logo
Dagens analyser - torsdagen den 18 februari 2021
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2021-02-18 kl. 08:33 Senast uppdaterat/publicerat: 2021-02-18 kl. 08:36 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,8% OMXS30 -1,0% DJI 0,3% NASDAQ -0,6%
817,2 2 017,3 31 613,0 13 965,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Demant Minska 230 (200) DKK
Ahlström-Munksjö Inte täckt (Köp) - -
Stillfront Group Köp 120 (115) SEK
Nibe Behåll 290 (250) SEK
Arise Köp 51 (45) SEK
Klövern Behåll 14,30 (15,30) SEK
Flex LNG Köp 100 (107) NOK
Schibsted Behåll 365 (375) NOK

Kid

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:115,00 NOK
Pris:88,40 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18 kl. 08:48, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-18 kl. 16:20.

EFTER RAPPORT

Stabilt slut på 2020

Kid levererade en solid Q4-rapport med rörelseresultatet 8 procent över Refinitiv-konsensus och 1 procent över vårt estimat. Intäkterna rapporterades i förväg. Rörelsemarginalen för fjärde kvartalet på 25,8 procent var 180 bps före konsensus driven av 210 bps högre bruttomarginal. Kid föreslår en slutgiltig utdelning på 4,4 NOK för 2020, vilket ökar till 4,6 NOK från tidigare kvartal (exklusive 1,2 NOK i uppskjuten utdelning från 2019). Den ”vanliga utdelningen” för 2020 definieras som 8 NOK per aktie (exklusive 1 NOK i extraordinär utdelning och 1,2 NOK uppskjuten från 2019). Den ordinarie utdelningsgraden för 2020 är då 91 procent, i linje med den reviderade policyn på 80-100 procent (från 60-80 procent). Sedan årsskiftet fram till 14 februari ökade den jämförbara försäljningen med 2,7 procent inklusive tillfälliga stängda butiker i Norge. Vi har tidigare uppskattat 15 procent i jämförbar försäljning i Norge och 2 procent i Hemtex under första kvartalet, men inte justerat för långvariga nedstängningar i Norge. Därför ser vi det aktuella handelsläget som ganska neutralt. Vi förväntar oss inte betydande förändringar av konsensus 2021 till följd av rapporten. Vi upprepar Köp med riktkurs 115 NOK.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:250,00 SEK
Pris:212,10 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18 kl. 10:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-18 kl. 15:28.

UPPDATERING

Bekräftar produktionsstörningar

Volvo bekräftar att produktionen har påverkats av komponentbrist av halvledare från leverantörerna. Enlig företaget så är lastbilsproduktionen i Gent påverkad för närvarande. När bolaget nyligen kom med Q4-rapporten räknade bolaget med vissa produktionsstörningar under den första halvan under 2021 som symtom på ansträngd leveranskedja. Vi räknar dock med att detta kommer att vara av tillfällig karaktär. Då det är mer av ett problem för sektorn och inte företagsspecifikt så påverkar det inte vår rekommendation och målkurs. Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkursen 250 SEK.

Optomed

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:7,00 EUR
Pris:6,32 EUR
Analytiker:Arsene Guekam
Chefsanalytiker, Head of Biotech Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18 kl. 09:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-18 kl. 13:32.

UPPDATERING

2020: försäljningen något bättre än väntat – ebitda hämmas av pandemin

Intäkterna för helåret 2020 minskade med 13 procent till 13,0 miljoner EUR mot 12,8 miljoner EUR som var förväntat. Minskningen i försäljning till OEM-kunder inom Devices-segmentet (-30 procent) motverkades delvis av utvecklingen i Kina tack vare lanseringen av de nya produktregistreringarna och lanseringarna 2020. Omvänt utvecklades försäljningen av mjukvarusegmentet väl (+ 3 procent ) inom ramen för pandemin. Justerat ebitda summerade till -0,8 miljoner EUR under våra förväntningar (+0,7 miljoner euro). Medan lönsamheten för mjukvarusegmentet fortsätter att växa drabbades lönsamheten för segmentet apparater/enheter av pandemin. Optomed gav inte någon exakt guidning för 2021. Trots att pandemins inverkan förväntas fortsätta framöver räknar Optomed med en intäktsökning under 2021. Vi upprepar Behåll med riktkurs 7 EUR.

TGS-NOPEC

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:165,00 NOK
Pris:135,35 NOK
Analytiker:Stig Erik Kyrkjeeide
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18 kl. 07:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-18 kl. 13:26.

UPPDATERING

Kärnmarknaderna förbättras och bolaget söker nya

TGS och det seismiska segmentet står inför utmaningar. Vi ser dock förbättringar från 2020 års nivåer och TGS är på väg att positionera sig för att ta en mer aktiv roll i energiomställningen med lanseringen av New Energy Solutions på grund av sina kärnstyrkor. Initiativet tar tid att utvecklas, men vi förväntar oss ett mer kraftfullt nyhetsflöde de kommande månaderna. TGS ledning har historiskt sett varit konservativ när det gäller vägledning och därför ligger vår förväntan om MC kapitalinvesteringar under 2021 på 240 USD miljoner, eller strax över det ursprungliga vägledningsintervallet om 200–230 USD miljoner.

Viktiga resultat

Intäkter från fjärde kvartalet tillkännagavs i förväg, även om lägre rörelsekostnader drev ebitda på 106 miljoner USD över förväntningarna. Bolagets självsäkerhet gällande kassaflödet leder till något högre utdelning och ett återköpsprogram för aktier trots att marknaderna befinner sig i ett tidigt återhämtningsskede. TGS uppfyllde våra förväntningar på att vara mer specifika när det gäller positionering av energiövergången med den nya affärsenheten New Energy Solutions och vi förväntar oss ett hektiskt nyhetsflöde de kommande månaderna, även om detta är ett långsiktigt projekt mot 2030 och därefter. Ledningen presenterade en balanserad syn på marknadsutsikterna med en viss förväntan på förbättringar på grund av makrofundamenten, delvis uppvägs av strukturell motvind.

Prognosöversyn

Vår prognos för 2021-2023 kräver en gradvis återhämtning på den seismiska marknaden och vi gör endast mindre justeringar av våra estimat efter rapporten. Vi upprepar Köp med riktkurs 165 NOK.

Golden Ocean Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:85,00 NOK
Pris:57,00 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18 kl. 07:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-18 kl. 13:20.

EFTER RAPPORT

Svagt Q4-resultat men värdefullt förvärv

Golden Ocean Group tog in 338 miljoner USD för att finansiera förvärvet av 10 Newcastlemax-bulkskepp och 8 Kamsarmax-bulkskepp till en teckningskurs om NOK 53/ aktie. Alla fartyg är har scrubbers monterade (särskiljer/tar hand om svavel i utsläppen) och byggda mellan 2019 och 2021. Hemen Holding tilldelades 169 miljoner USD (50 procent) av den riktade placeringen. Ett dotterbolag till Hemen kommer att tillhandahålla skuldfinansiering på USD 414 miljoner till Libor + 2,35 procent.

Tilltalande förvärv

Vi tycker att transaktionsvärdet är tilltalande och lyfter nuvarande substansvärdet från 757 miljoner USD till 775 miljoner USD. Vi förutspår en Capesize-försäljning prissatt till 56,5 miljoner USD för ett år framåt och ett Newcastlemax till 59,9 miljoner USD (6 procent premie), vilket ger en ökning av vår estimat för substansvärdet med 12 procent från 1 225 USD till 1 410 miljoner USD efter transaktionen.Vi höjer vårt beräknade nuvarande substansvärde från 44 USD / aktie till 48 USD / aktie. Q4-siffrorna var åt det svagare hållet. Det justerade ebitda på 59 miljoner USD var 11 procent lägre än vår prognos och konsensus på 67 miljoner USD. Vi upprepar Köp med riktkurs 85 NOK.

TietoEVRY

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:22,00 EUR
Pris:26,34 EUR
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-18 kl. 09:02.

UPPDATERING

Dystra utsikter ger begränsad lättnad

TietoEVRY släppte sin Q4-rapport igår och siffrorna var en blandad kompott. Det handlade om en kraftig nedgång i organisk tillväxt men förbättrad lönsamhet. Samtidigt skickade marknaden ner aktien med mer än 6 procent på dystra utsikter. Vi förväntar oss att bolaget fortsätter att underprestera nordiska sektorkollegor både vad gäller organisk tillväxt och lönsamhet, och vi gör minimala förändringar av våra estimat. Vårt Minskabetyg står fast.

Viktiga resultat

TietoEVRY rapporterade intäkter från fjärde kvartalet på 712 miljoner euro, en minskning med 9% på proformabasis på grund av en organisk nedgång på 6% och en valutamotvind på 3%, vilket är i linje med våra uppskattningar. Justerat rörelseresultat uppgick till 106 miljoner euro med en marginal på 15%, en ökning från 13,5% på proformabasis i årstakt. Detta drivet av kostnadsbesparingar i form av kostnads-stopp och synergier. Trots att alla sina affärsenheter växer förutom moln och infra nästa år, leder det ändå till mjuk tillväxt på omsättningen med -1% till 2%. Lönsamhetsmässigt är en justerad marginal på 13-14% i sikte. För Q1 möter den en massiv motvind för omsättning på 8-9%.

Prognosöversyn

Begränsade justeringar av våra estimat, förutom en inkludering av Q4-siffror. För 2021 ligger våra estimat under bolagets guidning och ser en -0,5% organisk tillväxt och justerad marginal på 12,5%. Vår riktkurs på EUR22 värderar aktien till 12x 2021 EBIT, inklusive negativa justeringar för kassan, medan den nu handlas till 13,5x. Även om de nordiska börsbolagen inom IT-tjänster handlas till 15 gånger förtjänar TietoEVRY att handlas med rabatt med tanke på den svagare tillväxt- och lönsamhetsprofilen. Europeiska largecap-bolag inom IT-handel värderas också på börsen till 12 gånger. Vi upprepar Minska med riktkurs 22 EUR.

Offentliga Hus

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:17,20 SEK
Pris:15,41 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18 kl. 08:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-18 kl. 09:02.

EFTER RAPPORT

Q4: Bra substansvärdesutveckling, men ändå lite under vår prognos

Sammantaget ser vi Offentliga Hus Q4 2020-resultat som något svagare än väntat, även med hänsyn till betydande engångskostnader som sannolikt inte kommer att extrapoleras till 2021-22. Som förväntat finns det ingen utdelning eftersom förvärv är det viktigaste målet. Substansvärdet kom in 4 procent under våra estimat (inget konsensus tillgängligt) med en positiv höjning av fastighetsvärdet på 0,2 procent. Substansvärdet har stigit 12 procent i årstakt. Dessutom höjs kapaciteten för hyresinktäkter med cirka 4 procent. Ett konferenssamtal är planerat till 10:00 CET, varefter vi kommer att granska våra prognoser, men vid första anblicken ser vi låg ensiffrig nedåtrisk för substansvärdet 2021. Vi förväntar oss ingen större reaktion i aktien idag som noterar bud från SBB på 15,4 SEK. Vi upprepar Köp med riktkurs 17,20 SEK.

Mowi ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:212,00 NOK
Pris:190,90 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-18 kl. 09:02.

UPPDATERING

Q4 2020: Ganska anständigt kvartal

Mowi levererade en relativt anständig utveckling under fjärde kvartalet 2020. Bolaget noterade en stark biomassatillväxt på 12,4 procent, vilket motsvarar en stark Q1 2021-volymtillväxt på 40 procent (mätt i årstakt). Mowi guidar endast för 1,2 procent volymtillväxt 2021 vilket innebär att man guidar för minskning av fiskskörden på 7,8 procent från Q2-Q4 2021, vilket är en intressant datapunkt för hela branschen. Vi är glada att se att biomassakostnaden / kg är relativt låg och att det skotska beståndet verkar vara solitt igen. Kanada är problemet, men förväntningarna är låga för 2021.

Viktiga resultat

Vi är glada att se att beståndet framstår som solitt med begränsade problem med vintersår och god tillväxt av biomassa och biomassakostnad / kg. Vi uppskattar att odlingskostnaden / kg under andra halvåret 2020 var cirka 0,4 EUR / kg lägre än under det första halvåret 2020, vilket är en viktig förbättring för företaget under ett svårt år. Nordnorge och Skottland var positiva, medan Kanada var negativt.

Prognosöversyn

Vårt estimat är 1,2 procent volymtillväxt för 2021 och 2,9 procent tillväxt för 2022 och 2023. Vi räknar med en laxprisökning (inkl. kontrakt) på 6,2 procent 2021 och 14,2 procent under 2022. Den negativa rörelseresultat-justeringen i vår 2021-prognos är relaterad till fler volymer under första kvartalet 2021, för vilken vi har en lägre prisprognos jämfört med resten av året. Vi upprepar Köp med riktkurs 212 NOK.

Stillfront Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:120,00 SEK
Pris:108,50 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18 kl. 07:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-18 kl. 08:36.

UPPDATERING

Svag tillväxt under fjärde kvartalet men utsikterna är fortsatt goda

Stillfronts resultat för det fjärde kvartalet var svagare än väntat, vilket främst förklarades av en större negativ effekt än förväntat från en hårdare marknadsföringsmiljö i USA på grund av presidentvalet. En annan faktor var den fortsatt negativa valutaeffekten från den svenska kronans förstärkning mot euron och dollarn. Då intäkterna var sämre än väntat under det fjärde kvartalet påverkar detta våra prognoser för 2021 negativt. Vi har också inkluderat Moonfrog-förvärvet i våra estimat, vilket i hög grad mildrar detta, och totalt sett gör vi små justeringar av våra uppskattningar. Vi rullar emellertid över våra multiplar för EV / EBIT till 2022 för att helt återspegla potentialen i de senaste förvärven och höjer vår riktkurs från 115 SEK till 120 SEK. Köp upprepas.

Viktiga resultat

Medan Stillfronts Q4 var svagare än vi förväntade oss, var företaget optimistiskt när det gällde början av första kvartalet, och kommenterade att det hade haft en stark utveckling över hela spelportföljen i januari. Tillsammans med konsolideringen av förvärven av Sandbox, Superfree Games och Moonfrog, förväntar vi oss en successiv tillväxt under de kommande två kvartalen.

Prognosöversyn

Vi gör begränsade ändringar av våra 2021-2022-uppskattningar eftersom lägre tillväxt under fjärde kvartalet mildras genom tillägget av Moonfrog-förvärvet. Vår riktkurs höjs till 120 SEK (115 SEK) när vi rullar över vårt mångfald för EV / EBIT från 2021 till 2022. Vi upprepar Köp.

Nibe

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:290,00 SEK
Pris:290,80 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18 kl. 06:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-18 kl. 08:36.

UPPDATERING

Riktkursen höjs efter solitt Q4 och uppdaterad värdering

Nibe slog vår justerade rörelseresultatprognos med 7 procent på grund av en stark bruttomarginal inom Climate Solutions and Element. Vi höjer våra prognoser med i genomsnitt cirka 5 procent för de närmaste tre åren och uppdaterar vår värdering.

Viktiga resultat

Nibe slog våra och konsensusförväntningarna med cirka 7 procent på justerat rörelseresultat drivet av starkare marginaler. Organisk försäljning var i linje med våra förväntningar. I samband med Q4-rapporten föreslog Nibe en aktiesplit 4:1 (ingen tidpunkt anges). Vi höjer våra beräkningar för marginalen med 0,5 procentenheter för koncernen i genomsnitt under de kommande tre åren med tanke på de solida resultaten från Climate Solutions. Vi ökar också vår organiska tillväxtprognos för Climate Solutions med tanke på det allt mer gynnsamma regelverket i Europa som vi tror kommer att innebära en starkare organisk tillväxt för Nibe på medellång sikt.

Prognosöversyn

Vi lyfter vinst per aktie med cirka 5 procent i genomsnitt under de kommande tre åren. Vi uppdaterar också vår värdering för Nibe som har ökat med cirka 13 procent sedan vår tidigare uppdatering medan vi nu rullar vår värdering ett år framåt då 2020 har rapporterats. Vi upprepar rekommendationen Behåll och höjer riktkursen till 290 SEK (250).

Arise

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:51,00 SEK
Pris:46,00 SEK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18 kl. 06:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-18 kl. 08:36.

UPPDATERING

Ta position igen

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer vår riktkurs från 45 SEK till 51 SEK. Förra året slutade sämre med försenad försäljning från 242MW-projektet, vilket gjorde att investerare blev utan utdelning. Vi reviderar upp våra uppskattningar för 2021. Detta för att ta hänsyn till begränsad EPC-aktivitet, men förblir haussade kring nya projektförsäljningar i slutet av 2021 och 2022. Arise har nästan 800 MW kapacitet under de kommande två åren, med både det försenade 242 MW-projektet och Fasikan-projektet på 90 MW, så ser det bra ut för säljprocessen senare under 2021. Vår nya riktkurs speglar örväntad kapitalgenerering från totala 800 MW med 1,3 miljarder kronor, vilket innebär att man inte betalar något för tillväxt bortom 2022. Samtidigt antyder en analys av sektorkollegan Eolus att Arise-aktien bör handlas 60 procent över sin nuvarande nivå. Vi rekommenderar att ta position igen eftersom Arise fortfarande är en billig ESG-investering med strukturella möjligheter.

Viktiga resultat

Arise ser nästan 800 MW av projekt som mognar under 2021 och 2022, vilket ger en implicit kapitalgenerering på 1,3 miljarder SEK. Kraftpriserna har återhämtat sig massivt och höjt kurvan framåt med 35 procent. Arise överväger geografisk expansion, liksom en utvidgning av dess tekniska omfattning.

Prognosöversyn

Vi antar att 330 MW såldes i slutet av 2021 och resterande 430 MW såldes i slutet av 2022. Uppskattningar av kraftförsäljning återspeglar fortsatt kurvan. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 51 SEK (45).

Embracer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:270,00 SEK
Pris:252,80 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18 kl. 07:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-18 kl. 08:36.

EFTER RAPPORT

Solida Q3-resultat och positiva utsikter för 2021/22

Embracer rapporterade solida Q3-resultat med intäkter som kom in 5 procent högre än konsensus och EBITDA blev 11 procent bättre drivet av en stark bruttomarginal. De starka siffrorna berodde främst på högre intäkter från partnerpublicering än förväntat medan Games var nära förväntningarna (om än med blandat resultat för de enskilda segmenten). Om man tittar på 2021/22 sätter företaget ett mål att nå 2,5-3,0 miljarder SEK för det totala värdet på färdigställda spel vilket är en ökning jämfört med det tidigare målet som var cirka 2,0-2,2 miljarder SEK. Detta drivs delvis av en minskning med cirka 0,2 miljarder SEK för färdiga spel 2020/21 (eftersom Biomutant pressades in i 2021/22) men att justera för det är innebär fortfarande uppsida vilket tyder potential för intäktspronognoserna för 2021/22. Vidare har Embracer beslutat att konvertera till IFRS-redovisning vilket kommer att vara positivt för transparensen även om projektet beräknas ta 18-36 månader. Sammantaget var rapporten stark och vi förväntar oss att konsensus 2021/22 kommer att ligga inom intervallet 5-7 procent på grund av det ökade målvärdet för släppta spel medan aktien förmodligen kommer att ligga inom samma intervall. Vi upprepar Köp med riktkurs 270 SEK.

Klövern

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:14,30 SEK
Pris:13,21 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18 kl. 07:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-18 kl. 08:36.

UPPDATERING

Kassaflödesmultipel i linje med branschgenomsnittet

Klövern redovisade underliggande resultat under fjärde kvartalet som var 6 procent svagare än vi förväntade oss. Uppvärdering av fastigheterna var dock nästan 1 miljard SEK bättre än vi förväntade oss trots att hälften av det motverkades av valutaeffekter. Klövern är billigt i ett substansvärdesperspektiv med en rabatt på nästan 30 procent. Å andra sidan är kassaflödesmultiplar (Pris/medel från verksamheten) på 18 gånger i linje med sektorns genomsnitt och begränsar uppåtpotentialen.

Viktiga resultat

Klövern redovisade hyresintäkter under fjärde kvartalet som var 1 procent bättre än väntat om vi drar av engångsposter, medan nettointäkterna var 2 procent svagare än vi förväntade oss. Förvaltningsintäkterna kom in 6 procent svagare på grund av högre gemensamma kostnader än väntat. Uppvärdering av fastigheter uppgick till + 0,9 procent jämfört med vår prognos om -0,9 procent. Hälften av den positiva avvikelsen åts dock upp av negativa valutaeffekter.

Prognosöversyn

Vi har sett ökade kreditspreadar och har en mer försiktig syn på den genomsnittliga räntan. Därmed höjs de förväntade genomsnittliga räntorna med 10 bps. Vi har tidigare inkluderat en rabatt på 20 procent på Klöverns tillgångar. Vi utökar det nu till 25 procent. Ökade kreditspreadar, en tuff uthyrningssituation i New York och en vd som just håller på att lämna är orsakerna bakom. Vi upprepar rekommendationen Behåll och sänker riktkursen till 14,30 SEK (15,30).

Flex LNG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 NOK
Pris:80,80 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-18 kl. 08:36.

UPPDATERING

Prognos för 2021: 13 procent direktavkastning

Det fanns inga överraskningar under fjärde kvartalet och vi justerar våra estimat enbart för att återspegla riktlinjerna för första kvartalet 2021 och att utdelningen kommer att vara på den nuvarande nivån framöver. Vi modellerar nu en utdelning per aktie på 1,2 dollar för 2021. Vi sänkte vår riktkurs från 107 till 100 NOK på grund av en starkare norsk krona och vi upprepar Köp.

Viktiga resultat

0,30 USD i utdelning per aktie Q4 var i linje med våra förväntningar på 0,29 USD (60 procents utbetalning). Företaget är nu fullfinansierat och vi förväntar oss att det kommer att behålla den kvartalsvisa utdelningen på aktie på 0,30 USD 2021 innan det återgår till en utbetalningsgrad på 60 procent 2022 och framåt. För Q1 har bolaget bokat 87 procent av sina Q1-dagar med en förväntad intäkt på USD 80-90 miljoner. Vår uppskattade EBITDA på 70 miljoner USD utgår från medelvärdet av spannet av guidade intäkter och normaliserade rörelsekostnader på 13 500 USD/dag. Vår riktkurs på 100 NOK är baserad på 10 procents rabatt på ett års sikt för värdet av de totala tillgångarna (GAV). Nedtrimmingen av riktkursen beror enbart på att USA-dollarn försvagats med 8 procent sedan vår senaste rapport.

Prognosöversyn

Vår EBITDA för 2021 ökar med 6 procent. Estimat för 2022 och 2023 lämnas oförändrade. Vi beräknar att den justerat nettovinsten för 2021 landar på 109 miljoner USD (konsensus 94 miljoner USD), för 2022 räknar vi med att den blir 61 miljoner USD (konsensus 49 miljoner USD) och för 2023; 102 miljoner USD. Vi upprepar rekommendationen Köp och sänker riktkursen till 100 NOK (107).

Schibsted

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:365,00 NOK
Pris:353,40 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-18 kl. 07:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-18 kl. 08:36.

UPPDATERING

Stabila resultat, men prognoserna trimmas

Efter övergripande solida Q4-resultat med ebitda från Marketplaces som förväntat, News Media bättre än väntat (stöds av statliga bidrag) och Lendo sämre än väntat, ås minskar vi ebitda med cirka 5 procent för 2021-22. Detta till stor del på grund av kortsiktig osäkerhet från pandemin och förväntad utspädning av marginaler på marknadsplatser från transaktionsmodellen.

Viktiga resultat

På marknadsplatser förbättrades tillväxten av nya tillskott avsevärt i de flesta viktiga vertikaler under hela fjärde kvartalet, varav en del utgörs av en komma-ikapp-effekt misstänker vi. Vi intar en något mer försiktig hållning inför 2021. I News Media fortsatte intäkterna från digitala prenumerationer att växa tvåsiffrigt och vi förväntar oss att det kommer att fortsätta. Synligheten verkar emellertid begränsad gällande reklam och vi räknar därför bara med låg tillväxt 2021 vid denna tidpunkt.

Prognosöversyn

Vi håller koncernförsäljningen 2021-22 i stort sett oförändrad när vi höjer News Media med cirka 5 procent men trimmar marknadsplatserna Finland och Lendo. Vi minskar också koncernens ebitda med cirka 5 procent drivet av Marketplaces Finland 2021-22, och Norge och Sverige 2022 på grund av förväntad utspädning från transaktionsmodellen, medan ökningar för News Media i stor utsträckning kompenserar för minskningarna i Lendo. Vi upprepar rekommendationen Behåll och sänker riktkursen till 365 NOK (375).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 817,2 -0,8% 1,1% 6,4%
OMXS30 2 017,3 -1,0% 1,0% 7,6%
OMXH25 4 874,8 -0,9% 1,8% 6,3%
OMXC20 1 509,4 -0,1% 5,0% 3,0%
OSEBX 995,8 -0,4% 0,5% 2,2%
OMXBB 1 180,3 -0,4% 0,5% 6,8%
Dow Jones 31 613,0 0,3% 0,6% 3,3%
S&P500 3 931,3 0,0% 0,5% 4,7%
Nasdaq C 13 965,5 -0,6% -0,1% 8,4%
SX5E 3 699,9 -0,7% 1,4% 4,1%
DAX 13 909,3 -1,1% -0,2% 1,4%
CAC40 5 765,8 -0,4% 1,7% 3,9%
RTS 1 462,4 -2,2% 1,0% 5,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 64,3 1,6% 4,7% 24,2%
Guld 1 780,7 -0,8% -3,4% -5,7%
Silver 27,1 -1,7% -0,4% 2,4%
Aluminium 2 096,5 0,9% 1,3% 6,0%
Bly 2 097,0 -0,7% 0,7% 6,3%
Koppar 8 413,5 -0,3% 1,6% 8,7%
Nickel 18 704,0 0,5% 1,2% 13,1%
Zink 2 810,0 -0,3% 4,0% 3,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år 0,28 1,00 12,20 26,00
Norge, 10 år 1,36 10,20 20,90 41,40
Tyskland, 10 år -0,37 -0,50 8,00 20,50
GB, 10 år 0,58 -2,50 11,00 37,90
USA, 10 år 1,30 0,85 17,30 38,41
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,04 0,0% -0,6% -0,1%
USD / SEK 8,34 0,7% 0,2% 1,6%
GBP / SEK 11,55 0,1% 0,3% 2,9%
NOK / SEK 0,98 -0,6% -0,8% 2,0%
DKK / SEK 1,35 0,0% -0,6% 0,0%
CAD / SEK 6,55 0,3% -0,1% 1,7%
CHF / SEK 9,28 -0,1% -0,7% -0,1%
JPY / SEK 0,08 0,5% -1,0% -1,0%
EUR / USD 1,20 -0,7% -0,8% -1,7%
USD / JPY 105,93 0,2% 1,2% 2,6%
EUR / GBP 0,87 -0,2% -0,9% -3,0%
AUD / USD 0,77 -0,5% 0,0% 0,3%
USD / CAD 1,27 0,4% 0,3% -0,1%
GBP / USD 1,39 -0,5% 0,1% 1,4%
USD / NOK 8,53 1,3% 1,0% -0,4%
EUR / NOK 10,26 0,6% 0,2% -2,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna bjöd på en blandad utveckling under onsdagens handel. Oljesektorn fick ett lyft efter uppmärksammandet att Warren Buffetts investeringsbolag köpt aktier i Chevron. Rapportaktuella Shopify återfanns i botten.

Under kvällen presenterades protokollet från det senaste FOMC-mötet där det framgick att låga räntor och obligationsköp kommer behövas under en överskådlig framtid för att stödja den amerikanska arbetsmarknadens återhämtning.

Börserna reagerade positivt på beskedet och lyckades överlag ta igen stora delar av de kursfall som noterats tidigare under dagen.

Vid stängning var Dow Jones industriindex upp 0,3 procent till 31.613. S&P 500 var oförändrad vid 3.931 samtidigt som Nasdaqs kompositindex föll 0,6 procent till 13.965.

Bland enskilda aktier överträffade E-handelsplattformen Shopify förväntningarna med sin rapport där såväl vinst som intäkter kom in över konsensus. Bolaget kommenterade dock i rapporten att tillväxttakten kommer att normaliseras under 2021, vilket satte press på aktien som var ned 3,3 procent.

Chevron och Verizon klättrade 3 respektive 5,2 procent under onsdagens handel. Warren Buffetts investeringsbolag Berkshire Hathaway har köpt aktier i de två bolagen under det fjärde kvartalet. Investeringsbolaget minskade samtidigt sin position i Apple, vars aktie var ned 1,8 procent på onsdagen.

Optimismen för oljebolag smittade av sig på andra aktier i sektorn. Exxon Mobil och Devon Energy adderade 1,6 procent respektive 4,1 procent.

Slack och Salesforce har av det amerikanska justitiedepartementet uppmanats att lämna in mer information relaterat till Salesforce köp av Slack för 27,7 miljarder dollar. Slack tappade 1,9 procent medan Salesforce var ned 0,2 procent.

Hotelloperatören Hilton överraskade analytikerna med att rapportera en förlust för det gångna kvartalet, i stället för en väntad vinst. Pandemin ledde till att den jämförbara intäkten per tillgängligt rum sjönk 59 procent. Aktien var ned 0,7 procent.

Quantumscape lyfte över 30 procent, trots att bolaget rapporterat en förlust för det gångna kvartalet. Bolaget tillverkar batterier till elfordon.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 2 punkter till 1,29 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen tappade fart under onsdagen och noterade en tydlig nedgång. Nedgången leddes av bland annat Swedbank, Hexagon samt flera verkstadsbolag. Kinnevik som meddelade om en utdelning av Zalando utvecklades också svagt. Fingerprint utmärkte sig med en urstark uppgång stärkt av en uppgraderad rekommendation från UBS.

Vid stängning hade storbolagsindexet OMXS30 backat med 1,0 procent till nivån 2.017. Aktier för drygt 25 miljarder var då omsatta på Stockholmsbörsen.

Fingerprint rusade, som mest omsatta aktie på Stockholmsbörsen, upp 43 procent till 24:09 kronor. UBS har höjt sin rekommendation till köp från sälj och skruvat upp riktkursen till 33 från 9:90 kronor.

Kinneviks styrelse kommer att föreslå en utskiftning av innehavet på 21 procent i Zalando. Utskiftningen motsvarar en extra värdeöverföring till ägarna i investmentbolaget motsvarande cirka 200 kronor per aktie. Aktien återfanns i botten på OMXS30 med en nedgång på över 4 procent.

Bland de mest handlade bolagen på OMXS30 sjönk Swedbank och Hexagon drygt 2 procent vardera medan Swedish Match höjdes nästan 1 procent. Inom verkstad sänktes Atlas Copco och Autoliv med drygt 2 procent vardera.

Volvo har fått en order på 2.000 exemplar av den nylanserade FH-modellen från logistikbolaget Girteka Logistics. Aktien handlades upp 0,5 procent.

Astra Zeneca steg cirka 1,5 procent efter positiva resultat från en interimsanalys i fas 3-studie med cancerläkemedlet Lynparza vid behandling av bröstcancer.

Essity har tecknat ett avtal med hygienbolaget Asaleo Care om att förvärva de återstående aktierna i bolaget. Mediauppgifter om att affären var på gång föranledde på tisdagen ett handelsstopp i aktien. Aktien steg 0,3 procent.

Kommunikationstjänstebolaget Sinch förvärvar amerikanska Inteliquent för drygt 1 miljarder dollar. Marknaden gillade nyheten och aktien steg 12 procent.

IT-konsulten Tieto Evry föll knappt 7 procent. Rörelseresultat i det fjärde kvartalet var 77,8 miljoner euro, vilket var i linje med Infronts konsensus. Bolaget räknar med att den justerade ebita-marginalen ökar till 13-14 procent under 2021 jämfört med utfallet 2020 som var 12,7 procent.

Doro steg 16 procent. Bolaget förbereder en särnotering av affärsområdet Doro Care. Det justerade rörelseresultatet steg 13 procent till 47 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.

Spelutvecklaren Stillfronts ebitda-resultat var 460 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Enligt S&P Global Market Intelligences estimatsamanställning väntades ett ebitda-resultat på 480 miljoner. Nettoomsättningen i kvartalet blev 1.080 miljoner kronor, mot väntade 1.154 miljoner. Aktien, som nyligen handlades till nya rekordnivåer, förlorade 11 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
B3 Consulting Group Behåll 45 SEK na na
Hufvudstaden Köp 182 SEK na na
Karo Pharma Behåll 60 SEK na na
Citycon Minska 7,60 EUR na na
Wästbygg Gruppen Köp 120 SEK na na
Embracer Köp 270 SEK na na
Offentliga Hus Köp 17,20 SEK na na
Golden Ocean Group Köp 85 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 09:30 SCB: KPI jan -0.4%/1.5% 0.7%/0.5%
USA 14:30 Importpriser jan 1.0%/na 0.9%/-0.3%
USA 14:30 Bostadsbyggande jan 1650k/-1.1% 1669k/5.8%
USA 14:30 Philadelphia Fed Index feb 20.0 26.5
EMU 16:00 Hushållens konfidensindikator (prel) feb -15.0 -15.5

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Kid NO0010743545 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 3
Optomed Inga tillkännagivanden
TGS-NOPEC NO0003078800 Inga tillkännagivanden
Golden Ocean Group BMG396372051 Inga tillkännagivanden
TietoEVRY FI0009000277 Inga tillkännagivanden
Offentliga Hus SE0014829644 3
Mowi ASA NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Stillfront Group SE0015346135 3
Nibe SE0008321293 Inga tillkännagivanden
Arise SE0002095604 Inga tillkännagivanden
Embracer SE0013121589 Inga tillkännagivanden
Klövern SE0006593919 3
Flex LNG BMG359472021 Inga tillkännagivanden
Schibsted NO0003028904 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.