logo Sektorfavoriter
Strategi & Allokering den 8 december 2015
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Sektorfavoriter!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

Publicerad och färdigställd tisdagen den 8 december 2015 kl. 09:30.

Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker att man ska undvika. Uppdatering av Sektorfavoriter sker varannan vecka.

Till denna uppdatering har det skett en hel del förändringar. Inom Konsument utgår New Wave och istället inkluderas Opus Group. Inom sektorn Bank/Finans så utgår Danske Bank, där ingen ny aktie tas in. Inom Telekom/Media tar vi ut Millicom där istället MTG blir ett nytt tillskott i sektorn. I Verkstadssektorn utgår Kongsberg Automotive. Vi tar bort rekommendationen för aktien tillfälligt. Swedbank Corporate finance Norge är rådgivare till Kongsberg Automotive med anledning av att en grupp aktieägare krävt att en ny styrelse tillsätts. En extra bolagsstämma kommer att hållas den 21 december. Istället så inkluderas Bulten i sektorn

Konsument
RekKursRKPot
MQ Starkt köp 46,8 47 0,4%
H&M Köp 319,6 335 4,8%
Opus Group Köp 6,1 7.5 23%
 
Undvik
Clas Ohlson Minska 139 122 -12,2%
Fastigheter/Bygg
RekKursRKPot
Hemfosa Köp 90 110 22,2%
Hufvudstaden Köp 119,3 133 11,5%
Skanska Köp 171,4 195 13,8%
 
Undvik
Atrium Ljungb. Neutral 131,9 135 2,4%
Hälsovård
RekKursRKPot
Sobi Starkt köp 133 160 20,3%
Novo Nordisk Starkt köp 491,3 571,4 16,2%
Recipharm Köp 132 165 25%
 
Undvik
Getinge Neutral 219 200 -8,7%
Basindustri
RekKursRKPot
BillerudKorsnäs Köp 158,7 170 7,1%
Lucara Köp 13,7 18 31,4%
 
Undvik
Outokumpu Neutral 2,62 3,5 33,6%
Bank/Finans
RekKursRKPot
SEB Köp 90,7 112 23,6%
Kinnevik Starkt köp 261,7 310 18,5%
 
Undvik
Intrum Justitia Neutral 287,5 275 -4,3%
Telekom/Media
RekKursRKPot
TeliaSonera Starkt köp 41,8 56 34%
Betsson Köp 157,7 165 4,6%
MTG Köp 244 310 27%
 
Undvik
Comhem Minska 76,9 65 -15,5%
Verkstad
RekKursRKPot
Autoliv Köp 1 094,0 1150 5,1%
ABB Köp 158,3 185,1 16,9%
Atlas Copco Köp 228,4 275 20,4%
Saab Köp 269 300,0 11,5%
Bulten Köp 80,75 90 11,5%
 
Undvik
Nibe Neutral 297 270,0 -9,1%
Rek = Rekommendation, RK = Riktkurs, Pot = Potential

Konsument

Köp

MQ

Rek: Starkt köp
Riktkurs:47 SEK
Aktiekurs:46,8 SEK
Potential:0,4%
Analytiker: Christian Andersson Blink

Attraktivt uppköpsobjekt

 • Stark marginalutveckling kommer att fortsätta under 2015
 • Lägst värdering i sektorn
 • Låg värdering, låg skuldsättning kommer att föranleda spekulation om uppköp

Som en följd av starkt kostnadsfokus och potential att förbättra bruttomarginalen tror vi att MQ kan fortsatta att förbättra lönsamheten kraftigt under 2015. Tillsammans med en skuldsättning som kommer att närma sig nettokassa i slutet på året, det faktum att bolaget är lägst värderat i sektorn och en öppen kreditmarknad kommer att trigga uppköpsspekulationer.

H&M

Rek: Köp
Riktkurs:335 SEK
Aktiekurs:319,6 SEK
Potential:4,8%
Analytiker: Christian Andersson Blink

Låg förväntansbild

 • Lugnande bruttomarginalutveckling i Q3
 • Fokus kan skifta mot de gynnsamma försäljningsutsikterna
 • Nu är förväntningarna mer blygsamma

Allt annat lika, Q4 kommer troligtvis att vara värre än Q3 i termer av negativ påverkan från dollarn. Dock tror vi att marknaden nu kommer att börja fokusera på andra aspekter, som det faktum att H&M har ett extremt stark försäljningsmomentum givet att de tagit marknadsande-lar 17 månader i följd. H&M har flera intressanta initiativ på gång, som deras nyligen lanserade H&M Beauty, de fortsatta öppnandet av nya onlinemarknader, och det förbättrade multi-channel erbjudandet samt nya koncept. Vi argumenterar fortsatt för att H&M troligtvis kommer att bli en av de få vinnarna av den genomgående strukturomvandlingen som sker i branschen, där handeln flyttas till nätet. Vi ser därför goda prospekt för fortsatt stark försäljningstillväxt.

Opus Group

Rek: Köp
Riktkurs:7.5 SEK
Aktiekurs:6,1 SEK
Potential:23%
Analytiker: Mats Liss

VWs ”dieselgate” en trendförändrare

 • EU minimistandard osannolik i Sverige.
 • Ökat behov av oberoende avgastester.
 • EV/EBITDA 5-7x 2015-17e.

Vi bedömer att Volkswagens ”dieselgate” innebär ett trendskifte för Opus bilprovning och ett ökat fokus på test av bilavgaser. Detta gör också att förslaget att Sverige ska införa EUs minimistandard för bilprovning mindre sannolikt. Att Sverige skulle införa EUs minimistandard rimmar också dåligt med den svenska ”nollvisionen”, det vill säga att antalet trafikdöda ska minimeras. Även i USA, som är Opus största marknad, innebär VWs ”dieselgate” att behovet av oberoende avgastester ökar, vilket tillsammans med hårdare krav på kväveoxidutsläpp bör öka behovet. Sammantaget innebär det att de långsiktiga tillväxtmöjligheterna har förbättrats. Efter en svag kursutveckling det senaste året och en EV/EBITDA mellan 5-7x 2015-17 bedömer vi att aktien är lågt värderad och rekommenderar Köp med ett motiverat värde på 7.50.

Undvik

Clas Ohlson

Rek: Minska
Riktkurs:122 SEK
Aktiekurs:139 SEK
Potential:-12,2%
Analytiker: Christian Andersson Blink

Oförtjänt premiumvärdering till sektorn

 • Relativ förlorare på kanalskiftet till e-handel
 • Förväntad marginalpress framöver delvis pga. dollarförstärkningen
 • Premiumvärdering till sektorn ej välförtjänt

Med en premiumvärdering till sektorn och en riskfylld internationell expansion i England och Tyskland anser vi att aktien är för högt värderad. Vi anser även att Clas Ohlson är en relativ förlorare på den pågående kanalskiftet till e-handel.

Fastigheter/Bygg

Köp

Hemfosa

Rek: Köp
Riktkurs:110 SEK
Aktiekurs:90 SEK
Potential:22,2%
Analytiker: Andreas Daag

Värdeskapande etablering i Norge

 • Fortsatt potential i nya förvärv i Norge
 • Skapar mervärde via transaktioner
 • Hög direktavkastning

Hemfosa har under första halvåret etablerat sig i Norge och förvärvat samhällsfastigheter till ett värde om 3 mdr kronor. Jämfört med Sverige är både direktavkastningskrav och inflationstakt högre på bekostnad av något högre ränteläge. Vi tycker att den mixen är attraktiv och att etableringen i Norge är värdeskapande för Hemfosas aktieägare, liksom en eventuell etablering i Finland. Med en belåningsgrad om 63.3% efter Q3 (inklusive bolaget kassaposition) ser vi utrymme för nya värdeskapande förvärv framöver. Med den stora efterfrågan som är på fastigheter ser vi även möjligheter till försäljningar över bokförda värden med positiv effekt på substansvärdet. Aktien är redan attraktivt värderad på P/CE 10.3 (2016e), jämfört med sektorn på P/CE 15.4. Direktavkastningen på 4.9% är en av de högsta i sektorn.

Hufvudstaden

Rek: Köp
Riktkurs:133 SEK
Aktiekurs:119,3 SEK
Potential:11,5%
Analytiker: Andreas Daag

Aktien är felprissatt

 • Vi väntar oss stabilt förvaltningsresultat i det tredje kvartalet
 • Försiktigt värderade fastigheter
 • Substansrabatten är för stor

Vi uppgraderar Hufvudstaden till Köp från tidigare Neutral. Bolaget

bör kunna bli en vinnare med tanke på högre hyror och lägre avkastningskrav

På investeringsmarknaden. Som en följd bör fastighetsvärdena kunna stiga påtagligt de kommande kvartalen. Aktien handlas med en rejäl substansrabatt på konservativt satta fastighetsvärden (väl underexterna värderingar). Hufvudstadens brist på hävstång är inte precis det vi önskar i det här läget. Viktiga värdedrivare rör sig dock i rätt riktning och vi anser att aktien är felaktigt prissatt

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:195 SEK
Aktiekurs:171,4 SEK
Potential:13,8%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Sofia Wallén

En bra bas i en portfölj

 • Excellent position inom kommersiell fastighetsutveckling
 • Mycket väl diversifierat bolag
 • Handlas i linje med övriga byggbolag trots historisk premium

Skanska har en mycket stark position inom kommersiell fastighetsutveckling. Bolaget bygger stora gröna kontorskomplex i citynära lägen i egen bok och säljer sedan vidare till finansiella aktörer. För att lyckas med detta, så måste man ha starka finansiella muskler och lång erfarenhet. Skanska, som är bland de 10 största byggbolagen i världen, har en mycket stark balansräkning. Sverige och övriga Norden har varit tidiga i denna utveckling, vilket gjort Skanska till det ledande bolaget i Europa inom detta område. Andelen av vinsten som kommer från affärsområdet har vuxit år från år och utgör nu 22% av totalen. Vidare är Skanska mycket väldiversifierat bolag både vad gäller produktmix men även geografiskt. Trots att historiskt handlats med viss premium gentemot övriga byggbolag, handlas nu aktien i linje med sina konkurrenter, vilket är en köpsignal.

Undvik

Atrium Ljungberg

Rek: Neutral
Riktkurs:135 SEK
Aktiekurs:131,9 SEK
Potential:2,4%
Analytiker: Andreas Daag

Förmånliga utsikter redan inprisade

 • Välskött bolag men…
 • Dyrare än sektorgenomsnittet
 • Hög exponering mot Handel utgör en riskfaktor

Atrium Ljungberg är ett välskött fastighetsbolag med fokus på Stockholmsregionen, vilket kommer addera värde till aktieägarna över tid. Men med nuvarande multiplar anser vi att de förmånliga utsikterna redan är inprisade. Aktien handlas till P/CE 18.7 vilket är över sektorsnittet på P/CE 15.4 (2016e). Bolaget har dessutom i juli sålt fyra handelsfastigheter till ett värde om 1,3 miljarder kronor, vilket kommer att ha negativ effekt på intjäningen framöver. Detaljhandelsektorn står för ca 50% av Atrium Ljungbergs hyresvärde, vilket är den högsta bland de svenska börsnoterade fastighetsbolagen. Vi anser att exponeringen utgör en risk, även om svensk handel går bra.

Hälsovård

Köp

Sobi

Rek: Starkt köp
Riktkurs:160 SEK
Aktiekurs:133 SEK
Potential:20,3%
Analytiker: Johan Unnerus

SOBI siktar på lanseringen

 • SOBI, tillsammans med Biogen, ligger långt framför konkurrenterna i loppet för att lansera nästa behandlingsgeneration för blödarsjuka.
 • Läkemedelsindustrin rör sig snabb mot dyra specialistläkemedel för mindre patientgrupper och ett kliniskt globalt ledarskap.
 • Biogen lanserar produkterna i USA och SOBI ser ut att kunna lansera i sina marknader redan under slutet av 2015 och under 2016.

Efter en avslutad uppköpspropå siktar nu SOBI på den egna lanseringen av Alprolix (Q4 2015) och Eloctate (2016). Vi ser fortsatt hög sannolikhet för en ny uppköpspropå inom 18-24 månader där den etablerade partnern Biogen är den naturliga intressenten. Marknaden för blödersjuka är under stadig tillväxt och drivs av ökad förebyggande behandling och förbättrad tillgänglighet. Den nya generationen av långverkande produkter bidrar till utvecklingen där Biogen och SOBI är väl placerade att bygga uthålligt betydande marknadsandelar.

Novo Nordisk

Rek: Starkt köp
Riktkurs:571,4 DKK
Aktiekurs:491,3 DKK
Potential:16,2%
Analytiker: Johan Unnerus

Utvidgat globalt ledarskap

 • Med hög sannolikhet för en tidig Tresiba lansering i USA öppnar sig en god möjlighet att utmana Lantus om ledarskapet inom basinsulin
 • Novo kombinerar Tresiba med den pågående Saxenda lanseringen (fetma), en långtidsverkande Victoza (Semaglutide) och kombinationsmöjligheter
 • Sammantaget står Novo nu extremt väl rustat för en ny stark tillväxtperiod med stöd i både marginaler och valuta

Novo Nordisk är redan Nordens mest värdefulla listade bolag. Vi ser dock att resan för Novo kommer att fortsätta, då bolaget har en extremt stark pipeline, stabila konkurrensfördelar, låg andel bundet kapital och väldigt starka marknadsandelar. I en värld av låg tillväxt och prispress är detta både imponerande och attraktivt.

Recipharm

Rek: Köp
Riktkurs:165 SEK
Aktiekurs:132 SEK
Potential:25%
Analytiker: Johan Unnerus

Överträffar förväntningarna

 • Förvärvsstrategin fungerar
 • Recipharm har flaggat för två förvärv redan under 2015 varav en carve-out
 • Stabilitet i verksamheten och låga förvärvsmultipplar

Recipharm har haft en mycket bra utveckling sedan börsintroduktionen under 2014 och bolaget har överträffat förväntningarna både vad gäller organisk utveckling och förvärvsaktivitet. Företaget utnyttjar skalfördelar och har kunnat förvärva till måttliga värderingar med låg riskprofil. Recipharm möter en del utmaningar i ökade kostnader och lägre aktivitet inom ”Solids” tillverkningen och den huvudsakliga risken är om den effekten kvarstår under kommande kvartal.

Undvik

Getinge

Rek: Neutral
Riktkurs:200 SEK
Aktiekurs:219 SEK
Potential:-8,7%
Analytiker: Johan Unnerus

Utvidgat globalt ledarskap

 • Betydande press på organisk tillväxt
 • Stor press på marginalerna
 • Alltför höga förväntningar på återhämtningen av framför allt marginalerna.

Getinge har redan tagit stora kostnader för omstruktureringar, integration och FDA processen. Tillsammans med noll organisk tillväxt och 5% minskade bruttomarginaler sen 2013 så indikerar detta ordentliga utmaningar framöver. Värderingen indikerar inte att investerare är fullt kompenserade för riskerna i vår mening. I förhållande till förväntningsbilden räknar vi med en måttligare återhämtning av tillväxten och en betydligt måttligare marginalutveckling fram till 2017.

Basindustri

Köp

BillerudKorsnäs

Rek: Köp
Riktkurs:170 SEK
Aktiekurs:158,7 SEK
Potential:7,1%
Analytiker: Ola Södermark

Paketerad för uppgång

 • Premiumvärdering motiverad
 • Attraktiv slutkundsmix
 • Stark balansräkning och uttalade tillväxtambitioner

Billerudkorsnäs har en bevisad vinststabilitet, bra slutkundsmix (75% konsumentmarknad) och tydligt uttalade tillväxtambitioner. Bolaget är en av världens ledande vätskekartongleverantörer där efterfrågan drivs av en ökad levnadsstandard bland annat i Asien och Sydamerika samt som ett alternativ till plast och metall förpackningar i takt med en ökad miljömedvetenhet. Vad vi också gillar är den starka balansräkningen som öppnar upp för förvärv eller extrautdelningar framgent. Förnärvarande så handlas aktien värderingsmässigt i linje med jämförelsebolagen med P/E om 13-16x men vi anser att en premievärdering är motiverad.

Lucara Diamond Corp

Rek: Köp
Riktkurs:18 USD
Aktiekurs:13,7 USD
Potential:31,4%
Analytiker: Ola Södermark

Skapar diamanthistoria

 • Bolaget har funnit en diamant på 1 111 karat
 • Diamanten är den näst största som någonsin utvunnits
 • Nettokassapositionen växer snabbt

Lucara Diamond har skapat historia med sitt fynd av en 1 111 karats diamant. Diamanten är den näst största som någonsin utvunnits och den största under det senaste århundradet. Förra veckan meddelade Lucara att de hittat en 348 karats diamant. De har även hittat ytterligare två diamanter – en 813 karats samt en 374 karats. Lucaras nyckeltillgång är gruvan Karowe i Botswana (en av de mest politiskt stabila ekonomierna i Afrika), där produktionen inleddes under det andra kvartalet 2012. Nettokassapositionen växer snabbt sedan man betalat av all skuld redan efter två års drift. Nettokassan motsvarar runt 25% av bolagets marknadsvärde och EV/EBIT ligger attraktiva på 2-3x.

Undvik

Outokumpu

Rek: Neutral
Riktkurs:3,5 EUR
Aktiekurs:2,62 EUR
Potential:33,6%
Analytiker: Ola Södermark

Fortsatt hög volatilitet är att vänta

 • Låga nickelpriser pressar rostfrimarknaden
 • Förväntan om lägre priser fördröjer köpprocesen
 • Försäljningen hämmas även av tidigare produktionsproblem

Utmaningarna för Coil Americas och den förväntade svaga utvecklingen i Q3 för Coil EMEA gör att de höga riskerna i samband med den redan pressade balansräkningen åter hamnar i fokus. Vi noterar att det finns stor potential i aktien, men riskerna är också potentiellt höga. De låga nickelpriserna skapar en förväntan om lägre kotraktspriser på rostfritt stål och därmed en fördröjd köpprocess. Fortsatt hög volatilitet är att vänta.

Bank/Finans

Köp

SEB

Rek: Köp
Riktkurs:112 SEK
Aktiekurs:90,7 SEK
Potential:23,6%
Analytiker: Bengt Kirkøen

Värderingsrabatt mot Handelsbanken bör minska

 • Minst räntenettoberoende av de svenska bankerna
 • Rabatt mot Handelsbanken och Swedbank
 • Intressanta tillväxtmöjligheter i Tyskland.

SEB:s egna kapital värderas fortfarande lägre på börsen jämfört med Handelsbanken och Swedbank. Då vi anser att SEB har bättre möjligheter att förbättra avkastningen på eget kapital framöver, till följd av ett mindre räntenettoberoende, så tror vi att rabatten kommer krympa under året. Vi tycker även att de långsiktiga tillväxtutsikterna är attraktivare jämfört med Nordea och Swedbank till följd av expansionen i Tyskland.

Kinnevik

Rek: Starkt köp
Riktkurs:310 SEK
Aktiekurs:261,7 SEK
Potential:18,5%
Analytiker: Stefan Wård

Stor uppsida i onoterade innehav

 • Imponerande track record inom utveckling av nya verksamheter
 • Stark portfölj av onoterde snabbväxande verksamheter
 • Attraktiv uppsida i noterade innehav

Sedan noteringen för ett år sedan har Zalando utvecklats till att bli största tillgång inom Kinnevik. Innovationskraften inom Kinneviks Internetrelaterade innehav är stor och vi ser en betydande potential för ytterligare noteringar framgent som kan ha en liknande utveckling som Zalando. Vi tror att Global Fashion Group kan komma att noteras under kommande 24mån period. Vi ser även potential i de noterade innehaven Millicom (Starkt Köp), Tele2 (Köp) samt MTG (Köp). Vi anser att Kinnevik ger en bra exponering mot sunda verksamheter i snabbväxande marknader. Diversifieringen medför en bra risk-avkastningsprofil för dess attratktiva men relativt sett riskabla verksamheter.

Undvik

Intrum Justitia

Rek: Neutral
Riktkurs:275 SEK
Aktiekurs:287,5 SEK
Potential:-4,3%
Analytiker: Sven Sköld

Ansträngd värdering

 • Intrums värdering på mer än 7 gånger det egna kapitalet ger begränsad uppsida.
 • Stor konkurrens på marknaden för avskrivna fordringar.
 • Hög lönsamhet och återköp inte tillräckligt för att driva aktien vidare..

Intrum Justitia handlas nu över vår riktkurs på 275 kronor. Även om den höga lönsamheten motiverar en premie mot internationella och svenska konkurrenter så anser vi att detta redan är inprisat i dagens kurs. Dessutom fortsätter den hårda konkurrensen på marknaden för avskrivna fordringar att hämma bolagets investeringar och tillväxt

Telekom/Media

Köp

TeliaSonera

Rek: Starkt köp
Riktkurs:56 SEK
Aktiekurs:41,8 SEK
Potential:34%
Analytiker: Stefan Wård

2015 ser ut att bli Telia’s år

 • Förbättrade tillväxtmöjligheter i kombination med ökad lönsamhet från interna åtgärder
 • Direktavkastning på över 6% ger bra skydd på nedsida
 • Fundamentalt värd minst SEK 56kr per aktie, relativvärdering stöder denna syn

Exit Eurasia är en nylanserad strategi som vi tror kommer vara positiv för aktiekursen. Det kommer sannolikt bli en lång exitprocess. Vi tror att marknaden i dagsläget underskattar värdet i TeliaSonera's Euroasiatiska tillgångar vilket medför en uppsida från dagens nivåer. Vi tror att andra halvåret 2015 kommer vara en period då vi i ökande grad får se resultat från senaste 18 månadernas strategiska förändringsarbete som inkluderar substantiella kostnadsbesparingar och effektiviseringar. En sådan utveckling kommer sannolikt att uppskattas av aktiemarknaden som handlat Telia sideledes under senaste 12 månaders perioden. Värderingen ser konservativ ut och en kommunicerad utdelning på minst SEK 3.0kr ger ett bra stöd med en avkastning på över 6% vid nuvarande kursnivå. Vi tror att det finns en god sannolikhet att aktien börjar handlas mot vår fundamentala riktkurs på SEK 56kr nivån under kommande halvårsperiod.

Betsson

Rek: Köp
Riktkurs:165 SEK
Aktiekurs:157,7 SEK
Potential:4,6%
Analytiker: Mathias Lundberg

En ocyklisk vinnare

 • Stark operationellt momentum
 • Optimal struktur för värdeskapande förvärv
 • Värderingen är attraktiv

Trots att 2015 är ett år utan större mästerskap har Betsson bevisat att man kan fortsätta växa kraftigt organiskt. Tillväxten drivs av fortsatta migreringar av varumärken till den gemensamma plattformen Techson, där förbättrad funktionalitet och upplevelse ger synergier på både intäkts- och kostnadssidan. Lägger vi till det faktum att Betsson är väldigt väl positionerat för förvärv samt att värdering är attraktiv jämfört med andra bolag i sektorn ser vi Betsson som vår favorit i sektorn. Efter den starka Q3-rapporten ser vi det skäligt att aktien nu tar sats mot nya nivåer.

MTG

Rek: Köp
Riktkurs:310 SEK
Aktiekurs:244 SEK
Potential:27%
Analytiker: Stefan Wård

Skapar sin egen framtid

 • Vår djupdykning visar på en överraskande stark tillväxtpotential
 • Misstro mot framtidsbedömningen skapar möjligheter
 • Attraktiv direkavkastning

Vi tror att den generella förståelsen för de nyligen förvärvade enheterna

är låg givet avsaknaden av detaljer kring affärsmodeller, tillväxtförväntningar, marginalförväntningar och den korta tid som de varit verksamma. Vi ser liknande på de digitala kanalerna. Med hjälp av en förbättrad rapporteringsstruktur och med tiden en längre historik är det

troligt att marknaden värderar dessa tillgångar högre än idag.

På kort sikt gör vi inte några betydande estimatförändringar, men vi

har blivit mer positiva vad gäller de långsiktiga utsikterna för koncernen. Vår förbättrade insikt i de förvärvade enheterna är det viktigaste skälet till höjningen av riktkursen till 310 SEK (285). Aktien handlas P/E 16,5x, vilket innebär en rabatt gentemot konkurrenterna. Direktavkastningen ligger på attraktiva 4,5%.

Undvik

Comhem

Rek: Minska
Riktkurs:65 SEK
Aktiekurs:76,9 SEK
Potential:-15,5%
Analytiker: Stefan Wård

Fullvärderad på rådande nivå

 • Rik värdering med begränsade tillväxtmöjligheter resulterar i en oattraktiv riskprofil
 • Återköp, utdelningar, uppköpspremie redan inprisat på nuvarande kursnivå
 • Organisk tillväxt kring 3-4% motiverar inte nuvarande värdering med en premie på ca 30% mot sektor

Sedan sin notering under sommaren 2014 så har ComHem haft en stark aktieutveckling drivet av tydliga aktieägarvänliga strategier som utdelningar och återköp vilket har möjliggjorts framförallt från en förbättrad finansiell situation. Den operationella utvecklingen har varit tillfredsställande men vi framhåller att nuvarande värdering är rik jämfört med liknande bolag i den Nordiska telekomsektorn. Internationellt så har kabeloperatörsbolagen haft en god utvecklingen inte minst drivet av en tydlig konsolideringstrend i sektorn. Vår syn är att ComHem handlas till en premie mot sin internationella ”peer group” på ca 30% och därmed redan handlas med en uppköpspremie. Ur detta perspektiv finner vi aktien mer än väl fullvärderad på nuvarande nivå.

Verkstad

Köp

Autoliv

Rek: Köp
Riktkurs:1150 SEK
Aktiekurs:1 094,0 SEK
Potential:5,1%
Analytiker: Fredrik Nilhov

Närmar sig skördeperiod

 • Trots att världens bilförsäljning spås vara i stort sett oförandrad under Q4 tror Autoliv att deras organiska försäljningstillväxt blir 9% och att deras EBIT marginal blir höga 10.5% under Q4.
 • Försäljningen och marginalerna stödjs av introduktionen av nya produkter inom aktiv säkerhet, marknadsandelsvinster, förvärv och ytterligare affärer pga av Takatas problem.

Bidraget till vinsten från Aktiv säkerhet är för närvarande litet. Detta betyder att investerare får den delen billigt, då hela Autolivs värdering inte är krävande. Vi anser att detta bolag förtjänar en högre värdering inte minst beroende på sin goda historiska prestation, som inkluderar positivt underliggande kassaflöde, alla kvartal utom ett, sedan sammangåendet med Morton 1997

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:185,1 SEK
Aktiekurs:158,3 SEK
Potential:16,9%
Analytiker: Fredrik Nilhov

Starka kassaflöden och automation leder till omvärdering

 • Vi uppskattar ABB’s exponering mot automation och energieffektivisering.
 • Även om den nya divisionen, Power Grids, inte skulle säljas under 2016, är det positivt att Power Grids förväntas nå EBITA marginal målet 8-12% 2016 (4.7% 2014).
 • Liksom historiskt kommer det fria kassaflödet att fortsätta att vara starkt.

Det är värt att notera att Automation motsvarar 80% av gruppens kassaflöde medan det mesta av marknadens fokus är på kraftdelen. Olja och Gas representerar 10% av gruppens försäljning, men upstream är lite större än downstream och opex’s är lite större än capex (upstream capex: 3% försäljningen). Det fria kassaflödet är starkt för detta i stort sett skuldfria bolag, vilket möjliggör fortsatta förvärv, utdelningshöjningar och aktieåterköp.

Atlas Copco

Rek: Köp
Riktkurs:275 SEK
Aktiekurs:228,4 SEK
Potential:20,4%
Analytiker: Anders Roslund

Stabil tillväxt och starka kassaflöden

 • Kompressorteknik har redovisat en stark organisk tillväxt på 6-7% under de senaste tjugo åren
 • Industridivisionen har redovisat ca 8% organisk tillväxt under de senaste fyra året med stöd av en stark global trend av ökade automationsinvesteringar och nya produkter
 • Starka kassflöden stödjer både förvärvsdriven tillväxt och engångsutdelningar (ca var tredje år)

Under de senaste tre åren har Industriteknik vuxit med ca 8% per år samtidigt som Kompressorteknik har redovisat ca 1% tillväxt per år. Vi tror att den global trenden av ökade automationsinvesteringar ska fortsätta att gynna Industriteknik men att tillväxten för det mer sen-cykliska Kompressorteknik kan ta fart under 2016 och framåt. Gruvmaskiner fortsätter att visa svag tillväxt men eftermarknaden växer vilket förbättrar marginalerna. Vi förväntar oss fortsatta starka kassflöden som stödjer en förvärvsdriven tillväxt och fortsatta extrautdelningar.

Saab

Rek: Köp
Riktkurs:300,0 SEK
Aktiekurs:269 SEK
Potential:11,5%
Analytiker: Mats Liss

Brasilien en dörröppnare

 • Försvarsinvesteringar tar fart.
 • Orderstocken över 100 miljarder SEK
 • Konjunkturoberoende tillväxt

Saab gynnas av ökade försvarsinvesteringar. Bolaget har ett starkt erbjudande inom stridsflyg, ubåtar och inte minst radar och telekomrelaterad utrustning. Saabs kostnadseffektiva lösningar är extra intressanta i ett läge med där många länder har ansträngda finanser. Brasiliens val av Gripen som stridsflyg fungerar som en dörröppnare där många länder står i begrepp att uppgradera sin flygflotta. Vi bedömer att Saab har goda förutsättningar att förbättra resultatet under kommande år. Vi ser en betydande uppsida i aktien.

Bulten

Rek: Köp
Riktkurs:90 SEK
Aktiekurs:80,75 SEK
Potential:11,5%
Analytiker: Mats Liss

Fullservice ger tillväxtmöjligheter

 • Full service kontrakt ger stabilare volymer. Nya kontrakt ger organisk tillväxt.
 • Ett renodlat företag ökar risken för uppköp.
 • Stark finansiell ställning ger utrymme för aktieåterköp.

Efter försäljningen av Finnveden Metal Structures är Bulten fokuserade på försäljning av fästelement till fordonsindustrin, fästelement som till stor del utvecklas och produceras internt. Vidare ger Bultens ansats med full service, där bolaget kan leverera alla typer av fästelement kunden behöver, bättre tillväxtmöjligheter. Den kinesiska marknaden, som svarar för ca 9% av Bultens försäljning och påverkade bolaget negative tidigare i år, bedömer vi har återhämtat sig efter de skattesänkningar som införts i Kina. Bultens fokuserade verksamhet och starka marknadspositioner ökar också sannolikheten för strukturaffärer. Vi bedömer att en EV/EBIT 2015-17e på mellan 8-10 är attraktivt. Vår rekommendation är Köp med ett motiverat värde på 90 SEK.

Undvik

Nibe

Rek: Neutral
Riktkurs:270,0 SEK
Aktiekurs:297 SEK
Potential:-9,1%
Analytiker: Mats Liss

Premievärdering begränsar uppsidan

 • Låga energipriser minskar efterfrågan.
 • Skuldsättning begränsar möjligheten till förvärv.
 • Premievärdering begränsar uppsidan.

Nibe har en stark marknadsposition på energieffektiva uppvärmningssystem. Låga energipriser begränsar efterfrågan för närvarande. Efter förvärvet av WaterFurnace är skuldsättningen över snittet och begränsar möjligheterna till förvärv. Aktien har utvecklats starkt och värderas med en premie till sektorn, vilket begränsar uppsidan.

Viktig information

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.

Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg