Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 7 mars 2017
Publicerad och färdigställd tisdagen den 7 mars 2017 kl. 08:00.

Rådande teman i Fokusportföljen
Vi har i dagsläget fyra teman i Fokusportföljen. Det cykliska temat ”Stigande produktion” kvarstår som det ledande sektortemat, då vi fortsatt ser att det finns goda förutsättningar för en ökad aktivitet inom tillverkningsindustrin, inte minst till följd av en stabilisering på utvecklingsmarknader och råvarukopplade investeringar. Denna vy har också fått stöd av en tydlig förbättring i de ledande indikatorerna. Vårt andra sektorbaserade tema är "Finansiell återhämtning". Anledningen till detta är att förväntningar om stabilisering eller stigande räntor nu ser ut att materialiseras, vilket gynnar den finansiella sektorn. Övriga teman i Fokusportföljen är mer sektorneutrala och utgörs av ”Bolag i strukturomvandling” och ”Bolag med värderingsstöd”.

Förändringar i Fokusportföljen
I denna uppdatering sker inga förändringar av innehaven i Fokusportföljen eller i vår syn på teman.

  Inlagd
Kursutveckling
Kursutveckling
Kursutveckling
Total
Kurs
Kurs
Datum
20/2
20/2
6/3
6/3
Utveckling Utveckling
Aktier som inkluderas
Inga förändringar
Aktier som behålls
Stigande produktion
Boliden
233,3
233,3
2016-11-14
161114
281,9
281,9
275,6
275,6
-2,2% 18,1%
SKF
138,6
138,6
2016-09-16
160916
171,1
171,1
175,2
175,2
2,4% 26,4%
Trelleborg
160,6
160,6
2016-09-16
160916
183,4
183,4
186,8
186,8
1,9% 16,3%
Assa Abloy
165,9
165,9
2016-10-24
161024
175,8
175,8
172,7
172,7
-1,8% 4,1%
Bolag i strukturomvandling
Stora Enso
74,7
74,7
2016-09-16
160916
97,35
97,35
99,2
99,2
1,9% 32,8%
MTG
243,6
243,6
2016-10-28
161028
296,5
296,5
293,7
293,7
-0,9% 20,6%
BillerudKorsnäs
146,5
146,5
2017-01-23
170123
149,5
149,5
144
144
-3,7% -1,7%
SCA
271
271
2017-02-20
170220
271
271
276,7
276,7
2,1% 2,1%
Bolag med värderingsstöd
Electrolux*
194,7
194,7
2016-03-10
160310
237,2
237,2
239,2
239,2
0,8% 22,9%
Hennes&Mauritz
245,5
245,5
2017-01-13
170113
243,8
243,8
239,8
239,8
-1,6% -2,3%
Kinnevik
239
239
2017-02-20
170220
239
239
237,2
237,2
-0,8% -0,8%
Finansiell återhämtning
SEB
83,7
83,7
2016-08-31
160831
104,2
104,2
103,8
103,8
-0,4% 24,0%
Aktier som exkluderas
Inga förändringar

* Justerat för utdelning, ELUX 6,5 SEK

Utveckling Denna uppdatering 2017
Fokusportföljen -0,19% 5,21%
OMX Benchmark -0,02% 4,47%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Stigande produktion

Assa Abloy B (ASSA B)
1 januari 16 – 6 mars 2017
Market Graph

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:195 SEK
Aktiekurs:172,7 SEK
Potential:12,9%
Analytiker: Anders Roslund

Start organisk tillväxt på 4-5% 2017

 • Organisk tillväxt på 5% exklusive Kina under 2017
 • Vinnare på lägre skatter i USA
 • Svag kursutveckling ger attraktiv värdering

Assa Abloy är en av börsens mest välsmorda förvärvsmaskiner vars mål är växa med nästan 10% per år varav 4-5% organiskt och 4-5% procent genom förvärv. Vi förväntar oss att vi efter en fallande försäljning i Kina under 2016, åter får se en organisk tillväxt på 4-5% procent per år under 2017 och 2018. Utvecklingen mot elektromekaniska lås och digitala lösningar kommer ytterligare att driva tillväxten. Vår bedömning är att den överdrivna oron för Kinautvecklingen och marknadens favorisering av cykliska bolag under senare delen av 2016 och början på 2017 utgör att utmärkt köptillfälle i ett av börsens mest intressant tillväxbolag. Vidare kan Assa Abloy bli en av svenska börsens vinnare på lägre amerikanska skatter.

Boliden (BOL)
1 januari 16 – 6 mars 2017
Market Graph

Boliden

Rek: Köp
Riktkurs:320 SEK
Aktiekurs:275,6 SEK
Potential:16,1%
Analytiker: Ola Södermark

Kombinationen gruvor och smältverk är en styrka

 • Underskott i den globala zinkmarknaden gynnar Boliden
 • Vi ser fortsatt uppsida i prognoser givet den starka metallmarknaden
 • Integrerad affärsmodell med gruvor och smältverk är en styrka

Boliden har åter bevisat styrkan i sin tillgångsportfölj, metallexponering och i den integrerade affärsmodellen med gruvor och smältverk. Vi ser fortsatt potential i både estimat och värdering givet att bolaget värderas i nivå med konkurrenterna. Vi anser att en premiumvärdering är motiverad med tanke på styrkan i den integrerade affärsmodellen och i metallportföljen. Detta gör att vi ser en positiv risk/reward för Bolidenaktien. Största risken är en kraftig försvagning av US dollarn mot

svenska kronan och Euron.

SKF B (SKF B)
1 januari 16 – 6 mars 2017
Market Graph

SKF

Rek: Köp
Riktkurs:190 SEK
Aktiekurs:175,2 SEK
Potential:8,4%
Analytiker: Anders Roslund

Betydande potential när efterfrågan vänder upp

 • Låg värdering och lågt ställda förväntningar
 • Betydande potential när efterfrågan vänder upp
 • Direktavkastningen överstiger 3%

SKFaktien har utvecklats svagare än andra cykliska bolag under 2016 och har värderats ned i jämförelse med övriga verkstadsbolag. Bakom den tröga utvecklingen för aktien ligger en svag industrikonjunktur där den

organiska tillväxten försvagats vilket i sin tur medfört att lönsamheten pressats. Dock ser vi nu tydliga tecken på att konjunkturen är på väg att vända och i stort sett alla indikatorer pekar på en vändning i den global konjunkturefterfrågan. SKF är på grund av sina låga marginaler en klar vinnare när volymerna vänder uppåt under 2017. Våra vinstprognoser för 2017 och 2018 är -5-10% högre än marknadens genomsnitt.

Aktien värderas till ett P/E-tal på drygt 15x för 2017, vilket kan jämföras med marknadens genomsnitt på 17 och verkstadssektorns genomsnitt på 19x. Detta indikerar att förväntningarna på bolaget är lågt ställda. Tillsammans med en direktavkastning som överstiger 3 % gör detta att vi bedömer att aktien kan utvecklas bättre än genomsnittet på medellång sikt.

Trelleborg B (TREL B)
1 januari 16 – 6 mars 2017
Market Graph

Trelleborg

Rek: Köp
Riktkurs:200 SEK
Aktiekurs:186,8 SEK
Potential:7%
Analytiker: Mats Liss

Omställningen slutförs

 • Jordbrukssegmentet förväntas ge stöd
 • Förvärvsdriven strategi förtjänar en premie
 • Förbättrat kassaflöde

Trelleborg har förändrat karaktär under senare tid till att blir mer fokuserade på jordbrukssektorn genom förvärvet av den tjeckiska tillverkaren av traktordäck CGE och försäljningen av den hälftenägda bilunderleverantören Vibracoustics. Jordbrukssektorn bedömer vi är mindre beroende av tillväxten i ekonomin i stort. Kassaflödet förstärks också genom att Vibracoustics var hälftenägt och CGE är helägt och har ett starkt kassaflöde. Vi förväntar oss också att Trelleborg kommer att fortsätta sin förvärvsdrivna strategi, en utveckling som underlättas av att bolaget har fyra relativt fristående affärsområden att växa utifrån.

Bolag i strukturomvandling

BillerudKorsnäs (BILL)
1 januari 16 – 6 mars 2017
Market Graph

BillerudKorsnäs

Rek: Köp
Riktkurs:165 SEK
Aktiekurs:144 SEK
Potential:14,6%
Analytiker: Ola Södermark

Ser fram emot 2017

 • Produktionen förväntas vara tillbaka på tillväxtspåret
 • Förväntas ge ökade kvartalsvinster under 2017 och en omvärdering av aktien
 • Attraktiva långsiktiga tillväxttrender i slutkundsmixen

Efter ett 2016 med upprepade produktionsproblem förväntar vi oss att problemen kommit till en ända under Q4 och ser att Billerudkorsnäs är tillbaka på vinsttillväxtspåret under 2017. Med en attraktiv slutkundsmix (75% konsumentmarknad) och två annonserade tillväxtprojekt som förväntas lyfta EBITDA med över en miljard kronor ser vi långsiktig tillväxtpotential. Bolaget är en av världens ledande vätskekartongleverantörer, där efterfrågan drivs av en ökad levnadsstandard bland annat i Asien och Sydamerika, samt som ett alternativ till plast och metall förpackningar i takt med en ökad miljömedvetenhet. Förnärvarande så handlas aktien med en rabatt mot jämförelsebolagen, med P/E om 13-14x på 2017-2018e. På grund av den starka balansräkningen och dess tillväxtambitioner anser vi dock att en premievärdering är motiverad.

MTG B (MTG B)
1 januari 16 – 6 mars 2017
Market Graph

MTG

Rek: Starkt köp
Riktkurs:340 SEK
Aktiekurs:293,7 SEK
Potential:15,8%
Analytiker: Stefan Wård

Ökande tillväxt inte inprisad

 • Bättre profil
 • Tillväxten i den traditionella versamheten motiverar högre värdering
 • MTGx kan stå för 1/3 del av koncernens värde inom ett par år

Under 2015-2016 har MTG dels väsentligt stärkt sin innehållsportfölj inom den traditionella broadcasting verksamheten samt gjort en rad investeringar inom sitt affärsområde MTGx. Affärsområdet inkluderar tre, för MTG nya, vertikaler inom esport, multichannel networks samt speltillverkning. MTG har på kort tid etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom dessa snabbväxande genrar. MTG genomgår en omfattande strategisk förändring vilket kraftigt har förbättrat dess tillväxt potential. Aktiemarknaden har långt ifrån fullt ut inkluderat den nya potentialen i MTGs värdering utan fortsatt tvivla på om MTG är ett bolag i strukturell negativ tillväxt. Vi anser att de senaste rapporterna tydligt visar att bolaget har förstärkt sin möjligheter till en god organisk tillväxt de kommande åren. Vi tror att MTGx kan stå för ca 1/3 del av koncernens värde inom ett par år samt att den ökande tillväxten i den traditionella verksamheten motiverar en högre värdering. När vi placerar MTG dels mot liknande bolag så anser vi att bolaget handlas till en rabatterad värdering vilket ytterligare stärker vår positiva syn på MTG aktien.

SCA B (SCA B)
1 januari 16 – 6 mars 2017
Market Graph

SCA

Rek: Köp
Riktkurs:290 SEK
Aktiekurs:276,7 SEK
Potential:4,8%
Analytiker: Ola Södermark

Starkt avslut på 2016 inom mjukpapper

 • Tillbaka i tillväxt – drivet av mjukpapper
 • Ett händelserikt 2017p
 • BSN-förvärvet och uppdelningen av bolaget ger stöd

2016 avslutades starkt, speciellt inom mjukpappersdivisionen som står för runt 55% av SCA’s försäljning. Detta är en signal om att SCA är tillbaka på tillväxtsåpåret vilket bör vara positivt för aktien. I december 2016 annonserade SCA att de planerar förvärva BSN Medical, som passar SCA:s verksamhet inom inkontinensprodukter mycket bra. I april väntas årsstämman godkänna den föreslagna uppdelningen av SCA i två listade bolag, ett hygien och ett skogsindustribolag. Båda händelserna väntas ge stöd för aktien framöver.

Stora Enso R (STE R)
1 januari 16 – 6 mars 2017
Market Graph

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:11 EUR
Aktiekurs:10,39 EUR
Potential:5,9%
Analytiker: Ola Södermark

Omvärderingspotential i takt med att Beihai visar vinster

 • Mitt i en omvandling som fokuserar på tillväxt
 • Positivt att Beihai ligger före plan
 • Starka kassaflöden och bra direktavkastning om runt 4%

Den stora (800 MEUR) konsumentkartongsinvesteringen i Kina startade sin produktion i maj 2016, vilket var före tidsplanen. Uppstarten har hittills går bättre än planerat och den lägre risk som detta medfört ger potential för omvärdering av aktien. Värderingsmässigt handlas Stora Enso till P/Etal på 12-13x, vilket kan jämföras med handelsintervallet på 10-14x, och konkurrenternas 15-16x. Trots något svagare utsikter för det första kvartalet 2017 än förväntat ser vi fortsatt potential i takt med att Beihai slutar belasta resultatet under uppstartsfasen och börjar bidra till intjäningen.

Bolag med värderingsstöd

Electrolux B (ELUX B)
1 januari 16 – 6 mars 2017
Market Graph

Electrolux

Rek: Köp
Riktkurs:260 SEK
Aktiekurs:239,2 SEK
Potential:8,7%
Analytiker: Anders Roslund

Imponerande marginalutveckling

 • Europavändningen imponerar
 • Lönsamheten i USA snart återställd
 • Stabil tillväxt

Vi förväntar oss att Electrolux kommer att fortsätta att stärka marknadsandelen i Europa även under 2017. VDn Jonas Samuelssons vändning av Europaverksamheten till över 6% marginal imponerar och utgör ett föredömde för resten av gruppen. Electrolux har vuxit organiskt i Europa under de senaste fyra kvartalen och närmare dubbelt så fort som marknaden. Inte bara Nordamerikaverksamheten utan även de övriga produktområdena har återhämtat sig lönsamhetsmässigt under 2016. Kostnadsbesparingar och framförallt den strukturella förändringen mot högre lönsamhet i EMEA ger stöd till en långsiktig marginalförstärkning. Sett i det perspektivet är värderingen attraktiv och vi fortsätter rekommendera Köp i aktien.

Hennes & Mauritz B (HM B)
1 januari 16 – 6 mars 2017
Market Graph

Hennes&Mauritz

Rek: Köp
Riktkurs:300 SEK
Aktiekurs:239,8 SEK
Potential:25,1%
Analytiker: Stefan Olsson

Starkt avslut på 2016 och goda utsikter för 2017

 • Fortsatt positive syn på H&M:s tillväxt- och lönsamhetspotential 2017
 • Stora investeringar börjar ge resultat under 2017
 • Attraktiv värdering givet långsiktig tillväxtpotential

Med fortsatt stor potential att etablera nya butiker och onlineförsäljning i befintliga och nya marknader ser H&M förutsättningar att leverera 10-15% försäljningstillväxt under de kommande åren. Även om externa faktorer löpande gör att tillväxttakten varierar ser vi en positiv trend för försäljningen i jämförbara butiker tack vare en växande andel e-handel samt nya koncept som H&M Beauty, Home och Sport. Kompletterande varumärken som COS, Weekdays och & Other Stories ger dessutom potential i angränsande kund- och prissegment. Bland de noterade detaljhandelsbolagen ser vi H&M som en vinnare på den växande e-handeln, främst tack vare en bred utrullning av onlinekanalen i kombination med multipla försäljningskanaler. De senaste årens investeringar i plattformar för online, kundupplevelse, logistik och varumärken väntas börja ge tydliga resultat under 2017 och framåt. Även om vi förväntar oss en fortsatt press från dollardopade inköpspriser på H&M:s bruttomarginal kort sikt, och fortsatt väderberoende på grund av bolagets höga exponering mot norra Europa med ett varmare klimat än vanligt, bedömer vi att de effekterna mer än väl återspeglas i aktiekursen på nuvarande nivåer. Givet en uthållig stark försäljningstillväxt och stringent kostnadskontroll räknar vi med en tillväxt för vinst per aktie på i genomsnitt 13% per år under perioden 2016-2018. H&M-aktien handlas på nuvarande nivåer till P/E 18x på våra estimat för räkenskapsåret 2017 vilket vi ser som en attraktiv värdering med tanke på bolagets kvalitet och den fortsatta rabatten mot sektorn.

Kinnevik B (KINV B)
1 januari 16 – 6 mars 2017
Market Graph

Kinnevik

Rek: Starkt Köp
Riktkurs:282 SEK
Aktiekurs:237,2 SEK
Potential:18,9%
Analytiker: Stefan Wård

Stor uppsida i onoterade innehav

 • Stark portfölj av onoterde snabbväxande verksamheter
 • Imponerande track record inom utveckling av nya verksamheter
 • Uppsida i noterade innehav, framförallt MTG och Millicom som utvecklades väl i Q4

Kinnevik ger en bra exponering mot sunda verksamheter i snabbväxande marknader. Zalando, som noterades i oktober 2014, har utvecklats till att bli Kinneviks största tillgång. Kinnevik har en imponerande historia när det gäller utveckling av nya verksamheter och vi fortsätter se en betydande potential för ytterligare noteringar. Ett bolag som vi ser stor potential i vid en framtida notering är Global Fashion Group (GFG). De redovisar sin Q4 rapport tidigt i april vilket skulle kunna vara en trigger för uppvärdering. För närvarande anser vi att GFG är värt 26 SEK per aktie i Kinnevik. Förutom de väldigt konservativa värderingarn i de onoterade innehave ser vi även potential i de noterade innehaven Millicom och MTG. Swedbank har i dagsläget en fundamental Stark Köp rekommendation med en riktkurs på 282 SEK.

Finansiell återhämtning

SEB A (SEB A)
1 januari 16 – 6 mars 2017
Market Graph

SEB

Rek: Neutral
Riktkurs:96 SEK
Aktiekurs:103,8 SEK
Potential:-7,5%
Analytiker: Bengt Kirkøen

Urstark rapport

 • Högre vinstestimat i spåren av stark rapport
 • Höjer utdelning
 • Sektorfavorit i en annars högt värderad sektor

Q4 rapporten blev stark där SEB levererade bättre än förväntat på de flesta poster. Som vi trodde inför rapporten slår SEB marknadens utdelningsförväntningar samtidigt som banken kommunicerar ambitiösa kostnadsambitioner för 2018, då man behåller kostnadstaket på 22 miljarder intakt. Detta kostnadstak skall innehålla den eventuellt nya bankskatten, vilket implicit innebär sänkta kostnader. Här ser vi en potential i att konsensus måste sänka sina kostnadsprognoser. Vi ser fortsatt SEB som en favorit i en annars högt värderad sektor

Viktig information

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.

Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg