Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 19 juni 2018
Publicerad och färdigställd tisdagen den 19 juni 2018 kl. 07:55.

Vårt underliggande positiva makro- och vinstscenario för aktiemarknaden är i stort sett intakt även om vi ser ökad risk för kortsiktig turbulens. Vi ser att geopolitiska och makroekonomiska risker har ökat samtidigt som bolagen fortsätter att uppvisa styrka. Vi räknar med att makro kommer att stabilisera sig och då kommer sannolikt investerares tillit till estimaten att öka, vilket gör att vi anser att det är för tidigt att överge det positiva cykliska scenariot och vår exponering mot industribolag. På aggregerad sektorbasis, med hänsyn tagen till Investor är vi överviktade mot industri, basindustri samt fastigheter och telekomoperatörer medan vi inte har någon exponering mot informationsteknologi och hälsovård

I denna uppdatering sker inga förändringar i Fokusportföljen.

Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling
Utveckling
Utv.
Aktier som inkluderas
Inga förändringar
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 10,0%
7,0%
7,0%
  SSAB* 6,0%
2017-12-12
171212
46,38
46,38
12,87%
  Holmen*, ** 4,0%
2018-03-13
180313
210,65
210,65
-1,41%
Industri 32,0%
32,3%
32,3%
  ABB* 8,0%
2017-12-12
171212
199,55
199,55
-5,95%
  Assa Abloy* 8,0%
2017-12-12
171212
188,90
188,90
12,29%
  Sandvik 8,0%
2018-05-08
180508
155,50
155,50
-0,17%
  SKF* 8,0%
2017-12-12
171212
171,15
171,15
-4,91%
Konsument 14,0%
15,7%
15,7%
  Essity* 8,0%
2017-12-12
171212
213,70
213,70
-12,08%
  MTG* 6,0%
2018-03-13
180313
366,60
366,60
6,42%
Hälsovård 0,0%
4,7%
4,7%
  --
Finans 28,0%
24,3%
24,3%
  Danske Bank* 6,0%
2018-03-13
180313
213,20
213,20
-10,79%
  Investor* 8,0%
2018-03-13
180313
366,80
366,80
-0,68%
  Kinnevik* 6,0%
2017-12-12
171212
315,80
315,80
15,22%
  Nordea* 8,0%
2017-12-12
171212
83,64
83,64
-10,70%
Fastigheter 8,0%
4,0%
4,0%
  Fabege*, ** 4,0%
2017-12-12
171212
105,72
105,72
22,87%
  Wihlborgs** 4,0%
2018-05-08
180508
101,14
101,14
-1,73%
Informationsteknologi 0,0%
7,7%
7,7%
  --
Telekomoperatörer 8,0%
4,3%
4,3%
  Telia* 4,0%
2017-12-12
171212
42,20
42,20
15,78%
  Tele2* 4,0%
2018-05-08
180508
113,45
113,45
2,63%
Aktier som exkluderas
Inga förändringar

* Justerat för utdelning, ** Justerat för split 2:1

Utveckling 2018
Fokusportföljen 2,74%
OMX Benchmark 4,79%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

SSAB A (SSAB A)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

SSAB

Rek: Köp
Riktkurs:60,00 SEK
Aktiekurs:46,47 SEK
Potential:29,1%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux

Den positiva resultattrenden bör fortsätta

 • Bättre utsikter för specialstål
 • Ökad efterfrågan möjliggör långsiktig vinstförbättring
 • Handlas i botten av historiskt intervall

Investment case

SSAB är en ledande producent av Advanced High Strength Steel (avancerade höghållfasta stål) och kylda stål. Vi ser att återhämtningen från låga nivåer i de viktigaste slutkundsegmenten (gruvor, byggutrustning och tunga transporter) fortsätter och har potential att skapa långsiktig vinstförbättring.

Triggers

Återhämtningen på stålmarknaden i Europa är helt avgörande för SSAB då cirka 80% av bolagets försäljning går till regionen. Vi ser att inledningen av 2018 stöds av både säsongseffekter och återhämtning i de viktigaste slutkundsegmenten, samt ser ytterligare förbättringar under 2018 från produktmixen i både SSAB Specialstål och SSAB Europa. Starkaste utvecklingen över kommande kvartal ser vi i USA där SSAB har två stålverk och 30% av försäljningen drivet av ståltullar och stark slutmarknad. I senaste kvartalsrapporten ges signaler om en fortsatt god efterfrågan vilket ger goda förutsättningar för en fortsatt positiv resultattrend.

Värdering

Utvecklingen mot bolagets mål för 2020 går enligt plan eller i vissa fall före plan. Målen inkluderar att leveranserna av specialstål ska öka till 1,35 megaton (från 1,0 megaton 2016), leveranserna till premiumfordon ska öka till 750 kiloton (från 442 kiloton) och antalet företag i nätverket Hardox Wearparts (eftermarknadsförsäljning höghållfasta stål) ska öka till över 500 (från 265). SSAB handlas till ett 12-månaders framåtblickande EV/EBITDA på omkring 6,5x, vilket kan jämföras med snittet de senaste tre åren på 7,5x. Om SSAB fortsätter att leverera i linje med målen ser vi fortsatt stöd för en gradvis omvärdering.

Holmen B (HOLM B)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

Holmen

Rek: Behåll
Riktkurs:251,00 SEK
Aktiekurs:212,60 SEK
Potential:18,1%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux

Strukturell medvind

 • Starka finanser och betydande skogstillgångar
 • Prisökningar på papper ger höjda vinstprognoser
 • Säker utdelningsförmåga

Investment case

Holmen är ett ekonomiskt mycket stabilt företag med ett stort skogsinnehav på drygt en miljon hektar produktiv skogsmark. Vår analys visar att Holmen i teorin kan betala av nettoskulden fyra gånger om. Bolaget har den senaste tiden investerat i produktionskapacitet för kartong och omstrukturerat sin pappersverksamhet. Affärsområdet för pappersproduktion (Holmen Paper) har haft det motigt under många år, men till följd av nyligen gjorda prishöjningar inom papper bör detta område nu kunna göra lite bättre ifrån sig.

Triggers

De prisökningar som vi sett på några produkter under årets början förväntar vi oss succesivt kommer resultera i höjda vinstprognoser från marknaden.

Värdering

Vi föredrar en summan-av-delarna-värdering för Holmen eftersom skogsverksamheten och industriverksamheten har väldigt olika riskprofiler. Skogstillgångarna har enligt oss en mycket låg risk. Om vi använder transaktionsmultiplar för skogstillgångarna och branschgenomsnitt för industriverksamheten skulle det ge ett motiverat värde för Holmen på 278 SEK per aktie. Efter en tillämpad konglomeratrabatt på 10% erhålls en fundamental riktkurs på 251 SEK per aktie.

Industri

ABB Ltd (ABB)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:28,00 CHF
Aktiekurs:22,91 CHF
Potential:22,2%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux

Den positiva trenden tar nu fart

 • Exponerad mot strukturell tillväxt
 • På väg uppåt, iklädd en ny kostnadskostym
 • Flera år av vinsttillväxt väntar

Invesment case

ABB är organiserat i fyra divisioner: Electrification Products har ett produktutbud som sträcker sig längs med hela elvärdekedjan från understationen till förbrukningspunkten; Robotics & Motion tillverkar robotar, drivsystem och elektriska motorer; Industrial Automation erbjuder instrument- och analysprodukter samt optimering av industriella processer; Power Grids är ledande inom kraft- och automationsprodukter, system, service- och programvarulösningar för kraftgenerering. Sammantaget innebär detta att ABB är exponerat mot marknader som vi förväntar oss kommer att uppvisa strukturell tillväxt i många år framöver.

Triggers

ABB gynnas av strukturell tillväxt inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Dessutom kommer cirka 40% av koncernens intäkter från sencykliska segment som står inför en ökad efterfrågan de närmaste åren. Vi räknar även med att snart se positiv resultatpåverkan från de senaste två årens omfattande omstruktureringar. I senaste kvartalsrapporten fick vi nu till sist signaler om att övergångsperioden är slut och att den positiva trenden gällande intäkter och marginaler tar fart. Slutligen ger ABB:s robusta kassaflöde möjligheter till aktieägarvänlig kapitalallokering i form av utdelning och återköp av aktier.

Värdering

På våra estimat för 2018 handlas aktien till ett P/E-tal runt 17x, vilket vi ser som attraktivt när vi blickar framåt. Fram till 2020 förväntar vi oss att försäljningen växer med 20%, rörelseresultatet stärks med 40% och att VPA ökar runt 50%. Vi räknar med att stegvisa förbättringar inom dessa områden kommer att driva aktiekursen den närmaste tiden.

Assa Abloy B (ASSA B)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:207,00 SEK
Aktiekurs:189,20 SEK
Potential:9,4%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Tillväxttrender driver intäkterna

 • Tidigare problem på väg att lösas
 • Strukturell tillväxt för smarta lås
 • Handlas i botten av historiskt värderingsintervall

Investment case

Efter nästan två år av negtiv tillväxt verkar nu Kina slutligen ha vänt. Den grundläggande strukturella tillväxten för elektroniska lås är intakt och konsolideringen av låsmarknaden fortsätter. Samtidigt är den nya VDn på plats och de första intrycket är mycket positivt. När tidigare problem nu ser ut att lösas menar vi att aktien är positionerad för att kunna utvecklas bra på börsen.

Triggers

Kina och Brasilien (de två problemregionerna) har nu bottnat och organisk tillväxt uppgick till 4% i Q1 trots negativa effekter från färre arbetsdagar. Vi förväntar oss att organisk tillväxt kommer att ligga över genomsnittet under de kommande kvartalen och räknar med 5% organisk tillväxt för 2018. De samarbeten som nu finns med Amazon, Google och Walmart inom smarta lås för bostäder indikerar att denna marknad är på väg att lyfta och vi bedömer att vi kommer att få se intäkter på åtminstone 8 miljarder SEK de kommande 3-5 åren.

Värdering

På 2018p handlas Assa Abloy runt 20x P/E och 15x EV/EBIT, vilket är en premie mot verkstadssektorn som helhet, men i linje med bolagets femårsgenomsnitt. Givet ökad tillväxt och tack vare möjligheterna för smarta lås för bostäder ser vi inte detta som krävande. Vi har en riktkurs på 207 SEK som baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys.

Sandvik (SAND)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

Sandvik

Rek: Behåll
Riktkurs:175,00 SEK
Aktiekurs:155,05 SEK
Potential:12,9%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Fortsätter att gynnas av den starka konjunkturen

 • Gynnsam exponering - Den vertikala integrationen ger fullt utslag medan gruvcykeln är i sin linda
 • Vinsttrenden kommer fortsätta upp
 • Värderingen har normaliserats – prisar redan in decelererande tillväxt

Investment case

Vi ser fortsatt en stark underliggande marknad för Sandviks kortcykliska verksamhet även om momentum i de ledande makroindikatorerna avtagit. Värderingen börjar reflektera detta mer och mer vilket innebär att potentialen kontra risken blivit attraktiv igen.

Triggers

I senaste rapporten uppvisade Sandvik ett starkt kvartal, där alla divisioner levererade över förväntan på de flesta poster. I takt med att konjunkturen bevisas vara stark och kraften i efterfrågan fortsätter in i kommande kvartal kommer vinsterna vara starka, trots att ledande indikatorer faller tillbaka. Detta kommer sannolikt visa sig i kommande kvartalsrapporter vilket innebär att det kan finnas utrymme för att höja estimaten ytterligare.

Värdering

På 2019p EV/EBIT på 11x handlas Sandvik klart under sitt historiska genomsnitt (relativt marknaden). Aktien handlas dessutom på den högsta rabatten någonsin mot Atlas vilket är orimligt enligt oss.

SKF B (SKF B)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

SKF

Rek: Behåll
Riktkurs:201,00 SEK
Aktiekurs:170,00 SEK
Potential:18,2%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Värdering på historisk lägstanivå

 • Fortsatt implementering av prishöjningar
 • Styrketecken från jämförelsebolag under kvartalet
 • Attraktiv potential i förhållande till risk

Investment case

Värderingsmässigt befinner sig aktien vid historiska lägstanivåer vilket innebär att vi nu har ett värderingsstöd på nedsidan. Förbättringar i volym och prissättning borde motverka kortsiktiga bekymmer som valutaeffekter och råvarupriser. Avsaknaden av prishöjningar har varit tongivande i debatten de senaste åren varför höjningar borde ha en positiv påverkan på sentiment och resultat samt vara en viktig drivfaktor för aktiekursen.

Triggers

Ungefär 40% av den industriella försäljningen går genom distributörer. Fortsatta styrketecken för till exempel den amerikanska distributören Fastenal är därför, tillsammans med uppreviderade tillväxtprognoser från konkurrenter som Timken, tecken på intakt styrka i industrin. I rapporten för det första kvartalet fortsatte också försäljning och vinst visa momentum, där ökat rörelseresultat främst drevs av höjd marginal. Bolaget bekräftade också att en andra prishöjning för distributörer var på gång, och vi ser att prishöjningar kommer att ge en tydlig påverkan under kommande kvartal

Värdering

På 2019p handlas SKF till 12x P/E och 9x EV/EBIT, vilket kan jämföras med en snittmultipel på 15x P/E och 12x EV/EBIT. Vi har en riktkurs på SEK 201 SEK som baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys.

Konsument

Essity B (ESSITY B)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:280,00 SEK
Aktiekurs:215,80 SEK
Potential:29,8%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux

Långsiktig vinsttillväxt

 • Fokus på marginalförbättring
 • Prishöjning på slutprodukter påbörjad
 • Aktien bör finna stöd från stark resultatutveckling

Investment case

Efterfrågan på Essitys produkter är stabil och drivs av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi. En åldrande befolkning driver till exempel efterfrågan på inkontinensskydd. Under de kommande åren förväntar vi oss att ett ökat fokus på kostnadsbesparingar och marginalförbättringar kommer att resultera i en bättre lönsamhet, jämfört med internationella konkurrenter.

Triggers

I samband med senaste kvartalsrapporten bekräftade VD att prishöjningar nu har implementerats på mjukpapper och att det kommer få en gradvis påverkan i Q2 samt full effekt under H2. Han sa även att Essitys konkurrenter också strävar efter att höja priserna. Vi tror att investerare gradvis kommer att skifta fokus från senaste tidens marginalpress drivet av ökade råmaterialkostnader till att nu reflektera över de höjda prisernas positiva effekt på lönsamheten. Detta tror vi kommer kunna vara en positiv katalysator för aktiekursen

Värdering

Eftersom Essity har haft en förhållandevis stabil tillväxt i efterfrågan anser vi att det är lämpligt med en kassaflödesvärdering. Långsiktigt ser vi en tillväxt på 2% och en rörelsemarginal på 16,5% för bolaget. Aktien handlas i linje med sektorn men mot bakgrund av den förväntade resultatförbättringen ser vi stöd för en högre aktiekurs.

MTG B (MTG B)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

MTG

Rek: Köp
Riktkurs:440,00 SEK
Aktiekurs:365,60 SEK
Potential:20,4%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux

Digitalt momentum

 • Nordens ledande underhållningsföretag
 • Störst i världen inom e-sport, en marknad i kraftig tillväxt
 • Skarp turnaround i resultaten för MTGx förväntas under 2018p

Investment case

MTG är ledande i Norden inom underhållning och fokuserar på en ung och sportintresserad publik. MTGx är global ledare inom det snabbväxande segmentet e-sport och har nyligen gått in på marknaden för onlinespel. Vi anser att båda dessa segment är mycket värdeskapande. Vi förväntar oss en god intäktstillväxt och en förbättring av EBIT-marginalen med 120 punkter för 2018p, främst drivet av MTGx-verksamheten. EV/EBIT faller därmed från 17x för 2017 till 15x för 2018p. Den nordiska verksamheten har en unik portfölj av sporträttigheter, en imponerande pipeline med originalserieproduktioner och kanalerna distribueras i hela Norden.

Triggers

Styrelsen för MTG har nu inlett en process för att dela upp bolaget i två bolag: MTG och Nordic Entertainment Group. MTG kommer att bestå av verksamheten inom e-sport, onlinespel och digitalt videoinnehåll, medan Nordic Entertainment Group främst kommer att bestå av den nordiska tv-verksamheten, streamingtjänsterna Viaplay och Viafree, Splay Networks samt radiostationerna. Denna uppdelning av bolaget kommer förhoppningsvis att bättre synliggöra de värden som finns inom respektive verksamhet. Styrelsen förväntas vid en extra bolagsstämma under andra halvåret att föreslå utdelning och notering av aktierna i Nordic Entertainment Group. Senaste kvartalsrapporten var uppmuntrande läsning där bolaget överträffade våra och marknadens förväntningar gällande omsättning och resultat. De positiva trenderna inom de olika segmenten fortsätter. Inom e-sportsegmentet pågår dock en omstrukturering i syfte att sänka kostnadsläget, och en smärre engångskostnad för detta kommer att belasta resultatet under andra kvartalet.

Värdering

I vår värdering av MTG värderas den nordiska tv-verksamheten till 15% premium med europeiska traditionella tv-bolag, vilket vi anser väl motiverat givet dess unika drag. Verksamheten inom onlinespel värderas något över sin jämförelsegrupp medan e-sportverksamheten saknar relevanta jämförelseobjekt.

Finans

Kinnevik B (KINV B)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

Kinnevik

Rek: Behåll
Riktkurs:334,00 SEK
Aktiekurs:318,40 SEK
Potential:4,9%
Analytiker: Markus Gustafsson
Kepler Cheuvreux

Underskattad potential i onoterad portfölj

 • E-handelsbolaget Zalando utgör 35 procent av marknadsvärdet
 • Fortsatt stark tillväxt i Global Fashion Group
 • Uppvärderingspotential i onoterat ger stöd till lägre rabatt

Investment case

Kinnevik har ett tydligt fokus på att bygga ledande digitala bolag. Vi tror att Kinnevik kan skapa värde i sina innehavsbolag genom aktivt ägande och stor branschexpertis i sina utvalda sektorer. Portföljen består av en mix av stora noterade bolag med starka kassaflöden, och mindre onoterade aktörer med stor tillväxtpotential. De främsta sektorerna är E-handel och kommunikation, som står för 81% av värdet.

Triggers

Det största onoterade innehavet Global Fashion Group (7%) har på senare tid visat bra tillväxt och förbättrat resultat, men värderas fortfarande med en stor rabatt mot konkurrenter. Vi ser uppvärderingspotential för Global Fashion Group under 2018, med 9 SEK per Kinnevikaktie i vårt basscenario och med över 15 SEK per aktie i ett positivt scenario.Vi ser också positivt på den kommande sammanslagningen mellan Tele2 och Com Hem, som kommer att generera starka utdelningar till Kinnevik.

Värdering

Kinnevik rapporterade en substanstillväxt på 3% under kvartalet, främst drivet av en bra utveckling i huvudinnehaven Zalando och Millicom. Vår riktkurs om 334 SEK härleds från vårt riktvärde i innehavsbolagen med de senaste tre årens genomsnittliga substansrabatt om 15%.

Nordea Bank ABP (NDA SEK)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:95,00 SEK
Aktiekurs:84,10 SEK
Potential:13,0%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux

Diversifierad vinsttillväxt

 • Väldiversifierad och störst
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering och hög direktavkastning

Investment case

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden. Nordea genomför ett övergripande omstruktureringsprogram fram till 2022. Personalstyrkan ska minskas med 4000 personer (12,5% av personalstyrkan). Nordea förväntar sig minskande kostnader från 4,9 miljarder EUR 2018 till 4,8 miljarder EUR 2021 och antar att intäkterna växer i nivå med BNP.

Triggers

Nordea gynnas av det starka makroklimatet i Norden och i Europa och genomför nu även omfattande strukturella förändringar. Vi tror detta skapar bra förutsättningar för att Nordea skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar. Genom flytten till Finland och de lägre kapitalkraven förbättras dessutom utsikterna för utdelning och avkastning på eget kapital. Vi estimerar att Nordeas underliggande vinst växer med 6% de kommande tre åren. Vi förväntar oss att de totala intäkterna växer knappt 2% 2018-2020p och att kostnaderna minskar med drygt 2% under samma period.

Värdering

Nordea handlas till ett P/E-tal på 10,0x för 2019p. Vi förväntar oss en begränsad påverkan från implementeringen av Basel IV. Vår bedömning är att Nordea kommer leverera i linje med sin utdelningspolicy och ge en utdelningsandel kring 90% för de kommande tre åren.

Danske Bank (DANSKE)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

Danske bank

Rek: Köp
Riktkurs:253,00 DKK
Aktiekurs:218,5 DKK
Potential:15,8%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux

Attraktiv nordisk exponering

 • Attraktiv värdering
 • Stark kapitalposition
 • Hög utdelning och återköp

Investment Case

Danske Banks lägre värdering jämfört med konkurrenterna gör att vi ser banken som en intressant investering på den starka nordiska bankmarknaden. Med en höjd utdelningspolicy, från tidigare 40-50% till 40-60% av resultatet, och ett påbörjat återköpsprogram om 10 miljarder DKK under 2018 ser vi att aktien är i en position där en attraktiv avkastning kan levereras de kommande tre åren.

Triggers

Danske Bank har en stark kapitalposition. Kapitaltäckningsgraden på 17,6% i slutet av 2017 var den starkaste i bankens historia och betydligt högre än både myndighetskraven på 12% och bankens mål på 14-15%. Vi bedömer lånetillväxten till 1,4–3,6% under de kommande tre åren. Vi förväntar oss en årlig tillväxttakt för totala intäkter på 3,0% och kostnader på 0,1% för perioden 2018-2020. Givet våra antaganden om fortsatta aktieåterköp förväntar vi oss en VPA-tillväxt på 6,3% för 2018-2020.

Värdering

Vi bedömer att avkastningen på eget kapital kommer att öka till 13,4% under 2020. Vi förväntar oss en direktavkastning på 4,9–6,3% och aktieåterköp på 5,0% av dagens börsvärde under perioden 2018-2020. Danske Bank handlas till ett P/E-tal på 8,9x och ett P/B-tal på 1,15x för 2019p, vilket kan jämföras med sektorsnittet på 10,9x respektive 1,27x.

Investor B (INVE B)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:437,00 SEK
Aktiekurs:371,70 SEK
Potential:17,6%
Analytiker: Markus Gustafsson
Kepler Cheuvreux

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Ett stabilt val bland investmentbolagen

Investment Case

Investor är Sveriges största investmentbolag. Deras fokus ligger på kvalitetsföretag med starkt kassaflöde och hög avkastning på eget kapital. Investor är en intressant aktör bland investmentbolagen tack vare en gedigen historik av värdeskapande och överavkastning mot börsen. Bolaget har hög direktavkastning och dessutom en målsättning att ständigt öka utdelningen. Då cirka 30% av substansvärdet utgörs av onoterade bolag, erbjuder aktier i Investor en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen.

Triggers

Triggers för uppvärdering av Investoraktien finns främst i den onoterade portföljen där vi ser potential till både nyförvärv och tilläggsförvärv. Här kan bolaget utnyttja sin starka finansiella ställning och vi tror att marknaden skulle uppskatta förvärv med tanke på Investors lyckade investeringar inom onoterat historiskt. Flera bolag i den onoterade portföljen har också visat accelererande tillväxt under det senaste kvartalet vilket bör resultera i en successiv värdeökning under 2018.

Värdering

Aktien i Investor har de senaste tre åren handlats med en substansrabatt på runt 17%. Vi förväntar oss att rabatten kan komma att minska, då portföljens andel av onoterade bolag sannolikt kommer att öka. En för tillfället historiskt hög substansrabatt och en direktavkastning på 3-4% är tydliga köpsignaler för aktien.

Fastigheter

Fabege (FABG)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

Fabege

Rek: Köp
Riktkurs:125,00 SEK
Aktiekurs:105,36 SEK
Potential:18,6%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Kepler Cheuvreux

Kvalitetsbolag till en stor rabatt

 • Den bästa fastighets- och projektportföljen
 • Uppvärdering av fastighetsvärden under 2018
 • Dolda värden kommer synliggöra omotiverad rabatt

Investment case

Kontorsfastigheter står för över 90% av Fabeges fastighetsvärden. Geografiskt sett är bolaget väldigt fokuserat, med hela fastighetsportföljen koncentrerad till Stockholm. Drivet av låga vakansgrader och en stark ekonomi är hyresökningarna för kontorsyta i Stockholm bland de högsta i Europa. Med den höga exponeringen mot kontor och full exponering mot Stockholm är Fabege, i våra ögon, den bästa aktien för att kapitalisera på tillväxten inom kontorsmarknaden. Bolagets projektportfölj, där vår konservativa värdering indikerar dolda värden om cirka 3 miljarder SEK, är också bäst i klassen.

Triggers

Fabege utvecklar större områdesprojekt snarare än enskilda fastigheter. Denna strategi tenderar att öka fastighetsvärdena även för närliggande fastigheter. Fabege har utvecklat Arenastaden strax utanför Stockholm på ett mycket framgångsrikt sätt. Efter ett nyligen tecknat avtal med Bilia har Fabege nu möjlighet att utveckla nästa större område, Haga Norra. Vi bedömer att stora värden sannolikt kommer att synliggöras under 2018 då Fabege kommer att färdigställa 6-8 projekt. Då fastighetsvärdena för dessa projekt i det initiala skedet är försiktigt värderade bedömer vi att det finns goda förutsättningar för uppjusteringar mot mer marknadsanpassade nivåer.

Värdering

Fabege har den bästa fastighets-, projekt- och byggrättsportföljen av alla svenska noterade fastighetsbolag. Trots det handlas aktien, inkluderat övervärden i byggrättsporttföljen, till en rabatt på 5% i förhållande till sektorn, vilken i sin tur handlas med en rabatt på 16% i förhållande till förväntade substansvärden 2018.

Wihlborgs Fastigheter (WIHL)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

Wihlborgs

Rek: Köp
Riktkurs:124,00 SEK
Aktiekurs:100,72 SEK
Potential:23,1%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux

Står redo att möta ökad efterfrågan

 • Öresundområdets ledande kommersiella fastighetbolag
 • Stark efterfrågan på lokaler pressar vakanserna och lyfter hyresvärdena
 • Rabatt på NAV, attraktivt P/E och säker utdelningstillväxt stödjer aktien

Investment case

Wihlborgs är marknadsledande på kommersiella fastigheter i Öresundsområdet, där över 80% av värdet utgörs av kontorslokaler. Trenden för kommersiella hyror visar på stark tillväxt och Wihlborgs jämförbara hyrestillväxt på 5% i första kvartalet kommer troligen förstärkas ytterligare under året. Samtidigt är bolagets räntekänslighet begränsad och inga större negativa effekter är att vänta av det nya skatteförslaget. Wihlborgs har sedan 2005 årligen lyckats höja såväl förvaltningsresultat som utdelning per aktie, vilket är en trend vi förväntar oss fortsätta minst fram till 2020.

Triggers

Under 2018 ser vi en underliggande vinsttillväxt på 20%. Denna påverkas även av förvärv. Tack vare den starka marknaden tror vi även att bolagets projektportfölj kan byggas på under året vilket i sin tur kan ge extra positiva effekter på estimatjusteringar.

Värdering

Wihlborgs handlas på rabatt till senaste rapporterade NAV om 13% (historiskt genomsnitt en mindre premie) samtidigt som vi förväntar oss accelererande värdeförändringar på portföljen under andra kvartalet. Tack vare sitt fokus på kassaflöde blir justerad P/E för 2018 attraktivt 11x och en direktavkastning på 3.5%.

Telekomoperatörer

TeliaSonera (TLSN)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

Telia

Rek: Köp
Riktkurs:46,00 SEK
Aktiekurs:42,44 SEK
Potential:8,4%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux

Stärkta kassaflöden

 • Fokusering till hemmamarknaderna
 • Nya förutsättningar för stabilitet skapas
 • Hög direktavkastning

Investment case

Telia genomgår en stegvis omvandling till ett renodlat nordiskt-baltiskt telekombolag. Telia håller på att lämna Eurasien och minskar gradvis engagemanget i intressebolaget Turkcell. Kassaflöden och utdelningskapacitet kommer att öka under de närmaste åren tack vare normalisering av investeringar samt kostnadsbesparingar.

När omvandlingen är klar argumenterar vi för att det kommer råda nya förutsättningarna för hur marknaden kommer att värdera Telia.

Triggers

Telia håller på lämna Eurasien och minskar gradvis engagemanget i intressebolaget Turkcell. Kassaflöden och utdelningskapacitet kommer att öka under de närmaste åren tack vare normalisering av investeringar samt kostnadsbesparingar. Vi ser det som ett styrkebesked att bolaget indikerar att de ser fortsatt tillväxt i kassaflödena även efter 2018.

Värdering

Med förbättrade kassaflöden och en stark balansräkning förväntar vi oss att utdelningen fortsatt kommer växa. Telia har också meddelat att de lanserar ett återköpsprogram vilket höjer direktavkastningen sammantaget till omkring 9%.

Tele2 B (TEL2 B)
19 juni 17 – 19 juni 2018
Market Graph

Tele2

Rek: Köp
Riktkurs:125,00 SEK
Aktiekurs:113,75 SEK
Potential:9,9%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux

Stärker närvaron på kärnområdet genom fusionen

 • Näst största operatören i Sverige med verksamhet i ytterligare åtta länder
 • Potential för signifikanta värdelyft
 • Hög direktavkastning i korten

Investment case

I Sverige är Tele2 den näst största operatören för såväl privat- som företagsmarknaden, och genom fusionen med Com Hem har bolaget nu ytterligare stärkt närvaron på sitt kärnområde. Med denna förstärkning som förvärvet av Com Hem innebär blir Tele2 en fullt integrerad operatör, samtidigt som riskerna för den svenska delen av affärerna minskar. Utöver Sverige är Tele2 också verksamt i ytterligare åtta länder.

Triggers

Com Hem-affären planeras att slutföras under andra halvåret 2018 vilket innebär att värdena, exempelvis 60% högre intäkter, kan vara med i siffrorna från och med början av 2019. Tele2 har även höjt sitt skuldsättningsmål till 2,5-3x EBITDA från 2-2,5 vilket vid ett samgående markant skulle öka utdelningsbehovet till aktieägarna de närmaste åren. Andra processer som skulle kunna vara möjliga triggers är pågående processer på marknaderna i Kazakstan och Nederländerna.

Värdering

Vi använder huvudsakligen en kassaflödesbaserad summan-av-delarna värdering och denna resulterar i en riktkurs på 125 SEK. På rådande aktiekurs handlas Tele2 vidare till en direktavkastning på cirka 9% för 2018-19. Sammantaget anser vi att dagens värdering är attraktiv samt att det finns ytterligare potential om fler av de pågående processerna skulle bli verklighet.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
SSAB SE0000171100 3
Holmen SE0000109290 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 7
Assa Abloy SE0007100581 3
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
MTG SE0000412371 Inga tillkännagivanden
Kinnevik SE0008373906 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank SE0000427361 3, 7
Danske bank DK0010274414 3
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Fabege SE0011166974 3
Wihlborgs SE0011205194 3
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
 5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.