Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Swedbank Fokusportfölj - Strategi & Allokering
Dokument skapat och publicerat: 24 mars 2020 kl. 08:00 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Förutsättningarna för 2020 har snabbt och dramatiskt förändrats. Osäkerheten är exceptionell och det föranledde oss att för två veckor sedan neutralisera aktievikten i vår Investeringsstrategi, då värderingsnedgången inte kan anses vara tillräcklig för att prova bottenfiske. I rådande osäkerhet är den svenska aktiemarknaden återigen utsatt för hårt tryck, om något kanske lite extra hårt med tanke på den konjunkturkänsliga profilen och den egna valutan. Vinstutvecklingen är osäkrare än någonsin och den säger oss inte mycket om framtiden, men i ett relativt perspektiv så sticker inte de övergripande riskerna för Sverige i nuläget ut jämfört med andra marknader anser vi. Med detta som bakgrund neutraliserade vi även till stor del sektorvikterna i Fokusportföljen i samband med ovan åtgärd. I denna uppdatering sker inga förändringar i Fokusportföljen.

Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling
Utveckling
Utv.
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 8,0%
5,2%
5,2%
  Lundin Mining 4,0%
2019-12-17
191217
30,10
30,10
-45,07%
  Stora Enso* 4,0%
2019-02-19
190219
81,05
81,05
-33,36%
Industri 34,0%
32,3%
32,3%
  Volvo* 6,0%
2019-01-08
190108
99,74
99,74
-10,21%
  Trelleborg* 6,0%
2019-02-19
190219
87,82
87,82
-41,54%
  ABB 6,0%
2019-11-05
191105
156,60
156,60
-24,30%
  Sandvik* 8,0%
2018-05-08
180508
115,55
115,55
-23,74%
  Skanska 4,0%
2019-06-25
190625
146,00
146,00
-11,13%
  Peab 4,0%
2019-10-22
191022
60,20
60,20
-31,03%
Konsument 12,0%
16,4%
16,4%
  Hennes&Mauritz 6,0%
2020-03-10
200310
108,78
108,78
-32,18%
  Essity 6,0%
2019-10-22
191022
279,00
279,00
-4,72%
Hälsovård 6,0%
6,0%
6,0%
  AstraZeneca* ** 6,0%
2018-11-06
181106
793,20
793,20
7,96%
Finans 22,0%
21,5%
21,5%
  Investor* 12,0%
2018-03-13
180313
383,20
383,20
1,66%
  Nordea* 10,0%
2017-12-12
171212
50,41
50,41
-43,61%
Fastigheter 6,0%
6,3%
6,3%
  Fabege 6,0%
2020-03-10
200310
105,05
105,05
-31,05%
Informationsteknologi 6,0%
7,9%
7,9%
  Ericsson 6,0%
2020-02-04
200204
70,56
70,56
-8,84%
Telekomoperatörer 6,0%
4,4%
4,4%
  Tele2* ** 6,0%
2018-05-08
180508
124,75
124,75
9,30%

* Justerat för utdelning, ** Justerat för viktförändring

Utveckling 2020
Fokusportföljen -31,39%
OMX Benchmark -27,81%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

Lundin Mining

Rek: Köp
Riktkurs:68,00 SEK
Aktiekurs:30,10 SEK
Potential:125,9%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-24
Bolagsspecifik viktig information

Betydande omvärderingspotential

 • Fokuserad kopparproducent
 • Stark balansräkning och attraktiv vinstprofil
 • Värdering väl under historiskt snitt

Investment case

Lundin Mining har de senaste åren investerat i en förbättrad produktionsprofil vid sin stora koppargruva Candelaria i Chile. Utöver detta har man även investerat i en fördubblad zinkproduktion vid Neves-Corvo i Portugal samt förvärvat koppar/guld-gruvan Chapada i Brasilien. Koppar är Lundin’s huvudmetall och vi ser en långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion samt en nedåtgående trend i malmhalterna globalt. Efter de senaste årens stora investeringar ser vi nu att investeringstakten kommer att minska mot underhållsnivåer under 2021-22E. Detta innebär att bolagets vinstprofil de kommande åren ser attraktiv ut, med ökad intjäning samt goda kassaflöden. Lundin Mining värderas dock för närvarande väl under de sista tio årens snitt, och vi ser därför att en betydande omvärderingspotential föreligger i bolaget.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:14,50 EUR
Aktiekurs:7,36 EUR
Potential:97,0%
Analytiker: Johannes Grunselius
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-18
Bolagsspecifik viktig information

Står inför lönsamhetsförbättring

 • Global skogsindustrikoncern
 • Välinvesterad och balansräkning i gott skick
 • Särredovisning av skogsverksamheten tar fram dolda värden

Investment case

Stora Enso är en skogsindustrikoncern som befinner sig i en förändringsfas, där man med hjälp av sitt operativa kassaflöde från den mogna delen av verksamheten, investerar i verksamhet med tillväxt (livsmedelsförpackning) och produktion i låglöneländer (produktion av pappersmassa). Efter de senaste 3-4 årens strategiskifte ser vi nu framför oss en kommade skördetid, där bolagets kassaflöde kommer att vara starkt. Även om Stora Enso gått in i 2020 med negativa pristrender bör bolaget ha förutsättningar att på egna meriter lyfta resultatet från 2021. Stora Enso är vidare välinvesterat och har en balansräkning i gott skick. Efter omstruktureringen av Bergvik har bolaget också adderat 1,4 miljoner hektar skog till balansräkningen. Till följd av detta kommer framöver skogsverksamheten särredovisas. Vi välkomnar denna förändring och bedömer att ökad transparens kan ta fram dolda värden inom skogsverksamheten

Industri

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:145,00 SEK
Aktiekurs:99,74 SEK
Potential:45,4%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-20
Bolagsspecifik viktig information

Attraktivt värderad marknadsledare

 • En av världens största tillverkare av lastbilar och anläggningsmaskiner
 • Återhämtning i efterfrågan väntas nästa år
 • Attraktiv värdering och stark finansiell ställning

Invesment case

Drivet av en bra marknadsutveckling för affärsområdena Lastbilar och Anläggningsmaskiner har Volvo levererat en stark resultatutveckling under senare år. För detta år räknar vi nu dock med en nedgång i fordonsförsäljningen, men väntar oss en återhämtning i eftefrågan nästkommande år. Till viss del ser vi nu också att nedgången i fordonsförsäljningen balanseras av ökad serviceförsäljning. Volvo har en stark finansiell ställning, men för i år kommer det inte ske någon extrautdelning utöver den ordinarie utdelningen. Detta ser vi dock mycket väl kan komma att ske nästa år, inte minst om avyttringen av UD Trucks fullföljs. Andra strukturaffärer som i förlängningen skulle kunna komma att ske är exempelvis en avknoppning av affärsområdet Construction Equipment, vilket ytterligare skulle stärka förmågan till extrautdelningar eller aktieåterköp.

Trelleborg

Rek: Köp
Riktkurs:205,00 SEK
Aktiekurs:87,82 SEK
Potential:133,4%
Analytiker: Douglas Lindahl
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-13
Bolagsspecifik viktig information

Attraktiv risk/avkastningsprofil

 • Producent av polymerer som tätar, skyddar och dämpar
 • Gynnas av flertalet globala trender
 • Omotiverad värderingsrabatt jämfört med dess konkurrenter

Investment case

Trelleborg är ett bolag specialiserat inom polymerlösningar, och samhället idag är inte möjligt utan polymera material som tätar, dämpar och skyddar olika maskiner, redskap och tillbehör. Dessutom gynnas Trelleborgs olika verksamheter av globala trender som urbanisering, befolkningstillväxt och ökade transporter. I viss utsträckning är Trelleborg utifrån dess verksamhetsområden ett spel på den industriella tillväxten, där intjäningen balanseras av en exponering mot både tidig och sencyklisk industri. Historiskt har kassaflödet använts till en hög förvärvstakt, vilket adderat värde till bolaget. Jämfört med dess nordiska konkurrenter inom kapitalvarusektorn handlas aktien med en värderingsmässig rabatt, vilket vi anser är omotiverat.

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:26,00 CHF
Aktiekurs:14,93 CHF
Potential:74,2%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-12
Bolagsspecifik viktig information

Exponerad mot områden av strukturell tillväxt

 • Globalt ledande inom automation och elkraft
 • Flera år av ökad vinsttillväxt väntar
 • Attraktiv vädering och stöttande kapitaldistribution till aktieägarna

Investment case

ABB är global ledande leverantör inom kraft- och automationsteknik och gynnas således av den strukturella tillväxt som råder inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Dessutom kommer cirka 40% av koncernens intäkter från sencykliska segment som står inför en ökad efterfrågan de närmaste åren. Bolaget står nu också inför slutförandet av en stor omvandlingsfas, där strukturen kommer att ändras från en centraliserad till en mer decentraliserad struktur, vilket är något vi ser positivt på. Avyttringen av Power Grids under H1 2020 kommer vidare minska exponeringen mot tillgångar med låg avkastning och låg tillväxt, där intäkterna (3,6 CHF per aktie) kommer att användas för återköp av aktier. Med tanke på dess position inom tillväxtområdena elkraft och automationsteknik, den strukturella omvandling bolaget nu står inför, och stödet från den kapitalöverföring som väntas under året, bedömer vi att det finns ett bra stöd för aktien framöver.

Sandvik

Rek: Köp
Riktkurs:214,00 SEK
Aktiekurs:115,55 SEK
Potential:85,2%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-22
Bolagsspecifik viktig information

Omvärderingspotential

 • Världsledande position inom verktyg för metallbearbetning
 • Bra vinstmomentum framöver
 • Omvärderingspotential efter kommande avknoppning av SMT

Investment case

Sandvik är en global industrikoncern med världsledande position inom verktyg och verktygssystem för metallbearbetning, maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin samt verksamhet inom materialteknik. Vår vy är att Sandviks kortcykliska verksamhet Machining Solutions (SMS) kommer att visa ett bra vinstmomentum, väl motvinden från organisk tillväxt avtar och då 1 miljard i besparingar får genomslag. Vi ser inte att marknaden värdesatt de strukturella förändringar som Sandvik genomfört de senaste åren, varvid detta förväntade vinstmomentum kan komma att bli en katalysator för en omvärdering av bolaget. Den kommande avknoppningen av Sandvik Materials Technology bedömer vi också vara ett kritiskt steg för en omvärdering av aktien.

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:265,00 SEK
Aktiekurs:146,00 SEK
Potential:81,5%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-10
Bolagsspecifik viktig information

Framgångsrik fastighetsutvecklingsverksamhet

 • Ett av världens största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag
 • Undervärderad amerikansk verksamhet
 • Goda utsikter för den kommersiella fastighetsutvecklingsportföljen

Investment case

Skanska är ett av världens största byggbolag och nummer ett i Norden. Bolaget har en attraktiv affärsmodell med en byggverksamhet som bedrivs med negativt rörelsekapital och där förskottsbetalningarna investeras i utvecklingsverksamheten med hög avkastning. Bolaget har varit framgångsrikt i sin fastighetsutvecklingsverksamhet där resultatet delvis har underskattats på grund av volatila kvartalseffekter. Då den amerikanska och polska verksamheten har drabbats av flera nedskrivningar de senaste åren, upplever vi att förväntningarna på byggdelen är alltför låga. Vi ser nu också tydliga tecken på att byggmarginalen stabiliserats, samtidigt som vi fortsatt ser att utsikterna för den kommersiella fastighetsutvecklingsportföljen är starka.

Peab

Rek: Köp
Riktkurs:120,00 SEK
Aktiekurs:60,20 SEK
Potential:99,3%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-06
Bolagsspecifik viktig information

Potential till lönsamhetsförbättring

 • Väldiversifierad verksamhet inom bygg och anläggning
 • Stark balansräkning
 • Attraktiv värdering

Investment case

Peab är ett nordiskt byggbolag med den största och starkaste marknadsandelen i Sverige. Efter några år av omstruktureringar har bolaget den senaste tiden haft en stabil utveckling där balansräkningen nu också blivit stark. Peabs närvaro inom alla typer av konstruktion och marknadens sencykliska karaktär ger stöd åt orderingången och vi ser fortsatt potential för förbättringar när det gäller lönsamheten. Vi ser vidare positivt på bolagets planer på en separat notering av den kommersiella fastighetsportföljen, vilket vi ser kommer att lyfta fram dolda värden i balansräkningen. Vi finner vidare värderingen i aktien som attraktiv.

Konsument

Hennes & Mauritz

Rek: Köp
Riktkurs:230,00 SEK
Aktiekurs:108,78 SEK
Potential:111,4%
Analytiker: Magnus Raman
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-21
Bolagsspecifik viktig information

Vinståterhämting de kommande åren

 • Global klädvarukedja
 • Vinståterhämtning de kommande åren
 • Förstärkning av kassaflödet stöttande

Investment case

Hennes & Mauritz (H&M) är en global detaljhandelskedja som säljer kläder, skor och accessoarer, med varumärken så som H&M, H&M Home, Cos, Monki, Weekday, Cheap Monday och & Other Stories. Vi ser att H&M har goda förutsättningar till en fortsatt återhämtning i resultatet de kommande åren. Anledningen till detta är att vi ser en kombination av 1) bättre mottagna kollektioner; 2) trimmade lager och fortsatta minskningar av prisreduktioner; samt 3) en beslutsamhet vad gäller stängning av olönsamma butiker. Utöver återhämtning i vinster de kommande åren förväntar vi oss också att kassaflödet kommer att gynnas av en reduktion i kvoten lager/försäljning och sjunkande investeringar, vilket också bör kunna verka stöttande.

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:360,00 SEK
Aktiekurs:279,00 SEK
Potential:29,0%
Analytiker: Karel Zoete
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-28
Bolagsspecifik viktig information

Stabila tillväxtutsikter

 • Globalt hygien- och hälsobolag
 • Stabil efterfrågan med goda tillväxtutsikter
 • Fokus på lönsamhetsförbättrande åtgärder

Investment case

Essity är ett hygien- och hälsobolag med en stabil efterfrågan på dess produkter, vilken drivs av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi. Som en ledande global aktör har Essity goda tillväxtutsikter på cirka 3% per år. Huvudfokuset är dock att förbättra marginaler under de kommande åren. Vi ser goda förutsättningar för vinsttillväxt framöver, tack vare minskade kostnader samt prishöjningar. Jämfört med sina konkurrenter ser vi Essity vara positionerad för att leverara den bästa vinsttillväxten det kommande året, samt ser en potential för en mer långsiktig omvärdering om bolaget lyckas leverera på sina ambitioner om en rörelsemarginal på 15%.

Hälsovård

AstraZeneca

Rek: Köp
Riktkurs:7 700,00 GBX
Aktiekurs:6 831,00 GBX
Potential:12,7%
Analytiker: David Evans
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-18
Bolagsspecifik viktig information

Högattraktiv produktportfölj

 • Sveriges största läkemedelsbolag
 • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi
 • Premiumvärdering berättigad

Investment case

AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsföretag med huvudfokus på onkologiområdet, vilket också är det område där vi ser störst tillväxtpotential. Primärt fokuserar nu marknaden på fyra läkemedelskandidater; det immuno-onkologiska läkemedlet Imfinzi, lungcancerläkemedlet Tagrisso, PARP-hämmaren Lynparza mot bröst/äggstockscancer, samt dess blodcancerläkemedel Calquence. Vi ser en betydande försäljningspotential för dessa läkemedel, och bedömer att denna alltjämt är underskattad av marknaden. AstraZeneca har också den högsta förväntade vinsttillväxten de kommande åren av de stora läkemedelsbolag som analyseras av oss.

Finans

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:6,90 EUR
Aktiekurs:4,55 EUR
Potential:51,6%
Analytiker: Christoffer Adams
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-18
Bolagsspecifik viktig information

Gynnas av sin starka position

 • Väldiversifierad och störst i Norden
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering

Investment case

Som den största banken i Norden gynnas Nordea av sin position och exponering mot olika delar av marknaden. Dessutom genomför nu bolaget även omfattande strukturella förändringar, med ett omstruktureringsprogram som löper fram till 2022. Vi tror att detta skapar bra förutsättningar för att Nordea skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar och leverera mot de finansiella målen för 2022. För att nå uppsatta finansiella mål avseende avkastning på eget kapital ser vi vidare en nödvändighet i utdelning av överskottskapital. Sett över de kommande åren räknar vi därför med en hög total direktavkastning, bestående av såväl återköp som ordinarie utdelning. Detta ser vi kommer att kunna vara ytterligare en katalysator för aktien.

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:570,00 SEK
Aktiekurs:383,20 SEK
Potential:48,7%
Analytiker: Markus Gustafsson
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-23
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Potential till lägre än historisk substansrabatt framöver

Investment case

Investor är Sveriges största investmentbolag, och äger företag inom sektorerna telekom, industri, elektronik, samt fordonsinsdustrin. Med cirka 30% av substansvärdet i onoterade bolag, erbjuder Investor vidare en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen. Triggers för uppvärdering av Investoraktien finns dels i den noterade portföljen där vi har en uppsida i flertalet portföljbolag, men även i den onoterade portföljen där vi ser potential till både nyförvärv och intressanta tilläggsförvärv. Vi finner vidare argument för en lägre än historisk substansrabatt framöver, med tanke på Investors starka resultatutveckling, i kombination med en outnyttjad potential i den onoterade portföljen.

Fastigheter

Fabege

Rek: Köp
Riktkurs:185,00 SEK
Aktiekurs:105,05 SEK
Potential:76,1%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-06
Bolagsspecifik viktig information

Förtjänar en premievärdering

 • Fastighetsbolag fokuserat mot kontor i Stockholmsområdet
 • Mycket bra byggrätts- och projektportfölj
 • Försiktigt värderade fastigheter

Investment case

Fabege är ett fastighetsbolag som till 90% består av kontor, där hela fastighetsportföljen ligger inom en radie av 5 km från Stockholm city. De låga vakanserna i Stockholm har lett till en exploderande hyresmarknad i centrala delarna av Stockholm. Denna utveckling sprider sig nu till övriga Stockholmsområden, vilka är just de områden där Fabege har fastigheter. Stigande hyror ökar fastighetsvärdena, vilket i sin tur skapar uppsida i aktien speciellt som Fabeges fastigheter redan från början är försiktigt värderade. Med avkastningskrav som tydligt är på väg ned i Stockholm anser vi därför att Fabege förtjänar att handlas med premie i förhållande till NAV. Fabege har vidare varit otroligt duktiga med att utveckla Arenastaden och nu står nästa stora projekt, Norra Hagastaden, redo att exploateras. Bolaget har också även säkerställt utvecklingspotential för ett flertal år framöver bland annat i Flemingsberg.

Informationsteknologi

Ericsson

Rek: Köp
Riktkurs:88,00 SEK
Aktiekurs:70,56 SEK
Potential:24,7%
Analytiker: Sébastien Sztabowicz
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-03-23
Bolagsspecifik viktig information

5G-utbyggnaden ger medvind

 • En av världens största leverantörer inom telekommunikationsutrustningssektorn
 • Gynnas av starkt 5G-momentum
 • Attraktiv värdering

Investment case

Ericsson är en av världens största leverantörer inom telekommunikationsutrustningssektorn. Bolaget gynnas av ett starkt 5G-momentum, där de har en stark ställning och där utrullningen fortskrider i en snabbare och större skala än väntat. För i år räknar vi nu dock med en något svagare organisk tillväxt (+2%), men ser att utsikterna ser attraktiva ut på medellång sikt. Värderingen ser vi nu också som stöttande. Detta då en omvänd kassaflödesvärdering ger en implicit rörelsemarginal på 7% på medellång sikt, vilket ter sig överdrivet negativt med hänsyn till att bolaget nådde 9,5% i marginal för 2019.

Telekomoperatörer

Tele2

Rek: Köp
Riktkurs:165,00 SEK
Aktiekurs:124,75 SEK
Potential:32,3%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-02-04
Bolagsspecifik viktig information

Stärkt närvaro på kärnområdet, kostnadsbesparingar ger medvind

 • Näst största operatören i Sverige med verksamhet i ytterligare åtta länder
 • Rådande värdering återspeglar inte underliggande långsiktiga värden
 • Hög direktavkastning de kommande åren

Investment case

I Sverige är Tele2 den näst största operatören för såväl privat- som företagsmarknaden, och via fusionen med Comhem planerar Tele2 att förvandla Tele2 Sverige till en integrerad operatör. Vi ser att denna omvandling kommer att erbjuda stora kostnadsbesparingar, och givet vårt antagande om besparingar till 2024p ser vi att rådande värderingsmultiplar inte återspeglar det underliggande långsiktiga värdet. Det nya transformationsprogrammet, vilket kommer att sänka rörelsekostnaderna med åtminstone 1 miljard SEK över tre år, ser vi vidare kommer stötta estimaten ytterligare. Då Tele2 höjt sitt skuldsättningsmål till 2,5-3x EBITDA från 2-2,5x, ser vi vidare ett betydande behov av kapitalutskiftning till aktieägarna under kommande år. För 2020-2025p prognosticerar vi därför att bolaget kommer att ha en attraktiv direktavkastning.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Lundin Mining CA5503721063 6
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Trelleborg SE0000114837 3
ABB CH0012221716 1, 6
Sandvik SE0000667891 1
Skanska SE0000113250 1, 6
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
Hennes & Mauritz SE0000106270 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 1
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 1, 3, 4, 6
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Fabege SE0011166974 3
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 3

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.