logo
Swedbank Fokusportfölj - Strategi & Allokering
Dokument skapat och publicerat: 3 december 2019 kl. 08:10 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Med en starkare tilltro inför 2020 ser vi goda förutsättningar för en period av omallokering till aktier som sannolik. Alternativen till avkastning lyser till stor del med sin frånvaro. Vi ser en global ekonomi som växer måttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framåt. Nyckeln till fortsatt minskad rädsla för en recession ligger dels i någon form av fas-1 avtal mellan USA och Kina gällande handel samtidigt som det krävs en fortsatt förbättring i de många nedtryckta konjunkturbarometrarna. Detta, i kombination med fortsatt låga räntor är grunden till vår övervikt i aktier. I spåren av en mycket bra utveckling i Sverige neutraliserade vi nyligen övervikten, men behåller vår fokusering till de konjunkturkänsliga sektorerna. I denna uppdatering gör vi inga förändringar.

Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling
Utveckling
Utv.
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 8,0%
5,7%
5,7%
  Boliden* 4,0%
2018-10-09
181009
243,20
243,20
2,21%
  Stora Enso* 4,0%
2019-02-19
190219
127,60
127,60
4,92%
Industri 42,0%
32,5%
32,5%
  Volvo* 6,0%
2019-01-08
190108
147,45
147,45
32,74%
  Trelleborg* 8,0%
2019-02-19
190219
156,55
156,55
4,21%
  ABB 6,0%
2019-11-05
191105
207,90
207,90
0,50%
  Sandvik* 8,0%
2018-05-08
180508
171,25
171,25
13,02%
  Epiroc* 6,0%
2019-06-25
190625
110,30
110,30
14,37%
  Skanska 4,0%
2019-06-25
190625
208,50
208,50
26,91%
  Peab 4,0%
2019-10-22
191022
82,90
82,90
-5,03%
Konsument 10,0%
17,0%
17,0%
  Husqvarna* 4,0%
2019-04-02
190402
73,44
73,44
-2,73%
  Essity 6,0%
2019-10-22
191022
296,60
296,60
1,29%
Hälsovård 6,0%
5,9%
5,9%
  AstraZeneca* ** 6,0%
2018-11-06
181106
914,40
914,40
21,43%
Finans 28,0%
19,4%
19,4%
  Investor* 12,0%
2018-03-13
180313
498,10
498,10
32,14%
  Nordea* 10,0%
2017-12-12
171212
67,02
67,02
-25,03%
  Intrum 6,0%
2019-10-08
191008
242,00
242,00
3,00%
Fastigheter 0,0%
6,0%
6,0%
  -
Informationsteknologi 0,0%
8,2%
8,2%
  -
Telekomoperatörer 6,0%
5,3%
5,3%
  Tele2* ** 6,0%
2018-05-08
180508
137,70
137,70
20,64%

* Justerat för utdelning, ** Justerat för viktförändring

Utveckling 2019
Fokusportföljen 28,54%
OMX Benchmark 26,49%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

Boliden

Rek: Köp
Riktkurs:290,00 SEK
Aktiekurs:247,00 SEK
Potential:17,4%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-28
Bolagsspecifik viktig information

Stark!

 • Kapitaliserar på starka trender
 • God kopparproduktion och högre halter i Aitik
 • Potential för extrautdelningar

Investment case

De senaste åren har Boliden bevisat styrkan i sin integrerade modell med gruvor och smältverk. Flera år av investeringar har förbättrat bolagets konkurrenskraft och Boliden är nu i mycket gott skick. Marknaden för basmetaller är underliggande stark trots rådande makromotvind och vi ser potential från nuvarande nivåer. Boliden har på ett föredömligt sätt lyckats kapitalisera på detta genom god produktion vid gruvorna och stark produktion vid smältverken.

Aitiks nya krosstation har utvecklats enligt plan. Detta kommer att öka volymerna, sänka kostnaderna per ton bruten malm och höja driftssäkerheten vid gruvan. Den starka balansräkningen ökar dessutom sannolikheten för högre direktavkastning med uthålliga extrautdelningar. Vi ser en långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av minskande malmhalter, en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, och ett ökat miljöfokus med stark elektrifieringstrend som stödjer efterfrågan och begränsar produktion.

Boliden rapporterade en gedigen Q3-rapport efter en mycket stark utveckling inom smältverk trots högre underhållskostnader än väntat. Bolaget gav också en guidning om högre kopparhalter i Aitik för de kommande 5 kvartalen. Rapporten visar sammantaget på styrkan i den integrerade affärsmodellen med både gruvor och smältverk.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:16,00 EUR
Aktiekurs:12,20 EUR
Potential:31,1%
Analytiker: Johannes Grunselius
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-12
Bolagsspecifik viktig information

Tydlig potential

 • Global leverantör av förnybara lösningar
 • Gjorda investeringar kommer ge utdelning
 • Kraftig lönsamhetsförbättring på sikt

Investment case

Stora Enso är i en förändringsfas, där man med hjälp av sitt operativa kassaflöde från den mogna delen av verksamheten, investerar i verksamhet med tillväxt (livsmedelsförpackning) och produktion i låglöneländer (produktion av pappersmassa). Stora Enso har uppvisat ett starkt kassaflöde från sin verksamhet de senaste fyra åren, trots ett turbulent ekonomiskt läge. Strategiskiftet kommer att fortsätta ytterligare en tid men det vi ser framför oss är framförallt att det är skördetid av strategiskiftet som pågått de senaste 3-4 åren.

Även om Stora Enso går in i 2020 med negativa pristrender är vi inte överdrivet oroade över det då bolaget bör kunna lyfta resultatet 2021 på egna meriter. Stora Enso är välinvesterat och har en balansräkning i gott skick och vi ser en begränsad nedsida i vårt estimat för utdelningen vilket ger en attraktiv direktavkastning på rådande kursnivåer. Efter omstruktureringen av Bergvik har bolaget adderat 1,4 miljoner hektar skog till balansräkningen. Till följd av det, men även ledningens optimism inför skogsverksamheten, kommer bolaget ändra rapporteringsstrukturen till nästa år. Vi välkomnar förändringen och bedömer att ökad transparens kan ta fram dolda värden inom skogsverksamheten

Industri

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:160,00 SEK
Aktiekurs:148,05 SEK
Potential:8,1%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-21
Bolagsspecifik viktig information

Attraktivt värderad marknadsledare

 • Global marknadsledare
 • Kundaktiviteten ser ut att återvända
 • Attraktivt värderad

Invesment case

Volvo har levererat en stark resultatutveckling under senare år drivet av en bra marknadsutveckling för deras största affärsområden Lastbilar och Anläggningsmaskiner. Inför 2020 räknar vi med en nedgång i maskinförsäljningen och en nedgång i resultatet från höga nivåer. Vi räknar dock med att serviceaffären fortsätter att utvecklas väl och ett lägre kapacitetsutnyttjande i produktionen bör innebära att produktionen löper smidigare med färre flaskhalsar. Volvo har också en stark finansiell position vilket ger förutsättningar för extrautdelningar i linje med förra året. I förlängningen finns också möjligheter att förändra strukturen, som exempelvis en avknoppning av det nästa affärsområdet Construction Equipment.

Orderingången i Q3 sjönk med 45% å/å jämfört med vårt estimat om -33%, i huvudsak beroende på NAFTA. Dock har kundaktiviteten återvänt, vilket är det normala säsongsmönstret och indikerar att Q3 var botten. I Europa verkar marknaden ha stabiliserats vid en nedgång på 15%.

Trelleborg

Rek: Köp
Riktkurs:190,00 SEK
Aktiekurs:157,95 SEK
Potential:20,3%
Analytiker: Douglas Lindahl
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-25
Bolagsspecifik viktig information

Positionerad för fortsatta uppgångar

 • Gynnas av globala trender
 • Exponeras mot både tidig och sencyklisk industri
 • Besparingsprogram lyfter marginalerna framåt

Investment case

Segmenten gynnas av globala trender som urbanisering, befolkningstillväxt och ökade transporter. Intjäningen balanseras av en exponering mot både tidig och sencyklisk industri och kassaflödet används för en hög förvärvstakt. Trelleborgs Q3-resultat var 3% bättre än vår förväntan, med den organiska tillväxten något bättre än väntat. Ledningen beskriver marknadsmiljön för Q4 som ”i linje med Q3”, vilket vi ser som en marginellt positiv kommentar. Den stora swingfaktorn i Q3-rapporten var Offshore & Construction som rapporterade en imponerande organisk tillväxt på 27% och positivt resultatbidrag för första gången på nio kvartal, samtidigt som ledningen uppgav att orderboken för Q4 är ännu större än inför Q3. Wheels Systems fortsatte att vara en besvikelse med 6,5% EBIT-marginal under kvartalet jämfört med vår förväntan på 7%, vilket är långt från den långsiktigt potentiella marginalen på 15%. Vi har fortsatt låga förväntningar på Wheels Systems givet den tuffa marknaden. Vi fortsätter dock att se en attraktiv risk-/avkastningskvot på nuvarande nivåer.

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:23,00 CHF
Aktiekurs:21,87 CHF
Potential:5,2%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-24
Bolagsspecifik viktig information

Står sig i tuffa tider

 • Vd-bytet utgör grunden för en nystart
 • Exponerad mot strukturell tillväxt
 • Händelserikt år framför oss

Investment case

ABB gynnas av strukturell tillväxt inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Dessutom kommer cirka 40% av koncernens intäkter från sencykliska segment som står inför en ökad efterfrågan de närmaste åren. Försäljningen av Power Grids ser vi som positivt vilket skapar en bättre företagsstruktur, mer lönsamma delar kan utvecklas varpå marginalerna kan förbättras, helt enligt ABB´s nya finansiella mål. Försäljningslikviden förväntas på ett eller att sätt distribueras till aktieägarna. Vd-bytet utgör grunden för en nystart där ABB rör sig mot en redan väldefinierad kulturell och organisatorisk transformation. Under tiden behöver ABB snabbt implementera den nya organisationsstrukturen och avknoppningen av Power Grids för att försäkra sig om fullständiga finansiella fördelar som väntas realiseras 2021.

Senaste rapporten ger ett kvitto på att ABB rör sig i rätt riktning då de levererar på sina ambitioner, trots tuffa omvärldsförhållanden. Vi ser nedsidan i aktien som begränsad, utdelningen liksom värderingen är attraktiv och kommande 12 månader kommer mycket kapital distribueras till aktieägarna. Sammantaget ser vi framför oss en uppvärdering i aktien i nivå med vår riktkurs.

Sandvik

Rek: Köp
Riktkurs:203,00 SEK
Aktiekurs:174,15 SEK
Potential:16,6%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-21
Bolagsspecifik viktig information

Närmare cyklisk botten

 • Mining och Oil & Gas kompenserar för accelererande nedgång i den kortcykliska verksamheten
 • Avknoppning av SMT är ett kritiskt steg
 • Omvärdering från låga nivåer jämfört med historiken

Investment case

Vi bedömer att vi är nära en cyklisk botten i Sandviks kortcykliska verksamhet Machining Solutions (SMS) och fortsätter att anse att marknaden inte värdesätter de strukturella förändringar som Sandvik genomfört de senaste åren. Vi förväntar oss att cykeln bottnar kommande kvartal där vi modellerat in en negativ orderingångs- och försäljningstillväxt. Uppmuntrande är att Mining & Rock hade en organisk tillväxt i orderingången på 5% i kvartalet där också marginalen förbättrades ytterligare till 19,8% (20,8% exklusive de delar av Varel som ska säljas), vilket är imponerande. Besparingar kommer att lyfta marginalen ytterligare nästa år. Den kommande avknoppningen av Sandvik Materials Technology är oförändrad och vi bedömer att det är ett kritiskt steg för en omvärdering av Sandvik.

Epiroc

Rek: Köp
Riktkurs:117,00 SEK
Aktiekurs:111,80 SEK
Potential:4,7%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-28
Bolagsspecifik viktig information

Attraktiv exponering

 • Gynnsam exponering mot teknologitrender
 • Renodlad aktör
 • Efterfrågan håller upp

Investment case

Huvuddelen av Epirocs försäljning kretsar kring produktion och service av gruvutrustning och maskiner, där koppar- och guldgruvor utgör 60 procent av kunderna. Speciellt kopparsegmentet väntas ha en god utveckling under kommande år, drivet av ökad efterfrågan till följd av den globala övergången till elbilar samt en längre tids underinvestering i världens koppargruvor. Vidare är Epiroc väl positionerat för att dra nytta av teknologiska trender inom gruvnäringen. Elektrifierade maskiner tros exempelvis bli hett efterfrågade i framtiden, då dessa bidrar till billigare drift. Bara ventilationen kan idag stå för hälften av energikostnaderna i en underjordisk gruva. Epiroc har även en stark balansräkning vilket ger utrymme för expansion genom förvärv.

I den senaste rapporten missade bolaget förväntansbilden, där särskilt den organiska orderingeningen på utrustning var svag. Detta står sig i kontrast med Sandviks rapport vilket uppvisade en god tillväxt. Även om viss osäkerhet uppstått uppger bolaget att efterfrågan kommer ligga på samma nivå som under Q3. På medellång sikt bedöms efterfrågan vara hälsosam med en kontinuerligt ökande gruvproduktion och en utrustningsflotta med en genomsnittlig ålder på 7 år, vilket skapar ett uppdämpt behov. Den dämpade efterfrågan på utrustning driver serviceförsäljningen då gruvproduktionen fortsätter att växa i oförändrad takt. Epiroc fortsätter att bearbeta sin installerade bas och vinner marknadsandelar varje månad. Med servicemarginalen som är 2-3x gånger högre än utrustningsmarginalen driver det lönsamheten

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:240,00 SEK
Aktiekurs:211,60 SEK
Potential:13,4%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-08
Bolagsspecifik viktig information

Stark efterfrågan

 • Ett av världens största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag
 • Undervärderad amerikansk verksamhet
 • Fokus på marginal betalar sig

Investment case

Skanska har en attraktiv affärsmodell med en byggverksamhet som bedrivs med negativt rörelsekapital och där förskottsbetalningarna investeras i utvecklingsverksamheten med hög avkastning. Bolaget har varit framgångsrikt i sin fastighetsutvecklingsverksamhet där resultatet delvis har underskattats på grund av volatila kvartalseffekter. Då den amerikanska och polska verksamheten har drabbats av flera nedskrivningar de senaste åren, upplever vi att förväntningarna på byggdelen är alltför låga. Q3 visade stabiliserande byggmarginal för fjärde kvartalet på raken, vilket visar att de åtgärder som vidtagits betalar sig och starka utsikter för den kommersiella fastighetsutvecklingsportföljen medför en uppsidesrisk i våra VPA-estimat för 2020-2021p. Svagare marknadsutsikter q/q motverkas vidare delvis på kort sikt av redan kommunicerade order för Q4.

Peab

Rek: Köp
Riktkurs:100,00 SEK
Aktiekurs:82,05 SEK
Potential:21,9%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-25
Bolagsspecifik viktig information

Strukturellt starkare

 • Väldiversifierad
 • Balansräkningen sätts i arbete
 • Marginalerna hållbara

Investment case

Peab är ett nordiskt byggbolag med den största och starkaste marknadsandelen i Sverige. Efter några år av omstruktureringar har bolaget den senaste tiden haft en stabil utveckling där balansräkningen nu också blivit stark. Peabs närvaro inom alla typer av konstruktion och marknadens sencykliska karaktär ger stöd åt orderingången och vi ser fortsatt potential för förbättringar när det gäller lönsamheten. Den 4 juli meddelade Peab avsikten att förvärva YIT:s asfalteringsverksamhet för 3 miljarder SEK. Därtill bekräftades avsikten att växa investeringarna ytterligare inom den kommersiella fastighetsutvecklingsportföljen.

Den kommersiella verksamheten bidrar starkt till EBIT-marginalerna och tack vare stadiga investeringarna i divisionen bör den utgöra en återkommande del av EBIT även framåt (utgör ca 18% av vår SOP). Andra divisioners marginaler är i stort sett stabila å/å och framstår som hållbara enligt oss.

Vi ser Peabs resultat för Q3 som något svagt, även om det inte var någon större miss. Jämfört med konsensus var orderingången 9% sämre än väntat, försäljningen 3% bättre och EBIT 6% sämre. Operativt kassaflöde var i stort sett i linje med förväntan å/å, men nettoskulden är upp något q/q. Vi ser marknadsutsikterna som i stort sett oförändrade q/q, men med något mer försiktiga kommentarer.

Konsument

Husqvarna

Rek: Köp
Riktkurs:95,00 SEK
Aktiekurs:74,78 SEK
Potential:27,0%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-23
Bolagsspecifik viktig information

Potential för robotgräsklippare i USA

 • Ledande position
 • Temporära bakslag
 • Attraktiv värdering

Investment case

2018 var ett år med motgångar till följd av en väderrelaterad vinstvarning, men även efter svaghet inom Construction vilket uppgavs bero på en intern omorganisation av lagren i Nordamerika vilket omöjliggjort full leverans av produkterna. Vd:n är fortsatt optimistisk gällande tillväxtpotentialen för Husqvarna, Gardena och Construction. Vi förväntar oss en bra tillväxt i robotförsäljningen å/å, men tror att den bara når högt ensiffrigt tal för helåret efter den svaga utvecklingen under Q2 som står för en stor andel av försäljningssäsongen. Trots en miss i Q3 rapporten, där gräsklippare i USA tyngde marginalerna ser vi goda förutsättningar för återhämtning framgent. Q3 utgör normalt sett en mindre del av helårsresultatet och Gardena samt construction utvecklades väl. Vi finner aktien attraktivt värderad på rådande nivåer.

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:340,00 SEK
Aktiekurs:301,00 SEK
Potential:13,0%
Analytiker: Karel Zoete
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-28
Bolagsspecifik viktig information

Förbättrad lönsamhet i sikte

 • Förbättrad lönsamhet i fokus
 • Klassens bästa vinsttillväxt
 • Det mesta av potentialen ligger fortfarande framför oss

Investment case

Efterfrågan på Essitys produkter är stabil och drivs av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi. Som en ledande global aktör har Essity goda tillväxtutsikter på cirka 3% per år. Huvudfokuset är dock att förbättra marginaler under de kommande åren. Mer än 6 miljarder SEK i kostnadsmotvind grusade 2017-18, men vi tror på en stark marginalförbättring framåt, tack vare minskade kostnader samt prishöjningar. Essity är jämfört sina konkurrenter således positionerad för att leverera den bästa vinsttillväxten för H2 2019 samt 2020E på cirka 20%. Samtidigt ser vi potential för en långsiktig omvärdering om bolaget levererar på sina ambitioner om en rörelsemarginal på 15%, jämfört med 12% förra året.

Knäckfrågan för Essity är om de kan bevisa att strategin fungerar, det vill säga att de lyckas förbättra lönsamheten till den nivå som konkurrenter som tex. Kimberly Clark uppvisar. En del av detta är redan reflekterat i rådande aktiekurs men vi anser att det finns betydande förbättringspotential kvar att hämta under Q4 samt H1 2020 vilket bör ge aktien fortsatt stöd. Vi förutser ännu starkare resultat under Q4 och Q1 2020 från lägre råvarukostnader. Kostnadsbesparingar kommer också att accelerera i Q4. I Q3 hölls de tillbaka av bonusavsättningar, pensioner och uppstartskostnader. Kostnadsbesparingar för sålda varor på 92 MSEK i Q3 väntas öka till 150-250 MSEK i Q4 och därtill kommer besparingar för administrativa kostnader på 100 MSEK.

Hälsovård

AstraZeneca

Rek: Köp
Riktkurs:8 000,00 GBX
Aktiekurs:7 458,00 GBX
Potential:7,3%
Analytiker: David Evans
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-29
Bolagsspecifik viktig information

Stark exekvering!

 • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi
 • Klar ledare bland europeiska läkemedelsbolag i VPA-tillväxt 2018-2023p
 • Premiumvärdering berättigad

Investment case

AstraZenecas huvudfokus är onkologiområdet och det är även där vi ser störst tillväxtpotential. Primärt fokuserar nu marknaden på fyra läkemedelskandidater; det immuno-onkologiska läkemedlet Imfinzi, lungcancerläkemedlet Tagrisso, PARP-hämmaren Lynparza mot bröst/äggstockscancer, samt dess blodcancerläkemedel Calquence. Vi ser en betydande försäljningspotential för dessa läkemedel. Flera studier har visat bra resultat under augusti vilket satt fart på aktiekursen. Avgörande för kursutvecklingen blir resultatutvecklingen och den starka försäljningen som under Q3 var exceptionell, men den geografiska styrkan i tillväxtdrivana Lynparza, Imfinzi och Fasenra bör också noteras. Sammantaget bedömer vi att AstraZenecas försäljningspotential är fortsatt underskattat av konsensus och bolaget har den högsta förväntade vinsttillväxten under 2019-2023p av de stora läkemedelsbolagen som analyseras av oss.

Finans

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:8,00 EUR
Aktiekurs:6,43 EUR
Potential:24,4%
Analytiker: Christoffer Adams
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-28
Bolagsspecifik viktig information

Vinstförbättring i fokus

 • Väldiversifierad och störst
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering och hög direktavkastning

Investment case

Nordea gynnas av sin position i Norden och genomför nu även omfattande strukturella förändringar. Vi tror att detta skapar bra förutsättningar för att Nordea skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar. Vi ser kapitalmarknadsdagen i oktober var en nystart för aktien där narrativet lyfts till de nya målen istället för den mer kortsiktia utvecklingen. Vi ser förutsättningar för att Nordea ska leverera på vägen mot de finasiella mål för 2022, vilket bör lyfta aktien. Vi ser också en nödvändighet i utdelning av överskottskapital för att nå 10% avkastning på eget kapital. Detta kommer sannorlikt ske genom återköp vilket kan vara en ytterligare katalysator för aktien. Vi ser en direktavkastning från ordinarie utdelning på 5.9-7.7% för 2019-21. Om vi i tillägg till detta antar utdelning av överskottskapital är den potentiella totala direktavkastningen 10-11 % per år.

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:554,00 SEK
Aktiekurs:506,20 SEK
Potential:9,4%
Analytiker: Markus Gustafsson
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-11-22
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Ett stabilt val bland investmentbolagen

Investment Case

Investor är en intressant aktör bland investmentbolagen tack vare en gedigen historik av värdeskapande och överavkastning mot börsen. Bolaget har hög direktavkastning och dessutom en målsättning att ständigt öka utdelningen. Då cirka 30% av substansvärdet utgörs av onoterade bolag, erbjuder aktier i Investor en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen. Triggers för uppvärdering av Investoraktien finns dels i den noterade portföljen där vi har en uppsida i flertalet portföljbolag men även i den onoterade portföljen där vi ser potential till både nyförvärv och intressanta tilläggsförvärv. Här kan bolaget utnyttja sin starka finansiella ställning och vi tror att marknaden skulle uppskatta förvärv med tanke på Investors lyckade investeringar inom onoterat historiskt.

Vi finner argument för en lägre än historisk substansrabatt framöver, med tanke på Investors starka resultat, som kommer att fortsätta, i kombination med en outnyttjad potential i den onoterade portföljen.

Intrum

Rek: Köp
Riktkurs:310,00 SEK
Aktiekurs:241,90 SEK
Potential:28,2%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-29
Bolagsspecifik viktig information

Megatrender stödjer hög vinsttillväxt

 • Europeisk marknadsledare inom kredithantering
 • Underskattad potential
 • Värderingen reflekterar inte tillväxtmöjligheterna

Investment case

Som den största lånehandläggaren i Europa åtnjuter Intrum skalfördelar samtidigt som de har en god regional diversifiering. Vi ser att Intrum drar nytta av fortsatt press från finansiella regulatorer likväl som digitalisering och automatisering. Samtidigt är branschen fragmenterad och Intrum kan leda en vidare konsolidering. Vi anser att marknaden underskattar bolagets vinstpotential.

Drivet av nya investeringar, synergier och operationella effektivitetsförbättringar, väntar vi oss en justerad årlig vinsttillväxt på 30% för Intrum de kommande tre åren. I senaste rapporten slog bolaget förväntningarna med råge, dock drivet av mindre engångskostnader, men portföljinvesteringarna uppvisade en tydlig styrka vilket är det viktigaste för case

Telekomoperatörer

Tele2

Rek: Köp
Riktkurs:165,00 SEK
Aktiekurs:141,30 SEK
Potential:16,8%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-21
Bolagsspecifik viktig information

Stärkt närvaro på kärnområdet, kostnadsbesparingar väntar

 • Näst största operatören i Sverige med verksamhet i ytterligare åtta länder
 • Potential för signifikanta värdelyft
 • Hög direktavkastning i korten

Investment case

Q3-rapporten visade på en stabil utveckling och även om presentationen av nya strukturella kostnadsbesparingar sköts fram till Q4 var vd tydlig med att sådana besparingar skulle komma utöver guidningen på medellång sikt. Tele2 har tidiagre höjt sitt skuldsättningsmål till 2,5-3x EBITDA från 2-2,5x vilket medför ett betydande behov av kapitalutskiftning till aktieägarna under kommande år. Givet vårt antagande om stora kostnadsbesparingar till 2024p påminner vi investerare om att värderingsmultiplarna för 2019-2021p inte återspeglar det underliggande långsiktiga värdet. Vi prognosticerar en direktavkastning på 8% för 2020-2025p.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Boliden SE0012455673 1, 3
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Trelleborg SE0000114837 3
ABB CH0012221716 6
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Epiroc SE0011166933 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 6
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 1
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 3, 4, 6
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Intrum SE0000936478 3
Tele2 SE0005190238 3

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.