Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 20 november 2018
Publicerad och färdigställd tisdagen den 20 november 2018 kl. 07:52.

Vi har länge varit medvetna om att tillväxttakten, både i ekonomin och i vinsterna, kommer att vara lägre 2019 än 2018 samtidigt som räntorna med största sannolikhet kommer att stiga nästa år. Addera tuffa jämförelsetal 2019 till detta och det är lätt att förstå att det finns en oro bland investerare. Detta är dock inte att likställa med att vi går in i en lågkonjunktur nästa år, eller för den delen att vinsttillväxten kommer att utebli. Nyheter kring handelskonflikten, Brexit, Italien eller Kina kan vara katalysatorer för ett mer positivt sentiment. Tematiskt ligger vi kvar överviktade aktier och underviktade räntor då vi anser att många cykliska värderingar har fallit för mycket givet det vi ser framför oss. I denna uppdatering gör vi inga förändringar.

På aggregerad sektorbasis är vi tydligt överviktade konjunkturkänsliga bolag samt telekomoperatörer. Vi har i dagsläget ingen exponering mot IT.

Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling
Utveckling
Utv.
Aktier som inkluderas
  
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 10,0%
6,0%
6,0%
  SSAB* 6,0%
2017-12-12
171212
34,57
34,57
-15,87%
  Boliden 4,0%
2018-10-09
181009
204,55
204,55
-18,49%
Industri 38,0%
29,8%
29,8%
  ABB* 8,0%
2017-12-12
171212
179,80
179,80
-15,26%
  Alfa Laval 8,0%
2018-10-16
181016
198,00
198,00
-12,15%
  Loomis 6,0%
2018-08-14
180814
290,20
290,20
-0,30%
  Sandvik 8,0%
2018-05-08
180508
133,55
133,55
-14,26%
  SKF* 8,0%
2017-12-12
171212
138,05
138,05
-23,30%
Konsument 14,0%
15,8%
15,8%
  Essity* 6,0%
2017-12-12
171212
220,40
220,40
-9,33%
  MTG* 4,0%
2018-03-13
180313
306,00
306,00
-11,18%
  Kambi Group 4,0%
2018-10-09
181009
240,00
240,00
21,10%
Hälsovård 4,0%
5,5%
5,5%
  AstraZeneca 4,0%
2018-11-06
181106
723,20
723,20
3,93%
Finans 22,0%
24,8%
24,8%
  Investor* 12,0%
2018-03-13
180313
382,20
382,20
1,40%
  Nordea* 10,0%
2017-12-12
171212
81,24
81,24
-15,88%
Fastigheter 4,0%
4,3%
4,3%
  JM 4,0%
2018-08-14
180814
162,25
162,25
-5,47%
Informationsteknologi 0,0%
9,5%
9,5%
  --
Telekomoperatörer 8,0%
4,3%
4,3%
  Telia* 4,0%
2017-12-12
171212
41,05
41,05
16,29%
  Tele2* 4,0%
2018-05-08
180508
107,60
107,60
-2,66%
Aktier som exkluderas

* Justerat för utdelning, ** Justerat för split 2:1

Utveckling 2018
Fokusportföljen -5,60%
OMX Benchmark -0,52%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

SSAB

Rek: Köp
Riktkurs:50,00 SEK
Aktiekurs:35,12 SEK
Potential:42,4%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux

Den positiva resultattrenden bör fortsätta

 • Bättre utsikter för specialstål
 • Positiva effekter från kraftigt ökade priser i USA
 • Handlas under det historiska värderingsintervallet

Investment case

SSAB är en ledande producent av Advanced High Strength Steel (avancerade höghållfasta stål) och kylda stål. Vi ser att återhämtningen från låga nivåer i de viktigaste slutkundsegmenten (gruvor, byggutrustning och tunga transporter) fortsätter och har potential att skapa långsiktig vinstförbättring.

Triggers

De annonserade importkvoterna och tariffer på överstigande volymer och konsolideringen som sker kommer troligen att stödja stålmarknaden i Europa, samt vi ser ytterligare förbättringar från produktmixen i både SSAB Specialstål och högre priser i SSAB Americas. Vi ser en stabil utveckling av stålmarknaden i Europa som är viktig för SSAB då cirka 65% av bolagets försäljning går till regionen. I senaste kvartalsrapporten ges signaler om en fortsatt god efterfrågan vilket ger goda förutsättningar för fortsatt goda kassaflöden som stärker den redan nu starka balansräkningen.

Värdering

Utvecklingen mot bolagets mål för 2020 går enligt plan eller i vissa fall före plan. Målen inkluderar att leveranserna av specialstål ska öka till 1,35 megaton (från 1,0 megaton 2016), leveranserna till premiumfordon ska öka till 750 kiloton (från 442 kiloton) och antalet företag i nätverket Hardox Wearparts (eftermarknadsförsäljning höghållfasta stål) ska öka till över 500 (från 265). SSAB handlas till ett 12-månaders framåtblickande EV/EBITDA på omkring 4x, vilket kan jämföras med snittet de senaste tre åren på cirka 6,5-7x och handelsintervallet om 6-8x EV/EBITDA. Om SSAB fortsätter att leverera i linje med målen ser vi fortsatt stöd för en gradvis omvärdering.

Boliden

Rek: Köp
Riktkurs:295,00 SEK
Aktiekurs:203,15 SEK
Potential:45,2%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux

Starka kassaflöden och trender

 • Kapitaliserar på starka trender
 • God kopparproduktion i Aitik
 • Potential för extrautdelningar

Investment case

De senaste åren har Boliden bevisat styrkan i sin integrerade modell med gruvor och smältverk. Flera år av investeringar har förbättrat bolagets konkurrenskraft och Boliden är nu i mycket gott skick. Marknaden för basmetaller är underliggande stark och vi ser potential från nuvarande nivåer. Boliden har på ett föredömligt sätt lyckats kapitalisera på detta genom god produktion med höga malmhalter vid gruvorna och stark produktion vid smältverken.

Triggers

Aitiks nya krosstation har utvecklas enligt plan, där den mest kritiska fasen nu är över. Detta kommer att öka volymerna, sänka kostnaderna per ton bruten malm och höja driftssäkerheten vid gruvan. Detta leder vidare till starka kassaflöden och vi förväntar oss att bolaget är i stort sett skuldfritt vid slutet av året. Den starka balansräkningen ökar dessutom sannolikheten för högre direktavkastning och extrautdelningar. Vi ser en långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av minskande malm-nivåer, en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, och ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion.

Värdering

Aktien handlas till cirka 4x EV/EBITDA för 2018-2019p, att jämföra med de sista tre årens snitt om närmare 6x. Vår riktkurs på 295 SEK baseras på vår summan-av-delarna-värdering och EV/EBITDA på 5.8x för 2018-2019p. För 2018 ser vi potential för en extrautdelning på cirka 10 SEK per aktie, utöver de ordinarie 8,50 SEK, för att nå skuldsättningsmålet i slutet av 2018.

Industri

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:26,00 CHF
Aktiekurs:20,06 CHF
Potential:29,6%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux

Den positiva trenden fortsätter

 • Exponerad mot strukturell tillväxt
 • På väg uppåt, iklädd en ny kostnadskostym
 • Flera år av vinsttillväxt väntar

Invesment case

ABB är organiserat i fyra divisioner: Electrification Products har ett produktutbud som sträcker sig längs med hela elvärdekedjan från understationen till förbrukningspunkten; Robotics & Motion tillverkar robotar, drivsystem och elektriska motorer; Industrial Automation erbjuder instrument- och analysprodukter samt optimering av industriella processer; Power Grids är ledande inom kraft- och automationsprodukter, system, service- och programvarulösningar för kraftgenerering. Sammantaget innebär detta att ABB är exponerat mot marknader som vi förväntar oss kommer att uppvisa strukturell tillväxt i många år framöver.

Triggers

ABB gynnas av strukturell tillväxt inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Dessutom kommer cirka 40% av koncernens intäkter från sencykliska segment som står inför en ökad efterfrågan de närmaste åren. Vi räknar även med att se positiv resultatpåverkan från de senaste två årens omfattande omstruktureringar. I senaste kvartalsrapporten visade koncernen att kärnverksamheterna har återvänt till intäkts- och vinsttillväxt. Ordertillväxt om 8% och basordertillväxt om 9% ger stöd för intäktsutsikterna för 2018/2019p. Dessutom bidrar volymtillväxten, omstruktureringen och mixen med en ökning av 60 punkter till operativt EBITDA, vilket driver en ökning av underliggande VPA med 27% samt över 1 miljard USD till operativt kassaflöde. Ordertillväxt inom Power Grid och Industrial Automation pekar på bättre intäkter och vinster under H2. Mixen av ABB:s slutmarknadsexponering i slutet av cykeln bör ge ytterligare stöd för förbättringar under H2. Slutligen ger ABB:s robusta kassaflöde möjligheter till aktieägarvänlig kapitalallokering i form av utdelning och återköp av aktier.

Värdering

På våra estimat för 2019 handlas aktien till ett P/E-tal runt 15x, vilket vi ser som attraktivt när vi blickar framåt. Fram till 2020 förväntar vi oss att försäljningen växer med 20%, rörelseresultatet stärks med 40% och att VPA ökar runt 50%. Vi räknar med att stegvisa förbättringar inom dessa områden kommer att driva aktiekursen den närmaste tiden.

Alfa Laval

Rek: Köp
Riktkurs:265,00 SEK
Aktiekurs:201,60 SEK
Potential:31,4%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux

Kraftig orderingång väntas och extrautdelning hägrar

 • Utsläppskrav skapar rejäl potential
 • Explosiv orderingång väntas
 • Möjlig extrautdelning

Investment case

Alfa Laval är en global sencyklisk leverantör av produkter och lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Nye VDn sedan 2016 Tom Erixon har genomfört en omfattande omstöpning av bolaget så att det har blivit mer kundfokuserat med tre nya divisioner Energi, Mat&Vatten samt Marin. Orderingången återhämtade sig i Marin redan 2017 och nu med de högre energipriserna bör vi se det samma i Energi. Alfa Laval har levererat utmärkta rapporter under 2018.

Triggers

Alfa Laval är en stor spelare inom marinutrustning för svavelutsläppsbegränsning, så kallade scrubbrar, som för närvarande ser en explosiv orderingång inför de nya globala utsläppskraven som kommer för fartyg i januari 2020. I Q3 stod scrubbrar för 22 utav de 27 procenten organisk tillväxt och skrubbrarna är nu slutsålda för hela 2019. Oljepriset som också har rört sig uppåt och som är en viktig drivkraft för orderingången inom energi, är också positivt för framtiden.

Värdering

Alfa Laval handlas till 13x EV/EBIT 2019p, vilket är en premie jämfört med övrig nordisk verkstad, men i linje med Europeisk verkstad. Vi tycker en premie för Alfa Laval är väl motiverad med tanke på den starka orderingången för närvarande. Vår DCF indikerar ett värde på SEK265 per aktie, vilket också är vår riktkurs. Alfa Laval börjar också se överkapitaliserat ut och vi tror att de kan dela ut upp till SEK8 per aktie som extrautdelning eller aktieåterköp och ändå lämna kvoten nettoskuld/EBITDA på 1x för 2019p.

Loomis

Rek: Köp
Riktkurs:370,00 SEK
Aktiekurs:291,20 SEK
Potential:27,1%
Analytiker: Aymeric Poulain
Kepler Cheuvreux

På rätt väg

 • Globalt marknadsledande kontanthanteringsbolag
 • Solid tillväxt på plats
 • Väldigt attraktiv värdering

Investment case

Bolagets mål är att ha en stark tillväxttakt på den amerikanska marknaden där många stora banker fortsätter att lägga ut kontanthantering på externa aktörer så som Loomis. Bolaget har även tagit fram produkten Safepoints som är en smart säkerhetstjänst för deponering av kontantkassor, vilken riktar sig mot segmenten närbutiker och snabbmatsrestauranger. Även om tillväxten i Europa ser mer modest ut, uppvisar nu Frankrike och Skandinavien stabilitet igen där ledningen är säker på att Frankrike kommer återhämta sig starkt. Tillväxten i Europa förväntas generellt komma från förvärv.

Triggers

Senaste rapporten bör nu lugna investerare då produktionshöjande åtgärder har gett stabilitet i tidigare svaga Frankrike samt förväntas ge resultat i Skandinavien. Generellt var rapporten för tredje kvartalet starkt där tillväxten och marginalförbättringarna är på rätt väg igen. Aktien handlas med en rejäl värderingsrabatt mot jämförelsebolagen. På rådande kursnivå ser vi även värderingen som synnerligen attraktiv, givet den starka balansräkningen, kassaflödet och de förväntande lönsamhetsförbättringarna.

Värdering

Riktkursen motsvarar 15,5 P/E på 2019p vilket är över det historiska snittet men reflekterar det starka fria kassaflödet de kommande åren. Samtidigt bör framtida affärer fortsätta att höja avkastningen på eget kapital, något våra estimat inte kan räkna in, men vår riktkurs kan.

Sandvik

Rek: Köp
Riktkurs:191,00 SEK
Aktiekurs:135,30 SEK
Potential:41,2%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Fortsätter att gynnas av den starka konjunkturen

 • Gynnsam exponering - Den vertikala integrationen ger fullt utslag medan gruvcykeln är i sin linda
 • Vinsttrenden kommer att fortsätta upp
 • Värderingen har normaliserats – prisar redan in decelererande tillväxt

Investment case

Vi ser fortsatt en stark underliggande marknad för Sandviks kortcykliska verksamhet även om momentum i de ledande makroindikatorerna avtagit. Värderingen börjar reflektera detta mer och mer vilket innebär att potentialen kontra risken blivit attraktiv igen.

Triggers

I senaste rapporten uppvisade Sandvik ett starkt kvartal, där alla divisioner levererade över förväntan på de flesta poster. I takt med att konjunkturen bevisas vara stark och kraften i efterfrågan fortsätter in i kommande kvartal kommer vinsterna vara starka, trots att ledande indikatorer faller tillbaka. Detta kommer sannolikt visa sig i kommande kvartalsrapporter vilket innebär att det kan finnas utrymme för att höja estimaten ytterligare.

Värdering

På 2019p P/E på 13x och EV/EBIT på 9x handlas Sandvik klart under sitt historiska genomsnitt och är relativt marknaden nästan på 10-årslägsta.

SKF

Rek: Köp
Riktkurs:190,00 SEK
Aktiekurs:139,55 SEK
Potential:36,2%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Värdering på historisk lägstanivå

 • Fortsatt implementering av prishöjningar
 • Industricykeln är fortsatt stark medan bilproduktionen viker
 • Attraktiv potential i förhållande till risk

Investment case

Värderingsmässigt befinner sig aktien vid historiska lägstanivåer vilket innebär att vi nu har ett värderingsstöd på nedsidan. Förbättringar i volym och prissättning borde motverka kortsiktiga bekymmer som valutaeffekter och råvarupriser. Avsaknaden av prishöjningar har varit tongivande i debatten de senaste åren varför höjningar borde ha en positiv påverkan på sentiment och resultat samt vara en viktig drivfaktor för aktiekursen.

Triggers

Även om inköpschefsindexen har fortsatt att falla under kvartalet visar rapportsäsongen att industricykeln är fortsatt stark, även om bilproduktionen är svag. Till exempel höjde Timken sin prognos medan Schaeffler höjde industrisidan inför Q3 (de sänkte bilsidan i två steg). Även om Q4 kommer att vara under press från ökade konstnader från tarifferna räknar bolaget med att ha kompenserat fullt i 2019 och att industrisidan växer snabbare än bilsidan vilket kommer att hjälpa marginalerna.

Värdering

På 2019p handlas SKF till 9x P/E och 7x EV/EBIT, vilket kan jämföras med en snittmultipel på 15x P/E och 12x EV/EBIT. Vi har en riktkurs på SEK 190 SEK som baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys.

Konsument

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:280,00 SEK
Aktiekurs:224,80 SEK
Potential:24,6%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux

Långsiktig vinsttillväxt

 • Fokus på marginalförbättring
 • Prishöjning på slutprodukter påbörjad, men hittills har råvarukostnaderna ätit upp dessa
 • Aktien bör finna stöd från stark resultatutveckling

Investment case

Efterfrågan på Essitys produkter är stabil och drivs av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi. En åldrande befolkning driver till exempel efterfrågan på inkontinensskydd. Under de kommande åren förväntar vi oss att ett ökat fokus på kostnadsbesparingar och marginalförbättringar kommer att resultera i en bättre lönsamhet, jämfört med internationella konkurrenter.

Triggers

I samband med senaste kvartalsrapporten, som var svagare än förväntat upprepade VD att ytterligare prishöjningar nu har implementerats på mjukpapper och att det kommer få en ytterligare påverkan i Q4 samt full effekt från början av 2019. Han sa även att Essitys konkurrenter också strävar efter att höja priserna. Vi tror att investerare gradvis kommer att skifta fokus från senaste tidens marginalpress drivet av ökade råmaterialkostnader till att nu reflektera över de höjda prisernas positiva effekt på lönsamheten. Detta tror vi kommer kunna vara en positiv katalysator för aktiekursen.

Värdering

Eftersom Essity har haft en förhållandevis stabil tillväxt i efterfrågan anser vi att det är lämpligt med en kassaflödesvärdering. Långsiktigt ser vi en tillväxt på 2% och en rörelsemarginal på 15% för bolaget. Aktien handlas i linje med sektorn men mot bakgrund av den förväntade resultatförbättringen ser vi stöd för en högre aktiekurs.

MTG

Rek: Köp
Riktkurs:405,00 SEK
Aktiekurs:314,40 SEK
Potential:28,8%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux

Attraktivt värderad tillväxtscenario

 • Nordens ledande underhållningsföretag
 • Störst i världen inom e-sport, en marknad i kraftig tillväxt
 • Sannolikheten för uppköp har ökat

Investment case

MTG är ledande i Norden inom underhållning och fokuserar på en ung och sportintresserad publik. MTGx är global ledare inom det snabbväxande segmentet e-sport och har nyligen gått in på marknaden för onlinespel. Vi anser att båda dessa segment är mycket värdeskapande. Vi förväntar oss en god intäktstillväxt och förbättringar av EBIT-marginalerna framgent, drivet av MTGx. Den nordiska verksamheten har en unik portfölj av sporträttigheter, en imponerande pipeline med originalserieproduktioner och kanalerna distribueras i hela Norden.

Triggers

Styrelsen för MTG har nu inlett en process för att dela upp bolaget i två bolag: MTG och Nordic Entertainment Group. MTG kommer att bestå av verksamheten inom e-sport, onlinespel och digitalt videoinnehåll, medan Nordic Entertainment Group främst kommer att bestå av den nordiska tv-verksamheten, streamingtjänsterna Viaplay och Viafree, MTG studios Splay Networks samt radiostationerna. Denna uppdelning av bolaget kommer förhoppningsvis att bättre synliggöra de värden som finns inom respektive verksamhet. Styrelsen förväntas vid en extra bolagsstämma föreslå utdelning och notering av aktierna i Nordic Entertainment Group under första kvartalet 2019. Sannolikheten för uppköp av kvarvarande verksamhet inom MTG ökar efter utdelningen av Nordic Entertainment Group eftersom vi tror att MTGs stora exponering mot eSport kan attrahera internationella aktörer, samtidigt som Kinnevik inte längre är ägare i MTG. Senaste kvartalsrapporten överträffade förväntningarna inom alla affärsområden.

Värdering

I vår värdering av MTG värderas den nordiska tv-verksamheten till 15% premium jämfört med europeiska traditionella TV-bolag, vilket vi anser väl motiverat givet dess unika drag. Verksamheten inom onlinespel värderas något över sin jämförelsegrupp medan e-sportverksamheten saknar relevanta jämförelseobjekt. Aktien ter sig fortsatt attraktivt värderad.

Kambi Group

Rek: Köp
Riktkurs:273,00 SEK
Aktiekurs:239,00 SEK
Potential:14,2%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux

Tillväxtpotential i USA

 • Marknadsledare inom sportspelstjänster
 • Stora möjligheter i USA
 • Hävstång ger kraftig vinsttillväxt

Investment case

Kambi är en avknoppning från Kindred och är en renodlad leverantör av sportspelstjänster. Från att enbart ha varit Kindreds egenutvecklade sportspelsleverantör har Kambi nu flera välkända speloperatörer som kunder. Sedan noteringen 2014 har Kambi ökat intäkterna med 20% årligen och uppnådde förra året 62,1 MEUR i omsättning.

Triggers

En dom i högsta domstolen i USA har öppnat upp möjligheten för sportspel online. Kambi har redan skrivit avtal med tre kunder och fler förväntas då många operatörer vill lansera sportspel tidigast möjligt. I ett positivt scenario bedömer vi att den amerikanska marknaden kan ge 40MEUR i intäkter 2020p och öka till 100MEUR till 2023p. Med bakgrund av detta samt fortatt tillväxt från befintliga kunder i Europa räknar vi med att Kambi kommer fortsätta växa med >20% per år under flera år framöver. Kambis nuvarande lönsamhet är lägre än den långsiktiga potentialen, men tillkommande kunder och stark försäljningstillväxt bör innebära väsentlig vinsttillväxt kommande år genom den operativa hävstången. Vi bedömer att EBITDA-marginalen stiger från 29% 2018p till 38% 2020p samt att EBIT-marginalen förbättras från 15% till 25%. Vi bedömer att den långsiktiga EBITDA-marginalen kommer att vara mellan 40-45% och EBIT-marginalen 30-35%.

Värdering

Vi värderar Kambi genom en kassaflödesvärdering samt en EV/EBIT-multipel. Kassaflödesvärderingen (WACC 11,2%, EBITDA-marginal 40%, långsiktig evig tillväxt 2%) ger ett rimligt värde på 284 SEK. Genom en multipel på 25x rörelseresultatet 2020p ges ett rimligt värde på 260 SEK. Genomsnittet av värderingarna ger en riktkurs på 273 SEK.

Hälsovård

AstraZeneca

Rek: Köp
Riktkurs:6 100,00 GBX
Aktiekurs:6 204,00 GBX
Potential:-1,7%
Analytiker: Mark Belsey
Kepler Cheuvreux

Stark exekvering vid lansering av nya cancerläkemedel

 • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi
 • Positiv resultattrend inför 2019
 • Klar ledare bland europeiska läkemedelsbolag i EPS-tillväxt 2018-2023p

Investment case

AstraZenecas huvudfokus är onkologiområdet och det är även där vi ser störst tillväxtpotential. Vi ser 2018 som året då AstraZeneca behöver leverera och visa att de kan höja takten för lungcancerläkemedlet Tagrisso, PARP-hämmaren Lynparza mot bröst/äggstockscancer, samt dess blodcancerläkemedel Calquence. Vi ser en betydande försäljningspotential för dessa läkemedel.

Triggers

AstraZeneca har en stor pipeline av nya läkemedelskandidater och flera viktiga studier är i slutfasen, vilket kan utgöra triggers för aktien. Under 2018 väntas resultatet för fas III-studien för Roxadustat (anemi) följt av en ansökan till FDA under inledningen av 2019. Studien MYSTIC kommer att presentera överlevnadsdata för det immuno-onkologiska läkemedlet Imfizi. Under det andra halvåret 2019 kommer slutligt data för överlevnad för Tagrisso, vilket kan ändra första linjens standardbehandling för lungcancer. Avgörande för aktieutvecklingen blir också resultatutvecklingen för 2018 och 2019. Samarbetet med Merck gällande Lynparza går bra och gemensamma säljstyrkor introducerades inför bröstcancerlanseringen. Om konjunkturoron fortsätter kan också ett inflöde av investerare väntas till AstraZeneca som ett defensivt alternativ på aktiemarknaden.

Värdering

AstraZeneca har den högsta förväntade tillväxten i vinst per aktie under 2018-2023p (cirka 15% per år) av de stora bolag inom läkemedelssektorn som analyseras av oss. Det medför ett högt pris och AZN handlas till en P/E-multipel på 20,3x för 2019p, vilket medför ett premium på cirka 44% jämfört med konkurrenternas genomsnitt på 14,1x. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 61GBP som baseras på nuvärdet av vår summan-av-delarna-värdering.

Finans

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:9,30 EUR
Aktiekurs:8,02 EUR
Potential:16,0%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux

Bygger positivt momentum

 • Väldiversifierad och störst
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering och hög direktavkastning

Investment case

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden. Nordea genomför ett övergripande transformationsprogram fram till 2022, vilket har har inneburit förhöjda kostnader och sviktande inträktsmomentum. Vi tror at banken nu är igenom de mest påfrestande faserna av programmet och kan återigen fokusera på affären. Nordeas goda kapitalisering säkerställer en mycket hög direktavkastning på dessa prisnivåer.

Triggers

Nordea gynnas av det starka makroklimatet i Norden och i Europa och genomför nu även omfattande strukturella förändringar. Vi tror detta skapar bra förutsättningar för att Nordea skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar. Genom flytten till Finland och de lägre kapitalkraven förbättras dessutom utsikterna för utdelning och avkastning på eget kapital. Vi estimerar att Nordeas vinst växer med i genomsnitt 4% per år de kommande tre åren. Vi förväntar oss att de underliggande intäkterna växer 1% per år 2018-2020p och att kostnaderna minskar med 3% per år under samma period.

Värdering

Nordea handlas till ett P/E-tal på 9,7x för 2019p. Vi förväntar oss en begränsad påverkan från implementeringen av Basel IV. Vår bedömning är att Nordea kommer leverera i linje med sin utdelningspolicy och ge en utdelningsandel kring 90% för de kommande tre åren, vilket innebär en prognostiserad direktavkastning på 9,3-10,7% för de nästkommande tre åren.

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:458,00 SEK
Aktiekurs:384,50 SEK
Potential:19,1%
Analytiker: Markus Gustafsson
Kepler Cheuvreux

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Ett stabilt val bland investmentbolagen

Investment Case

Investor är Sveriges största investmentbolag. Deras fokus ligger på kvalitetsföretag med starkt kassaflöde och hög avkastning på eget kapital. Investor är en intressant aktör bland investmentbolagen tack vare en gedigen historik av värdeskapande och överavkastning mot börsen. Bolaget har hög direktavkastning och dessutom en målsättning att ständigt öka utdelningen. Då cirka 30% av substansvärdet utgörs av onoterade bolag, erbjuder aktier i Investor en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen.

Triggers

Triggers för uppvärdering av Investoraktien finns dels i den noterade portföljen där vi har rekommendationen Köp med en klar uppsida i flertalet portföljbolag men även i den onoterade portföljen där vi ser potential till både nyförvärv och intressanta tilläggsförvärv. Här kan bolaget utnyttja sin starka finansiella ställning och vi tror att marknaden skulle uppskatta förvärv med tanke på Investors lyckade investeringar inom onoterat historiskt. En ytterligare trigger för uppvärdering av aktien är en potentiell notering av EQT AB som skulle tydliggöra stora dolda värden i Investor då innehavet för tillfället endast är värderat till en bråkdel.

Värdering

Aktien i Investor har de senaste tre åren handlats med en substansrabatt på runt 19%, men handlas för tillfället till en rabatt på 22%. Vi har en positiv syn på underliggande bolag i den noterade portföljen samtidigt som vi förväntar oss att rabatten kan komma att minska. En för tillfället historiskt hög substansrabatt, en positiv syn på framtida substansutveckling och en direktavkastning på 3-4% är tydliga köpsignaler för aktien.

Fastigheter

JM

Rek: Köp
Riktkurs:210,00 SEK
Aktiekurs:170,45 SEK
Potential:23,2%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Kepler Cheuvreux

Rapport som bekräftar stabilisering

 • JM gynnas av sin starka position
 • Överutbudet kommer gradvis att normaliseras
 • Betydande potential om förbättring sker

Investment case

JM har många bra projekt i attraktiva områden. Det stora utbudet av nya lägenheter på marknaden kommer att fortsätta tynga bostadsmarknaden de närmaste nio månaderna, men kommer därefter att avta eftersom nybyggnationen har minskat avsevärt sedan förra sommaren när marknaden började försvagas. Vi är nu i ett läge när vi kan se förbi dessa problem och då förväntar vi oss att JM kommer att gynnas av dess starka position i branschen och dess mycket solida balansräkning.

Triggers

Senaste kvartalet påvisade vidare en stabilisering på marknaden, där JM i princip sålde lika många lägenheter i Stockholm i Q3 som i Q2 (ca 225 st). Då ska man ha med sig att Q2 är ett säsongsmässigt starkare kvartal, så underliggande är detta en förbättring.

Värdering

Vi anser att en viss rabatt (10%) jämfört med aktiens historiska värdering fortfarande är berättigad utifrån det temporära överutbudet på marknaden. Även efter hänsyn tagen till detta ser vi en betydande uppsida för aktien. Direktavkastningen på över 6% ger en kudde på nedsidan samtidigt som tecken på ett minskat överutbud kan få rejält positiva effekter på aktien.

Telekomoperatörer

Telia

Rek: Köp
Riktkurs:47,00 SEK
Aktiekurs:41,33 SEK
Potential:13,7%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux

Omvandlingen intensifieras

 • Fokusering till hemmamarknaderna
 • Nya förutsättningar för stabilitet skapas
 • Hög direktavkastning

Investment case

Telia genomgår en stegvis omvandling till ett renodlat nordiskt-baltiskt telekombolag. Förvärvet av fastnätsbolaget Get & TDC Norway blev nyligen klart och gör Telia till en fullt integrerad operatör i Norge, vilket sänker affärsrisken. Samtidigt har Telia under senare tid varit ganska tydliga med att de inte bara vill vara en innehållsdistributör utan att innehåll i sig är en viktig pusselbit för framtiden. Med detta som bakgrund anser vi att förvärvet av Bonnier Broadcasting (TV4/C More) är strategiskt intressant. Telia står inför en spännande period och när omvandlingen är klar argumenterar vi för att det kommer råda nya förutsättningarna för hur marknaden kommer att värdera Telia.

Triggers

Telia håller på lämna Eurasien och har gradvis minskat engagemanget i intressebolaget Turkcell. Kassaflöden och utdelningskapacitet kommer att öka under de närmaste åren tack vare normalisering av investeringar, kostnadsbesparingar samt förvärven. Telia har tidigare varit framgångsrikt i att kombinera externt innehåll med sina kärnprodukter. Det gäller såväl Spotify som digital-TV distribution, och med förvärvet av Bonnier Broadcasting skapas helt nya och intressanta förutsättningar för denna verksamhet.

Värdering

Med förbättrade kassaflöden förväntar vi oss att utdelningen kommer att kunna växa måttligt. Kombinerat med pågående återköpsprogram ger det omkring 8,5% total årlig direktavkasning under en 3-årsperiod. Vi räknar också med att direktavkastningen efter återköpsprogrammet kan bli närmare 8% baserat på dagens kurs, tack vare synergierna från de två förvärven.

Tele2

Rek: Köp
Riktkurs:130,00 SEK
Aktiekurs:106,30 SEK
Potential:22,3%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux

Stärker närvaron på kärnområdet genom fusionen

 • Näst största operatören i Sverige med verksamhet i ytterligare åtta länder
 • Potential för signifikanta värdelyft
 • Hög direktavkastning i korten

Investment case

I Sverige är Tele2 den näst största operatören för såväl privat- som företagsmarknaden och genom fusionen med Com Hem har bolaget nu ytterligare stärkt närvaron på sitt kärnområde. Med denna förstärkning, som förvärvet av Com Hem innebär, blir Tele2 en fullt integrerad operatör, samtidigt som riskerna för den svenska delen av affärerna minskar. Utöver Sverige är Tele2 också verksamt i ytterligare åtta länder.

Triggers

Com Hem-affären har nu godkänts vilket innebär att värdena, exempelvis 60% högre intäkter, kommer vara med i siffrorna från november. Tele2 har även höjt sitt skuldsättningsmål till 2,5-3x EBITDA från 2-2,5 vilket medför ett betydande behov av kapitalutskiftning till aktieägarna under kommande år. Andra processer som skulle kunna vara möjliga triggers är pågående processer på marknaderna i Kazakstan och Nederländerna.

Värdering

Vi använder huvudsakligen en kassaflödesbaserad summan-av-delarna värdering och denna resulterar i en riktkurs på 130 SEK. På rådande aktiekurs handlas Tele2 vidare till en direktavkastning på cirka 9% för 2018-19. Sammantaget anser vi att dagens värdering är attraktiv samt att det finns ytterligare potential om fler av de pågående processerna skulle bli verklighet.

Viktig information

Detta dokument har sammanställts av analytiker på Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Strategi & Allokering består av en analys-avdelning i Sverige och är ansvarig för Swedbanks investeringsstrategi.

Vad vår analys är baserad på

Swedbank Investeringsstrategi grundas underliggande på fundamental analys gällande makroutveckling och syn på finansiella tillgångar.

Rekommendationsstruktur

Tidsramar och rekommendationsstrukturer varierar mellan olika produktioner som produceras av Strategi & Allokering. Swedbank Investeringsstrategi 3-6 månader, Fokusportföljen 3-6 månader, Sektorfavoriter 12 månader, Bolagsanalys 12 månader.

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Analytikern intygar

Analytikern(a) som är ansvarig(a) för innehållet i detta dokument intygar att det reflekterar deras personliga åsikt/er om de geografiska marknader och finansiella tillgångar som de täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan.

Analyserna är självständiga och baseras endast på publik tillgänglig information.

Utgivare, distribution och mottagare

Detta dokument har sammanställts av Strategi & Allokerings analytiker på Group Savings inom Swedbank AB (publ) (”Swedbank”). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

Distributörerna har inte rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands finansiella tillsynsmyndighet (Finantsinspektsioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I USA distribueras dokumentet av Swedbank Securities U.S. LLC (”Swedbank LLC”), som ikläder sig ansvar för innehållet. Dokumentet får endast distribueras till institutionella investerare. De institutionella investerare i USA som får detta dokument och som önskar utföra en transaktion i något värdepapper som nämns i rapporten, ska endast göra detta via Swedbank LLC. Swedbank LLC är en USA-baserad mäklare/handlare, som är registrerad hos the Securities and Exchange Commission, och är medlem av the Financial Industry Regulatory Authority. Swedbank LLC är en del av Swedbank.

För viktiga upplysningar i USA, hänvisas till:
http://www.swedbanksecuritiesus.com/disclaimer/index.htm

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till “relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller lita på detta dokument. Endast “relevanta personer” får ges tillgång till och delta i de investeringar eller investerings-aktiviteter som nämns i detta dokument.

Med "relevanta personer", avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) i the Financial Promotion Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) - i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper - annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Observera att analysen kan vara subjektiv. Analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu och att analytikern kan ändra åsikt om förutsättningarna förändras. Om analytikern ändrar åsikt eller om en ny analytiker med en annan åsikt blir ansvarig för att täcka ett företag, strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Dokumentet utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Intressekonflikter

På Swedbank har interna riktlinjer implementerats för att säkerställa integriteten och oberoendet av analytikerna.

Riktlinjerna innehåller regler för, men inte begränsat till:

 • Strategi & Allokerings analysprodukter får endast baseras på publik information.
 • Analytikerna tillåts, som huvudregel, inte inneha några positioner (långa eller korta) i strid med de rekommendationer i bolag de bevakar.
 • Ersättningen till personalen inom Strategi & Allokering kan innefatta diskretionära utmärkelser baserade på företagets totala intäkter. Dock får ingen personal ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.

Läsaren bör vara uppmärksam på att vissa finansiella instrument som nämns i detta dokument kan vara utgivna av Swedbank AB eller av Swedbank Group.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
SSAB SE0000171100 3
Boliden SE0011088665 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 7
Alfa Laval SE0000695876 Inga tillkännagivanden
Loomis SE0002683557 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
MTG SE0000412371 Inga tillkännagivanden
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 7
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
JM SE0000806994 Inga tillkännagivanden
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 Inga tillkännagivanden

Förklaring (Tillkännagivanden):

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
 5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Planerade uppdateringar

Swedbank Investeringsstrategi utkommer fyra gånger per år med månatliga uppdateringar. Övriga produkter utkommer med tätare intervall samtidigt som en del Ad hoc-publikationer också förekommer

Mångfaldigande och spridning

Materialet får inte mångfaldigas utan Strategi & Allokerings, Group Savings, medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Mångfaldigad av Swedbank Analys, en del av Group Savings, Stockholm.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.