logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 24 maj 2016
Publicerad och färdigställd tisdagen den 24 maj 2016 kl. 08:10.

Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 8-12 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande 6-12 månaderna. Urvalet utgår från fundamental analys och portföljen speglar det underliggande marknadsscenariot och försöker kapitalisera på de trender vi finner mest intressanta. Vi lägger därför begränsad vikt vid riskdiversifiering.

Rådande teman i Fokusportföljen
I nuvarande miljö med låga räntor och dämpad tillväxt bedömer vi att tillväxtaktier kommer att fortsätta att utvecklas positivt. Vi anser också att konsumentinriktade bolag, samt bolag som kan lämna en hög och uthållig direktavkastning, bör kunna klara sig bra i denna typ av miljö. För närvarande har vi därmed tre rådande teman, nämligen tillväxt, konsument och utdelning.

Förändringar i Fokusportföljen
I denna uppdatering väljer vi att inte göra några förändringar i Fokusportföljen.

Observera att Hemfosa genomför en företrädesemission där Swedbank AB agerar rådgivare. Vi har i samband med detta ingen rekommendation eller riktkurs i aktien.

  Inlagd
Kursutveckling
Kursutveckling
Kursutveckling
Total
Kurs
Kurs
Datum
9/5
9/5
23/5
23/5
Utveckling Utveckling
Aktier som inkluderas
Ingen förändring
Aktier som behålls
Tillväxtaktier
Securitas
125,8
125,8
2016-05-09
160509
125,80
125,80
127,8
127,8
1,6% 1,6%
Unibet*
91,69
91,69
2016-03-04
160304
92,79
92,79
94,35
94,35
1,7% 2,9%
Autoliv*
790,32
790,32
2015-08-25
150825
1009,22
1009,22
1010
1010
0,1% 27,8%
Hennes&Mauritz*
285,75
285,75
2015-12-15
151215
272,70
272,70
254
254
-6,9% -11,1%
Uthållig utdelning
Nordea
75,65
75,65
2016-05-09
160509
75,65
75,65
77,3
77,3
2,2% 2,2%
SEB*
78,25
78,25
2015-12-15
151215
75,00
75,00
75,85
75,85
1,1% -3,1%
Hemfosa*
83,45
83,45
2016-01-29
160129
85,50
85,50
86,75
86,75
1,5% 4,0%
Telia*
39,94
39,94
2016-03-10
160310
37,27
37,27
38,54
38,54
3,4% -3,5%
Konsument
Assa Abloy
165,1
165,1
2016-05-09
160509
165,1
165,1
167,8
167,8
1,6% 1,6%
Axfood*
141,7
141,7
2016-03-10
160310
145,5
145,5
147,5
147,5
1,4% 4,1%
BillerudKorsnäs*
127,25
127,25
2016-03-10
160310
121,85
121,85
123,8
123,8
1,6% -2,7%
Electrolux*
194,7
194,7
2016-03-10
160310
229,2
229,2
218,4
218,4
-4,7% 12,2%
Aktier som exkluderas
Ingen förändring

* Justerat för utdelning - ALIV 4,93 SEK, Axfood 9 SEK, SEB 5,25, Telia 1,5, Hemfosa 1,05 SEK, Kungsleden 2 SEK, H&M 9,75 SEK, ELUX 6,5 SEK, BillerudKorsnäs 4,25 SEK, ALIV 4,78, Unibet 2,81

Utveckling Denna uppdatering 2016
Fokusportföljen 0,38% -6,47%
OMX Benchmark 1,29% -2,87%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Tillväxt

Autoliv

Rek: Köp
Riktkurs:1125 SEK
Aktiekurs:1010 SEK
Potential:11,4%
Analytiker: Mats Liss

Autoliv rivstartar

 • Aktiv säkerhet och Takata ger stöd
 • Elbilar inget hot
 • Stark Q1 rapport

Autolivs utveckling drivs av ett antal positiva trender. Sedan tidigare har ”aktiva” säkerhetsprodukter (automatiska bromsfunktioner etc) visat sig kunna öka Autolivs leveransvärde per bil kraftigt, vilket ser ut att förstärkas under kommande år. Autoliv har också ökat marknadsandelen inom de traditionella produkterna, som airbags och säkerhetsbälten, efter att en av huvudkonkurrenterna Takata fått stora problem. Bilsäkerhetsprodukter kommer också behövas i minst lika stor omfattning även om vi får en snabbare övergång till elbilar i framtiden, vilket utgör en osäkerhet för en del andra underleverantörer. Till detta kommer också att bilproduktionen förväntas växa globalt med några procent under de kommande åren. Den positiva trenden bekräftades också av ett starkt resultat i första kvartalet för Autoliv då både guidningen för försäljning och marginal höjdes. Vi bedömer därför att Autolivs EV/EBIT multipel 10x 2017e som fortsatt attraktiv.

H&M

Rek: Köp
Riktkurs:310 SEK
Aktiekurs:254 SEK
Potential:22%
Analytiker: Christian Andersson Blink

Rimlig förväntansbild

 • Hög tillväxt, inte bara från nya butiker
 • Bruttomarginalpress nu reflekterat i förväntningarna
 • Attraktiv värdering givet tillväxtprofilen

Med fortsatt stor potential att fortsatt etablera nya butiker i befintliga och nya marknader kommer H&M att fortsatt kunna leverera 10-15% butikstillväxt under många år oberoende av konjunktur. På kort sikt ser vi dessutom potential för bra försäljningsmomentumen i jämförbara butiker bland annat drivet av utrullningen av e-handel, H&M Beauty samt nya koncept. Till skillnad från de flesta andra detaljhandelsbolag på börsen argumenterar vi fortsatt för att H&M troligtvis kommer att bli en av de få vinnarna av den genomgående strukturomvandlingen som sker i branschen, där handeln flyttas till nätet. Även om vi förväntar oss en fortsatt press på bruttomarginalen på kort sikt drivet av ökade inköpspriser som en följd av den starka dollarn anser vi att förväntningarna mer än väl reflekterar detta. Givet den fortsatt starka försäljningsutvecklingen samt fortsatt god kostnadskontroll förväntar vi oss en tillväxt per aktie på 11% per år 2015-2018 samt god potential för positiva överraskningar. Vi är konfidenta i våra prognoser för 2016 som motsvarar ett P/E tal på 22x. Givet tillväxtprofilen och de defensiva kvaliteterna ser vi detta som attraktivt. Värderingen motsvarar en rabatt på 20% till närmaste jämförelsebolag Inditex.

Securitas

Rek: Köp
Riktkurs:135 SEK
Aktiekurs:127,8 SEK
Potential:5,6%
Analytiker: Stefan Wård

Stabil tillväxt i en osäker värld

 • Stark efterfrågan i alla segment
 • Ökat teknikinnehåll ger högre lönsamhet
 • Attraktiv värdering givet tillväxten

Efterfrågeläget för Securitas är fortsatt positivt i samtliga geografiska marknader. Vi räknar med att bolaget kan rapportera en intäktstillväxt på 6-7% (varav ca 5% organiskt) per år fram till 2018, samtidigt som rörelsemarginalen förbättras från 4.7% till 5.8% till följd av ett ökat teknikinnehåll samt effektiviseringar. Vinsten per aktie bedöms därmed öka med i genomsnitt 15% per år – något som inte reflekteras i P/E-tal på 17.1x respektive 13.8x för 2016 och 2017.

Unibet

Rek: Köp
Riktkurs:125 SEK
Aktiekurs:94,35 SEK
Potential:32,5%
Analytiker: Mathias Lundberg

En aktie för 2016

 • Starkt operationellt momentum
 • Starkt sportår och minskad valutamotvind
 • Förtjänar premium mot sektorn

Trots att 2015 var ett år utan större mästerskap har Unibet bevisat att man kan fortsätta växa kraftigt organiskt och man börjar träda fram som en ledande Europeisk sportsspels leverantör. Detta kommer vara extra gynnsamt då vi går ett starkt sportår till mötes med bland annat EM i fotboll och sommar OS. Tillväxten drivs av fortsatt migrering av spelande offline till online samt geografisk expansion. Vi räknar med att den Europeiska marknaden för onlinespel kommer växa mellan 9-13% årligen fram till 2025. Givet sin starka position i marknaden ser vi potential för Unibet att växa ännu snabbare, även med möjlighet till förvärv. Under 2016 väntas valutamotvinden vända vilket kommer vara positivt för resultatet. Unibet är Londonbaserat och har mycket av sina kostnader i pund. Dess förstärkning mot andra europeiska valutor de senaste två åren har legat som ett ok över bolagets resultat. Givet att Unibet växer snabbare än marknaden och har ökande andel lokalt reglerade intäkter är det rimligt med en relativt högre värdering och premium mot sektorn. Sett till multiplar menar vi i runda slängar att aktien kan klättra upp till P/E 25 för innevarande års vinst innan den ses som fullvärderad.

Uthållig utdelning

Hemfosa

Rek: ingen rek.
Riktkurs:ingen rek. SEK
Aktiekurs:86,75 SEK
Potential:n/a
Analytiker: Jan Ihrfelt
Ann-Sofie Lindström

Värdeskapande etablering i Norge och Finland

 • Fortsatt potential i nya förvärv i Norge
 • Skapar mervärde via transaktioner
 • Hög direktavkastning

Efter etablering i Norge förvärvade Hemfosa under 2015 norska samhällsfastigheter till ett värde om 3.7 mdr kronor. Jämfört med Sverige är både direktavkastningskrav och inflationstakt högre på bekostnad av något högre ränteläge. Vi tycker att den mixen är attraktiv och att etableringen i Norge är värdeskapande för Hemfosas aktieägare, liksom etableringen i Finland. Bolaget genomförde nyligen ett förvärv av tre samhällsfastigheter, varav en universitetsbyggnad i Tammerfors, belägna i södra Finland till ett värde om ca 500m kronor. Innan årsskiftet utökade Hemfosa även fastighetsbeståndet i Norge genom förvärv av Statens Park, söder om Oslo, till ett värde om ca 420m kronor. Med en belåningsgrad om cirka 63% efter Q3 (inklusive bolaget kassaposition) ser vi utrymme för nya värdeskapande förvärv framöver. Med den stora efterfrågan som är på fastigheter ser vi även möjligheter till försäljningar över bokförda värden med positiv effekt på substansvärdet. Aktien är redan attraktivt värderad på P/CE 9.6 (2016e). Direktavkastningen på cirka 4.75% är bland de högsta i sektorn.

Nordea

Rek: Köp
Riktkurs:92 SEK
Aktiekurs:77,3 SEK
Potential:19%
Analytiker: Bengt Kirkøen

Potential för uppvärdering överväger riskerna

 • Attraktiv värdering efter kursfall
 • Direktavkastning på ca 8% för 2016
 • Vinsttillväxten återkommer 3Q16

Vi bedömer att oron för Nordeas intjäning till följd av det svaga ränteläget är överdriven. P/E-talet på 10x för 2016 och 9x för 2017 samt en P/B-multipel på 1.0 indikerar att marknaden tror på en dramatisk försämring av lönsamheten de närmaste åren, alternativt en betydande risk för kraftiga påföljder till följd av Panama-utredningarna. Med en direktavkastning på ca 8% för de två närmaste åren anser vi att potentialen för uppvärdering överväger riskerna, speciellt som underliggande resultat åter väntas börja växa under 2H16.

SEB

Rek: Köp
Riktkurs:93 SEK
Aktiekurs:75,85 SEK
Potential:22,6%
Analytiker: Bengt Kirkøen

Potential för uppvärdering

 • Stabil och växande intjäning
 • Stark balansräkning ger utdelningspotential
 • Attraktiv värdering

Vi bedömer att SEB under de närmaste 2-3 åren har kapacitet att öka vinsten per aktie med ca 5% årligen. Vinsttillväxten genereras genom svagt stigande intäkter och en stabil kostnadsbas. Vi räknar med att ca 70% av vinsten per aktie kan återföras till ägarna under de närmaste tre åren, vilket ger en genomsnittlig direktavkastning på ca 6,8%. SEB värderas idag till ett P/E-tal på drygt 10x (2016e). Det egna kapitalet värderas med en multipel på ca 1.3x. Baserat på den förväntade avkastningen på eget kapital (12-13%) anser vi att det finns en god potential för uppvärdering i aktien.

Telia

Rek: Köp
Riktkurs:50 SEK
Aktiekurs:38,54 SEK
Potential:29,7%
Analytiker: Stefan Wård
Mathias Lundberg

Omvärdering av kärnverksamheten när problemen med Eurasia är historia

 • Stark utveckling i hemmamarknader
 • Sverige, Finland och Norge är nu ~85% av rörelseresultatet
 • Vi har en riktkurs på SEK 50, rekommendation är fortsatt Köp

Med 85% av vinsten från Sverige, Finland och Norge så minskar risken i TeliaSoneras affär. I dessa marknader har man en mycket bra marknadsposition och stabila kassaflöden. När Eurasia är helt avyttrat tror vi marknaden kommer åsätta en klart högre multipel på kvarvarande verksamheter. Vi anser att ägandet i Megafon, Turkcell och resterande verksamheter i Eurasia motsvarar den existerande nettoskulden. Vidare anser vi att framförallt Norden och Baltikum motiverar ett värde per aktie kring SEK 50 vilket också är vår riktkurs i aktien. Vid en sådan värdering skulle aktien handlas till ca 8.8x EBITDA. Direktavkastningen i Telia är nu ca 8%.

Konsument

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:195 SEK
Aktiekurs:167,8 SEK
Potential:16,2%
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

Förvärvstrend kan ge goda vinsttillskott

 • Bra underliggande tillväxt på 4-5% under 2016 tom 2018
 • Fortsatta marginalförbättringar
 • Många nya förvärv kan ge extra vinstillväxt under 2017 och 2018

Vi räknar med att Assa Abloy kan redovisa en organisk försäljningstillväxt på mellan 4-5% i Europa under de närmaste åren och en motsvarande nivå även i Nordamerika. Tillväxten i Kina har fallit under hela 2015 och i början på 2016 men vi tror att botten har nåtts och att det på sikt kan bli bra tillväxt i Kina. Assa Abloys speciella högteknologidivision Global Tech har haft några tuffa kvartal på grund att flera pass- och ID-korts utfärdare i utvecklingsländerna har problem med likviditeten. Vi ser dock att den trenden också har nått en botten och att tillväxten kan ta fart igen under 2016 och på sikt närma sig ett högt ensiffrigt tal. Assa Abloy indikerar också att flera potentiella förvärv nu kan bli möjliga i utvecklingsländerna därför att värderingsmultiplarna har fallit. Vi tror att en fortsatt att stark förvärvstrend kan ge goda vinstillskott under 2017 och 2018. Vi har en köprekommendation med en målkurs på 195 SEK.

Axfood

Rek: Köp
Riktkurs:180 SEK
Aktiekurs:147,5 SEK
Potential:22%
Analytiker: Christian Blink

Strukturell medvind

 • Imponerande vinstmomentum kommer att bestå även 2016-2018
 • Sannolikt att förvänta sig extrautdelningar kommande år
 • Strukturellt i en sweet spot föranleder premium värdering

Från att Axfood tidigare verkade i en strukturell motvind på grund av frånvaron av ett stormarknadskoncept har man nu istället en strukturell sweet spot, positionerad mot lågprissegmetet inom Willys samt närbutiker genom Närlivs och Hemköp samt med en stark position mot storstäder. Drivet av detta, samt det faktum att Axfood är mycket välpositionerade att ta del av det pågåande kanalskiftet mot e-handel gör att vi ser stor potential för fortsatt starkt försäljnings- och vinstmomentum. Samtidigt har styrelsen i och med den annonserade extrautdelningen för 2015 visat att man äntligen tar tag i den ineffektiva kapitalstrukturen. Vi ser en hög sannolikhet för fortsatta extrautdelningar och förväntar oss ett scenario med en genomsnittlig direktavkastning på attraktiva 6.5% kommande tre åren.

BillerudKorsnäs

Rek: Köp
Riktkurs:155 SEK
Aktiekurs:123,8 SEK
Potential:25,2%
Analytiker: Ola Södermark

Paketerad för uppgång

 • Premiumvärdering motiverad
 • Attraktiv slutkundsmix
 • Stark balansräkning och uttalade tillväxtambitioner

Billerudkorsnäs har en bevisad vinststabilitet trots sista kvartalens produktionsproblem, bra slutkundsmix (75% konsumentmarknad)och tydligt uttalade tillväxtambitioner. Bolaget är en av världens ledande vätskekartongleverantörer där efterfrågan drivs av en ökad levnadsstandard blandannat i Asien och Sydamerika samt som ett alternativ till plast och metall förpackningar i takt med en ökad miljömedvetenhet. Vad vi också gillar är den starka balansräkningen som öppnar upp för förvärv, organiska tillväxtprojekt och/eller extrautdelningar framgent. För närvarande så handlas aktien värderingsmässigt i linje med eller strax under

jämförelsebolagen med P/E om 12-13x på 2016-2017e men vi anser att en

premievärdering är motiverad

Electrolux

Rek: Köp
Riktkurs:260 SEK
Aktiekurs:218,4 SEK
Potential:19%
Analytiker: Anders Roslund

Imponerar

 • Europavändningen imponerar-ger högre framtida marginaler
 • Lönsamheten i USA snart återställd
 • Stabil tillväxt under 2016-2018

Den Nya VD. Jonas Samuelssons vändning av Europaverksamheten till över 6% marginal imponerar och utgör ett föredömde för resten av gruppen. Electrolux har vuxit organiskt i Europa med mellan 5-7% under de senaste tre kvartalen, vilket är mer än dubbelt så högt som den underliggande tillväxten. Inte bara Nordamerika-verksamheten, utan även de övriga produktområdena har återhämtat sig lönsamhetsmässigt under 2016, och det är bara i Brasilien som lönsamheten har fallit under 2016. Marknadstillväxten för hela Electrolux förväntas bli 4-5% i Nordamerika och 2-3% i Europa medan den faller i Brasilien. Vi räknar med att hela Electrolux växer organiskt med 4-5% under de närmaste tre åren kombinerat med kraftigt stigande marginaler. Vi räknar vidare med att Electrolux passerar sitt mål om en 6%-ig rörelsemarginal under 2017 för att under 2018 ligga stabilt över den nivån. Vi ser att det förbättrade globala konsumtionsutrymmet tack vare låga räntor och fortsatt låga råvarupriser gör att tillväxt och marginaler fortsätter att förbättras i Electrolux. En svagare USD stödjer också förbättrade marginaler. Vi fortsätter att rekommendera köp med en riktkurs på 260 SEK och ser konsumentberoende aktier som ett bra val relativt mer konjunkturkänsliga aktier.

Viktig information

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.

Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg