Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 15 december 2015
Publicerad och färdigställd tisdagen den 15 december 2015 kl. 09:05.

Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 8-12 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande 6-12 månaderna. Urvalet utgår från fundamental analys och urvalsprocessen är ett samarbete mellan Aktieanalys och Strategi & Allokering.

Portföljen speglar det underliggande marknadsscenariot och försöker kapitalisera på de trender vi finner mest intressanta och lägger därför begränsad vikt vid riskdiversifiering. Produkten uppdateras normalt varannan vecka om inget bolagsspecifikt sker som kräver en tidigare förändring.

Rådande teman i Fokusportföljen
I nuvarande miljö med låga räntor och dämpad tillväxt bedömer vi att tillväxtaktier kommer att fortsätta att utvecklas positivt. Även aktier och sektorer som kan lämna en hög och uthållig direktavkastning bör kunna gynnas i denna miljö. Vårt tredje tema fokuserar på att marknadens oro för utvecklingen i Kina på medellång sikt verkar vara överdriven, och att vissa av de bolag som är exponerade mot landet kan överraska positivt de närmast kvartalen.

Förändringar i Fokusportföljen
I denna uppdatering sker flertalet förändringar i och med den utökning av portföljen som nu sker. Bolag som inkluderas under temat tillväxtaktier är Betsson, Hennes&Mauritz, Hexagon, och Saab. Under temat uthållig utdelning inkluderas SEB, Skanska och Tele2. Slutligen adderas Atlas Copco under temat kinesiska ljuspunkter. De bolag som tas ut ur portföljen är TeliaSonera och BillerudKorsnäs. De bolag som kvarstår i portföljen är SOBI, ABB och Autoliv.

  Inlagd
Denna uppdatering
Denna uppd.
Denna uppd.
Total
Kurs
Kurs
Datum
30/11
30/11
14/12
14/12
Utveckling Utveckling
Aktier som inkluderas
Tillväxtaktier
Betsson
145,3
145,3
2015-12-15
151215
Hennes&Mauritz
295,5
295,5
2015-12-15
151215
Hexagon
299,1
299,1
2015-12-15
151215
Saab
253,8
253,8
2015-12-15
151215
Uthållig utdelning
SEB
83,5
83,5
2015-12-15
151215
Skanska
160,9
160,9
2015-12-15
151215
Tele2
83,55
83,55
2015-12-15
151215
Kinesiska ljuspunkter
Atlas Copco
204,9
204,9
2015-12-15
151215
Aktier som behålls
Tillväxtaktier
SOBI
104,80
104,80
2015-08-25
150825
137,90
137,90
127,20
127,20
-7,8% 21,4%
Uthållig utdelning
Kinesiska ljuspunkter
ABB*
167,39
167,39
2015-02-10
150210
165,40
165,40
151,40
151,40
-8,5% -9,6%
Autoliv*
795,10
795,10
2015-08-05
150805
1098,00
1098,00
1033,00
1033,00
-5,9% 29,9%
Aktier som exkluderas
BillerudKorsnäs
116,80
116,80
2015-08-25
150825
166,70
166,70
151,70
151,70
-9,0% 29,9%
TeliaSonera
52,00
52,00
2015-05-05
150505
42,81
42,81
40,05
40,05
-6,4% -23,0%

* Justerat för utdelning

Utveckling Denna uppdatering 2015
Fokusportföljen -7,52% -6,24%
OMX Benchmark -9,03% -6,62%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Tillväxt

Betsson

Rek: Köp
Riktkurs:165 SEK
Aktiekurs:145,3 SEK
Potential:13,5%
Analytiker: Mathias Lundberg

En ocyklisk vinnare

 • Stark operationellt momentum
 • Optimal struktur för värdeskapande förvärv
 • Värderingen är attraktiv

Trots att 2015 är ett år utan större mästerskap har Betsson bevisat att man kan fortsätta växa kraftigt organiskt. Tillväxten drivs av fortsatta migreringar av varumärken till den gemensamma plattformen Techson, där förbättrad funktionalitet och upplevelse ger synergier på både intäkts- och kostnadssidan. Lägger vi till det faktum att Betsson är väldigt väl positionerat för förvärv samt att värdering är attraktiv jämfört med andra bolag i sektorn ser vi Betsson som vår favorit i sektorn. Efter den starka Q3-rapporten ser vi det skäligt att aktien nu tar sats mot nya nivåer.

H&M

Rek: Köp
Riktkurs:330 SEK
Aktiekurs:295,5 SEK
Potential:11,7%
Analytiker: Christian Andersson Blink

Låg förväntansbild

 • Hög tillväxt, inte bara från nya butiker
 • Överdriven oro kring bruttomarginalen
 • Attraktiv värdering givet tillväxtprofilen

Med fortsatt stor potential att fortsatt etablera nya butiker i befintliga och nya marknader kommer H&M att fortsatt kunna leverera 10-15% butikstillväxt under många år oberoende av konjunktur. På kort sikt ser vi dessutom stor potential att det starka försäljningsmomentument i jämförbara butiker kommer att bestå bland annat drivet av utrullningen av e-handel, H&M Beauty samt nya koncept. Tillskillnad från de flesta andra detaljhandelsbolag på börsen argumenterar fortsatt för att H&M troligtvis kommer att bli en av de få vinnarna av den genomgående strukturomvandlingen som sker i branschen, där handeln flyttas till nätet. Även om vi förväntar oss en fortsatt press på bruttomarginalen på kort sikt drivet av ökade inköpspriser som en följd av den starka dollarn anser vi att förväntningarna mer än väl reflekterar detta. Givet den fortsatt starka försäljningsutvecklingen samt fortsatt god kostnadskontroll förväntar vi oss en tillväxt per aktie på 14% per år 2016-2017 samt god potential för positiva överraskningar. Vi är konfidenta i våra prognoser för 2016 som motsvarar ett P/E tal på 21x. Givet tillväxtprofilen, de defensiva kvaliteterna samt det faktum att vi ser potential att bruttomarginalen kommer överaska positivt i Q4 ser vi detta som attraktivt. Värderingen motsvarar en rabatt på 30% till närmaste peer Inditex (30.4x), vilket är den högsta någonsin samt en rabatt på -8% till 3-årssnittet (22.6x).

Hexagon

Rek: Köp
Riktkurs:335 SEK
Aktiekurs:299,1 SEK
Potential:12%
Analytiker: Mathias Lundberg
Anders Roslund

Attraktiv tillväxtprofil

 • Attraktiv tillväxtprofil med förvärvspotential
 • Stabilitet genom en väldiversifierad affär
 • Värderingen attraktiv på både lång och kort sikt

Hexagon har det senaste årtiondet omstöpt sig från ett verkstadsbolag till ett teknikbolag, ledande inom metrologi och visualiseringsmjukvara. Utöver förmågan att växa under ökande lönsamhet är över 40% av bolagets intäkter repetitiva och 55% av försäljningen är från mjukvaror och tjänster. Man gör affärer globalt och i flertalet industrivertikaler vilket ger ett en god diversifiering. Genom nya produktinitiativ kan bolaget driva organisk tillväxt som också kompletteras med strategiska förvärv. Hexagon har ca 1-1.5 miljarder euro i förvärvsutrymme inför ingången av 2016 och vi förväntar oss en upptakt i jämförelse med 2015. Med exponering mot områden som gynnas av strukturella trender, som t ex big data-analys och fabriksautomation, är Hexagon väl positionerat inför framtiden. Utvecklingen kommer fortsätta även efter de finansiella målen för 2016 uppnåtts. Av dessa anledningar ser vi Hexagon som en attraktiv investering även på lång sikt. Multiplarna för Hexagon är höga men också motiverade, via en DCF-analys ser vi målkurs 335kr på 12 månaders sikt som första anhalt. En rad väl exekverade förvärv höjer snabbt potentialen i aktien.

Saab

Rek: Köp
Riktkurs:300,0 SEK
Aktiekurs:251,4 SEK
Potential:19,3%
Analytiker: Mats Liss

Brasilien en dörröppnare

 • Försvarsinvesteringar tar fart.
 • Orderstocken över 100 miljarder SEK
 • Konjunkturoberoende tillväxt

Saab gynnas av ökade försvarsinvesteringar. Bolaget har ett starkt erbjudande inom stridsflyg, ubåtar och inte minst radar och telekomrelaterad utrustning. Saabs kostnadseffektiva lösningar är extra intressanta i ett läge med där många länder har ansträngda finanser. Brasiliens val av Gripen som stridsflyg fungerar som en dörröppnare där många länder står i begrepp att uppgradera sin flygflotta. Vi bedömer att Saab har goda förutsättningar att förbättra resultatet under kommande år. Vi ser en betydande uppsida i aktien.

SOBI

Rek: Starkt köp
Riktkurs:160 SEK
Aktiekurs:127,2 SEK
Potential:25,8%
Analytiker: Johan Unnerus

SOBI siktar på lanseringen

 • SOBI, tillsammans med Biogen, ligger långt framför konkurrenterna i loppet för att lansera nästa behandlingsgeneration för blödarsjuka.
 • Läkemedelsindustrin rör sig snabb mot dyra specialistläkemedel för mindre patientgrupper och ett kliniskt globalt ledarskap.
 • Biogen lanserar produkterna i USA och SOBI ser ut att kunna lansera i sina marknader redan under slutet av 2015 och under 2016.

Efter en avslutad uppköpspropå siktar nu SOBI på den egna lanseringen av Elocta (årsskiftet 2015/16) och Alprolix (mitten 2016). Vi ser fortsatt hög sannolikhet för en ny uppköpspropå inom 18-24 månader där den etablerade partnern Biogen är den naturliga intressenten. Marknaden för blödersjuka är under stadig tillväxt och drivs av ökad förebyggande behandling och förbättrad tillgänglighet. Den nya generationen av långverkande produkter bidrar till utvecklingen där Biogen och SOBI är väl placerade att bygga uthålligt betydande marknadsandelar. Vi noterar också att Sobi framgångrikt driver tillväxten för andra etablerade produkter utöver blödarsjuka (exempelvis Orfadin, Kinneret och Xiapex) och bolaget borde vara i en bra position för att utöka produktportföljen framöver.

Uthållig utdelning

SEB

Rek: Köp
Riktkurs:112 SEK
Aktiekurs:83,5 SEK
Potential:34,1%
Analytiker: Bengt Kirkøen

Potential för uppvärdering

 • Stabil och växande intjäning
 • Stark balansräkning ger utdelningspotential
 • Attraktiv värdering

Vi bedömer att SEB under de närmaste 2-3 åren har kapacitet att öka vinsten per aktie med ca 5% årligen. Vinsttillväxten genereras genom svagt stigande intäkter och en stabil kostnadsbas. SEB bedöms vid utgången av 2015 ha en balansräkning som med bred marginal överstiger de krav som regulatorn ställer på bolaget. Vi räknar med att ca 70% av vinsten per aktie kan återföras till ägarna under de närmaste tre åren, vilket ger en genomsnittlig direktavkastning på ca 6.8%. SEB värderas idag till ett P/E-tal på dryg 10x (2016e). Det egna kapitalet värderas med en multipel på ca 1.3x. Baserat på den förväntade avkastningen på eget kapital (12-13%) anser vi att det finns en potential för uppvärdering på 15-20%.

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:195 SEK
Aktiekurs:160,9 SEK
Potential:21,2%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Sofia Wallén

Kontorsdelen skapar tillväxt

 • Excellent position inom kommersiell fastighetsutveckling
 • Mycket väl diversifierat bolag
 • Handlas med rabatt relativt övriga byggbolag trots historisk premium

Skanska har en mycket stark position inom kommersiell fastighetsutveckling. Bolaget bygger stora gröna kontorskomplex i citynära lägen i egen bok och säljer sedan vidare till finansiella aktörer. För att lyckas med detta, så måste man ha starka finansiella muskler och lång erfarenhet. Skanska, som är bland de 10 största byggbolagen i världen, har en mycket stark balansräkning. Sverige och övriga Norden har varit tidiga i denna utveckling, vilket gjort Skanska till det ledande bolaget i Europa inom detta område. Andelen av vinsten som kommer från affärsområdet har vuxit år från år och utgör nu 22% av totalen. Tidigare har vinstutvecklingen inom affärsområdet skymts av försvagningen i USA, som nu visar tecken på en vändning. Vidare är Skanska mycket väldiversifierat bolag både vad gäller produktmix men även geografiskt. Trots att historiskt handlats med viss premium gentemot övriga byggbolag, handlas nu aktien med 5-10% rabatt, vilket i sig är en köpsignal. Efter NCC slopade utdelning för 2016 är Skanska erbjuder dessutom Skanska bästa direktavkastningen i sektorn.

Tele2

Rek: Köp
Riktkurs:100 SEK
Aktiekurs:82,3 SEK
Potential:21,5%
Analytiker: Stefan Wård

En blivande utdelningsmaskin?

 • Fokus på kärnverksamheterna
 • Betydande utdelningskapacitet efter 2018
 • Attraktiv värdering

Tele2 koncentrerar i allt högre grad sin verksamhet till ”kärnmarknaderna” i Sverige och Baltikum. Även om lanseringen av det egna nätverket i Nederländerna belastar resultatet på kort sikt bedömer vi att det inom 2-3 år kommer att bidra positivt till kassaflödet. Tele2 kan komma att avyttra verksamheter i Kroatien, Mellaneuropa och Kazakhstan vilket skulle stärka balansräkningen ytterligare. Vi bedömer att huvudägaren (Kinnevik) under de närmaste åren kommer att prioritera en hög utdelning från sina noterade portföljbolag för att finansiera investeringar inom on-line. Tele2 värderas idag med en EV/EBITDA-multipel på knappt 7x, vilket tillsammans med en direktavkastning på mer än 6% framstår som mycket attraktivt.

Kinesiska ljuspunkter

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:185 SEK
Aktiekurs:151,4 SEK
Potential:22,2%
Analytiker: Fredrik Nilhov

Starka kassaflöden och automation leder till omvärdering

 • Vi uppskattar ABB’s exponering mot automation och energieffektivisering.
 • Även om den nya divisionen, Power Grids, inte skulle säljas under 2016, är det positivt att Power Grids förväntas nå EBITA marginal målet 8-12% 2016 (4.7% 2014).
 • Liksom historiskt kommer det fria kassaflödet att fortsätta att vara starkt.

Det är värt att notera att Automation motsvarar 80% av gruppens kassaflöde medan det mesta av marknadens fokus är på kraftdelen. Olja och Gas representerar 10% av gruppens försäljning, men upstream är lite större än downstream och opex’s är lite större än capex (upstream capex: 3% försäljningen). Det fria kassaflödet är starkt för detta i stort sett skuldfria bolag, vilket möjliggör fortsatta förvärv, utdelningshöjningar och aktieåterköp.

Atlas Copco

Rek: Köp
Riktkurs:275 SEK
Aktiekurs:204,9 SEK
Potential:34,2%
Analytiker: Anders Roslund

Stabil tillväxt och starka kassaflöden

 • Service- och eftermarkand svarar för 45% av försäljningen och växter stabilt även i en svag marknad. Starka kassflöden stödjer både förvärvsdriven tillväxt och engångsutdelningar (ca var tredje år)
 • Kompressorteknik har redovisat en stark organisk tillväxt på 67% under de senaste tjugo åren
 • Industridivisionen har redovisat ca 8% organisk tillväxt under de senaste fyra året med stöd av en stark global trend av ökade automationsinvesteringar och nya produkter

Under de senaste tre åren har Industriteknik vuxit med ca 8% per år samtidigt som Kompressorteknik har redovisat ca 1% tillväxt per år. Vi tror att den global trenden av ökade automationsinvesteringar ska fortsätta att gynna Industriteknik men att tillväxten för det mer sen-cykliska. Kompressorteknik kan ta fart under 2016 och framåt. Vi ser också att en tillväxten i service- och eftermarknadsaffären kan fortsätta att växa under 2016 även om den global tillväxten förblir svag. Vi förväntar oss därför fortsatta starka kassflöden som stödjer en förvärvsdriven tillväxt och fortsatta extrautdelningar.

Autoliv

Rek: Köp
Riktkurs:1150 SEK
Aktiekurs:1033 SEK
Potential:11,3%
Analytiker: Fredrik Nilhov

Närmar sig en skördeperiod

 • Trots att världens bilförsäljning spås vara i stort sett oförandrad under Q4 tror Autoliv att deras organiska försäljningstillväxt blir 9% och att deras EBIT marginal blir höga 10.5% under Q4.
 • Försäljningen och marginalerna stödjs av introduktionen av nya produkter inom aktiv säkerhet, marknadsandelsvinster, förvärv och ytterligare affärer pga av Takatas problem.

Bidraget till vinsten från Aktiv säkerhet är för närvarande litet. Detta betyder att investerare får den delen billigt, då hela Autolivs värdering inte är krävande. Vi anser att detta bolag förtjänar en högre värdering inte minst beroende på sin goda historiska prestation, som inkluderar positivt underliggande kassaflöde, alla kvartal utom ett, sedan sammangåendet med Morton 1997

Viktig information

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.

Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg