logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 10 april 2018
Publicerad och färdigställd tisdagen den 10 april 2018 kl. 08:00.

Den solida grunden för fortsatt vinsttillväxt ser vi som det primära stödet för en stark aktiemarknad. Med en hög andel globala cykliska bolag gynnas den svenska börsen av den starka globala konjunkturen och vi söker primärt exponering mot de sektorer och bolag som vi anser drar mest nytta av detta. Inom kort drar dessutom rapportsäsongen igång och då förväntar vi oss att investerares fokus återigen riktas mot bolagens vinstutveckling. Med en stark sådan och den senaste tidens nedpressade aktiekurser förväntar vi oss en bra utveckling i närtid, även om volatiliteten sannolikt kommer att bestå. På aggregerad sektorbasis, med hänsyn tagen till Investor, är vi överviktade mot industri och basindustri medan vi saknar exponering mot informationsteknik.

I denna uppdatering sker inga förändringar i Fokusportföljen.

Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling
Utveckling
Utv.
Aktier som inkluderas
Inga förändringar
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 12,0%
6,3%
6,3%
  SSAB 4,0%
2017-12-12
171212
46,88
46,88
11,38%
  Stora Enso 4,0%
2017-12-12
171212
154,00
154,00
19,88%
  Holmen 4,0%
2018-03-13
180313
450,00
450,00
2,20%
Industri 32,0%
32,2%
32,2%
  ABB* 8,0%
2017-12-12
171212
189,55
189,55
-10,66%
  Assa Abloy 8,0%
2017-12-12
171212
179,10
179,10
4,42%
  Atlas Copco 8,0%
2017-12-12
171212
347,40
347,40
-2,38%
  SKF* 8,0%
2017-12-12
171212
171,25
171,25
-4,85%
Konsument 14,0%
16,0%
16,0%
  Essity 8,0%
2017-12-12
171212
225,50
225,50
-9,37%
  MTG 6,0%
2018-03-13
180313
333,40
333,40
-6,61%
Hälsovård 4,0%
4,4%
4,4%
  Elekta 4,0%
2017-12-12
171212
90,22
90,22
28,61%
Finans 30,0%
26,4%
26,4%
  Danske Bank* 8,0%
2018-03-13
180313
224,30
224,30
-6,15%
  Investor 8,0%
2018-03-13
180313
369,90
369,90
-1,96%
  Kinnevik 6,0%
2017-12-12
171212
303,30
303,30
7,43%
  Nordea* 8,0%
2017-12-12
171212
85,80
85,80
-8,39%
Fastigheter 4,0%
3,7%
3,7%
  Fabege 4,0%
2017-12-12
171212
179,90
179,90
1,88%
Informationsteknologi 0,0%
7,0%
7,0%
  --
Telekomoperatörer 4,0%
4,0%
4,0%
  Telia 4,0%
2017-12-12
171212
39,75
39,75
5,72%
Aktier som exkluderas
Inga förändringar

* Justerat för utdelning

Utveckling 2018
Fokusportföljen -1,13%
OMX Benchmark -0,87%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

SSAB

Rek: Köp
Riktkurs:53,00 SEK
Aktiekurs:46,88 SEK
Potential:13,1%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux

Ljusa utsikter för Europa

 • Bättre utsikter för specialstål
 • Ökad efterfrågan möjliggör långsiktig vinstförbättring
 • Handlas i botten av historiskt intervall

Investment case

SSAB är en ledande producent av Advanced High Strength Steel (avancerade höghållfasta stål) och kylda stål. Vi ser att återhämtningen från låga nivåer i de viktigaste slutkundsegmenten (gruvor, byggutrustning och tunga transporter) fortsätter och har potential att skapa långsiktig vinstförbättring.

Triggers

Återhämtningen på stålmarknaden i Europa är helt avgörande för SSAB då cirka 80% av bolagets försäljning går till regionen. Vi ser att början av 2018 kommer att stödjas av både säsongseffekter och återhämtning i de viktigaste slutkundsegmenten samt ser ytterligare förbättringar under 2018 från produktmixen i både SSAB Specialstål och SSAB Europa. Även stålmarknaden i USA ser ut att förbättras efter ett utmanade 2017.

Värdering

Utvecklingen mot bolagets mål för 2020 går enligt plan eller i vissa fall före plan. Målen inkluderar att leveranserna av specialstål ska öka till 1,35 megaton (från 1,0 megaton 2016), leveranserna till premiumfordon ska öka till 750 kiloton (från 442 kiloton) och antalet företag i nätverket Hardox Wearparts (eftermarknadsförsäljning höghållfasta stål) ska öka till över 500 (från 265). SSAB handlas till ett 12-månaders framåtblickande EV/EBITDA på omkring 6,5x, vilket kan jämföras med snittet de senaste tre åren på 7,5x.

Om SSAB fortsätter att leverera i linje med målen ser vi fortsatt stöd för en gradvis omvärdering.

Stora Enso

Rek: Behåll
Riktkurs:15,50 EUR
Aktiekurs:14,98 EUR
Potential:3,6%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux

Skördetiden inleds

 • Från papper till förpackningar
 • Stark marknad för pappersmassa
 • Kraftig lönsamhetsförbättring

Investment case

Stora Enso är i en förändringsfas, där man med hjälp av sitt operativa kassaflöde från den mogna delen av verksamheten, investerar i verksamhet med tillväxt (livsmedelsförpackning) och produktion i låglöneländer (produktion av pappersmassa). Stora Enso har uppvisat ett starkt kassaflöde från sin verksamhet de senaste fyra åren, trots ett turbulent ekonomiskt läge. Strategiskiftet kommer att fortsätta ytterligare en tid men det vi ser framför oss är framförallt att det nu är skördetid av strategiskiftet som pågått de senaste 3-4 åren.

Triggers

Stora Ensos produktportfölj är i en förändringsfas, vilket innebär att de gradvis frångår att vara en europeisk pappersproducent. De har etablerat kostnadseffektiva pappersmassabruk i Latinamerika och är i på gång att lansera motsvarande för kartong i Kina. Vi förväntar oss att detta kommer att öka lönsamheten. Resultatet för det fjärde kvartalet kom in något bättre än väntat, drivet av högre volymer, högre försäljningspriser och en bättre produktmix.

Värdering

Bolagets strategiskifte har resulterat i en kraftig ökning av avkastningen på eget kapital från de senaste årens 6 procent till dagens 13 procent. Detta innebär en pris/bokvärdering runt 1,75x. Fortsätter förbättringarna i samma utsträckning skulle en motiverad värdering indikera en aktiekurs på 18 EUR på sikt.

Holmen

Rek: Köp
Riktkurs:463,00 SEK
Aktiekurs:450 SEK
Potential:2,9%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux

Strukturell medvind

 • Starka finanser och betydande skogstillgångar
 • Prisökningar på papper ger höjda vinstprognoser
 • Säker utdelningsförmåga

Investment case

Holmen är ett ekonomiskt mycket stabilt företag med ett stort skogsinnehav på drygt en miljon hektar produktiv skogsmark. Vår analys visar att Holmen i teorin kan betala av nettoskulden fyra gånger om. Bolaget har den senaste tiden investerat i produktionskapacitet för kartong och omstrukturerat sin pappersverksamhet. Affärsområdet för pappersproduktion (Holmen Paper) har haft det motigt under många år, men till följd av nyligen gjorda prishöjningar inom papper bör detta område nu kunna göra lite bättre ifrån sig.

Triggers

De prisökningar som vi sett på några produkter under årets början förväntar vi oss succesivt kommer resultera i höjda vinstprognoser från marknaden.

Värdering

Vi föredrar en summan-av-delarna-värdering för Holmen eftersom skogsverksamheten och industriverksamheten har väldigt olika riskprofiler. Skogstillgångarna har enligt oss en mycket låg risk. Om vi använder transaktionsmultiplar för skogstillgångarna och branschgenomsnitt för industriverksamheten skulle det ge ett motiverat värde för Holmen på cirka 551 SEK per aktie. Vi baserar riktkursen på vår summan-av-delarna-värdering, men tillämpar dessutom 15% rabatt, vilket ger en fundamental riktkurs på 463 SEK per aktie.

Industri

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:27,00 CHF
Aktiekurs:21,74 CHF
Potential:24,2%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux

Flerårig tillväxtperiod väntar

 • Exponerad mot strukturell tillväxt
 • På väg uppåt, iklädd en ny kostnadskostym
 • Flera år av vinsttillväxt väntar

Invesment case

ABB är organiserat i fyra divisioner: Electrification Products har ett produktutbud som sträcker sig längs med hela

elvärdekedjan från understationen till förbrukningspunkten; Robotics & Motion tillverkar robotar, drivsystem och elektriska motorer; Industrial Automation erbjuder instrument- och analysprodukter samt optimering av industriella processer; Power Grids är ledande inom kraft- och automationsprodukter, system, service- och programvarulösningar för kraftgenerering. Sammantaget innebär detta att ABB är exponerat mot marknader som vi förväntar oss kommer att uppvisa strukturell tillväxt i många år framöver.

Triggers

ABB gynnas av strukturell tillväxt inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Dessutom kommer cirka 40% av koncernens intäkter från sencykliska segment som står inför en ökad efterfrågan de närmaste åren. Vi räknar även med att snart se positiv resultatpåverkan från de senaste två årens omfattande omstruktureringar. Slutligen ger ABB:s robusta kassaflöde möjligheter till aktieägarvänlig kapitalallokering i form av utdelning och återköp av aktier.

Värdering

På våra estimat för 2018 handlas aktien till ett P/E-tal runt 17x, vilket vi ser som attraktivt när vi blickar framåt. Fram till 2020 förväntar vi oss att försäljningen växer med 20%, rörelseresultatet stärks med 40% och att VPA ökar runt 50%. Vi räknar med att stegvisa förbättringar inom dessa områden kommer att driva aktiekursen den närmaste tiden.

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:205,00 SEK
Aktiekurs:179,10 SEK
Potential:14,5%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Tillväxttrender driver intäkterna

 • Tidigare problem på väg att lösas
 • Strukturell tillväxt för smarta lås
 • Handlas i botten av historiskt värderingsintervall

Investment case

nu går mot sitt slut. Den grundläggande strukturella tillväxten för elektroniska lås är intakt och konsolideringen av låsmarknaden fortsätter. När tidigare problem nu ser ut att lösas menar vi att aktien är positionerad för att kunna utvecklas bra på börsen.

Triggers

Kina var något bättre i Q4-rapporten. Även om Kina bara står för 7% av försäljningen så har den negativa tillväxten här minskat koncernens organiska tillväxt med en procentenhet och därför är det viktigt med tecken på en vändning i Kina. De samarbeten som nu finns med Amazon, Google och Walmart inom smarta lås för bostäder indikerar att denna marknad är på väg att lyfta och vi bedömer att vi kommer att få se intäkter på åtminstone 8 miljarder SEK de kommande 3-5 åren.

Värdering

På 2018p handlas Assa Abloy runt 20x P/E och 15x EV/EBIT, vilket är en premie mot verkstadssektorn som helhet, men i lägre delen av femårsintervallet för P/E. Vi har en riktkurs på 205 SEK som baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys (25x P/E och 18x EV/EBIT).

Atlas Copco

Rek: Behåll
Riktkurs:372,00 SEK
Aktiekurs:347,40 SEK
Potential:7,1%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Gynnsam exponering

 • Industriefterfrågan fortsätter att vara stark
 • Förväntad utdelning av Epiroc under sommaren
 • Värderingen ansträngd, men kan motiveras

Investment case

Industriefterfrågan fortsätter att driva den organiska tillväxten för kompressorer samtidigt som den höga orderingången för vakuumpumpar håller i sig. Utbytescykeln för gruvutrustning fortsätter vara god och vi räknar med att investeringscykeln för gruvutrustning kommer att accelerera 2019-2020. Ur den synvinkeln är tidpunkten för uppdelningen av bolaget idealisk.

Triggers

Den starka industrikonjunkturen verkar hålla i sig och vår positiva syn på Atlas Copco grundar sig till stor del på detta. Utdelningen av aktierna i Epiroc samt den nyligen annonserade extrautdelningen ger extra stöd till aktien. Bolagsstämman i april kommer att formellt fatta beslut om uppdelningen av bolaget och Epiroc kommer sedan att börja handlas som enskild aktie i juni eller juli.

Värdering

På 2019p handlas Atlas Copco till 19x P/E och 14x EV/EBIT, vilket är en premie mot andra verkstadsbolag och i den högre delen av tioårsintervallet för P/E relativt europeiska marknaden. Vi menar dock att detta är motiverat med tanke på den starka balansräkningen och den gynnsamma exponeringen mot den starka konjunkturen.

SKF

Rek: Behåll
Riktkurs:197,00 SEK
Aktiekurs:171,25 SEK
Potential:15%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Värdering på historisk lägstanivå

 • Fortsatt implementering av prishöjningar
 • Styrketecken från jämförelsebolag under kvartalet
 • Attraktiv potential i förhållande till risk

Investment case

Värderingsmässigt befinner sig aktien vid historiska lägstanivåer vilket innebär att vi nu har ett värderingsstöd på nedsidan. Förbättringar i volym och prissättning borde motverka kortsiktiga bekymmer som valutaeffekter och råvarupriser. Avsaknaden av prishöjningar har varit tongivande i debatten de senaste åren varför höjningar borde ha en positiv påverkan på sentiment och resultat samt vara en viktig drivfaktor för aktiekursen.

Triggers

Ungefär 40% av den industriella försäljningen går genom distributörer. Fortsatta styrketecken för till exempel den amerikanska distributören Fastenal är därför, tillsammans med uppreviderade tillväxtprognoser från konkurrenter som Timken, tecken på intakt styrka i industrin. Detta tyder på att kommande rapport, åtminstone i absoluta tal, kommer vara bra och att vi i samband med rapporten sannolikt får höra optimistiska uttalanden från ledningen.

Värdering

Aktien har rekylerat kraftigt och befinner sig värderingsmässigt på historiska lägstanivåer. På 2018p handlas SKF till 12x P/E och 10x EV/EBIT, vilket kan jämföras med en snittmultipel på 15x P/E och 12x EV/EBIT. Vi har en riktkurs på SEK 197 SEK som baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys.

Konsument

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:280,00 SEK
Aktiekurs:225,50 SEK
Potential:24,2%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux

Långsiktig vinsttillväxt

 • Fokus på marginalförbättring
 • Prishöjning på slutprodukter påbörjad
 • Aktien bör finna stöd från stark resultatutveckling

Investment case

Under de kommande åren förväntar vi oss att kostnadsbesparingar och ökat fokus på marginalutveckling ska resultera i en bättre lönsamhet, jämfört med internationella konkurrenter. Vi ser att detta sannolikt kommer driva aktiekursen norrut. Trots marginalpress från högre råvarukostnader, bland annat för pappersmassa och återvinningspapper, lyckades Essity i fjärde kvartalet förbättra rörelsemarginalen med 70 punkter jämfört med motsvarande period förra året. Historiskt har Essity, i likhet med konkurrenterna, kunnat få igenom prishöjningar på slutprodukten med en eftersläpning på 6-9 månader och på så vis kunnat upprätthåla marginalerna.

Triggers

Under de senaste månaderna har Essity påbörjat processen med prishöjningar på sina slutprodukter. Vi förväntar oss att marginalerna börjar förbättras från slutet av andra kvartalet. Små effekter kan bli synliga redan innan dess.

Värdering

Eftersom Essity har haft en förhållandevis stabil tillväxt i efterfrågan anser vi att det är lämpligt med en kassaflödesvärdering. Efterfrågan på produkterna drivs av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi. En åldrande befolkning driver till exempel efterfrågan på inkontinensskydd. Långsiktigt ser vi en tillväxt på 2% och en rörelsemarginal på 16,5% för bolaget. Aktien handlas i linje med sektorn men mot bakgrund av den förväntade resultatförbättringen ser vi stöd för en högre aktiekurs.

MTG

Rek: Köp
Riktkurs:440,00 SEK
Aktiekurs:333,40 SEK
Potential:32%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux

Digitalt momentum

 • Nordens ledande underhållningsföretag
 • Störst i världen inom e-sport, en marknad i kraftig tillväxt
 • Skarp turnaround i resultaten för MTGx förväntas under 2018p

Investment case

MTG är ledande i Norden inom underhållning och fokuserar på en ung och sportintresserad publik. MTGx är global ledare inom det snabbväxande segmentet e-sport och har nyligen gått in på marknaden för onlinespel. Vi anser att båda dessa segment är mycket värdeskapande. Vi förväntar oss en god intäktstillväxt och en förbättring av EBIT-marginalen med 200 punkter för 2018p, främst drivet av MTGx-verksamheten. EV/EBIT faller därmed från 19x för 2017 till 14x för 2018p. Den nordiska verksamheten har en unik portfölj av sporträttigheter, en imponerande pipeline med originalserieproduktioner och kanalerna distribueras i hela Norden.

Trigger

Styrelsen för MTG har nu inlett en process för att dela upp bolaget i två bolag: MTG och Nordic Entertainment Group. MTG kommer att bestå av verksamheten inom e-sport, onlinespel och digitalt videoinnehåll, medan Nordic Entertainment Group främst kommer att bestå av den nordiska tv-verksamheten, streamingtjänsterna Viaplay och Viafree, Splay Networks samt radiostationerna. Denna uppdelning av bolaget kommer förhoppningsvis att bättre synliggöra de värden som finns inom respektive verksamhet. Styrelsen förväntas vid en extra bolagsstämma under andra halvåret att föreslå utdelning och notering av aktierna i Nordic Entertainment Group.

Värdering

I vår värdering av MTG värderas den nordiska tv-verksamheten i nivå med europeiska traditionella tv-bolag. Verksamheten inom onlinespel värderas något över sin jämförelsegrupp medan e-sportverksamheten saknar relevanta jämförelseobjekt.

Hälsovård

Elekta

Rek: Köp
Riktkurs:105,00 SEK
Aktiekurs:90,22 SEK
Potential:16,4%
Analytiker: Oliver Reinberg, CFA
Kepler Cheuvreux

Nya förutsättningar på plats

 • Strukturell tillväxt på oligopolliknande marknad
 • Tidigare problem lösta, ny produktcykel närmar sig
 • På väg mot branschledande tillväxttal igen

Investment case

Elekta är världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling. Marknaden är i det närmaste ett oligopol, där Elekta och konkurrenten Varian tillsammans står för 90% av den globala marknaden. Det råder strukturell tillväxt på marknaden, då cancer blir allt vanligare och strålbehandling är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna. Tillväxtmarknader är per definition en mycket viktig marknad för denna typ av bolag.

Triggers

Vi ser en rad olika anledningar till att Elekta sannolikt kommer att leverera god tillväxt och lönsamhet framöver. Elekta agerar för det första på en oligopolliknande marknad med strukturell efterfrågan. För det andra har bolaget städat upp många tidigare problemområden och en ny ledning är på plats. Även kassaflödet har förbättrats. Slutligen står Elekta inför en ny produktcykel i samband med att Unity lanseras. Detta skapar möjligheter för Elekta att komma tillbaka till branschledande tillväxttal igen.

Värdering

Vi har en riktkurs på 105 SEK. Vi ser dock tre triggers som skulle kunna motivera en ännu högre kurs: potentiella förvärv; högre försäljning för Unity än vi förväntar oss; eller ett bud på bolaget.

Finans

Kinnevik

Rek: Köp
Riktkurs:285,00 SEK
Aktiekurs:303,30 SEK
Potential:-6%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux

Underskattad potential i onoterad portfölj

 • E-handelsbolaget Zalando utgör 35 procent av marknadsvärdet
 • Fortsatt förbättring i Global Fashion Group
 • Uppvärderingspotential i onoterat ger stöd till lägre rabatt

Investment case

Vi tror att marknaden underskattar potentialen i Kinneviks onoterade bolag, vilka utgör 15% av Kinneviks marknadsvärde. Därutöver har Kinneviks största innehav, e-handelsbolaget Zalando, som utgör 35% av marknadsvärdet, utvecklats väl de senaste kvartalen.

Triggers

Det största onoterade innehavet Global Fashion Group (5%) har på senare tid visat bra tillväxt och förbättrat resultat, men värderas fortfarande med en stor rabatt mot konkurrenter. Vi ser uppvärderingspotential för Global Fashion Group under 2018, med 6 SEK per Kinnevikaktie i vårt basscenario och med över 14 SEK per aktie i ett positivt scenario.

Värdering

Kinnevik handlas med en substansrabatt på 11%, vilket är i linje med senaste fem årens genomsnitt på 12%. Vi anser att det finns stöd för en lägre rabatt allteftersom potentialen bland de onoterade bolagen i portföljen synliggörs.

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:110,00 SEK
Aktiekurs:85,80 SEK
Potential:28,2%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux

Diversifierad vinsttillväxt

 • Väldiversifierad och störst
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering och hög direktavkastning

Investment case

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden. Nordea genomför ett övergripande omstruktureringsprogram fram till 2022. Personalstyrkan ska minskas med 4

000 personer (12,5% av personalstyrkan). Nordea förväntar sig minskande kostnader från 4,9 miljarder EUR 2018 till 4,8 miljarder EUR 2021 och antar att intäkterna växer i nivå med BNP.

Triggers

Nordea gynnas av det starka makroklimatet i Norden och i Europa och genomför nu även omfattande strukturella förändringar. Vi tror detta skapar bra förutsättningar för att Nordea skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar. Genom flytten till Finland och de lägre kapitalkraven förbättras dessutom utsikterna för utdelning och avkastning på eget kapital. Vi estimerar att Nordeas underliggande vinst växer med 9% de kommande tre åren. Vi förväntar oss att de totala intäkterna växer knappt 4% 2018-2020p och att kostnaderna minskar med knappt 2% under samma period.

Värdering

Nordea handlas till ett P/E-tal på 11,0x för 2019p. Vi förväntar oss en begränsad påverkan från implementeringen av Basel IV. Vår bedömning är att Nordea kommer leverera i linje med sin utdelningspolicy och ge en utdelningsandel på cirka 80-90% för de kommande tre åren.

Danske bank

Rek: Köp
Riktkurs:282,00 DKK
Aktiekurs:224,30 DKK
Potential:25,7%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux

Attraktiv nordisk exponering

 • Attraktiv värdering
 • Stark kapitalposition
 • Hög utdelning och återköp

Investment Case

Danske Banks lägre värdering jämfört med konkurrenterna gör att vi ser banken som en intressant investering på den starka nordiska bankmarknaden. Med en höjd utdelningspolicy, från tidigare 40-50% till 40-60% av resultatet, och ett påbörjat återköpsprogram om 10 miljarder DKK under 2018 ser vi att aktien är i en position där en attraktiv avkastning kan levereras de kommande tre åren.

Triggers

Danske Bank har en stark kapitalposition. Kapitaltäckningsgraden på 17,6% i slutet av 2017 var den starkaste i bankens historia och betydligt högre än både myndighetskraven på 12% och bankens mål på 14-15%. Vi bedömer lånetillväxten till 1,7–2,7% under de kommande tre åren. Vi förväntar oss en årlig tillväxttakt för totala intäkter på 3,5% och kostnader på 0,7% för perioden 2018-2020. Givet våra antaganden om fortsatta aktieåterköp förväntar vi oss en VPA-tillväxt på 7,7% för 2018-2020.

Värdering

Vi bedömer att avkastningen på eget kapital kommer att öka till 14,0% under 2020. Vi förväntar oss en direktavkastning på 4,1–5,5% och aktieåterköp på 4,5% av dagens börsvärde under perioden 2017-2020. Danske Bank handlas till ett P/E-tal på 10,1x och ett P/B-tal på 1,31x för 2019p, vilket kan jämföras med sektorsnittet på 11,2x respektive 1,46x.

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:425,00 SEK
Aktiekurs:369,90 SEK
Potential:14,8%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Ett stabilt val bland investmentbolagen

Investment Case

Investor är Sveriges största investmentbolag. Deras fokus ligger på kvalitetsföretag med starkt kassaflöde och hög avkastning på eget kapital. Investor är en intressant aktör bland investmentbolagen tack vare en gedigen historik av värdeskapande. Bolaget har hög direktavkastning och dessutom en målsättning att ständigt öka utdelningen. Då cirka 30% av substansvärdet utgörs av onoterade bolag, erbjuder aktier i Investor en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen.

Triggers

Triggers för uppvärdering av Investoraktien finns främst i den onoterade portföljen där vi ser potential till både nyförvärv och tilläggsförvärv. Här kan bolaget utnyttja sin starka finansiella ställning och vi tror att marknaden skulle uppskatta förvärv med tanke på Investors lyckade investeringar inom onoterat historiskt. Flera bolag i den onoterade portföljen har också visat accelererande tillväxt under det senaste kvartalet vilket bör resultera i en successiv värdeökning under 2018.

Värdering

Aktien i Investor har historiskt sett handlats med en substansrabatt på runt 20%. Vi förväntar oss att rabatten kan komma att minska, då portföljens andel av onoterade bolag sannolikt kommer att öka. En direktavkastning på 3-4% är ytterligare något som talar för aktien.

Fastigheter

Fabege

Rek: Köp
Riktkurs:215,00 SEK
Aktiekurs:179,9 SEK
Potential:19,5%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Kepler Cheuvreux

Det bästa valet

 • Den bästa fastighets- och projektportföljen
 • Uppvärdering av fastighetsvärden under 2018
 • Dolda värden kommer synliggöra omotiverad rabatt

Investment case

Kontorsfastigheter står för över 85% av Fabeges fastighetsvärden. Geografiskt sett är bolaget väldigt fokuserat, med hela fastighetsportföljen koncentrerad till Stockholm. Drivet av låga vakansgrader och en stark ekonomi är hyresökningarna för kontorsyta i Stockholm bland de högsta i Europa. Med den höga exponeringen mot kontor och full exponering mot Stockholm är Fabege, i våra ögon, den bästa aktien för att kapitalisera på tillväxten inom kontorsmarknaden. Bolagets projektportfölj, där vår konservativa värdering indikerar dolda värden om cirka 3 miljarder SEK, är också bäst i klassen.

Triggers

Fabege utvecklar större områdesprojekt snarare än enskilda fastigheter. Denna strategi tenderar att öka fastighetsvärdena även för närliggande fastigheter. Fabege har utvecklat Arenastaden strax utanför Stockholm på ett mycket framgångsrikt sätt. Efter ett nyligen tecknat avtal med Bilia har Fabege nu möjlighet att utveckla nästa större område, Haga Norra. Vi bedömer att stora värden sannolikt kommer att synliggöras under 2018 då Fabege kommer att färdigställa 6-8 projekt. Då fastighetsvärdena för dessa projekt i det initiala skedet är försiktigt värderade bedömer vi att det finns goda förutsättningar för uppjusteringar mot mer marknadsanpassade nivåer.

Värdering

Hela sektorn handlas till 20% rabatt i förhållande till årets substansvärden. Det är den största rabatten detta decennium. Fabege handlas i snitt med sektorn trots den bästa fastighetsportföljen av alla. Om vi inkluderar våra uppskattade dolda värden handlas aktien till 30% av sitt långsiktiga substansvärde på 2018p. Vi ser med andra ord rådande värdering som tydligt stödjande för aktiekursen.

Telekomoperatörer

Telia

Rek: Köp
Riktkurs:45,00 SEK
Aktiekurs:39,75 SEK
Potential:13,2%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux

Stärkta kassaflöden

 • Fokusering till hemmamarknaderna
 • Nya förutsättningar för stabilitet skapas
 • Hög och stigande direktavkastning

Investment case

Telia genomgår en stegvis omvandling till ett renodlat nordiskt-baltiskt telekombolag. Telia håller på att lämna Eurasien och minskar gradvis engagemanget i intressebolaget Turkcell. Kassaflöden och utdelningskapacitet kommer att öka under de närmaste åren tack vare normalisering av investeringar samt kostnadsbesparingar.

När omvandlingen är klar argumenterar vi för att det kommer råda nya förutsättningarna för hur marknaden kommer att värdera Telia.

Triggers

Telia håller på lämna Eurasien och minskar gradvis engagemanget i intressebolaget Turkcell. Kassaflöden och utdelningskapacitet kommer att öka under de närmaste åren tack vare normalisering av investeringar samt kostnadsbesparingar. Vi ser det som ett styrkebesked att bolaget i sin senaste rapport indikerade att de ser fortsatt tillväxt i kassaflödena även efter 2018.

Värdering

Vi förväntar oss att utdelningen växer med cirka 4% per år, vilket medför attraktiva 6-7% i direktavkastning under 2018-2020p. Därutöver innebär den starka balansräkningen möjligheter till extrautdelning. Vi har en kassaflödesbaserad riktkurs på 45 SEK.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
SSAB SE0000171100 3
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Holmen SE0000109290 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 7
Assa Abloy SE0007100581 3
Atlas Copco SE0006886750 1
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
MTG SE0000412371 Inga tillkännagivanden
Elekta SE0000163628 Inga tillkännagivanden
Kinnevik SE0008373906 3
Nordea Bank SE0000427361 7
Danske bank DK0010274414 3
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Fabege SE0000950636 3
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
 5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.