logo
Swedbank Fokusportfölj - Strategi & Allokering
Dokument skapat och publicerat: 8 oktober 2019 kl. 08:15 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Vi förväntar oss ingen recession, men däremot väntar en period med klart lägre tillväxt. Tillsammans med fortsatt låga räntor ser vi detta som en relativt gynnsam miljö för aktier. Vi har i detta läge en övervikt i aktier och vi har dessutom en övervikt för Sverige. Vi förväntar oss fortsatt en hygglig ekonomisk utveckling, inte minst understödd av centralbanker och möjliga stimulanser i Kina. Samtidigt räknar vi med att handelssamtalen kommer att röra sig framåt. Vi kvarstår överviktade de konjunkturkänsligaste sektorerna samtidigt som vi balanserar dessa med mer defensiva innehav med bra momentum. I denna uppdatering byter vi Hexagon mot Intrum.

Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling
Utveckling
Utv.
Aktier som inkluderas
  Intrum
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 8,0%
5,7%
5,7%
  Boliden* 4,0%
2018-10-09
181009
226,50
226,50
-4,81%
  Stora Enso* 4,0%
2019-02-19
190219
117,20
117,20
-3,63%
Industri 42,0%
32,5%
32,5%
  Volvo* 8,0%
2019-01-08
190108
131,00
131,00
17,93%
  Trelleborg* 8,0%
2019-02-19
190219
132,35
132,35
-11,90%
  Loomis 6,0%
2018-08-14
180814
359,40
359,40
27,87%
  Sandvik* 8,0%
2018-05-08
180508
146,10
146,10
-3,58%
  Epiroc 6,0%
2019-06-25
190625
107,00
107,00
9,75%
  Skanska 6,0%
2019-06-25
190625
197,35
197,35
20,12%
Konsument 4,0%
17,0%
17,0%
  Husqvarna* 4,0%
2019-04-02
190402
75,24
75,24
-2,29%
Hälsovård 4,0%
5,9%
5,9%
  AstraZeneca* 4,0%
2018-11-06
181106
864,10
864,10
29,03%
Finans 28,0%
19,4%
19,4%
  Investor* 12,0%
2018-03-13
180313
467,70
467,70
24,08%
  Nordea* 10,0%
2017-12-12
171212
67,37
67,37
-24,64%
  Intrum 6,0%
2019-10-08
191008
*
*
*
Fastigheter 4,0%
6,0%
6,0%
  JM* 4,0%
2018-08-14
180814
259,20
259,20
62,38%
Informationsteknologi 0,0%
8,2%
8,2%
Telekomoperatörer 10,0%
5,3%
5,3%
  Telia* 4,0%
2017-12-12
171212
43,70
43,70
28,08%
  Tele2* 6,0%
2018-05-08
180508
142,15
142,15
41,95%
Aktier som exkluderas
  Hexagon* 8,0%
2019-02-05
190205
443,90
443,90
5,03%

* Justerat för utdelning, ** Justerat för split 2:1

Utveckling 2019
Fokusportföljen 20,98%
OMX Benchmark 18,78%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

Boliden

Rek: Köp
Riktkurs:270,00 SEK
Aktiekurs:226,50 SEK
Potential:19,2%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-04
Bolagsspecifik viktig information

Starka kassaflöden och trender

 • Kapitaliserar på starka trender
 • God kopparproduktion i Aitik
 • Potential för extrautdelningar

Investment case

De senaste åren har Boliden bevisat styrkan i sin integrerade modell med gruvor och smältverk. Flera år av investeringar har förbättrat bolagets konkurrenskraft och Boliden är nu i mycket gott skick. Marknaden för basmetaller är underliggande stark och vi ser potential från nuvarande nivåer. Boliden har på ett föredömligt sätt lyckats kapitalisera på detta genom god produktion med höga malmhalter vid gruvorna och stark produktion vid smältverken.

Triggers

Aitiks nya krosstation har utvecklats enligt plan. Detta kommer att öka volymerna, sänka kostnaderna per ton bruten malm och höja driftssäkerheten vid gruvan. Den starka balansräkningen ökar dessutom sannolikheten för högre direktavkastning och extrautdelningar. Vi ser en långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av minskande malmhalter, en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, och ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion.

Värdering

Aktien handlas till cirka 4-4,5x EV/EBITDA för 2019-2021p, jämfört med de senaste 10 årens snitt på 5,4x och konkurrenternas nuvarande 5,3x. Vår riktkurs på 270 SEK är baserad på en summan-av-delarna och 5,4x EV/EBITDA för 2019-2020. Man kan argumentara för att Boliden förtjänar en premie till följd av den diversifierade metallexponeringen och den låga politiska risken.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:13,00 EUR
Aktiekurs:10,79 EUR
Potential:20,5%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07
Bolagsspecifik viktig information

Potential i skogen

 • Pågående strategiskifte
 • Gynnas av globala trender som hållbarhet och ökat miljöfokus
 • Förädling av skogsråvaran ger intäktspotential

Investment case

Stora Enso är i en förändringsfas, där man med hjälp av sitt operativa kassaflöde från den mogna delen av verksamheten, investerar i verksamhet med tillväxt (livsmedelsförpackning) och produktion i låglöneländer (produktion av pappersmassa). Bolaget gör även en stor satsning på nya produkter som kan lyfta den långsiktiga lönsamheten. Rent principiellt kan allt som i dag är baserat på olja istället kunna tillverkas av förnybar skogsråvara. De nya produkterna kan generera intäkter som höjer den långsiktiga lönsamheten. Strategiskiftet kommer att fortsätta ytterligare en tid men det vi ser framför oss är att skördetiden närmar sig för det strategiskifte som pågått de senaste 3-4 åren.

Triggers

Stora Ensos produktportfölj är i en förändringsfas, vilket innebär att de gradvis frångår att vara en europeisk pappersproducent. De har etablerat kostnadseffektiva pappersmassabruk i Latinamerika och är på gång att lansera motsvarande för kartong i Kina. Vi förväntar oss att detta kommer att öka lönsamheten. Därtill kommer arbetet med att förädla skogsråvaran. När de nya produkterna introduceras kommer det att väsentligt höja intäkts- och lönsamhetspotentialen.

Värdering

Bolagets strategiskifte har resulterat i en kraftig ökning av avkastningen på eget kapital från de senaste årens 6 procent till dagens 13 procent. Vi anser att den förbättrade avkastningen sedan 2013 inte återspeglas fullt ut i värderingsmultiplarna.

Industri

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:150,00 SEK
Aktiekurs:131,00 SEK
Potential:14,5%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-04
Bolagsspecifik viktig information

Marknadsledare med attraktiv värdering

 • Global marknadsledare
 • Attraktivt värderad
 • Fortsatt extrautdelningsmöjligheter

Invesment case

Volvo har gynnats av starka lastbilsmarknader framför allt i Europa och USA där dock orderingången för Q2 visar tecken på avmattning. Det balanseras i viss mån av en ökad serviceförsäljning efter de senaste årens starka lastbilsförsäljning. Under 2018 stördes också produktionen av ett flertal flaskhalsar i produktionen, vilket gav högre kostnader. Volvo genomgår också en kontinuerlig effektiviseringsprocess för att förbättra lönsamheten, vilket till stor del handlar om att ta fram de synergier och skalfördelar som skapas genom att ha en marknadsledande position globalt.

Triggers

Volvo har en stark finansiell position vilket ger förutsättningar för extrautdelningar även kommande år. Det finns även fortsatt goda förutsättningar för att knoppa av det näst största affärsområdet Construction Equipment. Lägre kapacitetsutnyttjande väntas också vara positivt för lönsamheten då produktionen bör kunna löpa smidigare med färre flaskhalsar.

Värdering

Vi bedömer fortsatt att Volvo erbjuder bra värde vid en framåtblickande P/E-multipel på 9-10x.

Trelleborg

Rek: Köp
Riktkurs:190,00 SEK
Aktiekurs:132,35 SEK
Potential:43,6%
Analytiker: Douglas Lindahl
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-02
Bolagsspecifik viktig information

Överdriven oro

 • Gynnas av globala trender
 • Exponeras mot både tidig och sencyklisk industri
 • Historiskt låg värdering

Investment case

Trelleborg är uppdelat i affärsområdena Coated Systems, Industrial Solutions, Offshore & Construction, Sealing Solutions och Wheel Systems och riktar in sig mot marknadssegment där förutsättningar finns för god lönsamhet och en ledande position. Segmenten gynnas av globala trender som urbanisering, befolkningstillväxt och ökade transporter. Intjäningen balanseras av en exponering mot både tidig och sencyklisk industri och kassaflödet används för en hög förvärvstakt.

Triggers

Trelleborgs Q2-rapport var överlag i linje med förväntningarna. Bolaget behöll efterfrågeutsikterna men ser en diversifierad tillväxtbild framöver. Efterfrågan inom generell industri mattas medan Aerospace och Oil&Gas utvecklas väl. Trelleborg överraskade med bättre lönsamhet än väntat under Q2 då marginalen inom Sealing Solutions hölls uppe väl. Ett utökat besparingsprogram kommer att hjälpa marginalerna framåt.

Värdering

Generell makro mattas men vi anser att det redan är fullt återspeglat i Trelleborgs värdering. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av en kassaflödesvärdering, en summan-av-delarna-värdering, konkurrentjämförelse och en målmultipel på 13x 2020p EV/EBIT-multipel diskonterad ett år tillbaka.

Loomis

Rek: Köp
Riktkurs:385,00 SEK
Aktiekurs:359,40 SEK
Potential:7,1%
Analytiker: Aymeric Poulain
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-03
Bolagsspecifik viktig information

Stabil utveckling

 • Globalt marknadsledande kontanthanteringsbolag
 • Solid tillväxt på plats
 • Attraktiv värdering

Investment case

Bolagets mål är att ha en stark tillväxttakt på den amerikanska marknaden där många stora banker fortsätter att lägga ut kontanthantering på externa aktörer som Loomis. Bolaget har även tagit fram produkten Safepoints som är en smart säkerhetstjänst för deponering av kontantkassor, vilken riktar sig mot segmenten närbutiker och snabbmatsrestauranger. Även om tillväxten i Europa ser mer modest ut kommer den att höjas genom av förvärv.

Triggers

Senaste rapporten belönades med en neutral kursreaktion. Generellt var det underliggande resultatet i kvartalet något under förväntningarna. Tillväxten väntas ta fart genom förvärv och vinsterna väntas följa med. Aktien handlas dock med en värderingsrabatt mot jämförelsebolagen. Givet den starka balansräkningen, kassaflödet och de förväntande lönsamhetsförbättringarna, ser vi värderingen som synnerligen attraktiv till rådande kursnivåer.

Värdering

Loomis erbjuder hygglig tillväxt till ett rimligt pris. Vår riktkurs är baserad på ett P/E-tal på 15,5x för 2019p, vilket reflekterar en tillväxt av kassaflödet under de kommande åren (avkastning från SafePoint och M&A-investeringar). Förvärvet av Ziemann kommer att lyfta estimaten väsentligt. Även förvärvet av Prosegur Cash kommer att bidra till vinsttillväxt.

Sandvik

Rek: Köp
Riktkurs:202,00 SEK
Aktiekurs:146,10 SEK
Potential:38,3%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-03
Bolagsspecifik viktig information

Fortsätter att gynnas av den starka konjunkturen

 • Gynnsam exponering - Den vertikala integrationen ger fullt utslag medan gruvcykeln hålls uppe
 • Stark utveckling för gruvutrustning
 • Värderingen har normaliserats – prisar redan in decelererande tillväxt

Investment case

Vi ser fortsatt fallande tillväxt för Sandviks kortcykliska verksamhet. Värderingen börjar reflektera detta mer och mer vilket innebär att potentialen kontra risken blivit attraktiv igen

Triggers

I senaste rapporten uppvisade Sandvik en negativ organisk orderingångstillväxt med -4%, samtidigt som Machining Solutions marginal föll till 23,3% vilket var en besvikelse. Mining and Rock Technology fortsatte att utvecklas väl och ser en oförändrad underliggande efterfrågan. Inom SMS uppgav Sandvik att efterfrågan minskade drastiskt i juni och bolaget vidtar nu besparingsåtgärder för att återställa marginalen, vilket väntas höja vinsten per aktie 2020-2021.

Värdering

På 2019p P/E 14x och EV/EBIT 10,4x handlas Sandvik under sitt historiska genomsnitt.

Epiroc

Rek: Köp
Riktkurs:117,00 SEK
Aktiekurs:107,00 SEK
Potential:9,3%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-26
Bolagsspecifik viktig information

Gynnas av stark gruvkonjunktur

 • Gynnsam exponering mot teknologitrender
 • God fundamenta för gruvutrustning
 • Renodlad aktör

Investment case

Huvuddelen av Epirocs försäljning kretsar kring produktion och service av gruvutrustning och maskiner, där koppar- och guldgruvor utgör 60 procent av kunderna. Speciellt kopparsegmentet väntas ha en god utveckling under kommande år, drivet av ökad efterfrågan till följd av den globala övergången till elbilar samt en längre tids underinvestering i världens koppargruvor. Vidare är Epiroc väl positionerat för att dra nytta av teknologiska trender inom gruvnäringen. Elektrifierade maskiner tros exempelvis bli hett efterfrågade i framtiden, då dessa bidrar till billigare drift. Bara ventilationen kan idag stå för hälften av energikostnaderna i en underjordisk gruva. Epiroc har även en stark balansräkning vilket ger utrymme för expansion genom förvärv.

Triggers

I senaste rapporten slog bolaget förväntningarna med en rekordhög marginal. Svåra jämförelsetal, snarare än en svag marknad, förklarar varför den organiska orderingångstillväxten var negativ (-4 procent). Orderingången för utrustning var något sämre än förväntat, men eftermarknad och automation fortsätter att växa. Gruvmarknaden är fortsatt en favorit, och där är Epiroc det renodlade valet.

Värdering

Vår riktkurs är baserad på 20x P/E och 14x EV/EBIT för resultatet 2021p, som diskonteras till slutet av 2019p och en kassaflödesvärdering med WACC 8%, långsiktig tillväxt på 3% och långsiktig marginal på 21%.

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:205,00 SEK
Aktiekurs:197,35 SEK
Potential:3,9%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-25
Bolagsspecifik viktig information

Positionerad för återhämtning

 • Förväntningarna på byggverksamheten är för låga
 • Förväntar oss en återhämtning under resten av 2019
 • Värderingen är attraktiv

Investment case

Skanska har en attraktiv affärsmodell med en byggverksamhet som bedrivs med negativt rörelsekapital och där förskottsbetalningarna investeras i utvecklingsverksamheten med hög avkastning. Bolaget har varit framgångsrikt i sin fastighetsutvecklingsverksamhet där resultatet delvis har underskattats på grund av volatila kvartalseffekter. Då den amerikanska och polska verksamheten har drabbats av flera nedskrivningar det senaste året, upplever vi att förväntningarna på byggverksamheten är alltför låga.

Triggers

Vi ser goda anledningar till en återhämtning under andra halvåret 2019, då jämförelsetalen blir lättare och då utsikterna för kommersiella fastigheter är goda och då även Skanska haft bra momentum i försäljningarna. Q2 visade att Skanskas fokus på marginalen börjar ge resultat med tredje kvartalet på raken av stabiliserande byggmarginal. Vi bedömer också bolagets marginalutsikter för andra halvåret som positiva.

Värdering

Vår riktkurs är baserad på en kombination av summan-av-delarna (viktiga delar inkluderar Construction på 8x 2019p EBIT och fastighetstillgångar värderade i linje med estimerade marknadsvärden), historiska och jämförelsemultiplar. Vi estimerar att Skanska handlas till ett P/E på 13,4x för 2020p, EV/EBIT på 12,3x och en direktavkastning på 3,4%, jämfört med 5-årssnittet på 14,7x, 10,8x och 4,7%.

Konsument

Husqvarna

Rek: Köp
Riktkurs:96,00 SEK
Aktiekurs:75,24 SEK
Potential:27,6%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-26
Bolagsspecifik viktig information

Tillväxtmöjligheter i USA

 • Ledande position
 • Temporära bakslag - 2019 blir bättre
 • Attraktiv värdering

Investment case

Husqvarna är en global tillverkare av produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötset. Sortimentet omfattar till exempel motorsågar, trimmers, robotgräsklippare och åkgräsklippare. Robotisering väntas driva försäljningen och under förra året lanserades robotgräsklippare i USA. I år förnyas erbjudandet genom varukedjan Lowe’s och i köpet ingår även installation av gräsklipparen. Installationen utförs av den lokala servicebutiken i Husqvarnas nätverk och blir ett nyckelargument i försäljningen. Under 2018 stod robotprodukter för cirka 10% av Husqvarnas omsättning och det är mycket möjligt att den siffran dubbleras i och med lanseringen i USA de kommande 3-5 åren.

Triggers

2018 var ett år med motgångar till följd av en väderrelaterad vinstvarning, men även efter svaghet inom Construction vilket uppgavs bero på en intern omorganisation av lagren i Nordamerika vilket omöjliggjort full leverans av produkterna. Vd:n är fortsatt optimistisk gällande tillväxtpotentialen för Husqvarna, Gardena och Construction. Husqvarna rapporterade intäkter för Q2 på 13 789 MSEK, vilket var 5% lägre än vår förväntan, i huvudsak relaterat till Husqvarnadivisionen som var 8% lägre än förväntat. Vi förblir dock trygga i våra utsikter om 15-20% tillväxt för robotgräsklippare med stöd av lanseringen i USA.

Värdering

Riktkursen är baserad på ett genomsnitt av P/E 16x och EV/EBIT 13x för 2020p, när de förlustdrabbade delarna inom Consumer Brands är borta, diskonterat ett år tillbaka. Bättre väderförhållanden väntas under 2019 samt även positiva effekter från nedstängningen inom Consumer Brands.

Hälsovård

AstraZeneca

Rek: Köp
Riktkurs:7 700,00 GBX
Aktiekurs:7 043,00 GBX
Potential:9,3%
Analytiker: David Evans
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-07
Bolagsspecifik viktig information

Stark exekvering vid lansering av nya cancerläkemedel

 • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi
 • Positiv resultattrend inför 2019
 • Klar ledare bland europeiska läkemedelsbolag i VPA-tillväxt 2018-2023p

Investment case

AstraZenecas huvudfokus är onkologiområdet och det är även där vi ser störst tillväxtpotential. 2019 blir året då AstraZeneca visar att de kan höja takten för lungcancerläkemedlet Tagrisso, PARP-hämmaren Lynparza mot bröst/äggstockscancer, samt dess blodcancerläkemedel Calquence. Vi ser en betydande försäljningspotential för dessa läkemedel.

Triggers

AstraZeneca har en stor pipeline av nya läkemedelskandidater och flera viktiga studier är i slutfasen. Flera studier har visat bra resultat under augusti vilket satt fart på aktiekursen. Avgörande för kursutvecklingen blir också resultatutvecklingen och den starka försäljningen under Q2 visar på ett starkt momentum i bolaget.

Värdering

AstraZeneca har den högsta förväntade tillväxten i vinst per aktie under 2018-2023p (cirka 15% per år) av de stora bolag inom läkemedelssektorn som analyseras av oss. Det medför ett högt pris och AZN handlas till en P/E-multipel på 24-25x för 2019p.

Finans

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:8,00 EUR
Aktiekurs:6,19 EUR
Potential:29,2%
Analytiker: Christoffer Adams
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-25
Bolagsspecifik viktig information

Vinstförbättring i fokus

 • Väldiversifierad och störst
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Ny vd ger hopp

Investment case

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden. Nordea genomför ett övergripande transformationsprogram fram till 2022, vilket har inneburit förhöjda kostnader och sviktande intäktsmomentum. Vi tror att banken nu är igenom de mest påfrestande faserna av programmet och kan återigen fokusera på affären. Nordeas goda kapitalisering säkerställer en mycket hög direktavkastning på dessa prisnivåer.

Triggers

Nordea gynnas av sin position i Norden och genomför nu även omfattande strukturella förändringar. Vi tror att detta skapar bra förutsättningar för att Nordea skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar. Genom flytten till Finland och de lägre kapitalkraven förbättras dessutom utsikterna för utdelning och avkastning på eget kapital. Q2-rapporten visade på svagare kärnintäkter än väntat och Nordea meddelade att de finansiella mål kommer att ses över, inklusive kapital- och utdelningspolicy. Utnämningen av Frank Vang-Jensen till ny vd har tagits emot positivt och satt viss fart på kursen.

Värdering

Nordea handlas till ett P/E-tal på 9x för 2019p. Vi förväntar oss en begränsad påverkan från implementeringen av Basel IV. Vår bedömning är att Nordea kommer leverera i linje med sin utdelningspolicy och ge en utdelningsandel kring 90% för de kommande tre åren, vilket innebär en prognostiserad direktavkastning på 8-11% för de nästkommande tre åren.

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:506,00 SEK
Aktiekurs:467,70 SEK
Potential:8,2%
Analytiker: Markus Gustafsson
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Ett stabilt val bland investmentbolagen

Investment Case

Investor är Sveriges största investmentbolag. Deras fokus ligger på kvalitetsföretag med starkt kassaflöde och hög avkastning på eget kapital. Investor är en intressant aktör bland investmentbolagen tack vare en gedigen historik av värdeskapande och överavkastning mot börsen. Bolaget har hög direktavkastning och dessutom en målsättning att ständigt öka utdelningen. Då cirka 30% av substansvärdet utgörs av onoterade bolag, erbjuder aktier i Investor en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen.

Triggers

Triggers för uppvärdering av Investoraktien finns för närvarande främst i den onoterade portföljen där vi ser potential till både nyförvärv och intressanta tilläggsförvärv. Här kan bolaget utnyttja sin starka finansiella ställning och vi tror att marknaden skulle uppskatta förvärv med tanke på Investors lyckade investeringar inom onoterat historiskt. Vi ser också en tydlig uppsida i det största onoterade bolaget Mölnlycke, ett globalt högkvaliativt bolag inom sårvård, som är tillbaka i tillväxt vilket också bör reflekteras i dess värdering. En ytterligare trigger för uppvärdering av aktien är noteringen av EQT AB som kommer att synliggöra stora dolda värden i Investor då innehavet för tillfället endast är värderat till en bråkdel.

Värdering

Vi ser fortsatt potential både bland de noterade och de onoterade bolagen vilket motiverar en Köp-rekommendation av Investor. Riktkursen är baserad på vårt NAV-mål med en rabatt på 19% för att reflektera det historiska snittet.

Intrum

Rek: Köp
Riktkurs:310,00 SEK
Aktiekurs:236,80 SEK
Potential:30,9%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22
Bolagsspecifik viktig information

Megatrender stödjer hög vinsttillväxt

 • Europeisk marknadsledare inom kredithantering
 • Underskattad potential
 • Värderingen reflekterar inte tillväxtmöjligheterna

Investment case

Med närvaro i 24 länder är Intrum marknadsledare inom kredithantering i Europa. Bolaget hjälper sina uppdragsgivare med kreditoptimering, betalningstjänster, inkasso för fakturaköp samt betalningstjänster för e-handelsföretag. Som den största lånehandläggaren i Europa åtnjuter Intrum skalfördelar samtidigt som de har en god regional diversifiering. Vi ser att Intrum drar nytta av fortsatt press från finansiella regulatorer likväl som digitalisering och automatisering. Samtidigt är branschen fragmenterad och Intrum kan leda en vidare konsolidering.

Triggers

Den förbättrade CMS-marginalen under Q2 visar att bolaget är på rätt väg. Ytterligare besparingsprogram på 60 MEUR på rörelseresultatnivå, utöver 680 MSEK i synergier från samgåendet mellan Intrum och Lindorff, väntas lyfta marginalen 2020. Programmet pågår under det andra halvåret och kommer, enligt ledningen, bidra till vinstmålet på 35 SEK per aktie för 2020. Utdelningsestimatet för 2020 uppgår till 17 SEK, vilket skulle innebära en direktavkastning på 7,2% till aktuell kurs.

Värdering

Drivet av nya investeringar, synergier och operationella effektivitetsförbättringar förväntas en stark vinsttillväxt. Baserat på estimaten för 2020p handlas Intrum till P/E på 7,3x. Vi förväntar oss en direktavkastning på 5,9-7,25% för 2019-2021p. Även om värderingen av ett sådant här bolag bör vara strukturellt låg, med tanke på affärsmodellen, reflekterar dagens nivåer inte den tillväxt vi förväntar oss.

Fastigheter

JM

Rek: Köp
Riktkurs:285,00 SEK
Aktiekurs:259,20 SEK
Potential:10,0%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15
Bolagsspecifik viktig information

Dags att titta runt hörnet

 • Färre starter gör att överutbudet kommer att minska
 • Andrahandsmarknaden visar stabilitet
 • Dags för tillväxt

Investment case

JM har många bra projekt i attraktiva områden. Det stora utbudet av nya lägenheter på marknaden har börjat avta. Vi är nu i ett läge när vi kan se förbi dessa problem och då förväntar vi oss att JM kommer att gynnas av dess starka position i branschen och dess mycket solida balansräkning.

Triggers

Senaste kvartalet visade en fortsatt stabilisering på marknaden. JM rapporterade en försäljning 11% bättre än våra estimat. En stark försäljningsutveckling leder till att vi höjer vår VPA med nästan 20% för nästa år. Få av JM:s konkurrenter kommer att ha färdigställda lägenheter mellan 2020-21 då byggstarterna under 2018-19 har varit så få, vilket bådar gott för JM:s marginaler.

Värdering

Vi använder en värderingsmetod baserad på P/E-kvoten. Aktiens historiska 12-månaders framåtblickande P/E är 12x. Tidigare ansåg vi att en rabatt på 10% var applicerbar på grund av den höga osäkerheten i marknaden. Efter den goda rapporten förväntar vi oss dock att JM handlas i linje med historiska nivåer.

Informationsteknologi

Telekomoperatörer

Telia

Rek: Köp
Riktkurs:47,00 SEK
Aktiekurs:43,70 SEK
Potential:7,6%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19
Bolagsspecifik viktig information

Omvandlingen intensifieras

 • Fokusering till hemmamarknaderna
 • Nya förutsättningar för stabilitet skapas
 • Hög direktavkastning

Investment case

Telia genomgår en stegvis omvandling till ett renodlat nordiskt-baltiskt telekombolag. Förvärvet av fastnätsbolaget Get & TDC Norway gör Telia till en fullt integrerad operatör i Norge, vilket sänker affärsrisken. Samtidigt har Telia under senare tid varit ganska tydliga med att de inte bara vill vara en innehållsdistributör utan att innehåll i sig är en viktig pusselbit för framtiden. Med detta som bakgrund anser vi att förvärvet av Bonnier Broadcasting (TV4/C More) är strategiskt intressant. Telia står inför en spännande period och när omvandlingen är klar argumenterar vi för att det kommer råda nya förutsättningar för hur marknaden kommer att värdera Telia.

Triggers

Telia håller på lämna Eurasien och har gradvis minskat engagemanget i intressebolaget Turkcell. Kassaflöden och utdelningskapacitet kommer att öka under de närmaste åren tack vare normalisering av investeringar, kostnadsbesparingar samt förvärven. Telia har tidigare varit framgångsrikt i att kombinera externt innehåll med sina kärnprodukter. Det gäller såväl Spotify som digital-TV distribution, och med förvärvet av Bonnier Broadcasting skapas helt nya och intressanta förutsättningar för denna verksamhet.

Värdering

Med förbättrade kassaflöden förväntar vi oss att utdelningen kommer att kunna växa måttligt. Kombinerat med pågående återköpsprogram ger det omkring 9% total årlig direktavkasning under en 3-årsperiod. Vi räknar också med att direktavkastningen efter återköpsprogrammet kan bli närmare 8% baserat på dagens kurs, tack vare synergierna från de två förvärven.

Tele2

Rek: Köp
Riktkurs:170,00 SEK
Aktiekurs:142,15 SEK
Potential:19,6%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-14
Bolagsspecifik viktig information

Stärker närvaron på kärnområdet genom fusionen

 • Näst största operatören i Sverige med verksamhet i ytterligare åtta länder
 • Potential för signifikanta värdelyft
 • Hög direktavkastning i korten

Investment case

I Sverige är Tele2 den näst största operatören för såväl privat- som företagsmarknaden och genom fusionen med Com Hem har bolaget nu ytterligare stärkt närvaron på sitt kärnområde. Med denna förstärkning, som förvärvet av Com Hem innebär, blir Tele2 en fullt integrerad operatör, samtidigt som riskerna för den svenska delen av affärerna minskar. Utöver Sverige är Tele2 också verksamt i ytterligare åtta länder.

Triggers

Com Hem är konsoliderat och innebär exempelvis 60% högre intäkter. Q2-rapporten visade på en stabil utveckling och guidningen för helåret upprepades. Tele2 har även höjt sitt skuldsättningsmål till 2,5-3x EBITDA från 2-2,5x vilket medför ett betydande behov av kapitalutskiftning till aktieägarna under kommande år. Ordinarie utdelning har föreslagits till 4,40 SEK med ytterligare utdelning under andra halvåret när försäljningslikvider inkommit. Vi behåller vårt utdelningsestimat på 10 SEK för 2019, då vi bedömer att försäljningslikvider kan uppgå till 8,50 SEK per aktie.

Värdering

Vi använder huvudsakligen en kassaflödesbaserad summan-av-delarna värdering och denna resulterar i en riktkurs på 170 SEK. På rådande aktiekurs handlas Tele2 vidare till en direktavkastning på cirka 7% för 2018-19.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Boliden SE0012455673 1, 3
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Trelleborg SE0000114837 Inga tillkännagivanden
Loomis SE0002683557 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Epiroc SE0011166933 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 6
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 3, 4, 6
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Intrum SE0000936478 3
JM SE0000806994 Inga tillkännagivanden
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 3

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.