Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 29 mars 2016
Publicerad och färdigställd tisdagen den 29 mars 2016 kl. 08:20.

Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 8-12 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande 6-12 månaderna. Urvalet utgår från fundamental analys och portföljen speglar det underliggande marknadsscenariot och försöker kapitalisera på de trender vi finner mest intressanta. Vi lägger därför begränsad vikt vid riskdiversifiering.

Rådande teman i Fokusportföljen
I nuvarande miljö med låga räntor och dämpad tillväxt bedömer vi att tillväxtaktier kommer att fortsätta att utvecklas positivt. Vi anser också att konsumentinriktade bolag, samt bolag som kan lämna en hög och uthållig direktavkastning, bör kunna klara sig bra i denna typ av miljö. För närvarande har vi därmed tre rådande teman, nämligen tillväxt, konsument och utdelning.

Förändringar i Fokusportföljen
I denna uppdatering sker inga förändringar av innehaven i Fokusportföljen eller i vår syn på teman.

Observera att Hemfosa genomför en företrädesemission där Swedbank AB agerar rådgivare. Vi har i samband med detta ingen rekommendation eller riktkurs i aktien

  Inlagd
Kursutveckling
Kursutveckling
Kursutveckling
Total
Kurs
Kurs
Datum
10/3
10/3
24/3
24/3
Utveckling Utveckling
Aktier som inkluderas
Ingen förändring
Aktier som behålls
Tillväxtaktier
Unibet
94,5
94,5
2016-03-04
160304
90,15
90,15
92
92
2,1% -2,6%
Autoliv*
795,10
795,10
2015-08-25
150825
927,00
927,00
931
931
0,4% 17,1%
Hennes&Mauritz
295,5
295,5
2015-12-15
151215
285,30
285,30
266,2
266,2
-6,7% -9,9%
Uthållig utdelning
SEB*
78,25
78,25
2015-12-15
151215
81,70
81,70
79,55
79,55
-2,6% 1,7%
Hemfosa
84,5
84,5
2016-01-29
160129
92,00
92,00
89,25
89,25
-3,0% 5,6%
Klövern
8,55
8,55
2016-03-10
160310
8,55
8,55
8,895
8,895
4,0% 4,0%
TeliaSonera
41,44
41,44
2016-03-10
160310
41,44
41,44
41,9
41,9
1,1% 1,1%
Konsument
Axfood*
141,7
141,7
2016-03-10
160310
141,7
141,7
149,3
149,3
5,4% 5,4%
BillerudKorsnäs
131,5
131,5
2016-03-10
160310
131,5
131,5
136,1
136,1
3,5% 3,5%
Electrolux
201,2
201,2
2016-03-10
160310
201,2
201,2
208,1
208,1
3,4% 3,4%
Aktier som exkluderas
Ingen förändring

* Justerat för utdelning - ALIV 4,93 SEK

Utveckling Denna uppdatering 2016
Fokusportföljen 0,76% -7,71%
OMX Benchmark -0,50% -5,32%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Tillväxt

Autoliv SDB (ALIV SDB)
10 februari 15 – 24 mars 2016
Market Graph

Autoliv

Rek: Köp
Riktkurs:1100 SEK
Aktiekurs:931 SEK
Potential:18,2%
Analytiker: Mats Liss

Investerar för framtiden

 • Autoliv fortsätter växa snabbare än marknaden
 • Ökade FoU-satsningar ser vi som något positivt och som en förutsättning för att nå försäljningsmålet på USD 12bn 2019
 • Attraktiv värdering

Prognosinstitutet IHS bedömer att världens bilproduktion ökar med 3% 2016. Autoliv fortsätter att växa snabbare än marknaden och spår att deras organiska försäljningstillväxt blir 5%, vilket kan vara något konservativt. Autolivs försäljningsprognos tar ej hänsyn till förvärvet/JV med Nissan Kogyo, som beräknas vara slutfört under mars 2016 och adderar USD 450m i försäljning (600m på helårsbasis) vilket ökar intäkterna med ca 5% jämfört med 2015. I Q4-rapporten gav Autoliv en prognos för rörelsemarginalen 2016 till ”mer än 9%”, vilket upplevdes som en besvikelse. Anledningen är att Autoliv planerar för ökade FoU-kostnader. Vi ser dock detta som något positivt och som en förutsättning för att nå försäljningsmålet på USD 12bn 2019 (potentiellt USD 15 mdr). Detta skulle innebära en årlig tillväxt på 7% från 2015 till 2019. Mot bakgrund av den goda tillväxten, de starka kassaflödena och den höga lönsamheten ser vi en värdering om P/E-tal 15x (2016e) och en EV/EBIT-multipel på 10,6x som attraktiv.

Hennes & Mauritz B (HM B)
10 februari 15 – 24 mars 2016
Market Graph

H&M

Rek: Köp
Riktkurs:310 SEK
Aktiekurs:266,2 SEK
Potential:16,5%
Analytiker: Christian Andersson Blink

Rimlig förväntansbild

 • Hög tillväxt, inte bara från nya butiker
 • Bruttomarginal press nu reflekterat i förväntningarna
 • Attraktiv värdering givet tillväxtprofilen

Med fortsatt stor potential att fortsatt etablera nya butiker i befintliga och nya marknader kommer H&M att fortsatt kunna leverera 10-15% butikstillväxt under många år oberoende av konjunktur. På kort sikt ser vi dessutom stor potential att det starka försäljningsmomentument i jämförbara butiker kommer att bestå bland annat drivet av utrullningen av e-handel, H&M Beauty samt nya koncept. Tillskillnad från de flesta andra detaljhandelsbolag på börsen argumenterar vi fortsatt för att H&M troligtvis kommer att bli en av de få vinnarna av den genomgående strukturomvandlingen som sker i branschen, där handeln flyttas till nätet. Även om vi förväntar oss en fortsatt press på bruttomarginalen på kort sikt drivet av ökade inköpspriser som en följd av den starka dollarn anser vi att förväntningarna mer än väl reflekterar detta. Givet den fortsatt starka försäljningsutvecklingen samt fortsatt god kostnadskontroll förväntar vi oss en tillväxt per aktie på 13% per år 2016-2017 samt god potential för positiva överraskningar. Vi är konfidenta i våra prognoser för 2016 som motsvarar ett P/E tal på 21x. Givet tillväxtprofilen och de defensiva kvaliteterna ser vi detta som attraktivt. Värderingen motsvarar en rabatt på 34% till närmaste jämförelsebolag Inditex.

Kindred Group (KIND SDB)
10 februari 15 – 24 mars 2016
Market Graph

Unibet

Rek: Köp
Riktkurs:119 SEK
Aktiekurs:92 SEK
Potential:29,8%
Analytiker: Mathias Lundberg

En aktie för 2016

 • Starkt operationellt momentum
 • Starkt sportår och minskad valutamotvind
 • Förtjänar premium mot sektorn

Trots att 2015 var ett år utan större mästerskap har Unibet bevisat att man kan fortsätta växa kraftigt organiskt och man börjar träda fram som en ledande Europeisk sportsspels leverantör. Detta kommer vara extra gynnsamt då vi går ett starkt sportår till mötes med bland annat EM i fotboll och sommar OS. Tillväxten drivs av fortsatt migrering av spelande offline till online samt geografisk expansion. Vi räknar med att den Europeiska marknaden för onlinespel kommer växa mellan 9-13% årligen fram till 2025. Givet sin starka position i marknaden ser vi potential för Unibet att växa ännu snabbare, även med möjlighet till förvärv. Under 2016 väntas valutamotvinden vända vilket kommer vara positivt för resultatet. Unibet är Londonbaserat och har mycket av sina kostnader i pund. Dess förstärkning mot andra europeiska valutor de senaste två åren har legat som ett ok över bolagets resultat. Givet att Unibet växer snabbare än marknaden och har ökande andel lokalt reglerade intäkter är det rimligt med en relativt högre värdering och premium mot sektorn. Sett till multiplar menar vi i runda slängar att aktien kan klättra upp till P/E 25 för innevarande års vinst innan den ses som fullvärderad.

Uthållig utdelning

Hemfosa Fastigheter (HEMF)
10 februari 15 – 24 mars 2016
Market Graph

Hemfosa

Rek: ingen rek.
Riktkurs:ingen rek. SEK
Aktiekurs:89,3 SEK
Potential:n/a
Analytiker: Andreas Daag
Jan Ihrfelt
Sofia Wallén

Värdeskapande etablering i Norge och Finland

 • Fortsatt potential i nya förvärv i Norge
 • Skapar mervärde via transaktioner
 • Hög direktavkastning

Hemfosa har under första halvåret etablerat sig i Norge och förvärvat norska samhällsfastigheter till ett värde om 3.7 mdr kronor under 2015. Jämfört med Sverige är både direktavkastningskrav och inflationstakt högre på bekostnad av något högre ränteläge. Vi tycker att den mixen är attraktiv och att etableringen i Norge är värdeskapande för Hemfosas aktieägare, liksom etableringen i Finland. Bolaget genomförde nyligen ett förvärv av tre samhällsfastigheter, varav en universitetsbyggnad i Tammerfors, belägna i södra Finland till ett värde om ca 500m kronor. Innan årsskiftet utökade Hemfosa även fastighetsbeståndet i Norge genom förvärv av Statens Park, söder om Oslo, till ett värde om ca 420m kronor. Med en belåningsgrad om cirka 63% efter Q3 (inklusive bolaget kassaposition) ser vi utrymme för nya värdeskapande förvärv framöver. Med den stora efterfrågan som är på fastigheter ser vi även möjligheter till försäljningar över bokförda värden med positiv effekt på substansvärdet. Aktien är redan attraktivt värderad på P/CE 9.6 (2016e). Direktavkastningen på cirka 4.75% är bland de högsta i sektorn.

Klövern B (KLOV B)
10 februari 15 – 24 mars 2016
Market Graph

Klövern

Rek: Köp
Riktkurs:10,50 SEK
Aktiekurs:8,9 SEK
Potential:18%
Analytiker: Andreas Daag
Jan Ihrfelt
Sofia Wallén

Prisvärd direktavkastare

 • Uthyrningsgraden på väg upp
 • Kommande förvärv och projekt
 • Låg värdering och attraktiv direktavkastning

Klövern rapporterade en positiv nettouthyrning om 28 miljoner i fjärde kvartalet, vilket gjorde att uthyrningsgraden ökade med 1 procentenhet jämfört med tredje kvartalet. Detta är en mycket stark ökning jämfört med konkurrenter. Belåningsgraden uppgår till 61% vilket ger utrymme för kommande förvärv och projekt. Ett sådant intressant projekt var förvärvet av Orgelpipan 4 i de allra mest centrala delarna av Stockholm. Både hyror och avkastningskrav rör sig i rätt riktning i detta område. Klövern handlas till 9,5 gånger kassaflödena samtidigt som sektorn handlas 14. Direktavkastningen på nästan 4% ger stöd på nedsidan.

SEB A (SEB A)
10 februari 15 – 24 mars 2016
Market Graph

SEB

Rek: Köp
Riktkurs:100 SEK
Aktiekurs:79,6 SEK
Potential:25,7%
Analytiker: Bengt Kirkøen

Potential för uppvärdering

 • Stabil och växande intjäning
 • Stark balansräkning ger utdelningspotential
 • Attraktiv värdering

Vi bedömer att SEB under de närmaste 2-3 åren har kapacitet att öka vinsten per aktie med ca 5% årligen. Vinsttillväxten genereras genom svagt stigande intäkter och en stabil kostnadsbas. SEB bedöms vid utgången av 2015 ha en balansräkning som med bred marginal överstiger de krav som regulatorn ställer på bolaget. Vi räknar med att ca 70% av vinsten per aktie kan återföras till ägarna under de närmaste tre åren, vilket ger en genomsnittlig direktavkastning på ca 6.8%. SEB värderas idag till ett P/E-tal på dryg 11.3x (2016e). Det egna kapitalet värderas med en multipel på ca 1.3x. Baserat på den förväntade avkastningen på eget kapital (12-13%) anser vi att det finns en potential för uppvärdering på 15-20%.

Telia Company (TELIA)
10 februari 15 – 24 mars 2016
Market Graph

TeliaSonera

Rek: Köp
Riktkurs:52 SEK
Aktiekurs:41,9 SEK
Potential:24,1%
Analytiker: Stefan Wård
Mathias Lundberg

Omvärdering av kärnverksamheten när problemen med Eurasia är historia

 • Stark utveckling i hemmamarknader bådar gott för helåret 2016
 • Sverige, Finland och Norge är nu ~85% av rörelseresultatet
 • Hög utdelning

Med 85% av vinsten från Sverige, Finland och Norge så minskar risken i TeliaSoneras affär. I dessa marknader har man en mycket bra marknadsposition och stabila kassaflöden. När Eurasia är helt avyttrat tror vi marknaden kommer åsätta en klart högre multipel på kvarvarande verksamheter. Vi anser att ägandet i Megafon, Turkcell och resterande verksamheter i Eurasia motsvarar den existerande nettoskulden. Vidare anser vi att framförallt Norden och Baltikum motiverar ett värde per aktie kring SEK 52 vilket också är vår riktkurs. Vid en sådan värdering skulle aktien handlas till ca 8.8x EBITDA.

Konsument

Axfood (AXFO)
10 februari 15 – 24 mars 2016
Market Graph

Axfood

Rek: Köp
Riktkurs:175 SEK
Aktiekurs:149,3 SEK
Potential:17,2%
Analytiker: Christian Blink

Strukturell medvind

 • Imponerande vinstmomentum kommer att bestå även 2016-2018
 • Sannolikt att förvänta sig extrautdelningar kommande år
 • Strukturellt i en sweet spot föranleder premium värdering

Från att Axfood tidigare verkade i en strukturell motvind på grund av frånvaron av ett stormarkandskoncept har man nu istället en strukturell sweet spot, positionerad mot lågprissegmetet inom Willys samt närbutiker genom Närlivs och Hemköp samt med en stark position mot storstäder. Driver av detta samt det faktum att Axfood är mycket välpositionerade att ta del av det pågåande kanalskiftet mot e-handel gör att vi ser stor potential för fortsatt starkt försäljnings och vinstmomentum långsiktigt. Samtidigt har styrelsen i och med den annonserade extrautdelningen för 2015 visat att man äntligen tar tag i den ineffektiva kapitalstrukturen. Vi ser en hög sannolikhet för fortsatta extrautdelningar och förväntar oss ett scenario med en genomsnittlig direktavkastning på attraktiva 6.5% kommande tre åren.

BillerudKorsnäs (BILL)
10 februari 15 – 24 mars 2016
Market Graph

BillerudKorsnäs

Rek: Köp
Riktkurs:170 SEK
Aktiekurs:136,1 SEK
Potential:24,9%
Analytiker: Christian Blink

Paketerad för uppgång

 • Premiumvärdering motiverad
 • Attraktiv slutkundsmix
 • Stark balansräkning och uttalade tillväxtambitioner

Billerudkorsnäs har en bevisad vinststabilitet, bra slutkundsmix (75% konsumentmarknad)och tydligt uttalade tillväxtambitioner. Bolaget är en av världens ledande vätskekartongleverantörer där efterfrågan drivs av en ökad levnadsstandard blandannat i Asien och Sydamerika samt som ett alternativ till plast och metall förpackningar i takt med en ökad miljömedvetenhet. Vad vi också gillar är den starka balansräkningen som öppnar upp för förvärv eller extrautdelningar framgent. Förnärvarande så handlas aktien värderingsmässigt i linje med eller strax över

jämförelsebolagen med P/E om 12-14x på 2016-2017e men vi anser att en premievärdering är motiverad

Electrolux B (ELUX B)
10 februari 15 – 24 mars 2016
Market Graph

Electrolux

Rek: Neutral
Riktkurs:190 SEK
Aktiekurs:208,1 SEK
Potential:-8,7%
Analytiker: Anders Roslund

Ny VDn ger förhoppningar om marginalförbättringar

 • Europavändningen imponerar
 • Lönsamheten i USA snart återställd
 • Stabil tillväxt under 2016-2018

Den Nya VDn Jonas Samuelssons vändning av Europaverksamheten till nästan 6% rörelsemarginal imponerar och utgör ett föredöme för resten av gruppen. Nordamerikaverksamheten är på väg att återhämta sig. Brasilien är fortsatt svagt men behåller sin starka marknadsposition. Marknadstillväxten förväntas under 2016 bli 3-5% i Nordamerika och 2-3% i Europa men den faller i Brasilien. Vi räknar bara med en ca oförändrad organisk försäljning under 2016 på grund av att försäljningen faller med 6.5% i Brasilien men är upp nästan 5% i Europa och 2% i Nordamerika. Vi räknar med att försäljningstillväxten för hela gruppen ökar till ca 4% för både 2017 och 2018. Marginalförbättringen under 2016 förklaras till stor del av förbättrade marginaler i Nordamerika och även för Small appliances. Vi ser att det förbättrade globala konsumtionsutrymmet tack vare låga räntor och fortsatt låga råvarupriser gör att tillväxt och marginaler kan överraska på uppsidan i Electrolux. Vi har en Neutral-rekommendation men ser konsumentberoende aktier som ett bra val relativt mer konjunkturkänsliga bolag.

Viktig information

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.

Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg