Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 12 december 2017
Publicerad och färdigställd tisdagen den 12 december 2017 kl. 08:20.

Vi förväntar sig oss att den synkroniserade globala konjunkturstyrkan som filtrerar ner till vinsttillväxt kommer att gynna aktiemarknaden. I ett sådant läge söker vi primärt exponering mot sektorer och bolag som drar mest nytta av detta. I Sverige hittar vi framförallt dessa inom industri och basindustri, därav har vi övervikt av dessa sektorer i vår portfölj. Här ser vi potential för överraskande stark vinsttillväxt och det är primärt det vi ser som drivkraft för fortsatt börsuppgång. Vår huvudsakliga undervikt består i att vi inte har någon exponering mot informationsteknologi.

Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling
Utveckling
Utv.
Aktier som inkluderas
  -
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 10,0%
6,0%
6,0%
  SSAB 6,0%
2017-12-12
171212
  Stora Enso 4,0%
2017-12-12
171212
Industri 38,0%
32,6%
32,6%
  ABB 8,0%
2017-12-12
171212
  Assa Abloy 4,0%
2017-12-12
171212
  SKF 8,0%
2017-12-12
171212
  Atlas Copco 10,0%
2017-12-12
171212
  Skanska 8,0%
2017-12-12
171212
Konsument 16,0%
17,1%
17,1%
  Essity 8,0%
2017-12-12
171212
  H&M 8,0%
2017-12-12
171212
Hälsovård 4,0%
4,3%
4,3%
  Elekta 4,0%
2017-12-12
171212
Finans 24,0%
26,1%
26,1%
  SEB 10,0%
2017-12-12
171212
  Nordea 8,0%
2017-12-12
171212
  Kinnevik 6,0%
2017-12-12
171212
Fastigheter 4,0%
3,8%
3,8%
  Fabege 4,0%
2017-12-12
171212
Informationsteknologi 0,0%
6,3%
6,3%
  --
Telekomoperatörer 4,0%
3,9%
3,9%
  Telia 4,0%
2017-12-12
171212
Aktier som exkluderas

-

Utveckling Denna uppdatering 2017
Fokusportföljen
OMX Benchmark
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

SSAB

Rek: Köp
Riktkurs:47 SEK
Aktiekurs:41,73 SEK
Potential:12,6%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux

Ljusa utsikter för Europa

 • Bättre utsikter för specialstål och Europa
 • Mål att höja volymerna med 35% för specialstål
 • Handlas i botten av historiska intervallet

Investment case

SSAB är en ledande producent av stålkvaliteten Advanced High-Strength Steels och kylda stål. Verksamheten är placerad i Europa och USA. Bolaget har fem masugnar i Sverige och Finland och två elektriska ugnar i USA. Vi ser att återhämtningen från låga nivåer i de viktigaste slutkundsegmenten (gruvor, byggutrustning och tunga transporter) fortsätter och har potential att skapa långsiktig vinstförbättring.

Triggers

Återhämtningen på stålmarknaden i Europa är helt avgörande för SSAB då cirka 80 procent av bolagets försäljning går till regionen. Vi ser att början av 2018 kommer att stödjas av både säsongseffekter och återhämtning i de viktigaste slutkundsegmenten (gruvor, byggutrustning och tunga transporter). Samtidigt ser vi ett generellt stöd till stålmarknaderna i Europa och USA. Vi ser ytterligare förbättringar under 2018 från produktmixen både i SSAB Specialstål och i SSAB Europa, mot bakgrund av återhämtningen i de slutkundsegment vi nämner ovan.

Värdering

De kommunicerade målen för 2020 framskrider enligt plan och ligger i vissa fall före plan. Målen inkluderar att lyfta specialståls leveranser till 1,35Mt (från 1,0Mt 2016), leveranserna till premiumfordon ska lyftas till 750kt (från 442kt) och antalet medlemmar i wear-part ska höjas till över 500 (från 265). SSAB handlas till en framåtblickande EV/EBITDA på 6x, vilket är i botten av det historiska intervallet. Fortsätter SSAB att leverera på målen ser vi stöd till en gradvis omvärderingspotential.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:14,5 EUR
Aktiekurs:12,96 EUR
Potential:11,9%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux

Skördetiden inleds

 • Gjorda investeringar börjar ge utdelning
 • Stark marknad för pappersmassa
 • Vi räknar med en positiv vinstutveckling framöver

Investment case

Stora Enso är i en förändringsfas, där man med hjälp av sitt operativa kassaflöde från den mogna delen av verksamheten, investerar i verksamhet med tillväxt (livsmedelsförpackning) och produktion i låglöneländer (produktion av pappersmassa). Stora Enso har uppvisat ett starkt kassaflöde från sin verksamhet de senaste fyra åren, trots ett turbulent ekonomiskt läge. Strategiskiftet kommer att fortsätta ytterligare en tid men det vi ser framför oss är framförallt att det nu är skördetid av strategiskiftet som pågått de senaste 3-4 åren.

Triggers

Stora Ensos produktportfölj är i en förändringsfas, vilket innebär att de gradvis frångår att vara en europeisk pappersproducent. De har etablerat kostnadseffektiva pappersmassabruk i Latinamerika och är i på gång att lansera motsvarande för kartong i Kina. Vi förväntar oss att detta kommer att öka lönsamheten. Bolaget har redan kommunicerat att rörelseresultatets breakeven för den kinesiska kartonganläggningen kommer uppnås under Q4 2017, i stället för som tidigare förväntat Q1 2018. Utöver detta har priset på massa fortsatt att stiga under hösten, vilket också är positivt. Investerare kan dessutom förvänta sig att bli belönade med hög aktieutdelning.

Värdering

Vi förväntar oss att bolagets strategiskifte resulterar i en ökning av avkastningen på eget kapital från de senaste årens 6 procent till 13 procent under de kommande tre till fyra åren. Detta borde möjliggöra en pris/bok-värdering på 1,75x (att jämföra med dagens 1,6x för 2018). På sikt indikerar vår värdering en aktiekurs på 18 EUR.

Industri

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:28 CHF
Aktiekurs:25,75 CHF
Potential:8,7%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux

Flerårig tillväxtperiod väntar

 • Exponerad mot strukturell tillväxt
 • På väg uppåt, iklädd en ny kostnadskostym
 • Flera år av vinsttillväxt väntar

Invesment case

ABB är organiserat i fyra divisioner: Electrification Products har ett produktutbud som sträcker sig längs med hela elvärdekedjan från understationen till förbrukningspunkten; Robotics & Motion tillverkar robotar, drivsystem och elektriska motorer; Industrial Automation erbjuder instrument- och analysprodukter samt optimering av industriella processer; medan Power Grids är ledande inom kraft- och automationsprodukter, system, service- och programvarulösningar för kraftgenerering. Allt som allt innebär detta att ABB är exponerad mot marknader som vi förväntar oss uppvisa strukturell tillväxt i många år framöver

Triggers

Vår positiva inställning grundar sig i tre faktorer: först och främst ser vi att ABB står inför en ökad efterfrågan de närmaste åren inom sina sencykliska segment, vilka står för ca 40 procent av koncernens intäkter. Detta kompletterar den strukturella tillväxten inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. För det andra räknar vi med att se positiva effekter av de senaste två årens omfattande omstruktureringar. För det tredje ger ABB:s robusta kassaflöde möjlighet till en aktieägarvänlig kapitalallokering, i form av utdelning och återköp av aktier.

Värdering

På våra 2018 estimat handlas aktien till P/E kring 18x. Historiskt sett är denna värdering på höga nivåer men blickar vi framåt så ser det attraktivt ut. Vi förväntar oss 20 procent högre försäljning, 40 procent högre rörelseresultat och en ökning av VPA på runt 50 procent fram till 2020. Vi räknar med att detta kommer att driva aktiepriset den närmaste tiden.

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:206 SEK
Aktiekurs:171 SEK
Potential:20,5%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Långsiktiga tillväxttrender driver intjäningen

 • Tidigare problem på väg att lösas
 • Den strukturella tillväxten kommer att fortsätta
 • Handlas i botten av historiskt värderingsintervall

Investment case

De senaste tre månaderna har orderingången i Kina varit positiv. Detta indikerar att bolagets tidigare problem i landet nu går mot sitt slut. Tillsammans med att en ny VD sannolikt annonseras i närtid är de främsta faktorerna till den senaste tidens svaga utveckling i aktien på väg att försvinna. Den grundläggande strukturella tillväxten av elektroniska lås samt fortsatt konsolidering av låsmarknaden är intakt och när väl tidigare problem nu ser ut att lösas är aktien positionerad för att kunna utvecklas bra på börsen enligt oss.

Triggers

Den viktigaste aspekten i Q4-rapporten kommer bli synbara tecken på att Kina har vänt. Tillväxten i USA har däremot varit lägre än väntat på grund av personalbrist och här skulle vi framgent vilja se tecken på återhämtning. Detta skulle ge extra stöd till aktiekursen. Annonsering av ny VD är även det en katalysator och detta kan ske redan före jul.

Värdering

På 2018p handlas Assa Abloy på 20x P/E och 15x EV/EBIT, vilket är en premie mot verkstadssektorn som helhet men då i lägre delen av femårsintervallet av P/E relativt europeiska marknaden. Vi har en riktkurs på SEK 206 och den baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys (23x P/E och 18x EV/EBIT).

Atlas Copco

Rek: Behåll
Riktkurs:360 SEK
Aktiekurs:357,3 SEK
Potential:0,7%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Gynnsam exponering

 • Industriefterfrågan fortsätter att vara stark,
 • ..samtidigt som efterfrågan från gruvkunder fortsätter förbättras
 • Värderingen ansträngd men det är motiverat

Investment case

Industriefterfrågan fortsätter att driva den organiska tillväxten för kompressorer samtidigt som den höga nivån för order för vakumpumpar håller i sig. Utbytescykeln för gruvutrustning fortsätter vara god och vi räknar med att investeringscykeln för gruvutrustning kommer att accelerera i 2019-2020. Ur den synvinkeln är timiningen för uppdelningen av bolaget idealt. Sannolikheten för en extrautdelning redan i samband med Q4 har samtidigt successivt ökat under hösten.

Triggers

Q4-rapporten behöver visa att gruvcykeln är intakt och en extrautdelning vore positiv. Bolagsstämman i april kommer sedan att formellt fatta beslut om uppdelningen av bolaget och Epiroc kommer sedan börja handlas som enskild aktie i juni eller juli.

Värdering

På 2018p handlas Atlas Copco på 23x P/E och 17x EV/EBIT, vilket är en premie till andra verkstadsbolag samt i den högre delen av tioårsintervallet av P/E relativt europeiska marknaden. Detta är dock motiverat med tanke på den potentiella extrautdelningen och den gynnsamma exponeringen mot den starka konjunkturen.

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:214 SEK
Aktiekurs:183,3 SEK
Potential:16,7%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux

Oförtjänt nedgång skapar läge

 • Låga förväntningar på den amerikanska verksamheten
 • Skanska har relativt låg exponering mot svensk bostadsmarknad
 • Historiskt låg värdering

Investment case

Skanska har varit under press, tillsammans med övrig svensk byggsektor, och aktien har tappat omkring 20 procent sedan toppnoteringen 2017. Skanska har dock en relativt låg direktexponering mot den svenska bostadsmarknaden som utgör cirka 10-15 procent av bolagets rörelseresultat. Dessutom ser vi att förväntningarna på den amerikanska verksamheten är alltför lågt ställda.

Triggers

I takt med att bolaget fortsätter att visa bra resultat från byggverksamheten och från fastighetsutvecklingen bör aktien ha potential att värderas upp. Med en ny VD från januari som nyligen varit på plats i USA bör också finnas bra potential för lönsamhetsförbättring i den amerikanska byggverksamheten som varit svag de senaste åren.

Värdering

Vi värderar Skanska till 214 SEK per aktie. Aktien handlas till ett P/E på 14x, att jämföra med det historiska genomsnittet på 15x. Direktavkastningen uppgår till knappt 5 procent, vilket också är stödjande.

SKF

Rek: Köp
Riktkurs:214 SEK
Aktiekurs:186 SEK
Potential:15%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Prishöjningar borgar för intakt momentum

 • Prishöjningar fortsätter att implementeras
 • Marginalerna borde fortsätta expandera under 2018
 • Låg värdering och fortsatt momentum

Investment case

Prisbilden fortsätter successivt att förbättras och med en god operationell hävstång ser vi fortsatt marginalexpansion in i nästa år. Givet att vi ser 12 procents marginal i 2018-2020 estimerar vi 10 procents EPS CAGR för 2017-2020 och med bakgrund av detta tror vi att värderingsgapet mot övrig verkstad kommer fortsätta att stängas.

Triggers

Givet att avsaknaden av prishöjningar varit den mest tongivande debatten de senaste åren är sannolikt positiv påverkan från priser den viktigaste triggern. Makrobilden fortsätter att vara gynnsam där fortsatt förbättring i USA samt fortsatt styrka i Europa är centralt. Ungefär 40 procent av den industriella försäljningen går genom distributörer och fortsatt styrka för till exempel Fastenal, den amerikanska industriella distributören, är därför tillsammans med fortsatt goda makroindikatorer viktiga kursdrivare.

Värdering

På 2018p handlas SKF på 14x P/E och 11x EV/EBIT, vilket är en rejäl rabatt mot sektorgenomsnitttet. Vi har en riktkurs på SEK 214 och den baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys (16x P/E och 13x EV/EBIT).

Konsument

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:280 SEK
Aktiekurs:249,4 SEK
Potential:12,2%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux

Långsiktig vinsttillväxt

 • Fokus på marginalförbättring
 • Prishöjningar på slutprodukten
 • Essity är fortfarande en smula oupptäckt

Investment case

Under de kommande åren förväntar vi oss att kostnadsbesparingar och ökat fokus på marginalutveckling ska resultera i en bättre intjäning, jämfört med internationella konkurrenter. Vi ser att detta sannolikt kommer driva aktiekursen norrut. Enligt ledningen kommer huvudsakligt fokus vara på att förbättra marginalerna.

Den senaste tidens prisökning på råmaterial, såsom pappersmassa och återvinningspapper, har tillfälligt pressat marginalerna. Detta var en av anledningarna till att aktien sjönk under sommaren. Historiskt sett har Essity liksom dess konkurrenter kunnat få igenom prisökningar på slutprodukten med en eftersläpning på 6-9 månader, och på så vis upprätthållit marginalerna. I samband med Q3-rapporten meddelade Essity, och även en av dess konkurrenter, att de har börjat prisförhandla med sina kunder. Aktiemarknadens reaktion på detta var positiv och vi tror att detta kommer fortsätta driva aktien högre.

Värdering

Eftersom Essity har haft en förhållandevis stabil tillväxt i efterfrågan så anser vi att det är lämpligt med en kassaflödesvärdering. Efterfrågan på produkterna drivs av faktorer som intäktsökningar i utvecklingsländer och demografi. En åldrande befolkning driver efterfrågan för inkontinensskydd på ett positivt sätt, för att nämna ett exempel. Långsiktigt ser vi en tillväxt på 2 procent och en rörelsemarginal på 16,5 procent.

Hennes & Mauritz

Rek: Köp
Riktkurs:255 SEK
Aktiekurs:199,6 SEK
Potential:27,8%
Analytiker: Fredrik Ivarsson
Kepler Cheuvreux

Tid att vända förtroendet

 • Låga förväntningar
 • Ökad transparens
 • Stark vinsttillväxt och rabattvärdering

Investment case

I takt med att H&M:s tillväxttakt avtagit och marginalerna minskat markant, har marknaden börjat ifrågasätta hållbarheten i företagets affärsmodell och förmågan att anpassa sig till den snabbt föränderliga branschen. Följaktligen har estimat och multiplar fallit med 20 respektive 40 procent. Under tiden har bolaget gjort betydande framsteg inom kritiska områden, såsom avancerad dataanalys, e-handel och lagerhantering. Vi förväntar oss att H&M:s försäljningstillväxt gradvis kommer att förbättras även om det ser utmanande ut att nå försäljningsmålen på 10-15 procent i lokal valuta. Samtidigt ser vi goda möjligheter till marginalexpansion då de får medvind från lägre reanivåer samt möjligen en svagare dollar.

Trigger

H&M publicerar försäljningssiffror för sitt fjärde kvartal den 15/12 följt av bokslutskommuniké den 31/1. H&M kommer dessutom att hålla en kapitalmarknadsdag den 14:e februari. Vi ser fram emot att få en djupare insikt och förståelse i de långsiktiga investeringar som löpt under ett antal år. Med rådande aktiekurs får förväntningarna från marknaden anses vara relativt lågt ställda. Vi förväntar oss en vinsttillväxt på över 20 procent för 2018. Utöver bolagsspecifik data och förbättrad transperens håller vi ögonen på vecko- och månadsstatistik över detalj- och klädhandeln.

Värdering

H&M:s aktie har historiskt sett handlats till en betydande premie jämfört med sektorn. På grund av den svaga försäljningen, sämre marginaler och marknadens förlorade förtroende för företagets affärsmodell har premien vänt till en viss rabatt. Lyckas H&M med det vi förväntar oss bör aktien se en relativ uppvärdering parallellt med stöd från högre vinster.

Hälsovård

Elekta

Rek: Köp
Riktkurs:94 SEK
Aktiekurs:70,55 SEK
Potential:33,3%
Analytiker: Oliver Reinberg, CFA
Kepler Cheuvreux

Nya förutsättningar på plats

 • Strukturell tillväxt på oligopolliknande marknad
 • Tidigare problem lösta, ny produktcykel i nära antågande
 • På väg tillbaka mot högre tillväxttal igen

Investment case

Elekta är världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling. Marknaden är i det närmaste ett oligopol, där Elekta och konkurrenten Varian står för 90 procent av den globala marknaden. Elekta drivs av strukturell tillväxt då antalet cancerfall i världen växer och strålbehandling är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna. Per definition är tillväxtmarknaderna en mycket viktig marknad för denna typ av bolag.

Triggers

Vi ser en rad olika anledningar till att Elekta sannolikt kommer att leverera bra tillväxt och lönsamhet framöver. Elekta agerar för det första på en oligopolliknande marknad med strukturell tillväxt. För det andra så har bolaget städat upp många tidigare problemområden och en ny ledning är på plats. Dessutom har kassaflödet förbättrats. Slutligen står Elekta inför en ny produktcykel i samband med att Unity lanseras. Detta skapar möjligheter för Elekta att komma tillbaka till högre tillväxttal igen.

Värdering

Vi har en riktkurs på 94 SEK. Vi ser dock triggers som skulle kunna driva kursen ännu högre. Dessa inkluderar förvärvsmöjligheter och potential för överraskande stark försäljning av Unity. Slutligen skall inte ett bud på bolaget helt uteslutas.

Finans

Kinnevik

Rek: Köp
Riktkurs:285 SEK
Aktiekurs:278,2 SEK
Potential:2,4%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux

Underskattad potential i onoterad portfölj

 • E-handelsbolaget Zalando utgör 35 procent av marknadsvärdet
 • Fortsatt förbättring i Global Fashion Group
 • Uppvärderingspotential i onoterat ger stöd till lägre rabatt

Investment case

Vi tror att marknaden underskattar potentialen i Kinneviks onoterade bolag, vilka utgör 15 procent av Kinneviks marknadsvärde. Därutöver har vi en positiv syn på Kinneviks största innehav, e-handelsbolaget Zalando, som utgör 35 procent av marknadsvärdet.

Triggers

Global Fashion Group som är Kinneviks största onoterade innehav (cirka 5% av NAV) har på sistone uppvisat bra tillväxt och förbättrat resultat men trots detta värderas innehavet fortsatt med en stor rabatt mot konkurrenter. Vi bedömer att innehavet sannolikt kommer att uppvärderas under 2018 där vi i vårt basscenario ser en uppvärderingspotential på 6 kronor per Kinnevikaktie och över 14 kronor per aktie i ett positivt scenario.

Värdering

Kinnevik handlas med en substansrabatt på 20 procent, vilket är högre än de senaste fem årens genomsnitt på 12 procent. Vi anser att det finns stöd för en lägre rabatt allteftersom potentialen bland de onoterade bolagen i portföljen synliggörs.

Nordea

Rek: Behåll
Riktkurs:100 SEK
Aktiekurs:100,8 SEK
Potential:0,1%
Analytiker: Francis Dallaire
Swedbank

Omstrukturering i fokus

 • Omfattande strukturförändringar,
 • ..skapar potential för positiva överraskningar
 • Fortsatta generösa utdelningar

Investment case

Nordea gynnas redan av det starka makroklimatet i Norden och i Europa och samtidigt genomför de nu omfattande strukturella förändringar. Vi tror detta skapar bra förutsättningar för Nordea skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar. Genom flytten till Finland och de lägre kapitalkraven förbättras utsikterna för utdelning och avkastning på eget kapital.

Triggers

Nordea genomför ett övergripande omstruktureringsprogram fram till 2022. Personalstyrkan ska minskas med 4 000 personer (12,5% av personalstyrkan). Nordea förväntar sig oförändrade kostnader fram till 2021 och man antar att intäkterna växer i nivå med BNP. Vi ser en möjlighet att omstruktureringsprogrammet kan komma att leverera överraskande starkt, särskilt om de lyckas stoppa förlorade marknadsandelar genom att den nya IT-plattformen erbjuder bättre produkter och service. Det är dessutom rimligt att anta att kapitalkraven blir lägre i Finland. Tillgångskvaliteten har förbättrats under 2017 och som väldiversifierad bank är Nordea mindre sårbar för engångsposter i form av kreditförluster.

Värdering

Aktien handlas till 1,2x P/B för 2018p, vilket innebär en rabatt gentemot det nordiska sektorsnittet på 1,3x. Nordeas avkastning på eget kapital för 2018p ligger under snittet (10,6% kontra 11,4%), men här kan det bli en positiv överraskning från omstruktureringsprogrammet och de lägre kapitalkraven.

SEB

Rek: Köp
Riktkurs:115 SEK
Aktiekurs:99,85 SEK
Potential:15,2%
Analytiker: Francis Dallaire
Swedbank

Makro ger potential

 • Stark makro och ökad företagsaktivitet
 • Potential för vinstöverraskningar och höjd utdelning
 • Attraktiv potential kontra risk

Investment Case

Vår positiva syn på SEB baseras på starkare makroutsikter i Europa, vilket bör kunna leda till högre finansiell efterfrågan från nordiska exportorienterade företag. SEB har också uppvisat en god kontroll av rörelsekostnaderna, en mycket hög tillgångskvalitet och förbättrad kapitalisering – vilket ger stöd inför utdelningsbeslutet för 2017.

Triggers

SEB är den bäst positionerade banken att dra nytta av högre efterfrågan på företagslån från stora bolag. Nordens starka makro tillsammans med förbättrade EU-utsikter kommer sannolikt resultera i investeringar och finansieringsaktiviteter. SEB är mindre exponerat mot sjunkande efterfrågan på bostadslån. Banken har en god kostnadskontroll, vilket bör kunna leda till operationell hävstång och volymuppgång. Tillgångskvaliteten har varit, och bör kunna fortsätta att vara, mycket god, vilket minskar risken för eventuella kreditförluster. Efter ett säsongsmässigt svagt Q3 förväntar vi oss en vinståterhämtning i Q4 och under den första halvan av 2018.

Värdering

Aktien handlas till 1,4x P/B för 2018p, vilket innebär ett litet premium gentemot det nordiska sektorsnittet på 1,3x. SEB:s avkastning på eget kapital för 2018p ligger dock över snittet (12,2% kontra 11,4%). Vi ser dessutom potential gentemot konsensus när det gäller SEB:s avkastning på eget kapital för 2018p, på grund av de positiva makroutsikterna.

Fastigheter

Fabege

Rek: Köp
Riktkurs:205 SEK
Aktiekurs:176,4 SEK
Potential:16,1%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Kepler Cheuvreux

Det bästa valet

 • Den bästa fastighets- och projektportföljen
 • Omvärdering av fastighetsvärdena under 2018
 • Dolda värden kommer synliggöra omotiverad rabatt

Investment case

Kontorsfastigheter står för närmare 80 procent av Fabeges fastighetsvärden. Från ett geografiskt perspektiv är bolaget väldigt fokuserat, då hela fastighetsportföljen är koncentrerad till Stockholm. Drivet av låga vakansgrader och en stark ekonomi är hyror för kontorsyta i Stockholm bland de högsta i Europa. Med den höga exponeringen mot kontor och en fullskalig exponering mot Stockholm är Fabege, i våra ögon, den bästa aktien att kapitalisera på tillväxten inom kontorsmarknaden. Bolagets projektportfölj är även den bäst i klassen, där vår konservativa värdering indikerar dolda värden om cirka 5 miljarder SEK.

Triggers

Fabege utvecklar större områdesprojekt snarare än enskilda fastigheter. Denna strategi tenderar även till att öka fastighetsvärdena för närliggande fastigheter. Hittills har Fabege varit mycket framgångsrik med att utveckla Arenastaden strax utanför Stockholm. Efter ett nyligen tecknat avtal med Bilia har Fabege nu möjlighet att utveckla nästa större område, Haga Norra. Vi bedömer att stora värden sannolikt kommer att synliggöras under 2018 då mellan 6 och 8 projekt kommer att färdigställas. Då fastighetsvärdena för dessa projekt i det initiala skedet är försiktigt värderade bedömer vi att det finns goda förutsättningar för uppjusteringar mot mer marknadsanpassade nivåer.

Värdering

Det tioåriga snittet för aktiekursen dividerat med Fabeges långsiktiga substansvärde ligger i intervallet 80-85 procent. Inkluderar vi det vi estimerar som dolda värden handlas aktien till 68 procent av sitt långsiktiga substansvärde på 2018p. Vi ser med andra ord rådande värdering som tydligt stödjande för aktiekursen.

Telekomoperatörer

Telia

Rek: Köp
Riktkurs:44 SEK
Aktiekurs:37,52 SEK
Potential:17,3%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux

Stärkta kassaflöden

 • Fokusering till hemmamarknaderna
 • Nya förutsättningar för stabilitet skapas
 • Hög och stigande direktavkastning

Investment case

Telia genomgår en gradvis omvandling till att bli ett renodlat nordiskt-baltiskt telekombolag. Med en stark position inom fast och mobil telefoni i Sverige, Finland och Baltikum är Telia den största nordisk-baltiska telekomoperatören. Även i Norge är bolaget en stor spelare inom mobiltelefoni. När detta är klart argumenterar vi att det kommer råda nya förutsättningarna för hur marknaden kommer värdera Telia.

Triggers

Telia håller på lämna Eurasien och minskar gradvis engagemanget i intressebolaget Turkcell. Kassaflöden och utdelningskapacitet kommer att öka under de närmaste åren tack vare normalisering av investeringar samt kostnadsbesparingar. Vi väntar oss att bolagets kassaflöde kommer att öka med minst 35 procent i år, jämfört med 2016.

Värdering

Vi förväntar oss att utdelningen växer med cirka 5 procent per år, vilket medför attraktiva 5,5-6,0 procents direktavkastning under 2017-19e. Vi har en kassaflödesbaserad målkurs på 44 SEK.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
SSAB SE0000171100 3
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 7
Assa Abloy SE0007100581 3
Atlas Copco SE0006886750 1
Skanska SE0000113250 7
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
Hennes & Mauritz SE0000106270 Inga tillkännagivanden
Elekta SE0000163628 Inga tillkännagivanden
Kinnevik SE0008373906 3
Nordea SE0000427361 7
SEB SE0000148884 7
Fabege SE0000950636 3
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
 5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.