgärder har initierats

Resurs Holding rapporterade ett Q3-resultat som var något bättre än marknadens förväntningar eftersom både kostnader och kreditförluster var lägre än förväntat. Lägre marginaler ledde emellertid till svaghet. Även om marginaler kan dra nytta av en normalisering av ekonomier efter pandemin, förväntar vi oss att se en kontinuerlig motvind de kommande åren. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 47 SEK (45). Vi är positiva till det nya ledningens kostnadsmått, men ser fler utmaningar för potentiella initiativ att stimulera tillväxt och stödja marginaler.

Viktiga resultat

Med den nya VD:n Nils Carlsson vid rodret kommer ledningen att påbörja en omvandling av Resurs mot en mer datadriven och tekniskt orienterad bank. Bolaget genomför ett besparingsprogram som innebär att totalt 70 personer får lämna banken, vilket leder till kostnadsbesparingar om 43 miljoner SEK med effekt från det andra kvartalet nästa år.

Prognosöversyn

Efter rapporten har vi höjt våra prognoser för 2021-2022 med 3-4 procent mot bakgrund av lägre kostnader och kreditförluster.

TietoEVRY

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:22,00 EUR
Pris:22,66 EUR
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Inte mycket motståndskraft i tredje kvartalet

TietoEVRY rapporterade svaga Q3-siffror igår, där den översta raden den här gången inte visade mycket motståndskraft när det gäller organisk tillväxt. Även om det justerade resultatet var något bättre, så fortsätter det underliggande resultat att svika då det är belastat med höga justeringar. Aktien är inte särskilt dyr på dessa nivåer, men vi ser inga kortsiktiga triggers som skulle göra att den stiger mycket heller. Framöver är det osannolikt att Q4 kommer att erbjuda mycket lättnad och vi fortsätter att förvänta oss att bolaget underpresterar sina nordiska rivaler både vad gäller organisk tillväxt och lönsamhet. Vi upprepar Minska med riktkursen 22 EUR.

Prognosöversyn

Vi höjer vår prognos för det justerade resultatet 2020 med 4 procent efter rapporten för det tredje kvartalet. Justeringarna väntas inkomma i den högre delen av intervallet vilket gör att vi sänker det underliggande resultatet med 2 procent. TietoEVRY förtjänar att handlas med en rabatt på grund av dess svaga tillväxtprofil och dess lönsamhet.

Atlantic Sapphire

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:115,00 NOK
Pris:105,50 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-28 kl. 07:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-28 kl. 08:30.

UPPDATERING

Fisken säljs just nu med en premium på 50 procent

För närvarande säljer Atlantic Sapphire sin fisk för 15 USD/lb i vissa stormarknader som vi har kontrollerat i USA. Det är cirka 50 procent mer än odlad kanadensisk lax. Med en relativt enkel uppskattning innebär detta att företaget säljer sin fisk för cirka 10 USD/kg. Den större frågan för företaget nu är hur prispremien varar vid högre volymer och hur kostnaderna kommer att förändras i takt med företaget förstärker produktionen. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll) och upprepar riktkursen 115 NOK.

Viktiga resultat

Vi är komfortabla i vårt uppskattade försäljningspris på cirka 9 USD/kg för det andra halvåret 2020 och det första halvåret 2021 givet de nuvarande priserna i handeln. Kostnaderna väntas vara höga under det andra halvåret 2020 på grund av en låg skala, men vi spår att kostnaderna faller med 5,5 USD/kg under 2021 då företaget säljer 9 000 ton enligt vår prognos.

Prognosöversyn

Vi spår att bolaget kommer att skörda 9 000 ton under 2021 och 10 000 ton 2022 före man når 20 000 ton 2023 och 50 000 ton 2025. Vi spår att snittkostnaden kommer att vara 3,3 USD/kg till 2025.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 700,4 -0,5% -4,7% 2,9%
OMXS30 1 764,0 -0,6% -4,2% -0,4%
OMXH25 4 237,4 -1,5% -4,3% 0,4%
OMXC20 1 349,7 -0,4% -4,2% 18,8%
OSEBX 826,0 -0,8% -4,9% -11,3%
OMXBB 953,6 0,0% 0,1% -4,0%
Dow Jones 27 463,2 -0,8% -3,0% -3,8%
S&P500 3 390,7 -0,3% -1,5% 4,9%
Nasdaq C 11 431,4 0,6% -0,7% 27,4%
SX5E 3 070,6 -1,1% -4,9% -18,0%
DAX 12 063,6 -0,9% -5,3% -8,9%
CAC40 4 730,7 -1,8% -4,0% -20,9%
RTS 1 131,4 -1,8% -0,8% -27,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 41,2 1,8% -4,5% -37,6%
Guld 1 905,7 0,4% 0,4% 25,8%
Silver 24,4 0,6% -0,8% 35,4%
Aluminium 1 808,0 -0,8% -1,0% 0,4%
Bly 1 780,5 1,7% 1,9% -7,4%
Koppar 6 787,5 -0,3% -0,4% 10,3%
Nickel 15 602,0 1,3% -1,2% 11,4%
Zink 2 538,5 1,0% 2,2% 10,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,13 -1,70 2,90 -27,80
Norge, 10 år 0,70 -2,80 4,30 -84,90
Tyskland, 10 år -0,61 -3,20 -0,50 -42,10
GB, 10 år 0,24 -2,90 5,30 -58,20
USA, 10 år 0,78 -2,17 -1,30 -113,83
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,29 -0,5% -0,6% -2,0%
USD / SEK 8,70 -0,6% -0,6% -7,1%
GBP / SEK 11,37 -0,3% 0,2% -8,3%
NOK / SEK 0,95 0,7% 0,8% -10,6%
DKK / SEK 1,38 -0,5% -0,6% -1,6%
CAD / SEK 6,61 -0,2% -0,8% -8,4%
CHF / SEK 9,60 -0,5% -0,6% -0,7%
JPY / SEK 0,08 -0,2% 0,4% -3,3%
EUR / USD 1,18 0,1% 0,0% 5,4%
USD / JPY 104,47 -0,4% -1,0% -3,9%
EUR / GBP 0,91 -0,2% -0,8% 6,9%
AUD / USD 0,71 0,3% 1,2% 1,6%
USD / CAD 1,32 -0,4% 0,2% 1,5%
GBP / USD 1,31 0,3% 0,8% -1,4%
USD / NOK 9,13 -1,2% -1,4% 3,9%
EUR / NOK 10,81 -1,1% -1,4% 9,6%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande USA-börserna rörde sig i olika riktningar på tisdagen. Investerare fortsatte att noga bevaka det stigande antalet covid-19-fall och eventuella åtgärder för att dämpa nivån från myndigheter i USA och Europa. Avsaknaden av nyheter om eventuella framsteg i förhandlingarna om ett amerikanskt stimulanspaket tyngde sentimentet.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex backat 0,8 procent till 27.463 medan det bredare S&P 500 var ned 0,3 procent vid 3.391. Nasdaqs kompositindex stärktes 0,6 procent till 11.431.

Källor till Financial Times uppgav att lyxkonglomeratet LVMH nu för samtal med smyckesbolaget Tiffany, som gäller villkoren för det planerade och omdiskuterade uppköpet. LVMH gick i november i fjol ursprungligen med på att betala 135 dollar per aktie för Tiffany, men sedan pandemin covid-19 drog in har det franska bolaget velat ha priset på Tiffany nedjusterat. Tiffany steg 4,9 procent till 128:86 dollar.

Läkemedelsjättarna Eli Lilly, Pfizer och Merck kom samtliga med kvartalsrapporter på tisdagen. Merck stack ut med sin rapport som överträffade förhandstipsen både på vinst- och försäljningsraden. Merck höjde också sina helårsprognoser och aktien steg 0,5 procent.

Eli Lilly backade däremot 6,9 procent. Vinsten såväl som intäkterna var svagare än väntat och bolaget sänkte sin vinstprognos för helåret.

Pfizers kvartalsvinst var i stort sett i linje med konsensus och bolaget snävade in sina helårsprognoser. Aktien handlades ned 1,3 procent.

Caterpillar, som bland annat tillverkar anläggningsmaskiner och motorer, noterades 3,2 procent lägre trots att rapporten innehöll ett högre resultat och bättre försäljning än vad analytikerna hade räknat med för kvartalet.

Chipföretaget AMD har tecknat avtal om förvärv av den amerikanska konkurrenten Xilinx i en affär där köpeskillingen består av aktier och värderar Xilinx till 35 miljarder dollar. Xilinx steg 8,6 procent och AMD backade 4,1 procent. Det har på sistone förekommit medieuppgifter om en möjlig affär.

Twilio, som är verksamt inom molnbaserade kommunikationstjänster och är sektorkollega till svenska Sinch, rapporterade på måndagskvällen högre intäkter för det tredje kvartalet än vad analytikerna hade räknat med. Twilio-aktien tappade dock 4,8 procent.

Industrikonglomeratet 3M backade 3,1 procent medan Xerox sjönk 2,1 procent efter sina rapporter.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 3 punkter till 0,77 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen tyngdes på tisdagen i linje med omvärldsbörserna av oro för ökande antal coronafall på flera håll. Swedish Match och SKF bjöd båda på starka rapporter och steg till toppen av storbolagslistan.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index ned 0,6 procent till 1.764. Aktier för 21,3 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen. Riktningen på de europeiska börserna var likartad.

Oro för den ekonomiska återhämtningen sänkte riskaptiten och bland storbolagen var det fördel defensiva aktier. SKF utgjorde undantag efter en rapport som överraskade med ett 36 procent högre rörelseresultat jämfört med analytikerna i Infronts förhandstips. Inför rapporten var handlades kullagertillverkarens aktie i botten av OMXS30, men vände tvärt och stängde till slut upp 4,2 procent.

Swedish Match bjöd också på en stark rapport och var upp 3,5 procent. Försäljningen av den tobaksfria nikotinprodukten Zyn uppvisade en försäljningstillväxt om 140 procent i USA. Tobaksbolagets vd Lars Dahlgren beskrev i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt efterfrågan som "urstark".

Andra storbolagsaktier på plus var Getinge, som var bästa storbolagsaktie med en uppgång på 4,4 procent, och Essity som steg 1,8 procent. SSAB och H&M gick i motsatt riktning och förlorade 3,2 respektive 3,3 procent.

Rapporterande Trelleborg flaggade för tuffa tider inom segmentet olja & gas i det fjärde kvartalet samt att en återhämtning inom flygsegmentet ligger längre in i framtiden. Det hjälpte inte att resultatet slog förväntningarna och aktien var ner 2,6 procent.

Beijer Electronics nettoresultat sjönk i det tredje kvartalet till 1,2 miljoner kronor från 18,8 miljoner kronor året innan. Aktien föll och stängde till slut ned 7,5 procent.

Tieto Evry backade 6 procent efter sin rapport. Marknaden förbisåg att IT-konsultens underliggande resultat var över förväntan, när utfallet på sista raden tyngdes av engångsposter och var 30 procent under förväntan.

Immunovia fortsatte sin resa nedåt efter måndagens besked kring verifieringsstudien med Immray PanCan-d för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. En nedgång på 15,2 procent adderades till måndagens nedgång på 17 procent. Analyskommentarer har under måndagen gått isär och på tisdagseftermiddagen skickade bolaget ut kompletterade information om studien.

Forskningsbolaget Bioinvent har tecknat ett licensavtal för läkemedelskandidaten BI-1206 med kinesiska Casi Pharmaceuticals. Den inledande betalningen uppgår till 12 miljoner dollar med eventuellt efterföljande milstolpsbetalningar på upp till 83 miljoner dollar, samt ytterligare royalties. Aktien var huvudlistans starkaste papper och steg 12,7 procent.

Sobi har inlett ett samarbete för global utveckling och kommersialisering utanför USA av systemisk pegcetacoplan för sällsynta sjukdomar. Specialistläkemedelsbolagets vd Guido Oelkers sade på en efterföljande telefonkonferens att han ser en marknadspotential på upp till 1 miljard dollar. Aktien stängde upp 7,6 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Ahlström-Munksjö Köp 19,60 EUR na na
Boliden Behåll 265 SEK na na
Catena Minska 350 SEK na na
Hexagon Köp 772 SEK na na
Bilia Köp 130 SEK na na
Lundin Mining Köp 68 SEK na na
Aker Solutions Behåll 10 NOK na na
Carlsberg Behåll 960 DKK na na
Konecranes Köp 30 EUR na na
Metso Outotec Köp 8,50 EUR na na
Schibsted Behåll 420 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
09:00 KI: barometerindikator okt
SE 09:30 SCB: detaljhandel sep 0.1%/n.a. -0.3%/3.0%
USA 14:30 Handelsbalans varor sep -$85.0b -$82.9b
USA 14:30 Grossistlager (prel) sep 0.4%/0.8%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Metso Outotec FI0009014575 Inga tillkännagivanden
Ahlstrom-Munksjö FI4000048418 Inga tillkännagivanden
Danske bank DK0010274414 3
OKEA Inga tillkännagivanden
Hexagon SE0000103699 3
Aker Solutions NO0010716582 Inga tillkännagivanden
Orsted DK0060094928 Inga tillkännagivanden
Schibsted NO0003028904 Inga tillkännagivanden
Kvaerner ASA NO0010605371 Inga tillkännagivanden
Hexagon SE0000103699 3
Bilia SE0009921588 Inga tillkännagivanden
Konecranes FI0009005870 Inga tillkännagivanden
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
Boliden SE0012455673 Inga tillkännagivanden
Carlsberg DK0010181759 Inga tillkännagivanden
Sampo FI0009003305 Inga tillkännagivanden
Concentric SE0003950864 Inga tillkännagivanden
Sagax SE0005127818 3
UPM FI0009005987 Inga tillkännagivanden
Elkem NO0010816093 Inga tillkännagivanden
Nokian Renkaat FI0009005318 Inga tillkännagivanden
XXL ASA NO0010716863 Inga tillkännagivanden
Trelleborg SE0000114837 3
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
Leo Vegas SE0008091904 Inga tillkännagivanden
Resurs Holding SE0007665823 Inga tillkännagivanden
TietoEVRY FI0009000277 Inga tillkännagivanden
Atlantic Sapphire NO0010768500 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.