logo
Dagens analyser - fredagen den 5 mars 2021
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2021-03-05 kl. 08:27 Senast uppdaterat/publicerat: 2021-03-05 kl. 08:30 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,7% OMXS30 -0,4% DJI -1,1% NASDAQ -2,1%
830,2 2 065,2 30 924,1 12 723,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
OHT Köp (Inte täckt) 26 (Ingen) NOK
Cadeler Köp (Inte täckt) 45 (Ingen) NOK
Norwegian Finans Holding Avvisa bud (Köp) 105 (87) NOK
D/S Norden Köp 174 (170) DKK

Sampo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:42,00 EUR
Pris:36,27 EUR
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-04 kl. 11:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-03-05 kl. 08:30.

UPPDATERING

Sampo går inte in med nytt kapital i Bank Norwegian-transaktionen

Nordax (som ägs till 63,75/36,25 procent av Nordic Capital/Sampo) har lagt ett kontant bud på Bank Norwegian. Erbjudandet kommer att finansieras genom en kombination av eget kapital, skuld och kontanter. Nordax meddelade också att Nordic Capital Fund IX och ”medinvesterare” skulle bidra med ett betydande nytt kapital till Nordax. Sampo har nyligen effektiviserat sin profil för att fokusera på skadeförsäkringsområdet genom att minska ned sitt ägande i Nordea. Den här strategiska inriktningen var en av de viktigaste punkterna på bolagets kapitalmarknadsdag i slutet av februari. Att öka investeringarna i konsumentfinansiering skulle motsäga denna strategi och därför vara negativt enligt vår bedömning. Enligt Sampos ledning förbinder de dock inget nytt kapital till Nordax. Således kommer denna potentiella transaktion att späda ut deras aktieinnehav. Vi anser att detta är positivt eftersom det visar att ledningen är engagerad i strategin att fokusera på skadeområdet. En strömlinjeformad affärsportfölj minskar också konglomeratrabatten och låser upp värdet i Sampo. Vi upprepar Köp med riktkurs 42 EUR för Sampo.

OHT

Rek: Köp (Inte täckt)
Riktkurs:26,00 NOK
Pris:19,05 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-05 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-03-05 kl. 08:30.

UPPDATERING

På god väg i pågående förvandling

Vi inleder en täckning av OHT, som är ett bolag inom tunga transporter, med rekommendationen Köp med riktkursen 26 NOK. Efter att ha påbörjat en övergång från olja och gas till förnybara energikällor som nu är väl på gång, är företaget positionerat för att stödja en växande marknad för offshorevindkraft. OHT:s traditionella verksamhet inom tunga transporter genererar redan större delen av sina intäkter från förnybara energikällor, medan de två installationsfartygen under konstruktion kommer att stimulera tillväxt under de kommande åren. Kontrakt för nybyggnationer kommer att vara den främsta triggern för aktien framöver, och med ett begränsat utbud av avancerade fartyg tror vi att OHT är väl placerat.

Viktiga resultat

OHT:s grundläggande installationsfartyg Alfa Lift 1 blir ett av fem Tier 1-fartyg som riktar sig till den europeiska installationsmarknaden. Eftersom vindkraftparkerna växer i storlek och installeras allt längre från land, förväntar vi oss att specialbyggda fartyg är att föredra, och Alfa Lift 1 drar gränser när det gäller kapacitet. OHT:s flotta för tunga transporter servar i allt större utsträckning vind till havs och mer än 50 procent av intäkterna från dessa fartyg härrör från förnyelsebar energi under det andra halvåret 2020.

Prognosöversyn

OHT har mer än 400 miljoner USD i kommande investeringar för nybyggnationer. Vi prognostiserar 60 miljoner USD i nytt kapital under 2021. Resterande kapitalbehov finansieras genom skuld och kassaflöde från verksamheten.

Cadeler

Rek: Köp (Inte täckt)
Riktkurs:45,00 NOK
Pris:31,00 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-05 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-03-05 kl. 08:30.

UPPDATERING

Höjer ribban

Vi initierar täckning av offshorevindinstallationsföretaget Cadeler med Köp och riktkursen 45 NOK. Företaget har bevisat sin position på installationsmarknaden, och med planerade uppgraderingar och en nybyggnad under uppförande ser det ut att behålla sin topposition. Enligt vår uppfattning kommer detta att göra det möjligt för den att ta sin skäliga andel av en växande marknad för vindinstallationer för havs. Nya kontrakt kommer att vara de viktigaste potentiella triggern framöver för aktien.

Viktiga resultat

Som en ren offshore-vindtjänstleverantör har Cadeler genomfört cirka 30 projekt sedan 2012. Det planerade nybyggda turbininstallationsfartyget kommer att ha en av de högsta kapaciteterna på marknaden när det levereras (2024). Kombinerat med uppgraderingar av den befintliga flottan är företaget inställt på att behålla sin position inom det avancerade segmentet av offshore-vindkraftinstallationsmarknaden.

Prognosöversyn

Efter att ha skapat en anständig orderstock för de kommande åren beräknas den befintliga flottan generera tillräckligt med kassaflöde för att täcka uppgraderingar av kranarna. Vi ser inte behovet av ytterligare kapital.

Royal Unibrew

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:750,00 DKK
Pris:628,60 DKK
Analytiker:Richard Withagen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-05 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-03-05 kl. 08:30.

UPPDATERING

Större satsningar

Fixa inte det om det inte är sönder. VD Lars Jensen ledde en strategisk omvärdering och kommer att lägga resurser bakom ett antal av de mest attraktiva tillväxtmöjligheterna. Mer tillväxt vid stabila marginaler. Jag skulle inte satsa mot dem. Vi upprepar Köp med riktkurs 750 DKK.

Viktiga resultat

Royal Unibrew prognostiserar en högre tillväxttakt jämfört med tidigare resultat. Det kommer att fokusera mer intensivt på tillväxtfickor på de marknader som bolaget driver och utnyttja dem över hela organisationen. Investeringarna kommer att öka och eventuella fördelar som uppkommer i rörelseresultatet kommer att återinvesteras. Rörelsemarginalen på medellång sikt på 19-20 procent förblir på plats. Den starka balansräkningen möjliggör betydande flexibilitet för kapitalallokering. Ledningen fortsätter att fokusera på M&A, ett område som visar mer aktivitet på sistone, men återköp av aktier är fortfarande på agendan.

Prognosöversyn

Vi sänker vår prognos för rörelseresultatet med 2 procent och vår prognos för 2022 marginellt. Sänkningen av våra prognoser för 2021 är kopplat till en utmanande start på året då dess europeiska marknader har covid-19-begränsningar.

Norwegian Finans Holding

Rek: Avvisa bud (Köp)
Riktkurs:105,00 NOK
Pris:100,00 NOK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-05 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-03-05 kl. 08:30.

UPPDATERING

Vi ser fram emot ett sockrat erbjudande

Igår uppgav den svenska konsumentkreditgivaren Nordax (helägt av Nordic Capital och Sampo) att de avser att lansera ett erbjudande av Norwegian Finans Holding (NOFI) utestående till 95 NOK per aktie. Även om den föreslagna kursen för erbjudandet överstiger vårt nuvarande uppskattade fristående värde för Norwegian Finans på 90 NOK, skulle vi betrakta 105 NOK som ett rättvisare utköpspris för Norwegian Finans aktieägare, med beaktande av värdet av potentiella synergier. Följaktligen rekommenderar vi att det nuvarande avsedda erbjudandet avvisas och väntar på ett högre bud.

Viktiga resultat

Vid bedömningen av det potentiella värdet som kan uppnås genom fusionssynergier uppgår hamnar vi på 22,5 NOK per aktie, med ett antagande om 6 procent intäktssynergier, 10 procents kostnadssynergier och 3 pp kravlättnader i kärnprimärkapitalkvotet (CET1). Vi tror att det skulle vara rättvist att dela detta värde med Norwegian Finans aktieägare med tanke på dess överlägsna storlek och kostnadseffektivitet. Med tanke på detta anser vi att 105 NOK är ett rimligt erbjudande. En försiktig investerare i Norwegian Finansk kan dock enligt vår åsikt säkra vinst genom att acceptera det potentiella erbjudandet för en del av innehavet, samtidigt som resten hålls för ett eventuellt högre bud.

Prognosöversyn

Vi uppdaterar våra estimat efter Q4-rapporten som presenterades den 17 februari. Vi höjer beräkningarna för resultatet under perioden 2021-2022 med 4 procent, främst på grund av lägre kreditförluster. Avvisa utköpserbjudandet. Vi rekommenderar Köp och höjer riktkursen till 105 NOK (87).

D/S Norden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:174,00 DKK
Pris:113,80 DKK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-03-05 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-03-05 kl. 08:30.

UPPDATERING

Positionerade för 2022-2023

Bolagets guidning för 2021 sänkte aktiekursen med 12 procent igår, men när vi uppdaterade vår modell minskade vi bara 2021 års EBITDA med 4 procent; förändringar i exponering framåt var som förväntat. Med detta sagt ligger vår justerade nettovinstprognos på 18 miljoner USD i det mycket låga intervallet med företagets guidning på 20-60 miljoner USD. Investerare som söker exponering för just 2021 kan förmodligen hitta bättre alternativ, men D/S Norden är i en väldigt bra position för en långvarig konjunkturuppgång under 2022-2023, eftersom bolaget endast har 10 procents kapacitetsutnyttjande i tankfartyg och 40 procent för torr bulk.

Viktiga resultat

Eftersom företaget guidar för att resultatet från tankerverksamheten är ”mycket svagare än 2020”, och vår tidigare prognos var i linje med 2020 minskade vi bidraget från tankfartygsoperatören med 55 procent till 30 miljoner USD. Vi förväntar oss att segmentet kommer att förbättras i takt med att taxan för tankerfrakt stiger under andra halvåret 2021 och fram till 2022.

Prognosöversyn

Vi minskar vår EBITDA-prognos med 4 procent för 2021, medan vi ökar 2022 och 2023 med 3 procent respektive 6 procent. Vår justerade nettovinstprognos för 2021 är 18 miljoner USD (konsensus 51 miljoner USD), 2022; 144 miljoner USD (konsensus 73 miljoner USD) och 2023; 224 miljoner USD (konsensus 66 miljoner USD). Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 174 DKK (170).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 830,2 -0,7% 1,3% 8,0%
OMXS30 2 065,2 -0,4% 1,3% 10,2%
OMXH25 4 789,5 -1,7% -1,9% 4,4%
OMXC20 1 386,2 -1,2% -3,7% -5,4%
OSEBX 1 028,9 -0,2% 0,2% 5,6%
OMXBB 1 185,6 -1,0% 0,8% 7,3%
Dow Jones 30 924,1 -1,1% -1,5% 1,0%
S&P500 3 768,5 -1,3% -1,6% 0,3%
Nasdaq C 12 723,5 -2,1% -3,0% -1,3%
SX5E 3 704,9 -0,2% 0,5% 4,3%
DAX 14 056,3 -0,2% 1,3% 2,5%
CAC40 5 830,7 0,0% 0,8% 5,0%
RTS 1 454,7 0,1% 0,3% 4,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 64,1 0,0% -4,2% 23,7%
Guld 1 711,4 0,0% -3,8% -9,3%
Silver 26,6 0,0% -4,8% 0,4%
Aluminium 2 169,0 -1,5% -2,4% 9,7%
Bly 2 014,5 -1,2% -6,7% 2,2%
Koppar 8 786,5 -5,2% -8,6% 13,5%
Nickel 16 144,0 -9,3% -17,5% -2,4%
Zink 2 734,5 -1,8% -5,5% 0,4%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år 0,41 1,80 -4,20 39,50
Norge, 10 år 1,51 2,20 -7,80 56,40
Tyskland, 10 år -0,33 -2,80 -9,10 24,90
GB, 10 år 0,72 -6,10 -6,70 52,00
USA, 10 år 1,55 7,72 3,20 63,45
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,16 0,1% 0,9% 1,1%
USD / SEK 8,44 0,4% 2,4% 2,7%
GBP / SEK 11,80 0,5% 1,4% 5,1%
NOK / SEK 1,00 0,5% 1,4% 3,8%
DKK / SEK 1,37 0,1% 0,9% 1,2%
CAD / SEK 6,69 0,6% 1,7% 3,8%
CHF / SEK 9,12 -0,4% 0,0% -1,9%
JPY / SEK 0,08 -0,2% 1,1% -1,4%
EUR / USD 1,20 -0,3% -1,5% -1,6%
USD / JPY 107,60 0,6% 1,3% 4,2%
EUR / GBP 0,86 -0,4% -0,5% -3,9%
AUD / USD 0,78 0,0% -1,9% 1,1%
USD / CAD 1,26 -0,1% 0,7% -1,0%
GBP / USD 1,40 0,1% -1,0% 2,4%
USD / NOK 8,47 -0,1% 1,0% -1,0%
EUR / NOK 10,20 -0,4% -0,5% -2,6%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades rejält nedåt på torsdagen efter uttalanden från Fed-chefen Jerome Powell.

Vid stängning hade Dow Jones industriindex retirerat 1,1 procent till 30.924. S&P500 var ned 1,3 procent till 3.768 samtidigt som Nasdaqs kompositindex tappade 2,1 procent till 12.723.

Jerome Powell sade i torsdagens tal att den ekonomiska återöppningen kan skapa ett visst tryck uppåt på priser. Han upprepade också att centralbanken skulle vara "tålmodig" före policyförändringar görs även om inflationen tar fart uppåt under en tid.

Detaljhandelsjätten Walmarts indiska dotterbolag Flipkart uppges överväga en USA-notering, enligt Bloombergs källor. Walmart tappade marginellt.

Molndatabolaget Snowflake, som noterades i höstas, fördubblade förlusten under årets fjärde kvartal. Även intäkterna fördubblades och översteg analytikernas förväntningar. Aktien ökade 0,9 procent.

General Electric steg 1 procent till 13:58 dollar sedan Morgan Stanley höjt sin riktkurs för aktien från 13 till 17 dollar, vilket är högst i marknaden. Höjningen baserades delvis på en möjlig betydande återhämtning för GE:s flygsegment.

Walt Disney tänker stänga cirka 60 av sina 300 fysiska Disneybutiker fram till årsskiftet, som ett led i övergången till ökad e-handel. Disney backade 2,3 procent.

Chiptillverkaren Marvell Technology föll 12 procent, efter att ha utfärdat en prognos som gjorde marknaden besviken. Bolaget räknar med att chiputbudet kommer att vara pressat under återstoden av räkenskapsåret.

Räntan på den amerikanska tioåringen hade stigit med 8 punkter till 1,55 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen förbättrades något under torsdagseftermiddagen efter att ha uppvisat en större nedgång vid lunchtid. Banksektorn och defensiva tillgångar stod emot bättre, medan tillväxtbolag och industri hade det motigare.

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 ner 0,4 procent till nivån 2.065. Aktier för 23,7 miljarder kronor var då omsatta på Stockholmsbörsen. På kontinenten var DAX i Frankfurt ner 0,2 procent medan CAC40 i Paris vände till en uppgång på 0,1 procent.

Banker och defensiva bolag placerade sig på den övre halvan av OMXS30. Handelsbanken lyfte 1,8 procent till 93:70 kronor med stöd av en köprekommendation från Citi (neutral) med riktkurs 101 kronor. Kollegorna SEB och Swedbank klättrade 1,7 respektive 1,6 procent.

Bland de mer defensiva tillgångarna steg Essity 2,1 procent och placerade sig därmed högst upp av de mest omsatta bolagen. Swedish Match var upp 1,6 procent och Astra Zeneca 1,3 procent.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 ska användas även för personer över 65 år, och enligt tyska medieuppgifter väntas även den tyska motsvarigheten Stiko göra detsamma.

På övre halvan av stolbolagsindexet syntes också Electrolux som den senaste tiden dragit till sig blankare. På torsdagen tog Millennium Capital Partners en kort position i vitvarubolaget om 0,54 procent av aktierna.

Nickelpriset föll 6 procent på torsdagen. Boliden, som har en mindre del av omsättningen från nickel, backade 4,3 procent, medan Lundin Mining var ned 1,7 procent.

Flera av snabbväxarna på Stockholmsbörsen hade det tufft i torsdagshandeln. På OMXS30 syntes livekasinobolaget Evolution i botten med en nedgång på 4 procent medan Sinch, om levererar molnbaserade kommunikationstjänster, backade 9,3 procent bland large cap-bolagen.

Spectracure noterades för en tredje nedgångsdag när aktien föll drygt 13 procent. Bolagets huvudägare, Cardeons planer på att ta in 100 miljoner kronor inför en tänkt börsnotering har stött på patrull. När erbjudandet avslutades den 2 mars hade bara aktier för 21 miljoner kronor tecknats, skriver Dagens Industri.

Shamaran vände till förlust i det fjärde kvartalet 2020 efter kraftigt minskade intäkter. För 2021 spår oljebolaget en lägre snittproduktion jämfört med 2020. Oljebolagets aktie backade 1,6 procent.

Bioextrax som steg 12 procent på onsdagen efter besked om ett kommersiellt avtal med en nordamerikansk producent, fortsatte upp närmare 8 procent på torsdagen.

Minesto steg 5,7 procent efter att havsenergiutvecklaren meddelat att man ska fortsätta den operativa verksamheten med tidvattenkraftverket DG100 i Vestmannasund på Färöarna.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga bolagsrapporter idag.

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Mäklarstatistik: bostadspriser feb 7%/13%
DE 08:00 Industriorder jan 0.8%/1.9% -1.9%/6.4%
SE 09:30 Tjänstehandel Q4 7.7
SE 09:30 Investeringsenkäten Q4
SE 09:30 Bytesbalans Q4 67.4b
DE 10:00 VDMA maskinorder jan
USA 14:30 Handelsbalans jan -$67.5b -$66.6b
USA 14:30 Sysselsättning feb 61.4%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Sampo FI0009003305 Inga tillkännagivanden
OHT Inga tillkännagivanden
Cadeler Inga tillkännagivanden
Royal Unibrew DK0060634707 Inga tillkännagivanden
Norwegian Finans Holding NO0010387004 Inga tillkännagivanden
D/S Norden DK0060083210 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.