Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo Fokusportfölj
Strategi & Allokering den 5 februari 2019
Publicerad och färdigställd tisdagen den 5 februari 2019 kl. 08:01.

Aktiemarknaden har rivstartat 2019 och stämningen bland investerare har förändrats tydligt. Vi ser primärt tre drivkrafter bakom det förbättrade stämningsläget och dessa gör att vi känner oss komfortabla med att säga att marknaden fortfarande har en för pessimistisk syn på 2019 ur ett tillväxt- och vinstperspektiv. Handelssamtalen går framåt och vårt huvudscenario är att det kommer någon form av avtal som gör att marknaden kan lyfta bort mer risk relaterat till detta. Fed har gjort en tydlig kommunikationsförändring gällande kommande räntehöjningar. Avslutningsvis har USA uppvisat starka markosiffror samtidigt som bolagen indikerar en försiktigt optimism inför året. Med en stärkt vy att 2019 blir ett hyggligt år lyfter vi Sverige till övervikt och vidhåller vår syn att många konjunkturkänsliga bolag är för lågt värderade. I denna uppdatering tar vi ut SKF och istället tar vi in Hexagon

Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling
Utveckling
Utv.
Aktier som inkluderas
  Hexagon
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 10,0%
6,0%
6,0%
  SSAB* 6,0%
2017-12-12
171212
34,81
34,81
-15,28%
  Boliden 4,0%
2018-10-09
181009
226,60
226,60
-9,70%
Industri 30,0%
29,8%
29,8%
  Volvo 8,0%
2019-01-08
190108
130,75
130,75
7,99%
  Alfa Laval 8,0%
2018-10-16
181016
208,50
208,50
-7,49%
  Loomis 6,0%
2018-08-14
180814
324,60
324,60
11,52%
  Sandvik 8,0%
2018-05-08
180508
145,35
145,35
-6,69%
Konsument 14,0%
15,8%
15,8%
  Essity* 6,0%
2017-12-12
171212
246,00
246,00
1,21%
  MTG* 4,0%
2018-03-13
180313
306,20
306,20
-11,12%
  Kambi Group 4,0%
2018-10-09
181009
210,50
210,50
6,22%
Hälsovård 4,0%
5,5%
5,5%
  AstraZeneca 4,0%
2018-11-06
181106
668,60
668,60
-3,92%
Finans 22,0%
24,8%
24,8%
  Investor* 12,0%
2018-03-13
180313
403,80
403,80
7,13%
  Nordea* 10,0%
2017-12-12
171212
82,71
82,71
-14,36%
Fastigheter 4,0%
4,3%
4,3%
  JM 4,0%
2018-08-14
180814
179,10
179,10
4,35%
Informationsteknologi 8,0%
9,5%
9,5%
  Hexagon 8,0%
2019-02-05
190205
-
-
-
Telekomoperatörer 8,0%
4,3%
4,3%
  Telia* 4,0%
2017-12-12
171212
39,17
39,17
10,96%
  Tele2* 4,0%
2018-05-08
180508
113,50
113,50
2,68%
Aktier som exkluderas
  SKF* 8,0%
2017-12-12
171212
152,40
152,40
-15,32%

* Justerat för utdelning, ** Justerat för split 2:1

Utveckling 2019
Fokusportföljen 9,52%
OMX Benchmark 8,94%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

SSAB A (SSAB A)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

SSAB

Rek: Köp
Riktkurs:46,00 SEK
Aktiekurs:34,81 SEK
Potential:32,1%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Den positiva resultattrenden bör fortsätta

 • Solida utsikter för Americas och Specialstål
 • Positiva effekter från kraftigt ökade priser i USA
 • Handlas under det historiska värderingsintervallet

Investment case

SSAB är en ledande producent av Advanced High Strength Steel (avancerade höghållfasta stål) och kylda stål. Vi ser att återhämtningen från låga nivåer i de viktigaste slutkundsegmenten (gruvor, byggutrustning och tunga transporter) fortsätter och har potential att skapa långsiktig vinstförbättring.

Triggers

De annonserade importkvoterna och tariffer på överstigande volymer och konsolideringen som sker kommer troligen att stödja stålmarknaden i Europa, samt vi ser ytterligare förbättringar från produktmixen i både SSAB Specialstål och högre priser i SSAB Americas. Q4-rapporten bekräftar bilden av stark efterfrågan i Americas och för Specialstål, vilket kan kompensera för potentiellt svagare efterfrågan i Europa. I rapporten ges också signaler om fortsatt goda kassaflöden som stärker den redan nu starka balansräkningen.

Värdering

Utvecklingen mot bolagets mål för 2020 går enligt plan eller i vissa fall före plan. Målen inkluderar att leveranserna av specialstål ska öka till 1,35 megaton (från 1,0 megaton 2016), leveranserna till premiumfordon ska öka till 750 kiloton (från 442 kiloton) och antalet företag i nätverket Hardox Wearparts (eftermarknadsförsäljning höghållfasta stål) ska öka till över 500 (från 265). SSAB handlas till ett 12-månaders framåtblickande EV/EBITDA på omkring 4,5x, vilket kan jämföras med snittet de senaste tre åren på cirka 6-8x och handelsintervallet om 6-8x EV/EBITDA. Om SSAB fortsätter att leverera i linje med målen ser vi fortsatt stöd för en gradvis omvärdering.

Boliden (BOL)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

Boliden

Rek: Köp
Riktkurs:265,00 SEK
Aktiekurs:226,60 SEK
Potential:16,9%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Starka kassaflöden och trender

 • Kapitaliserar på starka trender
 • God kopparproduktion i Aitik
 • Potential för extrautdelningar

Investment case

De senaste åren har Boliden bevisat styrkan i sin integrerade modell med gruvor och smältverk. Flera år av investeringar har förbättrat bolagets konkurrenskraft och Boliden är nu i mycket gott skick. Marknaden för basmetaller är underliggande stark och vi ser potential från nuvarande nivåer. Boliden har på ett föredömligt sätt lyckats kapitalisera på detta genom god produktion med höga malmhalter vid gruvorna och stark produktion vid smältverken.

Triggers

Aitiks nya krosstation har utvecklats enligt plan, där den mest kritiska fasen nu är över. Detta kommer att öka volymerna, sänka kostnaderna per ton bruten malm och höja driftssäkerheten vid gruvan. Detta leder vidare till starka kassaflöden och vi förväntar oss att bolaget är i stort sett skuldfritt vid slutet av året. Den starka balansräkningen ökar dessutom sannolikheten för högre direktavkastning och extrautdelningar. Vi ser en långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av minskande malm-nivåer, en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, och ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion.

Värdering

Aktien handlas till cirka 4-5x EV/EBITDA för 2018-2019p, attt jämföra med de sista tre årens snitt om närmare 6x. Vår riktkurs på 265 SEK baseras på en EV/EBITDA om 5.4x multipel för 2018-2019p, att jämföra med historisk EV/EBITDA multipel om 5.8x i snitt och med en 8% rabatt på vår summa av delarna värdering. För 2018 ser vi potential för en extrautdelning på cirka 10 SEK per aktie, utöver de ordinarie 8,50 SEK, för att nå skuldsättningsmålet i slutet av 2018.

Industri

Volvo B (VOLV B)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:140,00 SEK
Aktiekurs:130,75 SEK
Potential:7,1%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Marknadsledare med attraktiv värdering

 • Global marknadsledare
 • Attraktivt värderad
 • Extrautdelning

Invesment case

Volvo har gynnats av starka lastbilsmarknader framför allt i Europa och USA, och vi bedömer att den amerikanska orderboken kommer att ge stöd under 2019. Vi räknar dock med en lugnare utveckling framöver, vilket även den fallande orderingången under Q4 är en indikation på. Det balanseras i viss mån av en ökad serviceförsäljning efter de senaste årens starka lastbilsförsäljning. Under 2018 stördes också produktionen av ett flertal flaskhalsar i produktionen, vilket gav högre kostnader. Under 2019 förväntar vi oss att produktionen kommer att löpa smidigare med färre flaskhalsar. Volvo genomgår också en kontinuerlig effektiviseringsprocess för att förbättra lönsamheten, vilket till stor del handlar om att ta fram de synergier och skalfördelar som skapas genom att ha en marknadsledande position globalt.

Triggers

Volvos nettokassa uppgår till drygt 40 miljarder SEK eller mer än 20 SEK per aktie (15% av aktiekursen) trots reserveringen gällande utsläppsproblematiken i lastbilarna. Även om industrin är cyklisk och Volvo behöver upprätthålla en god kreditrating för sin kundfinansiering har de föreslagit en extrautdelning på 5 SEK utöver en ordinarie utdelning på 5 SEK. Vidare finns fortsatt goda förutsättningar för att knoppa av det näst största affärsområdet Construction Equipment, även om de potentiella värdena var högre för ett år sedan när konkurrenter som Caterpillar värderades betydligt högre. Construction Equipment har dock med sin storlek och starka marknadsposition väl så goda förutsättningar att vara ett eget börsnoterat bolag och Q4 visade på en högre orderingång än väntat för Construction Equipment.

Värdering

Vi bedömer fortsatt att Volvo erbjuder bra värde vid en framåtblickande P/E-multipel på 9x. P/E-multipeln sjunker till 8x om nettokassan på 20 SEK dras från aktiekursen (en utdelning av nettokassan skulle inte förändra vinsten per aktie).

Alfa Laval (ALFA)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

Alfa Laval

Rek: Köp
Riktkurs:225,00 SEK
Aktiekurs:208,50 SEK
Potential:7,9%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Kraftig orderingång väntas och extrautdelning hägrar

 • Utsläppskrav skapar rejäl potential
 • Explosiv orderingång väntas
 • Möjlig extrautdelning

Investment case

Alfa Laval är en global sencyklisk leverantör av produkter och lösningar för värmeöverföring, separering och flödeshantering. Nye VDn sedan 2016 Tom Erixon har genomfört en omfattande omstöpning av bolaget så att det har blivit mer kundfokuserat med tre nya divisioner Energi, Mat&Vatten samt Marin. Orderingången återhämtade sig i Marin redan 2017 och Alfa Laval har levererat utmärkta rapporter under 2018.

Triggers

Alfa Laval är en stor spelare inom marinutrustning för svavelutsläppsbegränsning, så kallade scrubbrar, som för närvarande ser en explosiv orderingång inför de nya globala utsläppskraven som kommer för fartyg i januari 2020. I Q3 stod scrubbrar för 22 utav de 27 procenten organisk tillväxt och skrubbrarna är nu slutsålda för hela 2019.

Värdering

Alfa Laval handlas nu till strax under 12x EV/EBIT 2019p. Detta är en rabatt jämfört med övrig nordisk och europeisk verkstad, drivet av det tidigare kraftigt fallande oljepriset, vilket nu dock verkar ha stabiliserats. Vi tycker en premie för Alfa Laval är väl motiverad med tanke på den starka orderingången som råder för närvarande. Vår DCF indikerar ett värde på SEK225 per aktie, vilket också är vår riktkurs. Alfa Laval börjar också se överkapitaliserat ut och vi tror att de kan dela ut upp till 8 SEK per aktie som extrautdelning eller aktieåterköp och ändå lämna kvoten nettoskuld/EBITDA på 1x för 2019p

Loomis B (LOOM B)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

Loomis

Rek: Köp
Riktkurs:370,00 SEK
Aktiekurs:324,60 SEK
Potential:14,0%
Analytiker: Aymeric Poulain
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Stabil utveckling

 • Globalt marknadsledande kontanthanteringsbolag
 • Solid tillväxt på plats
 • Väldigt attraktiv värdering

Investment case

Bolagets mål är att ha en stark tillväxttakt på den amerikanska marknaden där många stora banker fortsätter att lägga ut kontanthantering på externa aktörer så som Loomis. Bolaget har även tagit fram produkten Safepoints som är en smart säkerhetstjänst för deponering av kontantkassor, vilken riktar sig mot segmenten närbutiker och snabbmatsrestauranger. Verksamheten i USA fick i november en order på 1000 Safepoints, vilket indikerar att prognoserna för organisk tillväxt kan se försiktiga ut. Även om tillväxten i Europa ser mer modest ut, uppvisar nu Frankrike och Skandinavien stabilitet igen där ledningen är säker på att Frankrike kommer återhämta sig starkt även om gula västarna orsakat vissa störningar under Q4. Tillväxten i Europa förväntas generellt komma från förvärv.

Triggers

Senaste rapporten stördes av temporära effekter. Generellt var det underliggande resultatet för det fjärde kvartalet i linje med förväntningarna. Tillväxten väntas ta fart och vinsterna väntas följa med. Aktien handlas dock med en värderingsrabatt mot jämförelsebolagen. Givet den starka balansräkningen, kassaflödet och de förväntande lönsamhetsförbättringarna, ser vi värderingen som synnerligen attraktiv till rådande kursnivåer.

Värdering

Loomis erbjuder hygglig tillväxt till ett rimligt pris. Vår riktkurs är baserad på ett P/E-tal på 15,5x för 2019p, vilket reflekterar en tillväxt av kassaflödet under de kommande åren (avkastning från SafePoint och M&A-investeringar).Förvärvet av Ziemann kommer att lyfta estimaten väsentligt när, och om, de tyska konkurrensmyndigheterna ger sitt godkännande.

Sandvik (SAND)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

Sandvik

Rek: Köp
Riktkurs:173,00 SEK
Aktiekurs:145,35 SEK
Potential:19,0%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Fortsätter att gynnas av den starka konjunkturen

 • Gynnsam exponering - Den vertikala integrationen ger fullt utslag medan gruvcykeln är i sin linda
 • Stark utveckling för gruvutrustning
 • Värderingen har normaliserats – prisar redan in decelererande tillväxt

Investment case

Vi ser fortsatt en stark underliggande marknad för Sandviks kortcykliska verksamhet även om momentum i de ledande makroindikatorerna avtagit. Värderingen börjar reflektera detta mer och mer vilket innebär att potentialen kontra risken blivit attraktiv igen.

Triggers

I senaste rapporten uppvisade Sandvik ett starkt kvartal med god organisk order- och intäktstillväxt, även om Machining Solutions upplevde en viss svaghet från bilindustrin. Mining and Rock Technology gick mycket starkt med 15% i organisk tillväxt i order och intäkter och framtidsutsikterna bedöms som positiva. Det finns en oro för konjunkturen, men en forsatt stark utveckling för Mining and Rock Technology kan motverka en viss avmattning inom andra områden.

Värdering

På 2019p P/E 13x och EV/EBIT 9x handlas Sandvik klart under sitt historiska genomsnitt och är relativt marknaden nästan på 10-årslägsta.

SKF B (SKF B)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

SKF

Rek: Minska
Riktkurs:124,00 SEK
Aktiekurs:152,40 SEK
Potential:-18,6%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Värdering på historisk lägstanivå

 • Fortsatt implementering av prishöjningar
 • Industricykeln är fortsatt stark medan bilproduktionen viker
 • Attraktiv potential i förhållande till risk

Investment case

Värderingsmässigt befinner sig aktien vid historiska lägstanivåer vilket innebär att vi nu har ett värderingsstöd på nedsidan. Förbättringar i volym och prissättning borde motverka kortsiktiga bekymmer som valutaeffekter och råvarupriser. Avsaknaden av prishöjningar har varit tongivande i debatten de senaste åren varför höjningar borde ha en positiv påverkan på sentiment och resultat samt vara en viktig drivfaktor för aktiekursen.

Triggers

Trots att inköpschefsindexen har fortsatt att falla under kvartalet visar rapportsäsongen att industricykeln är fortsatt stark, även om bilproduktionen är svag. Även om Q4 kommer att vara under press från ökade kostnader från tarifferna räknar bolaget med att ha kompenserat fullt i 2019 och att industrisidan växer snabbare än bilsidan vilket kommer att hjälpa marginalerna.

Värdering

På 2019p handlas SKF till 10x P/E och 8x EV/EBIT, vilket kan jämföras med en snittmultipel på 15x P/E och 12x EV/EBIT. Vi har en riktkurs på SEK 190 SEK som baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys.

Konsument

Essity B (ESSITY B)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:280,00 SEK
Aktiekurs:246,00 SEK
Potential:13,8%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig vinsttillväxt

 • Fokus på marginalförbättring
 • Prishöjningar börjar få genomslag
 • Aktien bör finna stöd från stark resultatutveckling

Investment case

Efterfrågan på Essitys produkter är stabil och drivs av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi. En åldrande befolkning driver till exempel efterfrågan på inkontinensskydd. Under de kommande åren förväntar vi oss att ett ökat fokus på kostnadsbesparingar och marginalförbättringar kommer att resultera i en bättre lönsamhet, jämfört med internationella konkurrenter.

Triggers

I samband med Q4-rapporten, som var bättre än förväntat sade VD att prishöjningarna börjar få genomslag och att ytterligare effekt väntas under 2019. Vi tror att investerare gradvis kommer att skifta fokus från senaste tidens marginalpress drivet av ökade råmaterialkostnader till att nu reflektera över de höjda prisernas positiva effekt på lönsamheten. Detta tror vi kommer kunna vara en positiv katalysator för aktiekursen.

Värdering

Eftersom Essity har haft en förhållandevis stabil tillväxt i efterfrågan anser vi att det är lämpligt med en kassaflödesvärdering. Långsiktigt ser vi en tillväxt på 2% och en rörelsemarginal på 16,5% för bolaget. Aktien handlas i linje med sektorn men mot bakgrund av den förväntade resultatförbättringen ser vi stöd för en högre aktiekurs.

MTG B (MTG B)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

MTG

Rek: Köp
Riktkurs:405,00 SEK
Aktiekurs:306,20 SEK
Potential:32,3%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Attraktivt värderad tillväxtscenario

 • Nordens ledande underhållningsföretag
 • Störst i världen inom e-sport, en marknad i kraftig tillväxt
 • Sannolikheten för uppköp har ökat

Investment case

MTG är ledande i Norden inom underhållning och fokuserar på en ung och sportintresserad publik. MTGx är global ledare inom det snabbväxande segmentet e-sport och har nyligen gått in på marknaden för onlinespel. Vi anser att båda dessa segment är mycket värdeskapande. Vi förväntar oss en god intäktstillväxt och förbättringar av EBIT-marginalerna framgent, drivet av MTGx. Den nordiska verksamheten har en unik portfölj av sporträttigheter, en imponerande pipeline med originalserieproduktioner och kanalerna distribueras i hela Norden.

Triggers

Styrelsen för MTG har nu inlett en process för att dela upp bolaget i två bolag: MTG och Nordic Entertainment Group. MTG kommer att bestå av verksamheten inom e-sport, onlinespel och digitalt videoinnehåll, medan Nordic Entertainment Group främst kommer att bestå av den nordiska tv-verksamheten, streamingtjänsterna Viaplay och Viafree, MTG studios Splay Networks samt radiostationerna. Denna uppdelning av bolaget kommer förhoppningsvis att bättre synliggöra de värden som finns inom respektive verksamhet. Styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma den 7 februari för att föreslå utdelning och notering av aktierna i Nordic Entertainment Group. Sannolikheten för uppköp av kvarvarande verksamhet inom MTG ökar efter utdelningen av Nordic Entertainment Group eftersom vi tror att MTGs stora exponering mot eSport kan attrahera internationella aktörer, samtidigt som Kinnevik inte längre är ägare i MTG. Senaste kvartalsrapporten överträffade förväntningarna inom alla affärsområden.

Värdering

I vår värdering av MTG värderas den nordiska tv-verksamheten till 15% premium jämfört med europeiska traditionella TV-bolag, vilket vi anser väl motiverat givet dess unika drag. Verksamheten inom onlinespel värderas något över sin jämförelsegrupp medan e-sportverksamheten saknar relevanta jämförelseobjekt. Aktien ter sig fortsatt attraktivt värderad.

Kambi Group (KAMBI)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

Kambi Group

Rek: Köp
Riktkurs:273,00 SEK
Aktiekurs:210,50 SEK
Potential:29,7%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Tillväxtpotential i USA

 • Marknadsledare inom sportspelstjänster
 • Stora möjligheter i USA
 • Hävstång ger kraftig vinsttillväxt

Investment case

Kambi är en avknoppning från Kindred och är en renodlad leverantör av sportspelstjänster. Från att enbart ha varit Kindreds egenutvecklade sportspelsleverantör har Kambi nu flera välkända speloperatörer som kunder. Sedan noteringen 2014 har Kambi ökat intäkterna med 20% årligen och uppnådde förra året 62,1 MEUR i omsättning.

Triggers

En dom i högsta domstolen i USA har öppnat upp möjligheten för sportspel online. Kambi har redan skrivit avtal med tre kunder och fler förväntas då många operatörer vill lansera sportspel tidigast möjligt. I ett positivt scenario bedömer vi att den amerikanska marknaden kan ge 40MEUR i intäkter 2020p och öka till 100MEUR till 2023p. Mot bakgrund av detta samt fortatt tillväxt från befintliga kunder i Europa räknar vi med att Kambi kommer fortsätta växa med >20% per år under flera år framöver. Kambis nuvarande lönsamhet är lägre än den långsiktiga potentialen, men tillkommande kunder och stark försäljningstillväxt bör innebära väsentlig vinsttillväxt kommande år genom den operativa hävstången. Vi bedömer att EBITDA-marginalen stiger från 29% 2018p till 38% 2020p samt att EBIT-marginalen förbättras från 15% till 25%. Vi bedömer att den långsiktiga EBITDA-marginalen kommer att vara mellan 40-45% och EBIT-marginalen 30-35%.

Värdering

Vi värderar Kambi genom en kassaflödesvärdering samt en EV/EBIT-multipel. Kassaflödesvärderingen (WACC 11,2%, EBITDA-marginal 40%, långsiktig evig tillväxt 2%) ger ett rimligt värde på 284 SEK. Genom en multipel på 25x rörelseresultatet 2020p ges ett rimligt värde på 260 SEK. Genomsnittet av värderingarna ger en riktkurs på 273 SEK.

Hälsovård

AstraZeneca (AZN)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

AstraZeneca

Rek: Köp
Riktkurs:6 100,00 GBX
Aktiekurs:5 568,00 GBX
Potential:9,6%
Analytiker: David Evans
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Stark exekvering vid lansering av nya cancerläkemedel

 • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi
 • Positiv resultattrend inför 2019
 • Klar ledare bland europeiska läkemedelsbolag i EPS-tillväxt 2018-2023p

Investment case

AstraZenecas huvudfokus är onkologiområdet och det är även där vi ser störst tillväxtpotential. Vi ser 2018 som året då AstraZeneca behöver leverera och visa att de kan höja takten för lungcancerläkemedlet Tagrisso, PARP-hämmaren Lynparza mot bröst/äggstockscancer, samt dess blodcancerläkemedel Calquence. Vi ser en betydande försäljningspotential för dessa läkemedel.

Triggers

AstraZeneca har en stor pipeline av nya läkemedelskandidater och flera viktiga studier är i slutfasen, vilket kan utgöra triggers för aktien. I slutet av december 2018 kom resultatet för fas III-studien för Roxadustat (anemi) vilket följs av en ansökan till FDA under inledningen av 2019. Studien MYSTIC kommer att presentera överlevnadsdata för det immuno-onkologiska läkemedlet Imfizi. Under det andra halvåret 2019 kommer slutligt data för överlevnad för Tagrisso, vilket kan ändra första linjens standardbehandling för lungcancer. Avgörande för aktieutvecklingen blir också resultatutvecklingen för 2018 och 2019. Samarbetet med Merck gällande Lynparza går bra och gemensamma säljstyrkor introducerades inför bröstcancerlanseringen. Om konjunkturoron fortsätter kan också ett inflöde av investerare väntas till AstraZeneca som ett defensivt alternativ på aktiemarknaden.

Värdering

AstraZeneca har den högsta förväntade tillväxten i vinst per aktie under 2018-2023p (cirka 15% per år) av de stora bolag inom läkemedelssektorn som analyseras av oss. Det medför ett högt pris och AZN handlas till en P/E-multipel på 19x för 2019p, vilket medför ett premium på cirka 44% jämfört med konkurrenternas genomsnitt på 14,1x. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 61GBP som baseras på nuvärdet av vår summan-av-delarna-värdering.

Finans

Nordea Bank (NDA SE)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:9,30 EUR
Aktiekurs:7,93 EUR
Potential:17,3%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Vinstförbättring i fokus

 • Väldiversifierad och störst
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering och hög direktavkastning

Investment case

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden. Nordea genomför ett övergripande transformationsprogram fram till 2022, vilket har inneburit förhöjda kostnader och sviktande intäktsmomentum. Vi tror att banken nu är igenom de mest påfrestande faserna av programmet och kan återigen fokusera på affären. Nordeas goda kapitalisering säkerställer en mycket hög direktavkastning på dessa prisnivåer.

Triggers

Nordea gynnas av det starka makroklimatet i Norden och i Europa och genomför nu även omfattande strukturella förändringar. Vi tror att detta skapar bra förutsättningar för att Nordea skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar. Genom flytten till Finland och de lägre kapitalkraven förbättras dessutom utsikterna för utdelning och avkastning på eget kapital. Vi estimerar att Nordeas vinst växer med i genomsnitt 4% per år de kommande tre åren. Vi förväntar oss att de underliggande intäkterna växer 1% per år 2018-2020p och att kostnaderna minskar med 3% per år under samma period.

Värdering

Nordea handlas till ett P/E-tal på 10,5x för 2019p. Vi förväntar oss en begränsad påverkan från implementeringen av Basel IV. Vår bedömning är att Nordea kommer leverera i linje med sin utdelningspolicy och ge en utdelningsandel kring 90% för de kommande tre åren, vilket innebär en prognostiserad direktavkastning på 9-10,4% för de nästkommande tre åren.

Investor B (INVE B)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:443,00 SEK
Aktiekurs:403,80 SEK
Potential:9,7%
Analytiker: Markus Gustafsson
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Ett stabilt val bland investmentbolagen

Investment Case

Investor är Sveriges största investmentbolag. Deras fokus ligger på kvalitetsföretag med starkt kassaflöde och hög avkastning på eget kapital. Investor är en intressant aktör bland investmentbolagen tack vare en gedigen historik av värdeskapande och överavkastning mot börsen. Bolaget har hög direktavkastning och dessutom en målsättning att ständigt öka utdelningen. Då cirka 30% av substansvärdet utgörs av onoterade bolag, erbjuder aktier i Investor en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen.

Triggers

Triggers för uppvärdering av Investoraktien finns dels i den noterade portföljen där vi har rekommendationen Köp med en klar uppsida i flertalet portföljbolag men även i den onoterade portföljen där vi ser potential till både nyförvärv och intressanta tilläggsförvärv. Här kan bolaget utnyttja sin starka finansiella ställning och vi tror att marknaden skulle uppskatta förvärv med tanke på Investors lyckade investeringar inom onoterat historiskt. En ytterligare trigger för uppvärdering av aktien är en potentiell notering av EQT AB som skulle tydliggöra stora dolda värden i Investor då innehavet för tillfället endast är värderat till en bråkdel.

Värdering

Substansrabatten har minskat den senaste tiden och uppgår i dagsläget till 19%. Vi har gjort flera nedjusteringar i portföljen över noterade bolag men vi ser fortfarande en potential som motiverar en Köp-rekommendation av Investor. Vi sänker riktkursen till 443 SEK (458). Riktkursen är baserad på vårt NAV-mål med en rabatt på 18% för att reflektera historiska snitt.

Fastigheter

JM (JM)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

JM

Rek: Köp
Riktkurs:210,00 SEK
Aktiekurs:179,10 SEK
Potential:17,3%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Rapport som bekräftar stabilisering

 • Färre starter gör att överutbudet kommer att minska
 • Höjd utdelning
 • För tidigt att blåsa faran över, men köpvärd ändå

Investment case

JM har många bra projekt i attraktiva områden. Det stora utbudet av nya lägenheter på marknaden kommer att fortsätta tynga bostadsmarknaden det närmaste halvåret, men kommer därefter att avta eftersom nybyggnationen har minskat avsevärt sedan sommaren 2017 när marknaden började försvagas. Vi är nu i ett läge när vi kan se förbi dessa problem och då förväntar vi oss att JM kommer att gynnas av dess starka position i branschen och dess mycket solida balansräkning.

Triggers

Senaste kvartalet visade en fortsatt stabilisering på marknaden, där JM sålde 286 lägenheter i Stockholm under Q4 jämfört med 223 under Q3. Q4 är ett säsongsmässigt starkare kvartal.

Värdering

Vi anser att en viss rabatt (10%) jämfört med aktiens historiska värdering fortfarande är berättigad utifrån det temporära överutbudet på marknaden. Även efter hänsyn tagen till detta ser vi en betydande uppsida för aktien. Direktavkastningen på över 6,5% ger en kudde på nedsidan samtidigt som tecken på ett minskat överutbud kan få rejält positiva effekter på aktien.

Informationsteknologi

Hexagon B (HEXA B)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

Hexagon

Rek: Behåll
Riktkurs:549,00 SEK
Aktiekurs:431,50 SEK
Potential:27,2%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Exponerad mot strukturell tillväxt

 • Högre andel mjukvara driver marginalen
 • Gynnas av digitaliseringstrenden
 • Vinnare på kinesiska stimulanser

Investment case

Hexagon är en global ledare inom digitala lösningar för mätteknik och arbetsflöden med 20 000 anställda i 50 länder. 55 procent av försäljningen kommer från mjukvara och service. Hexagon utvecklar IT-lösningar som möjliggör automatisering och underlättar kundernas beslutsfattande. Bolaget har som mål att växa med 10% per år, varav hälften organiskt. Verksamheten delas in i två affärsområden, Geospatial Enterprise Solutions och Industrial Enterprise Solutions.

Triggers

Hexagons produktportfölj är väl positionerad för att dra fördel av rådande trender inom digitalisering, vilket gör det organiska tillväxtmålet fullt rimligt. Den kinesiska ekonomin mattas och väntade kinesiska stimulanser kan göra Hexagon till en vinnare genom den relativt stora exponeringen mot Kina (17%) samt mot segmentet infrastruktur och bygg (25-30%). Andelen bygg väntas även öka genom förvärvet av belgiska Bricsys. Förutom en omsättning på 13 MEUR adderar Bricsys designdelen till Hexagons mjukvara för byggledning, HxGN SMART Build.

Värdering

Riktkursen på 549 SEK baseras på ett genomsnitt av 18x EBIT och 20x P/E på vinsten för 2021p, vilket sedan diskonteras till slutet av 2019p och en kassaflödesvärdering med WACC på 8%, långsiktig tillväxt på 3% och långsiktig rörelsemarginal på 25%.

Telekomoperatörer

TeliaSonera (TLSN)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

Telia

Rek: Köp
Riktkurs:47,00 SEK
Aktiekurs:39,17 SEK
Potential:20,0%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Omvandlingen intensifieras

 • Fokusering till hemmamarknaderna
 • Nya förutsättningar för stabilitet skapas
 • Hög direktavkastning

Investment case

Telia genomgår en stegvis omvandling till ett renodlat nordiskt-baltiskt telekombolag. Förvärvet av fastnätsbolaget Get & TDC Norway blev nyligen klart och gör Telia till en fullt integrerad operatör i Norge, vilket sänker affärsrisken. Samtidigt har Telia under senare tid varit ganska tydliga med att de inte bara vill vara en innehållsdistributör utan att innehåll i sig är en viktig pusselbit för framtiden. Med detta som bakgrund anser vi att förvärvet av Bonnier Broadcasting (TV4/C More) är strategiskt intressant. Telia står inför en spännande period och när omvandlingen är klar argumenterar vi för att det kommer råda nya förutsättningar för hur marknaden kommer att värdera Telia.

Triggers

Telia håller på lämna Eurasien och har gradvis minskat engagemanget i intressebolaget Turkcell. Kassaflöden och utdelningskapacitet kommer att öka under de närmaste åren tack vare normalisering av investeringar, kostnadsbesparingar samt förvärven. Telia har tidigare varit framgångsrikt i att kombinera externt innehåll med sina kärnprodukter. Det gäller såväl Spotify som digital-TV distribution, och med förvärvet av Bonnier Broadcasting skapas helt nya och intressanta förutsättningar för denna verksamhet. Q4-resultatet var svagt och har skapat ökad osäkerhet men kapitalmarknadsdagen i mars kan bli en katalysator.

Värdering

Med förbättrade kassaflöden förväntar vi oss att utdelningen kommer att kunna växa måttligt. Kombinerat med pågående återköpsprogram ger det omkring 9% total årlig direktavkasning under en 3-årsperiod. Vi räknar också med att direktavkastningen efter återköpsprogrammet kan bli närmare 8% baserat på dagens kurs, tack vare synergierna från de två förvärven.

Tele2 B (TEL2 B)
4 februari 18 – 4 februari 2019
Market Graph

Tele2

Rek: Köp
Riktkurs:130,00 SEK
Aktiekurs:113,50 SEK
Potential:14,5%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Stärker närvaron på kärnområdet genom fusionen

 • Näst största operatören i Sverige med verksamhet i ytterligare åtta länder
 • Potential för signifikanta värdelyft
 • Hög direktavkastning i korten

Investment case

I Sverige är Tele2 den näst största operatören för såväl privat- som företagsmarknaden och genom fusionen med Com Hem har bolaget nu ytterligare stärkt närvaron på sitt kärnområde. Med denna förstärkning, som förvärvet av Com Hem innebär, blir Tele2 en fullt integrerad operatör, samtidigt som riskerna för den svenska delen av affärerna minskar. Utöver Sverige är Tele2 också verksamt i ytterligare åtta länder.

Triggers

Com Hem-affären har nu godkänts vilket innebär att värdena, exempelvis 60% högre intäkter, kommer vara med i siffrorna från november. Tele2 har även höjt sitt skuldsättningsmål till 2,5-3x EBITDA från 2-2,5 vilket medför ett betydande behov av kapitalutskiftning till aktieägarna under kommande år.

Värdering

Vi använder huvudsakligen en kassaflödesbaserad summan-av-delarna värdering och denna resulterar i en riktkurs på 130 SEK. På rådande aktiekurs handlas Tele2 vidare till en direktavkastning på cirka 9% för 2018-19. Sammantaget anser vi att dagens värdering är synnerligen attraktiv.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
SSAB SE0000171100 3
Boliden SE0011088665 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Alfa Laval SE0000695876 Inga tillkännagivanden
Loomis SE0002683557 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
MTG SE0000412371 Inga tillkännagivanden
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 7
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
JM SE0000806994 Inga tillkännagivanden
Hexagon SE0000103699 3
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 3

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
 5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.