logo
Dagens analyser - torsdagen den 19 november 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-11-19 kl. 08:09 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-11-19 kl. 08:12 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,2% OMXS30 0,0% DJI -1,2% NASDAQ -0,8%
756,5 1 922,5 29 438,4 11 801,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Embracer Köp 230 (225) SEK

Maersk

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:15 200,00 DKK
Pris:11 425,00 DKK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-19 kl. 07:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-19 kl. 11:19.

UPPDATERING

Mer rationellt att påskynda än att köpa fartyg

Det viktigaste från gårdagens resultat var VD-kommentaren under konferenssamtalet: ”Vi är inte i närheten av en enorm beställning av containerfartyg”. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 15 200 DKK (14 900). Att snabba på tempot är enligt oss en mycket bättre modell för att justera kapaciteten än att köpa nya fartyg. Vi uppdaterar också vår egen containerfraktmodell för att ta hänsyn till den lägre nedgången än förväntat i volymerna 2020. Vi gör dock inga väsentliga förändringar i våra Maersk Ocean-prognoser. Våra prognoser för ebitda 2021-2022 ligger 13 procent högre än marknadens förväntningar. Då vi höjer våra prognoser i Terminals och skjuter fram vår värdering till 2022 höjer vi också riktkursen.

Viktiga resultat

Vi menar att marginalkostnaden för att öka farten på fartygen är mycket mer konkurrenskraftigt jämfört med att köpa nya fartyg. När man tar hänsyn till signaleffekten från att beställa nya fartyg och den ökade osäkerheten i fartygsteknologin från behovet av att minska koldioxid, är det en snabbare metod än att beställa från varv. De globala volymerna kommer bara att minska med 3 procent i år, inte 7 procent som vi förväntade i augusti.

Prognosöversyn

Vi förväntar oss att raterna ökar med 0,6 procent 2021 följt av en minskning med 1 procent 2022. Volymerna väntas öka 4 respektive 3 procent för 2021-2022. Vi ligger väsentligt över marknadens förväntningar; vårt justerade nettoresultat för 2021 är 3 304 miljoner USD, jämfört med konsensus som uppgår till 2 431 miljoner USD.

Hoegh LNG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:24,00 NOK
Pris:13,34 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-19 kl. 08:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-19 kl. 11:19.

EFTER RAPPORT

Vi upprepar Köp

Hoegh LNG redovisar ett ebitda-resulta för det tredje kvartalet om 53 miljoner USD. Det är 6 procent lägre än vår prognos som låg vid 56 miljoner USD och 2 procent över marknadens förväntningar vid 52 miljoner USD. Vi upprepar Köp med riktkurs 24 NOK. Justerat nettovinst var -12 miljoner USD, vilket var 52 procent under vår prognos vid -8 miljoner USD och 13 procent under marknadens förväntningar vid -11 miljoner USD. Ökad SGA är anledningen till avvikelsen. AIE har nu tecknat ett 25-årigt hyreskontrakt med NSW Ports för Port Kembla-terminalen i Australien. Sannolikheten för ett FID-meddelande verkar högre med den här nyheten.

Golden Ocean Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:52,00 NOK
Pris:34,48 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-19 kl. 09:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-19 kl. 11:19.

EFTER RAPPORT

Bättre än väntat, men ingen utdelning

Golden Ocean Group redovisar ett ebitda-resultat för det tredje kvartalet om 77 miljoner USD, vilket var 32 procent högre än vår prognos vid 58 miljoner USD och 21 procent över marknadens förväntningar. Vi upprepar Köp med riktkurs 52 NOK. Justerad nettovinst var 39 miljoner USD, 103 procent över vår prognos om 19 miljoner USD och 74 procent över marknadens förväntningar om 23 miljoner USD. Den främsta orsaken till att man slog förväntningarna är den kortsiktiga kapacitetsökningen till gynnsamma priser och att rörelsekostnaderna var 15 procent lägre än vi förväntat oss. För fjärde kvartalet är 73 procent av tillgängliga Capesize-dagar fastställda till 21,8k USD/dag. 82 procent av Panamax-dagarna är fasta till 12,8k USD/dag. Bolaget kommer givet marknadssituationen inte att lämna någon utdelning för det tredje kvartalet. Det är i linje med vad vi väntade oss. Marknaden väntade sig dock en utdelning om 0,04 USD per aktie.

Eidesvik Offshore

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:3,40 NOK
Pris:3,00 NOK
Analytiker:Stig Erik Kyrkjeeide
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-19 kl. 08:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-19 kl. 08:40.

EFTER RAPPORT

Starkt kapacitetsutnyttjande, men marknaden är svag

Eidesvik Offshore redovisar ett ebitda-resultat om 60 miljoner NOK för det tredje kvartalet, vilket slog våra prognoser på 49 miljoner NOK. Det var också en bra sekventiell förbättring från 33 miljoner NOK i föregående kvartal, drivet av bolagets flaggskeppsundervattenfartyg som presterade mycket bra under kvartalet. Vi upprepar rekommendationen Behåll och sänker riktkursen till 3,40 NOK (3,60). Företaget bevisar sin förmåga att bibehålla flottans kapacitetsutnyttjande. Marknadsutsikterna är dock utmanande och vi förväntar oss att ebitda-resulatet blir cirka 50 procent av takten i det tredje kvartalet under de kommande fem kvartalen.

Viktiga resultat

Ebitda-resultatet för det tredje kvartalet på 60 miljoner NOK återspeglar ett cykliskt högt bidrag från subsea-segmentet, som drivs av att nyckeltillgången presterar bra i flera projekt under kvartalet. Även om företaget åter har vidtagit tidiga åtgärder med sina banker för att förhindra en stressad omstrukturering, måste balansräkningen hanteras på lång sikt.

Prognosöversyn

Framstegen under det tredje kvartalet och utsikterna för vintern är väl i linje med våra förväntningar och därför gör vi endast mindre prognosjusteringar.

BW Offshore

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:60,00 NOK
Pris:34,92 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-19 kl. 08:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-19 kl. 08:40.

EFTER RAPPORT

Svagt Q3

BW Offshore presenterade ett ebitda-resultat om 98 miljoner USD för det tredje kvartalet, vilket var 24 procent under vår prognos och 19 procent under marknadens förväntningar. Vi upprepar Köp med riktkurs 60 NOK. Rapporterade siffror inkluderar cirka 12 miljoner USD kopplat till covid-relaterade kostnader, medan driftstopp på två tillgångar också bidrog till den negativa avvikelsen jämfört med förväntningarna. BW Offshore förväntar sig att covid-19-kostnaderna kommer att hänga i fram till 2021, vilket kan leda till mindre negativa revideringar av marknadens prognoser. Företaget talar mer om ett potentiellt nybyggnadsprojekt 2021. Aktien har gått starkt nyligen (+31 procent sedan den 1 oktober, +53 procent sedan den 1 november). Givet det svagare än väntat resultatet för det tredje kvartalet räknar vi med att aktien handlas ned idag.

Embracer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:230,00 SEK
Pris:185,65 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-19 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-19 kl. 08:12.

EFTER RAPPORT

Bra Q2-resultat - fortsätter med förvärv

Embracer rapporterade ett bra Q2-resultat med en omsättning som var 19 procent högre än våra förväntningar. Rörelseresultatet var 24 procent högre än väntat. Medan de uppdaterade utsikterna för färdigställda spel för det andra halvåret 2020/2021 var något lägre än väntat, så var utsikterna för 2021/2022 starka. Detta, tillsammans med 13 nya förvärv, innebär att vi har höjt rörelseresultatprognos för 2021/2022 med 14 procent. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 230 SEK (225).

Viktiga resultat

Embracer rapporterade starkare intäkter än väntat inom både Games och Partner Publishing. Inom Games-segmentet bidrog nya spel mindre än förväntat. Utsikterna för 2021/2022 var dock positiva. Färdiga spel förväntas fördubblas jämfört med 2020/2021. Utsikterna för tillväxt 2021/2022 stärktes ytterligare av 13 nyförvärv, varifrån bolaget förväntar sig att tillföra intäkter på 850-1 050 miljoner SEK och ett rörelseresultat på 300-400 miljoner SEK (350-500 miljoner SEK inklusive synergier).

Prognosöversyn

På grund av det starka andra kvartalet i kombination med positiva utsikter för 2021/2022 och de nya förvärven ökar vi vår prognos för rörelseresultatet för 2021-2022 med 14 procent.

BW Energy

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:38,00 NOK
Pris:21,00 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-19 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-19 kl. 08:12.

EFTER RAPPORT

Liten miss i Q3, men inte tillräckligt för att spåra ur

BW Energys Q3-resultat inkom lägre än vad marknaden förväntat sig, men över våra prognoser. Rapporten kan beskrivas som blandad. Vi upprepar Köp med riktkurs 38 NOK. Covid-19-relaterade kostnader kommer att belasta driftskostnaderna under resterande del av 2020 och driver fram uppstarten av Tortue till mitten av 2021. Vi måste således sänka våra prognoser för såväl 2020 som 2021. Men även efter att vi har justerat för förseningarna har BW Energy en kassaflödesavkastning på 57 respektive 52 procent 2023-2024. Vi har hög övertygelse kring vår Köp-rekommendation.

Viktiga resultat

Vi uppdaterade vår modell efter Q3-resultatet och har sänkt våra prognoser för 2020 och 2021. Baserat på den gynnsamma strukturen för PSA i Gabon räcker dock inte värderingseffekten för att justera vår riktkurs. Våra prognoser inkluderar inte Maromba-projektet i Brasilien.

Prognosöversyn

Våra prognoser är ner för 2020 och 2021 på grund av de högre driftskostnaderna för resten av 2020 och förseningen av Tortue fas 2. Även om vi minskar våra prognoser för 2020 och 2021 behåller vi vår värdering som den är.

NCC

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:155,00 SEK
Pris:150,10 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-18 kl. 12:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-19 kl. 08:12.

UPPDATERING

Resultatet per aktie för 2020-2022 upprepas efter kapitalmarknadsdag

Sammantaget bedömer vi att koncernchefens ton var konstruktiv. De mest akuta faserna för att återställa lönsamheten ligger nu bakom NCC och det är tydligt att den nedersta raden betyder mer än toppraden för bolaget. Därför har det skett ett införande av ett nytt finansiellt mål för 2023 som baseras på resultatet per aktie. Målet är 16 SEK. Vi upprepar Behåll med riktkurs 155 SEK. Utsikterna för infrastrukturområdet 2021-2022 är bra både i Norge och Sverige. Konkurrensen är dock hård om dessa projekt. Rörelsemarginalmålet för byggande ligger kvar vid över 3,5 procent medan det höjdes för industri från över 4 procent till över 6 procent. Sammantaget ser vi positivt på att NCC fokuserar på lönsamhet framför volym. NCC:s track record på att leverera enligt sina mål är dock blandat, enligt vår uppfattning. Kapitalmarknadsdagen påverkar inte ensamt våra prognoser för 2020-2022. Det finns ingen trigger för omedelbar förändring av prognoserna.

Tryg

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:211,00 DKK
Pris:176,50 DKK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-18 kl. 16:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-19 kl. 08:12.

UPPDATERING

RSA accepterar ett generöst bud från Tryg och Intact

Tryg har tillsammans med det kanadensiska försäkringsbolaget Intact lagt in ett bud på brittiska försäkringsgivaren RSA. Vi upprepar Behåll med riktkurs 211 DKK för Tryg. Efter transaktionen kommer Intact att behålla RSA:s kanadensiska, brittiska och internationella verksamhet. Tryg kommer att behålla RSA:s svenska och norska verksamheter, och Intact och Tryg kommer att äga RSA:s danska verksamhet till hälften vardera. RSAs styrelse har accepterat budet. Det totala budet var på cirka 7,2 miljarder GBP. Premien var på cirka 53 procent mot det tremånaders volymvägda genomsnittspriset fram till den 4 november 2020. Trygs andel är cirka 35 miljarder DKK till nuvarande växelkurser. Förvärvskostnader uppskattas till cirka 4,4 miljarder DKK före skatt. Detta kommer att finansieras med en nyemission om 37 miljarder DKK. Den ska genomföras under det första halvåret nästa år. Transaktionen skulle göra Tryg till det största börsnoterade skadeförsäkringsbolaget i Norden. Bolaget får position ett i Danmark medan man är nummer tre i Sverige och Norge. Företaget förväntar sig att transaktionen nästan fördubblar det tekniska resultat på proformabasis och att bolaget mer än fördubblar sin utdelningskapacitet på medellång sikt. Detta inkluderar 900 miljoner DKK synergier, varav 80 procent är kostnadsrelaterade. Solvens II väntas vara stabil vid cirka 170 procent. Trygs strategiska motiv är tydliga. Affären kommer att stärka Trygs position i Norge och särskilt Sverige. Konkurrensmyndigheterna väntas godkänna affären. Om de inte gör det, tror vi att affären fortfarande kommer att gå igenom med en försäljning av den danska verksamheten. Ur Trygs perspektiv är de viktigaste tillgångarna i Sverige och Norge. Tryg förväntar sig att förvärvet kommer att genomföras under andra kvartalet 2021.

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:51,00 SEK
Pris:36,42 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-19 kl. 07:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-19 kl. 08:12.

EFTER RAPPORT

Q3 var svagare än väntat

Catena Media rapporterade ett svagare än förväntat resultat för det tredje kvartalet. Intäkterna var 5 procent lägre än marknaden förväntat sig medan ebitda-resultatet var 8 procent svagare än väntat. Företaget införde nya finansiella mål och tillväxtmålet för tvåsiffrig lönsam tillväxt upprepades. Catena Media avser nu också att införa en utdelning från det andra halvåret 2021 (om 0,65-0,75 SEK per kvartal). Vi upprepar Köp med riktkurs 51 SEK. Det gavs ingen kommentar om hur starten av det fjärde kvartalet sett ut, men företaget uppger att kasino, som minskade betydligt i kvartalstakt i det tredje kvartalet, förbättrades i slutet av kvartalet medan sportspel också var starkt sent i kvartalet när NFL-ligorna startade. Vi förväntar oss att aktien kommer att sjunka cirka 10 procent i spåren av det svagare resultatet än väntat. Marknadens förväntningar väntas justeras ned med 5-10 procent.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 756,5 0,2% 0,9% 11,1%
OMXS30 1 922,5 0,0% 1,0% 8,5%
OMXH25 4 504,7 0,8% 0,6% 6,7%
OMXC20 1 383,4 0,0% -1,2% 21,8%
OSEBX 912,2 0,4% 2,6% -2,1%
OMXBB 990,1 -0,1% -0,1% -0,3%
Dow Jones 29 438,4 -1,2% 0,1% 3,2%
S&P500 3 567,8 -1,2% -0,1% 10,4%
Nasdaq C 11 801,6 -0,8% 0,1% 31,5%
SX5E 3 482,2 0,4% 0,4% -7,0%
DAX 13 201,9 0,5% -0,1% -0,4%
CAC40 5 511,5 0,5% 1,2% -7,8%
RTS 1 276,8 1,5% 3,5% -17,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 44,3 1,3% 1,2% -32,8%
Guld 1 876,1 -0,7% 0,8% 23,9%
Silver 24,3 -1,3% 0,4% 34,7%
Aluminium 1 978,0 1,7% 3,8% 9,9%
Bly 1 919,5 1,0% 3,8% -0,2%
Koppar 7 083,0 0,5% 2,5% 15,1%
Nickel 15 745,0 0,3% -0,4% 12,5%
Zink 2 732,5 2,6% 3,9% 19,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,10 0,20 -3,40 -24,40
Norge, 10 år 0,78 1,00 -5,50 -76,00
Tyskland, 10 år -0,56 0,40 -5,30 -37,10
GB, 10 år 0,33 0,70 -7,70 -49,00
USA, 10 år 0,88 0,73 -10,11 -104,19
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,19 -0,5% 0,1% -3,0%
USD / SEK 8,58 -0,5% -0,8% -8,3%
GBP / SEK 11,42 -0,2% 0,0% -7,9%
NOK / SEK 0,95 0,2% 0,1% -10,5%
DKK / SEK 1,37 -0,6% 0,1% -2,7%
CAD / SEK 6,57 -0,3% -0,8% -9,0%
CHF / SEK 9,44 -0,4% 0,1% -2,4%
JPY / SEK 0,08 0,0% 1,0% -3,9%
EUR / USD 1,19 0,0% 1,0% 5,8%
USD / JPY 103,67 -0,5% -1,9% -4,6%
EUR / GBP 0,89 -0,3% 0,2% 5,4%
AUD / USD 0,73 0,3% 0,9% 4,2%
USD / CAD 1,31 -0,2% 0,0% 0,8%
GBP / USD 1,33 0,3% 0,8% 0,4%
USD / NOK 9,00 -0,7% -0,9% 2,5%
EUR / NOK 10,69 -0,7% 0,1% 8,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De amerikanska börserna rörde sig i närheten av nollstrecket efter ett par timmar på onsdagen. Ny data från Pfizer och Biontech visade att bolagens vaccinkandidat mot covid-19 visat sig vara 95 procent effektiv, enligt den slutliga analysen av effektmåttet i den pågående fas 3-studien. Det var något högre än det första beskedet.

Vid 17.15 var Dow Jones industriindex upp 0,4 procent till 29.915. S&P 500 var upp 0,2 procent till 3.618 medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex var oförändrat vid 11.902.

Parallellt med de lovande vaccinnyheterna har antalet nya fall av covid-19 och sjukhusinläggningarna fortsatt att ligga mycket högt i USA. Sjudagarsgenomsnittet för nya fall har ökat till drygt 155.000 fall per dag, enligt New York Times.

Boeing har fått klartecken från Federal Aviation Administration för flygning med bolagets flygplansmodell 737 Max, som varit belagd med globalt flygförbud sedan i mars 2019. Aktien var upp 1,9 procent.

Pfizer stärktes 1,8 procent, efter den nya positiva datan från försöken med bolagets vaccinkandidat mot covid-19.

Apple aviserade att bolaget sänker avgifterna i bolagets onlinebutik App Store för apputvecklare som har intäkter på högst 1 miljon dollar per år från butiken. Apple backade marginellt.

Teslas aktie har uppgraderats till övervikt från tidigare jämvikt av Morgan Stanley, som också höjt riktkursen för aktien från 360 till 540 dollar. Tesla steg 3,7 procent till 458 dollar per aktie.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 1 punkt till 0,87 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen höll sig i ett snävt spann omkring oförändrade nivåer på onsdagen. Embracer gick framåt stärkta av sin rapport medan Intrum, som höll kapitalmarknadsdag, sänktes. Vid börsens stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index i det närmaste oförändrat vid nivån 1.923. Aktier för 20,5 miljarder kronor hade då omsatts.

Inom storbolagsindexet var utvecklingen blandad. Swedish Match och H&M avancerade med drygt 1,5 procent medan Assa Abloy och SKF återfanns i botten med nedgångar på runt 2 procent.

Intrums vd Anders Engdahl är fortsatt försiktig om utsikterna för fjärde kvartalet. Intrum räknar inte med en lika stor negativ pandemirelaterad effekt i fjärde kvartalet som den effekt som inträffade i våras, men det finns risk att det säsongsmässiga mönstret med ett starkt fjärde kvartal kan störas. I samband med bolagets kapitalmarknadsdag presenterade kredithanteringsbolaget ett effektivitetsprogram och uppdaterade sina finansiella mål. Aktien föll över 6 procent.

NCC höll också kapitalmarknadsdag. Bolagets nya mål är att vinsten per aktie ska uppgå till 16 kronor 2023. Förra året var den 8:09 kronor per aktie. Aktien steg 0,4 procent.

Rapportaktuella gamingbolaget Embracer, vars aktie sedan årsskiftet stigit 162 procent, redovisade ett ebitda-resultat på 969 miljoner kronor för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Det var högre än analytikernas snittestimat om 830 miljoner. Även nettoomsättningen kom in högre än väntat.

I samband med rapporten meddelade Embracer även att totalt 13 förvärv har gjorts med en initial köpeskilling om ungefär 2 miljarder kronor. Aktien klättrade 6 procent.

Värmeteknikbolaget Nibe bjöd också på kvartalssiffror som överträffade förväntningarna. Rörelseresultatet blev 1.036 miljoner kronor för det tredje kvartalet, att jämföra med väntade 932 miljoner. Nibe säger sig vara försiktigt positivt till sin utveckling under årets sista kvartal och därmed till året som helhet. Efter en inledning på plus valde investerarna att handla ned aktien drygt 1 procent.

Bland övriga rapporterande bolag tappade Kopparbergs närapå 9 procent. Medicinteknikbolaget Implantica retirerade över 4 procent efter sin rapport.

Lundin Energy meddelade att produktionskapaciteten vid Johan Sverdrup-fältet ska ökas till runt 0,5 miljoner fat olja per dag mot slutet av 2020. Aktien var upp drygt 2 procent.

Dometic steg cirka 2 procent efter att ABG Sundal Collier höjt sin rekommendation till köp från behåll.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
BW Offshore Köp 60 NOK na na
Hoegh LNG Köp 24 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
Kapitalmarknadsdag ABB
SE 09:30 Arbetslöshet okt n.a./9.0% 8.3%/9.0%
USA 14:30 Philadelphia Fed Index nov 22.0 32.3
USA 17:00 Kansas City Fed Index nov 13

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Maersk DK0010244508 Inga tillkännagivanden
Hoegh LNG BMG454221059 3
Golden Ocean Group BMG396372051 Inga tillkännagivanden
Eidesvik Offshore NO0010263023 Inga tillkännagivanden
BW Offshore BMG1738J1247 3
Embracer SE0013121589 Inga tillkännagivanden
BW Energy 3
NCC SE0000117970 Inga tillkännagivanden
Tryg DK0060636678 Inga tillkännagivanden
Catena Media MT0001000109 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.