logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 14 maj 2019
Publicerad och färdigställd tisdagen den 14 maj 2019 kl. 07:58.

Vi ser fortsatt potential för aktier men ökad turbulens på marknaderna gör att vi rekommenderar en någorlunda balanserad portfölj. Vi kvarstår dock överviktade de mest konjunkturkänsliga sektorerna och kompletterar med ett antal mer defensiva innehav med bra momentum. Handelskonflikten har eskalerat senaste tiden men vårt huvudscenario är att det kommer någon form av avtal som gör att marknaden kan lyfta bort mer risk relaterat till detta. Fed har gjort en tydlig kommunikationsförändring gällande kommande räntehöjningar vilket innebär att det inte blir fler räntehöjningar om ekonomin inte är stark nog. Sverige har varit en av de bästa marknaderna i år och vi förblir överviktade. I denna uppdatering görs inga förändringar.

Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling
Utveckling
Utv.
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 14,0%
6,5%
6,5%
  SSAB* 6,0%
2017-12-12
171212
31,52
31,52
-20,38%
  Boliden* 4,0%
2018-10-09
181009
229,20
229,20
-5,37%
  Stora Enso* 4,0%
2019-02-19
190219
111,20
111,20
-8,57%
Industri 30,0%
33,,5%
33,,5%
  Volvo* 8,0%
2019-01-08
190108
136,55
136,55
22,93%
  Trelleborg* 8,0%
2019-02-19
190219
137,75
137,75
-8,30%
  Loomis 6,0%
2018-08-14
180814
314,40
314,40
11,86%
  Sandvik* 8,0%
2018-05-08
180508
158,60
158,60
4,67%
Konsument 10,0%
16,3%
16,3%
  Essity* 6,0%
2017-12-12
171212
279,30
279,30
17,69%
  Husqvarna* 4,0%
2019-04-02
190402
83,86
83,86
8,91%
Hälsovård 4,0%
5,5%
5,5%
  AstraZeneca* 4,0%
2018-11-06
181106
718,80
718,80
5,97%
Finans 22,0%
21,8%
21,8%
  Investor* 12,0%
2018-03-13
180313
421,70
421,70
11,87%
  Nordea* 10,0%
2017-12-12
171212
72,15
72,15
-19,29%
Fastigheter 4,0%
4,9%
4,9%
  JM* 4,0%
2018-08-14
180814
179,40
179,40
12,38%
Informationsteknologi 8,0%
9,8%
9,8%
  Hexagon* 8,0%
2019-02-05
190205
470,80
470,80
11,39%
Telekomoperatörer 8,0%
4,4%
4,4%
  Telia* 4,0%
2017-12-12
171212
39,91
39,91
16,97%
  Tele2* 4,0%
2018-05-08
180508
124,75
124,75
15,15%

* Justerat för utdelning, ** Justerat för split 2:1

Utveckling 2019
Fokusportföljen 14,48%
OMX Benchmark 15,21%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

SSAB

Rek: Köp
Riktkurs:45,00 SEK
Aktiekurs:31,52 SEK
Potential:42,8%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26
Bolagsspecifik viktig information

Den positiva resultattrenden bör fortsätta

 • Solida utsikter för Americas och Specialstål
 • Störst omvärderingspotential i SSAB Specialstål
 • Handlas under det historiska värderingsintervallet

Investment case

SSAB är en ledande producent av Advanced High Strength Steel (avancerade höghållfasta stål) och kylda stål. Vi ser att återhämtningen i de viktigaste slutkundsegmenten (gruvor, byggutrustning och tunga transporter) fortsätter och har potential att skapa långsiktig vinstförbättring.

Triggers

Vi ser ytterligare förbättringar från produktmixen i SSAB Specialstål och att de höga priser i SSAB Americas kompenserar för ett potentiellt svagare SSAB Europa. Q1-rapporten bekräftar bilden av stark efterfrågan i Americas och för Specialstål och att de goda kassaflödena fortsätter stärka den redan starka balansräkningen. Vi ser störst långsiktig förbättringspotential i SSAB Specialstål efter ett par produktionsmässigt utmanande år. Q1-rapporten visade att affärsområdet är tillbaka till mer normala marginaler.

Värdering

Utvecklingen mot bolagets mål för 2020 går enligt plan eller i vissa fall före plan. Målen inkluderar att leveranserna av specialstål ska öka till 1,35 megaton (från 1,0 megaton 2016), leveranserna till premiumfordon ska öka till 750 kiloton (från 442 kiloton) och antalet företag i nätverket Hardox Wearparts (eftermarknadsförsäljning höghållfasta stål) ska öka till över 500 (från 265). SSAB handlas till ett 12-månaders framåtblickande EV/EBITDA på omkring 4,5x, vilket kan jämföras med snittet de senaste tre åren på cirka 6-8x och handelsintervallet om 6-8x EV/EBITDA. Om SSAB fortsätter att leverera i linje med målen ser vi fortsatt stöd för en gradvis omvärdering.

Boliden

Rek: Köp
Riktkurs:310,00 SEK
Aktiekurs:229,20 SEK
Potential:35,3%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-06
Bolagsspecifik viktig information

Starka kassaflöden och trender

 • Kapitaliserar på starka trender
 • God kopparproduktion i Aitik
 • Potential för extrautdelningar

Investment case

De senaste åren har Boliden bevisat styrkan i sin integrerade modell med gruvor och smältverk. Flera år av investeringar har förbättrat bolagets konkurrenskraft och Boliden är nu i mycket gott skick. Marknaden för basmetaller är underliggande stark och vi ser potential från nuvarande nivåer. Boliden har på ett föredömligt sätt lyckats kapitalisera på detta genom god produktion med höga malmhalter vid gruvorna och stark produktion vid smältverken.

Triggers

Aitiks nya krosstation har utvecklats enligt plan, där den mest kritiska fasen nu är över. Detta kommer att öka volymerna, sänka kostnaderna per ton bruten malm och höja driftssäkerheten vid gruvan. Den starka balansräkningen ökar dessutom sannolikheten för högre direktavkastning och extrautdelningar. Vi ser en långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av minskande malmnivåer, en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, och ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion.

Värdering

Aktien handlas till cirka 5x EV/EBITDA för 2019-2020p, jämfört med de senaste 10 årens snitt på 5,4x och konkurrenternas nuvarande 5,3x. Vår riktkurs på 310 SEK är baserad på en summan-av-delarna och 5,6x EV/EBITDA för 2019-2020. Man kan argumentara för att Boliden förtjänar en premie till följd av den diversifierade metallexponeringen och den låga politiska risken.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:15,00 EUR
Aktiekurs:10,27 EUR
Potential:46,1%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26
Bolagsspecifik viktig information

Potential i skogen

 • Pågående strategiskifte
 • Gynnas av globala trender som hållbarhet och ökat miljöfokus
 • Förädling av skogsråvaran ger intäktspotential

Investment case

Stora Enso är i en förändringsfas, där man med hjälp av sitt operativa kassaflöde från den mogna delen av verksamheten, investerar i verksamhet med tillväxt (livsmedelsförpackning) och produktion i låglöneländer (produktion av pappersmassa). Bolaget gör även en stor satsning på nya produkter som kan lyfta den långsiktiga lönsamheten. Rent principiellt kan allt som i dag är baserat på olja istället kunna tillverkas av förnybar skogsråvara. De nya produkterna kan generera intäkter som höjer den långsiktiga lönsamheten. Strategiskiftet kommer att fortsätta ytterligare en tid men det vi ser framför oss är att skördetiden närmar sig för det strategiskifte som pågått de senaste 3-4 åren.

Triggers

Stora Ensos produktportfölj är i en förändringsfas, vilket innebär att de gradvis frångår att vara en europeisk pappersproducent. De har etablerat kostnadseffektiva pappersmassabruk i Latinamerika och är på gång att lansera motsvarande för kartong i Kina. Vi förväntar oss att detta kommer att öka lönsamheten. Därtill kommer arbetet med att förädla skogsråvaran. När de nya produkterna introduceras kommer det att väsentligt höja intäkts- och lönsamhetspotentialen.

Värdering

Bolagets strategiskifte har resulterat i en kraftig ökning av avkastningen på eget kapital från de senaste årens 6 procent till dagens 13 procent. Vi använder målmultipeln P/B 1,6x på medellång sikt. Vi anser inte att den förbättrade avkastningen sedan 2013 återspeglas fullt ut i värderingsmultiplarna.

Industri

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:170,00 SEK
Aktiekurs:136,55 SEK
Potential:24,5%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25
Bolagsspecifik viktig information

Marknadsledare med attraktiv värdering

 • Global marknadsledare
 • Attraktivt värderad
 • Fortsatt extrautdelningsmöjligheter

Invesment case

Volvo har gynnats av starka lastbilsmarknader framför allt i Europa och USA där orderingången för Q1 visar tecken på avmattning. Det balanseras i viss mån av en ökad serviceförsäljning efter de senaste årens starka lastbilsförsäljning. Under 2018 stördes också produktionen av ett flertal flaskhalsar i produktionen, vilket gav högre kostnader. Under 2019 förväntar vi oss att produktionen kommer att löpa smidigare med färre flaskhalsar. Volvo genomgår också en kontinuerlig effektiviseringsprocess för att förbättra lönsamheten, vilket till stor del handlar om att ta fram de synergier och skalfördelar som skapas genom att ha en marknadsledande position globalt.

Triggers

Volvo har en nettokassa vilket ger förutsättningar för extrautdelningar även kommande år. Det finns även fortsatt goda förutsättningar för att knoppa av det näst största affärsområdet Construction Equipment. Även om värderingen av liknande bolag som Caterpillar har minskat, så har Construction Equipment med sin storlek och starka marknadsposition väl så goda förutsättningar att vara ett eget börsnoterat bolag och i Q1 visade man en fortsatt bra utveckling.

Värdering

Vi bedömer fortsatt att Volvo erbjuder bra värde vid en framåtblickande P/E-multipel på 10x. P/E-multipeln sjunker till 9x om nettokassan dras från aktiekursen (en utdelning av nettokassan skulle inte förändra vinsten per aktie).

Trelleborg

Rek: Köp
Riktkurs:204,00 SEK
Aktiekurs:137,75 SEK
Potential:48,1%
Analytiker: Douglas Lindahl
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29
Bolagsspecifik viktig information

Överdriven oro

 • Gynnas av globala trender
 • Exponeras mot både tidig och sencyklisk industri
 • Överdriven oro efter Q1-rapporten

Investment case

Trelleborg är uppdelat i affärsområdena Coated Systems, Industrial Solutions, Offshore & Construction, Sealing Solutions och Wheel Systems och riktar in sig mot marknadssegment där förutsättningar finns för god lönsamhet och en ledande position. Segmenten gynnas av globala trender som urbanisering, befolkningstillväxt och ökade transporter. Intjäningen balanseras av en exponering mot både tidig och sencyklisk industri och kassaflödet används för en hög förvärvstakt.

Triggers

Trelleborg rapporterade organisk tillväxt i dess viktigaste geografier under Q1 2019 och verkade överlag optimistiskt om fortsatt tillväxt. Vd Nilsson nämnde under telefonkonferensen att den starkare orderingången under Q1-19 bidrog till att man ändrade sin marknadsutsikt för det kommande kvartalet till en aningen mer positiv vy än den man hade vid slutet av föregående kvartal. Slutmarknaden som oroar mest är bilindustrin som står för 11% av Trelleborgs omsättning. Ledningen verkar förvänta sig fortsatt positiv organisk tillväxt och de kommande kvartalen kan visa att marknadsoron verkar överdriven

Värdering

Generell makro mattas men vi anser att det är fullt återspeglat i Trelleborgs värdering, som för närvarande uppgår till EV/EBIT på cirka 10,2x för 2019p, medan snittet för nordiska kapitalvaror uppgår till 13x (enligt Factset konsensus). Vi argumenterar för att Trelleborg borde handlas i linje med genomsnittet. Riktkursen är baserad på genomsnittet av en kassaflödesvärdering, en summan-av-delarna-värdering, konkurrentjämförelse och en målmultipel på 13x 2020p EV/EBIT-multipel diskonterad ett år tillbaka.

Loomis

Rek: Köp
Riktkurs:385,00 SEK
Aktiekurs:314,40 SEK
Potential:22,5%
Analytiker: Aymeric Poulain
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-02
Bolagsspecifik viktig information

Stabil utveckling

 • Globalt marknadsledande kontanthanteringsbolag
 • Solid tillväxt på plats
 • Attraktiv värdering

Investment case

Bolagets mål är att ha en stark tillväxttakt på den amerikanska marknaden där många stora banker fortsätter att lägga ut kontanthantering på externa aktörer så som Loomis. Bolaget har även tagit fram produkten Safepoints som är en smart säkerhetstjänst för deponering av kontantkassor, vilken riktar sig mot segmenten närbutiker och snabbmatsrestauranger. Även om tillväxten i Europa ser mer modest ut, uppvisar nu Frankrike och Skandinavien stabilitet igen där ledningen är säker på att Frankrike kommer återhämta sig starkt även om gula västarna orsakat vissa störningar under kvartalet. Tillväxten i Europa förväntas generellt komma från förvärv.

Triggers

Senaste rapporten stördes återigen av temporära effekter. Generellt var det underliggande resultatet i kvartalet under förväntningarna. Tillväxten väntas ta fart och vinsterna väntas följa med. Aktien handlas dock med en värderingsrabatt mot jämförelsebolagen. Givet den starka balansräkningen, kassaflödet och de förväntande lönsamhetsförbättringarna, ser vi värderingen som synnerligen attraktiv till rådande kursnivåer.

Värdering

Loomis erbjuder hygglig tillväxt till ett rimligt pris. Vår riktkurs är baserad på ett P/E-tal på 15,5x för 2019p, vilket reflekterar en tillväxt av kassaflödet under de kommande åren (avkastning från SafePoint och M&A-investeringar). Förvärvet av Ziemann kommer att lyfta estimaten väsentligt när, och om, de tyska konkurrensmyndigheterna ger sitt godkännande. Även förvärvet av Prosegur Cash kommer att bidra till vinsttillväxt.

Sandvik

Rek: Köp
Riktkurs:184,00 SEK
Aktiekurs:158,60 SEK
Potential:16,0%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-07
Bolagsspecifik viktig information

Fortsätter att gynnas av den starka konjunkturen

 • Gynnsam exponering - Den vertikala integrationen ger fullt utslag medan gruvcykeln är i sin linda
 • Stark utveckling för gruvutrustning
 • Värderingen har normaliserats – prisar redan in decelererande tillväxt

Investment case

Vi ser fortsatt fallande tillväxt för Sandviks kortcykliska verksamhet. Värderingen börjar reflektera detta mer och mer vilket innebär att potentialen kontra risken blivit attraktiv igen

Triggers

I senaste rapporten uppvisade Sandvik ett starkt kvartal med god organisk order- och intäktstillväxt, även om Machining Solutions upplevde deceleration framför allt från bilindustrin. Mining and Rock Technology gick mycket starkt med hög ensiffrig organisk tillväxt i order och intäkter och framtidsutsikterna bedöms som positiva. Det finns en oro för konjunkturen, men en forsatt stark utveckling för Mining and Rock Technology kan motverka en viss avmattning inom andra områden.

Värdering

På 2019p P/E 14,5x och EV/EBIT 10,1x handlas Sandvik under sitt historiska genomsnitt.

Konsument

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:315,00 SEK
Aktiekurs:279,30 SEK
Potential:12,8%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig vinsttillväxt

 • Fokus på marginalförbättring
 • Prishöjningar börjar få genomslag
 • Aktien bör finna stöd från stark resultatutveckling

Investment case

Efterfrågan på Essitys produkter är stabil och drivs av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi. En åldrande befolkning driver till exempel efterfrågan på inkontinensskydd. Under de kommande åren förväntar vi oss att ett ökat fokus på kostnadsbesparingar och marginalförbättringar kommer att resultera i en bättre lönsamhet, jämfört med internationella konkurrenter.

Triggers

I samband med Q1-rapporten, som var bättre än förväntat sade vd att prishöjningarna börjar få genomslag och att ytterligare effekt väntas under 2019. Vi tror att investerare gradvis kommer att fortsätta skifta fokus från senaste tidens marginalpress, drivet av ökade råmaterialkostnader, till att nu reflektera över de höjda prisernas positiva effekt på lönsamheten. Detta tror vi kommer kunna fortsätta vara en positiv katalysator för aktiekursen.

Värdering

Eftersom Essity har haft en förhållandevis stabil tillväxt i efterfrågan anser vi att det är lämpligt med en kassaflödesvärdering. Långsiktigt ser vi en tillväxt på 2% och en rörelsemarginal på 15% för bolaget. Aktien handlas i linje med sektorn men mot bakgrund av den förväntade resultatförbättringen ser vi stöd för en högre aktiekurs.

Husqvarna

Rek: Köp
Riktkurs:100,00 SEK
Aktiekurs:83,86 SEK
Potential:19,2%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25
Bolagsspecifik viktig information

Tillväxtmöjligheter i USA

 • Ledande position
 • Temporära bakslag - 2019 blir bättre
 • Attraktiv värdering

Investment case

Husqvarna är en global tillverkare av produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötset. Sortimentet omfattar till exempel motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Robotisering väntas driva försäljningen och under förra året lanserades robotgräsklippare i USA. I år förnyas erbjudandet genom varukedjan Lowe’s och i köpet ingår även installation av gräsklipparen. Installationen utförs av den lokala servicebutiken i Husqvarnas nätverk och blir ett nyckelargument i försäljningen. Under 2018 stod robotprodukter för cirka 10% av Husqvarnas omsättning och det är mycket möjligt att den siffran dubbleras i och med lanseringen i USA de kommande 3-5 åren.

Triggers

2018 var ett år med motgångar till följd av en väderrelaterad vinstvarning, men även efter svaghet inom Construction vilket uppgavs bero på en intern omorganisation av lagren i Nordamerika vilket omöjliggjort full leverans av produkterna. Vd:n är fortsatt optimistisk gällande tillväxtpotential för Husqvarna, Gardena och Construction. Husqvarna rapporterade intäkter på 13 651 MSEK för Q1, med 7% i organisk tillväxt exklusive det stängda CB-området, vilket var mer än 10% över våra förväntningar, främst drivet av Husqvarna-divisionen. Vd:n upprepar ambitionen att visa en rekordhög EBIT för helåret, med en marginal på åtminstone 9,6%.

Värdering

Riktkursen är baserad på ett genomsnitt av P/E 16x och EV/EBIT 13x för 2020p, när de förlustdrabbade delarna inom Consumer Brands är borta, diskonterat ett år tillbaka. Bättre väderförhållanden väntas under 2019 samt även positiva effekter från nedstängningen inom Consumer Brands.

Hälsovård

AstraZeneca

Rek: Köp
Riktkurs:6 470,00 GBX
Aktiekurs:5 676,00 GBX
Potential:14,0%
Analytiker: David Evans
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-13
Bolagsspecifik viktig information

Stark exekvering vid lansering av nya cancerläkemedel

 • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi
 • Positiv resultattrend inför 2019
 • Klar ledare bland europeiska läkemedelsbolag i EPS-tillväxt 2018-2023p

Investment case

AstraZenecas huvudfokus är onkologiområdet och det är även där vi ser störst tillväxtpotential. 2019 blir året då AstraZeneca får visa att de kan höja takten för lungcancerläkemedlet Tagrisso, PARP-hämmaren Lynparza mot bröst/äggstockscancer, samt dess blodcancerläkemedel Calquence. Vi ser en betydande försäljningspotential för dessa läkemedel.

Triggers

AstraZeneca har en stor pipeline av nya läkemedelskandidater och flera viktiga studier är i slutfasen, vilket kan utgöra triggers för aktien. I slutet av december 2018 kom resultatet för fas III-studien för Roxadustat (anemi) vilket följs av en ansökan till FDA under inledningen av 2019. Studien MYSTIC kommer att presentera överlevnadsdata för det immuno-onkologiska läkemedlet Imfizi. Under det andra halvåret 2019 kommer slutligt data för överlevnad för Tagrisso, vilket kan ändra första linjens standardbehandling för lungcancer. Avgörande för aktieutvecklingen blir också resultatutvecklingen för 2019 och efter första kvartalet behåller de sina utsikter samt de verkar mycket självsäkra, särskilt om den höga ensiffriga försäljningstillväxten, även om jämförelsetalen blir tuffare andra halvåret

Värdering

AstraZeneca har den högsta förväntade tillväxten i vinst per aktie under 2018-2023p (cirka 15% per år) av de stora bolag inom läkemedelssektorn som analyseras av oss. Det medför ett högt pris och AZN handlas till en P/E-multipel på 20,1x för 2019p.

Finans

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:8,20 EUR
Aktiekurs:6,66 EUR
Potential:23,1%
Analytiker: Christoffer Adams
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-02
Bolagsspecifik viktig information

Vinstförbättring i fokus

 • Väldiversifierad och störst
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering och hög direktavkastning

Investment case

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden. Nordea genomför ett övergripande transformationsprogram fram till 2022, vilket har inneburit förhöjda kostnader och sviktande intäktsmomentum. Vi tror att banken nu är igenom de mest påfrestande faserna av programmet och kan återigen fokusera på affären. Nordeas goda kapitalisering säkerställer en mycket hög direktavkastning på dessa prisnivåer.

Triggers

Nordea gynnas av det starka makroklimatet i Norden och i Europa och genomför nu även omfattande strukturella förändringar. Vi tror att detta kommer skapa bra förutsättningar för att Nordea framöver skall kunna överträffa vinstförväntningarna. Genom flytten till Finland och de lägre kapitalkraven förbättras dessutom utsikterna för utdelning och avkastning på eget kapital.

Värdering

Nordea handlas till ett P/B-tal på 0,9x jämfört med nordiska stora bolag runt 1,13x. Vi förväntar oss en begränsad påverkan från implementeringen av Basel IV. Vår bedömning är att Nordea kommer leverera i linje med sin utdelningspolicy och ge en utdelningsandel kring 90% för de kommande tre åren, vilket innebär en prognostiserad direktavkastning på 8,5-9,5% för de nästkommande tre åren.

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:480,00 SEK
Aktiekurs:421,70 SEK
Potential:13,8%
Analytiker: Markus Gustafsson
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Ett stabilt val bland investmentbolagen

Investment Case

Investor är Sveriges största investmentbolag. Deras fokus ligger på kvalitetsföretag med starkt kassaflöde och hög avkastning på eget kapital. Investor är en intressant aktör bland investmentbolagen tack vare en gedigen historik av värdeskapande och överavkastning mot börsen. Bolaget har hög direktavkastning och dessutom en målsättning att ständigt öka utdelningen. Då cirka 30% av substansvärdet utgörs av onoterade bolag, erbjuder aktier i Investor en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen.

Triggers

Triggers för uppvärdering av Investoraktien finns för närvarande främst i den onoterade portföljen där vi ser potential till både nyförvärv och intressanta tilläggsförvärv. Här kan bolaget utnyttja sin starka finansiella ställning och vi tror att marknaden skulle uppskatta förvärv med tanke på Investors lyckade investeringar inom onoterat historiskt. Vi ser också en tydlig uppsida i det största onoterade bolaget Mölnlycke, ett globalt högkvaliativt bolag inom sårvård, som är tillbaka i tillväxt vilket också bör reflekteras i dess värdering. En ytterligare trigger för uppvärdering av aktien är noteringen av EQT AB som väntas tydliggöra stora dolda värden i Investor då innehavet för tillfället endast är värderat till en bråkdel.

Värdering

Substansrabatten har pendlat upp och ned senaste tiden och uppgår i dagsläget till 22%, vilket är i linje med femårssnittet. Vi ser fortsatt potential både bland de noterade och de onoterade bolagen vilket motiverar en Köp-rekommendation av Investor. Vi har riktkursen till 480 SEK. Riktkursen är baserad på vårt NAV-mål med en rabatt på 19% för att reflektera det historiska snittet.

Fastigheter

JM

Rek: Köp
Riktkurs:215,00 SEK
Aktiekurs:179,40 SEK
Potential:19,8%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29
Bolagsspecifik viktig information

Dags att titta runt hörnet

 • Färre starter gör att överutbudet kommer att minska
 • Andrahandsmarknaden visar stabilitet
 • Bör handlas med viss rabatt, men köpvärd ändå

Investment case

JM har många bra projekt i attraktiva områden. Det stora utbudet av nya lägenheter på marknaden kommer att fortsätta tynga bostadsmarknaden det närmaste halvåret, men kommer därefter att avta eftersom nybyggnationen har minskat avsevärt sedan sommaren 2017 när marknaden började försvagas. Somliga i branschen menar att vi nu har passerat puckeln på överutbudet. Därför är vi nu i ett läge när vi kan se förbi dessa problem och då förväntar vi oss att JM kommer att gynnas av dess starka position i branschen och dess mycket solida balansräkning.

Triggers

Senaste kvartalet visade en fortsatt stabilisering på marknade. JM rapporterade en försäljning 11% bättre än våra estimat. Om vi exkluderar engångskostnaden på 180 MSEK i JM Construction samt kapitalvinster på 38 MSEK, var justerad EBIT 12% bättre än våra estimat. En stark försäljningsutveckling leder till att vi höjer vår VPA med nästan 20% för detta år. Då det tar cirka två år att bygga i genomsnitt, reflekterar JM:s marginaler nu den nya prisnivån efter de kraftiga nedgångar vi såg under sommaren 2017. Få av JM:s konkurrenter kommer att ha färdigställda lägenheter mellan 2020-21 då byggstarterna under 2018-19 har varit så få, vilket bådar gott för JM:s marginaler.

Värdering

Vi anser att en viss rabatt (10%) jämfört med aktiens historiska värdering fortfarande är berättigad utifrån det temporära överutbudet på marknaden. Även efter hänsyn tagen till detta ser vi en betydande uppsida för aktien. Direktavkastningen på över 6 % ger en kudde på nedsidan samtidigt som tecken på ett minskat överutbud kan få rejält positiva effekter på aktien.

Informationsteknologi

Hexagon

Rek: Köp
Riktkurs:560,00 SEK
Aktiekurs:470,80 SEK
Potential:18,9%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08
Bolagsspecifik viktig information

Exponerad mot strukturell tillväxt

 • Högre andel mjukvara driver marginalen
 • Gynnas av digitaliseringstrenden
 • Vinnare på kinesiska stimulanser

Investment case

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar för mätteknik och arbetsflöden med 20 000 anställda i 50 länder. 55 procent av försäljningen kommer från mjukvara och service. Hexagon utvecklar IT-lösningar som möjliggör automatisering och underlättar kundernas beslutsfattande. Bolaget har som mål att växa med 10% per år, varav hälften organiskt. Verksamheten delas in i två affärsområden, Geospatial Enterprise Solutions och Industrial Enterprise Solutions.

Triggers

Hexagons produktportfölj är väl positionerad för att dra fördel av rådande trender inom digitalisering, vilket gör det organiska tillväxtmålet fullt rimligt. Den kinesiska ekonomin mattas och väntade kinesiska stimulanser kan göra Hexagon till en vinnare genom den relativt stora exponeringen mot Kina (17%) samt mot segmentet infrastruktur och bygg (25-30%). Andelen bygg väntas även öka genom förvärvet av belgiska Bricsys. Förutom en omsättning på 13 MEUR adderar Bricsys designdelen till Hexagons mjukvara för byggledning, HxGN SMART Build.

Värdering

Riktkursen på 560 SEK baseras på ett genomsnitt av 18x EBIT och 20x P/E på vinsten för 2021p, som sedan diskonteras till slutet av 2019p och en kassaflödesvärdering med WACC på 8%, långsiktig tillväxt på 3% och långsiktig rörelsemarginal på 25%.

Telekomoperatörer

Telia

Rek: Köp
Riktkurs:47,00 SEK
Aktiekurs:39,91 SEK
Potential:17,8%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-30
Bolagsspecifik viktig information

Omvandlingen intensifieras

 • Fokusering till hemmamarknaderna
 • Nya förutsättningar för stabilitet skapas
 • Hög direktavkastning

Investment case

Telia genomgår en stegvis omvandling till ett renodlat nordiskt-baltiskt telekombolag. Förvärvet av fastnätsbolaget Get & TDC Norway blev nyligen klart och gör Telia till en fullt integrerad operatör i Norge, vilket sänker affärsrisken. Samtidigt har Telia under senare tid varit ganska tydliga med att de inte bara vill vara en innehållsdistributör utan att innehåll i sig är en viktig pusselbit för framtiden. Med detta som bakgrund anser vi att förvärvet av Bonnier Broadcasting (TV4/C More) är strategiskt intressant. Telia står inför en spännande period och när omvandlingen är klar argumenterar vi för att det kommer råda nya förutsättningar för hur marknaden kommer att värdera Telia.

Triggers

Telia håller på lämna Eurasien och har gradvis minskat engagemanget i intressebolaget Turkcell. Kassaflöden och utdelningskapacitet kommer att öka under de närmaste åren tack vare normalisering av investeringar, kostnadsbesparingar samt förvärven. Telia har tidigare varit framgångsrikt i att kombinera externt innehåll med sina kärnprodukter. Det gäller såväl Spotify som digital-TV distribution, och med förvärvet av Bonnier Broadcasting skapas helt nya och intressanta förutsättningar för denna verksamhet.

Värdering

Med förbättrade kassaflöden förväntar vi oss att utdelningen kommer att kunna växa måttligt. Kombinerat med pågående återköpsprogram ger det omkring 9% total årlig direktavkasning under en 3-årsperiod. Vi räknar också med att direktavkastningen efter återköpsprogrammet kan bli närmare 8% baserat på dagens kurs, tack vare synergierna från de två förvärven.

Tele2

Rek: Köp
Riktkurs:140,00 SEK
Aktiekurs:124,75 SEK
Potential:12,2%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25
Bolagsspecifik viktig information

Stärker närvaron på kärnområdet genom fusionen

 • Näst största operatören i Sverige med verksamhet i ytterligare åtta länder
 • Potential för signifikanta värdelyft
 • Hög direktavkastning i korten

Investment case

I Sverige är Tele2 den näst största operatören för såväl privat- som företagsmarknaden och genom fusionen med Com Hem har bolaget nu ytterligare stärkt närvaron på sitt kärnområde. Med denna förstärkning, som förvärvet av Com Hem innebär, blir Tele2 en fullt integrerad operatör, samtidigt som riskerna för den svenska delen av affärerna minskar. Utöver Sverige är Tele2 också verksamt i ytterligare åtta länder.

Triggers

Com Hem-affären har nu godkänts vilket innebär att värdena, exempelvis 60% högre intäkter, kommer vara med i siffrorna från november. Tele2 har även höjt sitt skuldsättningsmål till 2,5-3x EBITDA från 2-2,5 vilket medför ett betydande behov av kapitalutskiftning till aktieägarna under kommande år. Ordinarie utdelning har föreslagits till 4,40 SEK med ytterligare utdelning under andra halvåret när försäljningslikvider inkommit. Vi behåller vårt utdelningsestimat på 10 SEK för 2019, då vi bedömer att försäljningslikvider kan uppgå till 8,50 SEK per aktie.

Värdering

Vi använder huvudsakligen en kassaflödesbaserad summan-av-delarna värdering och denna resulterar i en riktkurs på 140 SEK. På rådande aktiekurs handlas Tele2 vidare till en direktavkastning på cirka 7% för 2018-19. Sammantaget anser vi att dagens värdering är attraktiv.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
SSAB SE0000171100 3, 4
Boliden SE0011088665 Inga tillkännagivanden
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Trelleborg SE0000114837 Inga tillkännagivanden
Loomis SE0002683557 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 1
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 6
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
JM SE0000806994 Inga tillkännagivanden
Hexagon SE0000103699 3
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 3

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.