Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 27 juni 2017
Publicerad och färdigställd tisdagen den 27 juni 2017 kl. 07:55.

Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 8-12 aktier som Strategi och Allokering anser ha bäst avkastningspotential under de kommande 3-6 månaderna. Portföljen speglar det underliggande marknadsscenariot och försöker kapitalisera på de investeringstrender vi finner mest intressanta. Vi lägger därför begränsad vikt vid riskdiversifiering.

Rådande teman i Fokusportföljen
Ledande tema i Fokusportföljen är det cykliska temat ”Stigande produktion”, vilket också varit det primära temat under en längre tid. Sedan det initierades hösten 2016 har det successivt stärkts och fått stöd av en tydlig förbättring i de ledande indikatorerna. Verkstadsbolagen levererade också överlag starka rapporter för det första kvartalet, samtidigt som de gav ljusa framtidsutsikter. Vi vidhåller därför fortsatt vår tydliga tilt mot de mer cykliska bolagen. Våra andra teman i Fokusportföljen är sektorneutrala och utgörs av ”Bolag i strukturomvandling” och ”Bolag med värderingsstöd”.

Förändringar i Fokusportföljen
I denna uppdatering görs inga förändringar. Vår huvudsakliga positiva syn till cyklisk exponering kvarstår intakt, givet vår vy att vi fortsatt står inför en global återhämtning i industriproduktionen.

Viktig information gällande Fokusportföljen
Från och med den 3:e juli kommer Swedbank upphöra att producera svensk aktieanalys i eget namn. Swedbank har istället inlett ett strategiskt samarbete med Kepler Cheuvreux, som nu successivt framöver kommer att utöka sin nordiska analysavdelning. Denna större organisationsförändring kan komma att påverka Fokusportföljens utformning och innehav. Mer information angående detta kommer i en uppdatering inom kort.

  Inlagd
Kursutveckling
Kursutveckling
Kursutveckling
Total
Kurs
Kurs
Datum
12/6
12/6
26/6
26/6
Utveckling Utveckling
Aktier som inkluderas
Ingen förändring
Aktier som behålls
Stigande produktion
SKF*
133,1
133,1
2016-09-16
160916
179
179
180,4
180,4
0,8% 35,5%
Trelleborg*
156,35
156,35
2016-09-16
160916
201
201
202,6
202,6
0,8% 29,6%
Assa Abloy*
162,9
162,9
2016-10-24
161024
190,9
190,9
192,4
192,4
0,8% 18,1%
ABB*
197,37
197,37
2017-03-16
170316
219
219
221,2
221,2
1,0% 12,1%
Gränges*
89,6
89,6
2017-04-28
170428
82,75
82,75
81
81
-2,1% -9,6%
Sandvik
142,2
142,2
2017-04-28
170428
138
138
137,9
137,9
-0,1% -3,0%
Volvo
144,9
144,9
2017-04-28
170428
145,1
145,1
148,5
148,5
2,3% 2,5%
Bolag i strukturomvandling
Stora Enso*
71,14
71,14
2016-09-16
160916
114,1
114,1
114,9
114,9
0,7% 61,5%
SCA+Essity*
265
265
2017-02-20
170220
302,1
302,1
308,75
308,75
2,2% 16,5%
Bolag med värderingsstöd
Kinnevik*
231
231
2017-02-20
170220
257,7
257,7
263,7
263,7
2,3% 14,2%
Lucara Diamond
20,6
20,6
2017-04-03
170403
19,4
19,4
18,4
18,4
-5,2% -10,7%
Lundin Mining
49,49
49,49
2016-06-12
160612
49,49
49,49
47,97
47,97
-3,1% -3,1%
Aktier som exkluderas
Ingen förändring

* Justerat för utdelning, ELUX 6,5, 3,75, SKF 5,50, SCA 6, ABB 6,83, Boliden 5,25, Trelleborg 4,25, Stora Enso 3,56, Assa Abloy 3, Gränges 2,4, Kinnevik 8. ** Stängningskurs 9/6

Utveckling Denna uppdatering 2017
Fokusportföljen 0,04% 11,50%
OMX Benchmark 0,70% 14,00%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Stigande produktion

ABB Ltd (ABB)
1 juli 16 – 26 juni 2017
Market Graph

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:240 SEK
Aktiekurs:221,2 SEK
Potential:8,5%
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

Sencykliskt ABB tar fart under 2017

 • 70% av försäljningen är automation
 • Stora order inom Kraftdistribution
 • Attraktiv värdering relativt svenska verkstadsbolag

ABB är beroende av den globala investeringsefterfrågan som ligger sent i cykeln. Försäljningen har i stort sett legat still i tre år men ser vi att en vändning är på gång och vi tror att orderingången tar fart under 2017 och att försäljningen ökar med 2,3% organiskt under 2017 för att sedan öka till 4.4% under 2018 och 5.1% 2019.ABBs basorderingång ökade med 3% i första kvartalet. ABB värderas ca 10% under snittet för svenska verkstadsbolag för 2017 och 20%-30% under andra sencykliska bolag som Atlas Copco och Alfa Laval. Investors uppdelning av Atlas Copco kan också vara en trigger för ABB.

Assa Abloy B (ASSA B)
1 juli 16 – 26 juni 2017
Market Graph

ASSA ABLOY

Rek: Köp
Riktkurs:215 SEK
Aktiekurs:192,4 SEK
Potential:11,7%
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

Stark organisk tillväxt på 5% 2017

 • Organisk tillväxt på 5% på plats under 2017
 • Vinnare på lägre skatter i USA
 • Hela bolaget är nu tillbaka i gammal god tillväxtfas

Assa Abloy är en av börsens mest välsmorda förvärvsmaskiner vars mål är växa med nästan 10% per år varav 4-5% organiskt och 4-5% procent genom förvärv. Vi förväntar oss att vi efter en fallande försäljning i Kina under 2016, åter får se en organisk tillväxt på 5% procent per år under 2017 och 2018. Utvecklingen mot elektromekaniska lås och digitala lösningar kommer ytterligare att driva tillväxten. Vi ser nu att Kina har börjat vända under 2017 och att hela bolaget nu är tillbaka i gammal god tillväxtfas. Vidare kan Assa Abloy bli en av svenska börsens vinnare på lägre amerikanska skatter.

Gränges (GRNG)
1 juli 16 – 26 juni 2017
Market Graph

Gränges

Rek: Köp
Riktkurs:105 SEK
Aktiekurs:81 SEK
Potential:29,6%
Analytiker: Mats Liss
Andrej Rodionov, CFA

Möjligheterna på plats

 • Fortsatt positiv efterfrågetrend
 • En global leverantör växer fram
 • Attraktiv värdering

Norandaförvärvet lever upp till Gränges målsättning att bli en global leverantör, med en mer balanserad geografisk närvaro, genom att etablera bolaget i Nordamerika och göra det till en marknadsledare i USA på den strategiska HVAC&R-marknaden. Gränges planer kring fordonssegmenten i USA är fortfarande under utveckling.

Efterfrågan verkar fortsätta i linje med Q1-mönstret. Det andra kvartalet är traditionellt säsongsmässigt starkt, men kapacitetsbegränsningar kan komma att hämma tillväxten på kort sikt. Vi bedömer dock att försäljningen mer än fördubblas å/å i Q2, främst förklarat av Norandaförvärvet.

Under åren fram till 2022 förväntas efterfrågan på material till värmeväxlare för bilar växa med 3% globalt. Vi bedömer dessutom att Gränges kan öka sin andel av marknaden. Vi anser att P/E-tal på 10-11x för 2017p är attraktivt.

Sandvik (SAND)
1 juli 16 – 26 juni 2017
Market Graph

Sandvik

Rek: Köp
Riktkurs:155 SEK
Aktiekurs:137,9 SEK
Potential:12,4%
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

Återhämtningen har bara startat

 • Ett lyft på gruvmarknaden
 • Återhämtningen är bred
 • En cyklisk uppgång

Den absoluta efterfrågan ligger fortfarande på en ganska låg nivå och vi bedömer att den cykliska återhämtningen ännu är i en inledningsfas. Orderingången ökade rekordartat med 17% i Q1 och särskilt stark var uppgången i gruvdivisionen med 30% men även den bredare hårdmetallverksamheten Machining Solutions ökade med 7%. Sandvik har den största andelen fasta kostnader i verkstadssektorn och när volymerna ökar hamnar nästan 50% på raden längst ned. Det föreligger också en återhämtning i det sencykliska Materials Technology och Sandvik förväntar stora order från gasindustrin under 2017. Vi höjer våra estimat med mellan 15-18% för perioden 2017 till 2019.

SKF B (SKF B)
1 juli 16 – 26 juni 2017
Market Graph

SKF

Rek: Köp
Riktkurs:220 SEK
Aktiekurs:180,4 SEK
Potential:21,9%
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

Betydande potential när efterfrågan vänder upp

 • Låg värdering och lågt ställda förväntningar
 • Betydande potential när efterfrågan vänder upp
 • Omotiverad stor rabatt

Efter Q1- rapporten ser vi tydliga tecken på att konjunkturen har vänt uppåt och i stort sett alla indikatorer pekar på en vändning i den global konjunkturefterfrågan. SKF överraskade positivt i Q1 rapporten och uppnådde marginalmålet om 12%. SKF är på grund av sina låga marginaler en klar vinnare när volymerna vänder uppåt under 2017 och 2018. Våra vinstprognoser för 2017 och 2018 är 5-10% högre än marknadens genomsnitt. Aktien värderas till ett P/E-tal på drygt 14x för 2017, vilket kan jämföras med marknadens genomsnitt på 17x och verkstadssektorns genomsnitt på 20x. Detta indikerar att förväntningarna på bolaget är lågt ställda. Tillsammans med en direktavkastning som överstiger 3 % gör detta att vi bedömer att aktien kan utvecklas bättre än genomsnittet på medellång sikt.

Trelleborg B (TREL B)
1 juli 16 – 26 juni 2017
Market Graph

Trelleborg

Rek: Köp
Riktkurs:220 SEK
Aktiekurs:202,6 SEK
Potential:8,5%
Analytiker: Mats Liss

Omställningen slutförs

 • Jordbrukssegmentet förväntas ge stöd
 • Förvärvsdriven strategi förtjänar en premie
 • Förbättrat kassaflöde

Trelleborg har förändrat karaktär under senare tid till att blir mer fokuserade på jordbrukssektorn genom förvärvet av den tjeckiska tillverkaren av traktordäck CGS och försäljningen av den hälftenägda bilunderleverantören Vibracoustics. Jordbrukssektorn bedömer vi är mindre beroende av tillväxten i ekonomin i stort. Kassaflödet förstärks också genom att Vibracoustics var hälftenägt och CGS är helägt och har ett starkt kassaflöde. Vi förväntar oss också att Trelleborg kommer att fortsätta sin förvärvsdrivna strategi, en utveckling som underlättas av att bolaget har fem fristående affärsområden att växa utifrån.

Volvo B (VOLV B)
1 juli 16 – 26 juni 2017
Market Graph

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:175 SEK
Aktiekurs:148,5 SEK
Potential:17,8%
Analytiker: Mats Liss
Anders Roslund

Fokus på att förbättra lönsamheten

 • Struktureringseffekter ger stöd
 • Stark rapport motiverade prognosuppjustering med 15-20%
 • Fortsatt ordentlig rabatt

Volvo har genomgått en omstruktureringsfas under ett antal år och ser i ett läge då marknaderna nu ser ut att förbättras bedömer vi att lönsamheten förstärks under kommande år. Det största affärsområdet Lastvagnar får stöd av en stark Europa marknad och andra viktiga marknader som den amerikanska och kinesiska ser förbättras nu återigen efter en svagare period. En ökad komponent gemenskap av Volvos lastbilar mellan olika världsdelar bedömer vi kommer förstärka lönsamheten successivt. Även för det näst största affärsområdet Anläggningsmaskiner förbättras nu lönsamheten kraftigt, dels efter en period av strukturering, men framför allt förstärks flera marknader efter flera år av svag efterfrågan. De positiva vinstutsikterna balanseras i viss mån av hotet av stämningar från lastbilsköpare efter EU’s dom mot alla Europeiska lastbilstillverkare angående bland otillåten prissamverkan. Vi bedömer dock inte stämningarna kommer få någon materiell betydelse.

Volvos starka resultattrend bekräftades av den rapporten för det första kvartalet som gav stöd till en prognosuppjustering på 15-20%. Även om Volvo aktien har haft en fin utveckling handlas aktien fortfarande med en påtaglig rabatt gentemot USA-konkurrenterna och gentemot de flesta av de svenska verkstadsbolagen.

Bolag i strukturomvandling

SCA B (SCA B)
1 juli 16 – 26 juni 2017
Market Graph

SCA + Essity

Rek: Ingen rekommendation
Riktkurs:
Aktiekurs:308,75
Potential:
Analytiker: Ola Södermark

Uppdelningen belyser båda bolagens styrkor

 • Starkt personliga hygienprodukter i första kvartalet
 • Har uppdelats till två noterade bolag
 • BSN-förvärvet och split kommer sannolikt att stötta kursen

I december 2016 annonserade SCA att de planerar förvärva BSN Medical, som passar SCA:s verksamhet inom inkontinensprodukter mycket bra. Vid årsstämman i april godkändes den föreslagna uppdelningen av SCA i två listade bolag, ett hygien (Essity) och ett skogsindustribolag (SCA).Uppdelningen av koncernen till två noterade bolag har potentialen att belysa hygienverksamhetens exponering mot det snabbväxande konsumentsegmentet på tillväxtmarknader. Det är också sannolikt att skogsdivisionen kan uppnå en rimligare värdering. Båda händelserna väntas ge fortsatt stöd för aktierna framöver. Vi har ett värde på 55-60 miljarder SEK för SCA (skogsdivisionen) i vår summan-av-delarna-värdering, inklusive skogstillgångar. För Essity har vi ett rörelsevärde på 235-240 miljarder SEK, inklusive förvärvet av BSN medical på 27 miljarder SEK. Det ger en summan-av-delarna-värdering som totalt uppgår till 335 SEK per aktie

Stora Enso R (STE R)
1 juli 16 – 26 juni 2017
Market Graph

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:125 SEK
Aktiekurs:114,1 SEK
Potential:9,5%
Analytiker: Ola Södermark

Stark slutefterfrågan och lägre kostnader vid Beihai

 • Snabbt sjunkande kostnader vid Beihai, dock vissa turbinproblem
 • Starka kassaflöden och bra direktavkastning om runt 4%
 • Fortsatt omvärderingspotential på medellång sikt

Den stora (800 MEUR) konsumentkartongsinvesteringen i Kina startade sin produktion i maj 2016, vilket var före tidsplanen. Uppstarten har hittills går bättre än planerat och den lägre risk som detta medfört ger potential för omvärdering av aktien. Under första kvartalet drabbades dock uppstarten av ett turbinproblem vilket påverkade andra kvartalets utsikter. Detta bedömer vi dock är av övergående natur och givet de starka slutmarknaderna ser vi att omvärderingen av aktien kommer att fortsätta.

Bolag med värderingsstöd

Kinnevik B (KINV B)
1 juli 16 – 26 juni 2017
Market Graph

Kinnevik

Rek: Starkt Köp
Riktkurs:299 SEK
Aktiekurs:263,7 SEK
Potential:13,3%
Analytiker: Stefan Wård

Stor uppsida i onoterade innehav

 • Stark portfölj av onoterade snabbväxande verksamheter
 • Imponerande track record inom utveckling av nya verksamheter
 • Com Hem – investeringen signalerar kommande företagsaffärer

Kinnevik ger en bra exponering mot sunda verksamheter i snabbväxande marknader. Zalando, som noterades i oktober 2014, har utvecklats till att bli Kinneviks största tillgång. Zalando befinner sig i en positiv trend, med en ledande position inom modehandel på nätet, och omvandlingen mot näthandel av mode är i en stark utveckling. Kinnevik har en imponerande historia när det gäller utveckling av nya verksamheter och vi fortsätter se en betydande potential för ytterligare noteringar. Ett bolag som vi ser stor potential i vid en framtida notering är Global Fashion Group (GFG). För närvarande anser vi att GFG är värt 26 SEK per aktie i Kinnevik. Förutom de väldigt konservativa värderingarna i de onoterade innehaven ser vi även potential i de noterade innehaven Millicom och MTG. Kinnevik uppvisade nu senast ett starkt Q1 resultat där man också aviserade ett större köp om 18,5% i Com-Hem. Investeringen signalerar att flera möjliga intressanta företagsaffärer kan komma att ske inom media och telekom i Sverige

Lucara Diamond Corp. (LUC)
1 juli 16 – 26 juni 2017
Market Graph

Lucara Diamond

Rek: Köp
Riktkurs:25 SEK
Aktiekurs:18,4 SEK
Potential:35,8%
Analytiker: Ola Södermark

Ett händelserikt år framöver

 • Potentiell försäljning av ”Lesedi La Rona” är en kursdrivare
 • Kassa och diamantlager uppskattas till runt 20% av börsvärdet
 • Aktien handlas till attraktiva multiplar om EV/EBIT 5-6x för 2017-2018p

Lucara Diamond är i hög grad en nyhetsdriven aktie och slutet på 2016 och början på 2017 har varit fattigt på nyheter vilket pressat kursen. En potentiell försäljning av den 1,109 karat stora 'Lesedi La Rona' tror vi dock kommer att stötta återhämtningen i aktiekursen från nuvarande nivåer. Utöver detta ser vi ett flertal ytterligare drivare för aktien. Bland dessa kan nämnas att ny gruvoperatör nu återupptagit brytning av malm, att resultat från närliggande prospekteringslicenser inväntas, samt att ny utrustning driftsätts för att kunna återvinna mycket stora diamanter. Lucara Diamond har en stark balansräkning med en nettokassa om USD 53m vid årsskiftet 2016/2017 och rörelsemarginaler på över 50%. Vi uppskattar att varulagret av rådiamater tillsammans med nettokassan utgör runt 20% av nuvarande börsvärde. Värderingsmässigt handlas aktien till attraktiva multiplar om EV/EBIT 5-6x för 2017p-2018p.

Lundin Mining (LUMI)
1 juli 16 – 26 juni 2017
Market Graph

Lundin Mining

Rek: Köp
Riktkurs:55 SEK
Aktiekurs:47,97 SEK
Potential:14,6%
Analytiker: Ola Södermark
Mats Liss

Starka finanser och goda tillväxtmöjligheter

 • God tillgångsbas
 • Stark balansräkning
 • Långsiktigt subtansvärde på 62 SEK

Lundin Mining är ett diversifierat gruvbolag med verksamhet i Chile, Portugal, Sverige och USA. Bolaget producerar främst koppar men även zink, bly och nickel. Det pågår förnärvarande ett stort zinkexpansionsprojekt vid Neves-Corvo i Portugal där den årliga zinkproduktionen planeras att i snitt bli fördubblad mellan 2020-2030 jämfört med nuvarande nivåer. Dessutom planeras en fyra gånger högre blyproduktion jämfört med dagens nivåer. Detta föranleder ett högre nuvärde för Neves-Corvo gruvan varpå substansvärdet för bolaget samlade tillgångar uppgår till 62 SEK. Tillsammans med de starka finanserna efter försäljningen av Tenke innehavet finns det därmed goda förutsättningar för framtida tillväxt, både organiskt och genom förvärv. Vi förväntar oss svagt stigande metallpriser från nuvarande nivåer drivet framförallt av ett begränsat utbud av koppar och zink. Vid rådande kursnivåer finner vi dessa möjligheter attraktivt prissatt med ytterligare potential i våra metallprisprognoser.

Viktig information

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.

Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg