logo
Dagens analyser - fredagen den 30 oktober 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-10-30 kl. 08:38 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-10-30 kl. 08:41 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,2% OMXS30 -0,4% DJI 0,5% NASDAQ 1,6%
679,6 1 716,0 26 659,1 11 185,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
BHG Group Behåll (Köp) 145 (140) SEK
Magnolia Bostad Köp 70 (59) SEK
Aker BP Köp 210 (200) NOK
Embracer Köp (Ingen Rek.) 225 (ingen Rek.) SEK
Equinor Behåll 137 (147) NOK

SCA

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:117,50 SEK
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 08:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 12:58.

EFTER RAPPORT

Q3 en första anblick: Händelselös rapport

I ett sånt här tidigt stadie bedömer vi att rapporten för det tredje kvartalet var relativt händelselös och som vanligt finns det inga påtaliga prognoser. Vi spår en ganska neutral reaktion i marknaden på kvartalsrapporten. Vi upprepar Minsk med riktkursen 100 SEK. SCA rapporterade ett justerat operativt ebitda om 1 032 miljoner SEK. Vi väntade oss 902 miljoner SEK, medan marknaden förväntade sig 908 miljoner SEK. På absolut basis var resultatet för det tredje kvartalet i stort sett i linje med våra prognoser (även per division). Ebitda för skogen uppgick till 515 miljoner SEK inklusive omvärderingseffekter om 308 miljoner SEK. Vi förväntade 489 miljoner SEK, varav en omvärderingseffekt på 250 miljoner SEK. Den underliggande lönsamheten, som också ger kontanter, var således något svagare än vi väntat oss. Det operativa kassaflödet var starka 1 118 miljoner SEK tack vare frisläppandet av rörelsekapitalet på netto 821 miljoner SEK. Således uppgick räntebärande skulder till 8,3 miljarder SEK vid slutet av det tredje kvartalet, jämfört med 9,4 miljarder SEK vid slutet av det andra kvartalet. Förväntad resultatpåverkan från de planerade stoppen under det tredje kvartalet var 125 miljoner SEK, en ökning från tidigare prognoser om 110 miljoner SEK.

Millicom

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:420,00 SEK
Pris:252,50 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 11:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 12:58.

EFTER RAPPORT

Q3-resultatet - en första anblick

Millicom redovisar ett Q3-resultat med helt konsoliderade serviceintäkter (SR) och ett ebitda som var +1/+1 procent respektive +3/+3 procent jämfört med våra/marknadens förväntningar. Vi upprepar Köp med riktkursen 420 SEK. I Latinamerika minskade SR, ebitda och OCF organiskt med 3, 6 respektive 1 procent. SR-utvecklingen förbättrades markant på alla latinamerikanska marknader, jämfört med det andra kvartalet. Mobile och Home uppvisade starka nettotillskott under det tredje kvartalet. Ledningen är övertygade om att man är på väg att nå en platt OCF på 1,4 miljarder USD för år 2020. Ett konferenssamtal kommer att hållas klockan 13:00.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:220,00 SEK
Pris:171,10 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 09:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 12:58.

UPPDATERING

Slutgiltig överenskommelse med UD Trucks

Volvo och Isuzu har tecknat ett slutligt avtal kring att bilda en strategisk allians inklusive en försäljning av Volvos UD Trucks till Isuzu. Detta sker något tidigare än vi väntat oss. Vi upprepar Köp för Volvo med riktkursen 220 SEK. Volvo kommer att erhålla 20 miljarder SEK i kontanter, vilket är något mindre än de ursprungliga 22 miljarder SEK vilket hänger samman med valutarörelser, men avtalet innehåller också en möjlig tilläggsköpeskilling om 1,2 miljarder SEK. Affären väntas slutföras under det första halvåret 2021 efter att konkurrensmyndigheterna gett sitt godkännande. Marknadsandelarna väntas bli höga, men man är övertygade om att affären kommer att gå igenom. Volvo kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 5 november, och då fokusera på förnyelsebar energi.

Siem Offshore

Rek: Minska (Behåll)
Riktkurs:0,50 NOK
Pris:0,70 NOK
Analytiker:Stig Erik Kyrkjeeide
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 08:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 09:30.

UPPDATERING

Bra gjort, men utmanande hinder framöver

Siem Offshore har visat ett starkt kapacitetsutnyttjande under de senaste kvartalen, vilket också är den viktigaste anledningen till att ebitda-resultatet för det tredje kvartalet på 29 miljoner USD var över förväntan. Vi sänker vår rekommendation till Minska (Behåll) och riktkursen till 0,50 NOK (0,70). PSV-flottan är praktiskt taget utsåld för 2021 och subsea-segmentet fortsätter att rapportera nära 100 procents kapacitetsutnyttjande. Marknaderna är dock mycket utmanande under den långsammare vintersäsongen och tillsammans med refinansieringen med banker och obligationsinnehavare förväntar vi oss att rabatten till värdet av bolagets olika delar (SOP) kommer att öka ytterligare under de kommande månaderna. Vi nedgraderar aktien och sänker riktkursen.

Prognosöversyn

Vi adderar de senaste kontrakten som vunnits och marknadstrenderna i våra prognoser, vilket innebär att vi sänker ebitda-prognosen för 2021-2022 med 13-15 procent.

YIT

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6,40 EUR
Pris:4,51 EUR
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 08:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 09:30.

EFTER RAPPORT

Q3: I linje med preliminära resultatet

YIT rapporterade Q3-siffror i linje med de preliminära siffrorna för justerat rörelseresultat. Orderstocken på 3 831 miljoner EUR minskade med 6 procent mätt som kvartalstakt, och det operativa kassaflödet är negativt, om än fortfarande förbättrat mätt som årstakt. Vi upprepar Köp med riktkursen 6,40 EUR. En permanent VD har ännu inte tillkännagivits. Enligt företaget har utsikterna blivit tydligare vilket gjort att man återinfört en prognos om ett justerat rörelseresultat om 90-110 miljoner EUR. Vi anser att marknadsutsikterna för bolaget har förbättrats i kvartalstakt, särskilt för Housing-divisionen och att utsikterna för det fjärde kvartalet i genomsnitt är stabila. Vi kommer att se över våra prognoser efter konferenssamtalet. Marknadens förväntningar för 2020 ligger i mitten av det intervall som bolaget angett. Vi förväntar oss att aktien handlas i linje med marknaden idag.

Novo Nordisk

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:392,00 DKK
Pris:425,05 DKK
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Head of Pharmaceuticals
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 08:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 09:30.

EFTER RAPPORT

Detaljer kring Q3: Försäljningsmixen inte idealisk

Då Novo släppt siffror i förhand den 7 oktober visar de detaljerade resultaten i morse en något suboptimal produktmix: Försäljningen från Victoza i USA var starkare (“låg kvalitet”) och ännu en gång var basinsuliner svagare och även Rybelsus var svagare även om det är tidigt i dess lansering. Vi upprepar Behåll med riktkursen 392 DKK. Valutan har blivit något, men inte mycket, mer negativ och därmed ligger marknadens förväntningar vid eller något över den övre delen av rörelseresultatprognosen. Även om alla förändringar i marknadens prognoser nu kommer att vara mycket begränsade, efter att de stigit tidigare i månaden, så kan det ske trimmande av basinsulinprognoser och eventuellt något för Rybelsus också. Novo är fortsatt en kvalitetsaktie, men aktien är enligt oss rätt fullvärderad.

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:3,80 EUR
Pris:2,81 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Head of IT Hardware & Semis Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 08:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 09:18.

UPPDATERING

2021 ser ut att bli ett övergångsår

Den jämförbara försäljningen bör minska med 6 procent under 2020 (till stor del påverkat av lägre mobil marknadsandel i Kina och USA) och Nokia bör generera anständiga marginaler (ren rörelsemarginal upp med 40 bps till 9 procent) och ett fritt kassaflöde (620 miljoner EUR). Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 3,80 EUR (4,50). År 2021 ser ut som ett övergångsår. Jämförbar försäljning väntas ned med 1 procent och den rena rörelsemarginalen minska med 50 bps till 8,5 procent, vilken till stor del påverkas av förlusten av Verizon 5G-kontraktet, ökande pristryck i USA, högre 5G-investeringar och osäkra makroförhållanden. Vi har minskat vår prognos för resultatet per aktie med cirka 16 procent för perioden 2020-2022. Trots en besvikelse kring utsikterna för 2021 behåller vi vår köprekommendation eftersom Nokia gradvis kan vändas om ledningen presterar och värderingen fortsatt inte är krävande.

Prognosöversyn

Vi förväntar oss nu en minskning av den jämförbara försäljningen med 6 procent 2020 (jämfört med -7 procent tidigare), 1 procents minskning 2021 (oförändrat) och en organisk tillväxt om 4 procent 2022 (oförändrat). Vi förväntar oss nu att den rena rörelsemarginalen kommer att öka med 40 bps till 9 procent 2020 (9,4 procent tidigare), 8,5 procent 2021 (10,8 procent tidigare) och 10 procent 2022 (11,7 procent tidigare).

Kongsberg Gruppen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 NOK
Pris:144,20 NOK
Analytiker:Knut-Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 08:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 09:18.

EFTER RAPPORT

Utdelning om 10 NOK/ aktie har återinförts

Kongsberg rapporterade ett utmärkt Q3-resultat, cirka 40 procent högre än vad vi väntat oss när det gäller ebitda, drivet av både sjöfart och försvar. Vi upprepar Köp med riktkursen 160 NOK. Företaget har återinfört utdelningen på 10 NOK/aktie som ska betalas i november 2020. Utsikterna förblir osäkra för Maritime, medan bokningen av nya försvarsorder har bromsats av reserestriktioner.

Tokmanni Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:18,00 EUR
Pris:13,56 EUR
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 07:43, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 09:14.

EFTER RAPPORT

Affärerna kommer (åtminstone) vara tillbaka som vanligt

Tokmanni underpresterade våra förväntningar både vad gäller bruttomarginal och kostnader i det tredje kvartalet. Med detta sagt var den jämförbara försäljningen bra vid 12 procent och visade tydligt relevansen av Tokmanni-konceptet. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 18 EUR (19). Den negativa bruttomarginalutvecklingen kommer att vända när kategorimixen normaliseras och klädförsäljningen tar fart. Vi sänker våra prognoser något för 2020-2021, vilket förklarar den sänkta riktkursen.

Prognosöversyn

Vi ökar prognosen för 2020 avseende tillväxt i jämförbar försäljning till 10,2 procent (9,6), men effekten motverkas av 50 bps lägre justerad rörelsemarginal. Vi sänker också marginalen 2021 med 30 bps, men lämnar 2022 oförändrat.

Stockmann

Rek: Ingen rek. (Ingen rek.)
Riktkurs:0,00 EUR
Pris:0,79 EUR
Analytiker:Magnus Raman
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 07:52, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 09:14.

UPPDATERING

Bättre än marknadens förväntningar

Stockmann rapporterade en total omsättningstillväxt på -8 procent mätt som årstakt för det tredje kvartalet. Intäkterna om 208 miljoner EUR var 5 miljoner EUR högre än marknadens förväntningar. Vi har ingen rekommendation för Stockmann. Rörelseresultatet om 14 miljoner EUR var klart bättre än marknadens förväntningar som låg vid 2 miljoner EUR. Den planerade omstruktureringen har beviljats av rekonstruktören och Stockmann planerar att lägga fram ett utkast till förslag till omstruktureringen senast den 11 december. Vi förväntar oss en positiv reaktion i aktien mot bakgrund av de starka siffrorna från Lindex vilket kompenserade för förluster i Stockmanns varuhusdivision.

Electrolux Professional

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 SEK
Pris:31,39 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 08:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 09:14.

EFTER RAPPORT

Q3 en första anblick - stark marginalåterhämtning

Electrolux Professional rapporterade en omsättning i det tredje kvartalet på 1 748 miljoner SEK, -16,1 procent organisk utveckling i årstakt, vilket var 2 procent högre än marknadens förväntningar. Vi upprepar Köp med riktkursen 45 SEK. Mat & dryck var -19,6 procent organiskt mätt som årstakt (något bättre än konkurrenten RAA som minskade med -21 procent), medan Tvätt var mer stabilt vid -9,8 procent. Det rena ebita-resultatet uppgick till 173 miljoner SEK med en marginal på 9,9 procent, -225 bps mätt som årstakt (också det mindre än RAA), vilket var 38 procent högre än marknaden förväntat sig. Kassaflödet justerat för investeringar var fortsatt positivt på 63 miljoner SEK. Efterfrågan i juli och augusti var i linje med juni-nivåerna, men september och oktober har förbättrats jämfört med föregående månader, vilket är positivt. Slutsats: Aktien ska reagera positivt på den starka marginalåterhämtningen.

Lundin Energy

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:195,00 SEK
Pris:192,80 SEK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 08:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 09:14.

EFTER RAPPORT

Q3-kommentar - bra rapport, produktionsprognosen höjdes

Lundin Energys Q3-rapport inkom i linje med både våra och marknadens förväntningar, även om intäkterna var svagare än väntat. Vi bedömer att den underliggande kostnadsförbättringen har drivit resultatet tillbaka till den nivå som vi och marknaden förväntat oss för kvartalet. Vi upprepar Behåll med riktkursen 195 SEK. Vi ser en begränsad påverkan från rapporten när det gäller marknadens förväntningar, men det kommer helt klart att bli en uppjustering av prognoserna för det fjärde kvartalet eftersom produktionsvägledningen höjdes med 3 procent för helåret. Vi ser en sannolikt neutral aktiekursreaktion idag mot bakgrund av rapporten. Aktiekursen är dock ner med nästan 20 procent sedan vår nedgradering, så det är möjligt vi ser en studs idag.

BHG Group

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:145,00 SEK
Pris:137,60 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 08:41.

UPPDATERING

Fullt värderad enligt base-case

BHG har stigit cirka 150 procent sedan vi uppgraderade aktien i mars. Bolaget har haft ytterligare ett starkt kvartal där man slog förväntningarna på de flesta parametrar och Q4 ser ut att vara bra också. Vi sänker vår rekommendation till Behåll (Köp) och höjer riktkursen till 145 SEK (140). Aktien är enligt vårt base-case fullvärderat vid en organisk försäljningstillväxt CAGR om cirka 10 procent under det kommande decenniet (rörelsemarginalen bedöms vara cirka 7 procent). Det finns också risker kring att konsumentbeteendet normaliseras. Det finns också uppsida i form av en ökning av den europeiska expansionen samt förvärv och fusioner, vilket kan leda till successivt höjda prognoser.

Viktiga resultat

Vi bedömer att vårt base-case är fullvärderat och just nu inväntar vi nya finansiella ambitioner från bolaget samt ett klargörande kring geografisk expansion och förvärvsagenda.

Prognosöversyn

Vi lämnar vår prognos för organisk tillväxt 2020 om 30 procent oförändrad, vi höjer prognosen för 2021 till 13 procent (9), men sänker 2022 till 10 procent (12). Bakgrunden är att vi räknar med att de positiva effekterna från pandemin hänger kvar in i 2021. Vi höjer också rörelsemarginalprognosen med 10 bps för 2020, 20 bps för 2021 och 10 bps för 2022.

Magnolia Bostad

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:70,00 SEK
Pris:53,60 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 08:41.

UPPDATERING

Ett helt nytt bolag

Den tidigare strategin omfattade endast försäljning av bostadsprojekt till investerare, vilket innebar att affärsmodellen var mycket klumpig. I vissa kvartal så registrerades inga projekt och därmed gjorde koncernen en förlust. Magnolia Bostad kommer att växla till en modell där 50 procent av det man bygger behålls genom joint venture. Det innebär att nya projekt kan lanseras mer regelbundet samt att man skapar återkommande intäkter från hyror. Med mycket mer stabilitet anser vi att aktien bör värderas mer i linje med andra bostadsutvecklare. Vi upprepar Köp och höjer därför riktkursen till 70 SEK (59).

Viktiga resultat

Magnolia rapporterade 5 procent svagare försäljning än väntat. Bidraget per lägenhet från sålda projekt var dock mycket bättre än vi förväntade oss. Effekter från omvärdering av fastigheter uppgick till 126 miljoner SEK (vår förväntan var noll). Anledningen bakom detta är att många projekt har överförts till anläggningstillgångar (marknadsvärdering) från omsättningstillgångar (upplupna kostnader).

Prognosöversyn

Vår prognos för antalet sålda enheter nästa år har sänkts från 3 500 till 2 500 stycken mot bakgrund av att bolaget kommer att behålla fler lägenheter för sig själva och en mindre andel kommer att säljas till investerare. Historiskt sett har Magnolia handlats till en genomsnittlig P/E på bara 6x när samtliga projekt sålts till investerare. Vi anser nu att företaget ska handla mer i linje med företag som JM och Bonava vilket innebär 12x resultatet.

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:68,00 SEK
Pris:53,25 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 08:41.

EFTER RAPPORT

Bra Q3 - nu fokus på produktionshöjningen 2021

Det tredje kvartalet var starkt och kom in över marknadens förväntningar med en bra kontantgenerering. Vi upprepar Köp med riktkursen 68 SEK. Vårt nästa fokus ligger på att bolaget får ett slut på arbetskonflikten vid Candelaria och den förväntade produktionsökningen med cirka 35 procent under 2020-2022 i kopparekvivalenter vilket stöder en omvärdering av aktien. Den starka balansräkningen kommer också att vara i fokus under 2021 med potential att återköpa aktier/öka utdelningen. Problemen i Chapada och Candelaria är kortvariga och förändrar inte vår långsiktiga positiva syn och därför upprepar vi vår rekommendation Köp samt vår riktkurs.

Prognosöversyn

Vi räknar med att Candelarias verksamhet kommer att ligga nere i fyra till fem veckor under det fjärde kvartalet och att Chapada kommer att producera i mitten av bolagets prognos för 2020. Vi bedömer att zinkexpansionen i Neves-Corvo startar sin upprampning under början av det andra kvartalet 2021. Vi gör mindre förändringar i våra prognoser för 2020-2022.

Aker BP

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:210,00 NOK
Pris:148,85 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 08:41.

EFTER RAPPORT

Q3-genomgång - bra, spetsen kommer att fortsätta

Aker BP levererade ett bra Q3-resultat som låg något över våra och marknadens förväntningar. Avkastningen på det fria kassaflödet uppgick till 6 procent enbart för det fjärde kvartalet, och det är inställt på en ytterligare förbättring under det fjärde kvartalet. Vi behåller Aker BP som vårt favoritval i den nordiska sektorn för olja och gas då överlägsen kassaflödesgenerering 2020 och 2021 banar väg för en utdelningshöjning, som kan kan meddelas under det första kvartalet 2021. Mot bakgrund av en lägre nettoskuld höjer vi vår riktkurs till 210 NOK (200). Köp upprepas.

Viktiga resultat

Vi gör inga förändringar av våra produktionsprognoser. Justerat rörelseresultat och resultatet per aktie justeras upp för 2020 mot bakgrund av ett bättre förväntat resultat.

Prognosöversyn

På grund av ett förbättrat rörelseresultat i det tredje kvartalet så justeras våra prognoser upp.

Kesko

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:22,00 EUR
Pris:21,72 EUR
Analytiker:Magnus Raman
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 08:41.

EFTER RAPPORT

Medvind kan avta

Vi uppdaterar våra prognoser efter Keskos Q3-resultat och höjer justerat rörelseresultat för 2020 med 2,6 procent baserat på en något höjd helårsprognos från bolaget, men gör mindre förändringar av våra långsiktiga prognoser. Vi upprepar Behåll till riktkursen 22 EUR. Medan livsmedelshandel fortsätter att understödjas av trenderna kring att “stanna hemma”, finns det betydande osäkerhet om effekterna av begränsningarna på julperioden. Vidare menar vi att bygghandel och hemrelaterad försäljning kan möta en ökad motvind i en svagare ekonomi och tuffare jämförelsetal. Med ett framtida P/E-tal på cirka 23x menar vi att marknaden prisatt in ett starkt momentum och marknadsvindar.

Prognosöversyn

Vi höjer vår prognos för det justerade rörelseresultatet 2020 till 545 miljoner EUR, främst på grund av prognoser från bolaget. Vi modellerar en jämförbar försäljningstillväxt på 4 procent inom livsmedelshandel och 4 procent inom bygghandel. Vi väntar oss en stark hävstång i bygghandeln med en marginaluppgång om 200 bp i det fjärde kvartalet

Embracer

Rek: Köp (Ingen rek.)
Riktkurs:225,00 SEK
Pris:173,45 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 08:41.

NY BEVAKNING

Vi omfamnar Embracer

Embracer är ett tillväxtfokuserat bolag inom spel (gaming) med mål om en förvärvsdriven tillväxt, såväl som genom organiska investeringar i spelutvecklingsportföljen. Bolagets ledning har lång erfarenhet från spelindustrin, på vilken de har byggt ett väldiversifierat spelbolag som har vuxit väsentligt de senaste åren med årliga intäkter som vuxit från 300 MSEK, när bolaget listades 2016, till 5 miljarder SEK för det brutna räkenskapsåret 2019/2020. Vi förväntar oss att den här solida utvecklingen fortsätter tack vare ytterligare förvärv och organisk tillväxt från investeringar i spelportföljen. För åren 2020/21-2022/23 förväntar vi oss att försäljningen årligen växer med 13% och att EBITDA växer med 30%, samtidigt som den starka balansräkningen ger stöd till fortsatta förvärv som vi estimerar kan addera 39-59% till EBITDA. Mot bakgrund av den solida organiska tillväxt, och potentialen från förvärvsdriven tillväxt, inleder vi bevakning med Köp och riktkursen 225 SEK, vilket medför en uppsida på 25%.

Attraktiv värdering

Vi värderar Embracer genom diskonterade kassaflöden (DCF) och en multipelbaserad metod, samtidigt som vi inkluderar uppsidan från framtida förvärv. DCF-modellen bygger på en vägd kapitalkostnad (WACC) på 8,4% och ett antagande om en långsiktig EBITDA-marginal på 40%. Tillväxten på medellång sikt (2026) bedöms till 10% och som avtar till en långsiktig tillväxt på 4%. Den multipelbaserade metoden ger oss en målmultipel för EV/EBITDA på 15x för EBITDA för 2021/2022. Vi inleder bevakning med Köp och riktkursen 225 SEK. (En mer utförlig artikel om Embracer publiceras senare under dagen på Aktiellt)

Orkla

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:85,00 NOK
Pris:91,20 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 08:41.

EFTER RAPPORT

Bra hanterat Q3 - men framöver väntar tester

Orkla levererade en bra rapport för det tredje kvartalet. Organisk tillväxt var sannolikt nära marknadssiffrorna, vid justering för “out-of-home”, och marginalen fortsatte att expandera. Vi upprepar Minska med riktkursen 85 NOK. Inför det fjärde kvartalet och 2021 tror vi dock att Orkla kommer att tappa marknadsandelar när konsumtionen normaliseras och man möter tuffa jämförelsetal.

Prognosöversyn

Vi lyfter den organiska tillväxten med 50 bps till 1,5 procent 2020, men sänker för 2021 till 0,5 procent (1,1). På grund av imponerande kostnadskontroll för 2020 lyfter vi upp prognosen för den justerade rörelsemarginalen med 40 bps i BCG till 11,7 procent, lyfter 2021 med 10 bps till 1,5 procent och låter 2022 vara oförändrat.

Equinor

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:137,00 NOK
Pris:122,50 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 07:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 08:41.

EFTER RAPPORT

Q3-genomgång - allt är krattat för nya VD:n

Equinors Q3-rapport inkom långt under både våra och marknadens förväntningar. Svaghet inom justerat rörelseresultat fanns inom alla huvuddivisioner. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 137 NOK (147). Mot bakgrund av rapporten sänker vi vår värdering av Equinor till 137 NOK per aktie då nettoskulden ökar mer än våra positiva revideringar för 2020 och 2021. Vi justerar för ett högre realiserat pris för Q4. Equinor är fortsatt en av våra föredragna finansieringskandidater

Prognosöversyn

Mot bakgrund av rapporten har vi höjt våra prognoser för 2020 och 2021 då det realiserade oljepriset spås bli högre i Norge. Vår modell lämnas annars relativt oförändrad. Vi har inte rört våra produktionsprognoser.

Akastor

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:6,50 NOK
Pris:7,13 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 07:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 08:41.

EFTER RAPPORT

Q3 en första anblick: Åt det svaga hållet

Ebitda-resultatet om 66 miljoner NOK var cirka 30 procent lägre än vad vi väntat oss (vår prognos 96 miljoner NOK, marknadens förväntningar 92 miljoner NOK). Vi upprepar Behåll med riktkursen 6,50 NOK. MHWirth levererade en anständig marginal på 9,7 procent (vår prognos 9,5), men aktivitetsnivån var lägre än vi hade förväntat oss, vilket resulterade i ett ebitda-resultat om 71 miljoner NOK mot våra förväntade 93 miljoner NOK. Marknaden för nya borriggar är fortsatt utmanande. Vi bedömer att rapporten var åt det svagare hållet och att aktien kommer att prestera sämre än sina rivaler under dagen.

Europris

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:60,00 NOK
Pris:46,84 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-10-30 kl. 07:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-10-30 kl. 08:41.

EFTER RAPPORT

Exceptionell tillväxt och stark hävstång i lönsamheten i Q3

Europris levererade ett mycket starkt tredje kvartal med ett justerat rörelseresultat som var 32 procent högre än marknadens förväntningar. Vi upprepar Köp med riktkursen 60 NOK. Den jämförbara försäljningen ökade med 26,5 procent, jämfört med vår prognos om 15 procent. Den justerade rörelsemarginalen ökade med 5 procentenheter mätt som årstakt på grund av den operativa hävstången. Kostnadsutvecklingen i nominella termer var som vi förväntat oss trots starkare tillväxt. Försäljningstillväxten var stabil under det tredje kvartalet och i oktober, vilket är positivt för det fjärde kvartalet, särskilt om det blir en ny omgång med lockdowns i Norge. Vi förväntar oss substantiella justeringar av marknadens förväntningar för 2020 efter rapporten.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 679,6 -0,2% -6,2% -0,2%
OMXS30 1 716,0 -0,4% -5,5% -3,2%
OMXH25 4 036,9 -1,9% -7,5% -4,4%
OMXC20 1 340,8 1,7% -2,5% 18,0%
OSEBX 810,0 1,3% -4,5% -13,0%
OMXBB 942,9 -0,1% -1,0% -5,0%
Dow Jones 26 659,1 0,5% -6,0% -6,6%
S&P500 3 310,1 1,2% -4,2% 2,5%
Nasdaq C 11 185,6 1,6% -2,8% 24,7%
SX5E 2 960,0 -0,1% -6,7% -21,0%
DAX 11 598,1 0,3% -7,5% -12,5%
CAC40 4 569,7 0,0% -5,8% -23,6%
RTS 1 079,0 0,1% -6,6% -30,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 37,7 -3,8% -11,3% -43,0%
Guld 1 870,3 0,0% -1,6% 23,5%
Silver 23,0 -3,8% -7,6% 27,5%
Aluminium 1 786,0 -0,8% -2,3% -0,8%
Bly 1 801,0 2,1% 0,5% -6,4%
Koppar 6 692,0 0,0% -2,8% 8,7%
Nickel 15 393,0 -2,7% -2,0% 9,9%
Zink 2 503,0 -0,8% -1,5% 9,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,17 -1,60 -4,50 -31,80
Norge, 10 år 0,65 0,20 -4,40 -89,00
Tyskland, 10 år -0,64 -1,30 -5,70 -44,70
GB, 10 år 0,22 -0,30 -5,40 -60,60
USA, 10 år 0,83 5,12 -0,88 -108,37
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,43 0,3% 0,6% -0,8%
USD / SEK 8,94 1,1% 2,1% -4,5%
GBP / SEK 11,53 0,3% 0,5% -7,0%
NOK / SEK 0,93 -1,4% -1,9% -12,4%
DKK / SEK 1,40 0,3% 0,5% -0,4%
CAD / SEK 6,69 0,8% 0,2% -7,3%
CHF / SEK 9,75 0,3% 0,9% 0,9%
JPY / SEK 0,09 0,8% 2,2% -0,8%
EUR / USD 1,17 -0,8% -1,4% 3,9%
USD / JPY 104,70 0,3% -0,1% -3,7%
EUR / GBP 0,90 0,0% 0,1% 6,7%
AUD / USD 0,70 -0,9% -1,5% -0,3%
USD / CAD 1,34 0,3% 1,8% 3,1%
GBP / USD 1,29 -0,8% -1,6% -2,7%
USD / NOK 9,59 2,6% 4,0% 9,1%
EUR / NOK 11,18 1,8% 2,6% 13,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Efter en lugn inledande handel steg USA-börserna brett på torsdagen. Därmed återhämtades delar av onsdagens nedgångar som följde de återinförda samhällsnedstängningarna i Europa.

Värt att notera är att riskindexet, VIX, stigit kraftigt den senaste veckan och står nu kring 35. Tidigare i mars/april i år stod riskindexet som högst över 80.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex stigit 0,5 procent till 26.659 medan det bredare S&P 500 var upp 1,2 procent vid 3.309. Nasdaqs kompositindex stärktes 1,6 procent till 11.186.

Färska siffor visar att antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA minskade med 40.000 personer förra veckan och uppgick till 751.000 personer, enligt det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet. Analytiker hade räknat med 775.000 nya sökande av arbetslöshetsunderstöd.

Utöver pandemin riktas även marknadens blickar mot flera rapporterande bolag.

Läkemedelsbolaget Moderna rapporterade en omsättning om 160 miljoner dollar för det tredje kvartalet, att jämföra med 17 miljoner under samma period föregående år. Analytiker hade estimerat en omsättning om 80 miljarder dollar skriver Wall Street Journal. Aktien steg 8,4 procent.

Musikstreamingföretaget Spotifys rörelseresultat för det tredje kvartalet kom in på -40 miljoner euro (54), vilket var något bättre än väntade -78,5 miljoner euro enligt S&P Global Market Intelligence. Intäkterna var högre än väntat. Under kvartalets gång ökade antalet månatligt aktiva Spotify-användare med 29 procent till 320 miljoner. Aktien var ned 3,3 procent.

Bättre gick det för bilddelningsplattformen Pinterests aktie, som rusade cirka 27 procent efter att bolaget öppnat böckerna efter börsstängning på onsdagen och redovisat starkare siffror än väntat. Pinterests justerade vinst per aktie kom in på 0:13 dollar, att jämföra med snittestimat på 0:03 dollar, enligt analytikerkonsensus från S&P Global Market Intelligence.

Teknikbolagen Apple, Facebook, Twitter och Alphabet var alla upp över 3 procent inför sina kvartalsrapporter efter börsstängning på torsdagen.

Videokonferensbolaget Zooms aktie handlades ned 5,1 procent på torsdagen, men är trots detta upp drygt 620 procent i år.

Chipföretaget Marvell Technology meddelade på torsdagen att bolaget avser köpa Inphi Corporation. Det är veckans andra stora affär inom halvledarbranschen då AMD på tisdagen tecknat avtal om förvärv konkurrenten Xilinx. Nyligen köpte även chipföretaget Nvidia sektorkollegan Arm Holdings för 40 miljarder dollar.

Marvell-aktien handlades ned 3,4 procent samtidigt som Inphi-aktien steg med 27 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 5 punkter till 0,83 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen uppvisade som helhet en mindre förändring på torsdagen. Det förvärrade läget i antalet smittade av coronaviruset i Europa höll tillbaka sentimentet medan besked om stimulanser från ECB i december gav stöd.

Vid stängning hade Stockholmsbörsens OMXS30-index backat med 0,4 procent till nivån 1.716. Aktier för 21,8 miljarder hade då bytt ägare.

Bland bolagen på OMXS30 lämnades inga kvartalsrapporter på torsdagen. SCA, som kommer med rapport på fredagen, och Volvo gav stöd till index med uppgångar på 1 respektive 1,4 procent. Som motvikt var Hexagon och Securitas ned 2,3-2,4 procent. Essity handlades exklusive utdelning om 6:25 kronor och var ned 7:30 kronor.

Lastbilstillverkaren Traton, där Scania och MAN ingår, räknar med en väsentlig minskning av koncernens omsättning 2020 jämfört med 2019 som en följd av risken för ytterligare stora pandemirelaterade restriktioner. Aktien sjönk nästan 2 procent.

Nokia rasade 19 procent efter en rapport som var strax under analytikernas förväntansbild. Bolaget gav dock en dyster syn på framtiden och marginalprognosen sänktes. Dessutom gav vd Pekka Lundmark uttryck för att 2021 väntas bli utmanande och att mer förändringar behövs.

BHG, tidigare Bygghemma, redovisar ett ökat rörelseresultat på 183 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (72,2). Corona fortsätter att gynna e-handlaren och enligt vd Adam Schatz är etappmålet om en omsättning på 10 miljarder kronor nu inom räckhåll. Aktien belönades med en uppgång på drygt 8 procent.

Lundin Mining redovisade ett nettoresultat på 122 miljoner dollar, vilket var över de 92 miljoner dollar som analytikerna i Infronts sammanställning räknat med. Aktien var upp närmare 3 procent.

Ögonsensorföretaget Tobii föll 17 procent efter en rapport med ett rörelseresultat på -27 miljoner kronor för det tredje kvartalet (-32). Bolaget är dock optimistiska om att uppnå lönsamhet när pandemins effekter väl avtar.

Hansa Biopharma, som höll kapitalmarknadsdag för att presentera strategi och finansiella prioriteringar, klättrade upp cirka 5 procent.

Med anledning av återinförda restriktioner i Tyskland som meddelades på onsdagen stänger friskvårdsbolaget Actic temporärt samtliga gym i landet. Det väntas leda till förlorade intäkter om 8 miljoner kronor per månad samt en negativ ebitda-effekt om 5 miljoner kronor per månad. Aktien föll 9 procent.

Bilia har fått en höjd rekommendation från Handelsbanken Capital Markets från sälj till behåll med måttlig höjning av riktkursen till 118 kronor (115). Aktien steg över 4 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Lundin Energy Behåll 195 SEK na na
FM Mattsson Köp 130 SEK
Karo Pharma Behåll 57 SEK
SCA Minska 100 SEK
Millicom Köp 420 SEK
Novo Nordisk Behåll 392 DKK
Stockmann Ingen Rek. 79 EUR

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:50 KPI Tokyo-området
JP 00:50 Industriproduktion (prel) sep
DE 08.00 BNP (ets) Q3
DE 08.00 Detaljhandel sep
EMU 11:00 BNP (est) Q3
EMU 11:00 KPI (prel) okt
EMU 11:00 Arbetslöshet sep
USA 13.30 Privatkonsumtion & inflation (PCE) sep
USA 13:30 Arbetskraftskostnader Q3
USA 14:45 Chicago PMI okt
USA 15.00 Michiganindex (def) okt

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
SCA SE0000112724 Inga tillkännagivanden
Millicom SE0001174970 4
Volvo SE0000115446 3
Siem Offshore KYG813131011 Inga tillkännagivanden
YIT FI0009800643 Inga tillkännagivanden
Novo Nordisk DK0060534915 Inga tillkännagivanden
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
Kongsberg Gruppen NO0003043309 Inga tillkännagivanden
Tokmanni Group FI4000197934 Inga tillkännagivanden
Stockmann FI0009000251 Inga tillkännagivanden
Electrolux Professional Inga tillkännagivanden
Lundin Energy SE0000825820 Inga tillkännagivanden
BHG Group SE0010948588 Inga tillkännagivanden
Magnolia Bostad SE0007074505 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 6
Aker BP NO0010345853 Inga tillkännagivanden
Kesko FI0009000202 Inga tillkännagivanden
Embracer SE0013121589 Inga tillkännagivanden
Orkla NO0003733800 Inga tillkännagivanden
Equinor NO0010096985 Inga tillkännagivanden
Akastor NO0010215684 Inga tillkännagivanden
Europris NO0010735343 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.