logo
Dagens analyser - tisdagen den 23 februari 2021
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2021-02-23 kl. 08:27 Senast uppdaterat/publicerat: 2021-02-23 kl. 08:30 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,3% OMXS30 -0,3% DJI 0,1% NASDAQ -2,5%
820,0 2 031,0 31 521,7 13 533,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Leroy Seafood Köp 78 (72) NOK
Avance Gas Köp 51 (52) NOK
Frontline Köp 96 (95) NOK
Storebrand Behåll 71 (65) NOK
BW Energy Köp 54 (58) NOK
Aker ASA Köp 862 (833) NOK

Fagerhult

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:48,00 SEK
Pris:52,10 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-23 kl. 13:43, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-23 kl. 14:05.

EFTER RAPPORT

Något blandat första intryck

Orderingången för Q4 var något sämre än väntat, medan resultatet var något bättre. Dock, förklaras det av en reverserad tilläggsköpeskilling. Kassaflödet var starkt och nettoskulden minskade till 2,8 miljarder SEK (3,3 miljarder SEK i Q3). Nettoresultatet lyftes av en skatteintäkt till följd av ny italiensk lagstiftning. Sammantaget, något blandade siffror och den svagare än väntade orderingången ger viss motvind till konsensusestimaten. Vi upprepar Köp och riktkursen 48 SEK.

FM Mattsson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 SEK
Pris:158,50 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-23 kl. 09:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-23 kl. 11:48.

EFTER RAPPORT

Mycket starka Q4-siffror

Producenten av kranar och blandare avslutade året mycket starkare än väntat med ett rörelseresultat på 63 miljoner SEK jämfört med vår prognos på 27 miljoner SEK. Skillnaden förklaras främst av marginalen, men försäljningen var också starkare. Stark försäljning genererar operativ hävstång, och mixen förbättrades på grund av Hotbath-förvärvet. Företaget drar nytta av semestra-hemma-trenden och förbättringar av hemmet. Rapporten förväntas ge stöd till aktiekursen och konsensusestimatet. Vi upprepar Köp med riktkurs 160 SEK.

BW Offshore

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:65,00 NOK
Pris:37,24 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-23 kl. 08:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-23 kl. 09:29.

UPPDATERING

Ett händelserikt år väntar

Vi upprepar vårt Köpråd på BW Offshore efter Q4-rapporten. Då nya kommande investeringar gör vårt antagande om en utdelningshöjning under andra kvartalet mindre troligt, ser vi dessa investeringar som två potentiella triggers för aktien 2021. Tillkännagivandet av villkor för ett nybyggnation (under andra kvartalet?) och lanseringen av BW Ideol under första kvartalet kan vara nästa triggers som driver på BW Offshore-aktien.

Viktiga resultat

BW Offshore indikerade att FID (slutligt investeringsbeslut) för en nybyggd FPSO sannolikt kommer att komma under första halvåret i år (vi hade förväntat oss andra halvåret). Tillkännagivandet av villkoren är mycket intressant och kan vara en stor utlösare för aktien. Den andra huvudsakliga utlösaren under första halvåret i år är noteringen av det flytande vindföretaget BW Ideol. Vår uppfattning är blandad med avseende på BWOs investering på 70 miljoner USD i caset. Det kan vara ett prisvärt insteg i en växande grön marknad, men det späder också ut FPSO-verksamheten och gör en utdelningshöjning mindre sannolik.

Prognosöversyn

Vi håller våra prognoser i huvudsak oförändrade. Efter att ha införlivat nivån på covid-19-kostnader under Q4 till hela 2021, så sänker vi vår prognos på EBITDA för 2021 med 2 procent. Vi upprepar Köp med riktkurs 65 NOK.

Royal Unibrew

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:750,00 DKK
Pris:620,00 DKK
Analytiker:Richard Withagen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-22 kl. 20:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-23 kl. 08:30.

UPPDDATERING

Rimliga förväntningar på 2020

Royal Unibrew har släppt ett företagssammanställt konsensus, vilket är i linje med våra prognoser. Vi förväntar oss breda utsikter för 2021, särskilt med tanke på den osäkra miljön. Våra prognoser för 2021 och 2022 ligger något högre än marknadens förväntningar. Vi upprepar Köp med riktkurs 750 DKK.

Storebrand

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:71,00 NOK
Pris:72,70 NOK
Analytiker:Peter Eliot
Chefsanalytiker, Head of Insurance
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-23 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-23 kl. 08:30.

UPPDATERING

Fortsatt berg- och dalbana

Vi återspeglar den stora senaste räntehöjningen i vår modell och värdering. Vid en beräknad solvensgrad på 175 procent kan man förvänta sig att kapitalavkastningen snart börjar. Vi lyfter dock fram ett antal faktorer att se upp med. Skulle avkastningen på överskottskapital börja 2023, ser Storebrands avkastning attraktiv ut i absoluta termer. Vi tycker dock att det liknar andra, mer defensiva försäkringsaktier. På kort sikt kommer aktien att förlora stöd från återköpsprogrammet.

Viktiga resultat

Det går att argumentera för att Storebrands aktiekurs borde ha utvecklats bättre än den gjort nyligen med tanke på den mycket kraftiga räntehöjningen vi har sett. Vi förutspår nu en solvensgrad för Q1 2021 utan övergångar på 175 procent. Vi anser dock att en överhängande avkastning på överskottskapital är osannolik med tanke på den senaste tidens volatilitet i solvensgraden och mot bakgrund av den kommande översynen av solvensen. Vi förväntar oss förestående nyheter om skattebeslut, som representerar 2,8 miljarder NOK uppsida eller 1,8 miljarder NOK nedsida, motsvarande + 9 procent / 6 procent på solvensgraden. Storebrands aktiekurs har nyligen fått stöd av betydande återköp av aktier för att finansiera incitamentsprogram för anställda men det stödet slutar idag.

Prognosöversyn

Vi minskar vår kostnad för eget kapital till 10 procent och ger Storebrand mer kredit för kapitalavkastningen förutsatt att återköp av aktier börjar 2023. Detta ökar vår riktkurs. Vi upprepar rekommendationen Behåll och höjer riktkursen till 71 NOK (65).

BW Energy

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:54,00 NOK
Pris:24,34 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-23 kl. 07:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-23 kl. 08:30.

UPPDATERING

Borren börjar snurra igen

Efter BW Energys Q4-rapport upprepar vi vår starka övertygelse om aktien samtidigt som vi sänker vår riktkurs till följd av det nya antalet aktier efter den riktade placeringen under Q1 2021. Framöver kommer fokus att riktas mot borrning av Hibuscus-fyndet, vilket skulle kunna visa på resurser värderade till 16 NOK per aktie i vår beräkning. Tilläggsvolymerna i Gabon tas i bruk under andra halvåret 2021 och kassaflödet kommer att förbättras från och med då.

Viktiga resultat

Vi har implementerat det nya antalet aktier efter placeringen och därmed sjunker vår värdering till 54 NOK per aktie, vilket är vår reviderade riktkurs. 2021 ser ut att bli tungt på kapitalinvesteringar och bolaget har ett kontantunderskott för 2021 enligt vår USD-prognos för året med ett brentoljepris på 55 dollar per fat. För 2022 och 2023 har vi fritt kassaflödes-avkastning på 16 procent respektive 54 procent. Fokus riktas nu mot utvärderingsborrningarna vid Hibiscus-fyndet, där företaget riktar sig mot ytterligare uppsida värderat till 16 NOK per aktie över de senaste aktiekursnivåerna.

Prognosöversyn

På grund av den guidade nivån för hur mycket råvara som kan bärgas under 2021 är lägre än vår prognos så drar vi ner våra 2021-prognoser. Vårt estimat för 2022 är högre när vi höjer råoljeprognosen för året. Vi värderar BW Energy till summan av delarna, där vi har ett detaljerat diskonterat kassaflöde för varje tillgång som anses vara kommersiell. Vi upprepar rekommendationen Köp och sänker riktkursen till 54 NOK (58).

Bakkafrost

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:700,00 NOK
Pris:660,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-23 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-23 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Första titt på Q4 2020

Bakkafrost redovisade ett rörelseresultat på 89 miljoner DKK (vår prognos låg på 107 miljoner DKK och konsensus på 124 miljoner DKK). Volymvägledningen för 2021 på Färöarna är 66 000 ton (tidigare 62 500 ton) och Skottland 40 000 ton (tidigare 44 000 ton) - denna mix är gynnsam eftersom Färöarna har högre marginal än Skottland. Företaget tillkännager en utdelning på DKK 3,65 (i linje med vår prognos på 3,5 DKK, konsensus på 5,0 DKK). Färöarna var relativt nedslående under kvartalet med rörelseresultat på 63 DKK miljoner mot vår prognos på 86 DKK miljoner. Skottland är ganska i linje (men fortfarande svagt), medan mervärdesprodukter ligger över våra prognoser och foder under prognoser. Vi förväntar oss att aktien kommer att handlas mot det negativa hållet idag - främst drivet av vad som verkar vara svagt bestånd i Skottland, eftersom de höjer kostnadsutsikterna - men vi väntar och ser om det kommer fler kommentarer om detta på webbsändningen. Vi upprepar Köp med riktkurs 700 NOK.

Aker Asa

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:862,00 NOK
Pris:707,50 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-23 kl. 07:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-23 kl. 08:30.

UPPDATERING

Rider på den gröna vågen

Aker ASAs Q4-resultat visade sig vara en användbar uppdatering av det aktuella läget i det Norge-baserade holdingbolaget. Arbete pågår för att diversifiera Aker ASA bort från olja och gas genom noteringen av Aker Horizons (Aker ASAs gröna del), som slutfördes tidigare under första kvartalet 2021.

Viktiga resultat

Aker fortsätter att rida på den gröna vågen genom sitt gröna dotterbolag Aker Horizons. Tillsammans med Aker Clean Hydrogen täcker Aker-gruppen nu större delen av värdekedjan i det förnybara segmentet som utvecklare. Vårt värdejusterade substansvärde per aktie uppgår till 891 NOK, vilket kan jämföras med aktiekursen på 736 NOK, eller en rabatt på 17 procent. Vi höjer vår riktkurs till 862 NOK, främst på grund av värdeökningen på Horizons. Fair-value-rabatten som vi lagt på vår värdering uppgår till 1,014 NOK, motsvarande 15 procent.

Prognosöversyn

Aker ASAs underliggande kostnader under Q4 ifjol var högre än vår prognos. Vi har därför höjt våra estimat för driftskostnader per år och därför har vi justerat ner våra prognoser gällande EBITDA-resultatet under prognosperioden. Vi värderar Aker ASA baserat på marknadsvärden för sina börsnoterade enheter, ej bevakade av oss, tillsammans med våra riktkurser där det är tillämpligt. På vår analys har vi lagt en 15 procent innehavsrabatt. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 862 NOK (833).

Tomra Systems ASA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:425,00 NOK
Pris:373,90 NOK
Analytiker:Knut-Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-23 kl. 07:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-23 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Pantinitiativ driver tillväxt!

Tomra rapporterade EBIT för Q4 som var 16 procent över förväntningarna med utmärkt kassaflöde från verksamheten, god kostnadskontroll och en orderingång cirka 10 procent över förväntningarna. Flera spännande initiativ gällande pant i Nederländerna, Slovakien, Lettland och Skottland kommer att driva insamlingsverksamheten 2021/2022, medan vi inväntar potentialen på 200 000 maskiner i EU, relaterat till EU:s plastdirektiv. Sorteringsverksamheten fortsätter att påverkas något negativt av covid-19, men då pandemin förhoppningsvis avtar med det vaccin som administreras borde vi åter kunna se fram emot en mycket solid tillväxt. Vi upprepar Behåll med riktkurs 425 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 820,0 -0,3% -0,8% 6,7%
OMXS30 2 031,0 -0,3% -0,4% 8,3%
OMXH25 4 833,7 -0,4% -1,2% 5,4%
OMXC20 1 455,9 -1,9% -3,8% -0,6%
OSEBX 1 003,3 1,0% 0,8% 3,0%
OMXBB 1 180,1 -0,2% -0,8% 6,8%
Dow Jones 31 521,7 0,1% 0,2% 3,0%
S&P500 3 876,5 -0,8% -1,5% 3,2%
Nasdaq C 13 533,0 -2,5% -4,0% 5,0%
SX5E 3 699,9 -0,4% -0,9% 4,1%
DAX 13 950,0 -0,3% -1,1% 1,7%
CAC40 5 767,4 -0,1% -0,3% 3,9%
RTS 1 455,3 -1,2% -2,7% 4,9%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 65,2 3,7% 4,5% 25,9%
Guld 1 807,5 1,2% -0,5% -4,2%
Silver 27,4 1,8% 1,4% 3,6%
Aluminium 2 153,5 0,9% 3,7% 8,9%
Bly 2 152,0 1,4% 1,7% 9,1%
Koppar 9 067,5 3,0% 9,6% 17,1%
Nickel 19 689,0 1,0% 7,2% 19,0%
Zink 2 889,5 0,9% 3,4% 6,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år 0,29 -3,50 9,70 27,20
Norge, 10 år 1,35 -0,40 18,20 40,70
Tyskland, 10 år -0,36 -4,20 6,90 21,90
GB, 10 år 0,67 -2,60 14,00 46,90
USA, 10 år 1,36 1,45 15,77 43,85
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,04 0,1% 0,0% -0,1%
USD / SEK 8,27 0,0% 0,0% 0,7%
GBP / SEK 11,63 0,3% 1,0% 3,6%
NOK / SEK 0,97 -0,6% -1,3% 1,6%
DKK / SEK 1,35 0,1% 0,0% 0,0%
CAD / SEK 6,56 0,0% 0,2% 1,7%
CHF / SEK 9,22 -0,2% -0,8% -0,7%
JPY / SEK 0,08 0,5% 0,3% -1,0%
EUR / USD 1,21 0,1% 0,0% -0,8%
USD / JPY 105,08 -0,5% -0,3% 1,8%
EUR / GBP 0,86 -0,2% -0,9% -3,5%
AUD / USD 0,79 0,5% 1,6% 2,4%
USD / CAD 1,26 0,1% -0,2% -1,0%
GBP / USD 1,41 0,3% 1,0% 2,8%
USD / NOK 8,49 0,6% 1,3% -0,8%
EUR / NOK 10,31 0,7% 1,3% -1,6%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna utvecklades i olika riktningar under måndagen. Dow Jones vände till plus efter den initiala nedgången och Nasdaq fortsatte att dyka.

Vid stängning var Dow Jones industriindex upp 0,1 procent till 31.522. S&P 500 backade 0,8 procent till 3.877, samtidigt som Nasdaqs kompositindex föll 2,5 procent till 13.533.

Flygbolag gick däremot motströms, då Deutsche Bank gick ut med flera köprekommendationer inom sektorn. United, Delta, Southwest, Jetblue och American var de aktier som blev höjda till köp. Ett axplock av kursrörelserna visar att Uniteds aktie klättrade 3,5 procent, medan Southwest och Americans aktier ökade 3,8 respektive 9,4 procent.

Som grädde på moset fick även ett flertal aktier inom samma sektor uppjusterade riktkurser av Bank of America. United, Delta och Jetblue var de bland de ovannämnda aktierna som fick riktkursen höjd. United fick kursen höjd från 39 dollar till 43, Delta från 42 till 46 och slutligen Jetblue från 16:50 till 19:50 dollar. Jetblues aktie adderade 6,3 procent.

Fortsatt inom turismaktier meddelade kryssningsbolaget Royal Caribbean att framtida bokningar kommer in i liknande volymer och högre snittpriser än innan pandemin.

Kryssningsbolaget rapporterade också för kvartalet, där förlusten per aktie var mindre än förväntad.

Aktien rusade 9,3 procent, där uppgången smittade av sig till branschkollegorna. Aktierna för Carnival och Norwegian Cruise Line adderade 6 respektive 6,4 procent.

Teknikaktier fortsatte däremot ned. Appleaktien noterades 3 procent lägre, samtidigt som Teslas aktie rasade 8,6 procent.

Flygplanstillverkaren Boeings aktie stängde ned 2 procent efter beskedet om att vissa av Boeings jetflygplan 777 stoppas från flygningar, efter en incident under helgen då en flygplansmotor av märket Pratt & Whitney 4000 hos flygbolaget United Airlines gick sönder under en flygning. Aktien var initialt ned i öppningen.

Gamestops aktie steg 13,3 procent. Keith Gill, som blev känd på Redditforumet "Wallstreetbets", har dubblat sin insats i Gamestop till totalt 100.000 aktier.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 1 punkt till 1,35 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen slutade lätt nedåt på måndagen och utvecklingen var ungefär i linje med de ledande Europabörserna.

Kritik från Sectra mot diagnostikbolaget Lumitos presskommunikation fick Lumito och två andra bolag i investmentbolaget Cardeons portfölj att falla brant.

Vid stängning hade OMXS30 sjunkit 0,3 procent till 2.031 och aktier för 26,6 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Bland storbolagen var SCA svagast med en nedgång på 2,4 procent, men även Kinnevik och Atlas Copco tappade drygt 2 procent vardera.

På plussidan inom OMXS30 toppade livecasinobolaget Evolution som stärktes 5,6 procent. Alfa Laval och Swedish Match gick hyggligt och ökade 1,9 respektive 1,1 procent.

Diagnostikbolaget Lumito föll 48 procent efter att ha fått kritik från Sectra för ett pressmeddelande i torsdags om ett "samarbete". Det finns inget samarbete utan Lumito har bara köpt en produkt från bolaget, sade Sectras vd Torbjörn Kronander till Dagens industri.

Lumitos vd Urban Widén insisterade dock på måndagen på att det finns ett samarbetsavtal mellan bolagen.

Även andra bolag som likt Lumito har Cardeon som största ägare sjönk. Spectracure föll 31 procent och Prolight tappade 16 procent.

Marknadsundersökningsbolaget Cint föll tillbaka 7,7 procent till 92:33 kronor efter fredagens starka noteringsdebut på Stockholmsbörsen, då aktien handlades upp till 100 kronor – långt över priset inför noteringen som var 72 kronor.

Fingerprint Cards fortsatte förra veckans starka utveckling och steg ytterligare 5,1 procent. På en månad har aktien stigit 59 procent.

Immunicum steg 3,9 procent efter att ha presenterat uppdaterade överlevnadsdata i Mereca-studien med läkemedelskandidaten ilixadencal vid behandling av njurcancer.

Teknikkoncernen Sdiptech steg 14 procent efter att ha aviserat förvärv av bolag verksamma inom utveckling och tillverkning av laddningsutrustning och -system för elfordon. Sdiptech höjde sin marginalprognos mot bakgrund av affärerna.

Bublars dotterbolag Sayduck har tecknat ett licensavtal med Micro Star International (MSI), ett bolag inom avancerad elektronik för spelsektorn. Bublar stärktes 7,7 procent.

En annan vinnare var e-handelsplattformen CDON som steg 20 procent. ADW Capital, som är ny storägare sedan en tid tillbaka, ser mycket ljust på utsikterna för bolaget enligt uttalanden till Dagens Industri.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Tomra Systems ASA Behåll 425 NOK na na
FM Mattsson Köp 160 SEK na na
SBB Köp 36 SEK na na
Bakkafrost Köp 700 NOK na na
Fagerhult Köp 48 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
CN 02:30 Husprisindex jan
SE 09:30 SCB: arbetslöshet jan n.a./8.9% 8.2%/8.7%
EMU 11:00 KPI (def) jan 0.2%/0.9% 0.2%/-0.3%
USA 15:00 S&P/CS husprisindex dec 1.42%/9.08%
USA 16:00 Hushållens konfidensindikator feb 90.0/n.a./n.a. 89.3/84.4/92.5
USA 16:00 Richmond Fed Index feb 14
USA 16:00 FED: Jerome Powell presenterar halvårsvis rapport och frågas ut inför senatens bankkommitté

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Fagerhult SE0005935558 Inga tillkännagivanden
FM Mattsson SE0001116021 Inga tillkännagivanden
BW Offshore BMG1738J1247 Inga tillkännagivanden
Royal Unibrew DK0060634707 Inga tillkännagivanden
Storebrand NO0003053605 Inga tillkännagivanden
BW Energy BMG0702P1086 Inga tillkännagivanden
Bakkafrost FO0000000179 Inga tillkännagivanden
Aker Asa NO0010234552 Inga tillkännagivanden
Tomra Systems ASA NO0005668905 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.