logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 13 januari 2017
Publicerad och färdigställd fredagen den 13 januari 2017 kl. 08:10.

Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 8-12 aktier som Strategi och Allokering anser ha bäst avkastningspotential under de kommande 3-6 månaderna. Portföljen speglar det underliggande marknadsscenariot och försöker kapitalisera på de investeringstrender vi finner mest intressanta. Vi lägger därför begränsad vikt vid riskdiversifiering.

Rådande teman i Fokusportföljen
För närvarande har vi fyra teman i Fokusportföljen. Störst inslag i portföljen har det cykliska temat ”Stigande produktion”, då vi fortsatt ser att det finns goda förutsättningar för en ökad aktivitet inom tillverkningsindustrin, inte minst till följd av en stabilisering på utvecklingsmarknader och råvarukopplade investeringar. Denna vy har också den senaste tiden fått stöd av en förbättring i de ledande indikatorerna. Ett annat sektorbaserat tema är Finansiell återhämtning. Anledningen till detta är att förväntningar om stabilisering eller stigande räntor nu ser ut att materialiseras, vilket gynnar den finansiella sektorn. De övriga två temana är ”Bolag i strukturomvandling” och ”Bolag med värderingsstöd”, vilka båda är sektorneutrala.

Förändringar i Fokusportföljen
I denna uppdatering väljer vi att vikta ned det dominerande temat Stigande produktion något, genom att Volvo tas ut ur portföljen. Aktien har haft stark utveckling sedan den inkluderades den 16 september och har sedan dess avkastat 10,6%. Även om vi på lite sikt ser att det finns ytterligare potential kvar i aktien väljer vi dock att inte syna den kommande kvartalsrapporten. Istället adderas nu Hennes&Mauritz under temat Bolag med värderingsstöd till Fokusportföljen. Aktien har haft en svag utveckling den senaste tiden, men givet den långsiktiga tillväxtpotentialen ser vi att värderingen är attraktiv till rådande kurser.

  Inlagd
Kursutveckling
Kursutveckling
Kursutveckling
Total
Kurs
Kurs
Datum
30/12
30/12
12/1
12/1
Utveckling Utveckling
Aktier som inkluderas
Hennes&Mauritz
245,5
245,5
2017-01-13
170113
Aktier som behålls
Stigande produktion
Boliden
233,3
233,3
2016-11-14
161114
237,9
237,9
248,9
248,9
4,6% 6,7%
SKF
138,6
138,6
2016-09-16
160916
167,6
167,6
168,4
168,4
0,5% 21,5%
Trelleborg
160,6
160,6
2016-09-16
160916
179,3
179,3
179,7
179,7
0,2% 11,9%
Assa Abloy
165,9
165,9
2016-10-24
161024
169,1
169,1
164,5
164,5
-2,7% -0,8%
Bolag i strukturomvandling
Stora Enso
74,7
74,7
2016-09-16
160916
97,95
97,95
95,5
95,5
-2,5% 27,8%
MTG
243,6
243,6
2016-10-28
161028
270
270
263,8
263,8
-2,3% 8,3%
Bolag med värderingsstöd
Electrolux*
194,7
194,7
2016-03-10
160310
226,3
226,3
225,4
225,4
-0,4% 15,8%
Finansiell återhämtning
Investor
302
302
2016-08-31
160831
340,5
340,5
338,5
338,5
-0,6% 12,1%
SEB
83,7
83,7
2016-08-31
160831
95,55
95,55
94,7
94,7
-0,9% 13,1%
Aktier som exkluderas
Volvo
97,55
97,55
2016-09-16
160916
106,4
106,4
107,9
107,9
1,4% 10,6%

* Justerat för utdelning, ELUX 6,5 SEK

Utveckling Denna uppdatering 2017
Fokusportföljen -0,27% -0,27%
OMX Benchmark -0,77% -0,77%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Stigande produktion

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:200 SEK
Aktiekurs:164,5 SEK
Potential:21,6%
Analytiker: Anders Roslund

Start organisk tillväxt på 4-5% 2017

 • Organisk tillväxt på 5% exklusive Kina under 2017
 • Vinnare på lägre skatter i USA
 • Svag kursutveckling ger attraktiv värdering

Assa Abloy är en av börsens mest välsmorda förvärvsmaskiner vars mål är växa med nästan 10% per år varav 4-5% organiskt och 4-5% procent genom förvärv. Vi förväntar oss att vi efter en fallande försäljning i Kina under 2016, åter får se en organisk tillväxt på 4-5% procent per år under 2017 och 2018. Utvecklingen mot elektromekaniska lås och digitala lösningar kommer ytterligare att driva tillväxten. Vår bedömning är att den överdrivna oron för Kinautvecklingen och marknadens favorisering av cykliska bolag under senare delen av 2016 och början på 2017 utgör att utmärkt köptillfälle i ett av börsens mest intressant tillväxbolag. Vidare kan Assa Abloy bli en av svenska börsens vinnare på lägre amerikanska skatter. Vi rekommenderar köp med en riktkurs på 200 SEK

Boliden

Rek: Köp
Riktkurs:280 SEK
Aktiekurs:248,9 SEK
Potential:12,5%
Analytiker: Ola Södermark

Metallmarknaden går Bolidens väg

 • Underskott i den globala zinkmarknaden gynnar Boliden
 • Zink är Bolidens viktigaste metall och ger uppsida i prognoser
 • Diversifierade metallportföljen är en styrka

Efter flera år av underinvesteringar till följd av låga zinkpriser börjar ett underskott materialiseras på den globala zinkmarknaden. De planerade stora infrastrukturinvesteringarna i USA ger även stöd till andra basmetaller. Vi ser fortsatt potentiell uppsida i prognoser drivet av den starka metallmarknaden samt stabila smältverk. Detta gör att vi ser en positiv risk/reward för Bolidenaktien. Största risken är en kraftig försvagning av US dollarn mot svenska kronan och Euron.

SKF

Rek: Köp
Riktkurs:190 SEK
Aktiekurs:168,4 SEK
Potential:12,8%
Analytiker: Anders Roslund

Lågt värderad med betydande potential när efterfrågan vänder upp

 • Låg värdering och lågt ställda förväntningar
 • Betydande potential när efterfrågan vänder upp
 • Direktavkastningen överstiger 3%

SKF-aktien har utvecklats svagare än andra cykliska bolag under 2016 och har värderats ned i jämförelse med övriga verkstadsbolag. Bakom den tröga utvecklingen för aktien ligger en svag industrikonjunktur där den organiska tillväxten försvagats vilket i sin tur medfört att lönsamheten pressats. Även om efterfrågan fortfarande inte har tagit fart ser vi tydliga tecken på att konjunkturen är på väg att vända. I stor sett alla indikatorer pekar på en vändning i den global konjunkturefterfrågan. SKF är på grund av sina låga marginaler och ett relativt stort dollarberoende en klar vinnare när volymerna vänder uppåt under 2017. Våra vinstprognoser för 2017 och 2018 är 15-20% högre än marknadens genomsnitt.

Aktien värderas till ett P/E-tal på drygt 14x för 2017, vilket kan jämföras med marknadens genomsnitt på 16 och verkstadssektorns genomsnitt på 18x. Detta indikerar att förväntningarna på bolaget är lågt ställda. Tillsammans med en direktavkastning som överstiger 3 % gör detta att vi bedömer att aktien kan utvecklas bättre än genomsnittet på medellång sikt.

Trelleborg

Rek: Köp
Riktkurs:200 SEK
Aktiekurs:179,7 SEK
Potential:11,3%
Analytiker: Mats Liss

Omställningen slutförs

 • Jordbrukssegmentet förväntas ge stöd
 • Förvärvsdriven strategi förtjänar en premie
 • Förbättrat kassaflöde

Trelleborg har förändrat karaktär under senare tid till att blir mer fokuserade på jordbrukssektorn genom förvärvet av den tjeckiska tillverkaren av traktordäck CGE och försäljningen av den hälftenägda bilunderleverantören Vibracoustics. Jordbrukssektorn bedömer vi är mindre beroende av tillväxten i ekonomin i stort. Kassaflödet förstärks också genom att Vibracoustics var hälftenägt och CGE är helägt och har ett starkt kassaflöde. Vi förväntar oss också att Trelleborg kommer att fortsätta sin förvärvsdrivna strategi, en utveckling som underlättas av att bolaget har fyra relativt fristående affärsområden att växa utifrån. Vi fortsätter rekommendera Köp med riktkurs om 200 SEK.

Bolag i strukturomvandling

MTG

Rek: Starkt köp
Riktkurs:330 SEK
Aktiekurs:263,8 SEK
Potential:25,1%
Analytiker: Stefan Wård

Ökande tillväxt inte inprisad

 • Bättre profil
 • Tillväxten i den traditionella versamheten motiverar högre värdering
 • MTGx kan stå för 1/3 del av koncernens värde inom ett par år

Under 2015-2016 har MTG dels väsentligt stärkt sin innehållsportfölj inom den traditionella broadcasting verksamheten samt gjort en rad investeringar inom sitt affärsområde MTGx. Affärsområdet inkluderar tre, för MTG nya, vertikaler inom esport, multichannel networks samt speltillverkning. MTG har på kort tid etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom dessa snabbväxande genrar. MTG genomgår en omfattande strategisk förändring vilket kraftigt har förbättrat dess tillväxt potential. Aktiemarknaden har långt ifrån fullt ut inkluderat den nya potentialen i MTGs värdering utan fortsatt tvivla på om MTG är ett bolag i strukturell negativ tillväxt. Vi anser att de senaste rapporterna tydligt visar att bolaget har förstärkt sin möjligheter till en god organisk tillväxt de kommande åren. Vi tror att MTGx kan stå för ca 1/3 del av koncernens värde inom ett par år samt att den ökande tillväxten i den traditionella verksamheten motiverar en högre värdering. När vi placerar MTG dels mot liknande bolag så anser vi att bolaget handlas till en rabatterad värdering vilket ytterligare stärker vår positiva syn på MTG aktien. MTG höll också nyligen en kapitalmarknadsdag. Ett klart positivt budskap förmedlades på denna, där särskild vikt lades på Viaplay och MTGx.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:11,50 EUR
Aktiekurs:10,06 EUR
Potential:14,3%
Analytiker: Ola Södermark

Beihai ligger före plan – risken minskas

 • Mitt i en omvandling som fokuserar på tillväxt
 • Mycket positivt att Beihai ligger före plan
 • Riskminskningen ger en omvärderingspotential

Den stora (800 MEUR) konsumentkartongsinvesteringen i Kina startade sin produktion i maj 2016, vilket var före tidsplanen. Uppstarten har hittills går bättre än planerat och den lägre risk som detta medfört ger potential för fortsatt omvärdering av aktien. Värderingsmässigt handlas Stora Enso till P/E-tal på 12-13x, vilket kan jämföras med handelsintervallet på 10-14x, de senaste tre årens snitt på 12,5x och konkurrenternas 15-16x. Med den riskminskning som skett ser vi en potential för fortsatt uppvärdering av aktien.

Bolag med värderingsstöd

Electrolux

Rek: Köp
Riktkurs:250 SEK
Aktiekurs:225,4 SEK
Potential:10,9%
Analytiker: Anders Roslund

Imponerande marginalutveckling

 • Europavändningen imponerar
 • Lönsamheten i USA snart återställd
 • Stabil tillväxt

Vi förväntar oss att Electrolux kommer att fortsätta att stärka marknadsandelen i Europa inte bar under 2016 utan även under 2017. VDn Jonas Samuelssons vändning av Europaverksamheten till över 6% marginal imponerar och utgör ett föredömde för resten av gruppen. Electrolux har vuxit organiskt i Europa under de senaste fyra kvartalen och närmare dubbelt så fort som marknaden. Inte bara Nordamerikaverksamheten utan även de övriga produktområdena har återhämtat sig lönsamhetsmässigt under 2016. Kostnadsbesparingar och framförallt den strukturella förändringen mot högre lönsamhet i EMEA ger stöd till en långsiktig marginalförstärkning. Sett i det perspektivet är värderingen attraktiv och vi fortsätter rekommendera Köp med en riktkurs på 250 SEK.

Hennes&Mauritz

Rek: Köp
Riktkurs:300 SEK
Aktiekurs:245,5 SEK
Potential:22,2%
Analytiker: Stefan Olsson

Oro för svagt Q4 dämpar, men goda utsikter för 2017

 • Dämpad tillväxt och marginalutveckling kortsiktigt
 • Stora investeringar börjar ge resultat under 2017
 • Attraktiv värdering givet långsiktig tillväxtpotential

Med fortsatt stor potential att etablera nya butiker i befintliga och nya marknader har H&M förutsättningar att leverera 10-15% butikstillväxt under flera år framåt oberoende av konjunktur. Även om externa faktorer löpande gör att tillväxttakten varierar ser vi en positiv trend för försäljningen i jämförbara butiker tack vare en växande andel e-handel samt nya koncept som H&M Beauty och Sportswear. Kompletterande varumärken som COS, Weekdays och & Other Stories ger dessutom potential i angränsande kund- och prissegment. Bland de noterade detaljhandelsbolagen ser vi H&M som en vinnare på den växande e-handeln, främst tack vare en bred utrullning i kombination med multipla försäljningskanaler. De senaste årens investeringar i plattformar för online, kundupplevelse, logistik och varumärken väntas börja ge resultat under 2017. Även om vi förväntar oss en fortsatt press från dollardopade inköpspriser på H&M:s bruttomarginal kort sikt, och fortsatt väderberoende på grund av bolagets höga exponering mot norra Europa med ett varmare klimat än vanligt, bedömer vi att den utvecklingen mer än väl återspeglas i aktiekursen på nuvarande nivåer. Givet en uthållig stark försäljningstillväxt och stringent kostnadskontroll räknar vi med en tillväxt för vinst per aktie på i genomsnitt 9% per år under perioden 2016-2018. H&M-aktien handlas på nuvarande nivåer till P/E 17x på våra estimat för räkenskapsåret 2017 vilket vi ser som en attraktiv värdering med tanke på bolagets kvalitet och den fortsatta rabatten mot sektorn.

Finansiell återhämtning

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:350 SEK
Aktiekurs:338,5 SEK
Potential:3,4%
Analytiker: Johan Unnerus

Signifikant stöd i onoterade innehav

 • Fortfarande mycket attraktiv substansrabatt om 21% justerat för marknadsvärdet för Mölnlycke
 • Den onoterade portföljen kommer att gynnas av förstärkningen av valutorna i USD och i viss mån av EUR
 • Stark finansiell ställning med låg skuldsättningsgrad på under 7% och en hög direktavkastning på mer än 4%

Investor är ett diversifierat investmentbolag med en solid finansiell ställning. De defensiva kvaliteterna, med AstraZeneca, låg skuldsättning och den olistade portföljen, kompenserar för den cykliska och finansiella exponeringen, samt oron i Ericsson som har stabiliserats på senare tid. Vid rådande nivåer ligger direktavkastningen över 4% och den justerade substansrabatten vid omotiverat höga 21%. Investors strategi att investera i kärninnehav och expandera i USA, Norden och Asien verkar också passa i miljön efter Brexit.

Justerad för det onoterade nyckelinnehavet Mölnlycke är substansrabatten mycket höga 21% och Investor arbetar aktivt med kompletterande förvärv inom Patricia inom framför allt hälsovårdrelaterade bolag och det är tydligt att detta är en framgångrik strategi. Mölnlycke är den klaraste lysande stjärnan men utvecklingen har varit stark i både Permobil, BraunAbility och det senaste förvärvet av LABORIE (ett internationellt företag med bred närvaro inom avancerad digital medicinteknik) är också mycket intressant och öppnar upp för nya kompletterande förvärv. I senaste rapporten levererade Investor en totalavkastning på 12% med hjälp av främst de noterade innehaven. Investor har levererat en totalavkastning som är bättre än aktiemarknaden under en längre tid.

SEB

Rek: Neutral
Riktkurs:95 SEK
Aktiekurs:94,7 SEK
Potential:0,3%
Analytiker: Adonis Catic
Bengt Kirkøen

Dags att se över 3-års planen

 • Ingen utdelningsrisk
 • Potential för högre vinstestimat
 • Fullvärderad men man behöver inte sälja än

SEB är fortfarande vår sektorfavorit men vi sänker rekommendationen till Neutral eftersom att aktien har nått vår riktkurs och är fullvärderad. Det betyder dock inte att man behöver sälja än. I närtid har vi en spännande Q4 rapport framför oss där vi ser potential för positiva överraskningar. Vi tror att SEB kommer att slå marknadens utdelningsförväntningar samtidigt som vi ser potential för att banken kommunicerar ambitiösa kostnadsambitioner för 2018 i samband med att man ser över 3-års planen. Vi ligger 4% över konsensus på vinstestimaten för 2017-18, bland annat till följd av lägre kostnadsprognoser. Det stora osäkerhetsmolnet de kommande kvartalen är huruvida banksektorn kommer att lyckas kompensera sig för ökade regulatoriska bördor. Detta tillsammans med en hög värdering gör att vi generellt är försiktiga till sektorn.

Viktig information

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.

Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg