logo
Dagens analyser - fredagen den 26 februari 2021
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2021-02-26 kl. 08:30 Senast uppdaterat/publicerat: 2021-02-26 kl. 08:33 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,2% OMXS30 0,1% DJI -1,8% NASDAQ -3,5%
819,8 2 038,9 31 402,0 13 119,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Mekonomen Köp 130 (125) SEK
Brinova Köp 37 (36) SEK
Indutrade Behåll 199 (167,67) SEK
Salmones Camanchaca Behåll 66 (54) NOK

Odfjell Drilling Ltd

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:27,00 NOK
Pris:21,70 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-26 kl. 07:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-26 kl. 10:19.

EFTER RAPPORT

Ett bra sätt att avsluta 2020 på

Odfjell Drilling fortsatte att ge ett starkt resultat och avslutade 2020 på en mycket solid nivå (slog estimaten och utrustningen igång 99 procent av tiden under Q4). Detta har lyft aktien under de senaste månaderna, men synligheten i termer av eftersläpningar är nästan lika bra som någonsin. Med flera kommande kontraktförlängningar som potentiella utlösare under första halvåret är vi fortfarande positiva till ärendet.

Viktiga resultat

Nischmarknaden för riggar i de tuffaste miljöerna är fortsatt stark och de senaste kontraktstilldelningarna med dagsintäkter på cirka 300 000 USD indikerar motståndskraft på marknaden i den svåraste miljön. Kontraktsförlängningar för DS Nordkapp, DS Stavanger och DS Atlantic är alla potentiella triggers för aktien under första halvåret och därmed förblir vi köpare.

Prognosöversyn

Vi uppdaterar vår modell med lägre avskrivningar framöver, vilket höjer våra prognoser för rörelseresultat, och vinst per aktie. Vi gör inga förändringar i våra intäkter och ebitda-prognoser för 2021-2022. Med ett kassaflöde bättre än väntat under det fjärde kvartalet och fortfarande 20–30 miljoner USD kvar av kontanter av kontraktet med Total är vår nettoskuld vid utgången av 2021 lägre.

Kongsberg Automotive

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:4,50 NOK
Pris:3,38 NOK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-26 kl. 08:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-26 kl. 10:19.

EFTE RAPPORT

Slutlig Q4 i linje med omvänd vinstvarning - utsikterna något under

Kongsberg Automotive rapporterade slutliga Q4 2020-resultat i linje med den omvända vinstvarningen i mitten av januari, även om utsikterna för 2021 ligger 5-7 procent bakom vår prognos. Ebit-resultatet på 23 miljoner EUR är något bättre exklusive en garantiavgift på 5 miljoner EUR i divisionen Powertrain & Chassis. Resultatet som var något bättre balanseras av att bolagets utsikter ligger under vår prognos, håll också i åtanke att det fortfarande är tidigt på året. Sammantaget förväntas en neutral reaktion. Vi upprepar Köp med riktkurs 4,50 NOK.

SalMar

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:630,00 NOK
Pris:593,60 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-26 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-26 kl. 10:17.

UPPDATERING

Inkluderar mer offshore på längre sikt

Vi lyfter vår SalMar riktkurs från 580 NOK till 630 NOK främst på grund av en ökning med 32 NOK per aktie på grund av ytterligare offshore-volymer i våra prognoser och ytterligare gröna tillväxtförvärv, vilket ger en viss volymtillväxt i centrala och norra Norge. Vi uppskattar att SalMar kommer att uppnå en årlig genomsnittlig volymtillväxt på 6,4 procent under 2020-3030 driven av 80 000 ton från offshore. I vår offshore-beräkning uppskattar vi kapitalinvesteringarna per kilo till 160 NOK, vilket inkluderar 80 NOK/kg från offshore och 80 NOK/kg från investeringar i smolt (ungfisk). Eftersom vi också inkluderar en utdelningsgrad på 80 procent tycker vi att aktiecaset borde nå god tillväxt i vinst per aktie och en hygglig utdelningsavkastning och därmed hålla fast vid Köp trots något begränsad uppsida riktkursmässigt.

Viktiga resultat

Även om den norska regeringen inte har fastställt reglerna för hur offshore-fiskbruket kommer att se ut i framtiden, väljer vi att ta med 80 000 ton i våra prognoser. Vi inkluderar 80 000 ton i offshore-volymer för SalMar i centrala Norge men inser också att dessa volymer kan komma från andra platser i världen. Så länge offshore-licenser är gratis tror vi att lösningen åtminstone kommer att vara i nivå med landbaserad med tanke på den låga kostnaden/kg och måttlig kapitalinvesteringar per kg.

Prognosöversyn

Vi uppskattar ett ebit/kg på 25 NOK 2022 och en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 6,4 procent under perioden 2020-3030 - vi normaliserar ebit/kg för företaget till 20 NOK/kg. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 630 NOK (580).

Subsea 7

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:120,00 NOK
Pris:92,08 NOK
Analytiker:Kevin Roger
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-26 kl. 07:50, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-26 kl. 10:17.

EFTER RAPPORT

Fortfarande ett av våra favoritnamn

Bolaget redovisade ett gott resultat, överraskade oss positivt med en utdelning och gav under konferenssamtalet en självsäker framtid gällande de kommande två åren. Vi uppdaterar våra siffror efter helåret 2020 och bekräftar vårt investeringscase på bolaget som verkar vara ett måste inom segmentet energiutrustning, med hög exponering för förnybar havsbaserad vind.

Viktiga resultat

Vi har ökat vår orderingång från SURF 2021 från 2,5 miljarder USD till 3 miljarder USD, eftersom ledningen är övertygad om att kunna säkra fler order under 2021 än 2020. Stora projekt som Bacalhau och Scarborough kommer ge stöd till det. Vi tror fortfarande att Renewables-verksamheten skulle kunna delas upp, även om ledningen verkar vara mindre benägen att göra så. När det gäller förnybara energikällor uppgav ledningen flera gånger att 2021-intäkterna borde visa sig vara en bra dynamik för att nå sin vägledning i mitten av spannet (1 miljard USD i intäkter och högre än 10 procent ebitda-marginal). Det fria kassaflödet kommer att förbli mycket starkt de närmaste tre åren (totalt 1,1 miljarder USD).

Prognosöversyn

Vi har ökat vår prognos gällande försäljningen för 2021 med 11 procent till USD 4,3 miljarder, varav USD 4 miljarder utgör stöd av eftersläpningen. Vi har också ökat prognosen för försäljning under perioden 2021-2022 något. Vi har antagit ett något mer konservativt synsätt på ebitda och minskat 2021-prognosen med 6 procent och 2022-2023 med mindre än 1 procent. Vi ser fortsatt köpläge och upprepar Köp med riktkurs 120 NOK.

ISS

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 DKK
Pris:113,90 DKK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-26 kl. 07:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-26 kl. 10:17.

EFTER RAPPORT

Långsam återhämtning framåt

ISS rapporterade ett Q4 2020-resultat i linje med våra förväntningar och deras egen vägledning. Utsikterna för 2021 upprepades med en positiv organisk tillväxt, marginal över 2 procent och något positivt fritt kassaflöde trots att pandemin fortfarande påverkade resultatet betydligt under första kvartalet. Likaså upprepades målen om en vändning med en uthållig marginal på över 4 procent in i 2023 och en nettoskuld/ebitda under 3x. Företaget har också förenklat sin redovisning något och gett vägledning för begränsade omstruktureringskostnader framåt (ca 20 baspunkter).

Viktiga resultat

Området mat drabbades mest under pandemin med en negativ påverkan om 30 procent, medan rengöring var motståndskraftig vid -1 procent och övrigt med -4 procent. Totalt innebar det en organisk tillväxt under 2020 på -6,5 procent. Rörelsemarginalen före omstrukturering och andra engångsposter som hackerattacken förbättrades från 0,1 procent under första halvåret 2020 till 0,8 procent under andra halvåret 2020. Nettoskulden uppgick till 15,8 miljarder DKK eller 7,3x justerad ebitda, långt över företagets mål om 3x vid utgången av 2022. Förväntade avyttringar som gav 2 miljarder DKK behövdes för att nå målet och kunna börja betala utdelningen igen. Vi upprepar rekommendationen Köp och sänker riktkursen till 130 DKK (135).

Nanoform

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8,50 EUR
Pris:8,12 EUR
Analytiker:Arsene Guekam
Chefsanalytiker, Head of Biotech Research
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-26 kl. 08:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-26 kl. 10:17.

EFTER RAPPORT

2020 års resultat – nytt affärsmål för närtid

Nanoform släppte sina siffror för helåret 2020 och korta/medellånga mål. Företaget rapporterade en vinst per aktie på 0,35 EUR (jämfört med 0,19 EUR 2019). Intäkterna ökade till 687 000 EUR 2020 jämfört med 49 000 EUR förra året. Rörelseresultatet och nettoförlusten uppgick båda till 19,4 EUR, vilket ledde till en grundläggande förlust på 0,35 EUR mot en förlust på 0,19 EUR förra året. Kassan uppgick till 61 miljoner EUR vid årets slut. Nanoform bekräftade sina tidigare mål på medellång sikt, medan den uppdaterade sin guidning för verksamheten på kort sikt och lade till minst tre nya icke-GMP-linjer 2021 och två nya GMP-linjer 2022. Vi upprepar Köp med riktkurs 8,50 EUR.

Borr Drilling

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:4,00 NOK
Pris:10,90 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-26 kl. 08:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-26 kl. 10:17.

EFTER RAPPORT

Q4-siffror i linje, nya uppdrag är tillkännagivna

Borr Drilling rapporterade ett ebitda för fjärde kvartalet om 4 miljoner USD, jämfört med vår prognos på 3 miljoner USD och konsensus på 1 miljon USD. Justerad ebitda var 7 miljoner USD. Fyra riggar har säkrat nytt arbete; ett treårigt kontrakt (LOA) för Skald i Thailand och totalt 300 dagar spritt över tre riggar i Mexiko. Med Q4 i linje och de nya kontrakten tror vi att aktien öppnar något positivt jämfört med konkurrenter idag. Ledningen är värd för ett konferenssamtal idag klockan 15:00 CET. Vi upprepar Minska med riktkurs 4 NOK.

Hoegh LNG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:25,00 NOK
Pris:18,78 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-26 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-26 kl. 10:17.

EFTER RAPPORT

Inga förändringar i sikte

Fjärde kvartalet var i linje med förväntningarna och medan vi gör begränsade förändringar i våra prognoser minskar vi förväntade försäljnings- och administrationskostnader något. Företaget har lagt till två potentiella nya projekt i sin pipeline, medan det har tagit bort ett sedan Q3-rapporten. Dessutom upprepade företaget en fast övertygelse om att alla öppna fartyg kommer att ha långvariga kontrakt nästa år, i linje med våra egna förväntningar.

Viktiga resultat

Vi sänker vår modellerade SG&A-kostnader (försäljnings-, generella och administrativa kostnader) från 47 miljoner USD till 41 miljoner USD årligen. Detta är konservativt jämfört med företagets vägledning om 30-35 miljoner USD. Förutom de tre projekten för vilka HLNG har valts ut som FSRU-leverantör, finns bolaget med i fem pågående anbud, med ett projekt tillagt i Afrika och ett i Latinamerika sedan Q3. Ett bilateralt projekt har tagits bort medan projektet på Cypern kvarstår.

Prognosöversyn

Vi ökar ebitda för 2021-2023 med 1-2 procent eftersom vi förväntar oss lägre SG&A-kostnader. Vår justerade nettovinstprognos för 2021 är 38 miljoner USD (konsensus -33 miljoner USD), 2022 har vi satt 11 (konsensus 20 miljoner USD) och 54 miljoner USD för 2023 (konsensus -26 miljoner USD). Vi upprepar Köp med riktkurs 25 NOK.

Orsted

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:1 500,00 DKK
Pris:1 010,00 DKK
Analytiker:Ingo Becker, CFA
Chefsanalytiker, Head of Utilities/Renewable Energy
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-26 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-26 kl. 10:17.

UPPDATERING

Fondflöden skapar köpläge

Fondflöden har skapat en berg- och dalbana för hållbarhetsaktier de senaste två kvartalen, vilket skapat ett utmärkt köpläge för investerare. Stora oljebolag skapar störningar inom vindkraftsindustrin offshore genom ett sent men aggressivt marknadsinträde. Vi förväntar oss att trycket från oljesidan kommer att lätta när projekt säkrats för de kommande 1-2 åren. Vi förväntar oss en vindkraftsindustri som är oligopolistisk i sin karaktär där det (utan hävstång) går att nå projektavkastning efter skatt på 5 procent, drivet av oljans högre genomsnittliga kapitalkostnad, vilket bör sätta ett golv på avkastningen. Örsteds lägre kapitalkostnader, som vi anser vara oåtkomliga för (framväxande) fossila/ ena oljehybrider, bör säkerställa en fortlöpande värdeskapande. Vår riktkurs på 1 500 DKK förutsätter att projektvinsterna kommer att sjunka från över 100 procent i genomsnitt till 25 procent när stora oljebolag kommer in på marknaden innan den återhämtar sig till 75 procent. Alternativt kan vi anta offshore-utbyggnadsvärde för cirka 1,5GW (el) årligen fram till 2050, vilket antas fallande från mer än 20 miljoner DKK/MW (el) till 5 DKK / MWh (el) innan vi återhämtar oss till 15 miljoner DKK / MW (el), ej medräknat landbaserad vindkraft. Örsted är en strukturell Köprekommendation från oss. Kursrekylen orsakade av fondflöden ger en bra möjlighet för investerare att ta en position i aktien. Vi upprepar rekommendationen Köp och sänker riktkursen till 1 500 DKK (1 600).

Arcus ASA

Rek: Acceptera bud (Acceptera bud)
Riktkurs:50,00 NOK
Pris:45,20 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-26 kl. 07:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-26 kl. 10:17.

EFTER RAPPORT

Rabatten är för hög

Både Arcus och Altia levererade ett bra slut på 2020. Fusionen förväntas fortfarande avslutas under första halvåret, men det kan krävas åtgärder. Det kombinerade företaget handlas till 9,0x pro forma värdering /ebitda 2021. Arcus handlas dock till 11 procent rabatt till det verkliga värdet på 51 NOK som antyds av Altias stängningskurs den 25 februari. Det finns inga tecken på att fusionen inte går igenom och företagen är beredda att göra förändringar i portföljen. Vi ser risk/avkastning som gynnsam här.

Viktiga resultat

Den organiska försäljningen på Arcus ökade med 9 procent under 2020 trots en utmanande alkoholmarknad. Vi tror att Arcus kommer att fortsätta att utnyttja sina starka positioner på Vinmonopolet. Altias nedgång på 4 procent i lokal valuta motverkades däremot av marginalen, vilket resulterade i en imponerande jämförbar ebitda-tillväxt på 17 procent i årstakt. Framöver kommer Anora att ha väsentligt stärkta positioner över olika kategorier. Skalfördelar borde förbättra marginalerna och minska volatiliteten i resultatet, men viktigast av allt, enligt vår uppfattning kommer de att påskynda tillväxten utanför kärnmarknaderna med en större organisation bakom produktutveckling och marknadsföring. Det finns flera potentiella åtgärder som myndigheterna kan genomföra, särskilt gällande akvavit-vodka i Norge och Sverige, men de verkar hanterbara.

Prognosöversyn

Det verkliga värdet som antyds av valutakursen är 50,7 NOK, men efter utdelningen för 2020 (den 29 mars) 49 NOK per aktie. Arcus handlades med 11 procents rabatt mot verkligt värde den 25 februari. Vi upprepar riktkurs 50 NOK (Acceptera bud).

Mekonomen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:106,60 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-26 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-26 kl. 08:33.

UPPDATERING

Når inte nödvändigtvis målen

Vi uppdaterar våra prognoser och lägger till 2023 som ett prognosår efter kapitalmarknadsdagen, under vilken den nya 2025-strategin presenterades. Företaget verkade vara övertygat om att nå sitt justerade marginalmål för ebit på 10 procent och 15 miljarder kronor, vilket ger en uppsida givet vår prognos för 2023 på cirka 25 procent. Aktien ser ändå attraktiv ut även om målen inte uppnås vid en framåtriktad p/e på 8x. Vi höjer våra prognoser för utdelning, men utdelningsmålet på 50 procent innebär fortfarande en uppsida. Vi höjer vår riktkurs från 125 SEK till 130 SEK på grund av den lilla prognosökningen och behåller vårt Köpråd.

Viktiga resultat

2025-strategin kommer att fokusera på operativ perfektion, konceptutveckling för verkstäder, kundlösningar för bilägare och nya intäktsströmmar. Tillväxtmålet för försäljningen om 5 procent är en blandning av organisk tillväxt om cirka 2 procent därtill kan vi räkna med att vissa förvärv tillkommer. 2025-målet att nå en försäljning på 15 miljarder kronor (+ 27 procent jämfört med 2020), justerat ebit på 1,5 miljarder kronor (+ 60 procent jämfört med 2020) motsvarar en uppgång på cirka 25 procent jämfört med vår 2023-prognos.

Prognosöversyn

Efterfrågan på bilservice förväntas gradvis förbättras på grund av en åldrande bilflotta och eftersom körningen föredras relativt sett över kollektivtrafiken. Mekonomens ledande position på den nordiska marknaden och ett upphandlingsavtal med huvudaktieägaren LKQ gör det möjligt för företaget att erbjuda konkurrenskraftiga priser. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 130 SEK (125).

Brinova

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:37,00 SEK
Pris:29,50 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-26 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-26 kl. 08:33.

EFTER RAPPORT

Stark substansvärdestillväxt

Brinova redovisade ett svagare underliggande resultat under fjärde kvartalet än vi förväntade oss. Värdeökningen på fastigheterna var dock betydligt högre än vår prognos. Brinova ökar sitt substansvärde främst från tre håll: För det första är efterfrågan på bostads- och samhällsservicefastigheter mycket hög, vilket pressar avkastningskraven. För det andra är företagets projektportfölj ganska dyr. Och för det tredje är utväxlingen relativt hög.

Viktiga resultat

Brinova redovisade hyresintäkter under fjärde kvartalet som låg 2 procent under vår prognos. Företaget har tömt några byggnader för planerade projekt. Något högre gemensamma och finansiella kostnader gjorde intäkterna från förvaltningen 11 procent lägre. I absoluta tal var skillnaden bara 4 miljoner SEK. Orealiserade fastighetsuppskrivningar uppgick till + 1,6 procent jämfört med vår prognos om + 0,8 procent.

Prognosöversyn

Vi minskar våra prognoser för generering av medel från verksamheten marginellt från det svagare överskottet i rörelsen under fjärde kvartalet. Förutom detta finns det få förändringar. Vi lyfter upp våra förväntade fastighetshöjningar för både 2021 och 2022 från + 2 procent till + 3 procent. Som framgår av investerarmarknaden är intresset för Brinovas två tillgångsklasser; bostads- och samhällsservicefastigheter, mycket stort. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 37 SEK (36).

Cibus Nordic Real Estate

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:170,00 SEK
Pris:165,40 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-26 kl. 07:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-26 kl. 08:33.

EFTER RAPPORT

Något för den utdelningshungrige

Vi upprepar vår Behåll-rekommendation och riktkursen 170 SEK efter Q4 och bedömer att Cibus motståndskraft kommer av exponeringen för dagligvaror. Inbetalade hyror under 2020 uppgick till mer än 99 procent, utdelningenstillväxten nådde målet (mer än 6 procents direktavkastning för 2021) och utsikterna för helåret 2021 är stabila. Uppköps/förvärvsaktivitet och en möjlig notering på Stockholms huvudlista under det första halvåret i år ser ut att kunna bli nästa triggers för aktien.

Viktiga resultat

Intäkterna från fastighetsförvaltningen under fjärde kvartalet blev svagare jämfört med vad vi räknat med. Detta är påverkat av negativ valutapåverkan och ”engångskostnader”. Substansvärdet hamnade 1 procent högre än vår prognos och innebar en ökning med 6 procent i årstakt. Uppskrivningar av fastigheter för det fjärde kvartalet var något positivt, där bolagets finanschef såg tecken på nedåttryck för avkastningskraven i Sverige. (cirka 16 procent av bruttovärdet) och stabilt i Finland (cirka 84 procent). Målet om en årlig tillväxt i utdelningen per aktie verkar vara säkert med tanke på en högre betalningsgrad än 99 procent av hyrorna under 2020, stabila utsikter för dagligvaror och cirka 90 procent av hyresintäkterna från större nordiska livsmedelskedjor.

Prognosöversyn

Vi justerar vår prognos för medel från verksamheten under 2021-2022 samt substansvärde i ett intervall på -2 procent till 1 procent, utdelning per aktie oförändrad. Inom vår nordiska fastighetsgrupp är Cibus 2021 direktavkastning på högre än 6 procent den näst högsta. I likhet med kollegor inkluderar vi bara dedikerade kapitalinvesteringar vilket lyfter fram potentialen från uppköp/förvärvsaktiviteten med tanke på dess årliga investeringsmål på 50-100 miljoner euro. Vi noterar att målet om att göra affärer överträffades under 2018-20, även om det delvis finansierades av nya nyemissioner. Vd:n upprepade Cibus mål om en notering på huvudlistan någon gång under första halvåret 2021, vilket skulle utöka den potentiella investerarbasen avsevärt för Cibus-aktierna. Vi upprepar Behåll med riktkurs 170 SEK.

Indutrade

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:199,00 SEK
Pris:191,80 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-26 kl. 07:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-26 kl. 08:33.

EFTER RAPPORT

Fortsatt stigande marginaler

Vi gör marginella förändringar av våra prognoser efter Q4-resultatet men höjer vår riktkurs för att återspegla expanderande marknadsmultiplar. Bolagets marginaler fortsatte att växa och var på den högsta nivån någonsin under fjärde kvartalet. Den höga kvaliteten på verksamheten och den stabila historiken motiverar höga multiplar, men med den senaste tidens överprestation ser vi värderingen som rättvis.

Viktiga resultat

Uppbackad av medicinteknik, exklusive läkemedel låg den organiska ordertillväxten på 7 procent. Infrastruktur, vind och processindustrin var också stark och teknikområdet förbättrades också till följd. På grund av solid kostnadskontroll och en god utveckling av medicinteknik och läkemedelssegmentet fortsatte marginalen att öka under kvartalet. Även om ledningen förlänger förvärvsdiskussionerna på grund av den osäkra miljön, finns det ett stadigt inflöde av nya förvärvsobjekt.

Prognosöversyn

Vi tror på en organisk tillväxt för 2021 på 5 procent och 4 procent för 2022. Detta är till följd av 102 procent faktureringsgrad av orderstocken i slutet av 2020. Vi håller utkik efter en kontinuerlig marginalökning, om än med en långsammare ökningstakt än tidigare. Vi upprepar rekommendationen Behåll och höjer riktkursen till 199 SEK (167,67).

Salmones Camanchaca

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:66,00 NOK
Pris:60,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-02-26 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-02-26 kl. 08:33.

UPPDATERING

Kortsiktigt ner, men långsiktigt upp

Vi drar ner våra 2021-prognoser på grund av högre kostnader, orsakade av kraftigt regn och SRS-problem. För 2022 minskar vi våra prognoser på grund av lägre volymer än förväntat (vi räknar med en nedgång på 10 procent i sålda volymer 2021 med effekt på lagret). Vi ökar dock vår riktkurs eftersom volymerna från 2023 är betydligt högre än väntat, vilket ger en högre riktkurs i vår modell.

Viktiga resultat

Kostnaderna var högre än väntat på grund av sjukdomar och dåligt väder under Q4 2020. De högre kostnaderna ger också en ökad kostnadsprognos för första halvåret 2021. Vi utgår från att företaget kommer att skörda 55 000 ton år 2021 men sälja 57 500 ton eftersom det har mer lager än normalt och som bör minska under 2021.

Prognosöversyn

Vi räknar in 57 500 ton såld volym (atlantisk lax) 2021 och ”endast” 52 000 ton för 2022 när företaget justerar om i sina anläggningar; för 2023 förväntar vi oss dock 66 000 ton. Vi uppskattar ebit för Atlantlax 0,64 USD per kilo hel fisk under 2021, jämfört med -0,23 USD under 2020. Dessutom förväntar vi oss ytterligare uppryckning med 1,48 USD/kg för 2022. Vi upprepar rekommendationen Behåll och höjer riktkursen till 66 NOK (54).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 819,8 0,2% 0,8% 6,7%
OMXS30 2 038,9 0,1% 1,1% 8,8%
OMXH25 4 883,1 0,9% 0,8% 6,5%
OMXC20 1 439,0 1,0% -3,4% -1,8%
OSEBX 1 027,2 1,3% 4,7% 5,5%
OMXBB 1 176,2 -0,1% -0,2% 6,5%
Dow Jones 31 402,0 -1,8% -0,3% 2,6%
S&P500 3 829,3 -2,4% -2,2% 2,0%
Nasdaq C 13 119,4 -3,5% -5,4% 1,8%
SX5E 3 685,3 -0,6% 0,1% 3,7%
DAX 13 879,3 -0,7% -0,1% 1,2%
CAC40 5 783,9 -0,2% 1,0% 4,2%
RTS 1 450,4 0,3% 0,3% 4,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 66,9 -0,2% 4,6% 29,1%
Guld 1 779,7 -0,5% 0,4% -5,7%
Silver 27,9 0,6% 2,8% 5,4%
Aluminium 2 223,0 3,6% 3,5% 12,4%
Bly 2 158,5 2,6% 1,2% 9,5%
Koppar 9 614,5 3,5% 11,2% 24,2%
Nickel 19 568,0 1,1% 3,2% 18,3%
Zink 2 894,5 2,6% 2,0% 6,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år 0,45 11,00 14,10 43,70
Norge, 10 år 1,59 15,50 23,90 64,20
Tyskland, 10 år -0,24 5,50 9,60 34,00
GB, 10 år 0,78 2,40 14,90 58,70
USA, 10 år 1,52 12,81 23,19 60,25
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,07 0,0% 0,0% 0,2%
USD / SEK 8,24 -0,9% -1,2% 0,3%
GBP / SEK 11,64 -0,6% 0,1% 3,7%
NOK / SEK 0,98 -0,2% 0,0% 2,4%
DKK / SEK 1,35 0,0% 0,0% 0,3%
CAD / SEK 6,58 -0,5% 0,4% 2,1%
CHF / SEK 9,12 -0,2% -1,9% -1,8%
JPY / SEK 0,08 -1,2% -1,7% -2,5%
EUR / USD 1,22 0,8% 1,3% -0,1%
USD / JPY 106,27 0,3% 0,5% 2,9%
EUR / GBP 0,86 0,6% -0,1% -3,4%
AUD / USD 0,80 0,5% 2,8% 3,1%
USD / CAD 1,25 -0,4% -1,6% -1,8%
GBP / USD 1,41 0,2% 1,3% 3,4%
USD / NOK 8,39 -0,7% -1,2% -2,0%
EUR / NOK 10,26 0,2% 0,0% -2,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börsernas fall tilltog ju längre in på handelsdagen pågick. Motströms gick HP, efter att bolaget överraskade investerare med en tidig kvartalsrapport. Vid stängning var Dow Jones industriindex ned 1,8 procent till 31.401. S&P500 tappade 2,5 procent till 3.829, samtidigt som Nasdaqs kompositindex retirerade 3,5 procent till 13.119.

CNBC skriver att den amerikanska tioåringen nu är högre än över den genomsnittliga direktavkastningen för S&P 500 på 1,47 procent. Detta gör aktier mindre attraktiva, heter det.

Högre räntor tenderar att skada teknikaktier särskilt mycket, eftersom teknikbolagen förlitar sig på att låna kapital för "överlägsen tillväxt", skriver CNBC vidare.

HP lämnade sin kvartalsrapport innan börsstängning, vilket tog många investerare på sängen. HP redovisade ett justerat resultat per aktie på 0:92 dollar för det första kvartalet (0:65). Förväntningarna låg på 0:66, enligt S&P Global Market Intelligence. Intäkterna landade på 15,6 miljarder (14,6). Väntat var 15 miljarder.

Vidare spår bolaget ett justerat resultat per aktie mellan 0:84 och 0:90 dollar för det andra kvartalet och för helåret väntar sig bolaget ett justerat resultat per aktie mellan 3:15 och 3:25. Aktien avslutade handeln 0,8 procent upp, efter att ha varit uppe på över 5 procent som mest efter rapporten.

Elbilstillverkaren Tesla såg sin aktie sjunka 8,1 procent efter att Bloomberg News rapporterat om att elbilstillverkaren temporärt stoppat produktionen av budgetbilen Model 3 i Freemont-fabriken i Kalifornien. Enligt källuppgifterna har Teslaanställda fått beskedet att viss montering vid fabriken kommer att pausas från den 22 februari till den 7 mars.

Åt andra hållet gick Twitter. Mikrobloggen meddelade att bolaget siktar på att dubbla omsättningen och ha 315 miljoner intäktsgenerande användare till 2023. Under det fjärde kvartalet 2020 hade bolaget 192 miljoner sådana använder.

Vad gäller målet för rörelsemarginalen är det på lång sikt cirka 15-17 procent. För justerad ebitda är målet på lång sikt 40-45 procent. Aktien klättrade 3,5 procent.

Halvledartillverkaren Nvidias aktie backade 8,2 procent efter att bolaget bekräftat att det troligen kommer att råda brist på dess flaggskeppsprodukt bland gamingchip under räkenskapsårets första kvartal. Efter onsdagsbörsens stängning kom Nvidia med en stark rapport, vilket skickade upp aktien i efterhandeln.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 15 punkter till 1,53 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg en aning på torsdagen, men indexrörelserna var liksom på flertalet av de stora Europabörserna små. Bankerna gick starkt och en mängd rapporter från mindre bolag strömmade in. Vid stängning hade OMXS30-indexet stigit 0,1 procent till 2.039 och aktier för 24,0 miljarder kronor bytte under dagen ägare på Stockholmsbörsen.

Nordea, vars storägare Sampo på onsdagen meddelade att dess innehav i banken ska minskas "betydligt", steg 1,5 procent och fick sällskap på vinnarlistan av de andra storbankerna som också gick starkt.

Swedbank, som meddelade att banken avstår från att driva en skadeståndsprocess mot dess tidigare ordförande och vd relaterat till penningtvättskandalen, steg 1,2 procent. Handelsbanken stärktes 0,7 procent och SEB 1,1 procent.

Andra vinnare bland storbolagen var Ericsson och Securitas, som steg 2,2 respektive 1,1 procent. I Helsingfors steg Nokia 4,6 procent, till synes med stöd av ett återupptaget rally för vissa av de aktier som blivit omskrivna på sajten Reddits aktieforum.

Astra Zeneca handlades exklusive rätt till utdelning om 15:76 kronor och sjönk 17 kronor. I botten av OMXS30 fanns i övrigt Electrolux och Volvo som backade 2 respektive 1,6 procent.

Elekta redovisade ett ebita-resultat som var högre än föregående år, men lägre än vad analytikerna i Infront hade räknat med. Strålterapibolaget vill fortsatt inte lämna någon guidning med hänvisning till den rådande osäkerheten. Aktien tappade 5 procent.

Betydligt bättre gick det för Cellink. Bolaget, som är verksamt inom 3D-bioprinting, har på tre år stigit 927 procent och sedan ett år tillbaka är ökningen 252 procent. På torsdagen visade bolagets rapport en vändning till vinst och en omsättningsökning på 377 procent, varav 73 procent organiskt. Aktien lyfte 23 procent.

Vidare i gamingsektorn svängde det om Thunderful, som på onsdagen föll 43 procent på sin rapport. På torsdagseftermiddagen skickade bolaget ut "förtydliganden" till rapporten, vilket fick en tidigare nedgång även på torsdagen att vända till en uppgång med 9 procent.

Mekonomen steg 0,6 procent efter att ha presenterat en uppdaterad strategi med målet att öka omsättningen till 15 miljarder kronor senast 2025. Bilservicebolaget ska också nå 1,5 miljarder kronor i justerat rörelseresultat (ebit).

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Genova Köp 84 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 00:50 Industriproduktion (prel) jan 3.9%/-5.4% -1.0%/-2.6%
JP 00.50 Detaljhandel jan -1.3%/-2.6% -0.8%/-0.3%
SE 09:30 Handelsbalans jan 2.7b
SE 09:30 BNP Q4 0.6%/-2.7% 4.9%/-2.5%
SE 09:30 PPI jan 1.2%/-2.7%
SE 09:30 Detaljhandel jan 1.8%/2.0% -4.9%/-0.6%
USA 14.30 Privatkonsumtion och inflation (PCE) jan 10.0%/0.7%/ 0.6%/-0.2%/
USA 15.45 Chicago PMI feb 61.0 63.8
USA 16:00 Michiganindex (def) feb 76.2 76.2

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Odfjell Drilling Ltd BMG671801022 Inga tillkännagivanden
Kongsberg Automotive NO0003033102 Inga tillkännagivanden
SalMar NO0010310956 Inga tillkännagivanden
Subsea 7 LU0075646355 Inga tillkännagivanden
ISS DK0060542181 Inga tillkännagivanden
Nanoform FI4000330972 3
Borr Drilling BMG1466R2078 Inga tillkännagivanden
Hoegh LNG BMG454221059 3
Orsted DK0060094928 Inga tillkännagivanden
Arcus ASA NO0010776875 Inga tillkännagivanden
Mekonomen SE0002110064 Inga tillkännagivanden
Brinova SE0008347652 3
Cibus Nordic Real Estate 3
Indutrade SE0001515552 Inga tillkännagivanden
Salmones Camanchaca CL0002409135 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.