logo
Dagens analyser - torsdagen den 4 mars 2021
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2021-03-04 kl. 08:28 Senast uppdaterat/publicerat: 2021-03-04 kl. 08:31 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,2% OMXS30 0,3% DJI -0,4% NASDAQ -2,7%
835,8 2 073,8 31 270,1 12 997,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändingar

Norwegian Finans Holding

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:87,00 NOK
Pris:81,55 NOK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-04 kl. 08:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-03-04 kl. 09:43.

UPPDATERING

Sampo / Nordic Capital lägger bud

Konsumentbanken Nordax (Nordic Capital äger 63,75 procent och Sampo 36,25 procent) har lagt ett kontanterbjudande på 17,8 miljarder NOK för alla utestående aktier i Norwegian Finans, motsvarande 95 NOK per aktie Detta utköp har varit en del av vårt investeringscase från start. Vi har en riktkurs på 87 NOK. I vår nuvarande värdering av Norwegian Finans har vi tagit hänsyn till ett potentiellt uppköp efter att vi bedömt sannolikheten som 40 procent att företaget kommer att köpas ut från börsen av Nordic Capital och Sampo till en värdering på 100 NOK. Erbjudandet om 95 NOK är 22 procent högre än vår nuvarande fristående värdering av Norwegian Finans till 78 NOK. Vi upprepar Köp med riktkurs 87 NOK.

D/S Norden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:170,00 DKK
Pris:130,20 DKK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-04 kl. 09:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-03-04 kl. 09:43.

EFTER RAPPORT

Justerad guidning om nettovinst på 20-60 miljoner USD

D/S Norden rapporterade en ebitda för Q4 på 81 miljoner USD, 7 procent över vår prognos till 75 miljoner USD och 1 procent under konsensus på 82 miljoner USD. Den justerade nettovinsten för kvartalet var 21 miljoner USD, 11 procent över vår prognos till 19 miljoner USD och i linje med konsensus. Företaget tillkännager en utdelning på 9 DKK per aktie, motsvarande 1,46 USD vilket innebär en utdelning på 54 procent av resultatet 2020. Nuvarande direktavkastning är 6,9 procent. Justerad nettovinst för helåret 2020 blev 106 miljoner USD, vi förväntade oss 104 miljoner USD. Företaget guidar för en justerad nettovinst för 2021 på nivåer under 2020, i intervallet 20-60 miljoner USD. Vi förväntar oss 35 miljoner USD och konsensus 51 miljoner USD. Vi upprepar Köp med riktkurs 170 DKK.

Seadrill

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:1,00 NOK
Pris:2,52 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-04 kl. 08:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-03-04 kl. 09:11.

UPPDATERING

H2-rapporten återspeglar balansräkningen

Seadrill rapporterade intäkter på USD 461 miljoner under den avslutande halvan av 2020, vilket kom in nära vår prognos på USD 464 miljoner. I övrigt påverkas resultatet kraftigt av omstruktureringskostnader och nedskrivningar (total nedskrivning av tillgångsvärdet på 2,9 miljarder USD). Det bokförda kapitalet var negativt med 3,1 miljarder USD vid årsskiftet, vilket tydligt framhöll att den pågående omstruktureringen kommer att kräva en fullständig vändning för balansräkningen. Företaget förväntar sig att den pågående Chapter 11-processen (ansökan om konkursskydd, bolaget är i rekonstruktionsfas) kommer att pågå i många månader. Vi förväntar oss att en lösning kan vara klar under andra halvåret i år. Vid en första anblick verkar det inte finnas några större nyheter i den uppdaterade flottans statusrapport. Seadrill säger att de flesta riggar som är cold-stacked (helt nedstängda där personalen fått gå hem) i sin flotta är kandidater för att skrotas. Som en kommentar till marknaden ser företaget fortsatt nedslående aktivitetsnivåer under 2021, med en förväntan på en liten ökning av efterfrågan sent i år och en långsam återhämtning på marknaden till 2022 (väldigt samma som våra marknadsprognoser). Vi har en Minska-rekommendation på aktien, eftersom det inte finns något eller försumbart värde kvar för aktieägarna efter processen med konkursskydd/rekonstruktion. Tills denna process är klar bör investerare leta efter andra möjligheter i sektorn. Vi upprepar Minska med riktkurs 1 NOK.

Thule

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:350,00 SEK
Pris:358,40 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-03 kl. 09:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-03-04 kl. 08:31.

UPPDATERING

Självsäker VD i intervju

Självsäker intervju med Thules VD Magnus Welander i Dagens Industri. Utomhusaktiviteter är fortsatt stödjande och jämförelsetalen är lätta under det första halvåret. Vi upprepar Behåll med riktkurs 350 SEK. De finansiella målen kommer att uppdateras i höst, troligen under en kapitalmarknadsdag. Thule är fortfarande fokuserat på tillväxt och ett nytt produktsortiment kommer att lanseras. VD:n har accepterat de svenska skattemyndigheternas åsikt att hans cypriotiska företag skapades för att undvika skatter. Enligt vår åsikt verkar möjligheterna vara på plats, men det framåtriktade P/E-talet på 28x begränsar fortfarande uppsidan.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:250,00 SEK
Pris:226,40 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-03 kl. 10:44, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-03-04 kl. 08:31.

UPPDATERING

NAFTA klass 8-order fortsätter starkt

Nordamerikanska beställningar av klass 8 tunga lastbilar fortsatte att öka starkt i februari. Tillväxten var 4 procent mot januari och 212 procent mätt som årstakt. Totala antalet enheter var 43 800, enligt ACT. Vi upprepar Köp med riktkurs 250 SEK. USA:s lastbilsfraktrater ökade med 10 procent mätt som årstakt, enligt CASS, vilket ger stöd åt investeringar i nya lastbilar. Orderingången i februari är stark, i stort sett som förväntat, och stöder fortfarande lastbilstillverkare som Volvo, Daimler Trucks och Traton.

Royal Unibrew

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:750,00 DKK
Pris:634,80 DKK
Analytiker:Richard Withagen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-04 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-03-04 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

2020 lite bättre än väntat, utmanande start på 2021, vilket återspeglas i guidningen

Royal Unibrews resultat för 2020 kom in något över marknadsförväntningarna. Det fria kassaflödet och utdelningsförslaget var klart bättre än väntat. Företaget har en solid balansräkning med nettoskuld i förhållande till ebita på 1,2 gånger i slutet av 2020. Därmed tillkännagav de ett nytt återköpsprogram på 250 miljoner DKK som löper fram till juni 2021. Royal Unibrew guidar för ett rörelseresultat 2021 på 1 475-1 625 miljoner DKK med nuvarande konsensus som ligger i toppen av detta intervall med 1 594 miljoner DKK. Dessutom förväntar sig ledningen cirka 200 miljoner DKK motvind från rörelsekapitalet. Denna första guidning återspeglar effekterna av restriktionerna kring covid-19-begränsningar på bolagets nyckelmarknader. Som ett resultat förväntar vi oss att konsensusförväntningarna kommer att sjunka något. Vi upprepar Köp med riktkurs 750 DKK.

Shelf Drilling

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:3,00 NOK
Pris:4,60 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-04 kl. 07:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-03-04 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Q4 slog förväntningarna

Shelf Drilling rapporterade en justerad ebitda för fjärde kvartalet på 32 miljoner USD, klart bättre än vår prognos på 21 miljoner USD och 6 procent över konsensus på 30 miljoner USD. Den enda huvudskillnaden i den uppdaterade flottans statusrapport verkar vara ett ettårigt kontrakt för Shelf Drilling Resourceful. Sammantaget är det ingenting som skulle utlösa några större förändringar i estimaten. Sammantaget anser vi att rapporten är marginellt åt det positiva hållet och förväntar oss att aktien kommer att gå starkare än konkurrenternas idag. Vi upprepar Behåll med riktkurs 3 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 835,8 0,2% 2,2% 8,8%
OMXS30 2 073,8 0,3% 1,8% 10,6%
OMXH25 4 870,2 -0,2% 0,7% 6,2%
OMXC20 1 402,9 -2,4% -1,6% -4,3%
OSEBX 1 030,8 -0,2% 1,7% 5,8%
OMXBB 1 197,1 0,4% 1,7% 8,4%
Dow Jones 31 270,1 -0,4% -2,2% 2,2%
S&P500 3 819,7 -1,3% -2,7% 1,7%
Nasdaq C 12 997,8 -2,7% -4,4% 0,8%
SX5E 3 712,8 0,1% 0,2% 4,5%
DAX 14 080,0 0,3% 0,7% 2,6%
CAC40 5 830,1 0,3% 0,6% 5,0%
RTS 1 453,6 0,1% 0,5% 4,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 64,1 2,2% -4,4% 23,7%
Guld 1 711,4 -0,7% -4,3% -9,3%
Silver 26,6 1,2% -4,2% 0,4%
Aluminium 2 203,0 1,2% 2,7% 11,4%
Bly 2 039,5 -1,4% -3,0% 3,4%
Koppar 9 266,0 0,6% -0,2% 19,7%
Nickel 17 802,0 -4,2% -8,0% 7,6%
Zink 2 786,0 -1,2% -1,3% 2,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år 0,39 4,30 5,00 37,70
Norge, 10 år 1,49 1,30 5,50 54,20
Tyskland, 10 år -0,30 3,50 -0,80 27,70
GB, 10 år 0,78 6,60 1,80 58,10
USA, 10 år 1,47 6,28 8,29 55,73
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,14 0,1% 0,7% 1,0%
USD / SEK 8,40 0,0% 1,1% 2,3%
GBP / SEK 11,74 0,2% 0,2% 4,6%
NOK / SEK 0,99 0,2% 0,7% 3,3%
DKK / SEK 1,36 0,1% 0,7% 1,1%
CAD / SEK 6,65 0,0% 0,6% 3,2%
CHF / SEK 9,16 -0,3% 0,2% -1,4%
JPY / SEK 0,08 -0,2% 0,1% -1,2%
EUR / USD 1,21 0,1% -0,4% -1,3%
USD / JPY 106,96 0,2% 1,0% 3,6%
EUR / GBP 0,86 -0,1% 0,5% -3,5%
AUD / USD 0,78 -0,2% -1,5% 1,1%
USD / CAD 1,26 0,0% 0,5% -0,9%
GBP / USD 1,40 0,2% -0,9% 2,2%
USD / NOK 8,48 -0,2% 0,4% -0,9%
EUR / NOK 10,24 -0,1% 0,0% -2,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna hade en blandad utveckling under onsdagshandeln. Onsdagen dominerades av fallande teknikaktier och stigande långräntor. Vid stängning hade Dow Jones industriindex backat 0,4 procent till 31.272. S&P500 var ned 1,3 procent till 3.820 samtidigt som Nasdaqs kompositindex tappade 2,7 procent till 12.998.

Den välkända teknologiinvesteraren Cathie Wood, som förvaltar av Ark Invests fonder, intervjuades av Benzinga där hon uttryckte att videokonferensbolaget Zoom "antagligen är undervärderat", samtidigt som hon beskrev banker som den största "värdefällan" på USA-börsen.

Zoom backade 8,4 procent under dagen, samtidigt som Ark Invests störst fond, Ark Innovation, som är en börshandlad fond (ETF) backade 6,3 procent.

I andra änden av börsutvecklingen återfanns värdebolag, till exempel den oljebolagstunga energisektorn och finanssektorns banker.

Innan öppning noterades ADP Employer Services sysselsättningsundersökning som visade att antalet sysselsatta i den privata sektorn i USA ökade med 117.000 personer i februari. Marknadskonsensus förväntade sig att sysselsättningen skulle ha ökat med 174.000 personer.

Taxitjänsten Lyft uppgav att man i förra veckan nådde den högsta resevolymen sedan pandemin kopplade sitt grepp i mars i fjol. Som en följd av detta räknar nu Lyft med att rapportera en mindre kvartalsförlust än bolaget tidigare räknat med. Lyft avancerade 8,2 procent.

Snabbmatskedjan Wendy's missade analytikernas vinstförväntningar med 1 cent och även intäkterna var något lägre än väntat. Aktien tappade 5,5 procent.

Elbilstillverkaren Tesla handlades ned 4,8 procent. Enligt analytiker vid Morgan Stanley har elbilstillverkaren fått konkurrens på den amerikanska elbilsmarknaden där Tesla nu, enligt Morgan Stanley, har en marknadsandel på 69 procent, ned från tidigare 81 procent. Majoriteten av tappet beror enligt banken på Mustang Mach-E. Elbilsmarknaden utgör nu 2,6 procent av den totala bilmarknaden, upp från 1,8 procent ett år tidigare.

Varuhuskedjan Nordstrom överträffade däremot förväntningarna med sin kvartalsrapport, där såväl vinst som intäkter var bättre än väntat. Bolaget fick stöd av ökad digital försäljning, men meddelade också att det räknar med att behöva göra sig av med en hel del lagervaror till lägre pris framöver. Bolaget gav ingen prognos. Nordstrom backade 3,5 procent.

Den amerikanska tioårsräntan var upp 6 punkter till 1,47 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde onsdagen uppåt, men allt som handeln fortsatte letade sig index nedåt. När börsen stängde noterades dock en utveckling i en hävdad tendens. Securitas hörde till vinnarna tillsammans med flera verkstadsbolag. Vid Stockholmsbörsens stängning hade storbolagsindexet OMXS30 stigit med 0,3 procent till nivån 2.074. Aktier för 23,6 miljarder kronor hade då omsatts på börsen.

Bland de mest handlade storbolagen tog Securitas täten med en uppgång på nästan 5 procent till 139:55 kronor. Credit Suisse har höjt sin rekommendation för Securitas i två steg till outperform, från tidigare underperform, och med ökad riktkurs till 160 kronor.

Bland de främsta kursvinnarna bland storbolagen återfanns flera verkstadsbolag. Autoliv steg över 3 procent. Volvo, Alfa Laval och SKF avancerade samtliga med drygt 2 procent vardera.

På motsatta sidan backade Getinge mest, ned cirka 2,5 procent följt av Ericsson som sjönk något under 2 procent. Telia backade med 1,5 procent.

Stenhus Fastigheter har lagt bud på Maxfastigheter och betalar med nyemitterade aktier. Maxfastigheter var upp 22 procent och Stenhus med 8 procent.

Oljeterminerna noterade en uppgång på runt 2,5 procent. Inom sektorn steg Enquest med drygt en halv procent. Tethys Oil och Africa Oil lyfte med drygt 2 respektive över 1 procent. Det klart större sektorbolaget Lundin Energy handlades upp nästan 1 procent trots en sänkt rekommendation från DNB till behåll från köp.

Medicinteknikbolaget Integrum handlades upp 18 procent efter delårsrapport. Rörelseresultatet förbättrades till 1,3 miljoner kronor (-3,9). Tillväxten drevs huvudsakligen av bolagets expansion på den amerikanska marknaden.

Forskningsbolaget Saniona ställdes upp drygt 9 procent. Tesomet har beviljats särläkemedelsstatus i USA vid behandling av Prader-Willis syndrom. Som särläkemedel finns möjlighet till sju års marknadsexklusivitet efter ett eventuellt godkännande.

Skalpkylningsbolaget Dignitana belönades med en uppgång på över 8 procent efter beskedet att avtalet med Genesiscare om föredragen leverantör av skalpkylningssystem utökas till USA.

Dagens industri har gått igenom bolag som åtminstone fördubblat sin aktiekurs under 2020. Bland dessa finns industrikoncernen Teqnion och odörkontrollbolaget Polygiene. Trots att texten inte innehöll någon köprekommendation steg Teqnion med strax under 8 procent och Polygiene höjdes cirka 7,5 procent.

E-handelsplattformsbolaget CDON hade å andra sidan en svag utveckling med en nedgång på nästan 8 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU 11.00 Arbetslöshet jan 8.3% 8.3%
EMU 11:00 Detaljhandel jan -1.6%/-1.5% 2.0%/0.6%
USA 13.30 Challenger varselstatistik feb 17.4%
USA 14:30 Produktivitet och enhetsarbetskostnader (def) Q4 -4.8%/6.8% -4.8%/6.8%
USA 14:30 Nyanmälda arbetslösa veckodata v 730k/4419k
USA 16.00 Industriorder jan 1.0%/n.a. 1.1%/1.4%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Norwegian Finans Holding NO0010387004 Inga tillkännagivanden
D/S Norden DK0060083210 Inga tillkännagivanden
Seadrill BMG7998G1069 Inga tillkännagivanden
Thule SE0006422390 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 3
Royal Unibrew DK0060634707 Inga tillkännagivanden
Shelf Drilling Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.