logo
Dagens analyser - fredagen den 20 november 2020
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2020-11-20 kl. 08:29 Senast uppdaterat/publicerat: 2020-11-20 kl. 08:32 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,3% OMXS30 -0,4% DJI 0,2% NASDAQ 0,9%
754,1 1 915,4 29 483,2 11 904,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Maersk Köp 15200 (14900) DKK
Eidesvik Offshore Behåll 3,40 (3,60) NOK
NIBE Behåll (Minska) 250 (138) SEK
Lifco Behåll 750 (598) SEK
Catena Media Köp 48 (51) SEK
BW Offshore Köp 58 (60) NOK
Hoegh LNG Köp 22 (24) NOK
Golden Ocean Group Köp 54 (52) NOK

Maersk Drilling

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:150,00 DKK
Pris:175,50 DKK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-20 kl. 08:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-20 kl. 09:59.

UPPDATERING

Q3-trading update: Intäkterna bättre än väntat, flottuppdatering neutral

Maersk Drilling rapporterade intäkter om 226 miljoner USD för det tredje kvartalet. Det var 15 procent över vår prognos om 197 miljoner USD och 12 procent högre än marknadens förväntningar som låg vid 201 miljoner USD. Justerat för covid-19-engångskostnader uppgick intäkterna till 214 miljoner USD, vilket var 9 procent högre än våra förväntningar och 6 procent högre än marknadens förväntningar. Den uppdaterade statusrapporten över flottan bjöd inte på några nya ändringar som inte tidigare hade meddelats.Prognosen uppdaterades. Bolaget spår ett ebitda-resultat för 2020 om 275-300 miljoner USD (tidigare prognos var 250-300). Vår prognos inför rapporten var 287 miljoner USD medan marknadens förväntningar låg vid 259 miljoner USD. Eventuella kommentarer om utsikterna för marknaden på Nordsjön är viktiga att lyssna på i samband med dagens konferenssamtal. Vi förväntar oss att aktien kommer att handlas i linje eller marginellt upp jämfört med sina konkurrenter idag. Vi upprepar Behåll med riktkurs 150 DKK.

Valmet

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:23,00 EUR
Pris:21,29 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-19 kl. 17:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-20 kl. 08:32.

UPPDATERING

Feedback från Pulp & Energy Investor Day

Valmet var värd för en digital presentation med fokus på sin massa- och energiverksamhet. Presentationer skedde av chefen för P&E-enheten samt respektive VP för Energy BU, Recovery BU och chefen för Industrial Internet, Energy. Enheten har haft en mycket stark orderingång under de senaste tre åren och ledningen gav en säker utblick över sina intäkter på kort sikt. Företaget presenterade gedigna utsikter på medellång sikt för sin energiverksamhet, en verksamhet som huvudsakligen är aktiv i Europa. Valmet är en ledande spelare tillsammans med Andritz, Foster Wheeler (Sumitomo) och Babcock & Wilcox. Efterfrågan på massautrustning bedöms också som bra på medellång sikt och Valmet upprepade utsikterna för massafterfrågan på 1,2-1,3 procent, vilket för utrustning skulle kunna påskyndas av en närmande ersättningscykel och minskande tillgång på återvunnen fiber. Detta är ett duopol med Andritz, även om Valmet medgav att det finns några mindre lokala konkurrenter i Kina och Brasilien. Slutsats: Valmet bekräftade vår uppfattning att bolaget har en mycket bra position inom massa- och energiverksamheten med hyggliga tillväxtmöjligheter på medellång sikt. Vi tror dock att vi har kommit till slutet av den aktuella stora massacykeln, och vi bedömer att order kommer att avta till 2021. Det gör att det blir svårt för Valmet att gå bättre än marknaden. Vi upprepar Behåll med riktkurs 23 EUR.

Nibe

Rek: Behåll (Minska)
Riktkurs:250,00 SEK
Pris:238,80 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-20 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-20 kl. 08:32.

UPPDATERING

Vinsten per aktie sannolikt inte i farozonen, uppgradering till Behåll

Nibe är ett högkvalitativt företag med en bra långsiktig tillväxtprofil, drivet av en strukturell grön investeringstrend. Q3-siffror bekräftade detta faktum. Vårt problem med Nibe-aktien har varit värderingen, medan marknaden har haft en helt annan syn på detta. Vi uppdaterar nu vår värderingsmetod efter Q3 och anpassar oss mer till marknadens syn på värderingen och uppgraderar därför Nibe till Behåll. Värderingen förblir extremt hög, men vi förväntar oss inte att marknaden ändrar sin syn på detta. Resultatet väntas ständigt växa i linje med förväntningarna, vilket innebär att vi inte kan motivera en Minska-rekommendation. Vi höjer rekommendationen till Behåll (Minska) och riktkursen till 250 SEK (138).

Viktiga resultat

Q3 slog konsensusförväntningarna med cirka 11 procent och vår prognos med 12 procent på rörelseresultatnivå. Nibes aktiekurs har ökat med 75 procent under det senaste året, medan marknadens förväntningar 2021 sjönk med 1 procent under samma period avseende vinsten per aktie (dock sannolikt upp efter tredje kvartalet). Nibes värdering har därför drivit aktiekursen, och vi ser liten anledning för att detta kommer att förändras dramatiskt på kort sikt. Vi ser dock en begränsad uppåtriktad värdering.

Prognosöversyn

Vi höjer våra prognoser med 3,1 procent i genomsnitt under de kommande tre åren efter rapporten för det tredje kvartalet. Vi ändrar vår värdering på Nibe och är nu mer anpassade till marknadens syn på detta.

Lifco

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:750,00 SEK
Pris:666,00 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-20 kl. 07:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-20 kl. 08:32.

UPPDATERING

Fortsatt imponerande prestation

Vi överför nu formellt täckningen av Lifco till en ny analytiker. Vi sätter en ny riktkurs på 750 SEK när vi uppdaterar våra prognoser och värderingar. Vi införlivar våra nya parametrar för det diskonterade kassaflödet, vilket resulterar i en ny WACC på 6,3 procent jämfört med tidigare 7,0 procent. Vi ser värderingen som rättvis, men i grunden gillar vi Lifcos historiska inriktning på förvärv. Vi upprepar rekommendationen Behåll och höjer riktkursen till 750 SEK (598).

Viktiga resultat

Lifcos tredje kvartal avseende EBITA slog konsensusförväntningarna med 25 procent.

Prognosöversyn

Vi spår en genomsnittlig tillväxt i det justerade resultatet per aktie om cirka 8,5 procent för åren 2020-2023. Okända förvärv och fusioner kommer att addera en tillväxt om mitten till höga ensiffriga procentttal till detta. Med tanke på betydelsen av förvärv inkluderar vi okända affärer i vår riktkurs för Lifco.

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:48,00 SEK
Pris:30,10 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-20 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-20 kl. 08:32.

UPPDATERING

Kvartalsvis volatilitet fortsätter

Catena Media rapporterade sämre Q3-siffror än förväntat eftersom nedgången i kasino från den starka Q2-nivån var större än förväntat. Trots att den kvartalsvisa volatiliteten i Catena Medias resultat fortsätter ser tillväxtpotentialen bra ut för de närmaste åren, tack vare den amerikanska marknaden. Vi sänker våra rörelseresultatprognoser med 4-5 procent för 2021-2022 mot bakgrund av Q3-rapporten. Vi är fortfarande positiva och gårdagens nedgång på 17 procent ser ut som en överreaktion. Vidare bör den tillkännagivna avsikten att införa en utdelning ge ett golv i kursen, eftersom den innebär en direktavkastning på cirka 8 procent givet nuvarande aktiekurs. Vi upprepar rekommendationen Köp och sänker riktkursen till 48 SEK (51).

Viktiga resultat

Resultaten 2020 har varit svåra att förutspå. Q2 såg inledningsvis ut att vara svagt, eftersom covid-19 hade en negativ inverkan på intäkterna från sportspel, men var stark, eftersom ovanligt hög aktivitet i kasinon mildrade nedgången i sport. Under det tredje kvartalet var fallet i kasino större än väntat, vilket kom som en negativ överraskning. Även om det finns risk för att kvartalsvolatiliteten kan fortsätta (bland annat på grund av den tyska regleringen) är utsikterna för de kommande åren fortfarande positiva. Detta beror på tillväxtmöjligheter i USA.

Prognosöversyn

På grund av det svaga Q3-resultatet har vi sänkt vår rörelseresultatprognos för 2021-2022 med 4-5 procent.

BW Offshore

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:58,00 NOK
Pris:32,94 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-20 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-20 kl. 08:32.

UPPDATERING

Vissa covid-19-kostnader, men caset är intakt

Vi bedömer att Köp-caset BW Offshore är mycket intakt trots att Q3-rapporten var åt det svagare hållet. Förutom att ta med några covid-19-relaterade kostnader under de kommande kvartalen gör vi inga andra ändringar i våra prognoser. BW Offshore är fortfarande ett av de oljeserviceföretag som är mest motståndskraftiga mot låga oljepriser (långvariga kontrakt), och med 35-50 procent avkastning från det fria kassaflödet för 2020-2022 bedömer vi att bolaget är speciellt i sektorn. Utöver förlängningar av kontrakt är den viktigaste triggern under de kommande 6-9 månaderna en utdelningshöjning (vi förväntar oss +40 procent från andra kvartalet nästa år, vilket skulle öka utdelningsavkastningen från 3,9 på den nuvarande utbetalningen till 5,3 procent). Vi upprepar rekommendationen Köp och sänker riktkursen till 58 NOK (60).

Viktiga resultat

BW Offshore missade förväntningarna på Q3-siffrorna på grund av covid-19-kostnader och driftstopp på två tillgångar. Båda är engångseffekter, men den förstnämnda förväntas inträffa även under de kommande kvartalen. Nästa trigger är kontraktsförlängning för Abo (fjärde största bidragsgivaren till EBITDA-resultatet), där vi modellerar en 80 procents sannolikhet för en förlängning fram till 2021.

Prognosöversyn

Vi införlivar vissa covid-19-kostnader i våra prognoser för det fjärde kvartalet samt det första halvåret nästa år. Vi sänker ebitda med -8 procent för 2020 och -2 procent 2021. Det gör också att vi sänker vår riktkurs.

Hoegh LNG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:22,00 NOK
Pris:13,10 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-20 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-20 kl. 08:32.

UPPDATERING

Slutligen ett fast kontrakt

Den viktigaste händelsen i Q3-presentationen var tillkännagivandet av ett tioårigt kontrakt med H-Energy i Indien. Avtalet ger ett årligt ebitda på 22,5-24,5 miljoner USD och uppstart sker redan under Q1 2021. Vi tycker också att det är positivt att AIE har nu tecknat ett 25-årigt hyresavtal med NSW Ports för Port Kembla-terminalen, vilket vi tolkar som att sannolikheten för en FID för det projektet ökar. Genom att tillämpa en rabatt om 10 procent på GAV i vår värdering av bolagets olika delar (så kallad SOP-värdering) sänks riktkursen till 22 NOK (24). Köp upprepas.

Prognosöversyn

Vi tror att dagens tillkännagivande kommer att utgöra en botten och därför fortsätter vi att anta 27 miljoner USD i ebitda från nya projekt med full sysselsättning 2022 och kontrakt på tio år. Våra prognoser för resultatet per aktie är 2020 -0,38 USD (konsensus -0,45), för 2021 -0,41 USD (-0,52), 2022 0,16 USD (-0,29) och 2023 0,65 USD (-0,35).

Kemira

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:11,00 EUR
Pris:11,48 EUR
Analytiker:Martin Roediger, CEFA
Chefsanalytiker, Co-Head of Chemicals
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-20 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-20 kl. 08:32.

UPPDATERING

Feedback från virtuell kapitalmarknadsdag

EBITDA-marginalmålet höjdes till 15-18 procent (från 15-17 procent). Utdelningsmålet ändrades till följande formulering: ”utdelning stiger över tiden”. Efter en period där Kemira arbetat med att förbättra lönsamheten, kommer bolaget nu att fokusera på tillväxt (samtidigt som lönsamheten kommer att bibehållas). Försäljningen av biobaserade produkter ska öka från 100 miljoner EUR idag till över 500 miljoner EUR fram till 2030, delvis genom förvärv. Vi upprepar Minska med riktkurs 11 EUR.

Golden Ocean Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:54,00 NOK
Pris:34,92 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-20 kl. 07:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-20 kl. 08:32.

UPPDATERING

Utdelning redan 2021

Golden Ocean rapporterade bra siffror igår och slog vår ebitda-prognos med 32 procent och konsensus med 21 procent. En bra prognos för Q4 och Q1 2021 gör att vi kan öka våra ebitda-prognoser för 2020 och 2021 med 7 respektive 2 procent. Vi bedömer nu att bolaget är väl positionerat för utdelning 2021 och framåt. Aktien handlas för närvarande till 0,9x P/substansvärde och 0,5x vårt substansvärde på ett år. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 54 NOK (52).

Viktiga resultat

Q3 slog tydligt våra prognoser. Utdelningar är dock fortsatt stoppade på grund av osäkra marknadsförhållanden. Vi tror nu att utdelning kommer att återinföras 2021.

Prognosöversyn

Vi ökar vår prognos för ebitda-resultatet för 2020 med 7 procent på grund av ett bättre än förväntat Q3 samt prognosen för Q4. EBITDA-resultatet 2021 ökade med 2 procent på grund av prognosen för det första kvartalet 2021. I justerad nettovinst förväntar vi oss 4 miljoner USD 2020 (konsensus -21 miljoner), 54 miljoner USD 2021 (konsensus 84 miljoner) och 114 miljoner USD år 2022 (konsensus 102 miljoner).

Seadrill

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:1,00 NOK
Pris:2,20 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-11-20 kl. 07:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2020-11-20 kl. 08:32.

UPPDATERING

Q3-uppdatering

Seadrill har publicerat en tradinguppdatering för det tredje kvartalet (ingen resultatutveckling, balansräkning eller kassaflöde utan endast en uppdatering av flottans status och allmänna kommentarer). Flottuppdatering: två nya kontrakt med en brunn, en förlängning och en uppsägning. Företaget fortsätter att förbereda sig för en omfattande skuldsanering, vilken förväntas leda till ett försumbart värde kvar för aktuellt eget kapital. Vi spår att bolaget kommer att söka konkursskydd enligt Chapter 11 inom sex till nio månader. Det är också den uppkomna skuldsaneringen som gör att vi har en Minska-rekommendation. Vi upprepar Minska med riktkurs 1 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 754,1 -0,3% 1,2% 10,8%
OMXS30 1 915,4 -0,4% 1,2% 8,1%
OMXH25 4 464,5 -0,9% 0,8% 5,7%
OMXC20 1 388,1 0,3% -1,3% 22,2%
OSEBX 902,9 -1,0% 1,5% -3,1%
OMXBB 993,0 0,3% 1,1% 0,0%
Dow Jones 29 483,2 0,2% 1,4% 3,3%
S&P500 3 581,9 0,4% 1,3% 10,9%
Nasdaq C 11 904,7 0,9% 1,7% 32,7%
SX5E 3 452,0 -0,9% 0,7% -7,8%
DAX 13 086,2 -0,9% 0,3% -1,2%
CAC40 5 474,7 -0,7% 2,1% -8,4%
RTS 1 258,9 -1,4% 1,7% -18,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 44,2 -0,3% 1,5% -33,0%
Guld 1 857,4 -1,0% -0,9% 22,6%
Silver 24,0 -1,4% -1,0% 32,9%
Aluminium 1 983,0 0,3% 4,1% 10,2%
Bly 1 951,0 1,6% 4,4% 1,4%
Koppar 7 028,0 -0,8% 1,8% 14,2%
Nickel 15 690,0 -0,3% -1,2% 12,1%
Zink 2 721,0 -0,4% 4,9% 18,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år -0,12 -2,00 -3,90 -26,40
Norge, 10 år 0,79 0,60 -2,90 -75,40
Tyskland, 10 år -0,57 -1,20 -4,00 -38,30
GB, 10 år 0,32 -0,80 -3,40 -49,80
USA, 10 år 0,85 -2,61 -3,68 -106,80
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,23 0,3% 0,5% -2,7%
USD / SEK 8,64 0,6% 0,2% -7,7%
GBP / SEK 11,42 0,0% 0,9% -7,9%
NOK / SEK 0,96 0,2% 1,0% -10,3%
DKK / SEK 1,37 0,3% 0,4% -2,4%
CAD / SEK 6,60 0,5% 0,5% -8,6%
CHF / SEK 9,47 0,3% 0,4% -2,0%
JPY / SEK 0,08 0,4% 1,4% -3,5%
EUR / USD 1,18 -0,3% 0,2% 5,5%
USD / JPY 103,90 0,2% -1,2% -4,4%
EUR / GBP 0,90 0,3% -0,4% 5,7%
AUD / USD 0,73 -0,8% 0,1% 3,4%
USD / CAD 1,31 0,2% -0,2% 0,9%
GBP / USD 1,32 -0,6% 0,7% -0,2%
USD / NOK 9,04 0,4% -0,7% 2,8%
EUR / NOK 10,70 0,1% -0,5% 8,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna lyckades vände upp och avsluta dagen på plussidan, efter en initial inledning på motsatt sida.

Vid stängning var Dow Jones industriindex upp med blygsamma 0,2 procent till 29.483. S&P 500 steg något mer, med en uppgång på 0,4 procent till 3.582. Tekniktunga Nasdaqs kompositindex adderade däremot 0,9 procent till 11.905.

Något som stöttade var att diskussioner kring ett stimulanspaket kommer att fortsätta enligt senatens minoritetsledare Chuck Schumer, då Mitch McConnell, senatens majoritetsledare, gick med på att fortsätta dem.

Förhandlingarna kan dock bli tuffa, då Demokraternas förslag på stimulanspaketet ligger på 2.200 miljarder dollar, medan McConnell "inte vill se något norr om 500 miljarder", enligt CNBC.

Teslaaktiens uppgång minskade något och backade därav något från den rekordnivå som nåddes tidigare under dagen.

På tisdagen blev det känt att aktien ska inkluderas i S&P 500-indexet och på onsdagen skruvade finanshuset Morgan Stanley upp riktkursen med 50 procent.

Teslas aktie avslutade handeln upp 2,6 procent, och har stigit strax över 20 procent denna vecka.

General Motors steg 0,2 procent. Fordonstillverkarens vd meddelade på en konferens att det vill bli en global ledare inom elbilar, och utmanar därav Tesla. Planen är att General Motors ska erbjuda 30 elbilsmodeller, där priserna kommer vara mellan 30.000 dollar och över 100.000 dollar.

Verizon retirerade 0,2 procent, efter att placerare fick veta att Verizon Media ska sälja Huffpost till Buzzfeed. Utöver försäljningen gör också Verizon Media en investering i Buzzfeed och ger sig en minoritetspost i bolaget.

Varuhuskedjan Macy's försäljning föll med över 20 procent i jämförbara butiker under tredje kvartalet. Aktien föll 10 procent initialt, för att sedan återhämta sig och stiga 1,7 procent.

Klädhandelskedjan L Brands rusade i stället nästan 18 procent efter en kvartalsrapport med bättre resultat än väntat med stöd av rekordförsäljning för Bath & Body Works och högre efterfrågan för Victoria´s Secret.

Även Bang & Olufsens amerikanska konkurrent Sonos rusade, då aktien flög 30 procent efter en delårsrapport där resultat och försäljning låg klart över förväntningarna.

Börsoperatören Nasdaq avser att köpa Verafin, som har en molnsbaserad plattform som hjälper till att upptäcka, undersöka och rapportera penningtvätt och finansiellt bedrägeri, för 2,75 miljarder dollar kontant. Nasdaqaktien noterade en uppgång om 1,7 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 3 punkter till 0,85 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen backade lätt under torsdagen, även om nedgången mildrades under dagens gång. Stämningen fortsatte att präglas av oro till följd av ökande spridning av covid-19.

ABB, som höll kapitalmarknadsdag och inför denna släppte nya finansiella mål, var en av dagens förlorare inom OMXS30. På plussidan fanns bland andra Swedish Match och Ericsson.

Vid stängning hade OMXS30-index sjunkit 0,4 procent till 1.915 och aktier för 18,5 miljarder kronor hade omsatts på Stockholmsbörsen.

ABB noterade en nedgång med 2,5 procent, efter att ha släppt nya mål. Bolaget guidar nu för en årlig genomsnittlig intäktstillväxt på 3-5 procent över en konjunkturcykel. Tidigare har ABB uppgett att målet på medellång sikt var 3-6 procent i årlig intäktstillväxt. För ABB:s operativa ebita-marginal är guidningen 13-16 procent, vilket är samma nivå som bolaget haft tidigare.

SSAB sjönk 2,8 procent medan Swedbank, som fått en sänkt rekommendation till behåll av Nordea, handlades ned 0,9 procent.

För H&M blev dagens facit en nedgång med 0,8 procent. Klädjätten har i dagsläget cirka 1.200 butiker tillfälligt stängda globalt på grund av coronapandemin, uppgav pressavdelningen för Nyhetsbyrån Direkt på onsdagskvällen.

På morgonen framkom att det vaccin mot covid-19 Oxforduniversitetet utvecklar tillsammans med Astra Zeneca har producerat starka immunreaktioner i äldre vuxna i en studie. Trots detta handlades Astra Zeneca till slut ned 0,8 procent.

Utanför OMXS30 föll Catena Media 17 procent. Kvartalsrapporten innehöll resultat och intäkter som inte nådde upp till analytikernas förväntningar, enligt Infronts sammanställning.

Embracer var högt omsatt och handlades ned 2,9 procent till 180:35 kronor, i en rekyl efter onsdagens rapportdrivna uppgång. Detta trots en riktkurshöjning av Handelsbanken till 236 kronor från 212.

Pricer lyfte hela 20 procent. Bolaget har blivit utnämnt till "föredragen leverantör" av den befintliga kunden Carrefour, som avser att utrusta cirka 500 butiker med det svenska bolagets prisinformationssystem före slutet av 2022.

Carnegie har sänkt sin rekommendation för Intrum till behåll från köp efter onsdagens kapitalmarknadsdag, och banken sänker även riktkursen till 260 från 270 kronor. Intrum tappade 5,3 procent till 231:80 kronor.

Promore Pharma stängde 23 procent ned, efter att bolaget presenterat vad det beskrev som "positiva resultat" vid utvärdering av läkemedelskandidaten LL-37 (ropocamptide) i fas 2 vid behandling av venösa bensår. Resultaten visade på statistiskt signifikant förbättring i jämförelse med placebo vid större bensår. Ingen statistiskt verifierbar skillnad kunder dock noteras på helgruppsnivå.

Peptonic Medical ska genomföra en emission med företrädesrätt som ska tillföra upp till cirka 25,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktien tappade 4,6 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter idag.

Makro idag

Period Estimat Föregående
SCB 09:30 Industrins kapacitetsutnyttjande Q3 82.8%
SCB 09:30 Nybyggnad av bostäder Q3 14700
EMU 16:00 Hushållens konfidensindikator (prel) nov -17.9 -15.5

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Maersk Drilling DK0061135753 Inga tillkännagivanden
Valmet FI4000074984 Inga tillkännagivanden
Nibe SE0008321293 Inga tillkännagivanden
Lifco SE0006370730 Inga tillkännagivanden
Catena Media MT0001000109 Inga tillkännagivanden
BW Offshore BMG1738J1247 3
Hoegh LNG BMG454221059 3
Kemira FI0009004824 Inga tillkännagivanden
Golden Ocean Group BMG396372051 Inga tillkännagivanden
Seadrill BMG7998G1069 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.