logo Sektorfavoriter
Strategi & Allokering den 22 mars 2016
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Sektorfavoriter!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

Publicerad och färdigställd tisdagen den 22 mars 2016 kl. 11:00.

Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker att man ska undvika. Uppdatering av Sektorfavoriter sker varannan vecka.

Till denna uppdatering har det skett några förändringar. Inom sektorn Fastigheter/Bygg utgår Hemfosa samt Diös. Istället inkluderas Kungsleden och NCC. Hemfosa genomför en företrädesemission där Swedbank AB agerar rådgivare. Vi har i samband med detta ingen rekommendation eller riktkurs i aktien. Det sker även ett skifte i Hälsovård då Novo Nordisk tas ut till förmån för Getinge. I övriga sektorer sker inga förändringar i denna uppdatering.

Konsument
RekKursRKPot
MQ Köp 41,8 50 19,6%
Axfood Köp 149, 175 17,3%
Opus Group Köp 4,6 6 30,4%
 
Undvik
Clas Ohlson Minska 150,5 135 -10,3%
Fastigheter/Bygg
RekKursRKPot
Kungsleden Köp 59 70 18,6%
NCC Köp 287,3 325 13,1%
Klövern Köp 8,80 10,50 18,7%
 
Undvik
Atrium Ljungb. Neutral 137,10 135 -1,5%
Hälsovård
RekKursRKPot
Sobi Starkt köp 102,90 140 36,1%
Getinge Köp 186,40 195 4,6%
Recipharm Köp 146,50 155 5,8%
Basindustri
RekKursRKPot
BillerudKorsn. Köp 135,7 170 25,3%
Lucara Köp 16,1 19 18%
Stora Enso Köp 73 84 15%
 
Undvik
Outokumpu Neutral 3,65 2,8 -23,2%
Bank/Finans
RekKursRKPot
SEB Köp 87,80 100 14%
Kinnevik Starkt köp 227,60 310 36,20%
Telekom/Media
RekKursRKPot
TeliaSonera Köp 42,9 52 21,2%
Unibet Köp 92,7 119,4 28,8%
MTG Köp 239,8 310 29,3%
 
Undvik
Comhem Minska 72 65 -9,7%
Verkstad
RekKursRKPot
Autoliv Köp 929 1100 18,4%
ABB Köp 158,9 170 7%
Atlas Copco Köp 200,3 230 14,8%
Saab Köp 269,1 300,0 11,5%
Beijer Electronics Köp 55,3 65 17,6%
 
Undvik
Alfa Laval Neutral 135,5 145 7%
Rek = Rekommendation, RK = Riktkurs, Pot = Potential

Konsument

Köp

MQ

Rek: Köp
Riktkurs:50 SEK
Aktiekurs:41,8 SEK
Potential:19,6%
Analytiker: Christian Andersson Blink

Attraktivt uppköpsobjekt

 • Stark marginalutveckling kommer att fortsätta under 2016
 • Lägst värdering i sektorn
 • Låg värdering, låg skuldsättning kommer att föranleda spekulation om uppköp

Som en följd av starkt kostnadsfokus och potential att förbättra bruttomarginalen tror vi att MQ kan fortsatta att förbättra lönsamheten kraftigt under 2016. Tillsammans med en skuldsättning som kommer att närma sig nettokassa i slutet på året, det faktum att bolaget är lägst värderat i sektorn och en öppen kreditmarknad kommer att trigga uppköpsspekulationer.

Axfood

Rek: Köp
Riktkurs:175 SEK
Aktiekurs:149, SEK
Potential:17,3%
Analytiker: Christian Andersson Blink

Strukturell medvind

 • Imponerande vinstmomentum kommer att bestå även 2016-2018
 • Sannolikt att förvänta sig extrautdelningar kommande år
 • Strukturellt i en sweet spot föranleder premium värdering

Från att Axfood tidigare verkade i en strukturell motvind på grund av frånvaron av ett stormarkandskoncept har man nu istället en strukturell sweet spot, positionerad mot lågprissegmetet inom Willys samt närbutiker genom Närlivs och Hemköp samt med en stark position mot storstäder. Driver av detta samt det faktum att Axfood är mycket välpositionerade att ta del av det pågåande kanalskiftet mot e-handel gör att vi ser stor potential för fortsatt starkt försäljnings och vinstmomentum långsiktigt. Samtidigt har styrelsen i och med den annonserade extrautdelningen för 2015 visat att man äntligen tar tag i den ineffektiva kapitalstrukturen. Vi ser en hög sannolikhet för fortsatta extrautdelningar och förväntar oss ett scenario med en genomsnittlig direktavkastning på attraktiva 6.5% kommande tre åren.

Opus Group

Rek: Köp
Riktkurs:6 SEK
Aktiekurs:4,6 SEK
Potential:30,4%
Analytiker: Mats Liss

VWs ”dieselgate” en trendförändrare

 • EU minimistandard osannolik i Sverige.
 • Ökat behov av oberoende avgastester.
 • EV/EBITDA 3-5x 2016-18e

Vi bedömer att Volkswagens ”dieselgate” innebär ett trendskifte för Opus bilprovning och ett ökat fokus på test av bilavgaser. Detta gör också att förslaget att Sverige ska införa EUs minimistandard för bilprovning mindre sannolikt. Att Sverige skulle införa EUs minimistandard rimmar också dåligt med den svenska ”nollvisionen”, det vill säga att antalet trafikdöda ska minimeras. Även i USA, som är Opus största marknad, innebär VWs ”dieselgate” att behovet av oberoende avgastester ökar, vilket tillsammans med hårdare krav på kväveoxidutsläpp bör öka behovet. Samtidigt har resultatutvecklingen hämmats av ökande kostnader för diverse expansionsrelaterade kostnader, vilket gav en svagare avslutning på 2015 än förväntat. En svagare resultatutvecklingen har skadat förtroendet för bolaget och aktien har fortsatt att ha en svag utveckling. Värderingen utifrån våra prognoser är dock försiktig och med en EV/EBITDA mellan 3-5x 2016-18 bedömer vi att aktien är lågt värderad och rekommenderar Köp med ett motiverat värde på 6.

Undvik

Clas Ohlson

Rek: Minska
Riktkurs:135 SEK
Aktiekurs:150,5 SEK
Potential:-10,3%
Analytiker: Christian Andersson Blink

Oförtjänt premiumvärdering till sektorn

 • Relativ förlorare på kanalskiftet till e-handel
 • Förväntad marginalpress framöver delvis pga. dollarförstärkningen
 • Premiumvärdering till sektorn ej välförtjänt

Med en premiumvärdering till sektorn och en riskfylld internationell expansion i England och Tyskland anser vi att aktien är för högt värderad. Vi anser även att Clas Ohlson är en relativ förlorare på den pågående kanalskiftet till e-handel.

Fastigheter/Bygg

Köp

Kungsleden

Rek: Köp
Riktkurs:70 SEK
Aktiekurs:59 SEK
Potential:18,6%
Analytiker: Andreas Daag

Stark utveckling

 • Stark utveckling av nettouthyrningen
 • Siktar på att reducera den finansiella risken med nya finansiella mål
 • Attraktivt värderade kassaflöden och substans

Kungsleden rapporterade en positiv nettouthyrning om 10 miljoner kronor i fjärde kvartalet, vilket är en stark siffra. Vidare bedömer vi att Kungsledens fastigheter är försiktigt värderade, speciellt de förvärvade fastigheterna som i princip legat still värdemässigt den senaste tiden. I samband med senaste rapporten presenterade bolaget en ny långsiktig strategi. Den nya strategin indikerar att bolaget kommer att ta ned skuldsättningen till ca 55% från dagens ca 64% och samtidigt höja soliditeten från dagens ca 33% till minst 35%. Kassaflödesmåttet (P/CE) är ca 10, vilket kan jämföras med sektorns ca 14. Substansvärdesvärderingen innebär en rabatt på 5% relativt sektorn som handlas till 1% premium.

NCC

Rek: Köp
Riktkurs:325 SEK
Aktiekurs:287,3 SEK
Potential:13,1%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Sofia Palm

Oförtjänt rabatt mot sektorn

 • Med pågående urbaniseringstrend och underinvesterad infrastruktur är de långsiktiga förutsättningarna för byggmarknaden mycket goda
 • Våra vinstestimat är 15% högre än marknadens drivet av bättre intjäning inom Housing
 • Handlas med en betydande rabatt relativt sina konkurrenter

Den rådande urbaniseringstrenden innebär att behovet av lokaler och bostäder ökar över tid. Till detta kommer att mycket av infrastrukturen varit underinvesterad, vilket leder till ett uppdämt behov av vägar, järnvägar, hamnar, broar m m. Därför ser de långsiktiga utsikterna för byggmarknaden mycket goda ut. Vi anser att aktiemarknaden är alldeles för försiktiga gällande intjäningen inom NCC Housing. För det första är NCC det byggbolag som har störst eftersläpning mellan priserna på andrahandsmarknaden och den prisbild vi ser i dagens resultat. Det beror på att det tar 1,5-2 år att bygga och det är först när bostaden överlämnas till kunden som resultatavräkningen sker. Därför återspeglar dagens resultat situationen på andrahandsmarknaden 1,5-2 år tillbaka. Sedan dess har situationen förbättrats betydligt. Trots det och trots en bättre mix 2016 räknar marknaden med en fallande lönsamhet. Med våra vinstestimat handlas aktien med en 10-15% rabatt mot sektorn.

Klövern

Rek: Köp
Riktkurs:10,50 SEK
Aktiekurs:8,80 SEK
Potential:18,7%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Sofia Wallén

Prisvärd direktavkastare

 • Uthyrningsgraden på väg upp
 • Kommande förvärv och projekt
 • Låg värdering och attraktiv direktavkastning

Klövern rapporterade en positiv nettouthyrning om 28 miljoner i fjärde kvartalet, vilket gjorde att uthyrningsgraden ökade med 1 procentenhet jämfört med tredje kvartalet. Detta är en mycket stark ökning jämfört med konkurrenter. Belåningsgraden uppgår till 61% vilket ger utrymme för kommande förvärv och projekt. Ett sådant intressant projekt var förvärvet av Orgelpipan 4 i de allra mest centrala delarna av Stockholm. Både hyror och avkastningskrav rör sig i rätt riktning i detta område. Klövern handlas till 9,5 gånger kassaflödena samtidigt som sektorn handlas 14. Direktavkastningen på nästan 4% ger stöd på nedsidan.

Undvik

Atrium Ljungberg

Rek: Neutral
Riktkurs:135 SEK
Aktiekurs:137,10 SEK
Potential:-1,5%
Analytiker: Andreas Daag

Förmånliga utsikter redan inprisade

 • Välskött bolag men…
 • Dyrare än sektorgenomsnittet
 • Hög exponering mot Handel utgör en riskfaktor

Atrium Ljungberg är ett välskött fastighetsbolag med fokus på

Stockholmsregionen, vilket kommer addera värde till aktieägarna över tid. Men med nuvarande multiplar anser vi att de förmånliga utsikterna redan är inprisade. Aktien handlas till P/CE 16.9 vilket är över sektorsnittet på P/CE 13.7 (2016e). Bolaget har dessutom sålt fyra handelsfastigheter till ett värde om 1,3 miljarder kronor, vilket kommer att ha negativ effekt på intjäningen framöver. Detaljhandelsektorn står för ca 50% av Atrium Ljungbergs hyresvärde, vilket är den högsta bland de svenska börsnoterade fastighetsbolagen. Vi anser att exponeringen utgör en risk, även om

svensk handel går bra.

Hälsovård

Köp

Sobi

Rek: Starkt köp
Riktkurs:140 SEK
Aktiekurs:102,90 SEK
Potential:36,1%
Analytiker: Johan Unnerus

SOBI har påbörjat återhämningen

 • SOBI, tillsammans med Biogen, ligger långt framför konkurrenterna i loppet för att lansera nästa behandlingsgeneration för blödarsjuka.
 • I USA har Biogen’s lansering gått bra och Alprolix utvecklas väl med stigande förväntningar medans den nya konkurrensen ifrån Baxalta has tagit ned förväntningarna för Elocta på senare tid
 • SOBI har redan börjat lansera i sina produkter i Europa under början av 2016 och Sobi’s utsikter och faktisk försäljning blir viktiga värdedrivare under 2016.

SOBI är nu inne i den tidiga egna lanseringen av Alprolix och Eloctate vilket dramatiskt över intjäningen ifrån både royalties och direktförsäljning. Redan under den första halvan av 2016 räknar vi med återkoppling ifrån några viktiga marknader. Vi ser fortsatt hög sannolikhet för en ny uppköpspropå inom 18-24 månader och storaffären på USD 32bn där Shire förvärvar Biogen’s och SOBI’s konkurrent Baxalta bekräftar intresset. Sobi har dessutom nu en mycket attraktiv värdering. Marknaden för blödersjuka är under stadig tillväxt där speciellt en ökad förebyggande behandling driver utvecklingen. Den nya generationen av långverkande produkter bidrar till just förbättrade förutsättningar för förebyggande vård. SOBI är väl placerade att bygga uthålligt betydande marknadsandelar tillsammans med Biogen och med ökade finansiella resurser har Sobi goda förutsättningar att växa som ett betydande globalt särläkemedelsbolag.

Getinge

Rek: Köp
Riktkurs:195 SEK
Aktiekurs:186,40 SEK
Potential:4,6%
Analytiker: Johan Unnerus

Sänker utsikterna trots utvecklingsportföljen

 • Förväntingsbilden på både tillväxt och marginaler för Getinge har äntligen rättats till och efter senaste Q4 rapporten är dom i linje med våra egna utsikter för Getinge och till och med något försiktiga vad gäller vinsterna.
 • Detsamma gäller värderingen där Getinge har en rabatt på dryg 10% mot sina jämförelsebolag baserat på EV/EBITDA för kommande 12 månader.
 • Det viktigaste i närtid är att FDA processen konkretiseras och den sista avslutande delen är kostnader och åtgärdslistan för den tyska enheten i Hechingen. Vi förväntar oss ett klargörande inom kort.

Bolaget har nyligen bytt CEO med Alex Myers (tidigt 2015) och nu fasas en ny CFO in med Pernille Fabricius. Detta sker samtidigt som Getinge går in i den aktiva exekutiva fasen av det fastlagda besparings och rationaliseringsprogrammet. Vi räknar också med att bolaget får lättare att leverera med tanke på att tillväxten inom kapitalvaror har varit svag en längre tid samt att uthyrningsaffären i USA också möter stöd ifrån lättare jämförelsetal och genomförda rationaliseringar. Getinge har också tilltaganade stöd ifrån besparingar och valutastöd. Det finns risker som FDA processen i Tyskland, att bolaget ännu inte är redo att dra ned antalet tillverkningsenheter och dessutom behöver lyfta stödet ifrån innovation och lanseringar. Den relativa övervikten mot mogna länder passar bra under närtid när stödet ifrån utvecklingsländer är fortsatt svag och osäkert. Vi räknar med gradvis stöd och goda möjligheter att leverera en överavkastning framöver även om vi ser begränsat utrymme för någon kraftfull omvärdering i närtid.

Recipharm

Rek: Köp
Riktkurs:155 SEK
Aktiekurs:146,50 SEK
Potential:5,8%
Analytiker: Johan Unnerus

Strategin fungerar

 • Förvärvsstrategin fungerar
 • Recipharm har flaggat för två förvärv redan under 2015 varav en carve-out och det är nu klart att det ena kommer att bidra fullt ut efter Q4 2015 respektive efter Q1 2016. Ett kraftfullt sparprogram på SEK 60m per år kommer att implementeras gradvis under helåret 2016 och bör vara på plats fullt ut om ett år. Besparingarna kompenserar för motgångarna inom delar av solids och när allt är på plats tillkommer också produktionskapaciteten av hög marginalsproduktionen i Wasserburg under 2017.
 • Reciparm har genom upprepade förvärv både som noterat och onoterat bolag visat sin förmåga att hitta, säkra och integrera förvärvade verksamheter till måttfulla värderingar. Därför är nu Recipharm i en position där företaget står inför en period där vi räknar med betydande stöd ifrån både säkrade och pågående projekt plus Recipharm’s möjlighet att gå vidare med ytterligare betydelsefulla förvärv under andra halvåret 2016 och under 2017.

Recipharm har haft en mycket bra utveckling sedan börsintroduktionen under 2014 och bolaget har överträffat förväntningarna både vad gäller organisk utveckling och förvärvsaktivitet.Recipharm utmanas dock genom volym och vinstborfall inom delar av läkemedelstillverkningen (”Solids”) där vi räknar med negativ organisk tillväxt och marginalpress innan besparingarna biter senare under 2016. Det har skapat en osäkerhet för Recipharm som har sammanfallit med senare tids generella börsturbulens. Värderingen har pressats som ett resultat och situationen är nu ordentligt tillspetsad då Recipharm kommer att få stöd ifrån det Indiska Nitin förvärvet med höga marginaler, Alcon köpet (Kaysersberg) med mycket låg värdering, besparingar på SEK 60m per år (fullt synbara mot slutet av 2016) och sen gradvis ökat bidrag ifrån tillverkningen av frystorkat i Wasserburg under 2017 och 2018.

Basindustri

Köp

BillerudKorsnäs

Rek: Köp
Riktkurs:170 SEK
Aktiekurs:135,7 SEK
Potential:25,3%
Analytiker: Ola Södermark

Paketerad för uppgång

 • Premiumvärdering motiverad
 • Attraktiv slutkundsmix
 • Stark balansräkning och uttalade tillväxtambitioner

Billerudkorsnäs har en bevisad vinststabilitet, bra slutkundsmix (75% konsumentmarknad)och tydligt uttalade tillväxtambitioner. Bolaget är en av världens ledande vätskekartongleverantörer där efterfrågan drivs av en ökad levnadsstandard blandannat i Asien och Sydamerika samt som ett alternativ till plast och metall förpackningar i takt med en ökad miljömedvetenhet. Vad vi också gillar är den starka balansräkningen som öppnar upp för förvärv eller extrautdelningar framgent. Förnärvarande så handlas aktien värderingsmässigt i linje med eller strax under

jämförelsebolagen med P/E om 12-13x på 2016-2017e men vi anser att en premievärdering är motiverad

Lucara Diamond Corp

Rek: Köp
Riktkurs:19 SEK
Aktiekurs:16,1 SEK
Potential:18%
Analytiker: Ola Södermark

Skapar diamanthistoria

 • Bolaget har funnit en diamant på 1 111 karat
 • Diamanten är den näst största som någonsin utvunnits
 • Nettokassapositionen växer snabbt

Lucara Diamond har skapat historia med sitt fynd av en 1 111 karats diamant. Diamanten är den näst största som någonsin utvunnits

och den största under det senaste århundradet. Diamanten kommer att säljas under mitten av 2016. De har även hittat ytterligare två historiskt stora diamanter – en 813 karats samt en 374 karats. Lucaras nyckeltillgång är gruvan Karowe i Botswana (en av de mest politiskt stabila ekonomierna i Afrika), där produktionen inleddes under det andra kvartalet 2012.

Nettokassapositionen växer snabbt och motsvarar runt 25% av bolagets marknadsvärde och EV/EBIT ligger attraktiva på 2-3x.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:84 SEK
Aktiekurs:73 SEK
Potential:15%
Analytiker: Ola Södermark

Omvandlingen mot tillväxt framskrider

 • Konsumentkartongprojektet i Beihai (Guangxi) utvecklas snabbare än plan
 • Starkt stöd i tillgångar och värdering
 • Utsikter om ökande utdelning

Den stora (800 MEUR) konsumentkartongsinvesteringen i Kina ligger före tidsplanen, vilket är ett bra tecken. Konsumentkartongbruket förväntas nu kunna starta sin produktion under andra kvartalet, medan den tidigare prognosen pekade på att produktionen skulle starta någon gång i mitten av sommaren. Vi har oroats en smula av massamarknaden men att Beihaibruket är på rätt spår ger en stor riskminskning. Med tanke på att Stora Enso handlas till EV/EBITDA på 6-7x och P/E 11x och i botten av de senaste tre årens handelsintervall ser vi en betydande potential.

Undvik

Outokumpu

Rek: Neutral
Riktkurs:2,8 EUR
Aktiekurs:3,65 EUR
Potential:-23,2%
Analytiker: Ola Södermark

Ett steg i rätt riktning, men fortsatt hög risk

 • Låga nickelpriser pressar rostfrimarknaden
 • Olja och gas industrin dämpar investeringsviljan
 • Coil Americas dras fortsatt med stora förluster

Utmaningarna för Coil Americas och den förväntade fortsatt svaga utvecklingen i Q1 2016 belyser de höga riskerna i samband en svag rostfrimarknad. Den pressade balansräkningen har stärks genom försäljningar av samriskbolag vilket minskat nettoskuldsättningen till EUR 1.6mrd från EUR 2mrd. Vi noterar att det finns stor potential i aktien, men riskerna är också potentiellt höga. Fortsatt hög volatilitet är att vänta och vi argumenterar för att det är för tidigt att bli positiv till aktien

Bank/Finans

Köp

SEB

Rek: Köp
Riktkurs:100 SEK
Aktiekurs:87,80 SEK
Potential:14%
Analytiker: Bengt Kirkøen

Potential för uppvärdering

 • Stabil och växande intjäning
 • Stark balansräkning ger utdelningspotential
 • Attraktiv värdering

Vi bedömer att SEB under de närmaste 2-3 åren har kapacitet att öka vinsten per aktie med ca 5% årligen. Vinsttillväxten genereras genom svagt stigande intäkter och en stabil kostnadsbas. Vi räknar med att ca 70% av vinsten per aktie kan återföras till ägarna under de närmaste tre åren, vilket ger en genomsnittlig direktavkastning på ca 6.8%. SEB värderas idag till ett P/E-tal på dryg 10x (2016e). Det egna kapitalet värderas med en multipel på ca 1.3x. Baserat på den förväntade avkastningen på eget kapital (12-13%) anser vi att det finns en potential för uppvärdering på 15-20%.

Kinnevik

Rek: Starkt köp
Riktkurs:310 SEK
Aktiekurs:227,60 SEK
Potential:36,20%
Analytiker: Stefan Wård

Stor uppsida i onoterade innehav

 • Stark portfölj av onoterde snabbväxande verksamheter
 • Imponerande track record inom utveckling av nya verksamheter
 • Uppsida i noterade innehav, framförallt MTG och Millicom som utvecklades väl i Q4

Sedan noteringen för ett år sedan har Zalando utvecklats till att bli största tillgång inom Kinnevik. Innovationskraften inom Kinneviks Internetrelaterade innehav är stor och vi ser en betydande potential för ytterligare noteringar framgent som kan ha en liknande utveckling som Zalando. Vi tror att Global Fashion Group kan komma att noteras under kommande 24mån period. Vi ser även potential i de noterade innehaven Millicom (Köp) och MTG (Köp) medan vi har en Neutral syn på Tele2. Vi anser att Kinnevik ger en bra exponering mot sunda verksamheter i snabbväxande marknader. Diversifieringen medför en bra risk-avkastningsprofil för dess attraktiva men relativt sett riskabla verksamheter.

Telekom/Media

Köp

TeliaSonera

Rek: Köp
Riktkurs:52 SEK
Aktiekurs:42,9 SEK
Potential:21,2%
Analytiker: Stefan Wård

Omvärdering av kärnverksamheten när problemen med Eurasia är historia

 • Stark utveckling i hemmamarknader bådar gott inför 2016
 • Sverige, Finland och Norge är nu ~85% av rörelseresultatet
 • Vi har en uppdaterad riktkurs på SEK 52 (51), rekommendation är fortsatt Köp

Med 85% av vinsten från Sverige, Finland och Norge så minskar risken i TeliaSoneras affär. I dessa marknader har man en mycket bra marknadsposition och stabila kassaflöden. När Eurasia är helt avyttrat tror vi marknaden kommer åsätta en klart högre multipel på kvarvarande verksamheter. Vi anser att ägandet i Megafon, Turkcell och resterande verksamheter i Eurasia motsvarar den existerande nettoskulden. Vidare anser vi att framförallt Norden och Baltikum motiverar ett värde per aktie kring SEK 52 vilket också är vår uppdaterade riktkurs. Vid en sådan värdering skulle aktien handlas till ca 8.8x EBITDA.

Unibet

Rek: Köp
Riktkurs:119,4 SEK
Aktiekurs:92,7 SEK
Potential:28,8%
Analytiker: Mathias Lundberg

En aktie för 2016

 • Starkt operationellt momentum
 • Starkt sportår och minskad valutamotvind
 • Förtjänar premium mot sektorn

Trots att 2015 var ett år utan större mästerskap har Unibet bevisat att man kan fortsätta växa kraftigt organiskt och man börjar träda fram som en ledande Europeisk sportsspels leverantör. Detta kommer vara extra gynnsamt då vi går ett starkt sportår till mötes med bland annat EM i fotboll och sommar OS. Tillväxten drivs av fortsatt migrering av spelande offline till online samt geografisk expansion. Vi räknar med att den Europeiska marknaden för onlinespel kommer växa mellan 9-13% årligen fram till 2025. Givet sin starka position i marknaden ser vi potential för Unibet att växa ännu snabbare, även med möjlighet till förvärv. Under 2016 väntas valutamotvinden vända vilket kommer vara positivt för resultatet. Unibet är Londonbaserat och har mycket av sina kostnader i pund. Dess förstärkning mot andra europeiska valutor de senaste två åren har legat som ett ok över bolagets resultat. Givet att Unibet växer snabbare än marknaden och har ökande andel lokalt reglerade intäkter är det rimligt med en relativt högre värdering och premium mot sektorn. Sett till multiplar menar vi i runda slängar att aktien kan klättra upp till P/E 25 för innevarande års vinst innan den ses som fullvärderad.

MTG

Rek: Köp
Riktkurs:310 SEK
Aktiekurs:239,8 SEK
Potential:29,3%
Analytiker: Stefan Wård

Skapar sin egen framtid

 • Tillväxt i nya områden kompenserar för de äldre
 • Med CTC såld är blysänket ute
 • Positivt operationellt momentum just nu

MTG har på ett kraftfullt sätt lagt om sin strategi senaste två åren och storsatsar inom så kallade Multi Channel Networks och eSport. De här nya verksamheterna kommer inom kort omsätta 1 miljard och redan då vara vid break-even. Bolaget kommer att investera än mer i dessa snabbväxande områden och när investerare får upp ögonen för potentialen är det troligt att marknaden framöver värderar dessa tillgångar högre än idag.

Aktienedgången senaste åren har drivits av den ryska verksamheten CTC som nu är såld och dessutom genomförs ett besparingsprogram. 4Q’15-rapporten visade på styrka. Bolaget tar marknadsandelar inom fri-TV och med de sporträttigheter som MTG har köpt ser vi att bolaget framöver kommer kunna höja priser inom betal-TV. Aktien handlas P/E 15,3x och direktavkastningen ligger på attraktiva 5,0%. Det är för billigt.

Undvik

Comhem

Rek: Minska
Riktkurs:65 SEK
Aktiekurs:72 SEK
Potential:-9,7%
Analytiker: Stefan Wård

Fullvärderad på rådande nivå

 • Rik värdering med begränsade tillväxtmöjligheter resulterar i en oattraktiv riskprofil
 • Återköp, utdelningar, uppköpspremie redan inprisat på nuvarande kursnivå
 • Organisk tillväxt kring 3-4% motiverar inte nuvarande värdering med en premie på ca 30% mot sektor

Sedan sin notering under sommaren 2014 så har ComHem haft en stark aktieutveckling drivet av tydliga aktieägarvänliga strategier som utdelningar och återköp vilket har möjliggjorts framförallt från en förbättrad finansiell situation. Den operationella utvecklingen har varit tillfredsställande men vi framhåller att nuvarande värdering är rik jämfört med liknande bolag i den Nordiska telekomsektorn. Internationellt så har kabeloperatörsbolagen haft en god utvecklingen inte minst drivet av en tydlig konsolideringstrend i sektorn. Vår syn är att ComHem handlas till en premie mot sin internationella ”peer group” på ca 30% och därmed redan handlas med en uppköpspremie. Ur detta perspektiv finner vi aktien mer än väl fullvärderad på nuvarande nivå.

Verkstad

Köp

Autoliv

Rek: Köp
Riktkurs:1100 SEK
Aktiekurs:929 SEK
Potential:18,4%
Analytiker: Mats Liss

Investerar för framtiden

 • Autoliv fortsätter växa snabbare än marknaden
 • Ökade FoU-satsningar ser vi som något positivt och som en förutsättning för att nå försäljningsmålet på USD 12bn 2019
 • Attraktiv värdering

Prognosinstitutet IHS bedömer att världens bilproduktion ökar med 3% 2016. Autoliv fortsätter att växa snabbare än marknaden och spår att deras organiska försäljningstillväxt blir 5%, vilket kan vara något konservativt. Autolivs försäljningsprognos tar ej hänsyn till förvärvet/JV med Nissan Kogyo, som beräknas vara slutfört under mars 2016 och adderar USD 450m i försäljning (600m på helårsbasis) vilket ökar intäkterna med ca 5% jämfört med 2015. I Q4-rapporten gav Autoliv en prognos för rörelsemarginalen 2016 till ”mer än 9%”, vilket upplevdes som en besvikelse. Anledningen är att Autoliv planerar för ökade FoU-kostnader. Vi ser dock detta som något positivt och som en förutsättning för att nå försäljningsmålet på USD 12bn 2019 (potentiellt USD 15 mdr). Detta skulle innebära en årlig tillväxt på 7% från 2015 till 2019. Konkurrenten Takatas stora problem med återkallande av gasgeneratorer fortsätter också att stärka Autolivs marknadsposition. Mot bakgrund av den goda tillväxten, de starka kassaflödena och den höga lönsamheten ser vi en värdering om P/E-tal 14x (2016e) och en EV/EBIT-multipel på 9,8x som attraktiv.

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:170 SEK
Aktiekurs:158,9 SEK
Potential:7%
Analytiker: Mats Liss

Starka kassaflöden och automation leder till omvärdering

 • Vi uppskattar ABB’s exponering mot automation och energieffektivisering.
 • Även om den nya divisionen, Power Grids, inte skulle säljas under 2016, är det positivt att Power Grids förväntas nå EBITA marginal målet 8-12% 2016 (4.7% 2014).
 • Liksom historiskt kommer det fria kassaflödet att fortsätta att vara starkt.

Det är värt att notera att Automation motsvarar 80% av gruppens kassaflöde medan det mesta av marknadens fokus är på kraftdelen. Olja och Gas representerar 10% av gruppens försäljning, men upstream är lite större än downstream och opex’s är lite större än capex (upstream capex: 3% försäljningen). Det fria kassaflödet är starkt för detta i stort sett skuldfria bolag, vilket möjliggör fortsatta förvärv, utdelningshöjningar och aktieåterköp.

Atlas Copco

Rek: Köp
Riktkurs:230 SEK
Aktiekurs:200,3 SEK
Potential:14,8%
Analytiker: Anders Roslund

Stabil tillväxt och starka kassaflöden

 • Kompressorteknik har redovisat en stark organisk tillväxt på 6-7% under de senaste tjugo åren
 • Industridivisionen har redovisat ca 8% organisk tillväxt under de senaste fyra året med stöd av en stark global trend av ökade automationsinvesteringar och nya produkter
 • Starka kassflöden stödjer både förvärvsdriven tillväxt och engångsutdelningar (ca var tredje år)

Under de senaste tre åren har Industriteknik vuxit med ca 8% per år samtidigt som Kompressorteknik har redovisat ca 1% tillväxt per år. Vi tror att den global trenden av ökade automationsinvesteringar ska fortsätta att gynna Industriteknik men att tillväxten för det mer sen-cykliska Kompressorteknik kan ta fart under 2016 och framåt. Gruvmaskiner fortsätter att visa svag tillväxt men eftermarknaden växer vilket förbättrar marginalerna. Vi förväntar oss fortsatta starka kassflöden som stödjer en förvärvsdriven tillväxt och fortsatta extrautdelningar.

Saab

Rek: Köp
Riktkurs:300,0 SEK
Aktiekurs:269,1 SEK
Potential:11,5%
Analytiker: Mats Liss

Brasilien en dörröppnare

 • Försvarsinvesteringar tar fart.
 • Orderstocken över 100 miljarder SEK
 • Konjunkturoberoende tillväxt

Saab gynnas av ökade försvarsinvesteringar. Bolaget har ett starkt erbjudande inom stridsflyg, ubåtar och inte minst radar och telekomrelaterad utrustning. Saabs kostnadseffektiva lösningar är extra intressanta i ett läge med där många länder har ansträngda finanser. Brasiliens val av Gripen som stridsflyg fungerar som en dörröppnare där många länder står i begrepp att uppgradera sin flygflotta. Vi bedömer att Saab har goda förutsättningar att förbättra resultatet under kommande år. Vi ser en betydande uppsida i aktien.

Beijer Electronics

Rek: Köp
Riktkurs:65 SEK
Aktiekurs:55,3 SEK
Potential:17,6%
Analytiker: Anders Roslund

Ny satsning skapar tillväxtbolag

 • Ett nytt bolag from 2016
 • IDC (industriell datakommunikationsutrustning) växer långsiktigt med 10-15%
 • IAS (industriautomation) genomgår en omstruktureringsfas under 2016

I januari 2016 upphör Beijer Electronics mer än 30 åriga sammarbete med Mitsubishi vilket innebär att Beijer Electronics blir ett produktföretag med två verksamheter som står för ca 50% vardera av försäljningen. IAS innehåller tillverkning av operatörsterminaler som är ett viktigt tillbehör inom industriell automation och genomgår nu en omstrukturering efter brytningen med Mitsubishi. Det verkliga guldägget i Beijer Electronics är affärsomårdet IDC med tillväxtraketen Westermo (industriell datakommunikationsutrustning). Beijer Electronics satsar 175 m under tre år (2014 tom 2017) på att utveckla nya produkter, öka produktionen och utöka försäljningsorganisationen. Försäljningen ska öka med ca 15-20% per år from 2014 till 800 MSEK 2017 och utvecklingen går enligt plan. Vi ser ett av börsens intressantaste tillväxtbolag (enbart IDC växer med 10-15% per år) och rekommenderar köp upp till 65 SEK. Om satsningen går som planerat kan vi se en högre målkurs i framtiden

Undvik

Alfa Laval

Rek: Neutral
Riktkurs:145 SEK
Aktiekurs:135,5 SEK
Potential:7%
Analytiker: Anders Roslund

Premievärdering begränsar uppsidan

 • Vikande efterfrågan för olja/gasmarknaderna
 • Fallande orderingång på marinsidan
 • Premievärdering begränsar uppsidan

Alfa Laval har nästan 50% av försäljningen till marin- (30%) och olja och gassektorn (16%). Dock svarar livsmedel, bryggerier och läkemedel för ca 30% av försäljningen vilket till viss del motverkar en svagare försäljning inom olja/gas och marinsidan. Dock ligger värderingen relativt högt vilket redan diskonterar en relativt stabil utveckling framöver.

Viktig information

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.

Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg