Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 27 februari 2018
Publicerad och färdigställd tisdagen den 27 februari 2018 kl. 08:00.

Vi förväntar oss att den synkroniserade globala konjunkturstyrkan kommer att fortsätta resultera i vinsttillväxt i bolagen. Vi ser detta som stöttande för aktiemarknaden, och söker därmed också primärt exponering mot aktier och sektorer som mest drar nytta av detta.

Fokusportföljen är därför överviktad mot sektorerna industri och basindustri, vilket är sektorer i Sverige som vi framförallt ser gynnas av rådande konjunkturläge. Inom dessa sektorer ser vi nämligen potential för stark vinsttillväxt, vilket också är drivkraften för fortsatta uppgångar på börsen. Vår huvudsakliga undervikt består i att vi inte har någon exponering mot informationsteknologi.

I denna uppdatering av Fokusportföljen sker inga förändringar.

Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling 2018
Utveckling 2018
Utv. 2018
Aktier som inkluderas
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 10,0%
6,0%
6,0%
  SSAB 6,0%
2017-12-12
171212
49,33
49,33
9,87%
  Stora Enso 4,0%
2017-12-12
171212
145,50
145,50
12,36%
Industri 38,0%
32,6%
32,6%
  ABB 8,0%
2017-12-12
171212
203,20
203,20
-7,76%
  Assa Abloy 4,0%
2017-12-12
171212
184,50
184,50
8,27%
  Atlas Copco 10,0%
2017-12-12
171212
355,60
355,60
0,40%
  Skanska 8,0%
2017-12-12
171212
165,95
165,95
-2,38%
  SKF 8,0%
2017-12-12
171212
176,35
176,35
-3,21%
Konsument 16,0%
17,1%
17,1%
  Essity 8,0%
2017-12-12
171212
230,20
230,20
-1,20%
  H&M 8,0%
2017-12-12
171212
139,02
139,02
-17,89%
Hälsovård 4,0%
4,3%
4,3%
  Elekta 4,0%
2017-12-12
171212
75,66
75,66
11,68%
Finans 24,0%
26,1%
26,1%
  Kinnevik 6,0%
2017-12-12
171212
302,10
302,10
8,94%
  Nordea 8,0%
2017-12-12
171212
94,86
94,86
-4,47%
  SEB 10,0%
2017-12-12
171212
97,76
97,76
1,52%
Fastigheter 4,0%
3,8%
3,8%
  Fabege 4,0%
2017-12-12
171212
179,90
179,90
3,04%
Informationsteknologi 0,0%
6,3%
6,3%
  --
Telekomoperatörer 4,0%
3,9%
3,9%
  Telia 4,0%
2017-12-12
171212
39,33
39,33
7,61%
Aktier som exkluderas
Ingen förändring

-

Utveckling 2018
Fokusportföljen 0,08%
OMX Benchmark 1,50%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

SSAB

Rek: Köp
Riktkurs:53,00 SEK
Aktiekurs:49,33 SEK
Potential:7,4%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux

Ljusa utsikter för Europa

 • Bättre utsikter för specialstål, Europa och USA
 • Drivet av robust efterfrågan och prishöjningar
 • Handlas i botten av historiska intervallet

Investment case

SSAB är en ledande producent av stålkvaliteten Advanced High-Strength Steels(Avancerade höghållfasta stål) och kylda stål. Verksamheten är placerad i Europa och USA. Bolaget har fem masugnar i Sverige och Finland och två elektriska ugnar i USA. Vi ser att återhämtningen från låga nivåer i de viktigaste slutkundsegmenten (gruvor, byggutrustning och tunga transporter) fortsätter och har potential att skapa långsiktig vinstförbättring.

Triggers

Återhämtningen på stålmarknaden i Europa är helt avgörande för SSAB då cirka 80 procent av bolagets försäljning går till regionen. Vi ser att början av 2018 kommer att stödjas av både säsongseffekter och återhämtning i de viktigaste slutkundsegmenten (gruvor, byggutrustning och tunga transporter). Samtidigt ser vi ett generellt stöd till stålmarknaderna i Europa och USA. Vi ser ytterligare förbättringar under 2018 från produktmixen både i SSAB Specialstål och i SSAB Europa, mot bakgrund av återhämtningen i de slutkundsegment vi nämner ovan. Även stålmarknaden i USA ser ut att förbättras efter ett utmanade 2017.

Värdering

De kommunicerade målen för 2020 framskrider enligt plan och ligger i vissa fall före plan. Målen inkluderar att lyfta specialståls leveranser till 1,35Mt (från 1,0Mt 2016), leveranserna till premiumfordon ska lyftas till 750kt (från 442kt) och antalet medlemmar i wear-part ska höjas till över 500 (från 265). SSAB handlas till ett 12m framåtblickande EV/EBITDA på omkring 6.5x, vilket kan jämföras med snittet de sista tre åren om 7.5x . Fortsätter SSAB att leverera på målen ser vi fortsatt stöd till en gradvis omvärderingspotential.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:14,50 EUR
Aktiekurs:14,49 EUR
Potential:0,1%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux

Skördetiden inleds

 • Gjorda investeringar börjar ge utdelning
 • Stark marknad för pappersmassa
 • Vi räknar med en positiv vinstutveckling framöver

Investment case

Stora Enso är i en förändringsfas, där man med hjälp av sitt operativa kassaflöde från den mogna delen av verksamheten, investerar i verksamhet med tillväxt (livsmedelsförpackning) och produktion i låglöneländer (produktion av pappersmassa). Stora Enso har uppvisat ett starkt kassaflöde från sin verksamhet de senaste fyra åren, trots ett turbulent ekonomiskt läge. Strategiskiftet kommer att fortsätta ytterligare en tid men det vi ser framför oss är framförallt att det nu är skördetid av strategiskiftet som pågått de senaste 3-4 åren.

Triggers

Stora Ensos produktportfölj är i en förändringsfas, vilket innebär att de gradvis frångår att vara en europeisk pappersproducent. De har etablerat kostnadseffektiva pappersmassabruk i Latinamerika och är i på gång att lansera motsvarande för kartong i Kina. Vi förväntar oss att detta kommer att öka lönsamheten. Resultatet för det fjärde kvartalet kom in något bättre än väntat, drivet av högre volymer, högre försäljningspriser och en bättre produktmix. Investerare erhåller också en hög aktieutdelning.

Värdering

Vi förväntar oss att bolagets strategiskifte resulterar i en ökning av avkastningen på eget kapital från de senaste årens 6 procent till 13 procent under de kommande tre till fyra åren. Detta borde möjliggöra en pris/bok-värdering på 1,75x (att jämföra med dagens 1,6x för 2018). På sikt indikerar vår värdering en aktiekurs på 18 EUR.

Industri

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:28,00 CHF
Aktiekurs:23,35 CHF
Potential:19,9%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux

Flerårig tillväxtperiod väntar

 • Exponerad mot strukturell tillväxt
 • På väg uppåt, iklädd en ny kostnadskostym
 • Flera år av vinsttillväxt väntar

Invesment case

ABB är organiserat i fyra divisioner: Electrification Products har ett produktutbud som sträcker sig längs med hela elvärdekedjan från understationen till förbrukningspunkten; Robotics & Motion tillverkar robotar, drivsystem och elektriska motorer; Industrial Automation erbjuder instrument- och analysprodukter samt optimering av industriella processer; medan Power Grids är ledande inom kraft- och automationsprodukter, system, service- och programvarulösningar för kraftgenerering. Allt som allt innebär detta att ABB är exponerad mot marknader som vi förväntar oss uppvisa strukturell tillväxt i många år framöver

Triggers

Vår positiva inställning grundar sig i tre faktorer: först och främst ser vi att ABB står inför en ökad efterfrågan de närmaste åren inom sina sencykliska segment, vilka står för ca 40 procent av koncernens intäkter. Detta kompletterar den strukturella tillväxten inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. För det andra räknar vi med att se positiva effekter av de senaste två årens omfattande omstruktureringar. För det tredje ger ABB:s robusta kassaflöde möjlighet till en aktieägarvänlig kapitalallokering, i form av utdelning och återköp av aktier.

Värdering

På våra 2018 estimat handlas aktien till P/E kring 17x. Historiskt sett är denna värdering på höga nivåer men blickar vi framåt så ser det attraktivt ut. Vi förväntar oss 20 procent högre försäljning, 40 procent högre rörelseresultat och en ökning av VPA på runt 50 procent fram till 2020. Vi räknar med att detta kommer att driva aktiepriset den närmaste tiden.

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:205,00 SEK
Aktiekurs:184,5 SEK
Potential:11,1%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Långsiktiga tillväxttrender driver intjäningen

 • Tidigare problem på väg att lösas
 • Den strukturella tillväxten kommer att fortsätta
 • Handlas i botten av historiskt värderingsintervall

Investment case

De senaste månaderna har orderingången i Kina varit positiv. Detta indikerar att bolagets tidigare problem i landet nu går mot sitt slut. Den grundläggande strukturella tillväxten av elektroniska lås samt fortsatt konsolidering av låsmarknaden är intakt och när väl tidigare problem nu ser ut att lösas är aktien positionerad för att kunna utvecklas bra på börsen enligt oss.

Triggers

Kina var något bättre i Q4-rapporten. Även om Kina bara står för 7% av försäljningen så har den negativa tillväxten minskat den organiska tillväxten med en procentenhet och därför är det viktigt med tecken på en vändning här. De samarbeten som nu finns med Amazon, Google och Walmart inom smarta lås för bostäder indikerar att denna marknad är på väg att lyfta och vi bedömer att vi kommer att få se intäkter på åtminstone 8 miljarder SEK de kommande 3-5 åren.

Värdering

På 2018p handlas Assa Abloy på 20x P/E och 15x EV/EBIT, vilket är en premie mot verkstadssektorn som helhet men då i lägre delen av femårsintervallet av P/E relativt europeiska marknaden. Vi har en riktkurs på SEK 205 och den baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys (25x P/E och 18x EV/EBIT).

Atlas Copco

Rek: Behåll
Riktkurs:372,00 SEK
Aktiekurs:355,6 SEK
Potential:4,6%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Gynnsam exponering

 • Industriefterfrågan fortsätter att vara stark,
 • … och aktivitetsnivån hos gruvkunder är hög
 • Värderingen ansträngd men det är motiverat

Investment case

Industriefterfrågan fortsätter att driva den organiska tillväxten för kompressorer samtidigt som den höga nivån för order för vakumpumpar håller i sig. Utbytescykeln för gruvutrustning fortsätter vara god och vi räknar med att investeringscykeln för gruvutrustning kommer att accelerera i 2019-2020. Ur den synvinkeln är timiningen för uppdelningen av bolaget idealt.

Triggers

Den starka industrikonjunkturen verkar hålla i sig och vår positiva syn på Atlas Copco grundar sig helt på detta. Utskiftningen av Epiroc samt den nyligen annonserade extrautdelningen ger även extra stöd till aktien. Bolagsstämman i april kommer sedan att formellt fatta beslut om uppdelningen av bolaget och Epiroc kommer sedan börja handlas som enskild aktie i juni eller juli.

Värdering

På 2019e handlas Atlas Copco på 19x P/E och 14x EV/EBIT, vilket är en premie till andra verkstadsbolag samt i den högre delen av tioårsintervallet av P/E relativt europeiska marknaden. Vi anser dock att detta är motiverat med tanke på den starka balansräkningen och den gynnsamma exponeringen mot den starka konjunkturen.

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:198,00 SEK
Aktiekurs:165,95 SEK
Potential:19,3%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux

Oförtjänt nedgång skapar läge

 • Låga förväntningar på den amerikanska verksamheten
 • Skanska har relativt låg exponering mot svensk bostadsmarknad
 • Historiskt låg värdering

Investment case

Skanska har varit under press, tillsammans med övrig svensk byggsektor, och aktien har tappat omkring 15 procent sedan toppnoteringen 2017. Skanska har dock en relativt låg direktexponering mot den svenska bostadsmarknaden som utgör cirka 10-15 procent av bolagets rörelseresultat. Dessutom ser vi att förväntningarna på den amerikanska verksamheten är alltför lågt ställda.

Triggers

I takt med att bolaget fortsätter att visa bra resultat från byggverksamheten och från fastighetsutvecklingen bör aktien ha potential att värderas upp. Med en ny VD från januari som nyligen varit på plats i USA bör också finnas bra potential för lönsamhetsförbättring i den amerikanska byggverksamheten som varit svag de senaste åren.

Värdering

Aktien handlas till ett P/E på 14x, att jämföra med det historiska genomsnittet på 15x. Förbättringspotential för lönsamheten inom den amerikanska byggverksamheten i kombination med fortsatt starka vinster inom fastighetsutveckling är grunden till att vi anser att aktien är attraktiv.

SKF

Rek: Behåll
Riktkurs:197,00 SEK
Aktiekurs:176,35 SEK
Potential:11,7%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux

Prishöjningar borgar för intakt momentum

 • Prishöjningar fortsätter att implementeras..
 • ..varför vi ser marginalexpansion som trolig under 2018
 • Fortsatt gynnsam makrobild viktig kursdrivare

Investment case

Vi ser en fortsatt marginalexpansion som trolig, då förbättringar i volym och prissättning mer än motverkar valutaeffekter och råvarupriser. Vi ser 12 procents marginal i 2018-2020 och estimerar 10 procents EPS CAGR för 2017-2020.

Triggers

Givet att avsaknaden av prishöjningar varit den mest tongivande debatten de senaste åren är sannolikt positiv påverkan från priser den viktigaste triggern. Makrobilden fortsätter att vara gynnsam med uppvisad styrka i såväl USA och i Europa. Ungefär 40 procent av den industriella försäljningen går genom distributörer och fortsatt styrka för till exempel Fastenal, den amerikanska industriella distributören, är därför tillsammans med fortsatt goda makroindikatorer viktiga kursdrivare. En riskfaktor till scenariot skulle vara om vi börjar se ekonomiska indikatorer rulla över.

Värdering

På 2018p handlas SKF på 13x P/E och 100x EV/EBIT. Vi har en riktkurs på SEK 197 SEK och den baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys.

Konsument

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:280,00 SEK
Aktiekurs:230,2 SEK
Potential:21,6%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux

Långsiktig vinsttillväxt

 • Fokus på marginalförbättring
 • Prishöjningar på slutprodukten
 • Essity är fortfarande en smula oupptäckt

Investment case

Under de kommande åren förväntar vi oss att kostnadsbesparingar och ökat fokus på marginalutveckling ska resultera i en bättre intjäning, jämfört med internationella konkurrenter. Vi ser att detta sannolikt kommer driva aktiekursen norrut. Enligt ledningen kommer huvudsakligt fokus vara på att förbättra marginalerna.

Triggers

Bolaget har signalerat att processen med att höja priserna på slutprodukterna har påbörjats och att detta bör bli fullt synligt framåt sommaren. Små effekter kan bli synliga redan innan dess. Trots marginalpress från högre råmaterialkostnader, såsom pappersmassa och återvinningspapper, lyckades Essity i fjärde kvartalet förbättra rörelsemarginalen med 70 punkter jämfört med samma period förra året. Historiskt sett har Essity liksom dess konkurrenter kunnat få igenom prisökningar på slutprodukten med en eftersläpning på 6-9 månader, och på så vis upprätthållit marginalerna.

Värdering

Eftersom Essity har haft en förhållandevis stabil tillväxt i efterfrågan så anser vi att det är lämpligt med en kassaflödesvärdering. Efterfrågan på produkterna drivs av faktorer som intäktsökningar i utvecklingsländer och demografi. En åldrande befolkning driver efterfrågan för inkontinensskydd på ett positivt sätt, för att nämna ett exempel. Långsiktigt ser vi en tillväxt på 2 procent och en rörelsemarginal på 16,5 procent.

Hennes & Mauritz

Rek: Köp
Riktkurs:175,00 SEK
Aktiekurs:139,02 SEK
Potential:25,9%
Analytiker: Fredrik Ivarsson
Kepler Cheuvreux

Fortfarande bra vinsttillväxt framöver

 • Låga förväntningar
 • Ökad transparens
 • Vinsttillväxt och rabattvärdering

Investment case

I takt med att H&M:s tillväxttakt avtagit och marginalerna minskat markant, har marknaden börjat ifrågasätta hållbarheten i företagets affärsmodell och förmågan att anpassa sig till den snabbt föränderliga branschen. Följaktligen har estimat och multiplar fallit med 20 respektive 40 procent. Under tiden har bolaget gjort betydande framsteg inom kritiska områden, såsom avancerad dataanalys, e-handel och lagerhantering. Vi förväntar oss att H&M:s försäljningstillväxt gradvis kommer att förbättras även om osäkerheten i närtid är stor

Trigger

Med rådande aktiekurs får förväntningarna från marknaden anses vara relativt lågt ställda. Utöver bolagsspecifik data och förbättrad transperens håller vi ögonen på vecko- och månadsstatistik över detalj- och klädhandeln.

Värdering

H&M:s aktie har historiskt sett handlats till en betydande premie jämfört med sektorn. På grund av den svaga försäljningen, sämre marginaler och marknadens förlorade förtroende för företagets affärsmodell har premien vänt till en viss rabatt. Trots en försiktigare hållning till aktien ser vi att en försäljningstillväxt på cirka 5% och viss marginalförbättring ger en VPA-tillväxt på 9% för 2017-20p. Vi har reviderat utdelningsestimaten, men vi bedömer att risken är begränsad för utdelningssänkning för 2018-19p. Vi estimerar 9 SEK och 9,25 SEK för respektive 2018 och 2019, vilket betyder en direktavkastning på cirka 6,5%.

Hälsovård

Elekta

Rek: Köp
Riktkurs:94,00 SEK
Aktiekurs:75,66 SEK
Potential:24,2%
Analytiker: Oliver Reinberg, CFA
Kepler Cheuvreux

Nya förutsättningar på plats

 • Strukturell tillväxt på oligopolliknande marknad
 • Tidigare problem lösta, ny produktcykel i nära antågande
 • På väg tillbaka mot högre tillväxttal igen

Investment case

Elekta är världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling. Marknaden är i det närmaste ett oligopol, där Elekta och konkurrenten Varian står för 90 procent av den globala marknaden. Elekta drivs av strukturell tillväxt då antalet cancerfall i världen växer och strålbehandling är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna. Per definition är tillväxtmarknaderna en mycket viktig marknad för denna typ av bolag.

Triggers

Vi ser en rad olika anledningar till att Elekta sannolikt kommer att leverera bra tillväxt och lönsamhet framöver. Elekta agerar för det första på en oligopolliknande marknad med strukturell tillväxt. För det andra så har bolaget städat upp många tidigare problemområden och en ny ledning är på plats. Dessutom har kassaflödet förbättrats. Slutligen står Elekta inför en ny produktcykel i samband med att Unity lanseras. Detta skapar möjligheter för Elekta att komma tillbaka till högre tillväxttal igen.

Värdering

Vi har en riktkurs på 94 SEK. Vi ser dock triggers som skulle kunna driva kursen ännu högre. Dessa inkluderar förvärvsmöjligheter och potential för överraskande stark försäljning av Unity. Slutligen skall inte ett bud på bolaget helt uteslutas.

Finans

Kinnevik

Rek: Köp
Riktkurs:285,00 SEK
Aktiekurs:302,1 SEK
Potential:-5,6%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux

Underskattad potential i onoterad portfölj

 • E-handelsbolaget Zalando utgör 35 procent av marknadsvärdet
 • Fortsatt förbättring i Global Fashion Group
 • Uppvärderingspotential i onoterat ger stöd till lägre rabatt

Investment case

Vi tror att marknaden underskattar potentialen i Kinneviks onoterade bolag, vilka utgör 15 procent av Kinneviks marknadsvärde. Därutöver har Kinneviks största innehav, e-handelsbolaget Zalando, som utgör 35 procent av marknadsvärdet, utvecklats väl de senaste kvartalen.

Triggers

Global Fashion Group som är Kinneviks största onoterade innehav (cirka 5% av NAV) har på sistone uppvisat bra tillväxt och förbättrat resultat men trots detta värderas innehavet fortsatt med en stor rabatt mot konkurrenter. Vi bedömer att innehavet sannolikt kommer att uppvärderas under 2018 där vi i vårt basscenario ser en uppvärderingspotential på 6 kronor per Kinnevikaktie och över 14 kronor per aktie i ett positivt scenario.

Värdering

Kinnevik handlas med en substansrabatt på 11 procent, vilket är i linje med senaste fem årens genomsnitt på 12 procent. Vi anser att det finns stöd för en lägre rabatt allteftersom potentialen bland de onoterade bolagen i portföljen synliggörs och som värderås lågt i dagsläget.

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:113,48 SEK
Aktiekurs:94,86 SEK
Potential:19,6%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux

Diversifierad vinsttillväxt

 • Väldiversifierad och störst
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering och hög direktavkastning

Investment case

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden. Nordea genomför ett övergripande omstruktureringsprogram fram till 2022. Personalstyrkan ska minskas med 4 000 personer (12,5 % av personalstyrkan). Nordea förväntar sig minskande kostnader från EUR 4.9bn i 2018 till EUR 4.8bn i 2021 och man antar att intäkterna växer i nivå med BNP.

Triggers

Nordea gynnas redan av det starka makroklimatet i Norden och i Europa och samtidigt genomför de nu omfattande strukturella förändringar. Vi tror detta skapar bra förutsättningar för att Nordea skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar. Genom flytten till Finland och de lägre kapitalkraven förbättras dessutom utsikterna för utdelning och avkastning på eget kapital. Vi estimerar att Nordeas underliggande vinst växer 9 % de kommande tre åren. Vi förväntar oss att de totala inkomsterna växer knappt 4 % 2018-20p samtidigt som kostnaderna minskar med knappt 2 % för samma period.

Värdering

Vi estimerar att avkastningen på eget kapital stiger från 10,1 % i 2018 till 11,6 % i 2020 och att direktavkastningen uppgår till 6,8-8,2 % för 2017-20p. Nordea handlas till ett P/E-tal på 11,0x för 2019p. Givet vår analys av Basel IV förväntar vi oss en begränsad påverkan från implementeringen av ramverket. Vi bedömer att Nordea kommer kunna leverera i linje med sin utdelningspolicy och vi förväntar oss en utbetalningsgrad på cirka 80-90 % för de kommande tre åren.

SEB AB

Rek: Minska
Riktkurs:95,00 SEK
Aktiekurs:97,76 SEK
Potential:-2,8%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux

Makro ger potential

 • Stark makro kan ge ökad företagsaktivitet
 • God tillgångskvalitet, vilket minskar risken för kreditförluster
 • Hög direktavkastning

Investment Case

SEB gynnas av de starka makroutsikterna i Europa, vilket i sin tur bör kunna leda till högre finansiell efterfrågan från nordiska exportorienterade företag. SEB har också uppvisat en god kontroll av rörelsekostnaderna, en mycket hög tillgångskvalitet och förbättrad kapitalisering.

Triggers

SEB är den bäst positionerade banken att dra nytta av högre efterfrågan på företagslån från stora bolag. Nordens starka makro tillsammans med förbättrade EU-utsikter kommer sannolikt resultera i investeringar och finansieringsaktiviteter. SEB är mindre exponerat mot sjunkande efterfrågan på bostadslån. Banken har en god kostnadskontroll, vilket bör kunna leda till operationell hävstång och volymuppgång. Tillgångskvaliteten har varit, och bör kunna fortsätta att vara, mycket god, vilket minskar risken för eventuella kreditförluster.

Värdering

Vi estimerar en avkastning på eget kapital på 11-12 % för de kommande tre åren. Samtidigt ser vi en direktavkastning på 5,8-6,5 % för samma period. På 2019 års vinst värderas SEB till ett P/E tal på 12,7 gånger.

Fastigheter

Fabege

Rek: Köp
Riktkurs:210,00 SEK
Aktiekurs:179,9 SEK
Potential:16,7%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Kepler Cheuvreux

Det bästa valet

 • Den bästa fastighets- och projektportföljen
 • Omvärdering av fastighetsvärdena under 2018
 • Dolda värden kommer synliggöra omotiverad rabatt

Investment case

Kontorsfastigheter står för närmare 80 procent av Fabeges fastighetsvärden. Från ett geografiskt perspektiv är bolaget väldigt fokuserat, då hela fastighetsportföljen är koncentrerad till Stockholm. Drivet av låga vakansgrader och en stark ekonomi är hyror för kontorsyta i Stockholm bland de högsta i Europa. Med den höga exponeringen mot kontor och en fullskalig exponering mot Stockholm är Fabege, i våra ögon, den bästa aktien att kapitalisera på tillväxten inom kontorsmarknaden. Bolagets projektportfölj är även den bäst i klassen, där vår konservativa värdering indikerar dolda värden om cirka 5 miljarder SEK.

Triggers

Fabege utvecklar större områdesprojekt snarare än enskilda fastigheter. Denna strategi tenderar även till att öka fastighetsvärdena för närliggande fastigheter. Hittills har Fabege varit mycket framgångsrik med att utveckla Arenastaden strax utanför Stockholm. Efter ett nyligen tecknat avtal med Bilia har Fabege nu möjlighet att utveckla nästa större område, Haga Norra. Vi bedömer att stora värden sannolikt kommer att synliggöras under 2018 då mellan 6 och 8 projekt kommer att färdigställas. Då fastighetsvärdena för dessa projekt i det initiala skedet är försiktigt värderade bedömer vi att det finns goda förutsättningar för uppjusteringar mot mer marknadsanpassade nivåer.

Värdering

Det tioåriga snittet för aktiekursen dividerat med Fabeges långsiktiga substansvärde ligger i intervallet 80-85 procent. Inkluderar vi det vi estimerar som dolda värden handlas aktien till 68 procent av sitt långsiktiga substansvärde på 2018p. Vi ser med andra ord rådande värdering som tydligt stödjande för aktiekursen.

Telekomoperatörer

Telia

Rek: Köp
Riktkurs:45,00 SEK
Aktiekurs:39,33 SEK
Potential:14,4%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux

Stärkta kassaflöden

 • Fokusering till hemmamarknaderna
 • Nya förutsättningar för stabilitet skapas
 • Hög och stigande direktavkastning

Investment case

Telia genomgår en gradvis omvandling till att bli ett renodlat nordiskt-baltiskt telekombolag. Med en stark position inom fast och mobil telefoni i Sverige, Finland och Baltikum är Telia den största nordisk-baltiska telekomoperatören. Även i Norge är bolaget en stor spelare inom mobiltelefoni. När detta är klart argumenterar vi att det kommer råda nya förutsättningarna för hur marknaden kommer värdera Telia.

Triggers

Telia håller på lämna Eurasien och minskar gradvis engagemanget i intressebolaget Turkcell. Kassaflöden och utdelningskapacitet kommer att öka under de närmaste åren tack vare normalisering av investeringar samt kostnadsbesparingar. Vi ser det som ett styrkebesked att bolaget i sin senaste rapport indikerade att de ser fortsatt tillväxt i kassaflödena även efter 2018.

Värdering

Vi förväntar oss att utdelningen växer med cirka 4 % per år, vilket medför attraktiva 6-7 % direktavkastning under 2018-20e. Därutöver så öppnar den starka balansräkningen upp för en möjlig extrautdelning. Vi har en kassaflödesbaserad målkurs på 45 SEK.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
SSAB SE0000171100 3
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 7
Assa Abloy SE0007100581 3
Atlas Copco SE0006886750 1
Skanska SE0000113250 7
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
Hennes & Mauritz SE0000106270 Inga tillkännagivanden
Elekta SE0000163628 Inga tillkännagivanden
Kinnevik SE0008373906 3
Nordea Bank SE0000427361 7
SEB AB SE0000148884 7
Fabege SE0000950636 3
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
 5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.