logo
Dagens analyser - torsdagen den 14 januari 2021
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2021-01-14 kl. 08:30 Senast uppdaterat/publicerat: 2021-01-14 kl. 08:33 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 0,2% DJI 0,0% NASDAQ 0,4%
794,2 1 962,3 31 060,5 13 128,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Wihlborgs Köp 200 (195) SEK
Nyfosa Köp 98 (90) SEK
Kungsleden Köp 96 (94) SEK
SBB Köp 36 (33) SEK
Sagax Behåll 175 (152) SEK
Klövern Behåll (Köp) 15,30 (15,61) SEK
Diös Köp 83 (81) SEK
Fabege Köp 144 (142) SEK
Offentliga Hus Köp 17,20 (16,20) SEK
Telia Köp 43 (44) SEK
Entra Behåll (Köp) 198 (170) NOK
BW Offshore Köp 65 (58) NOK
Maersk Drilling Minska (Behåll) 165 DKK
NP3 Köp (Behåll) 131 (114) SEK
Northern Ocean Köp (Behåll) 20 (9) NOK
Odfjell Drilling Ltd. Köp 26 (18) NOK
Wärtsilä Behåll 9 (7,50) EUR
Gränges Köp 115 (97,52) SEK
Pandox Köp 160 (165) SEK
Citycon Minska (Behåll) 7,60 (7,20) EUR
PGS Behåll 4,70 (3) NOK
Kemira Minska 13,50 (11) EUR
ICA Gruppen Minska 385 (400) SEK

Chr. Hansen

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:665,00 DKK
Pris:605,20 DKK
Analytiker:Patrick Roquas
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-01-14 kl. 08:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-01-14 kl. 09:01.

EFTER RAPPORT

Q1 som väntat, helårsprognosen bekräftad

Resultatet för första kvartalet är i stort sett i linje med marknadens förväntningar, med ett OSG på 10 procent och ett justerat rörelseresultat om 61 miljoner EUR. Prognosen för helåret bekräftas med undantag för capex, av vilken del är försenad till helåret 2022. Integrationen av probiotika är på rätt spår, men ser vissa kapacitetsbegränsningar på kort sikt. En del av intäkterna och EBITDA skjuts upp till år 2022. Vi upprepar Behåll med riktkurs 665 DKK.

Wärtsilä

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:9,00 EUR
Pris:8,74 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-01-14 kl. 07:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-01-14 kl. 08:33.

UPPDATERING

Höjda estimat, men långsammare återhämtning

Wärtsiläs aktie har drabbats hårt under pandemin till följd av bolagets höga exponering mot kryssningssegmentet och det är bara naturligt att investerare börjar se Wärtsilä som en återhämtningskandidat till följd av vaccinationerna. Dock, vi vill lyfta fram att bolagets underprestation började väl innan pandemin och att investerare också bör ha med sig de strukturella utsikterna för Energy, till följd av den ökande efterfrågan på förnybart, likväl som utsikterna för verksamheten inom Marine, som möter liknande utmaningar.

Tjänster återhämtar sig

Vi ser att Wärtsiläs huvudsakliga resultatdrivare, Services, kommer att återhämta sig i takt med att vaccinationerna fortsätter, då de flesta fartygen kommer att tas i drift igen och vi höjer därför estimtatet för vinsten per aktie med 13 procent för 2022. Dock, av Wärtsiläs tre nyckelsegment inom shipping, kryssningsfartyg, gastransport och offshore, ser vi bara en återhämtning på medellång sikt inom gastransportsegmentet, medan kryssningssegmentet gick in i pandemin med en rekordhög orderbok. Därtill ser vi att fallande priser för utrustning inom miljövänlig energi som sol- och vindkraft kommer att fortsätta stjäla marknadsandelar från Wärtsiläs utrustning inom verksamheten för Energy. Även om våra estimat nu ligger över konsensus bedömer vi att Wärtsiläs återhämtning kommer att vara långsammare än andra kapitalvarubolag. Så länge vi inte ser en tydlig återhämtning i orderingången bedömer vi att Wärtsilä kommer att handlas med en rabatt gentemot konkurrenterna och de historiska nivåerna. Vi upprepar därför Behåll med en ny kassaflödesbaserad riktkurs på 9 EUR (7,5)

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:115,00 SEK
Pris:106,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-01-14 kl. 06:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-01-14 kl. 08:33.

UPPDATERING

Väntas sannolikt avsluta året bra

Vi uppdaterar våra prognoser inför Q4-rapporten den 28 januari. Gränges förväntas ha avslutat året bra, även om den försvagade amerikanska dollarn representerar en motvind. Dock förväntas den största produktionen av slutanvändarsegmentet (47 procent av försäljningen) ha avslutat året väl. Byte av VD verkar ske i rätt tid med tanke på att förvärvet av Konin är klart och kapacitetsökningarna håller på att genomföras. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 115 SEK (97,52). Bakgrunden är förändrade sektormultiplar och en lägre finansiell risk i bolaget givet nyemissionen.

Viktiga resultat

Bilproduktionen avslutade året bra, vilket våra källor indikerar, och LMC Automotive höjde sina prognoser för 2020, vilket indikerar en ökning om 4,4 procent mätt som årstakt i det fjärde kvartalet. Avgångsmeddelandet från VD kom som en överraskning. De stora besluten har dock tagits och Gränges går in i en ny fas för att integrera Konin och öka den nya kapaciteten.

Prognosöversyn

Den globala bilproduktionen förväntas återhämta sig under 2021, med enkla jämförelser under första halvåret. Dessutom ökar elbilarna, vilket innebär att innehållet per bil ökar rejält. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 115 SEK (97,52)

Pandox

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 SEK
Pris:139,40 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-01-13 kl. 07:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-01-14 kl. 08:33.

INFÖR RAPPORT

Inför Q4: Andra vågen kostar

Vi upprepar rekommendationen Köp och sänker riktkursen till 160 SEK (165) inför rapporten för det fjärde kvartalet, en rapport som presenteras den 11 februari. På medellång sikt bedömer vi att Pandox är väl positionerade för att dra nytta av en återhämtning efter covid-19. Vi har dock för den egna hotellverksamheten (cirka 16 procent av bruttoportföljvärdet) minskat våra prognoser ytterligare. Det finns fortfarande stöd på nedsidan i den leasade portföljen (84 procent av totala verksamheten) från avtal som är fasta eller innehåller miniminivåer. Substansvärdet för 2020-2022 sänks med cirka 2 procent.

Viktiga resultat

Vi fortsätter att anse att Pandox är en bra aktie efter covid-19. Några uppmuntrande tecken noterades före den andra vågen, men det är tydligt att återhämtningen har försenats.

Prognosöversyn

Vi har sänkt FFO för 2020-2022 med 17/26/13 procent givet att den egna hotellverksamheten bär en hel marknadsexponering. Substansvärdet sjunker med måttliga cirka 2 procent eftersom vi förväntar oss en begränsad avkastningsförändring. I det fjärde kvartalet spår vi intäkter om 694 miljoner SEK, FFO / kontant vinst per aktie om 0,93 SEK, substansvärde per aktie om 170 SEK samt att det inte ges någon utdelning. Vi upprepar rekommendationen Köp och sänker riktkursen till 160 SEK (165).

Citycon

Rek: Minska (Behåll)
Riktkurs:7,60 EUR
Pris:7,81 EUR
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-01-13 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-01-14 kl. 08:33.

UPPDATERING

Nedgradering till Minska - brist på uppsida

Med den stora refinansieringen i november tror vi att riskerna i Citycon har minskat. De långsiktiga utsikterna har också förbättrats då vaccinprogrammen i Norden är på plats. Å andra sidan har kortsiktig osäkerhet ökat med den andra vågen i pandemin. Nettoeffekten är att vi sänker vår förväntade rabatt på substansvärdet från 30 procent till 25 procent, vilket leder till att vi höjer vår riktkurs.Med tanke på att det råder brist på uppsida väljer vi att nedgradera aktien.

Viktiga resultat

Vi anser att risken i Citycon har minskat efter den stora refinansieringen i november på 500 miljoner EUR. Lånefaciliteten som förväntades förfalla i december i år har nu förlängts till 2024. Med den bättre likviditetssituationen är företaget inte längre stressat att sälja sin icke-kärnportfölj.

Prognosöversyn

Vi behåller våra prognoser oförändrade. Vi sänker rekommendationen till Minska (Behåll), riktkurs 7,60 EUR (7,20).

PGS

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:4,70 NOK
Pris:4,93 NOK
Analytiker:Stig Erik Kyrkjeeide
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-01-13 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-01-14 kl. 08:33.

UPPDATERING

Refinansiering löst för tillfället

PGS kommer att slutföra sin refinansiering i februari, vilket ger lugn inför de kommande 18 månaderna. Q4-uppdateringen bekräftade den mycket utmanande fartygsmarknaden med ett kapacitetsutnyttjande under 50 procent. Samtidigt var man bättre än väntat inom multi-client (MC) vilket adderar till den senaste tidens nyhetsflöde om en gradvis återhämtning inom branschen. Med refinansieringen på plats och vår ökade komfort rörande dynamiken i oljemarknaden tillämpar vi inte längre en rabatt på vår värdering av PGS olika delar, SOP. Det innebär att vi höjer riktkursen. Vi påminner om att hävstången i PGS motsvarar +/- 10 procent till vår värdering och +/- 60 procent till vår SOP, och att PGS väntas ha fortsatt hög aktiekursvolatilitet.

Prognosöversyn

Den bredare seismiska marknaden är på väg att återhämta sig, men överutbudet av fartyg kommer att tynga företaget även under 2021. Vi förväntar oss att PGS kommer att gynnas mer meningsfullt 2022-2023, men det är fortsatt långt dit med tanke på den begränsade visibiliteten i seismik. Vi upprepar rekommendationen Behåll och höjer riktkursen till 4,70 NOK (3)

Kemira

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:13,50 EUR
Pris:13,81 EUR
Analytiker:Martin Roediger, CEFA
Chefsanalytiker, Co-Head of Chemicals
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-01-14 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-01-14 kl. 08:33.

UPPDATERING

Stark avslutning på 2020

Kemira höjde sin prognos. EBITDA-resultatet under det andra halvåret 2020 blir bättre än vad som tidigare antagits. Drivkrafterna var stark efterfrågan och kostnadsbesparingar. Vi lyfter vår prognos för resultatet per aktie med 2020-2022 med 9-16 procent och höjer även riktkursen. Vi behåller Minska och föredrar andra bolag i sektorn som erbjuder högre vinsttillväxt under 2021.

Viktiga resultat

Kemira har höjt sin prognos rörande ebitda-resultatet. Resultatet under det andra halvåret väntas nu bli bättre än under det första halvåret. Tidigare prognos var att det skulle bli lägre. Aktien steg med 10 procent på nyheten. Nyheten har således prisats in till stora delar. Vi tror dock att Q4 2020 kommer att markera en hög jämförelsebas framöver. Dessutom räknar vi med att gapet mellan försäljningspriser och rörliga kostnader kommer att krympa framöver, vilket tynger resultat och marginaler under kommande kvartal.

Prognosöversyn

På grund av starkare resultat än förväntat under Q4 2020 höjer vi våra prognoser för resultatet per aktie 2020-2022 med 9, 16 respektive 6 procent. Vi upprepar rekommendationen Minska och höjer riktkursen till 13,50 EUR (11).

Kesko

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:22,00 EUR
Pris:21,52 EUR
Analytiker:Magnus Raman
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-01-14 kl. 07:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-01-14 kl. 08:33.

UPPDATERING

Avtagande medvind

Medan trenderna för mat hemma, staycation och förbättringar av hemmet fortsätter att stödja dagligvaruhandeln och B2C-försäljningen inom bygghandeln ser vi betydande osäkerhet på medellång sikt bortom pandemin. Kesko byggde upp en motståndskraft med utökade marginaler och låg 0,5x skuldsättning, men bolaget skulle vara mer utsatta för en ekonomisk nedgång än en aktör som endast säljer livsmedel, menar vi. Vi upprepar Behåll med riktkurs 22 EUR. Med ett P/E-tal på 22x menar vi att framtida risker och det starka operativa momentumet är balanserat.

Viktiga resultat

Vid kapitalmarknadsdagen i december 2020 gav Keskos ledning en utsikt för 2021 och målet för rörelsemarginalen på medellång sikt höjdes från 5,0 till 5,5 procent. Ledningen förväntar sig dock potentiellt svagare ekonomiska förhållanden 2022-2023. Vi argumenterar för att cyklikaliteten för divisionerna B&T och Car Trade, som representerar cirka 45 procent av intäkterna, gör att gruppen är utsatt för en ekonomisk nedgång. Ett accelererat prisvärdesfokus hos konsumenterna i kölvattnet av covid-19 kan utlösa marginalutspädande prisinvesteringar och driva trafik till konkurrerande rabattkoncept.

Prognosöversyn

Vi höjer vår prognos för rörelseresultatet 2021 med 6 procent och spår en marginal på 5,4 procent. Det är nära den uppdaterade prognosen. Vi höjer inte 2022-prognoserna på grund av ekonomiska risker utöver covid-19. Vi bedömer avkastningsprofilen som balanserad och upprepar Behåll med riktkursen 22 EUR.

ICA Gruppen

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:385,00 SEK
Pris:411,80 SEK
Analytiker:Magnus Raman
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-01-14 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-01-14 kl. 08:33.

UPPDATERING

Marginalutspädning

Vi förväntar oss att onlineinvesteringar och prisinitiativ i ICA Sverige kommer att tynga marginalerna under 2021-2022, vilket i kombination med hårdare konkurrens i Baltikum och strukturella utmaningar inom apotek riskerar att dämpa vinsterna på medellång sikt. ICA-aktien handlas 10 procent över sitt femåriga snitt vid P/E 21x. Vi menar att riskerna finns på nedsidan.

Viktiga resultat

Vid sin nyligen genomförda kapitalmarknadsdag vägledde ICA att ICA Sveriges onlineinvesteringar skulle tynga koncernmarginalerna med 10 bp 2021 och ytterligare 0-10 bp 2022. Vi förväntar oss att covid-19 utlöser ett ökat prisvärdefokus hos konsumenterna, vilket riskerar att gynna konkurrerande rabattkoncept och driva fler prisinvesteringar. Även om Rimi Baltics möter svaga jämförelsetal från ett covid-19-år, tror vi att Lidls förväntade marknadsinträde kombinerat med att marginalen pressas av investeringar e-handeln kommer att leda till en minskad lönsamhet under 2021.

Prognosöversyn

Vi prognostiserar en negativ vinsttillväxt för 2021 på cirka 3 procent, tyngt av lägre marginaler inom ICA Sverige och Rimi Baltics. Vi räknar med en liten återhämtning för Apoteket Hjärtat. Vår vinstprognos ligger 2 procent under marknadens förväntningar. Vi bedömer att P/E-värderingen om 20x är för hög. Vi upprepar rekommendationen Minska och sänker riktkursen till 385 SEK (400).

Axfood

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:235,00 SEK
Pris:200,60 SEK
Analytiker:Magnus Raman
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-01-14 kl. 07:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-01-14 kl. 08:33.

UPPDATERING

En vinnare på trenden med prisvärdhet

Axfood kommer att dra nytta av ett stigande prisvärdesfokus på livsmedelsmarknaden, drivet av sitt ledande rabattkoncept och starka position inom egna varumärken. Resultaten går redan att se med Willys som levererar tillväxt över marknaden trots motvind från kollapsande handel vid den svenska och norska gränsen. Naturligt ökande livsmedelsvolymer ger medvind, varav några borde rimligen avta under 2021. Covid-19 medförde dock en hel del motvind som sannolikt kommer att lätta och blåsa förbi efter pandemin. Vi upprätthåller våra resultatberäkningar för 2021-2022 som ligger 5-8 procent över senaste konsensus.

Viktiga resultat

Willys egna varumärken-andel har ökat med i genomsnitt 1 procent per år under de senaste tio åren, och vi ser inget som tyder på att denna trend kommer att avta. Vi upplever det som sannolikt att ett ökat fokus på prisvärdhet efter covid-19 kommer att driva på en acceleration, öka bruttomarginalerna och skapa möjlighet till en vinsthävstång. Willys vinner marknadsandelar och ser ut att kunna leverera stark jämförbar försäljningstillväxt när gränsöverskridande handel återupptas och online-tillväxten avtar något.

Prognosöversyn

Vi höjer vår prognos för rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2020 med 7 procent, en höjning med 1,5 procent för 2020, främst baserat på något högre marginalantaganden för Dagab. Vi behåller prognosen för rörelseresultatet 2021-2022 nästan oförändrad. Axfood handlas i linje med sitt femåriga historiska genomsnittliga P/E-tal, klart under premienivån på 20 procent för ett år sedan och nära lägstanivåer på relativa mätvärden jämfört med ICA. Vi upprepar Köp med riktkurs 235 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 794,2 0,4% 2,6% 3,4%
OMXS30 1 962,3 0,2% 3,7% 4,7%
OMXH25 4 722,8 -0,5% 2,7% 3,0%
OMXC20 1 463,4 0,7% 0,4% -0,1%
OSEBX 990,4 -0,8% 1,5% 1,7%
OMXBB 1 176,7 -0,4% 1,5% 6,5%
Dow Jones 31 060,5 0,0% 0,7% 1,5%
S&P500 3 809,8 0,2% 1,6% 1,4%
Nasdaq C 13 128,9 0,4% 3,0% 1,9%
SX5E 3 616,5 0,1% 0,2% 1,8%
DAX 13 939,7 0,1% 0,3% 1,6%
CAC40 5 662,7 0,2% 0,6% 2,0%
RTS 1 486,8 0,1% 3,5% 7,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 56,1 -0,9% 3,2% 8,2%
Guld 1 858,9 1,0% -3,8% -1,5%
Silver 25,3 -0,7% -8,0% -4,3%
Aluminium 2 009,5 -0,8% -2,6% 1,6%
Bly 2 018,0 2,8% -2,4% 2,3%
Koppar 7 960,5 -0,3% -2,1% 2,8%
Nickel 17 675,0 0,1% -0,7% 6,9%
Zink 2 751,5 -0,7% -2,9% 1,0%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år 0,07 -3,80 7,00 5,10
Norge, 10 år 1,04 -1,50 15,60 8,90
Tyskland, 10 år -0,52 -4,40 3,00 5,90
GB, 10 år 0,31 -3,40 6,60 11,60
USA, 10 år 1,09 -4,93 5,20 17,52
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,13 0,6% 0,6% 0,8%
USD / SEK 8,33 0,6% 1,5% 1,5%
GBP / SEK 11,36 0,7% 2,2% 1,2%
NOK / SEK 0,98 1,1% 1,0% 2,4%
DKK / SEK 1,36 0,6% 0,5% 0,9%
CAD / SEK 6,55 0,9% 1,4% 1,6%
CHF / SEK 9,39 0,8% 0,8% 1,0%
JPY / SEK 0,08 0,8% 1,0% 0,8%
EUR / USD 1,22 0,0% -1,0% -0,6%
USD / JPY 103,94 -0,3% 0,5% 0,7%
EUR / GBP 0,89 -0,1% -1,6% -0,4%
AUD / USD 0,77 0,2% -0,4% 0,3%
USD / CAD 1,27 -0,4% 0,2% -0,2%
GBP / USD 1,36 0,1% 0,6% -0,2%
USD / NOK 8,48 -0,5% 0,5% -0,9%
EUR / NOK 10,32 -0,5% -0,5% -1,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna avslutade onsdagshandeln på plussidan trots den initiala skakiga utvecklingen.

Vid börsstängning var Dow Jones industriindex oförändrad vid 31.060. S&P 500 steg 0,2 procent till 3.810, samtidigt som tekniktunga Nasdaqs kompositindex adderade 0,4 procent till 13.129.

Halvledartillverkaren Intel meddelade att bolaget ska ersätta den nuvarande vd:n Bob Swan med VM Wares vd Pat Gelsinger. Bob Swan innehar posten fram tills mitten av februari. Intels aktie var kraftigt upp, om 7 procent.

För konkurrenten AMD gick det inte lika bra, då aktien pressades 3,8 procent.

Den amerikanska regeringen väntas fortsätta tillåta amerikaner att investera i de kinesiska bolagen Alibaba, Tencent och Baidu, efter att ha vägt bolagens anknytning till den kinesiska militären med den ekonomiska påverkan ett förbud på dem skulle ha.

Alibabaaktien steg 4,3 procent.

Chipteknikutvecklaren Qualcomms aktie steg 1,9 procent efter att bolaget aviserade förväret av Nuvia, grundat av före detta ingenjörer från Apple, för 1,4 miljarder dollar.

Förvärvet kommer förbättra Qualcomms erbjudande inom chipsnabbhet och energieffektivitet, områden som är avgörande inom 5G-nätverksutvecklingen, skriver bolaget.

Aktien för General Motors adderade 2 procent. Fordonsproducenten meddelade på tisdagen att bolaget gör ett inträde på elbilsmarknaden.

General Motors aktie fick även sin rekommendation höjd till köp från tidigare neutral av Nomura Instinet.

Videokonferensbolaget Zoom, som haft stora framgångar under den hemarbetestrend som uppstått, meddelade under natten till onsdagen prissättningen i bolagets nyemission.

Bolaget, vars aktie steg 2 procent, erbjuder cirka 5,15 miljoner aktier till kursen 340 dollar per aktie. Det samlade emissionsbeloppet beräknas uppgå till omkring 1,75 miljarder dollar före emissionskostnader.

Oljebolaget Exxon Mobils aktie steg 1,1 procent till 48:42 dollar per aktie. Aktien fick en köprekommendation och riktkursen höjd till 56 dollar av JP Morgan.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 4 punkter till 1,10 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen tog sig försiktigt uppåt på onsdagen. Förändringarna var dock som helhet av mindre karaktär även på de ledande Europabörserna.

Vid Stockholmsbörsens stängning hade OMXS30 ökat 0,2 procent till nivån 1.962 och aktier för 19,8 miljarder kronor hade omsatts.

Bland de mest handlades storbolagen toppade Boliden förlorarlistan med en nedgång på nästan 3 procent. Deutsche Bank har sänkt sin rekommendation till sälj.

På motsatta sidan steg Electrolux med 3,5 procent, följt av Tele2 och Securitas som var upp drygt 2,5 procent vardera.

Medcap återfanns långt upp bland dagens mest omsatta aktier. Carnegie mäklade på onsdagsförmiddagen en storpost i bolaget motsvarande drygt 10 procent av kapitalet. Affären genomfördes till kurs 210 kronor. Medcap sänktes cirka 3,5 procent till 212 kronor.

Kursrörelserna var fortsatt stora i flera miljörelaterade företag. Soltech Energy steg drygt 8 procent medan Renewcell backade nästan 9 procent och solenergibolaget Azelio sjönk drygt 7 procent. Finansprofilerna Ilija Batljan, Max Mitteregger och Anders Böös har minskat sina privata innehav i Azelio under december.

Powercell har fått en order på ett MS-100 bränslecellssystem från en ledande europeisk tillverkare av anläggnings- och entreprenadmaskiner. Aktien belönades med en uppgång på 12 procent.

Wise Group avancerade 24 procent efter att ha meddelat att bolaget undersöker möjligheten att knoppa av dotterbolaget Brilliant Future till Wise Groups aktieägare.

Enlabs steg 2,5 procent efter uppgifter om att storägare motsätter sig det bud som kom i förra veckan från Entain.

Bettingbolaget Kindred har fått en rad höjda riktkurser efter tisdagens preliminära besked för det fjärde kvartalet. SEB pekar bland annat också på att Kindred kan vara en uppköpskandidat. Kindreds depåbevis var upp knappt 3 procent.

Dustin, som gick starkt på tisdagen efter sin delårsrapport, vände ned nästan 2 procent. SEB Equities har sänkt sin rekommendation till behåll från köp, men liksom Nordea höjt riktkursen.

Deutsche Bank har inlett bevakning av Lunding Mining med köp och en riktkurs på 91 kronor. Gruvaktien steg strax under 1 procent till 74:95 kronor.

Balder handlades upp cirka 3 procent. Kepler Cheuvreux har höjt sin rekommendation för fastighetsföretaget till köp.

NGM-handlade Fortnox klättrade 6,5 procent till 441 kronor. SEB har inlett bevakning av affärssystemsbolaget med köpråd och riktkurs 470 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Chr. Hansen Behåll 665 DKK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 04:00 Handelsbalans dec 15.0%/5.1% 21.1%/4.5%
DE 10:00 BNP, budgetsaldo 2020 -5.1% 0.6%
USA 14:30 Importpriser dec 0.8%/n.a. 0.1%/-1.0%
CH Utländska direktinvesteringar dec

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Chr. Hansen DK0060227585 Inga tillkännagivanden
Wärtsilä FI0009003727 Inga tillkännagivanden
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
Pandox SE0007100359 Inga tillkännagivanden
Citycon FI4000369947 3
PGS NO0010199151 Inga tillkännagivanden
Kemira FI0009004824 Inga tillkännagivanden
Kesko FI0009000202 Inga tillkännagivanden
ICA Gruppen SE0000652216 6
Axfood SE0006993770 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.