logo
Dagens analyser - torsdagen den 8 april 2021
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2021-04-08 kl. 08:31 Senast uppdaterat/publicerat: 2021-04-08 kl. 08:34 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,2% OMXS30 0,0% DJI 0,0% NASDAQ 0,0%
892,0 2 229,6 33 446,3 13 698,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Thule Hold 385 (350) SEK
BillerudKorsnäs Köp 184 (176) SEK

Stolt-Nielsen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:200,00 NOK
Pris:133,00 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-04-08 kl. 08:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-04-08 kl. 11:12.

EFTER RAPPORT

Kemikalietankvolymerna minskar - främsta orsaken till avvikelsen

Justerat ebitda-resultat för Q1 2021 var 109 miljoner USD, vilket var 22 procent under vår prognos vid 140 miljoner USD och 8 procent under marknadens förväntningar vid 18 miljoner USD. STJS-indexet sjönk till 52 under Q1, från 60 i Q4. Bakgrunden var att volymerna minskade med 3,2 procent. Detta var delvis på grund av kylan i USA. Vi spådde 60. Vi upprepar Köp med riktkurs 200 NOK. Den justerade nettovinsten uppgick till 2 miljoner USD, vilket var 29 miljoner USD sämre än vi förutspådde och 5 miljoner under marknadens förväntningar vid 7 miljoner USD. Stolt Terminals rapporterade ett ebitda på 31 miljoner USD. Det var 7 procent sämre än vi väntat oss. Kapacitetsutnyttjandet för Q1 var 88,4 procent, en minskning från 90,5 procent under Q4. Företaget uppger: ”Förberedelserna för en potentiell börsintroduktion av Stolt Sea Farm och Stolt Tankers fortsatte under kvartalet”. VD uppger att han är "... optimistisk för framtiden för alla affärsdivisioner".

Electrolux

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:210,00 SEK
Pris:245,60 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-04-08 kl. 07:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-04-08 kl. 09:21.

UPPDATERING

Positiv vinstvarning från konkurrent

Igår utfärdade LG Electronics, som är en konkurrent till Electrolux, en positiv vinstvarning för första kvartalet. Försäljningen var 19 procent högre än vad analytikerna väntat sig. Detta drevs åter av stark konsumentefterfrågan på TV-apparater och prylar. Vi upprepar Behåll med riktkurs 210 SEK. LGs kvartalsvisa tillväxt för sin division för hushållsapparater har utvecklats i linje med Electrolux organiska tillväxt under pandemin. Nu ser dock vår partneranalytiker att tillväxten kommer att accelerera från +20 procent i årstakt under Q4 2020 till +30 procent under Q1 2021. Det är långt över våra prognoser för Electrolux, vilket tyder på att det fortfarande finns en uppsida för bolaget. LGs marginal inom området för hushållsapparater spås öka från 5,4 procent i det fjärde kvartalet i fjol till 13 procent i det första kvartalet i år. Den är dock fortfarande ner 90 baspunkter i årstakt, vilket sannolikt återspeglar vissa kostnadsökningar. Detta är återigen nyckelfrågan inför Electrolux Q1-resultat som släpps den 28 april. Kommer de nuvarande prisökningarna fortfarande att kompensera för råvarukostnadsinflationen som sannolikt kommer att påverka resultatet i det andra halvåret?

Tryg

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:163,00 DKK
Pris:149,95 DKK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-04-08 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-04-08 kl. 09:21.

INFÖR RAPPORT

Inför Q1: förväntat starkt tekniskt resultat

Tryg kommer att släppa sitt kvartalsresultat den 16 april. Vi upprepar rekommendationen Behåll och sänker riktkursen till 163 DKK (166,55). Vi förväntar oss att anspråken förblir relativt dämpade och att det tekniska resultatet är starkt. Det stöds bland annat av lägre rörlighet (baserat på uppdaterade siffror från Google och Apple). Vi inkluderar nu in effekterna av RSA-förvärvet. Solvensen kommer att vara mycket hög under första kvartalet på grund av nyemissionen i mars.

Viktiga resultat

Google och Apples mobilitetsdata tyder på att mobiliteten på Trygs kärnmarknader är ner jämfört med fjärde kvartalet, vilket innebär ett fortsatt starkt tekniskt resultat under första kvartalet. RSA-transaktionen löper enligt plan.

Prognosöversyn

Effekterna av RSA-förvärvet konsolideras helt från 2023 och framåt. Vi spår en nettovinstökning med cirka 24 procent jämfört med vår tidigare 2023-prognos och en ökning med 34 procent av det tekniska resultatet.

XXL ASA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:21,00 NOK
Pris:19,33 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-04-08 kl. 06:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-04-08 kl. 09:04.

UPPDATERING

Stor osäkerhet i ett fortsatt volatilt kvartal

Vi förväntar oss ett ebitda-resultat för det första kvartalet på 169 miljoner NOK, vilket för närvarande ligger 24 procent under Bloombergs konsensus. Med detta sagt förväntar vi oss en ökning av jämförbar försäljining på 4 procent, vilket drivs av e-handeln. Med 50 procent av den fysiska kapaciteten stängd från mitten av mars i Norge reviderar vi prognosen för vinsten per aktie 2021 med -14 procent, men gör bara begränsade förändringar för 2022-2023. Enligt vår uppfattning finns det fortfarande en uppsida i prognoserna. Vi upprepar rekommendationen Behåll och sänker riktkursen till 21 NOK (23).

Viktiga resultat

Vi uppskattar den jämförbara försäljningen till 3 procent i Norge och 5 procent i Sverige. Marknadsdata visade en fantastisk tillväxt under januari och februari på cirka 20 procent i årstakt. Men från och med februari förra året överträffade XXL sina konkurrenter på grund av massiva rea-kampanjer, vilket ger en förmodad måttlig tillväxt under 2021, och då har vi även inkluderat in ett svagt mars för Norge. Beräknad ebitda på 169 miljoner NOK motsvarar en förväntad rörelseresultatförlust på 19 miljoner NOK jämfört med konsensus om +28 miljoner NOK. Förutom lägre försäljning reviderar vi också ned förväntad bruttomarginal på grund av betydligt högre e-handelsandel. Enligt vad vi förstår har XXL beslutat att driva på för rejäla renoveringar medan butikerna är stängda, vilket kan ge positiva effekter när butikerna öppnas i slutet av april.

Prognosöversyn

Vi spår en jämförbar försäljning för 2021 om -1 procent.

Kid

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:115,00 NOK
Pris:103,00 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-04-08 kl. 06:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-04-08 kl. 09:04.

INFÖR RAPPORT

Vi förväntar oss tillväxt under första kvartalet trots utmaningar

Kid släpper sina kvartalsförsäljningssiffror måndagen den 12 april. Vi förväntar oss 3 procents jämförbar försäljningstillväxt i både Kid och Hemtex trots tillfälligt stängda butiker i Norge. Långvariga butiksnedläggningar har delvis beaktats i våra Q1-prognoser, men lägre Q2-prognoser och den senaste tidens starka norska krona gör att vi sänker försäljningsprognosen för helåret med 3 procent och vinsten per aktie med 7 procent. Vi upprepar Köp med riktkurs 115 NOK.

Viktiga resultat

Kid har rapporterat en jämförbar försäljningstillväxt på 2,7 procent till mitten av februari. Marknadssiffrorna pekade dock på 9 procents tillväxt i Norge och 3 procent i Sverige under februari. Baserat på Clas Ohlsons försäljning förväntar vi oss att mars 2021 bör ha slutat i linje med 2020-nivån i Norge, men högre i Sverige, och att en extrapolering till 3 procent i jämförbara försäljning för första kvartalet är rimlig. På grund av ett kraftigt skifte mot e-handel sänker vi bruttomarginalförväntningarna för första halvåret 2021, en effekt som delvis mildras av tillfälliga kostnadsbesparingar under andra kvartalet. Framöver ser vi fortsatt en kraftig tillväxt i Hemtex från onlineförsäljning, renoveringar, tillagda butikslokaler, nytt sortiment och geografisk expansion.

Prognosöversyn

Vi spår en minskning i försäljningen i jämförbara butiker med 2 procent under 2021 och en rörelsemarginal om 14,1 procent (16,3 procent i fjol).

Orsted

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:1 500,00 DKK
Pris:1 022,00 DKK
Analytiker:Ingo Becker, CFA
Chefsanalytiker, Head of Utilities/Renewable Energy
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-04-07 kl. 13:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-04-08 kl. 08:34.

UPPDATERING

Redan försäljning av Borssele

Orsted har meddelat att man genomför en försäljning av 50 procent av sina vindkraftsparker Borssele 1 & 2 i Nederländerna. Detta sker till Norges Bank Investment Management för en total ersättning på 10,2 miljarder DKK, vilket ger en reavinst på 5,0 miljarder DKK . Vi beräknar en realisationsvinst på 99 procent rörande projektkostnader. Det är klart över det som man nyligen uppnådde för taiwanesiska Greater Changhua 1 i slutet av 2020. Om den extrapoleras till koncernens löpande tillväxtinvesteringsbudget på i genomsnitt 28,5 miljarder DKK fram till 2050 - den horisont som vi föreslår att använda - så skulle det härleda en värdering på 2 000 DKK, vilket är långt över vår riktkurs om 1 500 DKK. Vi upprepar Köp med riktkurs 1 500 DKK.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:250,00 SEK
Pris:210,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-04-07 kl. 16:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-04-08 kl. 08:34.

UPPDATERING

Komtrax: Mars-siffrorna ser bra ut, främst på grund av enkla jämförelsetal

Komatsu har släppt sin månatliga Komtrax-siffra. I mars visade indexet en årlig förbättring på global basis (Kina, Japan, Europa och NAFTA inkluderat), främst på grund av enkla jämförelsetal. Siffran indikerar fortsatt stabilitet i användningen av Komatsus anläggningsfordon globalt. I årstakt kommer indexet sannolikt att fortsätta visa bra förbättringar under första halvåret på grund av enkla jämförelsetal i spåren av coronapandemins utbrott 2020. Vi upprepar Köp med riktkurs 250 SEK.

Thule

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:385,00 SEK
Pris:387,80 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-04-08 kl. 06:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-04-08 kl. 08:34.

INFÖR RAPPORT

Sannolikt en stark start på året

Vi har uppdaterat våra prognoser inför Q1-rapporten den 22 april. Vi förväntar oss en stark start på året i linje med företagets kommentarer. Organisk tillväxt förväntas förbli stark, cirka 30 procent, och rörelseresultatet väntas öka med mer än 40 procent. Bolaget möter något enklare jämförelsetal eftersom coronapandemins första inverkan påverkade den viktiga införsäsong försäljningen, vilket var från mitten av mars förra året. Den återstående effekten av pandemin, särskilt i Europa, kommer sannolikt att understödja Thule. Vi höjer våra prognoser något. Vi upprepar rekommendationen Behåll och höjer riktkursen till 385 SEK (350) efter att ha höjt våra prognoser och sänkt WACC från 8 procent till 7,5.

Viktiga resultat

Thules utsikter har varit självsäkra och indikerar enkla jämförelsetal för det första halvåret, produktlanseringar och revideringen av målen under andra halvåret. Speciellt cykelrelaterade tillbehör har varit mycket efterfrågade, liksom e-cyklar. Under första kvartalet ser vi omsättningstillväxten på 30 procent och att rörelseresultatet ökar från 325 miljoner SEK till 475.

Prognosöversyn

Thule förväntas slå sitt organiska tillväxtmål på 5 procent under de närmaste åren på grund av pandemirelaterat intresse för utomhusaktiviteter.

BillerudKorsnäs

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:184,00 SEK
Pris:165,60 SEK
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-04-08 kl. 06:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-04-08 kl. 08:34.

INFÖR RAPPORT

Vinsttillväxten är på rätt spår

Vi tror att uppstarten av KM 7-maskinen är på rätt spår, och att Q1-rapporten kommer att bekräfta att prisutsikterna för alla viktiga produkter är bra. Vi ser motvind från logistik och rörliga lönekostnader, vilket gör att vi trimmar våra prognoser för 2021-2022. Ändå är vi fortfarande övertygade om vinsttillväxtscaset. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 184 SEK (176). Så mycket som 60 procent av verksamheten har en exponering mot segment där tillväxten tydligt understöds av megatrender. Vi tror att aptiten på aktien kommer att växa.

Viktiga resultat

Vi förväntar oss att Q1 kommer att uppvisa gynnsam verksamhet, relativt stabila priser och kostnadsbild, och en bra mix i försäljningen med en hög andel kartongprodukter som produceras vid KM 7. Vi spår ett ebitda-resultat för första kvartalet på 985 miljoner SEK. Viktigast av allt är att vi förväntar oss att ledningen kommer att ge konstruktiva kommentarer om utsikterna för efterfrågan och priser, vilket vi tror kommer att stödja aktien.

Prognosöversyn

För 2021 spår vi ett positivt delta på 600 miljoner SEK för KM 7-maskinen, upp från 550 miljoner SEK tidigare. Vi trimmar våra prognoser 2021-2022 på grund av ökad motvind i form av logistik och rörliga löner. Vi räknar med god prissättning för företagets produkter. Vårt uppdaterade scenario inkluderar en ebitda-tillväxt om cirka 50 procent för 2021. Vi ser en stor uppsida för aktien om vårt positiva resultatscenario utvecklas.

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:250,00 SEK
Pris:203,30 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Head of Swedish Equity Research & Nordic Real Estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-04-08 kl. 06:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-04-08 kl. 08:34.

UPPDATERING

VD lämnar

Castellums VD Henrik Saxborn kommer att lämna bolaget, men kommer fortfarande att stanna i högst sex månader för att säkerställa en smidig övergång. Vi upprepar Köp med riktkurs 250 SEK. Med en ny styrelseordförande, Rutger Arnhult, nu på plats, kommer detta inte som en överraskning för oss. Vi förväntar oss en ganska neutral aktiekursreaktion mot bakgrund av den här nyheten. Vi upprepar Köp och riktkursen 250 SEK.

Stora Enso

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:20,00 EUR
Pris:16,33 EUR
Analytiker:Johannes Grunselius
Chefsanalytiker, Head of Forestry, Paper & Packaging
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-04-08 kl. 06:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-04-08 kl. 08:34.

INFÖR RAPPORT

Starkare längre

Kort sagt, vi tror att Q1-rapporten kommer att bevisa att priserna för alla affärsområden utom grafiskt papper är klart gynnsamma. För 2021 ser vi en motvind från logistikkostnader, återvunnen fiber och valuta, men också medvind från lägre massavedskostnader och högre priser på massa och förpackningsprodukter. Vi återspeglar en ännu mer positiv syn på trävarudivisionen och lyfter vår ebitda-prognos för 2021. Den höjdes nyligen med 6 procent och nu höjer vi igen med 3 procent. Vi upprepar Köp med riktkurs 20 EUR.

Viktiga resultat

Trots mycket högre priser på massa och sågade varor är aktien ned något den senaset månaden. Det bör förklaras av investerarnas rädsla för försämrade utsikter. Vi håller inte med, och i stället förväntar vi oss en imponerande vinsttillväxt för 2021-2022. Vi betonar att Stora Ensos förpackningsverksamhet har stabila segment och slutkunder. På grund av de starka marknadsfundamenten tror vi att den positiva prissättningsmiljön för massa och sågade varor kommer att fortsätta till 2022.

Europris

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:65,00 NOK
Pris:51,95 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2021-04-08 kl. 06:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2021-04-08 kl. 08:34.

INFÖR RAPPORT

Hanterbara förhållanden

Vi minskar våra prognoser inför Q1-resultatet. Vi upprepar Köp med riktkurs 65 NOK. Prognosen för det första kvartalet avseende justerat rörelseresultat är 39 miljoner NOK, vilket är 50 procent under marknadens förväntningar enligt Bloombergs sammanställning av analytikerprognoser. I genomsnitt stängdes 10 procent av företagets butiker under det första kvartalet. För närvarande är 35 procent av butikerna stängda och kommer förhoppningsvis att öppnas igen i slutet av april. Vi sänker vår prognos för försäljning 2021 med 4 procent och resultatet per aktie med 10 procent. Implikationerna bortom det först halvåret är dock begränsade.

Viktiga resultat

Vi spår en tillväxt i jämförbar försäljning i det första kvartalet på 5 procent. Marknaden spår 12 procent. Vi förväntar oss därför inga konsekvenser av de tillfälligt stängda butikerna. Optionen som Europris har om att köpa de resterande 80 procenten av ÖoB ses som en viktig händelse för 2021. Vi anser att risk/avkastning är något ogynnsam, men tror att värde kan läggas till genom att antingen: 1) förhandla om ett lägre pris; eller 2) organisera gemensamt ägande med Tokmanni.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 892,0 0,2% 2,1% 16,1%
OMXS30 2 229,6 0,0% 1,7% 18,9%
OMXH25 4 995,1 0,4% 1,3% 8,9%
OMXC20 1 460,8 -1,0% -0,7% -0,3%
OSEBX 1 066,1 -0,5% 0,7% 9,5%
OMXBB 1 224,0 0,9% 2,3% 10,8%
Dow Jones 33 446,3 0,0% 1,4% 9,3%
S&P500 4 080,0 0,1% 2,7% 8,6%
Nasdaq C 13 698,4 0,0% 3,4% 6,3%
SX5E 3 956,8 -0,3% 1,0% 11,4%
DAX 15 176,4 -0,2% 1,1% 10,6%
CAC40 6 130,7 0,0% 1,0% 10,4%
RTS 1 429,5 0,2% -3,2% 3,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 63,2 0,7% -0,6% 21,9%
Guld 1 738,1 -0,4% 2,8% -7,9%
Silver 25,0 -0,2% 4,1% -5,7%
Aluminium 2 247,0 0,0% 1,6% 13,6%
Bly 1 947,5 0,0% -0,5% -1,2%
Koppar 8 984,5 0,0% 1,5% 16,1%
Nickel 16 520,0 0,0% 2,6% -0,1%
Zink 2 813,5 0,0% 0,7% 3,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån
Sverige, 10 år 0,35 -1,80 -4,20 32,90
Norge, 10 år 1,49 -2,90 -4,40 53,90
Tyskland, 10 år -0,32 -0,50 -2,10 25,60
GB, 10 år 0,79 -1,20 -3,90 59,00
USA, 10 år 1,65 -0,43 -8,78 73,26
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,00
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,24 -0,1% -0,1% 1,9%
USD / SEK 8,60 -0,6% -1,3% 4,7%
GBP / SEK 11,86 -1,1% -1,4% 5,6%
NOK / SEK 1,02 0,2% -0,2% 6,2%
DKK / SEK 1,38 -0,1% -0,1% 1,9%
CAD / SEK 6,82 -1,1% -1,6% 5,8%
CHF / SEK 9,27 0,0% 0,1% -0,2%
JPY / SEK 0,08 -0,5% -0,5% -1,4%
EUR / USD 1,19 0,5% 1,3% -2,7%
USD / JPY 109,63 -0,1% -0,8% 6,2%
EUR / GBP 0,86 1,1% 1,3% -3,6%
AUD / USD 0,76 -0,2% 0,4% -0,9%
USD / CAD 1,26 0,5% 0,3% -1,0%
GBP / USD 1,38 -0,5% -0,1% 0,9%
USD / NOK 8,44 -0,8% -1,1% -1,4%
EUR / NOK 10,05 -0,2% 0,2% -4,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades omkring nollstrecket på onsdagen med små indexrörelser. Vid stängning var Dow Jones industriindex upp 0,1 procent till 33.446. S&P 500 steg 0,2 procent till 4.080, samtidigt som tekniktunga Nasdaqs kompositindex backade 0,1 procent till 13.689.

I protokollet från det senaste FOMC-mötet framgick att det sannolikt kommer att dröja innan ytterligare framsteg mot kommitténs sysselsättnings- och inflationsmål uppnås.

Majoriteten av ledamöter ansåg att risken för oväntat hög inflation var ungefär lika stor som risken för oväntat låg inflation och därmed tycktes riskbilden vara "balanserad", enligt protokollet. Amerikanska räntor bjöd inte på några märkbara rörelser efter publiceringen av protokollet.

Bland enskilda aktier återfanns flera klädkedjor i topp. Limited Brands och Abercrombie adderade 3,9 respektive 7,2 procent efter att UBS höjt sin rekommendation för aktierna till köp, från behåll.

Även kryssningsbolagen handlades uppåt. Carnival och Norwegian Cruise Line adderade 1,7 procent respektive 1 procent. Norwegian Cruise Lines aviserade på måndagen att bolaget hoppas kunna återuppta kryssningsverksamheten från och med den 4 juli.

Analyshuset Wedbush spår i en analys på onsdagen att Apple är på väg mot en rekordhög försäljning av Iphone, med cirka 240-250 miljoner enheter för räkenskapsåret 2021. Apple-aktien steg 1,3 procent.

Medicinteknikbolaget Qiagen handlades upp 1,6 procent efter att ha meddelat om en ny snabblösning som förkortar tiden för forskare att identifiera covid-19-varianter.

Åt andra hållet syntes den USA-listade kinesiska elbilstillverkaren Li Auto efter planer på att emittera för 750 miljoner dollar för att finansiera forskning och utveckling. Elbilsaktien backade över 12 procent.

Exxon Mobil undersöker möjligheter för försäljning av sin verksamhetsdel inom elastiska polymer, med en potentiell värdering om cirka 800 miljoner dollar på skuldfri basis, rapporterar Reuters med hänvisning till anonyma källor. Aktien steg 0,4 procent.

Den amerikanska tioårsräntan var på onsdagen upp två punkter till 1,67 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Onsdagens handelsdag summerades med små rörelser på Stockholmsbörsen, där storbolagsindex slutade oförändrat. Bland sektorerna som gick bättre utmärkte sig bank och teleoperatörer medan cykliska bolag i regel handlades ned. Kinnevik slutade som största vinnare. OMXS30 stängde på nivån 2.230 och aktier för 21,7 miljarder kronor omsattes i sin helhet under dagen.

Storbankerna och teleoperatörerna letade sig uppåt men det var Kinnevik som tog ledartröjan med en uppgång på 2 procent. Det var något mer än Telia på 1,5 procent. Även flera andra mer defensiva bolag, som Swedish Match, Essity och Securitas, fanns på vinnarlistan.

Bland bankerna var Handelsbanken och SEB högst, upp 1,4 respektive 1,3 procent.

En av de svagare komponenterna i indexet var dock också en defensiv sådan. Läkemedelsbolaget Astra Zeneca noterades med en nedgång på 1,8 procent. Europeiska läkemedelsverket EMA gav på eftermiddagen fritt fram för vaccination trots den mycket ovanliga biverkningen med blodproppar som kunnat konstateras. Fördelarna med Astras vaccin överväger nackdelarna, konstaterade myndigheten.

Strax ovan i botten tyngde cykliska verkstadsbolag. Sandvik, Atlas Copco, SKF, Volvo och ABB radade upp sig med nedgångar på som mest drygt 1 procent.

På bredare listor backade forskningsbolaget Oncopeptides, som sänkts till behåll från tidigare köp av ABG Sundal Collier samtidigt som riktkursen sänktes till 154 kronor från tidigare 205. Aktien sjönk 4,7 procent till 137:30 kronor. Scandic Hotel tappade 3,5 procent sedan Jefferies sänkt aktien till underperform från behåll.

Klädbolaget Wesc, i färd med att byta verksamhetsinriktning och i framtiden ska heta Vestum, lyfte över 30 procent efter aviserat köpet av Rosenqvist Entreprenad som ska öppna för ytterligare verksamhetsområden.

Clas Ohlson handlades upp 3,6 procent. Bolagets totala försäljning steg 4 procent under mars, något mer än de 3,4 procent analytikerna i snitt väntade sig enligt Infronts sammanställning.

Nordnet handlades upp 3,3 procent till 158 kronor, stödd av SEB Equities som höjt sin riktkurs från 174 till 191 kronor. Närmaste konkurrenten Avanza steg 0,7 procent trots att samma bank sänkt rekommendation till behåll från köp.

Micro Systemation, MSAB, avancerade 11,3 procent. Bolagets styrelse har föreslagit stämman att besluta om en utdelning med 2 kronor per aktie.

Det var också handelspremiär för nanoteknikbolaget Polymer Factory och fintechbolaget Nowonomics, där båda började uppåt.

Polymer Factorys aktie handlades till 7:85 kronor. Priset på aktien i emissionen inför listningen var cirka 7:15 kronor, då en unit bestående av tre aktier och en teckningsoption kostade 22:80 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Stolt-Nielsen Köp 200 NOK 0.59 na

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Industriorder feb 1.4%/2.5%
SE 09:30 Hushållens konsumtion feb 1.8%/-3.8%
SE 09:30 Industriorder feb 0.6%/8.5%
SE 09:30 Produktionsvärdeindex feb 0.1%/-2.9%
SE 09:30 BNP-indikator feb 0.9%/-2.9%
EMU 11:00 PPI feb 1.4%/0.0%
EMU 11:00 Husprisindex Q4
18:00 FED: Jerome Powell talar vid IMF-debatt om den globala ekonomin

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Stolt-Nielsen BMG850801025 3
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Tryg DK0060636678 Inga tillkännagivanden
XXL ASA NO0010716863 Inga tillkännagivanden
Kid NO0010743545 Inga tillkännagivanden
Orsted DK0060094928 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 3
Thule SE0006422390 Inga tillkännagivanden
BillerudKorsnäs SE0000862997 Inga tillkännagivanden
Castellum SE0000379190 Inga tillkännagivanden
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Europris NO0010735343 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.