Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 1 september 2016
Publicerad torsdagen den 1 september 2016 kl. 07:35, färdigställd kl. 07:31.

Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 8-12 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande 6-12 månaderna. Urvalet utgår från fundamental analys och portföljen speglar det underliggande marknadsscenariot och försöker kapitalisera på de trender vi finner mest intressanta. Vi lägger därför begränsad vikt vid riskdiversifiering.

Rådande teman i Fokusportföljen
I nuvarande miljö med låga räntor och dämpad tillväxt bedömer vi att tillväxtaktier kommer att fortsätta att utvecklas positivt, varför temat ”Tillväxtaktier” kvarstår. Vi anser också att konsumentinriktade bolag bör kunna klara sig bra i denna typ av miljö, vilket innebär att även temat ”Konsumentaktier” behålls. Temat ”Stabilisering i Kina” utgår däremot ur Fokusportföljen. Även om vi ser fortsatt stabilisering i Kina ser vi större direkta drivkrafter inom det nygamla temat ”högre korta räntor” vilket vi nu introducerar igen. Senaste signalerna från Federal Reserve indikerar att de räknar med att kunna höja räntorna ytterligare under de närmsta kvartalen. Det finns även i Sverige förhoppningar om att Riksbanken kan ha avslutat sina räntesänkningar och signaler från ECB tyder på att bankernas problematik med negativ ränta är under diskussion. Sammantaget anser vi detta gynna bankaktier globalt och söker därmed åter exponering mot denna sektor, som dessutom för närvarande uppvisar störst värderingsstöd.

Förändringar i Fokusportföljen
Med förändringarna av teman sker också en del förändringar av aktieinnehaven i Fokusportföljen. Med exkluderingen av temat ”stabilisering i Kina” tas Hexagon ut ur portföljen. I temat ”Tillväxtaktier” tar vi ut Securitas och Assa Abloy. Dessa aktier har uppvisat en bra utveckling varpå vi väljer att ta hem vinst. SCA och Autoliv behåller vi i portföljen men väljer istället att flytta in innehaven under temat ”Tillväxtaktier”. Inom ramen för det nya temat ”Högre korta räntor” väljer vi att i portföljen inkludera SEB, Nordea och Investor.

  Inlagd
Kursutveckling
Kursutveckling
Kursutveckling
Total
Kurs
Kurs
Datum
4/7
4/7
31/8
31/8
Utveckling Utveckling
Aktier som inkluderas
Investor
302
302
2016-08-31
160831
Nordea
83,7
83,7
2016-08-31
160831
SEB
83,7
83,7
2016-08-31
160831
Aktier som behålls
Tillväxtaktier
Autoliv*
785,44
785,44
2015-08-25
150825
888,62
888,62
912
912
2,6% 16,1%
Hennes&Mauritz*
285,75
285,75
2015-12-15
151215
250,8
250,8
261
261
4,1% -8,7%
SCA
263,4
263,4
2016-05-30
160530
271,5
271,5
263,1
263,1
-3,1% -0,1%
Unibet*
91,69
91,69
2016-03-04
160304
77,75
77,75
76,6
76,6
-1,5% -16,5%
Konsumentaktier
Axfood*
141,7
141,7
2016-03-10
160310
159,2
159,2
152,1
152,1
-4,5% 7,3%
BillerudKorsnäs*
127,25
127,25
2016-03-10
160310
126,2
126,2
146,1
146,1
15,8% 14,8%
Electrolux*
194,7
194,7
2016-03-10
160310
227,9
227,9
223
223
-2,2% 14,5%
Högre korta räntor
Aktier som exkluderas
Assa Abloy
165,1
165,1
2016-05-09
160509
172,1
172,1
173,4
173,4
0,8% 5,0%
Hexagon
323,1
323,1
2016-05-30
160530
306,3
306,3
348,6
348,6
13,8% 7,9%
Securitas
125,8
125,8
2016-05-09
160509
129,9
129,9
148,9
148,9
14,6% 18,4%

* Justerat för utdelning - ALIV 4,93 SEK, Axfood 9 SEK, H&M 9,75 SEK, ELUX 6,5 SEK, BillerudKorsnäs 4,25 SEK, ALIV 4,78, Unibet 2,81, ALIV 4,88

Utveckling Denna uppdatering 2016
Fokusportföljen 4,05% -4,11%
OMX Benchmark 7,17% 2,91%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Tillväxt

Autoliv SDB (ALIV SDB)
10 juli 15 – 31 augusti 2016
Market Graph

Autoliv

Rek: Köp
Riktkurs:1050 SEK
Aktiekurs:912 SEK
Potential:15,1%
Analytiker: Mats Liss

Strukturell tillväxt ger stöd

 • Aktiv säkerhet och Takata ger stöd
 • Elbilar inget hot
 • Premievärdering motiverad

Även om osäkerheten kring bilförsäljningen har ökat efter Brexit, bedömer vi att Autoliv är i en relativt gynnsam situation med flera strukturella tillväxtdrivare. Sedan tidigare har ”aktiva” säkerhetsprodukter (automatiska bromsfunktioner etc) visat sig kunna öka Autolivs leveransvärde per bil kraftigt, vilket ser ut att förstärkas under kommande år. Autoliv har också ökat marknadsandelen inom de traditionella produkterna, som airbags och säkerhetsbälten, efter att en av huvudkonkurrenterna Takata fått stora problem. Bilsäkerhetsprodukter kommer också behövas i minst lika stor omfattning även om vi får en snabbare övergång till elbilar i framtiden, vilket utgör en osäkerhet för en del andra underleverantörer. Vi bedömer därför fortsatt att Autoliv aktien är attraktivt värderad och upprepar Köp.

Hennes & Mauritz B (HM B)
10 juli 15 – 31 augusti 2016
Market Graph

H&M

Rek: Köp
Riktkurs:300 SEK
Aktiekurs:261 SEK
Potential:14,9%
Analytiker: Anders Roslund

Rimlig förväntansbild

 • Hög tillväxt, inte bara från nya butiker
 • Bruttomarginalpress nu reflekterat i förväntningarna
 • Attraktiv värdering givet tillväxtprofilen

Med fortsatt stor potential att fortsatt etablera nya butiker i befintliga och nya marknader kommer H&M att fortsatt kunna leverera 10-15% butikstillväxt under många år oberoende av konjunktur. På kortare sikt ser vi dessutom potential för bra försäljningsmomentum i jämförbara butiker bland annat drivet av utrullningen av e-handel, H&M Beauty samt nya koncept. Till skillnad från de flesta andra detaljhandelsbolag på börsen argumenterar vi fortsatt för att H&M troligtvis kommer att bli en av de få vinnarna av den genomgående strukturomvandlingen som sker i branschen, där handeln flyttas till nätet. Även om vi förväntar oss en fortsatt press på bruttomarginalen på kortare sikt drivet av ökade inköpspriser som en följd av den starka dollarn anser vi att förväntningarna mer än väl reflekterar detta. Givet den fortsatt starka försäljningsutvecklingen samt fortsatt god kostnadskontroll förväntar vi oss en tillväxt per aktie på 11% per år 2015-2018 samt god potential för positiva överraskningar. Vi är konfidenta i våra prognoser för 2016 som motsvarar ett P/E tal på 22x. Givet tillväxtprofilen och de defensiva kvaliteterna ser vi detta som attraktivt. Värderingen motsvarar en rabatt på väl över 20% till närmaste jämförelsebolag Inditex.

SCA B (SCA B)
10 juli 15 – 31 augusti 2016
Market Graph

SCA

Rek: Neutral
Riktkurs:285 SEK
Aktiekurs:263,10 SEK
Potential:8,3%
Analytiker: Ola Södermark

Tillväxt från rätt exponering

 • God strukturell marknadstillväxt för SCAs produkter på "emerging markets"
 • Stora möjligheter till fortsatt hög tillväxt i Kina genom Vinda
 • Planerar att dela gruppen i två noterade bolag hösten 2017

Vi bedömer att marknaden för SCAs produkter inom hygienområdet kommer att växa med 5-7% per år på ”emerging markets”, drivet av starka megatrender som urbanisering, en åldrande befolkning och en växande medelklass. SCA har idag mer än 30% av intäkterna på dessa marknader, och tillväxten är alltjämt hög vilket medför att denna andel väntas öka ytterligare framöver. I slutet av 2013 blev SCA majoritetsägare i kinesiska Vinda som är Kinas ledande mjukpapperföretag, och som idag svarar för 12% av koncernens försäljning. Mellan 2015-2020 förväntas den kinesiska hygienmarkaden växa med 9% per år, och vi ser stora möjligheter för SCA att marknadsföra sina produkter inom hygienområdet genom Vindas försäljningsnät. SCA har annonserat att de planerar föreslå på årsstämman våren 2017 att hygien delen av bolaget (85% av försäljningen) ska delas ut till aktieägarna och noteras på Stockholmsbörsen. Detta skapar en renare struktur med en noterad skogsdel och en noterad hygien del. Vi ser att delningen i två listade bolag kommer att frigöra dolda värden, men att detta till stor del redan finns i kursen. För den lånsiktige investeraren finns det bra värde i SCA och riskerna är begränsade även om vi ser begränsad kortsiktig uppsidepotential.

Kindred Group (KIND SDB)
10 juli 15 – 31 augusti 2016
Market Graph

Unibet

Rek: Köp
Riktkurs:125 SEK
Aktiekurs:76,6 SEK
Potential:63,2%
Analytiker: Mathias Lundberg

God potential

 • Starkt operationellt momentum
 • Kombinerar marknadsledande tillväxt med hög vinstmarginal
 • Förtjänar premium mot sektorn

Unibet har bevisat att man kan fortsätta växa kraftigt organiskt och man börjar träda fram som en ledande Europeisk sportsspels leverantör. Detta är extra gynnsamt då 2016 är ett starkt sportår. Tillväxten drivs av fortsatt migrering av spelande offline till online samt geografisk expansion. Vi räknar med att den Europeiska marknaden för onlinespel kommer växa mellan 9-13% årligen fram till 2025. Givet sin starka position i marknaden ser vi potential för Unibet att växa ännu snabbare, även med möjlighet till förvärv. Givet den pundförsvagning som skett har valutamotvinden vänt vilket kommer vara positivt för resultatet. Unibet är Londonbaserat och har mycket av sina kostnader i pund. Givet att Unibet växer snabbare än marknaden och har ökande andel lokalt reglerade intäkter är det rimligt med en relativt högre värdering och premium mot sektorn. Sett till multiplar menar vi i runda slängar att aktien kan klättra upp till P/E 25 för innevarande års vinst innan den ses som fullvärderad.

Konsument

Axfood (AXFO)
10 juli 15 – 31 augusti 2016
Market Graph

Axfood

Rek: Köp
Riktkurs:180 SEK
Aktiekurs:152,1 SEK
Potential:18,3%
Analytiker: Anders Roslund

Strukturell medvind

 • Imponerande vinstmomentum kommer att bestå även 2016-2018
 • Sannolikt att förvänta sig extrautdelningar kommande år
 • Strukturellt i en sweet spot föranleder premium värdering

Från att Axfood tidigare verkade i en strukturell motvind på grund av frånvaron av ett stormarkandskoncept har man nu istället en strukturell sweet spot, positionerad mot lågprissegmetet inom Willys samt närbutiker genom Närlivs och Hemköp samt med en stark position mot storstäder. Driver av detta samt det faktum att Axfood är mycket välpositionerade att ta del av det pågåande kanalskiftet mot e-handel gör att vi ser stor potential för fortsatt starkt försäljnings och vinstmomentum långsiktigt. Samtidigt har styrelsen i och med den annonserade extrautdelningen för 2015 visat att man äntligen tar tag i den ineffektiva kapitalstrukturen. Vi ser en hög sannolikhet för fortsatta extrautdelningar och förväntar oss ett scenario med en genomsnittlig direktavkastning på attraktiva 6.5% kommande tre åren.

BillerudKorsnäs (BILL)
10 juli 15 – 31 augusti 2016
Market Graph

BillerudKorsnäs

Rek: Köp
Riktkurs:155 SEK
Aktiekurs:146,10 SEK
Potential:6,1%
Analytiker: Ola Södermark

Tillbaka på tillväxtspåret

 • Q2 bekräftar att produktionen går som planerat
 • Attraktiv slutkundsmix
 • Stark balansräkning och uttalade tillväxtambitioner

Q2 resultatet bekräftade att Billerudkorsnäs sista kvartals produktionsproblem, har kommit till en ända och är nu tillbaka på vinsttillväxtspåret. Med en attraktiv slutkundsmix (75% konsumentmarknad) och tydligt uttalade tillväxtambitioner ser vi fortsatt potential. Bolaget är en av världens ledande vätskekartongleverantörer där efterfrågan

drivs av en ökad levnadsstandard bland annat i Asien och Sydamerika samt som ett alternativ till plast och metall förpackningar i takt med en ökad miljömedvetenhet. Vad vi också gillar är den starka balansräkningen som öppnar upp för förvärv, organiska tillväxtprojekt och/eller

extrautdelningar framgent. Förnärvarande så handlas aktien värderingsmässigt i linje med jämförelsebolagen med P/E om 15-16x på 20162017e men vi anser att en premievärdering är motiverad på grund av den starka balansräkningen och tillväxtambitioner.

Electrolux B (ELUX B)
10 juli 15 – 31 augusti 2016
Market Graph

Electrolux

Rek: Köp
Riktkurs:260 SEK
Aktiekurs:223 SEK
Potential:16,6%
Analytiker: Anders Roslund

Imponerar

 • Europavändningen imponerar
 • Lönsamheten i USA snart återställd
 • Stabil tillväxt

Vi förväntar oss att Electrolux kommer att fortsätta att stärka marknadsandelen i Europa, vilket motverkar eventuella Brexit effekter på efterfrågan. Den Nya VDn Jonas Samuelssons vändning av Europaverksamheten till över 6% marginal imponerar och utgör ett föredömde för resten av gruppen. Electrolux har vuxit organisk i Europa med mellan 5-7% under de senaste tre kvartalen vilket är mer är dubbelt så högt som den underliggande tillväxten. Inte bara Nordamerikaverksamheten utan även de övriga produktområden har återhämtat sig lönsamhetsmässigt under 2016. Kostnadsbesparingar och framförallt den strukturella förändringen mot högre lönsamhet i EMEA ger stöd till en långsiktig marginalförstärkning. Sett i det perspektivet är värderingen attraktiv och vi fortsätter rekommendera Köp med en riktkurs på 260 SEK.

Högre korta räntor

Investor B (INVE B)
10 juli 15 – 31 augusti 2016
Market Graph

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:330 SEK
Aktiekurs:302 SEK
Potential:9,3%
Analytiker: Johan Unnerus

Signifikant stöd i onoterade innehav

 • Extremt attraktiv substansrabatt om 25% justerat för Mölnlycke
 • Den onoterade portföljen kommer att gynnas av stark USD och i viss mån av EUR
 • Stark finansiell ställning med låg skuldsättningsgrad och direktavkastningen ligger över 4%

Investor är ett diversifierat investmentbolag med en solid finansiell ställning. De defensiva kvaliteterna, med AstraZeneca, låg skuldsättning och den olistade portföljen, kompenserar för den cykliska och finansiella exponeringen, samt oron i Ericsson. Vid rådande nivåer ligger direktavkastningen över 4% och den rapporterade substansrabatten vid 18%. Investors strategi att investera i kärninnehav och expandera i USA, Norden och Asien verkar också passa i miljön efter Brexit.

Justerad för det onoterade nyckelinnehavet Mölnlycke är substansrabatten mycket höga 25% och Investor arbetar aktivt med kompletterande förvärv inom Patricia inom framför allt hälsovårdrelaterade bolag och det är tydligt att detta är en framgångrik strategi. Mölnlycke är den klaraste lysande stjärnan men utvecklingen har varit stark i både Permobil, BraunAbility och det senaste förvärvet av LABORIE (ett internationellt företag med bred närvaro inom avancerad digital medicinteknik) är också mycket intressant och öppnar upp för nya kompletterande förvärv. Vi noterar att Aleris har förbättrats med fortsatt stark organisk tillväxt och EQT har också levererat goda resultat på senare tid.

Nordea Bank ABP (NDA SEK)
10 juli 15 – 31 augusti 2016
Market Graph

Nordea

Rek: Neutral
Riktkurs:75 SEK
Aktiekurs:83,7 SEK
Potential:-10,4%
Analytiker: Adonis Catic
Bengt Kirkøen

Kortsiktig osäkerhet men den långsiktiga potentialen är attraktiv

 • Hög direktavkastning trots kapitalosäkerhet
 • Spännande långsiktig strategi
 • Lägst värdering bland svenska bankaktier

Nordea befinner sig för närvarande i en övergångsperiod där de kommande tre åren kommer att kännetecknas av signifikanta investeringar och operativa förändringar. Målet är att bli en fullt ut digitaliserad bank och förändringsarbetet drivs av förnedrat kundbeteende, teknikskifte samt regelkrav. Det pågående arbetet väntas resultera i nettokostnadsbesparingar från 2019 och är en vital komponent i Nordeas strävan att uppnå en klassledande kostnadseffektivitet (kostnader i relation till intäkter). Nordea har haft en svag aktiekursutveckling i år delvis tillföljd av kapitalosäkerhet samt rädsla för böter relaterat till brister i arbetet med penningtvätt och bankens inblandning i den så kallade Panamaaffären. Även om utsikterna för 2016 inte är de ljustaste så bedömer vi att det mycket redan reflekteras i den nuvarande värderingen - P/E tal på knappt 11x (2016e) och en P/B-multipel på strax under 1.1x. Med direktavkastningar på 6-8% för 2016-18 och ett värderingsgap på 15% till de övriga svenska storbankerna på 12 månaders framåtblickande P/E är det svårt att vara negativ i ett längre perspektiv även om vi ser kortsiktiga risker.

SEB A (SEB A)
10 juli 15 – 31 augusti 2016
Market Graph

SEB

Rek: Köp
Riktkurs:85 SEK
Aktiekurs:83,7 SEK
Potential:1,6%
Analytiker: Adonis Catic
Bengt Kirkøen

Potential för uppvärdering

 • Ambitiös tillväxtplan
 • Ingen utdelningsrisk
 • Attraktiv värdering

2016 har börjat trögt och det är få bedömare som tror på att SEB kommer att uppnå sin nya 3års plan för perioden 2016-18 (vinsttillväxt på ~10%). Banken har en historik av att framgångsrikt leverera på sina åtaganden och ledningen var tydliga i samband med Q2 rapporten att målet ligger fast. I vårt basscenario så räknar vi dock med att SEB skall växa vinsten med låga ensiffriga tal som ett resultat av svagt stigande intäkter och stabila kostnader samt sund kreditkvalitet. De svenska bankaktierna har dragits med i den europeiska bankfrossan i spåren av Brexit samt osäkerheten kring de italienska bankernas tillgångar och banksektorn handlas nu till en historiskt hög rabatt mot börsen (30% jämfört med 5års snittet på 23%). SEB värderas idag till ett P/E tal på ~11x (2016e) och den genomsnittliga direktavkastningen de närmaste åren ligger på ~7%. Den starka balansräkningen gör oss trygga med våra utdelningsprognoser.

Viktig information

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.

Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg