logo
Dagens analyser - måndagen den 22 februari 2021
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2021-02-22 kl. 08:35 Senast uppdaterat/publicerat: 2021-02-22 kl. 08:38 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,1% OMXS30 1,0% DJI 0,0% NASDAQ 0,1%
822,7 2 037,0 31 494,3 13 874,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Bouvet Köp 750 (730) NOK
Catena Behåll 413 (410) SEK
Storytel Köp 290 (270) SEK
NP3 Köp 143 (131) SEK
Austevoll Seafood ASA Köp 120 (109) NOK

Leroy Seafood

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:78,00 NOK
Pris:68,22 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-22 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-22 kl. 09:16.

EFTER RAPPORT

Är post-smolt en vinnande strategi?

Leroy Seafood slog förväntningarna med 17 procent i det fjärde kvartalet, vilket i sig var positivt. Avvikelsen mot förväntningarna drevs av lägre kostnader i västra Norge. Företaget menar att detta delvis drivits av post-smolt-utvecklingen och det tycker vi är mycket uppmuntrande. Förutom lägre kostnader börjar öringmarknaden också prestera, vilket raderar ut rabatten och eventuellt möjliggör en liten premie på kort sikt för västra Norge. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 78 NOK (72).

Viktiga resultat

Leroy Seafood har förbättrat sin kostnadsbas i västra Norge och guidar om förbättringar 2021 jämfört med 2020 - detta bland annat tack vare god biologi och post-smolt. Nordnorge guidar för vissa problem under det första kvartalet 2021. Vi spår en minskning med 5,5 NOK/kg avseende rörelseresultat/kg. Mellan-Norge tog ut små fiskar under kvartalet och lär se kostnadsförbättringar.

Prognosöversyn

Vi räknar med 192 000 ton för 2021, 43 procent slaktas i först halvåret och 57 procent under det andra halvåret. Vi räknar med en genomsnittlig årlig tillväxttakt när det gäller till volym om 2 procent för 2021-2030. Vi räknar med ett rörelseresultat/kg för Norge på 12 NOK för 2021 och 18,5 NOK/kg för 2022.

Avance Gas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:51,00 NOK
Pris:34,20 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker,Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-22 kl. 07:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-22 kl. 09:12.

EFTER RAPPORT

9-10 procent direktavkastning i väntan på 2023-prognos

Medan Q4 var lugnare än förväntat tillkännagav företaget en utdelning per aktie på 0,11 USD. Aktiekursen föll med 8 procent då det blev uppenbart att Avance Gas missade det fastställda målet på över 100 000 USD per dag som vi såg i januari. Men priserna har nu återgått från de extrema nivåerna som drevs upp av det kalla vädret i Asien till den nivå som vi förväntade oss vid vår senaste uppdatering kallat; "USAs fossila överlägsenhet 2.0". Vi gör därför inga förändringar i vår prognos för frakt-taxan för andra kvartalet i år och framåt, men vi tycker fortfarande att 45 procents rabatt på nuvarande substansvärde är för mycket och upprepar vår köprekommendation. Vi justerar dock ner vår riktkurs från 52 NOK till 51 NOK på grund av en starkare norsk krona.

Viktiga resultat

Hittills under första kvartalet har 70 procent av VLGC-dagarna fastställts till en genomsnittlig intäkt per fraktfartyg på 48 000 dollar per dag. På grund av detta förväntar vi oss en genomsnittlig intäkt per fraktfartyg uppnådd för det första kvartalet i år på USD 40500 / dag, vilket ger oss en ebitda på 35 miljoner dollar. Beställningen av ytterligare två VLGC: er med LPG-drift (fossil gas som gjorts flytande) ökar antalet verksamma dag prognosmässigt för 2023 med 13 procent. Vi värderar dem till USD 78 miljoner vardera, utan att det påverkar substansvärdet. Vår riktkurs på NOK51 baseras på 10 procents rabatt på företagets bruttovärde på ett års sikt.

Prognosöversyn

Vårt ebitda-estimat för 2021 ökade med 14 procent, medan 2022 och 2023 ökade med 3 respektive 14 procent. Vår justerade estimat för nettovinsten för 2021 är 54 miljoner dollar (konsensus 68 miljoner dollar), medan 2022 väntas bli 47 miljoner dollar (konsensus 87 miljoner dollar) och 2023 stiga till 101 miljoner dollar. Vi upprepar rekommendationen Köp och sänker riktkursen till 51 NOK (52).

Frontline

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:96,00 NOK
Pris:62,15 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker,Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-22 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-22 kl. 09:12.

EFTER RAPPORT

Mer uppsida trots det senaste rallyt

Siffrorna för Q1 2021 översteg våra förväntningar, och när vi uppdaterar vår modell lyfter vi 2021 års ebitda med 7 procent. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 96 NOK (95). Vi behåller våra prognoser för raterna och för fartygspriserna. Aktiekursen har ökat med 20 procent sedan vår större rapport, men vi ser fortfarande mer än 50 procents uppsida.

Viktiga resultat

Företaget uppger att återhämtningen av tankmarknaden är "på rätt väg" och de uppger även att de ser "extremt övertygande utsikter" när miljöstandarder förbättras.

Prognosöversyn

Vi ökar vår ebitda-prognos för 2021 med 7 procent och 2022-2023 med 1 procent. Vår justerade nettovinstprognos för 2021 är 75 miljoner USD (konsensus 74 miljoner USD), 2022 är 369 miljoner USD (konsensus 252 miljoner USD) och 2023 är 604 miljoner USD (konsensus 457 miljoner USD).

Bouvet ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:750,00 NOK
Pris:684,00 NOK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-22 kl. 07:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-22 kl. 08:38.

UPPDATERING

Vilket sätt att avsluta 2020!

Bouvet fortsätter att visa att man hanterar denna kris mycket bra. Tvåsiffrig organisk tillväxt och bra marginalexpansion resulterade i ytterligare ett kvartal av anmärkningsvärd tillväxt i resultatet per aktie. 2020 blev verkligen ett imponerande år. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 750 NOK (730). Framöver kan prispress skapa lite kortsiktig motvind, men företagets förmåga att behålla sitt starka varumärke och kultur, så att man kan fortsätta att attrahera anställda och bygga ytterligare skala, är den viktigaste aspekten av caset.

Viktiga resultat

Bouvet fortsätter att uppvisa sin flexibla kostnadsbas. Marginalen steg från 12 till 14 procent. Detta trots en stor ökning av lönekostnaderna under kvartalet. Med 10 procent i organisk tillväxt och 2-procentig marginalexpansion så ökade vinsten per aktie med 25 procent.

Prognosöversyn

Vi gör endast begränsade prognosförändringar då resultatet i det fjärde kvartalet låg nära våra höga förväntningar.

Catena

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:413,00 SEK
Pris:378,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-22 kl. 07:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-22 kl. 08:38.

EFTE RAPPORT

Mycket som förväntat

Catena redovisade underliggande resultat som till stora delar var som vi förväntade oss. Vi upprepar rekommendationen Behåll och höjer riktkursen till 413 SEK (410). Fastighetsrevideringarna överraskade dock positivt. Aktien handlas nära 33 procent över årets substansvärde så väldigt mycket är redan inprisat. Vi förväntar oss mer av detta från Catena. Det kommer projekt snarare än förvärv. Vi höjer nästa års substansvärde med 1,6 procent på grund av något lägre finansieringskostnader. Det gör också att vi höjer vår riktkurs.

Viktiga resultat

Catena rapporterade hyresintäkter som var exakt i linje med vår prognos. Förvaltningsresultatet var också som väntat. Orealiserade fastighetshöjningar uppgick till +3,8 procent, vilket kan jämföras med vår prognos om +1,8 procent. Den föreslagna utdelningen på 7,50 SEK var något över vår förväntan på 7,00 SEK

Prognosöversyn

Vi gör endast mindre ändringar av våra prognoser då resultatet inkom som vi väntat oss. Fastighetshöjningarna var klart bättre än vi prognostiserat. Det är mycket tydligt att avkastningen är under press från de senaste transaktionerna på den svenska marknaden. Vi har höjt våra förväntade höjningar i år från +4 till +5 procent och nästa år från +3 till +4 procent.

Storytel

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:290,00 SEK
Pris:235,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-22 kl. 07:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-22 kl. 08:38.

EFTER RAPPORT

Bra tillväxtutsikter för 2021-2023

Storytel rapporterade Q4-siffror som var nära förväntningarna medan de viktigaste nyheterna i rapporten var utsikterna för 2021. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 290 SEK (270). Företaget planerar att öka abonnenterna i Streaming-segmentet till 2,1-2,2 miljoner i slutet av 2021 (slutet av 2020 cirka 1,5 miljoner) medan streaming-intäkterna spås bli 2,4-2,5 miljarder SEK. Dessutom upprepar företaget sitt 2023-mål om att nå över 4 miljoner abonnenter vilka skall ge streaming-intäkter på nästan 5 miljarder SEK. Vi anser att detta borde vara positivt för aktien. Samtidigt ser det ut som bolaget kommer att investera mer i innehåll och marknadsföring än vi förväntat oss, vilket resulterar i sänkta resultatprognoser. Den långsiktiga lönsamhetspotentialen är dock oförändrad. Omsättningstillväxten är samtidigt det viktigaste talet att följa och vi höjer våra tillväxtprognoser för 2021-2023, vilket gör att riktkursen höjs.

Viktiga resultat

Storytel förutspår stark tillväxt under de kommande åren eftersom man växer på befintliga marknader samtidigt som det tillkommer nya marknader. Storytel förväntar sig att expandera till 25 marknader i slutet av 2021 och 40 marknader i slutet av 2023. År 2021 kommer tillväxten främst från Norden i kombination med västeuropeiska marknaderna medan de asiatiska, sydamerikanska och RoW-marknaderna kommer att vara viktigare för tillväxten 2022-2023.

NP3

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:143,00 SEK
Pris:124,80 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-22 kl. 07:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-22 kl. 08:38.

EFTER RAPPORT

Q4: Bättre med alla mått

NP3 rapporterade en gedigen Q4-rapport som överträffade våra förväntningar vad gäller hyresintäkter, förvaltningsresultat, revidering av fastighetspriser samt utdelning. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 143 SEK (131). Effekten från corona har varit begränsad och bolaget redovisade positiva nettouthyrningar både för fjärde kvartalet och för helåret 2020. Vi lyfter upp våra prognoser och höjer riktkursen. Aktien är fortfarande billig och handlas endast 12x FFO jämfört med branschgenomsnittet på 18x.

Viktiga resultat

NP3 redovisade hyresintäkter under fjärde kvartalet som överträffade våra förväntningar med 3 procent. Förvaltningsresultatet var 6 procent högre än vi väntat oss. Fastighetsvärdeförändringar uppgick till +1,8 procent under Q4 jämfört med vår förväntan på +0,1 procent. Den föreslagna utdelningen på 3,60 SEK var bättre än vår prognos om 3,50 SEK.

Prognosöversyn

Det underliggande resultatet var klart bättre än väntat. Vi inkluderar nu också JV med Sagax i våra prognoser. Detta leder till ökade FFO med 6 procent för i år och 9 procent för nästa år. Vi förväntade tidigare fastighetshöjningar på +1,5 procent för både 2021 och 2022. Nu har vi höjt vår prognos till 2 procent för vardera år.

Austevoll Seafood ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:120,00 NOK
Pris:97,25 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-22 kl. 07:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-22 kl. 08:38.

UPPDATERING

Bra vinstpotential 2021 och 2022

Leroy Seafood Group, LSG, hade ett bra kvartal med bra kostnadsförbättringar i södra Norge. Bolaget ägs till 52,7 procent av Austevoll. Detta ökar rörelseresultat ganska betydligt även för Austevoll. Dessutom höjer vi prognosen för 2021 års rörelseresultat på grund av försäljning av lager från en stark fiskesäsong i Peru. Företaget har ett stort lager av fiskmjöl som sannolikt kommer att säljas 2021. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 120 NOK (109).

Viktiga resultat

Framöver tror vi att den rabatt vi ser på Austevoll kommer att minska om resultatet hos Leroy Seafood Group skulle öka.

Prognosöversyn

Vi spår att LSG kommer att uppnå ett rörelseresultat/kg på 18,5 NOK till 2022, vilket höjer intäkterna för Austevoll. Vi tar inte hänsyn till stark tillväxt i de pelagiska segmenten för Austevoll.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 822,7 1,1% 0,3% 7,1%
OMXS30 2 037,0 1,0% 0,6% 8,7%
OMXH25 4 852,8 0,2% -0,2% 5,8%
OMXC20 1 484,2 -0,4% -1,1% 1,3%
OSEBX 993,6 1,3% 0,2% 2,0%
OMXBB 1 182,3 0,3% -0,6% 7,0%
Dow Jones 31 494,3 0,0% 0,1% 2,9%
S&P500 3 906,7 -0,2% -0,7% 4,0%
Nasdaq C 13 874,5 0,1% -1,6% 7,7%
SX5E 3 713,5 0,9% 0,5% 4,5%
DAX 13 993,2 0,8% -0,4% 2,0%
CAC40 5 773,6 0,8% 1,2% 4,0%
RTS 1 472,3 1,8% 0,7% 6,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,9 -1,6% 0,8% 21,4%
Guld 1 786,2 0,7% -1,7% -5,4%
Silver 27,0 -0,8% -0,4% 1,8%
Aluminium 2 135,0 -0,6% 2,8% 7,9%
Bly 2 122,0 -0,5% 0,3% 7,6%
Koppar 8 806,5 1,8% 6,5% 13,8%
Nickel 19 496,0 2,8% 6,2% 17,9%
Zink 2 864,0 1,0% 2,5% 5,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år 0,32 1,10 13,20 30,70
Norge, 10 år 1,36 0,80 18,60 41,10
Tyskland, 10 år -0,31 1,70 11,10 26,10
GB, 10 år 0,69 5,70 16,60 49,50
USA, 10 år 1,34 5,34 14,32 42,40
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,03 -0,4% -0,4% -0,2%
USD / SEK 8,27 -0,8% -0,5% 0,7%
GBP / SEK 11,59 -0,3% 0,7% 3,3%
NOK / SEK 0,98 -0,2% -0,2% 2,1%
DKK / SEK 1,35 -0,4% -0,4% -0,1%
CAD / SEK 6,56 0,1% 0,3% 1,8%
CHF / SEK 9,24 -0,6% -0,9% -0,5%
JPY / SEK 0,08 -0,7% -1,1% -1,5%
EUR / USD 1,21 0,4% 0,1% -0,9%
USD / JPY 105,63 -0,1% 0,6% 2,3%
EUR / GBP 0,87 0,0% -1,1% -3,3%
AUD / USD 0,79 1,6% 1,4% 1,9%
USD / CAD 1,26 -0,9% -0,8% -1,0%
GBP / USD 1,40 0,5% 1,2% 2,5%
USD / NOK 8,44 -0,6% -0,3% -1,4%
EUR / NOK 10,24 -0,1% -0,2% -2,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna dansade kring nollstrecket under fredagshandelns stängning. Cykliska aktier presterade bäst mot veckoslutet, medan investerare roterade ut från mer teknologirelaterad exponering. Vid stängning var Dow Jones industriindex oförändrad vid 31.495. S&P 500 backade 0,2 procent till 3.907, samtidigt som Nasdaqs kompositindex avancerade 0,1 procent till 13.875.

Markits kombinerade inköpschefsindex steg preliminärt till 58,8 i februari, jämfört med 58,7 föregående månad, vilket gav visst stöd till börsutvecklingen.

Fedchefen i New York, John Williams, talade under fredagskvällen med CNBC och manade till lugn inför överhettningsoron vissa ekonomer uttryckt. Han menade även att den något förhöjda räntenivån var en reaktion på investeraroptimism och inte heller något att lägga allt för stor vikt vid.

"Marknadssentimentet är relativt positivt och optimistiskt inför 2021/…/ Cykliska bolag kommer att prestera bättre i och med att ekonomin fortsätter att förbättras och vaccindistributionen fortsätter runt om i landet", sade Chris Zaccarelli, investeringschef vid Independent Advisor Alliance, enligt Reuters, rörande de cykliska bolagens prestation under fredagen.

Bland enskilda bolag noteras att Deere, som bland annat konkurrerar med Volvo Anläggningsmaskiner (VCE), steg 9,9 procent. Kvartalsresultatet och omsättningen slog analytikernas förväntningar och bolaget räknar med en vinstökning under räkenskapsåret 2021/2022.

Även Applied Materials handlades upp efter sin rapport. Aktien avancerade 5,3 procent. Intäktsprognosen för det gångna kvartalet slog marknadens förväntningar sedan efterfrågan ökat på bolagets produkter för halvledartillverkning i kölvattnet av den globala bristen på halvledare.

De tidigare "stanna hemma"-vinnarna Microsoft, Facebook och Netflix backade mellan 1 och 3 procent, vilket var en fortsättning på den gångna veckans trend av nedgångar för techbolagen.

Facebook pressade även av påtryckningar från brittiska och kanadensiska lagstiftare efter att bolaget hindrat australienska användare dela nyhetsartiklar fritt. Tilltaget i Australien kom efter att landet infört ny lagstiftning som tvingar bolaget att betala traditionella medier för deras innehåll.

Streamingplattformen Roku trotsade trenden och dock 3,2 procent efter att kvartalsintäkterna kommit in högre än vad marknaden räknat med.

IBM handlades ned 1,5 procent. Uppgifter att bolaget överväger en potentiell försäljning av IBM Watson Health, enligt källor som Wall Street Journal talat med, lyckades inte ge stöd åt aktien.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 4 punkter till 1,34 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Index steg på Stockholmsbörsen på fredagen och utvecklingen var därmed i linje med de ledande börserna på kontinenten. Lundin Mining handlades upp på sin rapport, medan specialläkemedelsbolaget Sobi fortsatte ned efter torsdagens bokslut.

Storbolagsindexet OMXS30 hade vid stängning stigit 1,1 procent till 2.037 och aktier för 25,7 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. Bland storbolagen var Boliden och Evolution vinnare med uppgångar på 4,6 respektive 3,8 procent. Bland förlorarna i OMXS30 fanns bland andra Ericsson och Astra Zeneca, där det sistnämnda tappade 2,7 procent och var svagast i indexet för dagen.

Gruvbolaget Lundin Mining handlades upp 8,3 procent efter att nettoresultatet på 119 miljoner dollar för det fjärde kvartalet överträffat analytikernas snittförväntningar.

En annan vinnare för dagen var molnkommunikationsbolaget Sinch som fått en höjd riktkurs av Nordea, till 2.000 kronor från tidigare 1.575, med bibehållen köprekommendation. Aktien lyfte 8,4 procent till 1.730 kronor.

Uppåt under hög omsättning gick även Fingerprint Cards, där storblankarna har fortsatt att täcka sina positioner. Aktien steg 3,2 procent.

AQ låg högt på omsättningslistan efter en storaffär där Aeternum Capital köpt 1,85 miljoner aktier i bolaget av grundarna PO Andersson och Claes Mellgren, till kursen 236:50 kronor. Försäljningarna motsvarade drygt 10 procent av aktierna i AQ, som steg 7,8 procent till 257 kronor.

Foodtechbolaget Bayn offentliggjorde på torsdagskvällen ett förvärv av munvårdsbolaget The Humble för drygt 800 miljoner kronor. Aktien handlades upp 2,4 procent.

Storytel backade däremot 2,5 procent efter att ha redovisat ett nettoresultat på -65,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet.

Sobi, som på torsdagen föll drygt 9 procent efter rapport, fortsatte ned 3,7 procent. Aktien har fått en sänkt rekommendation av Danske Bank och en rad sänkta riktkurser från olika banker. Analytiker beskrev bolagets prognos för 2021 som en besvikelse.

Organoclick var en av dagens starkaste aktier med ett lyft på 34 procent. Bolaget offentliggjorde ett femårigt ramavtal vars värde angavs till "runt 30 miljoner kronor per år".

Cell Impact, som säljer flödesplattor till tillverkare av bränsleceller, lyfte 10 procent efter sin rapport. Bolaget fortsatte att visa förlust, men den minskade i fjärde kvartalet samtidigt som intäkterna flerdubblades. Efterfrågan uppgavs enligt vd Pär Teike ha återvänt under fjärde kvartalet.

Livsmedelsbolaget Lohilo Foods lyfte 29 procent på beskedet att bolaget startar försäljning i Kina via Alibabas e-handelsplattform Taobao.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 10:00 IFO-index feb 90.5 90.1
USA 14:30 Chicago Feds nationella aktivitetsindex jan 0.52
USA 16:00 Ledande indikatorer jan 0.3% 0.3%
USA 16:30 Dallas Fed index feb 7.0

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Leroy Seafood NO0003096208 Inga tillkännagivanden
Avance Gas BMG067231032 Inga tillkännagivanden
Frontline BMG3682E1921 Inga tillkännagivanden
Bouvet ASA NO0010360266 Inga tillkännagivanden
Catena SE0001664707 Inga tillkännagivanden
Storytel SE0007439443 1, 3, 4
NP3 SE0006342333 3, 4
Austevoll Seafood ASA NO0010073489 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.