Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 1 februari 2016
Publicerad och färdigställd måndagen den 1 februari 2016 kl. 09:06.

Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 8-12 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande 6-12 månaderna. Urvalet utgår från fundamental analys och portföljen speglar det underliggande marknadsscenariot och försöker kapitalisera på de trender vi finner mest intressanta. Vi lägger därför begränsad vikt vid riskdiversifiering.

Rådande teman i Fokusportföljen
I nuvarande miljö med låga räntor och dämpad tillväxt bedömer vi att tillväxtaktier kommer att fortsätta att utvecklas positivt. Även aktier och sektorer som kan lämna en hög och uthållig direktavkastning bör kunna gynnas i denna miljö. Detta är därför de två rådande teman som för närvarande råder vad gäller aktievalen i Fokusportföljen.

Förändringar i Fokusportföljen
I denna uppdatering av portföljen väljer vi att göra en förändring under temat "Uthållig utdelning", där vi tar ut teleoperatören Tele2 ur portföljen och istället ersätter denna med fastighetsbolaget Hemfosa.

  Inlagd
Kursutveckling
Kursutveckling
Kursutveckling
Total
Kurs
Kurs
Datum
12/1
12/1
29/1
29/1
Utveckling Utveckling
Aktier som inkluderas
Hemfosa
84,5
84,5
2015-01-29
150129
Aktier som behålls
Tillväxtaktier
Autoliv*
795,10
795,10
2015-08-05
150805
968,00
968,00
880,5
880,5
-9,0% 10,7%
Betsson
145,3
145,3
2015-12-15
151215
140,80
140,80
136,5
136,5
-3,1% -6,1%
Hennes&Mauritz
295,5
295,5
2015-12-15
151215
279,40
279,40
279,4
279,4
0,0% -5,4%
Saab
253,8
253,8
2015-12-15
151215
250,40
250,40
258,2
258,2
3,1% 1,7%
Securitas
119,4
119,4
2016-01-13
160113
119,40
119,40
125,9
125,9
5,4% 5,4%
SOBI
104,80
104,80
2015-08-25
150825
120,90
120,90
108
108
-10,7% 3,1%
Uthållig utdelning
Nordea
90
90
2016-01-13
160113
90,00
90,00
85,9
85,9
-4,6% -4,6%
SEB
83,5
83,5
2015-12-15
151215
82,65
82,65
82,3
82,3
-0,4% -1,4%
Skanska
160,9
160,9
2015-12-15
151215
154,60
154,60
164,7
164,7
6,5% 2,4%
Aktier som exkluderas
Tele2
83,55
83,55
2015-12-15
151215
78,95
78,95
70,95
70,95
-10,1% -15,1%

* Justerat för utdelning

Utveckling Denna uppdatering 2016
Fokusportföljen -2,28% -9,88%
OMX Benchmark -0,25% -6,99%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Tillväxt

Autoliv

Rek: Köp
Riktkurs:1100 SEK
Aktiekurs:880,5 SEK
Potential:24,9%
Analytiker: Fredrik Nilhov

Närmar sig en skördeperiod

 • Som så många gånger förut slog Autoliv sin guidning ordentligt i fjärde kvartalet 2015. Rörelsemarginalen blev 11.1% jämfört med Autolivs prognos 10.5%.
 • Autolivs rörelsemarginal prognos på 2016; ”mer än 9%” kom emellertid som en besvikelse. Orsaken är att Autoliv planerar för ökade FoU kostnaderna. Detta är en viktig och positiv investering för framtiden. Mer än 9% rörelsemarginal kan dessutom mkt väl betyda nästan 10% i marginal. - Swedbanks prognos är 9.7% för 2016.

Bidraget till vinsten från Aktiv säkerhet är för närvarande litet. Detta betyder att investerare får den delen billigt, då hela Autolivs värdering inte är krävande. Vi anser att detta bolag förtjänar en högre värdering inte minst beroende på sin goda historiska prestation, som inkluderar positivt underliggande kassaflöde, alla kvartal utom ett, sedan sammangåendet med Morton 1997

Betsson

Rek: Köp
Riktkurs:165 SEK
Aktiekurs:136,5 SEK
Potential:20,9%
Analytiker: Mathias Lundberg

En ocyklisk vinnare

 • Stark operationellt momentum
 • Optimal struktur för värdeskapande förvärv
 • Värderingen är attraktiv

Trots att 2015 var ett år utan större mästerskap bevisade Betsson att de kunde fortsätta växa kraftigt organiskt. Dess tillväxt drivs av fortsatta migreringar av varumärken till den gemensamma plattformen Techson, där förbättrad funktionalitet och upplevelse ger synergier på både intäkts- och kostnadssidan. Lägger vi till det faktum att Betsson är väldigt väl positionerat för förvärv samt att värdering är attraktiv jämfört med andra bolag i sektorn ser vi Betsson som vår favorit i sektorn.

H&M

Rek: Köp
Riktkurs:320 SEK
Aktiekurs:279,4 SEK
Potential:14,5%
Analytiker: Christian Andersson Blink

Rimlig förväntansbild

 • Hög tillväxt, inte bara från nya butiker
 • Bruttomarginal press nu reflekterat i förväntningarna
 • Attraktiv värdering givet tillväxtprofilen

Med fortsatt stor potential att fortsatt etablera nya butiker i befintliga och nya marknader kommer H&M att fortsatt kunna leverera 10-15% butikstillväxt under många år oberoende av konjunktur. På kort sikt ser vi dessutom stor potential att det starka försäljningsmomentument i jämförbara butiker kommer att bestå bland annat drivet av utrullningen av e-handel, H&M Beauty samt nya koncept. Tillskillnad från de flesta andra detaljhandelsbolag på börsen argumenterar vi fortsatt för att H&M troligtvis kommer att bli en av de få vinnarna av den genomgående strukturomvandlingen som sker i branschen, där handeln flyttas till nätet. Även om vi förväntar oss en fortsatt press på bruttomarginalen på kort sikt drivet av ökade inköpspriser som en följd av den starka dollarn anser vi att förväntningarna mer än väl reflekterar detta. Givet den fortsatt starka försäljningsutvecklingen samt fortsatt god kostnadskontroll förväntar vi oss en tillväxt per aktie på 13% per år 2016-2017 samt god potential för positiva överraskningar. Vi är konfidenta i våra prognoser för 2016 som motsvarar ett P/E tal på 21x. Givet tillväxtprofilen och de defensiva kvaliteterna ser vi detta som attraktivt. Värderingen motsvarar en rabatt på 26% till närmaste peer Inditex vilket är den nära den högsta någonsin samt en rabatt på -8% till 3-årssnittet (22.6x).

Saab

Rek: Köp
Riktkurs:300,0 SEK
Aktiekurs:258,2 SEK
Potential:16,2%
Analytiker: Mats Liss

Brasilien en dörröppnare

 • Försvarsinvesteringar tar fart.
 • Orderstocken över 100 miljarder SEK
 • Konjunkturoberoende tillväxt

Saab gynnas av ökade försvarsinvesteringar. Bolaget har ett starkt erbjudande inom stridsflyg, ubåtar och inte minst radar och telekomrelaterad utrustning. Saabs kostnadseffektiva lösningar är extra intressanta i ett läge med där många länder har ansträngda finanser. Brasiliens val av Gripen som stridsflyg fungerar som en dörröppnare där många länder står i begrepp att uppgradera sin flygflotta. Vi bedömer att Saab har goda förutsättningar att förbättra resultatet under kommande år. Vi ser en betydande uppsida i aktien.

Securitas

Rek: Köp
Riktkurs:145 SEK
Aktiekurs:125,9 SEK
Potential:15,2%
Analytiker: Stefan Wård

Värdeskapande tillväxt

 • Osäker omvärld driver tillväxten
 • Stigande marginaler under 2016-17
 • Attraktiv värdering

Securitas bedöms gynnas av en allt mer osäker omvärld. Den organiska tillväxten väntas uppgå till ca 5% årligen under 2016 och 2017, vilket tillsammans med värdeskapande förvärv (senast amerikanska Diebold) gör att vi räknar med tvåsiffrig tillväxt i intäkterna under detta år. Bolaget har en stark position inom säkerhetslösningar, vilket är ett växande område, och vi tror att Securitas marknadsandel kan öka ytterligare på medellång sikt. Detta ger också goda möjligheter att höja marginalerna. Med en väntad vinsttillväxt på mer än 15% för de kommande två åren anser vi att värderingen (P/E 14x för 2016) är attraktiv.

SOBI

Rek: Starkt köp
Riktkurs:160 SEK
Aktiekurs:108 SEK
Potential:48,1%
Analytiker: Johan Unnerus

SOBI siktar på lanseringen

 • SOBI, tillsammans med Biogen, ligger långt framför konkurrenterna i loppet för att lansera nästa behandlingsgeneration för blödarsjuka.
 • Läkemedelsindustrin rör sig snabb mot dyra specialistläkemedel för mindre patientgrupper och ett kliniskt globalt ledarskap.
 • Biogen lanserar produkterna i USA och SOBI har redan börjat lansera i sina produkter i Europa under början av 2016.

Efter en avslutad uppköpspropå siktar nu SOBI på den egna lanseringen av Alprolix och Eloctate. Vi ser fortsatt hög sannolikhet för en ny uppköpspropå inom 18-24 månader och storaffären på USD 32bn där Shire förvärvar Biogen’s och SOBI’s konkurrent Baxalta bekräftar intresset.

Marknaden för blödersjuka är under stadig tillväxt och drivs av ökad

förebyggande behandling och förbättrad tillgänglighet. Den nya generationen av långverkande produkter bidrar till utvecklingen där Biogen och SOBI är väl placerade att bygga uthålligt betydande marknadsandelar och intresset ökar både på grund av Baxalta’s lansering av konkurrerande Adynovate och affären mellan Shire och Baxalta. Biogen har nyligen rapporterat fortsatt god tillväxt i USA och under 2016 kommer vi att få tidig återkoppling på Sobis lansering i Europa.

Uthållig utdelning

Hemfosa

Rek: Köp
Riktkurs:110 SEK
Aktiekurs:84,5 SEK
Potential:30,2%
Analytiker: Andreas Daag
Jan Ihrfelt
Sofia Wallén

Värdeskapande etablering i Norge och Finland

 • Fortsatt potential i nya förvärv i Norge
 • Skapar mervärde via transaktioner
 • Hög direktavkastning

Hemfosa har under första halvåret etablerat sig i Norge och förvärvat norska samhällsfastigheter till ett värde om 3.7 mdr kronor under 2015. Jämfört med Sverige är både direktavkastningskrav och inflationstakt högre på bekostnad av något högre ränteläge. Vi tycker att den mixen är attraktiv och att etableringen i Norge är värdeskapande för Hemfosas aktieägare, liksom etableringen i Finland. Bolaget genomförde nyligen ett förvärv av tre samhällsfastigheter, varav en universitetsbyggnad i Tammerfors, belägna i södra Finland till ett värde om ca 500m kronor. Innan årsskiftet utökade Hemfosa även fastighetsbeståndet i Norge genom förvärv av Statens Park, söder om Oslo, till ett värde om ca 420m kronor. Med en belåningsgrad om 63.3% efter Q3 (inklusive bolaget kassaposition) ser vi utrymme för nya värdeskapande förvärv framöver. Med den stora efterfrågan som är på fastigheter ser vi även möjligheter till försäljningar över bokförda värden med positiv effekt på substansvärdet. Aktien är redan attraktivt värderad på P/CE 9 (2016e), jämfört med sektorn på P/CE 14. Direktavkastningen på 5.5% är en av de högsta i sektorn.

Nordea

Rek: Köp
Riktkurs:94 SEK
Aktiekurs:85,9 SEK
Potential:9,4%
Analytiker: Bengt Kirkoen

Låga multiplar och hög direktavkastning

 • Stabil intjäning
 • Attraktiv värdering
 • Höga utdelningsambitioner

Nordea framstår idag som den lägst värderade av de svenska bankerna med ett P/E-tal på knappt 11x för 2016 och en förväntad direktavkastning på 6.5% för 2015. Vi bedömer att Nordeas resultat (justerat för extraordinära intäkter och kostnader) kommer att utvecklas svagt positivt under de närmaste åren, och att riskerna för kraftigt ökade kreditförluster är relativt låga. Nordea har tidigare uttryckt en ambition att höja utdelningsandelen. I vår utdelningsprognos för 2015 räknar vi dock med en oförändrad utdelningsandel (ca 72 %) p.g.a. risken för höjda kapitalkrav på bankerna.

SEB

Rek: Köp
Riktkurs:100 SEK
Aktiekurs:82,3 SEK
Potential:21,5%
Analytiker: Bengt Kirkøen

Potential för uppvärdering

 • Stabil och växande intjäning
 • Stark balansräkning ger utdelningspotential
 • Attraktiv värdering

Vi bedömer att SEB under de närmaste 2-3 åren har kapacitet att öka vinsten per aktie med ca 5% årligen. Vinsttillväxten genereras genom svagt stigande intäkter och en stabil kostnadsbas. SEB bedöms vid utgången av 2015 ha en balansräkning som med bred marginal överstiger de krav som regulatorn ställer på bolaget. Vi räknar med att ca 70% av vinsten per aktie kan återföras till ägarna under de närmaste tre åren, vilket ger en genomsnittlig direktavkastning på ca 6.8%. SEB värderas idag till ett P/E-tal på dryg 10x (2016e). Det egna kapitalet värderas med en multipel på ca 1.3x. Baserat på den förväntade avkastningen på eget kapital (12-13%) anser vi att det finns en potential för uppvärdering på 15-20%.

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:195 SEK
Aktiekurs:164,7 SEK
Potential:18,4%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Sofia Wallén

Kontorsdelen skapar tillväxt

 • Excellent position inom kommersiell fastighetsutveckling
 • Mycket väl diversifierat bolag
 • Handlas med rabatt relativt övriga byggbolag trots historisk premium

Skanska har en mycket stark position inom kommersiell fastighetsutveckling. Bolaget bygger stora gröna kontorskomplex i citynära lägen i egen bok och säljer sedan vidare till finansiella aktörer. För att lyckas med detta, så måste man ha starka finansiella muskler och lång erfarenhet. Skanska, som är bland de 10 största byggbolagen i världen, har en mycket stark balansräkning. Sverige och övriga Norden har varit tidiga i denna utveckling, vilket gjort Skanska till det ledande bolaget i Europa inom detta område. Andelen av vinsten som kommer från affärsområdet har vuxit år från år och utgör nu 22% av totalen. Tidigare har vinstutvecklingen inom affärsområdet skymts av försvagningen i USA, som nu visar tecken på en vändning. Vidare är Skanska mycket väldiversifierat bolag både vad gäller produktmix men även geografiskt. Trots att historiskt handlats med viss premium gentemot övriga byggbolag, handlas nu aktien med 5-10% rabatt, vilket i sig är en köpsignal. Efter NCCs minimala utdelning under 2016 är Skanska bästa direktavkastningen i sektorn.

Viktig information

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.

Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg