Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Swedbank Fokusportfölj - Strategi & Allokering
Dokument skapat och publicerat: 28 januari 2020 kl. 08:08 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Med en starkare tilltro inför 2020 ser vi goda förutsättningar för en period av omallokering till aktier som sannolik. Alternativen till avkastning lyser till stor del med sin frånvaro. Vi ser en global ekonomi som växer måttligt och räntor som förblir låga under en avsevärd tid framåt. Nyckeln till fortsatt minskad rädsla för en recession ligger till stor den i en fortsatt förbättring i de många nedtryckta konjunkturbarometrarna. Detta, i kombination med fortsatt låga räntor är grunden till vår övervikt i aktier. Kortsiktigt ser vi en förhöjd risk för en korrigering och bedömer det i nuläget som ett bra läge att addera exponering. I spåren av en mycket bra utveckling i Sverige neutraliserade vi för någon månad sedan övervikten, men behåller vår fokusering till de konjunkturkänsliga sektorerna. I denna uppdatering gör vi inga förändringar

Swedbank fokusportfölj är en fokuserad och diversifierad svensk basportfölj. Den bygger på Swedbanks tematiska aktiestrategi och Kepler Cheuvreux´s fundamentala bolagsanalys. Den består av 12 till 16 aktier och placeringshorisonten är 3-6 månader.

Vikt
Indexvikt
Indexvikt
Inlagd
Kurs
Kurs
Utveckling
Utveckling
Utv.
Aktier som inkluderas
Fokusportföljen
Energi & Basindustri 8,0%
5,8%
5,8%
  Lundin Mining 4,0%
2019-12-17
191217
50,85
50,85
-7,68%
  Stora Enso* 4,0%
2019-02-19
190219
120,60
120,60
-0,84%
Industri 42,0%
34,4%
34,4%
  Volvo* 6,0%
2019-01-08
190108
149,90
149,90
34,95%
  Trelleborg* 8,0%
2019-02-19
190219
160,00
160,00
6,51%
  ABB 6,0%
2019-11-05
191105
224,40
224,40
8,48%
  Sandvik* 8,0%
2018-05-08
180508
181,85
181,85
20,02%
  Alfa Laval 6,0%
2019-12-17
191217
241,60
241,60
1,65%
  Skanska 4,0%
2019-06-25
190625
220,10
220,10
33,97%
  Peab 4,0%
2019-10-22
191022
94,70
94,70
8,49%
Konsument 10,0%
15,6%
15,6%
  Husqvarna* 4,0%
2019-04-02
190402
74,18
74,18
-1,75%
  Essity 6,0%
2019-10-22
191022
310,70
310,70
6,11%
Hälsovård 6,0%
5,6%
5,6%
  AstraZeneca* ** 6,0%
2018-11-06
181106
940,80
940,80
24,93%
Finans 28,0%
20,0%
20,0%
  Investor* 12,0%
2018-03-13
180313
526,80
526,80
39,76%
  Nordea* 10,0%
2017-12-12
171212
75,01
75,01
-16,09%
  Intrum 6,0%
2019-10-08
191008
269,60
269,60
14,74%
Fastigheter 0,0%
5,8%
5,8%
  -
Informationsteknologi 0,0%
8,7%
8,7%
  -
Telekomoperatörer 6,0%
4,1%
4,1%
  Tele2* ** 6,0%
2018-05-08
180508
146,55
146,55
28,40%
Aktier som exkluderas

* Justerat för utdelning, ** Justerat för viktförändring

Utveckling 2020
Fokusportföljen -0,64%
OMX Benchmark 0,30%
Vrid på skärmen eller gör fönstret bredare för fullständig tabell.

Energi&Basindustri

Lundin Mining

Rek: Köp
Riktkurs:70,00 SEK
Aktiekurs:50,85 SEK
Potential:37,7%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-24
Bolagsspecifik viktig information

Attraktiv vinstprofil

 • Koppar i fokus
 • Attraktiv produktionsprofil och stark balansräkning
 • Värderas klart under historiska snittet

Investment case

Lundin Mining har de senaste åren investerat i en förbättrad produktionsprofil vid sin stora koppargruva Candelaria i Chile. Utöver detta har man även investerat i en fördubblad zinkproduktion vid Neves-Corvo i Portugal samt förvärvat koppar/guld-gruvan Chapada i Brasilien. Koppar är Lundin’s huvudmetall och vi ser en långsiktig god potential i kopparmarknaden på grund av en brist på nya högkvalitativa projekt efter år av underinvestering, ett ökat miljöfokus som stödjer efterfrågan och begränsar produktion samt en nedåtgående trend i malmhalterna globalt. Efter de senaste årens stora investeringar ser vi nu att investeringstakten kommer att minska mot underhållsnivåer under 2021-22E. Detta innebär att bolagets vinstprofil de kommande åren ser attraktiv ut, med ökad intjäning samt goda kassaflöden. Lundin Mining värderas för närvarande till låga 3-3,5x EV/EBITDA över 2020-2021E, detta kan jämföras med sista tio årens snitt om 5.3x och därför ser vi en betydande omvärderingspotential i bolaget.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:15,00 EUR
Aktiekurs:11,39 EUR
Potential:31,8%
Analytiker: Johannes Grunselius
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-01-17
Bolagsspecifik viktig information

Tydlig potential

 • Global leverantör av förnybara lösningar
 • Gjorda investeringar kommer ge utdelning
 • Kraftig lönsamhetsförbättring på sikt

Investment case

Stora Enso är i en förändringsfas, där man med hjälp av sitt operativa kassaflöde från den mogna delen av verksamheten, investerar i verksamhet med tillväxt (livsmedelsförpackning) och produktion i låglöneländer (produktion av pappersmassa). Stora Enso har uppvisat ett starkt kassaflöde från sin verksamhet de senaste fyra åren, trots ett turbulent ekonomiskt läge. Det vi ser framför oss nu en kommande skördetid efter de senaste 3-4 årens strategiskifte.

Även om Stora Enso går in i 2020 med negativa pristrender är vi inte överdrivet oroade över det då bolaget bör kunna lyfta resultatet 2021 på egna meriter. Stora Enso är välinvesterat och har en balansräkning i gott skick och vi ser en begränsad nedsida i vårt estimat för utdelningen vilket ger en attraktiv direktavkastning på rådande kursnivåer. Efter omstruktureringen av Bergvik har bolaget adderat 1,4 miljoner hektar skog till balansräkningen. Till följd av det, men även ledningens optimism inför skogsverksamheten, kommer bolaget ändra rapporteringsstrukturen.. Vi välkomnar förändringen och bedömer att ökad transparens kan ta fram dolda värden inom skogsverksamheten

Industri

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:175,00 SEK
Aktiekurs:149,90 SEK
Potential:16,7%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-17
Bolagsspecifik viktig information

Attraktivt värderad marknadsledare

 • Global marknadsledare
 • Kundaktiviteten ser ut att återvända
 • Attraktivt värderad

Invesment case

Volvo har levererat en stark resultatutveckling under senare år drivet av en bra marknadsutveckling för deras största affärsområden Lastbilar och Anläggningsmaskiner. Inför 2020 räknar vi med en nedgång i maskinförsäljningen och en nedgång i resultatet från höga nivåer. Vi räknar dock med att serviceaffären fortsätter att utvecklas väl och ett lägre kapacitetsutnyttjande i produktionen bör innebära att produktionen löper smidigare med färre flaskhalsar. Volvo har också en stark finansiell position vilket ger förutsättningar för extrautdelningar i linje med förra året. I förlängningen finns också möjligheter att förändra strukturen, som exempelvis en avknoppning av affärsområdet Construction Equipment och försäljningen av UD Trucks till Isuzu, vilket öppnar upp för ytterligare extrautdelningar eller aktieåterköp.

Trelleborg

Rek: Köp
Riktkurs:190,00 SEK
Aktiekurs:160,00 SEK
Potential:18,8%
Analytiker: Douglas Lindahl
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-25
Bolagsspecifik viktig information

Positionerad för fortsatta uppgångar

 • Gynnas av globala trender
 • Exponeras mot både tidig och sencyklisk industri
 • Besparingsprogram lyfter marginalerna framåt

Investment case

Trelleborgs olika verksamheter gynnas av globala trender som urbanisering, befolkningstillväxt och ökade transporter. Intjäningen balanseras av en exponering mot både tidig och sencyklisk industri och kassaflödet används för en hög förvärvstakt. Trelleborg är i viss utsträckning ett spel på den industriella tillväxten och en återhämtning i makroekonomiska indikatorer ser vi kommer att trigga en positiv kursreaktion. Vi ser därmed aktien som attraktivt värderad och ser nuvarande rabatt till den historiska värderingen och jämfört med nordiska konkurrenter inom kapitalvarusektorn som omotiverad.

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:27,00 CHF
Aktiekurs:22,62 CHF
Potential:19,4%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-12-10
Bolagsspecifik viktig information

Står sig i tuffa tider

 • Vd-bytet utgör grunden för en nystart
 • Exponerad mot strukturell tillväxt
 • Händelserikt år framför oss

Investment case

ABB gynnas av strukturell tillväxt inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Dessutom kommer cirka 40% av koncernens intäkter från sencykliska segment som står inför en ökad efterfrågan de närmaste åren. Bolaget står nu också inför slutförandet av en stor omvandlingsfas, där avyttringen av Power Grids kommer att förenkla affärsverksamheten, reducera kapitalintensiteten och den finansiella volatiliteten, samt medföra en kapitalöverföring på 7,7 miljarder USD till aktieägarna. Införandet av ABB Operating System kommer vidare fundamentalt ändra hur ABB drivs och öka transparensen och ansvaret för divisionscheferna samtidigt som 500 MUSD i besparingar frigörs. Vi ser att värderingen i aktien är attraktiv och den kommande kapitaldistributionen till aktieägarna som stöttande.

Sandvik

Rek: Köp
Riktkurs:214,00 SEK
Aktiekurs:181,85 SEK
Potential:17,7%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-22
Bolagsspecifik viktig information

Närmare cyklisk botten

 • Mining och Oil & Gas kompenserar för accelererande nedgång i den kortcykliska verksamheten
 • Avknoppning av SMT är ett kritiskt steg
 • Omvärdering från låga nivåer jämfört med historiken

Investment case

Vi bedömer att vi är nära en cyklisk botten i Sandviks kortcykliska verksamhet Machining Solutions (SMS) och fortsätter att anse att marknaden inte värdesätter de strukturella förändringar som Sandvik genomfört de senaste åren. Vi förväntar oss att cykeln bottnar kommande kvartal där vi modellerat in en negativ orderingångs- och försäljningstillväxt. Med motvinden från organisk tillväxt som avtar och då 1 miljard SEK i besparingar får genomslag bör vi se ett bra vinstmomentum för SMS 2020. Detta ser vi kommer att bli en katalysator för en omvärdering av bolaget. Den kommande avknoppningen av Sandvik Materials Technoloy bedömer vi också vara ett kritiskt steg för en omvärdering av Sandvik.

Alfa Laval

Rek: Köp
Riktkurs:280,00 SEK
Aktiekurs:241,60 SEK
Potential:15,9%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-23
Bolagsspecifik viktig information

Efterfrågan väntas ta fart

 • Utsläppskrav skapar potential
 • Gynnas av teknologitrender
 • Marina triggers

Investment case

Alfa Laval har en huvudsaklig exponering mot sektorerna Energy, Food&Water, samt Marine. I linje med global makro föll orderingången tillbaka under 2019, med en extra nedgång inom Marine till följd av nedgång inom scrubbers. Vi ser nu dock att orderingången för scrubbers kommer tillbaka första halvåret 2020. De nya avgasbestämmelserna IMO2020, som trädde i kraft vid årsskiftet ser vi som en av drivkrafterna. Vi anser att Alfa Laval är ett av bolagen som gynnas mest om en vändning kommer i cykeln för scrubbers och Marine under kommande år. Att aktien värderas med en rabatt jämfört sektorn är enligt vår syn omotiverad varpå vi finner den attraktiv på rådande nivåer

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:255,00 SEK
Aktiekurs:220,10 SEK
Potential:15,9%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-27
Bolagsspecifik viktig information

Stark efterfrågan

 • Ett av världens största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag
 • Undervärderad amerikansk verksamhet
 • Fokus på marginal betalar sig

Investment case

Skanska har en attraktiv affärsmodell med en byggverksamhet som bedrivs med negativt rörelsekapital och där förskottsbetalningarna investeras i utvecklingsverksamheten med hög avkastning. Bolaget har varit framgångsrikt i sin fastighetsutvecklingsverksamhet där resultatet delvis har underskattats på grund av volatila kvartalseffekter. Då den amerikanska och polska verksamheten har drabbats av flera nedskrivningar de senaste åren, upplever vi att förväntningarna på byggdelen är alltför låga. Efter tydliga tecken på att byggmarginalen nu stabiliserats, tillsammans med starka utsikter för den kommersiella fastighetsutvecklingsportföljen, ser vi en viss uppsidesrisk i våra VPA-estimat för 2020-2021p.

Peab

Rek: Köp
Riktkurs:110,00 SEK
Aktiekurs:94,70 SEK
Potential:16,2%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-27
Bolagsspecifik viktig information

Strukturellt starkare

 • Väldiversifierad
 • Balansräkningen sätts i arbete
 • Marginalerna hållbara

Investment case

Peab är ett nordiskt byggbolag med den största och starkaste marknadsandelen i Sverige. Efter några år av omstruktureringar har bolaget den senaste tiden haft en stabil utveckling där balansräkningen nu också blivit stark. Peabs närvaro inom alla typer av konstruktion och marknadens sencykliska karaktär ger stöd åt orderingången och vi ser fortsatt potential för förbättringar när det gäller lönsamheten.

Den kommersiella verksamheten bidrar starkt till EBIT-marginalerna och tack vare stadiga investeringarna i divisionen bör den utgöra en återkommande del av EBIT även framåt (utgör ca 18% av vår SOP). Andra divisioners marginaler är i stort sett stabila å/å och framstår som hållbara enligt oss.

Konsument

Husqvarna

Rek: Köp
Riktkurs:95,00 SEK
Aktiekurs:74,18 SEK
Potential:28,1%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-08
Bolagsspecifik viktig information

Potential för robotgräsklippare i USA

 • Ledande position
 • Temporära bakslag
 • Attraktiv värdering

Investment case

Husqvarna är global marknadsledare (över 50% marknadsandel) av den växande marknaden för robotgräsklippare, och Gardena har stora möjligheter att expandera geografiskt. Bolaget delar vidare förstaplatsen för motorsågar med 40% marknadsandel. Vi förväntar oss en bra tillväxt i robotförsäljningen framöver och ser styrka i dess varumärken Husqvarna och Gardena. Vidare ser vi goda förutsättningar för förvärvsbaserad tillväxt inom Construction. Detta medför sammanlagt att vi ser en stark VPA-tillväxt de kommande åren och finner därför aktien attraktivt värderad till rådande nivåer.

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:360,00 SEK
Aktiekurs:310,70 SEK
Potential:15,9%
Analytiker: Karel Zoete
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-17
Bolagsspecifik viktig information

Förbättrad lönsamhet i sikte

 • Förbättrad lönsamhet i fokus
 • Klassens bästa vinsttillväxt
 • Det mesta av potentialen ligger fortfarande framför oss

Investment case

Efterfrågan på Essitys produkter är stabil och drivs av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi. Som en ledande global aktör har Essity goda tillväxtutsikter på cirka 3% per år. Huvudfokuset är dock att förbättra marginaler under de kommande åren. Mer än 6 miljarder SEK i kostnadsmotvind grusade 2017-18, men vi tror på en stark marginalförbättring framåt, tack vare minskade kostnader. Essity är jämfört sina konkurrenter således positionerad för att leverera den bästa vinsttillväxten för H2 2019 samt 2020E på cirka 20%. Samtidigt ser vi potential för en långsiktig omvärdering om bolaget levererar på sina ambitioner om en rörelsemarginal på 15%, jämfört med 12% förra året.

Knäckfrågan för Essity är om de kan bevisa att strategin fungerar, det vill säga att de lyckas förbättra lönsamheten till den nivå som konkurrenter som tex. Kimberly Clark uppvisar. En del av detta är redan reflekterat i rådande aktiekurs men vi anser att det finns betydande förbättringspotential kvar att hämta under H1 2020 vilket bör ge aktien fortsatt stöd.

Hälsovård

AstraZeneca

Rek: Köp
Riktkurs:8 000,00 GBX
Aktiekurs:7 500,00 GBX
Potential:6,7%
Analytiker: David Evans
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-29
Bolagsspecifik viktig information

Stark exekvering!

 • Högattraktiv produktportfölj inom onkologi
 • Klar ledare bland europeiska läkemedelsbolag i VPA-tillväxt 2018-2023p
 • Premiumvärdering berättigad

Investment case

AstraZenecas huvudfokus är onkologiområdet och det är även där vi ser störst tillväxtpotential. Primärt fokuserar nu marknaden på fyra läkemedelskandidater; det immuno-onkologiska läkemedlet Imfinzi, lungcancerläkemedlet Tagrisso, PARP-hämmaren Lynparza mot bröst/äggstockscancer, samt dess blodcancerläkemedel Calquence. Vi ser en betydande försäljningspotential för dessa läkemedel, och bedömer att denna alltjämt är underskattad av marknaden. AztraZeneca har också den högsta förväntade vinsttillväxten de kommande åren av de stora läkemedelsbolag som analyseras av oss.

Finans

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:8,50 EUR
Aktiekurs:7,08 EUR
Potential:20,1%
Analytiker: Christoffer Adams
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-20
Bolagsspecifik viktig information

Vinstförbättring i fokus

 • Väldiversifierad och störst
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering och hög direktavkastning

Investment case

Nordea gynnas av sin position i Norden och genomför nu även omfattande strukturella förändringar, med ett omstruktureringsprogram som löper fram till 2022. Vi tror att detta skapar bra förutsättningar för att Nordea skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar. Vi ser förutsättningar för att Nordea ska leverera på vägen mot de finansiella målen för 2022, vilket bör ge stöd till aktien. Vi ser också en nödvändighet i utdelning av överskottskapital för att nå 10% avkastning på eget kapital. Detta kommer sannolikt ske genom återköp vilket kan vara en ytterligare katalysator för aktien. Direktavkastning från ordinarie utdelning ser vi nu ligga på 5.9-7.7% för 2019-21. Om vi i tillägg till detta antar utdelning av överskottskapital är den potentiella totala direktavkastningen 10-11 % per år.

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:570,00 SEK
Aktiekurs:526,80 SEK
Potential:8,2%
Analytiker: Markus Gustafsson
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2020-01-23
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Ett stabilt val bland investmentbolagen

Investment Case

Investor är en intressant aktör bland investmentbolagen tack vare en gedigen historik av värdeskapande och överavkastning mot börsen. Bolaget har hög direktavkastning och dessutom en målsättning att ständigt öka utdelningen. Då cirka 30% av substansvärdet utgörs av onoterade bolag, erbjuder aktier i Investor en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen. Triggers för uppvärdering av Investoraktien finns dels i den noterade portföljen där vi har en uppsida i flertalet portföljbolag men även i den onoterade portföljen där vi ser potential till både nyförvärv och intressanta tilläggsförvärv. Här kan bolaget utnyttja sin starka finansiella ställning och vi tror att marknaden skulle uppskatta förvärv med tanke på Investors lyckade investeringar inom onoterat historiskt. Vi finner argument för en lägre än historisk substansrabatt framöver, med tanke på Investors starka resultat, som kommer att fortsätta, i kombination med en outnyttjad potential i den onoterade portföljen.

Intrum

Rek: Köp
Riktkurs:310,00 SEK
Aktiekurs:269,60 SEK
Potential:15,0%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-29
Bolagsspecifik viktig information

Megatrender stödjer hög vinsttillväxt

 • Europeisk marknadsledare inom kredithantering
 • Underskattad potential
 • Värderingen reflekterar inte tillväxtmöjligheterna

Investment case

Som den största lånehandläggaren i Europa åtnjuter Intrum skalfördelar samtidigt som de har en god regional diversifiering. Vi ser att Intrum drar nytta av fortsatt press från finansiella regulatorer likväl som digitalisering och automatisering. Samtidigt är branschen fragmenterad och Intrum kan leda en vidare konsolidering. Vi anser att marknaden underskattar bolagets vinstpotential. Drivet av nya investeringar, synergier och operationella effektivitetsförbättringar, väntar vi oss en justerad årlig vinsttillväxt på 30% för Intrum de kommande tre åren.

Telekomoperatörer

Tele2

Rek: Köp
Riktkurs:165,00 SEK
Aktiekurs:146,55 SEK
Potential:12,6%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-21
Bolagsspecifik viktig information

Stärkt närvaro på kärnområdet, kostnadsbesparingar väntar

 • Näst största operatören i Sverige med verksamhet i ytterligare åtta länder
 • Potential för signifikanta värdelyft
 • Hög direktavkastning i korten

Investment case

Tele2 planerar för att förvandla Tele2 Sverige till en integrerad operatör. Vi ser att denna omvandling kommer att erbjuda stora kostnadsbesparingar, och givet vårt antagande om besparingar till 2024p ser vi inte att rådande värderingsmultiplar återspeglar det underliggande långsiktiga värdet. Då Tele2 höjt sitt skuldsättningsmål till 2,5-3x EBITDA från 2-2,5x, ser vi vidare ett betydande behov av kapitalutskiftning till aktieägarna under kommande år. För 2020-2025p prognosticerar vi en direktavkastning på 8%.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Financial Products & Advice. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Financial Products & Advice är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).

I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).

I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).

I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).

I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).

I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).

Minska: Det finns en förväntad nedsida.

Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.

Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.

Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.

Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.

Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUX:s värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se förklaring nedan)
Lundin Mining CA5503721063 6
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Trelleborg SE0000114837 3
ABB CH0012221716 1, 6
Sandvik SE0000667891 1
Alfa Laval SE0000695876 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 1, 6
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 1
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 1, 3, 4, 6
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Intrum SE0000936478 3
Tele2 SE0005190238 3

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX:s analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Financial Products & Advice, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.