logo
Dagens analyser - fredagen den 19 februari 2021
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2021-02-19 kl. 08:37 Senast uppdaterat/publicerat: 2021-02-19 kl. 08:40 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,5% OMXS30 -0,1% DJI -0,4% NASDAQ -0,7%
813,5 2 015,8 31 493,3 13 865,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Citycon Behåll (Minska) 8,10 (7,60) EUR
Hexagon Köp 794 (775) SEK
Hufvudstaden Köp 175 (182) SEK
Embracer Köp 290 (270) SEK
Karo Pharma Behåll 55 (60) SEK
Offentliga Hus Köp 17 (17,20) SEK

Avance Gas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:52,00 NOK
Pris:37,08 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-10 kl. 09:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 12:55.

EFTER RAPPORT

Utdelning på USD 0,11 för Q4

Fjärde kvartalets justerade ebitda rapporterades till 29 miljoner USD, -14 procent under våra förväntningar om 34 miljoner USD och 5 procent lägre än marknadens om 31 miljoner USD. Den uppnådda frakt-raten var 36,1 USD/dag, baserat på 1142 dagar. Vi förväntade oss 39,8 USD per dag och 1135 dagar. Hittills under första kvartalet har 70 procent av VLGC-dagarna fastställts till en genomsnittlig fraktrate om 48 000 USD/dag. Den genomsnittliga offerten med en månads fördröjning av Clarkson är hittills 78 200 USD/dag under första kvartalet, vilket tyder på att Avance Gas missade de högsta fixingarna vi såg i januari. Utdelningen på 0,11 USD per aktie var högre än de förväntade 0,07 USD. ”Utsikterna för 2021 är fortfarande positiva men är fortsatt utsatta för ständiga förändringar i och med de volatila fraktmarknaderna.” Justerad nettovinst för kvartalet uppgick till 13 miljoner USD, vilket var 6 miljoner USD under våra estimat och 4 miljoner lägre än konsensus. Vi upprepar Köp till en riktkurs om 52 NOK.

Nel

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:18,50 NOK
Pris:26,93 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Swedbank 2021-02-19 kl. 07:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 09:52.

UPPDATERING

Översikt av det fjärde kvartalet - Mer av samma vara men högre kostnader

Den högre omsättningstillväxten än väntat motverkades av högre kostnader och lägre bruttomarginal under fjärde kvartalet, vilket ledde till ett justerat EBITDA till -76 miljoner NOK jämfört med förväntade -41 miljoner NOK. Orderingången ökade bara med 4 procent till 981 miljoner NOK, så det fanns inte så mycket att glädjas över på kort sikt. Vi tillskriver den drastiska nedgången i aktiekursen till att NEL kommer ikapp devandra kelgrisarna bland ESG-bolagen. NELs tillväxthistoria förblir intakt, men det fjärde kvartalet bekräftade att kostnaderna kommer att öka och omvandlingen av eftersläpande ordrar till pipeline kommer att ta tid. Samtidigt som vi ser industriell användning av väte som en stor möjlighet för NEL, upprepar vi Minska eftersom vi inte är övertygade om väteutsikterna för vägtransporter, ett viktigt segment för Nel.

Viktiga resultat

EBITDA påverkades negativt av högre kostnadsnivåer när NEL investerar för framtida tillväxt. Yara, Aker Horizons och Statkraft kommer att addera ytterligare 450 MW elektrolys-kapacitet genom att omvandla en ammoniakanläggning i Norge med 0,5 miljoner ton till grön ammoniak inom de närmaste 5-7 åren. Aker Horizons erbjuder inte elektrolysutrustning, som kommer att tillhandahållas av en tredje part.

Prognosöversyn

Vi minskar EBITDA för 2021-2022 med cirka 150 miljoner NOK för med anledning av den högre underliggande kostnadsnivån. Våra intäkter från 2021 på 1,2 miljarder NOK speglar eftersläpningsnivån. Uppskattningar återspeglar en bruttomarginal på 40 procent. Vi upprepar Minska med riktkurs 18,50 NOK.

BW Offshore

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:65,00 NOK
Pris:36,72 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19 kl. 08:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 09:52.

EFTER RAPPORT

Justerad Q4 i linje, nybyggnad kommer i vår

Under Q4 rapporterade bolaget EBITDA på 92 miljoner USD vilket var 15-18 procent lägre än prognoserna, men att justera för en engångskostnad på 22 miljoner USD från den justerade ebitda på 114 miljoner USD var mitt i prick vår prognos och 5 procent före konsensus. BW Offshore förväntar sig att covid-19-kostnader kommer att inträffa fram till 2021 på samma nivå som under fjärde kvartalet (2 miljoner USD/månad), vilket kan leda till mindre negativa revideringar av konsensusestimat (men uppvägs av guidningen för kapitalinvesteringar under 2021 på 25 miljoner USD vilket inte når upp till vår prognos om 55 miljoner USD). Företaget ser potential för ett nybyggnadsprojekt som tillkännagavs redan under första halvåret i år med inriktning på skuld och eget kapital som ska säkras före första investeringsbeslutet. Sammantaget ser vi rapporten som relativt neutral och förväntar oss ingen större reaktion i aktien idag. Ledningen håller ett konferenssamtal idag klockan 09:00 CET. Vi upprepar Köp med riktkurs 65 NOK.

BW Energy

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:58,00 NOK
Pris:24,40 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19 kl. 08:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 09:52.

EFTER RAPPORT

Q4-kommentarer, vi räknar med fler triggers under Q2 2021

BW Energys Q4 2020-rapport var något bättre än våra prognoser för EBITDA, men under konsensus med 12 procent. Rörelseresultatet hamnade dock i linje med konsensus. Guidningen om 5,2-5,8 miljoner fat oljeekvivalenter producerade volymer för 2021 och driftskostnader per fat om 19-22 USD för 2021, vilket båda är i linje med prognoserna. Vi ser att rapporten haft en mycket begränsad inverkan på analytikerkårens konsensus. Vägledning om produktion och driftskostnader per fat 2021 är båda i linje med våra förväntningar och vi är i linje med senaste konsensus från Bloomberg för 2021. Det finns fler spännande triggers för BW Energy under andra kvartalet när borrningen startar vid Hibiscus, som, om den blir framgångsrik, kan höja vår värdering med så mycket som 10 NOK per aktie. Till följd av denna rapport ser vi att aktiekursen är oförändrad idag eller i linje med den allmänna marknaden. Vi upprepar Köp med riktkurs 58 NOK.

Storytel

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:270,00 SEK
Pris:241,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19 kl. 08:44, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 09:52.

EFTER RAPPORT

Fjärde kvartalet nära förväntningarna, 2021 estimat något över våra förväntningar

Storytels intäkter för det fjärde kvartalet var i linje med förväntningarna. Streamingintäkterna var redan kända före rapporten, medan EBITDA var något lägre än väntat. För 2021 ser företagets prognos för helåret positiv ut jämfört med våra uppskattningar. De förväntar sig streamingintäkter om 2,4-2,5 miljarder kronor, medan vi tror 2,37 miljarder kronor, samt 2 000-2 200 tusen prenumeranter vid årets slut, vi spår 2 036 tusen prenumeranter. Prognosen verkar dock ha en övervikt mot andra halvåret eftersom prognosen för första kvartalet 2021 är något lägre än vår prognos. Sammantaget anser vi att utsikterna för 2021 är de viktigaste nyheterna i rapporten samt med en svag aktiekurs, borde detta vara tillräckligt för en positiv reaktion idag. Vi upprepar Köp med riktkurs 270 SEK.

Golden Ocean Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:90,00 NOK
Pris:51,50 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19 kl. 08:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 09:52.

UPPDATERING

Värdeökande förvärv

Golden Ocean tillkännagav förvärvet av 18 moderna fartyg under onsdagskvällen och samlade in 338 miljoner USD i kapital för att finansiera affären. Teckningskursen var 8 NOK över den nuvarande substansvärdet. Dessutom ökar vårt ettåriga substansvärde med 5 NOK, eftersom vi förväntar oss att de nyförvärvade fartygen kommer att stiga i värde med cirka 9 procent (netto efter åldrande) det kommande året och öka det ettåriga kassaflödet med 25 procent.

Viktiga resultat

Med teckningskursen på 53 NOK aktie i den riktade placeringen på USD 355 miljoner och efterföljande erbjudande beräknar vi substansvärdet för kommande år på 90 NOK aktie. Vårt nuvarande substansvärde höjs från 45 USD aktie till 49 USD aktie. Vi ökar också våra förväntningar under den andra halvan av 2021 då terminsmarknaden har förbättrats avsevärt den senaste veckan.

Prognosöversyn

Våra skattesatser upprätthålls som det är medan ytterligare 18 fartyg är den främsta anledningen till att vi ökar ebitda 2021 med 33 procent och 2022 och 2023 ebitda med 27 procent. Vi förväntar oss en justerad nettovinst på 208 miljoner USD för helåret 2021 (konsensus 106 miljoner USD), 260 miljoner USD för 2022 (konsensus 138 miljoner USD) och 456 miljoner USD under 2023 (konsensus 329 miljoner USD). Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 90 NOK (85).

Frontline

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 NOK
Pris:61,15 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19 kl. 09:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 09:52.

UPPDATERING

Kostnader ligger bakom EBITDA-miss med 36 procent

Fjärde kvartalets justerade EBITDA rapporterades till 30 miljoner USD, -36 procent under vår prognos om 48 miljoner USD och -33 procent under marknadens förväntningar om 45 miljoner USD. Kostnader var den främsta drivkraften för att bolaget inte klarade förväntningarna på EBITDA. Den uppnådda frakt-taxan var 17,3 USD dag. Vi förväntade oss 17,8 USD per dag baserat på 5826 dagar. Ingen utdelning har meddelats, som förväntat. Hittills under första kvartalet har 78 procent av VLCC-dagarna fastställts till en genomsnittlig intäkt per fartyg/fraktenhet på 22 600 USD/dag. Den genomsnittliga offerten med en månads fördröjning av Clarkson är 12 000 USD/dag. Företaget säger att återhämtningen av tankmarknaden är "på rätt väg" och det säger också att det har en "extremt övertygande syn" när nivån för miljöstandarder höjs. Justerat nettovinst för kvartalet var -21 miljoner USD, 18 miljoner USD lägre än vår prognos och 16 miljoner under konsensus. Vi upprepar Köp med riktkurs 95 NOK.

Austevoll Seafood ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:109,00 NOK
Pris:88,40 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19 kl. 07:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 08:59.

EFTER RAPPORT

En första titt på det fjärde kvartalet

Austevoll levererade siffror relativt i linje med våra uppskattningar, siffrorna påverkas dock av bättre än väntat för Leroy seafood Group (LSG) och en liten miss i våra uppskattningar i det som inte är LSG (Austevoll äger 52,7 procent av LSG). Missen utanför LSG avser öppet-hav-segmentet i Peru och Chile, men vi noterar att Austral Group hade ett betydande lager i slutet av fjärde kvartalet 2020, vilket innebär att relativt fler intäkter kommer att bokas under det första kvartalet eller det andra under 2021, därför är vi inte bara negativa till missen, eftersom det till stor del är en fråga om när intäkterna kommer. Pelagia, delägd till 50 procent, hade ytterligare ett bra och stabilt kvartal. Austevoll kommer att betala en utdelning på NOK 3,5 per aktie medan vår prognos låg på 2,6 NOK. Vi upprepar Köp med riktkurs 109 NOK.

Wästbygg Gruppen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:128,00 SEK
Pris:99,60 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19 kl. 07:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 08:59.

UPPDATERING

Kvalitetsföretag med rabatt

Wästbygg rapporterade överraskande starka siffror under fjärde kvartalet, särskilt om vi undantar noteringskostnaden på 11 miljoner SEK. Dragloket var affärsområdet Logistik. Marginalerna här är ”för bra för att vara sanna” så vi justerar inte våra prognoser därefter. Vi ser också bra drag i pipelinen för Bostäder som lyfter våra prognoser särskilt för nästa år. Vi anser att aktien ska handlas i linje med branschgenomsnittet, vilket innebär p/e på 13,3 för innevarande år.

Viktiga resultat

Wästbyggs försäljning under fjärde kvartalet låg under våra förväntningar med 2 procent. Noteringskostnader om 11 miljoner SEK ingår i rörelseresultatet. Om vi utesluter det så kom det justerade rörelseresultatet in 20 procent bättre än vi förväntat oss av Logistics. Den föreslagna utdelningen på 3,30 SEK var något högre än vår prognos om 3,00 SEK. Vi ser den starka utdelningen som ett sätt att bygga förtroende för framtiden.

Prognosöversyn

Logistikmarginalen på nästan 20 procent under fjärde kvartalet är inte hållbar på sikt. Marginalen för helåret 2020 var nära 15 procent. För att vara försiktiga håller vi oss till vår beräknade marginal på cirka 10 procent för både 2021 och 2022. Wästbyggs bostadsverksamhet förväntas starta fler projekt än vi hade uppskattat tidigare med positiv inverkan på rörelseresultatet 2022. Vi förväntar oss också något lägre finansieringskostnader framöver vilket ger en extra boost för vinst per aktie. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 128 SEK (120).

Citycon

Rek: Behåll (Minska)
Riktkurs:8,10 EUR
Pris:7,88 EUR
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19 kl. 07:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 08:40.

UPPDATERING

Mindre troligt med större nedskrivningar

Citycon redovisade ett underliggande resultat som var klart under vår prognos. Justeringen av fastighetsvärdena var dock bättre än väntat. Dessutom har företaget lyckats sälja tre köpcentrum i Sverige (Högdalen, Tumba och Fruängen) till ett pris strax över bokfört värde, vilket tyder på att risken för stora nedskrivningar för Citycon-tillgångar verkar mindre troligt. Företaget har också inrättat en kreditfacilitet på 500 miljoner EUR, vilket minskar risken. Med mindre negativa fastighetsrevisioner höjer vi vår riktkurs från 7,6 EUR till 8,1 EUR och uppgraderar vår rekommendation från Minska till Behåll.

Viktiga resultat

Citycon redovisade hyresintäkter som var 2 procent sämre än vad vi väntat, samt ett driftsnetto som underpresterade med 5 procent. FFO, eller vinsten per aktie justerat för icke kassaflödespåverkande faktorer hamnade på 15,5 miljoner EUR var klart svagare än vår prognos om 23,3 miljoner EUR (-33 procent). Nedjusteringen av fastighetsvärden var mindre än förväntat. Vi hade estimerat -1,2 procent medan den faktiska siffran var -0,9 procent. Det rapporterade substansvärdet om 11,5 EUR hamnade i linje med vår prognos.

Prognosöversyn

Ett lägre förvaltningsresultat i kombination med avyttringen av tre köpcentra i Sverige i år leder oss till minskade förväntningar för 2021 och 2022 förvaltningsresultat. Fastighetsrevisionerna som var bättre än väntat, leder oss till att höja substansvärdet 2021 till 10,8 EUR från tidigare EUR 10,1. Detta är största anledningen till höjd riktkurs. Vi höjer vår rekommendation till Behåll från Minska samt höjer riktkursen till 8,10 EUR (7,60).

Hexagon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:794,00 SEK
Pris:722,20 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19 kl. 07:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 08:40.

UPPDATERING

Oklanderlig positionering

Vi uppdaterar våra uppskattningar och prognoser efter årsredovisningen. Vi ser momentum i både intäkter och organisk tillväxt under 2021 och produktportföljen fortsätter att se ut att vara perfekt positionerad för att möta de pågående och framväxande trenderna för digitalisering och automatisering.

Viktiga resultat

Hexagon har återigen en organisk tillväxt och den bör även öka nästa år. Infrastruktur, konstruktion och Kina är viktiga drivkrafter. Manufacturing Intelligence minskar fortfarande, men ändå hade en positiv orderingång i förhållande till faktureringen under kvartalet. Mätteknik kommer att vara nyckeln eftersom digitalisering och automatiseringstrender fortsätter att accelerera och Hexagons produktportfölj är väl lämpad för att dra nytta av dessa trender.

Prognosöversyn

Vi spår en 6 procentig organisk tillväxt både 2021 och 2022 när tillväxten återhämtar sig efter pandemin och i takt med att digitaliserings- och automatiseringstrenderna accelererar. Besparingar och accelererande organisk tillväxt i kombination med kontinuerlig tillväxt av sin programvaruportfölj kommer att göra att marginalerna fortsätter att expandera. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 794 SEK (775).

Hufvudstaden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:175,00 SEK
Pris:117,00 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19 kl. 07:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 08:40.

UPPDATERING

Återställning av aktieutdelning men återhämtning runt hörnet

Vi reviderar ner våra estimat för kassaflödet från verksamheten och substansvärdet för 2021-2022 med måttliga 2 procent. Samtidigt räknar vi med en återställning av utdelningen till en lägre utgångspunkt. Med den starkaste balansräkningen i vår nordiska jämförelsegrupp (cirka 19 procent lån av fastighetsvärdet) och utrymme för återhämtning från andra halvåret 2021, borde en upprätthållen utdelning ha varit överkomlig tycker vi. Ändå pekade företaget på mindre generering av medel från verksamheten för helåret 2020, återköp av aktier och högre potentiell investeringsaktivitet framåt som skäl.

Viktiga resultat

Den negativa effekten från andra vågen drabbade Q4 med en kombination av hyresrabatter (31 miljoner SEK) och osäkra fordringar, vilket också förväntas delvis påverka Q1 2021. Fastighetsvärdena sjönk med cirka 1,8 procent under fjärde kvartalet (-6 procent 2020) med en oförändrad avkastning i kvartalstakt på 3,7 procent. Vi noterar att den externa värderingen ligger cirka 3 procent över Hufvudstadens interna värdering. Marknadshyrorna sågs ganska stabila och positiva utifrån nya hyresförhandlingar som gav 5 procent för 2020. Kontorssegmentet innebär sannolikt positiva siffror även för 2021 medan detaljhandeln är mer utsatt.

Prognosöversyn

Vi sänker 2021-2022 års kassaflöde från verksamheten med 0-2 procent medan 2021-2022 års utdelning återställs til de lägre 2,7 SEK och 2,9 SEK, från 4,3 SEK respektive 4,5 SEK. Ett mandat att återköpa aktier efterfrågas vid årsstämman men är inte en del av vårt basscenario, men det skedde trots allt ändå 2020. Vi bedömer att aktien handlas med substansvärdesrabatt på 33 procent jämfört med den nordiska jämförelsepremien om 15 procent. En viktig potentiell utlösande faktor för aktien för oss är fortsatta framsteg kring covid-19-vaccinationen, vilket skulle öka ökningen av nedgången för CBD-kontor / detaljhandel. Vi upprepar rekommendationen Köp och sänker riktkursen till 175 SEK (182).

Embracer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:290,00 SEK
Pris:249,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 08:40.

UPPDATERING

Solida tillväxtutsikter

Embracers Q3-resultat kom in bättre än förväntat, och medan färdiga spel för Q4 kommer att vara lägre än förväntat har utsikterna för 2021/22 förbättrats. Dessutom kommer Valheims oväntade starka resultat, som publiceras av Coffee Stain, också att ge tillväxt för spelsegmentet under fjärde kvartalet och eventuellt 2021/22. Till följd av de positiva utsikterna för 2021/22 ökar vi vår omsättningsprognos med cirka 4 procent medan våra EBITDA-uppskattningar ökade med 7 procent för 2021/2022.

Viktiga resultat

Embracer rapporterade en omsättning på 3 168 miljoner SEK och EBITDA på 879 miljoner SEK, vilket var starkare än vår prognos om 2 063 miljoner SEK och 802 miljoner SEK. Omsättningen drevs av Partnerpublicering medan Games var nära förväntningarna och EBITDA var stark tack vare en hög bruttomarginal med en växande andel digital försäljning. Ökningen av färdiga spel 2021/22 från 2-2,2 miljarder SEK till 2,5-3,0 miljarder SEK innebär en stark potential för organisk tillväxt det kommande året. Med 70 spelsläpp på programmet kommer koncernen inte att vara särskilt beroende av enskilda titlar, även om detta också innehåller två AAA-spel utöver Biomutant.

Prognosöversyn

Vi har ökat våra 2021/2022-prognoser med 4 procent och EBITDA med 7 procent. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 290 SEK (270).

Karo Pharma

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:55,00 SEK
Pris:48,80 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 08:40.

UPPDATERING

Q4-resultatet var något svagare än väntat

Vi uppdaterar våra prognoser efter Q4-rapporten, som var något svagare än väntat. Medan den organiska försäljningen blev positiv var den mycket begränsad, med tanke på att influensasäsongerna har varit mildare än vanligt till följd av covid-pandemin, vilket har minskat efterfrågan på influensastödda smärtstillande medel och hostrelaterade läkemedel. Resultatet var något svagare, med tanke på att företaget håller på att integrera gjorda förvärv.

Viktiga resultat

Försäljningen ökade med 11 procent, främst på grund av förvärvet produktportföljerna Proct (mars 2020) och Pevaryl (maj 2020). Den organiska tillväxten var begränsad till 1 procent, men fortfarande ett steg framåt från den negativa tillväxten på 10 procent under andra kvartalet och tredje kvartalet. Bruttomarginalen förbättrades till 49,3 procent, jämfört med 46,8 procent under Q4 2019. Förbättringen beror på mixen och marginalen påverkades positivt av de förvärvade produktportföljerna.

Prognosöversyn

Företaget förväntas fortsätta växa genom förvärv. Den organiska tillväxten förväntas bli 3-4 procent, med tanke på den tuffa jämförelsen jämfört med föregående kvartal. Förvärv förväntas finansieras delvis genom skuld och eget kapital. Den nuvarande 6x nettoskulden/EBITDA innebär förmodligen att större förvärv behöver finansieras med en blandning av eget kapital och skulder. Vi upprepar rekommendationen Behåll och sänker riktkursen till 55 SEK (60).

Offentliga Hus

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:17,00 SEK
Pris:15,41 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 08:40.

UPPDATERING

"Städat" inför 2021

Vi upprepar Köp samtidigt som vi sänker vår riktkursen från 17,2 SEK till 17 SEK, med anledning av Q4-rapporten samt ett lägre förvaltningsresultat och substansvärde i spannet 1-3 procent under 2021-2022. Vi noterar dock den solida tillväxttakten jämfört med tidigare år och lånets storlek i relation till fastighetsvärde hamnar under maxgränsen vilket innebär utrymme för ytterligare investeringar.

Viktiga resultat

Värdeökningen på fastigheterna blev cirka 0,2 procent efter justeringar. Vid fjärde kvartalet 2020 var den genomsnittliga fastighetsvärderingen 5,08 procent. Fortsatt låg påverkan från covid-19 (cirka 0,1 procent av hyrorna) tack vare stabila hyresgäster. Mer information kring budet från SBB på 15,4 SEK förväntas i mitten av mars.

Prognosöversyn

Fjärde kvartalet 2020 inkluderade ”engångskostnader” relaterade till börsintroduktionen och finansiering, som vi inte extrapolerar. Vi förväntar oss ingen utdelning eftersom nya investeringar är viktigare. Potentiella triggers på kort sikt, bortsett från uppdateringen av SBB-budet, bör främst vara nya investeringar. Vi upprepar rekommendationen Köp och sänker riktkursen till 17 SEK (17,20).

Leroy Seafood

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:72,00 NOK
Pris:61,96 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-19 kl. 07:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-19 kl. 08:40.

EFTER RAPPORT

Första anblick på fjärde kvartalet - västra Norge en positiv överraskning

Leroy Seafood Group rapporterade ett rörelseresultat om 441 miljoner NOK (vår prognos 378 miljoner NOK och Infront-konsensus 385 miljoner NOK). Företaget prognosticerar en volym för 2021 på 192 000 ton i Norge (samma som oss). Farming slog våra förväntningar med 42 miljoner NOK (+ 16 procent) som drevs av en stark takt i västra Norge men lägre vinst i centrala delarna. Utdelning på NOK 1,5 (vilket var något lägre än vår prognos på 1,7 NOK och konsensus NOK 1,78). Vi förväntar oss att aktien kommer att handlas upp 2 procent i och med den positiva utvecklingen i västra Norge. Vi upprepar Köp med riktkurs 72 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 813,5 -0,5% -0,2% 5,9%
OMXS30 2 015,8 -0,1% 0,3% 7,5%
OMXH25 4 845,2 -0,6% 0,5% 5,6%
OMXC20 1 489,6 -1,3% 0,9% 1,7%
OSEBX 981,2 -1,5% -1,5% 0,7%
OMXBB 1 178,8 -0,1% -0,2% 6,7%
Dow Jones 31 493,3 -0,4% 0,2% 2,9%
S&P500 3 914,0 -0,4% -0,1% 4,2%
Nasdaq C 13 865,4 -0,7% -1,1% 7,6%
SX5E 3 681,0 -0,5% 0,3% 3,6%
DAX 13 886,9 -0,2% -1,1% 1,2%
CAC40 5 728,3 -0,7% 1,0% 3,2%
RTS 1 446,7 -1,1% -1,0% 4,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 63,9 -0,6% 4,6% 23,4%
Guld 1 773,2 -0,4% -3,6% -6,1%
Silver 27,2 0,2% 0,1% 2,6%
Aluminium 2 147,0 2,4% 3,4% 8,5%
Bly 2 132,0 1,7% 2,5% 8,1%
Koppar 8 650,0 2,8% 4,3% 11,7%
Nickel 18 966,0 1,4% 2,0% 14,7%
Zink 2 837,0 1,0% 4,1% 4,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år 0,31 3,60 15,90 29,60
Norge, 10 år 1,35 -1,10 21,40 40,30
Tyskland, 10 år -0,33 3,90 13,50 24,40
GB, 10 år 0,64 5,90 17,80 43,80
USA, 10 år 1,29 -1,35 12,73 37,06
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,07 0,3% -0,2% 0,2%
USD / SEK 8,34 0,0% 0,3% 1,5%
GBP / SEK 11,63 0,7% 1,2% 3,6%
NOK / SEK 0,98 0,4% -0,2% 2,3%
DKK / SEK 1,35 0,3% -0,2% 0,3%
CAD / SEK 6,56 0,0% 0,0% 1,7%
CHF / SEK 9,29 0,1% -0,5% 0,0%
JPY / SEK 0,08 0,1% -0,7% -0,9%
EUR / USD 1,21 0,3% -0,5% -1,3%
USD / JPY 105,79 -0,1% 1,0% 2,5%
EUR / GBP 0,87 -0,3% -1,4% -3,3%
AUD / USD 0,77 0,1% -0,3% 0,3%
USD / CAD 1,27 0,0% 0,3% -0,2%
GBP / USD 1,39 0,7% 0,9% 2,0%
USD / NOK 8,49 -0,4% 0,5% -0,8%
EUR / NOK 10,26 0,0% 0,0% -2,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna lyckades dämpa den initiala nedgången något på torsdagen, men var fortsatt på lägre nivåer.

Vid stängning var Dow Jones industriindex ned 0,4 procent till 31.493. S&P 500 tappade 0,4 procent till 3.914, samtidigt som Nasdaqs kompositindex sjönk 0,7 procent till 13.865.

Varuhuskedjan Walmarts aktie var ned 6,4 procent. Bolaget kom med en rapport för det fjärde kvartalet som inte föll placerarna i smaken. Det justerade resultatet per aktie var 1:39 dollar, mot förväntade 1:51 dollar. Bolaget spår även att omsättningen, som uppgick till 152 miljarder dollar mot förväntade 147 miljarder, och vinsten per aktie kommer sjunka det kommande räkenskapsåret.

Bolaget kommer även att höja lönen för 425.000 anställda i USA till ett genomsnitt över 15 dollar i timmen.

Branschkollegan Macy's aktie var också ned, om 2,6 procent till 14 dollar per aktie. Bolaget fick dock en höjd riktkurs av Morgan Stanley med 5 dollar till 11 dollar per aktie, samtidigt som underviktrekommendationen upprepas.

Bland teknikaktierna noterades Apples aktie ned 0,9 procent och Teslas med 1,4 procent, samtidigt som Facebooks och Microsofts aktier sjönk 1,5 respektive 0,2 procent.

Cannabisbolaget Tilray gjorde en förlust i det gångna kvartalet, men den var mindre än marknaden räknat med. Bolaget planerar att genomföra en fusion med rivalen Aphria, en affär som väntas slutföras under det andra kvartalet. Tilrayaktien rasade 14 procent, efter en initial uppgång.

Molnkommunikationsplattformen Twilios aktie lyfte 7,6 procent. En oväntad vinst för det senaste kvartalet gladde marknaden och även intäkterna, som stärkts av nyligen gjorda förvärv, var bättre än förväntat.

Dataanalysbolaget Palantir redovisade en förlust för det fjärde kvartalet samt meddelade att omsättningstillväxten kan minska, något som skickade ned aktien 6,9 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 2 punkter till 1,29 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlades oregelbundet på torsdagen. Boliden stod som vinnare bland storbolagen, medan rapportfloden rörde om längre ned i listorna.

Vid stängning var OMXS30 ner 0,1 procent till 2.016. Aktier för 23,7 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

Bland storbolagen på OMXS30 hade Boliden ledartröjan och gruvbolagets aktie steg 1,8 procent. Strax bakom avancerade H&M och ABB 1,6 respektive 1 procent. I botten var Kinnevik ned 2,7 procent, efter onsdagens nedgång i spåren av beskedet att Zalando kommer att skiftas ut till aktieägarna.

Volvo tyngdes av uppgifter om att lastbilstillverkaren tvingats sänka produktionen i fabriken i belgiska Gent på grund av brist på halvledare. Vid stängning var aktien ned 1 procent.

Den mest omsatta aktien på Stockholmsbörsens huvudlista var Fingerprint, som adderade 10 procent till gårdagens rusning på 43 procent. Under dagen rapporterade Nyhetsbyrån Direkt att två blankare, Citadel och PDT Partners, har minskat sina korta positioner i aktien.

Instalco ökade såväl omsättning som resultat i det fjärde kvartalet. Bolagets vd Per Sjöstrand ser fram emot 2021 med tillförsikt med en högre orderbok än vid samma tidpunkt föregående år. Marknaden belönade rapporten med en uppgång på 6,6 procent.

Även Railcares rapport med rejält förbättrat rörelseresultat mottogs varmt och aktien steg 8 procent.

Sinchs rapport bjöd på en högre omsättning än väntat och en tillväxt på 84 procent i det fjärde kvartalet. Aktien inledde dagen med en uppgång på 9 procent men vände och stängde ned 2,1 procent.

Pandemin pressade ned Balcos omsättning i det fjärde kvartalet och bolaget har tvingats rensa orderboken från projekt som inte väntas kunna starta inom tolv månader. Bolaget bedömer att minskad orderingång och orderstock kommer att tynga även framöver. Aktien föll 5,6 procent.

Specialistläkemedelsbolaget Sobi hade också en sämre rapportdag och föll 9,2 procent, efter att ha lämnat en svagare prognos än väntat för helåret.

Det digitala magasinbolaget Readly gick med oförändrad förlust kring 48 miljoner kronor i fjärde kvartalet. Intäkterna steg med 34 procent till 99 miljoner kronor och antalet användare ökade i ungefär samma takt. Aktien var ned 3 procent.

Arcane Crypto föll tungt på First North. Flera bedömare har gått hårt åt bolaget de senaste dagarna och på torsdagen rapporterade norska Finansavisen att Nordeas analytiker Robert Næss sagt att han "aldrig skulle köpa" aktien. Vid stängning var aktien ner över 35 procent, efter att på onsdagen tappat 17 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Catena Behåll 410 SEK na na
NP3 Köp 131 SEK na na
Storytel Köp 270 SEK na na
Leroy Seafood Köp 72 NOK na na
REC Silicon Behåll 10 NOK na na
BW Offshore Köp 65 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:30 KPI jan -0.7% -1.2%
JP 01:30 Industri-PMI (prel) feb 49.8/46.1/47.1
03:00 Valueguard: Bostadspriser jan 1.3%/11.5%
DE 08:00 PPI jan 0.9%/0.4% 0.8%/0.2%
DE 09:30 Industri-PMI (prel) feb 56.5/46.5/50.4 57.1/46.7/50.8
EMU 10:00 PMI (prel) feb 54.4/45.9/48.0 54.8/45.4/47.8
EMU 10:00 Bytesbalans dec 24.6b
USA 15:45 Markit PMI (prel) feb 58.5/57.9/n.a. 59.2/58.3/58.7
USA 16:00 Försäljning befintliga bostäder jan 6.61m/-2.2% 6.76m/0.7%
SE 09:30 Riksbanken: protokoll från det penningpolitiska mötet 9/2

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Avance Gas BMG067231032 Inga tillkännagivanden
Nel NO0010081235 Inga tillkännagivanden
BW Offshore BMG1738J1247 Inga tillkännagivanden
BW Energy BMG0702P1086 Inga tillkännagivanden
Storytel SE0007439443 1, 3, 4
Golden Ocean Group BMG396372051 Inga tillkännagivanden
Frontline BMG3682E1921 Inga tillkännagivanden
Austevoll Seafood ASA NO0010073489 Inga tillkännagivanden
Wästbygg Gruppen SE0014453874 Inga tillkännagivanden
Citycon FI4000369947 3
Hexagon SE0000103699 3
Hufvudstaden SE0000170375 Inga tillkännagivanden
Embracer SE0013121589 Inga tillkännagivanden
Karo Pharma SE0007464888 Inga tillkännagivanden
Offentliga Hus SE0014829644 3
Leroy Seafood NO0003096208 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.