logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 11 september 2018
Publicerad och färdigställd tisdagen den 11 september 2018 kl. 08:03.

Vi förväntar oss att växande bolagsvinster, ledningarnas positiva framtidsutsikter, låga räntenivåer samt en hygglig global tillväxt kommer att överskugga det politiska och geopolitika nyhetsflödet. Vi anser inte heller att aktiemarknadens värdering sticker ut som dyr, varför vi i vår Investeringsstrategi överviktar aktier på bekostnad av räntor. I denna uppdatering exkluderar vi Danske Bank och ökar istället exponeringen mot Investor och Nordea.

På aggregerad sektorbasis är vi överviktade konjunkturkänsliga bolag och balanserar upp det med övervikt inom fastighet/bygg samt telekomoperatörer. Vi har ingen exponering mot IT och hälsovård

Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling
Utveckling
Utv.
Aktier som inkluderas
Inga förändringar
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 10,0%
6,1%
6,1%
  SSAB* 6,0%
2017-12-12
171212
40,51
40,51
-1,41%
  Stora Enso 4,0%
2018-08-14
180814
160,70
160,70
9,07%
Industri 38,0%
30,5%
30,5%
  ABB* 8,0%
2017-12-12
171212
211,10
211,10
-0,50%
  Assa Abloy* 8,0%
2017-12-12
171212
182,65
182,65
8,58%
  Loomis 6,0%
2018-08-14
180814
275,20
275,20
-5,45%
  Sandvik 8,0%
2018-05-08
180508
153,20
153,20
-1,65%
  SKF* 8,0%
2017-12-12
171212
168,95
168,95
-6,13%
Konsument 14,0%
15,2%
15,2%
  Essity* 8,0%
2017-12-12
171212
235,80
235,80
-2,99%
  MTG* 6,0%
2018-03-13
180313
325,80
325,80
-5,43%
Hälsovård 0,0%
5,7%
5,7%
  --
Finans 22,0%
25,1%
25,1%
  Investor* 12,0%
2018-03-13
180313
408,40
408,40
10,58%
  Nordea* 10,0%
2017-12-12
171212
96,76
96,76
3,31%
Fastigheter 8,0%
4,4%
4,4%
  JM 4,0%
2018-08-14
180814
190,80
190,80
11,17%
  Wihlborgs** 4,0%
2018-05-08
180508
108,22
108,22
5,15%
Informationsteknologi 0,0%
8,6%
8,6%
  --
Telekomoperatörer 8,0%
4,4%
4,4%
  Telia* 4,0%
2017-12-12
171212
40,35
40,35
10,70%
  Tele2* 4,0%
2018-05-08
180508
115,25
115,25
4,26%
Aktier som exkluderas
  Danske Bank* 6,0%
2018-03-13
180313
171,80
171,80
-28,12%

* Justerat för utdelning, ** Justerat för split 2:1

Utveckling 2018
Fokusportföljen 3,83%
OMX Benchmark 9,12%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

SSAB

Rek: Köp
Riktkurs:56,00 SEK
Aktiekurs:40,51 SEK
Potential:38,2%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux

Den positiva resultattrenden bör fortsätta

 • Bättre utsikter för specialstål
 • Positiva effekter från kraftigt ökade priser i USA
 • Handlas under det historiska värderingsintervallet

Investment case

SSAB är en ledande producent av Advanced High Strength Steel (avancerade höghållfasta stål) och kylda stål. Vi ser att återhämtningen från låga nivåer i de viktigaste slutkundsegmenten (gruvor, byggutrustning och tunga transporter) fortsätter och har potential att skapa långsiktig vinstförbättring.

Triggers

Återhämtningen på stålmarknaden i Europa är viktig för SSAB då cirka 65% av bolagets försäljning går till regionen. De annonserade importkvoterna och tariffer på överstigande volymer kommer troligen att stödja stålpriserna i Europa under hösten, samt vi ser ytterligare förbättringar från produktmixen i både SSAB Specialstål och SSAB Europa. Starkaste utvecklingen över kommande kvartal ser vi i USA där SSAB har två stålverk och 30% av försäljningen drivet av ståltullar och stark slutmarknad. I senaste kvartalsrapporten ges signaler om en fortsatt god efterfrågan vilket ger goda förutsättningar för en fortsatt positiv resultattrend.

Värdering

Utvecklingen mot bolagets mål för 2020 går enligt plan eller i vissa fall före plan. Målen inkluderar att leveranserna av specialstål ska öka till 1,35 megaton (från 1,0 megaton 2016), leveranserna till premiumfordon ska öka till 750 kiloton (från 442 kiloton) och antalet företag i nätverket Hardox Wearparts (eftermarknadsförsäljning höghållfasta stål) ska öka till över 500 (från 265). SSAB handlas till ett 12-månaders framåtblickande EV/EBITDA på omkring 5x, vilket kan jämföras med snittet de senaste tre åren på 7,1x och handelsintervallet om 6-8x EV/EBITDA. Om SSAB fortsätter att leverera i linje med målen ser vi fortsatt stöd för en gradvis omvärdering.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:16,50 EUR
Aktiekurs:15,28 EUR
Potential:8,0%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux

Skördetiden inleds

 • Gjorda investeringar börjar ge utdelning
 • Stark marknad för pappersmassa
 • Kraftig lönsamhetsförbättring på sikt

Investment case

Stora Enso är i en förändringsfas, där man med hjälp av sitt operativa kassaflöde från den mogna delen av verksamheten, investerar i verksamhet med tillväxt (livsmedelsförpackning) och produktion i låglöneländer (produktion av pappersmassa). Stora Enso har uppvisat ett starkt kassaflöde från sin verksamhet de senaste fyra åren, trots ett turbulent ekonomiskt läge. Strategiskiftet kommer att fortsätta ytterligare en tid men det vi ser framför oss är framförallt att det nu är skördetid av strategiskiftet som pågått de senaste 3-4 åren.

Triggers

Stora Ensos produktportfölj är i en förändringsfas, vilket innebär att de gradvis frångår att vara en europeisk pappersproducent. De har etablerat kostnadseffektiva pappersmassabruk i Latinamerika och är i på gång att lansera motsvarande för kartong i Kina. Vi förväntar oss att detta kommer att öka lönsamheten. Resultatet för det andra kvartalet kom in sämre än väntat, drivet av högre vedkostnader och marginalpress i det viktiga vätskekartongsegmentet, där priserna sätts på helår, eller flerårsbasis, detta gjorde att aktien föll med c15% på rapportdagen. Vi har en stark tro på att de problem som marknaden nu är orolig för kommer att kunna hanteras av bolaget under de kommande sex måndarena genom framförallt omförhandlingar av priser, när kontrakt förfaller vid slutet av detta år.

Värdering

Bolagets strategiskifte har resulterat i en kraftig ökning av avkastningen på eget kapital från de senaste årens 6 procent till dagens 13 procent. Efter aktiekursfallet har pris/bok-värdering kommit ner till c1.6x jämfört med tidigare runt 1,75x, som vi anser är en mer rimlig nivå. Fortsätter förbättringarna gällande avkastning på eget kapital i samma utsträckning som de senaste åren, skulle en motiverad värdering indikera en aktiekurs på 18 EUR på längre sikt.

Industri

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:26,00 CHF
Aktiekurs:22,78 CHF
Potential:14,1%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux

Den positiva trenden fortsätter

 • Exponerad mot strukturell tillväxt
 • På väg uppåt, iklädd en ny kostnadskostym
 • Flera år av vinsttillväxt väntar

Invesment case

ABB är organiserat i fyra divisioner: Electrification Products har ett produktutbud som sträcker sig längs med hela elvärdekedjan från understationen till förbrukningspunkten; Robotics & Motion tillverkar robotar, drivsystem och elektriska motorer; Industrial Automation erbjuder instrument- och analysprodukter samt optimering av industriella processer; Power Grids är ledande inom kraft- och automationsprodukter, system, service- och programvarulösningar för kraftgenerering. Sammantaget innebär detta att ABB är exponerat mot marknader som vi förväntar oss kommer att uppvisa strukturell tillväxt i många år framöver.

Triggers

ABB gynnas av strukturell tillväxt inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Dessutom kommer cirka 40% av koncernens intäkter från sencykliska segment som står inför en ökad efterfrågan de närmaste åren. Vi räknar även med att snart se positiv resultatpåverkan från de senaste två årens omfattande omstruktureringar. I senaste kvartalsrapporten visade koncernen att kärnverksamheterna har återvänt till intäkts- och vinsttillväxt. Ordertillväxt om 8% och basordertillväxt om 9% ger stöd för intäktsutsikterna för 2018/2019p. Dessutom bidrar volymtillväxten, omstruktureringen och mixen med en ökning av 60 punkter till operativt EBITDA, vilket driver en ökning av underliggande VPA med 27% samt över 1 miljard USD till operativt kassaflöde. Ordertillväxt inom Power Grid och Industrial Automation pekar på bättre intäkter och vinster under H2. Mixen av ABB:s slutmarknadsexponering i slutet av cykeln bör ge ytterligare stöd för förbättringar under H2. Slutligen ger ABB:s robusta kassaflöde möjligheter till aktieägarvänlig kapitalallokering i form av utdelning och återköp av aktier.

Värdering

På våra estimat för 2019 handlas aktien till ett P/E-tal runt 15x, vilket vi ser som attraktivt när vi blickar framåt. Fram till 2020 förväntar vi oss att försäljningen växer med 20%, rörelseresultatet stärks med 40% och att VPA ökar runt 50%. Vi räknar med att stegvisa förbättringar inom dessa områden kommer att driva aktiekursen den närmaste tiden.

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:205,00 SEK
Aktiekurs:182,65 SEK
Potential:12,2%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Tillväxttrender driver intäkterna

 • Tidigare problem på väg att lösas
 • Strukturell tillväxt för smarta lås
 • Handlas i botten av historiskt värderingsintervall

Investment case

Efter att ha verkat vänt vände Kina ner igen i Q2 och bolaget beslutade att skriva ner merparten av goodwillen. Med 6-7% av försäljningen och en mycket liten del av EBIT betyder problemen i Kina mindre och mindre och när det väl vänder är man väl positionerad. Den grundläggande strukturella tillväxten för elektroniska lås är intakt och konsolideringen av låsmarknaden fortsätter. Samtidigt är den nya VDn på plats och de första intrycket är mycket positivt. Ny VD borde kunna gjuta nytt blod i aktien och vi tror att aktien är positionerad för att kunna utvecklas bra på börsen.

Triggers

Vi förväntar oss att organisk tillväxt kommer att ligga över genomsnittet under de kommande kvartalen och räknar med 5% organisk tillväxt för 2018. De samarbeten som nu finns med Amazon, Google och Walmart inom smarta lås för bostäder indikerar att denna marknad är på väg att lyfta och vi bedömer att vi kommer att få se intäkter på åtminstone 8 miljarder SEK de kommande 3-5 åren.

Värdering

På 2019p handlas Assa Abloy runt 20x P/E och 14x EV/EBIT, vilket är en premie mot verkstadssektorn som helhet, men i botten av bolagets femårsgenomsnitt. Givet ökad tillväxt och tack vare möjligheterna för smarta lås för bostäder ser vi inte detta som krävande. Vi har en riktkurs på 205 SEK som baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys.

Loomis

Rek: Köp
Riktkurs:410,00 SEK
Aktiekurs:275,20 SEK
Potential:49,0%
Analytiker: Aymeric Poulain
Kepler Cheuvreux

Fyndläge

 • Globalt marknadsledande kontanthanteringsbolag
 • Vinsthöjande åtgärder implementeras
 • Överdriven kursreaktion ger attraktiv värdering

Investment case

Bolagets mål är att ha en stark tillväxttakt på den amerikanska marknaden där många stora banker fortsätter att lägga ut kontanthantering på externa aktörer så som Loomis. Bolaget har även tagit fram produkten Safepoints som är en smart säkerhetstjänst för deponering av kontantkassor, vilken riktar sig mot segmenten närbutiker och snabbmatsrestauranger. Tillväxten i Europa ser mer modest ut, där det också främst var Frankrike och Skandinavien som visade svaghet i den senaste kvartalsrapporten. Tillväxten i Europa förväntas komma från förvärv.

Triggers

Rapportmissen förklaras av omstruktureringskostnader i dessa regioner och det finns en del som talar för att dessa inte kommer återkomma efter Q3 utan snarare ge stöd för marginaltillväxt, dvs det är vinsthöjande åtgärder. Vi ser den negativa rapportrörelsen som klart överdriven och med en stark balansräkning och ett stabilt kassaflöde, tillsammans med en förväntade marginalförbättringar ser aktien ut att vara attraktivt värderad.

Värdering

Estimaten för 2019 är intakta och med ett EBITDA på 6x och 8,5% på fritt kassaflöde är aktien prissatt för ett väldigt negativt scenario.

Sandvik

Rek: Behåll
Riktkurs:180,00 SEK
Aktiekurs:153,20 SEK
Potential:17,5%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Fortsätter att gynnas av den starka konjunkturen

 • Gynnsam exponering - Den vertikala integrationen ger fullt utslag medan gruvcykeln är i sin linda
 • Vinsttrenden kommer fortsätta upp
 • Värderingen har normaliserats – prisar redan in decelererande tillväxt

Investment case

Vi ser fortsatt en stark underliggande marknad för Sandviks kortcykliska verksamhet även om momentum i de ledande makroindikatorerna avtagit. Värderingen börjar reflektera detta mer och mer vilket innebär att potentialen kontra risken blivit attraktiv igen.

Triggers

I senaste rapporten uppvisade Sandvik ett starkt kvartal, där alla divisioner levererade över förväntan på de flesta poster. I takt med att konjunkturen bevisas vara stark och kraften i efterfrågan fortsätter in i kommande kvartal kommer vinsterna vara starka, trots att ledande indikatorer faller tillbaka. Detta kommer sannolikt visa sig i kommande kvartalsrapporter vilket innebär att det kan finnas utrymme för att höja estimaten ytterligare.

Värdering

På 2019p P/E på 14x och EV/EBIT på 10.5x handlas Sandvik klart under sitt historiska genomsnitt och är relativt marknaden nästan på 10-årslägsta.

SKF

Rek: Behåll
Riktkurs:202,00 SEK
Aktiekurs:168,95 SEK
Potential:19,6%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Värdering på historisk lägstanivå

 • Fortsatt implementering av prishöjningar
 • Styrketecken från jämförelsebolag under kvartalet
 • Attraktiv potential i förhållande till risk

Investment case

Värderingsmässigt befinner sig aktien vid historiska lägstanivåer vilket innebär att vi nu har ett värderingsstöd på nedsidan. Förbättringar i volym och prissättning borde motverka kortsiktiga bekymmer som valutaeffekter och råvarupriser. Avsaknaden av prishöjningar har varit tongivande i debatten de senaste åren varför höjningar borde ha en positiv påverkan på sentiment och resultat samt vara en viktig drivfaktor för aktiekursen.

Triggers

Ungefär 40% av den industriella försäljningen går genom distributörer. Fortsatta styrketecken för till exempel den amerikanska distributören Fastenal är därför, tillsammans med uppreviderade tillväxtprognoser från konkurrenter som Timken, tecken på intakt styrka i industrin. I rapporten för det första kvartalet fortsatte också försäljning och vinst visa momentum, där ökat rörelseresultat främst drevs av höjd marginal. Bolaget bekräftade också att en andra prishöjning för distributörer var på gång, och vi ser att prishöjningar kommer att ge en tydlig påverkan under kommande kvartal

Värdering

På 2019p handlas SKF till 10.7x P/E och 8.4x EV/EBIT, vilket kan jämföras med en snittmultipel på 15x P/E och 12x EV/EBIT. Vi har en riktkurs på SEK 202 SEK som baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys.

Konsument

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:280,00 SEK
Aktiekurs:235,80 SEK
Potential:18,7%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux

Långsiktig vinsttillväxt

 • Fokus på marginalförbättring
 • Prishöjning på slutprodukter påbörjad
 • Aktien bör finna stöd från stark resultatutveckling

Investment case

Efterfrågan på Essitys produkter är stabil och drivs av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi. En åldrande befolkning driver till exempel efterfrågan på inkontinensskydd. Under de kommande åren förväntar vi oss att ett ökat fokus på kostnadsbesparingar och marginalförbättringar kommer att resultera i en bättre lönsamhet, jämfört med internationella konkurrenter.

Triggers

I samband med senaste kvartalsrapporten bekräftade VD att ytterligare prishöjningar nu har implementerats på mjukpapper och att det kommer få en gradvis påverkan i H2 samt full effekt under 2019, de tidigare genomförda prishöjningarna kommer att påverka 2H 2018 positivt. Han sa även att Essitys konkurrenter också strävar efter att höja priserna. Vi tror att investerare gradvis kommer att skifta fokus från senaste tidens marginalpress drivet av ökade råmaterialkostnader till att nu reflektera över de höjda prisernas positiva effekt på lönsamheten. Detta tror vi kommer kunna vara en positiv katalysator för aktiekursen

Värdering

Eftersom Essity har haft en förhållandevis stabil tillväxt i efterfrågan anser vi att det är lämpligt med en kassaflödesvärdering. Långsiktigt ser vi en tillväxt på 2% och en rörelsemarginal på 16,5% för bolaget. Aktien handlas i linje med sektorn men mot bakgrund av den förväntade resultatförbättringen ser vi stöd för en högre aktiekurs.

MTG

Rek: Köp
Riktkurs:405,00 SEK
Aktiekurs:325,80 SEK
Potential:24,3%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux

Attraktivt värderad tillväxtscenario

 • Nordens ledande underhållningsföretag
 • Störst i världen inom e-sport, en marknad i kraftig tillväxt
 • Sannolikheten för uppköp har ökat

Investment case

MTG är ledande i Norden inom underhållning och fokuserar på en ung och sportintresserad publik. MTGx är global ledare inom det snabbväxande segmentet e-sport och har nyligen gått in på marknaden för onlinespel. Vi anser att båda dessa segment är mycket värdeskapande. Vi förväntar oss en god intäktstillväxt och förbättringar av EBIT-marginalerna framgent, drivet av MTGx. Den nordiska verksamheten har en unik portfölj av sporträttigheter, en imponerande pipeline med originalserieproduktioner och kanalerna distribueras i hela Norden.

Triggers

Styrelsen för MTG har nu inlett en process för att dela upp bolaget i två bolag: MTG och Nordic Entertainment Group. MTG kommer att bestå av verksamheten inom e-sport, onlinespel och digitalt videoinnehåll, medan Nordic Entertainment Group främst kommer att bestå av den nordiska tv-verksamheten, streamingtjänsterna Viaplay och Viafree, Splay Networks samt radiostationerna. Denna uppdelning av bolaget kommer förhoppningsvis att bättre synliggöra de värden som finns inom respektive verksamhet. Styrelsen förväntas vid en extra bolagsstämma under andra halvåret att föreslå utdelning och notering av aktierna i Nordic Entertainment Group. Senaste kvartalsrapporten missade förväntningarna något, vilket pekar på att verksamheten kan vara volatil men de positiva trenderna väntas återupptas inom de olika segmenten. Kinnevik har nu också distribuerat sina MTG- aktier till aktieägarna och i samband med att aktierna stämplas om från A till B- aktier så ökar sannolikheten för eventuella uppköp då Kinnevik inte längre är storägare.

Värdering

I vår värdering av MTG värderas den nordiska tv-verksamheten till 15% premium med europeiska traditionella TV-bolag, vilket vi anser väl motiverat givet dess unika drag. Verksamheten inom onlinespel värderas något över sin jämförelsegrupp medan e-sportverksamheten saknar relevanta jämförelseobjekt. Givet de möjligheter bolaget har ter sig aktien attraktivt värderad efter senaste tidens rekyl.

Finans

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:98,00 SEK
Aktiekurs:96,76 SEK
Potential:1,3%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux

Bygger positivt momentum

 • Väldiversifierad och störst
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering och hög direktavkastning

Investment case

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden. Nordea genomför ett övergripande omstruktureringsprogram fram till 2022.

Triggers

Nordea gynnas av det starka makroklimatet i Norden och i Europa och genomför nu även omfattande strukturella förändringar. Vi tror detta skapar bra förutsättningar för att Nordea skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar. Genom flytten till Finland och de lägre kapitalkraven förbättras dessutom utsikterna för utdelning och avkastning på eget kapital. Vi estimerar att Nordeas underliggande vinst växer med 6% de kommande tre åren. Vi förväntar oss att de totala intäkterna växer knappt 2% 2018-2020p och att kostnaderna minskar med drygt 2% under samma period.

Värdering

Nordea handlas till ett P/E-tal på 10,0x för 2019p. Vi förväntar oss en begränsad påverkan från implementeringen av Basel IV. Vår bedömning är att Nordea kommer leverera i linje med sin utdelningspolicy och ge en utdelningsandel kring 90% för de kommande tre åren.

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:455,00 SEK
Aktiekurs:408,40 SEK
Potential:11,4%
Analytiker: Markus Gustafsson
Kepler Cheuvreux

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Ett stabilt val bland investmentbolagen

Investment Case

Investor är Sveriges största investmentbolag. Deras fokus ligger på kvalitetsföretag med starkt kassaflöde och hög avkastning på eget kapital. Investor är en intressant aktör bland investmentbolagen tack vare en gedigen historik av värdeskapande och överavkastning mot börsen. Bolaget har hög direktavkastning och dessutom en målsättning att ständigt öka utdelningen. Då cirka 30% av substansvärdet utgörs av onoterade bolag, erbjuder aktier i Investor en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen.

Triggers

Triggers för uppvärdering av Investoraktien finns främst i den onoterade portföljen där vi ser potential till både nyförvärv och tilläggsförvärv. Här kan bolaget utnyttja sin starka finansiella ställning och vi tror att marknaden skulle uppskatta förvärv med tanke på Investors lyckade investeringar inom onoterat historiskt. Flera bolag i den onoterade portföljen har också visat accelererande tillväxt under det senaste kvartalet vilket bör resultera i en successiv värdeökning under 2018.

Värdering

Aktien i Investor har de senaste tre åren handlats med en substansrabatt på runt 18%, men handlas för tillfället till en rabatt på 26%. Vi förväntar oss att rabatten kan komma att minska, då portföljens andel av onoterade bolag sannolikt kommer att öka. En för tillfället historiskt hög substansrabatt och en direktavkastning på 3-4% är tydliga köpsignaler för aktien.

Fastigheter

JM

Rek: Köp
Riktkurs:220,00 SEK
Aktiekurs:190,80 SEK
Potential:15,3%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Kepler Cheuvreux

Kvalitet lönar sig

 • Överutbudet kommer gradvis att normaliseras
 • JM skickar goda signaler för framtiden
 • Betydande potential om förbättring sker

Investment case

JM har många bra projekt i attraktiva områden. Det stora utbudet av nya lägenheter på marknaden kommer att fortsätta tynga den övergripande bilden de närmaste nio månaderna, men därefter kommer det att avta eftersom nybyggen har minskat avsevärt sedan förra sommaren när marknaden började försvagas. Vi är nu i ett läge när vi kan se förbi dessa problem och då förväntar vi oss att JM kommer att gynnas av dess starka position i branschen.

Triggers

Vår uppfattning är att överutbudet kommer att fortsätta pressa andrahandsmarknaden, men vi förväntar oss att marknaden ska förbättras. Det faktum att JM avser att öka nybyggen i H2 visar att företaget redan nu ser en bättre situation på lång sikt. Det mest överraskande i Q2-rapporten var det starka antalet sålda lägenheter i Stockholmsområdet. Totalt såldes 225 lägenheter vilket var 50% bättre än vår prognos och ökningen jämfört med första kvartalet uppgick till 92%. Vi anser att detta skickar goda signaler för framtiden.

Värdering

Vi anser att en viss rabatt (10%) jämfört med aktiens historik fortfarande är berättigad. Även efter hänsyn tagen till detta ser vi en betydande uppsida för aktien. Potentialen om vi ser en något förbättrade bostadsmarknad under hösten anser vi vara avsevärt högre än nedsidesrisken om vi skulle få uppleva det motsatta.

Wihlborgs

Rek: Köp
Riktkurs:128,00 SEK
Aktiekurs:108,22 SEK
Potential:18,3%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux

Står redo att möta ökad efterfrågan

 • Öresundområdets ledande kommersiella fastighetbolag
 • Stark efterfrågan på lokaler pressar vakanserna och lyfter hyresvärdena
 • Rabatt på NAV, attraktivt P/E och säker utdelningstillväxt stödjer aktien

Investment case

Wihlborgs är marknadsledande på kommersiella fastigheter i Öresundsområdet, där över 80% av värdet utgörs av kontorslokaler. Trenden för kommersiella hyror visar på stark tillväxt och Wihlborgs jämförbara hyrestillväxt på 5% i första kvartalet kommer troligen förstärkas ytterligare under året. Samtidigt är bolagets räntekänslighet begränsad och inga större negativa effekter är att vänta av det nya skatteförslaget. Wihlborgs har sedan 2005 årligen lyckats höja såväl förvaltningsresultat som utdelning per aktie, vilket är en trend vi förväntar oss fortsätta minst fram till 2020.

Triggers

Under 2018 ser vi en underliggande vinsttillväxt på 20%. Denna påverkas även av förvärv. Tack vare den starka marknaden tror vi även att bolagets projektportfölj kan byggas på under året vilket i sin tur kan ge extra positiva effekter på estimatjusteringar.

Värdering

Wihlborgs handlas på rabatt till senaste rapporterade NAV om 13% (historiskt genomsnitt en mindre premie) samtidigt som vi förväntar oss accelererande värdeförändringar på portföljen under andra kvartalet. Tack vare sitt fokus på kassaflöde blir justerad P/E för 2018 attraktivt 11x och en direktavkastning på 3.5%.

Telekomoperatörer

Telia

Rek: Köp
Riktkurs:46,00 SEK
Aktiekurs:40,35 SEK
Potential:14,0%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux

Omvandlingen intensifieras

 • Fokusering till hemmamarknaderna
 • Nya förutsättningar för stabilitet skapas
 • Hög direktavkastning

Investment case

Telia genomgår en stegvis omvandling till ett renodlat nordiskt-baltiskt telekombolag. Samtidigt har Telia under senare tid varit ganska tydliga med att de inte bara vill vara en innehållsdistributör utan att innehåll i sig är en viktig pusselbit för framtiden. Med detta som bakgrund anser vi att förvärvet av Bonnier Broadcasting (TV4/C More) är strategiskt intressant. Telia står inför en spännande period och när omvandlingen är klar argumenterar vi för att det kommer råda nya förutsättningarna för hur marknaden kommer att värdera Telia.

Triggers

Telia håller på lämna Eurasien och minskar gradvis engagemanget i intressebolaget Turkcell. Kassaflöden och utdelningskapacitet kommer att öka under de närmaste åren tack vare normalisering av investeringar samt kostnadsbesparingar. Telia har tidigare experimenterat med egen innehållsproduktion via lyckade samarbeten med bland annat Spotify och med ett förvärvet av Bonnier Broadcasting skapas helt nya och intressanta förutsättningar för denna verksamhet.

Värdering

Med förbättrade kassaflöden och en stark balansräkning förväntar vi oss att utdelningen fortsatt kommer växa. Telia har också meddelat att de lanserar ett återköpsprogram vilket höjer direktavkastningen sammantaget till omkring 9%.

Tele2

Rek: Köp
Riktkurs:130,00 SEK
Aktiekurs:115,25 SEK
Potential:12,8%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux

Stärker närvaron på kärnområdet genom fusionen

 • Näst största operatören i Sverige med verksamhet i ytterligare åtta länder
 • Potential för signifikanta värdelyft
 • Hög direktavkastning i korten

Investment case

I Sverige är Tele2 den näst största operatören för såväl privat- som företagsmarknaden, och genom fusionen med Com Hem har bolaget nu ytterligare stärkt närvaron på sitt kärnområde. Med denna förstärkning som förvärvet av Com Hem innebär blir Tele2 en fullt integrerad operatör, samtidigt som riskerna för den svenska delen av affärerna minskar. Utöver Sverige är Tele2 också verksamt i ytterligare åtta länder

Triggers

Com Hem-affären planeras att slutföras under andra halvåret 2018 vilket innebär att värdena, exempelvis 60% högre intäkter, kan vara med i siffrorna från och med början av 2019. Tele2 har även höjt sitt skuldsättningsmål till 2,5-3x EBITDA från 2-2,5 vilket vid ett samgående markant skulle öka utdelningsbehovet till aktieägarna de närmaste åren. Andra processer som skulle kunna vara möjliga triggers är pågående processer på marknaderna i Kazakstan och Nederländerna.

Värdering

Vi använder huvudsakligen en kassaflödesbaserad summan-av-delarna värdering och denna resulterar i en riktkurs på 130 SEK. På rådande aktiekurs handlas Tele2 vidare till en direktavkastning på cirka 9% för 2018-19. Sammantaget anser vi att dagens värdering är attraktiv samt att det finns ytterligare potential om fler av de pågående processerna skulle bli verklighet.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
SSAB SE0000171100 3
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 7
Assa Abloy SE0007100581 3
Loomis SE0002683557 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
MTG SE0000412371 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank SE0000427361 7
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
JM SE0000806994 Inga tillkännagivanden
Wihlborgs SE0011205194 3, 5
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
 5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.