logo Sektorfavoriter
Strategi & Allokering den 14 juni 2016
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Sektorfavoriter!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

Publicerad och färdigställd tisdagen den 14 juni 2016 kl. 09:07.

Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker att man ska undvika. Uppdatering av Sektorfavoriter sker varannan vecka.

Till denna uppdatering har det inte skett några förändringar.

Konsument
RekKursRKPot
MQ Köp 34,8 50 43,7%
Axfood Köp 150,5 180 19,6%
Electrolux Köp 216,4 260 20,1%
 
Undvik
Clas Ohlson Minska 143,3 135 -5,8%
Fastigheter/Bygg
RekKursRKPot
Kungsleden Köp 55,3 68 23,1%
NP3 Köp 39,70 47 18,4%
Klövern Köp 9,8 11 11,8%
 
Undvik
Atrium Ljungb. Neutral 134,4 135 0,4%
Hälsovård
RekKursRKPot
Sobi Starkt köp 104,4 145 38,9%
Getinge Köp 167,1 195 16,7%
AstraZeneca Köp 456,6 515 19,4%
 
Undvik
Novo Nordisk Neutral 363,20 395 8,8%
Basindustri
RekKursRKPot
BillerudKorsn. Köp 123,7 155 25,3%
Lucara Köp 24,7 28 13,4%
Stora Enso Köp 7,28 9 23,6%
 
Undvik
Outokumpu Neutral 3,69 3,60 -1,6%
Bank/Finans
RekKursRKPot
SEB Köp 73,9 93 25,8%
Kinnevik Starkt köp 188,6 310 64,4%
Nordea Köp 75,1 92 22,5%
Telekom/Media
RekKursRKPot
TeliaSonera Köp 36,7 50 36,2%
Unibet Köp 92,0 125 35,9%
Betsson Köp 100,3 155 54,5%
 
Undvik
Comhem Neutral 71,8 68 4,5%
Verkstad
RekKursRKPot
Autoliv Köp 993,5 1125 13,2%
Assa Abloy Köp 163,5 195 19,3%
Trelleborg Köp 151,0 175 15,9%
Saab Köp 264,3 300,0 13,5%
Beijer Electronics Köp 46,0 63 37,0%
 
Undvik
Alfa Laval Neutral 125,8 140 11,3%
Rek = Rekommendation, RK = Riktkurs, Pot = Potential

Konsument

Köp

MQ

Rek: Köp
Riktkurs:50 SEK
Aktiekurs:34,8 SEK
Potential:43,7%
Analytiker: Christian Andersson Blink

Attraktivt uppköpsobjekt

 • Stark marginalutveckling kommer att fortsätta under 2016
 • Lägst värdering i sektorn
 • Låg värdering, låg skuldsättning kommer att föranleda spekulation om uppköp

Som en följd av starkt kostnadsfokus och potential att förbättra bruttomarginalen tror vi att MQ kan fortsatta att förbättra lönsamheten kraftigt under 2016. Tillsammans med en skuldsättning som kommer att närma sig nettokassa i slutet på året, det faktum att bolaget är lägst värderat i sektorn och en öppen kreditmarknad kommer att trigga uppköpsspekulationer.

Axfood

Rek: Köp
Riktkurs:180 SEK
Aktiekurs:150,5 SEK
Potential:19,6%
Analytiker: Christian Andersson Blink

Strukturell medvind

 • Imponerande vinstmomentum kommer att bestå även 2016-2018
 • Sannolikt att förvänta sig extrautdelningar kommande år
 • Strukturellt i en sweet spot föranleder premium värdering

Från att Axfood tidigare verkade i en strukturell motvind på grund av frånvaron av ett stormarkandskoncept har man nu istället en strukturell sweet spot, positionerad mot lågprissegmetet inom Willys samt närbutiker genom Närlivs och Hemköp samt med en stark position mot storstäder. Driver av detta samt det faktum att Axfood är mycket välpositionerade att ta del av det pågåande kanalskiftet mot e-handel gör att vi ser stor potential för fortsatt starkt försäljnings och vinstmomentum långsiktigt. Samtidigt har styrelsen i och med den annonserade extrautdelningen för 2015 visat att man äntligen tar tag i den ineffektiva kapitalstrukturen. Vi ser en hög sannolikhet för fortsatta extrautdelningar och förväntar oss ett scenario med en genomsnittlig direktavkastning på attraktiva 6.5% kommande tre åren.

Electrolux

Rek: Köp
Riktkurs:260 SEK
Aktiekurs:216,4 SEK
Potential:20,1%
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

Imponerar

 • Europavändningen imponerar-ger högre framtida marginaler
 • Lönsamheten i USA snart återställd
 • Stabil tillväxt under 2016-2018

Den Nya VD. Jonas Samuelssons vändning av Europaverksamheten till över 6% marginal imponerar och utgör ett föredömde för resten av gruppen. Electrolux har vuxit organisk i Europa med mellan 5-7% under de senaste tre kvartalen vilket är mer är dubbelt så högt som den underliggande tillväxten. Inte bara Nordamerika-verksamheten utan även de övriga produktområden har återhämtat sig lönsamhetsmässigt under 2016 och det är bara i Brasilien som lönsamheten har fallit under 2016. Marknadstillväxten för hela Electrolux förväntas bli 4-5% i Nordamerika och 2-3% i Europa medan den faller i Brasilien. Vi räknar med att hela Electrolux växer organiskt med 4-5% under de närmsta tre åren kombinerat med kraftigt stigande marginaler. Vi räknar med att Electrolux passerar sitt mål om en 6%ig rörelsemarginal under 2017 för att under 2018 ligga stabilt över den nivån. Vi ser att det förbättrade globala konsumtionsutrymmet tack vare låga räntor och fortsatt låga råvarupriser gör att tillväxt och marginaler fortsätter att förbättras i Electrolux. En svagare USD stödjer också förbättrade marginaler. Vi fortsätter att rekommendera köp med en riktkurs på 260 SEK och ser konsumentberoende aktier som ett bra val relativt mer konjunkturkänsliga aktier.

Undvik

Clas Ohlson

Rek: Minska
Riktkurs:135 SEK
Aktiekurs:143,3 SEK
Potential:-5,8%
Analytiker: Christian Andersson Blink

Oförtjänt premiumvärdering till sektorn

 • Relativ förlorare på kanalskiftet till e-handel
 • Förväntad marginalpress framöver delvis pga. dollarförstärkningen
 • Premiumvärdering till sektorn ej välförtjänt

Med en premiumvärdering till sektorn och en riskfylld internationell expansion i England och Tyskland anser vi att aktien är för högt värderad. Vi anser även att Clas Ohlson är en relativ förlorare på den pågående kanalskiftet till e-handel.

Fastigheter/Bygg

Köp

Kungsleden

Rek: Köp
Riktkurs:68 SEK
Aktiekurs:55,3 SEK
Potential:23,1%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Ann-Sophie Lindström

Stark utveckling

 • Stark utveckling av nettouthyrningen
 • Siktar på att reducera den finansiella risken med nya finansiella mål
 • Attraktivt värderade kassaflöden och substans

Kungsleden rapporterade en positiv nettouthyrning om 10 miljoner kronor i fjärde kvartalet, vilket är en stark siffra. Vidare bedömer vi att Kungsledens fastigheter är försiktigt värderade, speciellt de förvärvade fastigheterna som i princip legat still värdemässigt den senaste tiden. I samband med senaste rapporten presenterade bolaget en ny långsiktig strategi. Den nya strategin indikerar att bolaget kommer att ta ned skuldsättningen till ca 55% från dagens ca 64% och samtidigt höja soliditeten från dagens ca 33% till minst 35%. Kassaflödesmåttet (P/CE) är ca 10, vilket kan jämföras med sektorns ca 14. Substansvärdesvärderingen innebär en rabatt på 5% relativt sektorn som handlas till 1% premium.

NP3

Rek: Köp
Riktkurs:47 SEK
Aktiekurs:39,70 SEK
Potential:18,4%
Analytiker: Sofia Wallen

För billig att ignorera

 • Växande fastighetsportfölj i norr
 • Högsta direktavkastningen i sektorn
 • Attraktiv kassaflödesmultipel

NP3:s fastighetsportfölj har under det senaste året ökat med 40% och har idag ett totalt värde på ca 4.7 miljarder. Bolaget har sedan starten 2010 haft ambitionen att bli ”en ny fasighetsjätte i norr” vilket de visat prov på med rådande förvärvstakt, som vi tror kommer fortsätta framöver om än inte lika explosionsartat. Exponering mot den norrländska marknaden med högavkastande fastigheter samt potential i stigande fastighetsvärden talar för aktien. Direktavkastningen på 6.1% är den högsta i sektorn och med en kassaflödesmultipel attraktivt värderad på P/CE 9.9 (2016e), jämfört med sektorn på P/CE 15.1 (exkl. Wallenstam),anser vi att aktien är för billig för att ignorera.

Klövern

Rek: Köp
Riktkurs:11 SEK
Aktiekurs:9,8 SEK
Potential:11,8%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Ann-Sophie Lindström

Prisvärd direktavkastare

 • Uthyrningsgraden på väg upp
 • Kommande förvärv och projekt
 • Låg värdering och attraktiv direktavkastning

Klövern rapporterade en positiv nettouthyrning om 28 miljoner i fjärde kvartalet, vilket gjorde att uthyrningsgraden ökade med 1 procentenhet jämfört med tredje kvartalet. Detta är en mycket stark ökning jämfört med konkurrenter. Belåningsgraden uppgår till 61% vilket ger utrymme för kommande förvärv och projekt. Ett sådant intressant projekt var förvärvet av Orgelpipan 4 i de allra mest centrala delarna av Stockholm. Både hyror och avkastningskrav rör sig i rätt riktning i detta område. Klövern handlas till 9,5 gånger kassaflödena samtidigt som sektorn handlas 14. Direktavkastningen på nästan 4% ger stöd på nedsidan.

Undvik

Atrium Ljungberg

Rek: Neutral
Riktkurs:135 SEK
Aktiekurs:134,4 SEK
Potential:0,4%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Ann-Sophie Lindström

Förmånliga utsikter redan inprisade

 • Välskött bolag men…
 • Dyrare än sektorgenomsnittet
 • Hög exponering mot Handel utgör en riskfaktor

Atrium Ljungberg är ett välskött fastighetsbolag med fokus på

Stockholmsregionen, vilket kommer addera värde till aktieägarna över tid. Men med nuvarande multiplar anser vi att de förmånliga utsikterna redan är inprisade. Aktien handlas till P/CE 16.9 vilket är över sektorsnittet på P/CE 13.7 (2016e). Bolaget har dessutom sålt fyra handelsfastigheter till ett värde om 1,3 miljarder kronor, vilket kommer att ha negativ effekt på intjäningen framöver. Detaljhandelsektorn står för ca 50% av Atrium Ljungbergs hyresvärde, vilket är den högsta bland de svenska börsnoterade fastighetsbolagen. Vi anser att exponeringen utgör en risk, även om

svensk handel går bra.

Hälsovård

Köp

Sobi

Rek: Starkt köp
Riktkurs:145 SEK
Aktiekurs:104,4 SEK
Potential:38,9%
Analytiker: Johan Unnerus

SOBI har påbörjat återhämningen

 • SOBI, tillsammans med Biogen, ligger långt framför konkurrenterna i loppet för att lansera nästa behandlingsgeneration för blödarsjuka.
 • I USA har Biogen’s lansering gått bra och Alprolix utvecklas väl med stigande förväntningar medans den nya konkurrensen ifrån Baxalta has tagit ned förväntningarna för Elocta på senare tid
 • SOBI har redan börjat lansera i sina produkter i Europa under början av 2016 och Sobi’s utsikter och faktisk försäljning blir viktiga värdedrivare under 2016.

SOBI är nu inne i den tidiga egna lanseringen av Alprolix och Eloctate vilket dramatiskt över intjäningen ifrån både royalties och direktförsäljning. Redan under den första halvan av 2016 räknar vi med återkoppling ifrån några viktiga marknader. Vi ser fortsatt hög sannolikhet för en ny uppköpspropå inom 18-24 månader och storaffären på USD 32bn där Shire förvärvar Biogen’s och SOBI’s konkurrent Baxalta bekräftar intresset. Sobi har dessutom nu en mycket attraktiv värdering. Marknaden för blödersjuka är under stadig tillväxt där speciellt en ökad förebyggande behandling driver utvecklingen. Den nya generationen av långverkande produkter bidrar till just förbättrade förutsättningar för förebyggande vård. SOBI är väl placerade att bygga uthålligt betydande marknadsandelar tillsammans med Biogen och med ökade finansiella resurser har Sobi goda förutsättningar att växa som ett betydande globalt särläkemedelsbolag.

Getinge

Rek: Köp
Riktkurs:195 SEK
Aktiekurs:167,1 SEK
Potential:16,7%
Analytiker: Johan Unnerus

Låg värdering och låga förväntningar

 • Förväntingsbilden på både tillväxt och marginaler för Getinge har äntligen rättats till och efter senaste Q4 rapporten är dom i linje med våra egna utsikter för Getinge och till och med något försiktiga vad gäller vinsterna.
 • Detsamma gäller värderingen där Getinge har en rabatt på dryg 10% mot sina jämförelsebolag baserat på EV/EBITDA för kommande 12 månader.
 • Det viktigaste i närtid är att FDA processen konkretiseras och den sista avslutande delen är kostnader och åtgärdslistan för den tyska enheten i Hechingen. Vi förväntar oss ett klargörande inom kort.

Bolaget har nyligen bytt CEO med Alex Myers (tidigt 2015) och nu fasas en ny CFO in med Pernille Fabricius. Detta sker samtidigt som Getinge går in i den aktiva exekutiva fasen av det fastlagda besparings och rationaliseringsprogrammet. Vi räknar också med att bolaget får lättare att leverera med tanke på att tillväxten inom kapitalvaror har varit svag en längre tid samt att uthyrningsaffären i USA också möter stöd ifrån lättare jämförelsetal och genomförda rationaliseringar. Getinge har också tilltaganade stöd ifrån besparingar och valutastöd. Det finns risker som FDA processen i Tyskland, att bolaget ännu inte är redo att dra ned antalet tillverkningsenheter och dessutom behöver lyfta stödet ifrån innovation och lanseringar. Den relativa övervikten mot mogna länder passar bra under närtid när stödet ifrån utvecklingsländer är fortsatt svag och osäkert. Vi räknar med gradvis stöd och goda möjligheter att leverera en överavkastning framöver även om vi ser begränsat utrymme för någon kraftfull omvärdering i närtid.

AstraZeneca

Rek: Köp
Riktkurs:515 SEK
Aktiekurs:456,6 SEK
Potential:19,4%
Analytiker: Johan Unnerus

Uppgradering och positiva värdedrivare framöver

 • AstraZeneca's aktiekurs har nu underpresterat sina konkurrenter och marknaden i drygt sex månader. Med flera triggers framöver uppgraderade vi nyligen till Köp (Neutral).
 • Viktiga triggers i närtid är tilltagande stöd ifrån lanseringar och studieutfall ifrån onkologiprojekt. Vi ser också goda möjligheter att öka marknaden för Brilinta.
 • Q1-resultatet är i linje med förväntningarna. Vår största oro är att konsensus för vinsten 2017 kan ligga väl högt.

AstraZeneca har under de senaste två åren varit ibland de bästa på att få nya produkter godkända i USA och den trenden ser ut att kunna fortsätta. Därmed ökar lanseringsstödet och företaget är på väg mot sin målsättning att lyfta försäljningen till USD 45Mdr 2023. Vi noterar också att AZN har mycket bra stöd ifrån utvecklingsländer och generellt utanför USA vilket också är en styrka. Skulle England rösta för att stanna kvar i EU kan finns det goda utsikter att kursen får stöd ifrån en starkare GBP också även om detta är en bisak. Om värderingen fortsätter att vara pressad trots framgångarna i utvecklingsportföljen kan vi räkna med fler budpropåer.

Undvik

Novo Nordisk

Rek: Neutral
Riktkurs:395 DKK
Aktiekurs:363,20 DKK
Potential:8,8%
Analytiker: Johan Unnerus

Fortsatt högt värderat trots stilltagande risker

 • Victoza och Novos framtida GLP-1-verksamhet verkar vara i god form och konkurrensen från Trulicity balanseras av stöd från Novo studier och positiva utsikter för produktklassen generellt.
 • Novos övergripande pipelinesupport är mycket god, men med osäkerhet i Kina, Japan och i USA vad gäller pris, konkurrens och marknadstillgång , framför allt utanför GLP-1 området. Vi ser en blygsam potential på kort sikt och ökad risk.
 • Vi förväntar oss ett positivt utfall för Xultophy från det rådgivande mötet i USA den 24 maj. Vi förväntar oss också stöd från Victozas LEADER-studie vid ADA tidigt i juni och från SUSTAIN-6 (Semaglutidestudie) under det andra halvåret i år. Å andra sidan behöver Novo nu stöd från sin GLP-1-portfölj.

Novo är fortsatt värderad med en premium på 40% vilket är högt med tanke på tilltagande osäkerhet och risker. Novo hr en mycket stark produktportfölj och vi räknar med att Novo tar marknadsandelar i premiumsegmentet. Risken är att prispress och konkurrens ökar och detta medför press på rabatter och osäkerhet vad gäller utrymmet för premiumsegmentet. Inte minst i USA och därför är det också obekvämt för Novo att USA fortfarande utgör nästan två tredjedelar av tillväxten. I bästa fall räknar vi med en tid av aktiekurskonsolidering med ökad volatilitet fram till hösten och möjligen tills slutet av året.

Basindustri

Köp

BillerudKorsnäs

Rek: Köp
Riktkurs:155 SEK
Aktiekurs:123,7 SEK
Potential:25,3%
Analytiker: Ola Södermark

Paketerad för uppgång

 • Premiumvärdering motiverad
 • Attraktiv slutkundsmix
 • Stark balansräkning och uttalade tillväxtambitioner

Billerudkorsnäs har en bevisad vinststabilitet trots sista kvartalens produktionsproblem, bra slutkundsmix (75% konsumentmarknad)och tydligt uttalade tillväxtambitioner. Bolaget är en av världens ledande vätskekartongleverantörer där efterfrågan drivs av en ökad levnadsstandard blandannat i Asien och Sydamerika samt som ett alternativ till plast och metall förpackningar i takt med en ökad miljömedvetenhet. Vad vi också gillar är den starka balansräkningen som öppnar upp för förvärv, organiska tillväxtprojekt och/eller extrautdelningar framgent. Förnärvarande så handlas aktien värderingsmässigt i linje med eller strax under

jämförelsebolagen med P/E om 1213x på 20162017e men vi anser att en

premievärdering är motiverad

Lucara Diamond Corp

Rek: Köp
Riktkurs:28 SEK
Aktiekurs:24,7 SEK
Potential:13,4%
Analytiker: Ola Södermark

Skapar diamanthistoria

 • Bolaget har funnit en diamant på 1 109 karat
 • Diamanten är den näst största som någonsin utvunnits
 • Nettokassapositionen växer snabbt

Lucara Diamond har skapat historia med sitt fynd av en 1 109 karats diamant. Diamanten är den näst största som någonsin utvunnits och den största under det senaste århundradet. Diamanten kommer att säljas under mitten av 2016. De har även hittat ytterligare två historiskt stora diamanter – en 813 karats samt en 374 karats. Lucaras nyckeltillgång är gruvan Karowe i Botswana (en av de mest politiskt stabila ekonomierna i Afrika), där produktionen inleddes under det andra kvartalet 2012.

Nettokassapositionen växer snabbt och motsvarar runt 25% av bolagets marknadsvärde och EV/EBIT ligger attraktiva på 2-4x.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:9 SEK
Aktiekurs:7,28 SEK
Potential:23,6%
Analytiker: Ola Södermark

Omvandlingen mot tillväxt ger potential

 • Konsumentkartongprojektet i Beihai (Guangxi) utvecklas snabbare än plan
 • Starkt stöd i tillgångar och värdering
 • Utsikter om ökande utdelning

Den stora (800 MEUR) konsumentkartongsinvesteringen i Kina ligger före tidsplanen, vilket är ett bra tecken. Konsumentkartongbruket förväntas kunna starta sin produktion i maj, medan den tidigare prognosen pekade på att produktionen skulle starta någon gång i mitten av sommaren. Vi har oroats en smula av massamarknaden men att Beihaibruket är på rätt spår ger en stor riskminskning. Med tanke på att Stora Enso handlas till EV/EBITDA på 6-7x och P/E 10x och i botten av de senaste tre årens handelsintervall ser vi en betydande potential.

Undvik

Outokumpu

Rek: Neutral
Riktkurs:3,60 EUR
Aktiekurs:3,69 EUR
Potential:-1,6%
Analytiker: Ola Södermark

Ett steg i rätt riktning, men fortsatt hög risk

 • Låga nickelpriser pressar rostfrimarknaden
 • Olja och gas industrin dämpar investeringsviljan
 • Coil Americas dras fortsatt med stora förluster

Utmaningarna för Coil Americas och den förväntade fortsatt svaga utvecklingen i Q1 2016 belyser de höga riskerna i samband med en svag rostfrimarknad. Den pressade balansräkningen har stärks genom försäljningar av samriskbolag vilket minskat nettoskuldsättningen till EUR 1.6mrd från EUR 2mrd. Vi noterar att det finns stor potential i aktien, men riskerna är också potentiellt höga. Fortsatt hög volatilitet är att vänta och vi argumenterar för att det är för tidigt att bli positiv till aktien

Bank/Finans

Köp

SEB

Rek: Köp
Riktkurs:93 SEK
Aktiekurs:73,9 SEK
Potential:25,8%
Analytiker: Bengt Kirkøen

Potential för uppvärdering

 • Ambitiös tillväxtplan
 • Stark balansräkning
 • Attraktiv värdering

I samband med Q4 rapporten lanserade SEB en ny ambitiös 3-års plan för perioden 2016-18. Målsättningen är att nå ett underliggande rörelseresultat på 27 miljarder 2018 vilket implicerar en årlig vinsttillväxt på ~10%. 2016 har börjat trögt och det är få bedömare som tror på att SEB kommer att uppnå målen. Banken har en historik av att framgångsrikt leverera på sina åtaganden vilket innebär att det är för tidigt att avfärda målet helt. I vårt basscenario så räknar vi dock med att SEB skall växa vinsten med låga ensiffriga tal som ett resultat av svagt stigande intäkter och stabila kostnader samt sund kreditkvalitet. SEB värderas idag till ett P/E tal på knappt 11x (2016e) och den genomsnittliga direktavkastningen de närmaste åren ligger på 8%. Den starka balansräkningen gör oss trygga med våra utdelningsprognoser och samtidigt ser vi potential för estimatupprevideringar drivet av högre företagsmarginaler samt högre korträntor.

Kinnevik

Rek: Starkt köp
Riktkurs:310 SEK
Aktiekurs:188,6 SEK
Potential:64,4%
Analytiker: Stefan Wård

Stor uppsida i onoterade innehav

 • Stark portfölj av onoterde snabbväxande verksamheter
 • Imponerande track record inom utveckling av nya verksamheter
 • Uppsida i noterade innehav, framförallt MTG och Millicom som utvecklades väl i Q4

Sedan noteringen för ett år sedan har Zalando utvecklats till att bli största tillgång inom Kinnevik. Innovationskraften inom Kinneviks Internetrelaterade innehav är stor och vi ser en betydande potential för ytterligare noteringar framgent som kan ha en liknande utveckling som Zalando. Vi tror att Global Fashion Group kan komma att noteras under kommande 24mån period. Vi ser även potential i de noterade innehaven Millicom (Köp) och MTG (Köp) medan vi har en Neutral syn på Tele2. Vi anser att Kinnevik ger en bra exponering mot sunda verksamheter i snabbväxande marknader. Diversifieringen medför en bra risk-avkastningsprofil för dess attraktiva men relativt sett riskabla verksamheter.

Nordea

Rek: Köp
Riktkurs:92 SEK
Aktiekurs:75,1 SEK
Potential:22,5%
Analytiker: Bengt Kirkøen

Attraktiv långsiktig potential

 • Hög direktavkastning
 • Sund långsiktig strategi
 • Låg värdering begränsar nedsideriskerna

Nordea befinner sig för närvarande i en övergångsperiod där de kommande tre åren kommer att kännetecknas av signifikanta investeringar och operativa förändringar. Målet är att bli en fullt ut digitaliserad bank och förändringsarbetet drivs av förändrat kundbeteende, teknikskifte samt regelkrav. Det pågående arbetet väntas resultera i nettokostnadsbesparingar från 2019 och är en vital komponent i Nordeas strävan att uppnå en klassledande kostnadseffektivitet (kostnader i relation till intäkter). Även om utsikterna för 2016 inte är de ljustaste så bedömer vi att det mer än väl reflekteras i nuvarande värdering. Nordea värderas idag till ett P/E tal på knappt 10x (2016e) och en P/B-multipel på ~1.0x vilket indikerar att marknaden diskonterar en försämrad lönsamhet de kommande åren. Vi tycker att en direktavkastning på över 8% per år under överskådlig framtid tillsammans med en sund långsiktig strategi med råge överväger de kortsiktiga riskerna.

Telekom/Media

Köp

TeliaSonera

Rek: Köp
Riktkurs:50 SEK
Aktiekurs:36,7 SEK
Potential:36,2%
Analytiker: Stefan Wård

Omvärdering av kärnverksamheten när problemen med Eurasia är historia

 • Stark utveckling i hemmamarknader
 • Sverige, Finland och Norge är nu ~85% av rörelseresultatet
 • Vi har en riktkurs på SEK 50, rekommendation är fortsatt Köp

Med 85% av vinsten från Sverige, Finland och Norge så minskar risken i TeliaSoneras affär. I dessa marknader har man en mycket bra marknadsposition och stabila kassaflöden. När Eurasia är helt avyttrat tror vi marknaden kommer åsätta en klart högre multipel på kvarvarande verksamheter. Vi anser att ägandet i Megafon, Turkcell och resterande verksamheter i Eurasia motsvarar den existerande nettoskulden. Vidare anser vi att framförallt Norden och Baltikum motiverar ett värde per aktie kring SEK 50 vilket också är vår uppdaterade riktkurs. Vid en sådan värdering skulle aktien handlas till ca 8.8x EBITDA.

Unibet

Rek: Köp
Riktkurs:125 SEK
Aktiekurs:92,0 SEK
Potential:35,9%
Analytiker: Mathias Lundberg

En aktie för 2016

 • Starkt operationellt momentum
 • Starkt sportår och minskad valutamotvind
 • Förtjänar premium mot sektorn

Trots att 2015 var ett år utan större mästerskap har Unibet bevisat att man kan fortsätta växa kraftigt organiskt och man börjar träda fram som en ledande Europeisk sportsspels leverantör. Detta kommer vara extra gynnsamt då vi går ett starkt sportår till mötes med bland annat EM i fotboll och sommar OS. Tillväxten drivs av fortsatt migrering av spelande offline till online samt geografisk expansion. Vi räknar med att den Europeiska marknaden för onlinespel kommer växa mellan 9-13% årligen fram till 2025. Givet sin starka position i marknaden ser vi potential för Unibet att växa ännu snabbare, även med möjlighet till förvärv. Under 2016 väntas valutamotvinden vända vilket kommer vara positivt för resultatet. Unibet är Londonbaserat och har mycket av sina kostnader i pund. Dess förstärkning mot andra europeiska valutor de senaste två åren har legat som ett ok över bolagets resultat. Givet att Unibet växer snabbare än marknaden och har ökande andel lokalt reglerade intäkter är det rimligt med en relativt högre värdering och premium mot sektorn. Sett till multiplar menar vi i runda slängar att aktien kan klättra upp till P/E 25 för innevarande års vinst innan den ses som fullvärderad.

Betsson

Rek: Köp
Riktkurs:155 SEK
Aktiekurs:100,3 SEK
Potential:54,5%
Analytiker: Stefan Wård

Viktiga triggers radar nu upp sig

 • Attraktivt läge inför högsäsongen
 • Optimal struktur för värdeskapande förvärv
 • Låg värdering ger god risk kontra potential

Kraftiga valutamotvindar och regulatoriska duster i de senaste kvartalen har fått Betssons aktie att gå kräftgång på börsen. När vi blickar framåt ser den tuffaste tiden ut att ligga bakom oss och flertalet viktiga triggers radar upp sig. Flertalet stora sportevenemang i andra och tredje kvartalet såsom, Hockey VM, EM i Fotboll och OS i Rio kommer sätta ny glöd i bolagets tillväxt. Bolaget har nu migrerat över alla varumärken, förutom Europe Bet, till den gemensamma plattformen Techson. Detta torde vara positivt för lönsamheten samt frilägga resurser för nya förvärv i närtid. Lägger vi till det faktum att Betsson aktien nu handlas till en multipel för innevarande års vinst om ca x15.5 och en direktavkastning om 4.5%, så framstår risk kontra potential som mycket attraktiv.

Undvik

Comhem

Rek: Neutral
Riktkurs:68 SEK
Aktiekurs:71,8 SEK
Potential:4,5%
Analytiker: Stefan Wård

Fullvärderad på rådande nivå

 • Rik värdering med begränsade tillväxtmöjligheter resulterar i en oattraktiv riskprofil
 • Återköp, utdelningar, uppköpspremie redan inprisat på nuvarande kursnivå
 • Organisk tillväxt kring 3-4% motiverar inte nuvarande värdering med en premie på ca 30% mot sektor

Sedan sin notering under sommaren 2014 så har ComHem haft en stark aktieutveckling drivet av tydliga aktieägarvänliga strategier som utdelningar och återköp vilket har möjliggjorts framförallt från en förbättrad finansiell situation. Den operationella utvecklingen har varit tillfredsställande men vi framhåller att nuvarande värdering är rik jämfört med liknande bolag i den Nordiska telekomsektorn. Internationellt så har kabeloperatörsbolagen haft en god utvecklingen inte minst drivet av en tydlig konsolideringstrend i sektorn. Vår syn är att ComHem handlas till en premie mot sin internationella ”peer group” på ca 30% och därmed redan handlas med en uppköpspremie. Ur detta perspektiv finner vi aktien mer än väl fullvärderad på nuvarande nivå.

Verkstad

Köp

Autoliv

Rek: Köp
Riktkurs:1125 SEK
Aktiekurs:993,5 SEK
Potential:13,2%
Analytiker: Mats Liss

Autoliv rivstartar

 • Aktiv säkerhet och Takata ger stöd
 • Elbilar inget hot
 • Stark Q1 rapport

Autolivs utveckling drivs av ett antal positiva trender. Sedan tidigare har ”aktiva” säkerhetsprodukter (automatiska bromsfunktioner etc) visat sig kunna öka Autolivs leveransvärde per bil kraftigt, vilket ser ut att förstärkas under kommande år. Autoliv har också ökat marknadsandelen inom de traditionella produkterna, som airbags och säkerhetsbälten, efter att en av huvudkonkurrenterna Takata fått stora problem. Bilsäkerhetsprodukter kommer också behövas i minst lika stor omfattning även om vi får en snabbare övergång till elbilar i framtiden, vilket utgör en osäkerhet för en del andra underleverantörer. Till detta kommer också att bilproduktionen förväntas växa globalt med några procent under de kommande åren. Den positiva trenden bekräftades också av ett starkt resultat i första kvartalet för Autoliv då både guidningen för försäljning och marginal höjdes. Vi bedömer därför att Autolivs EV/EBIT multipel 10x 2017e som fortsatt attraktiv.

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:195 SEK
Aktiekurs:163,5 SEK
Potential:19,3%
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

Förvärvstrend kan ge goda vinsttillskott

 • Bra underliggande tillväxt på 4-5% under 2016 tom 2018
 • Fortsatta marginalförbättringar
 • Många nya förvärv kan ge extra vinstillväxt under 2017 och 2018

Vi räknar med att Assa Abloy kan redovisa en organisk försäljningstillväxt på mellan 4-5% i Europa under de närmaste åren och en motsvarande nivå även i Nordamerika. Tillväxten i Kina har fallit under hela 2015 och i början på 2016 men vi tror att botten har nåtts och att det på sikt kan bli bra tillväxt i Kina. Assa Abloys speciella högteknologidivision Global Tech har haft några tuffa kvartal på grund att flera pass- och ID-korts utfärdare i utvecklingsländerna har problem med likviditeten. Vi ser dock att den trenden också har nått en botten och att tillväxten kan ta fart igen under 2016 och på sikt närma sig ett högt ensiffrigt tal. Assa Abloy indikerar också att flera potentiella förvärv nu kan bli möjliga i utvecklingsländerna därför att värderingsmultiplarna har fallit. Vi tror att en fortsatt att stark förvärvstrend kan ge goda vinstillskott under 2017 och 2018. Vi har en köprekommendation med en målkurs på 195 SEK.

Trelleborg

Rek: Köp
Riktkurs:175 SEK
Aktiekurs:151,0 SEK
Potential:15,9%
Analytiker: Mats Liss

Omställningen slutförs

 • Jordbrukssegmentet förväntas ge stöd
 • Vibracoustics försäljningen stärker finanserna
 • Förvärvsdriven strategi förtjänar en premie

Trelleborg har förändrat karaktär under senare tid till att blir mer fokuserade på jordsektorn genom förvärvet av den tjeckiska tillverkaren av traktordäck CGE och försäljningen av den hälftenägda bilunderleverantören Vibracoustics. Vi bedömer att förändringen gjort Trelleborg mer konkurrenskraftigt och skapar bättre förutsättningar för en uthållig vinsttillväxt. Jordbrukssektorn som svarar för en fjärdedel av Trelleborgs försäljning bedömer vi kommer att förbättras efter några svaga år. Kassaflödet förstärks också genom fatt Vibracoustics var hälftenägt och CGE är helägt och har ett starkt kassaflöde (godkännande förväntas under Q2). Vi förväntar oss också att Trelleborg kommer att fortsätta sin förvärvsdrivna strategi, en utveckling som underlättas av att bolaget har fyra relativt fristående affärsområden att växa utifrån. Köp och motiverat värde på 175 SEK.

Saab

Rek: Köp
Riktkurs:300,0 SEK
Aktiekurs:264,3 SEK
Potential:13,5%
Analytiker: Mats Liss

Brasilien en dörröppnare

 • Försvarsinvesteringar tar fart.
 • Orderstocken över 100 miljarder SEK
 • Konjunkturoberoende tillväxt

Saab gynnas av ökade försvarsinvesteringar. Bolaget har ett starkt erbjudande inom stridsflyg, ubåtar och inte minst radar och telekomrelaterad utrustning. Saabs kostnadseffektiva lösningar är extra intressanta i ett läge med där många länder har ansträngda finanser. Brasiliens val av Gripen som stridsflyg fungerar som en dörröppnare där många länder står i begrepp att uppgradera sin flygflotta. Vi bedömer att Saab har goda förutsättningar att förbättra resultatet under kommande år. Vi ser fortsatt en uppsida i aktien.

Beijer Electronics

Rek: Köp
Riktkurs:63 SEK
Aktiekurs:46,0 SEK
Potential:37,0%
Analytiker: Anders Roslund
Mats Larsson

Ny satsning skapar tillväxtbolag

 • Ett nytt bolag from 2016
 • IDC (industriell datakommunikationsutrustning) växer långsiktigt med 10-15%
 • IAS (industriautomation) genomgår en omstruktureringsfas under 2016

I januari 2016 upphör Beijer Electronics mer än 30 åriga sammarbete med Mitsubishi vilket innebär att Beijer Electronics blir ett produktföretag med två verksamheter som står för ca 50% vardera av försäljningen. IAS innehåller tillverkning av operatörsterminaler som är ett viktigt tillbehör inom industriell automation och genomgår nu en omstrukturering efter brytningen med Mitsubishi. Det verkliga guldägget i Beijer Electronics är affärsomårdet IDC med tillväxtraketen Westermo (industriell datakommunikationsutrustning). Beijer Electronics satsar 175 m under tre år (2014 tom 2017) på att utveckla nya produkter, öka produktionen och utöka försäljningsorganisationen. Försäljningen ska öka med ca 15-20% per år from 2014 till 800 MSEK 2017 och utvecklingen går enligt plan. Vi ser ett av börsens intressantaste tillväxtbolag (enbart IDC växer med 10-15% per år) och rekommenderar köp upp till 65 SEK. Om satsningen går som planerat kan vi se en högre målkurs i framtiden

Undvik

Alfa Laval

Rek: Neutral
Riktkurs:140 SEK
Aktiekurs:125,8 SEK
Potential:11,3%
Analytiker: Anders Roslund

Premievärdering begränsar uppsidan

 • Vikande efterfrågan för olja/gasmarknaderna
 • Fallande orderingång på marinsidan
 • Premievärdering begränsar uppsidan

Alfa Laval har nästan 50% av försäljningen till marin- (30%) och olja och gassektorn (16%). Dock svarar livsmedel, bryggerier och läkemedel för ca 30% av försäljningen vilket till viss del motverkar en svagare försäljning inom olja/gas och marinsidan. Dock ligger värderingen relativt högt vilket redan diskonterar en relativt stabil utveckling framöver.

Viktig information

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.

Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg