logo Sektorfavoriter
Strategi & Allokering den 16 augusti 2016
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Sektorfavoriter!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

Publicerad tisdagen den 16 augusti 2016 kl. 11:12, färdigställd kl. 11:10.

Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker att man ska undvika. Uppdatering av Sektorfavoriter sker normalt varannan vecka.

Efter sommaruppehållet sker det i denna uppdatering av Sektorfavoriter ett antal förändringar. Inom sektorn Konsument tas Axfood ut, samtidigt som också Clas Ohlson tas bort som bolag att undvika. Inom sektorn Fastighet/Bygg ersätts Klövern med Hemfosa. Ny sektorfavorit inom Hälsovård är Novo Nordisk. Även Getinge inkluderas i sektorn, samtidigt som AstraZeneca utgår. Elekta adderas också här som bolag att undvika. Slutligen ersätts Saab med Volvo i sektorn Verkstad. Inom sektorerna Basindustri, Bank/Finans, och Telekom/Media sker inga förändringar i denna uppdatering.

Konsument
RekKursRKPot
H&M Köp 277,4 300 8,1%
Electrolux Köp 229,9 260 13,1%
Fastigheter/Bygg
RekKursRKPot
Kungsleden Köp 63,8 67 5,1%
NP3 Köp 45,9 47 2,4%
Hemfosa Köp 93,3 100 7,2%
 
Undvik
Atrium Ljungb. Neutral 151 145 -4%
Hälsovård
RekKursRKPot
Novo Nordisk Köp 311,2 375 20,5%
Getinge Köp 179,5 195 8,6%
Sobi Köp 103,6 150 44,8%
 
Undvik
Elekta Neutral 71,4 62 -13,2%
Basindustri
RekKursRKPot
BillerudKorsn. Köp 147,8 155 4,9%
Boliden Köp 191,6 205 7%
Stora Enso Köp 8,25 9 9%
 
Undvik
Outokumpu Neutral 5,445 5 -8,1%
Bank/Finans
RekKursRKPot
SEB Köp 78,2 85 8,8%
Kinnevik Starkt köp 215 275 27,9%
Investor Köp 298,2 330 10,7%
Telekom/Media
RekKursRKPot
TeliaSonera Köp 39,1 48 22,7%
Unibet Köp 89,4 125 39,8%
 
Undvik
Comhem Neutral 73,6 75 1,9%
Verkstad
RekKursRKPot
Autoliv Köp 909 1025 12,8%
Assa Abloy Köp 189,1 200 5,8%
Trelleborg Köp 161 175 8,7%
Volvo Köp 90,3 105 16,3%
Beijer Electronics Köp 47,6 58 21,8%
 
Undvik
Alfa Laval Neutral 138,5 135 -2,5%
Rek = Rekommendation, RK = Riktkurs, Pot = Potential

Konsument

Köp

H&M

Rek: Köp
Riktkurs:300 SEK
Aktiekurs:277,4 SEK
Potential:8,1%
Analytiker: Anders Roslund

Positiv utsikt för andra halvåret och 2017

 • Hög tillväxt, inte bara från nya butiker
 • Bruttomarginalpress nu reflekterat i förväntningarna
 • Attraktiv värdering givet tillväxtprofilen

Med fortsatt stor potential att fortsatt etablera nya butiker i befintliga och nya marknader kommer H&M att fortsatt kunna leverera 10-15% butikstillväxt under många år oberoende av konjunktur. På kortare sikt ser vi dessutom potential för bra försäljningsmomentum i jämförbara butiker bland annat drivet av utrullningen av e-handel, H&M Beauty samt nya koncept. Till skillnad från de flesta andra detaljhandelsbolag på börsen argumenterar vi fortsatt för att H&M troligtvis kommer att bli en av de få vinnarna av den genomgående strukturomvandlingen som sker i branschen, där handeln flyttas till nätet. Även om vi förväntar oss en fortsatt press på bruttomarginalen på kortare sikt drivet av ökade inköpspriser som en följd av den starka dollarn anser vi att förväntningarna mer än väl reflekterar detta. Givet den fortsatt starka försäljningsutvecklingen samt fortsatt god kostnadskontroll förväntar vi oss en tillväxt per aktie på 11% per år 2015-2018 samt god potential för positiva överraskningar. Vi är konfidenta i våra prognoser för 2016 som motsvarar ett P/E tal på 22x. Givet tillväxtprofilen och de defensiva kvaliteterna ser vi detta som attraktivt. Värderingen motsvarar en rabatt på väl över 20% till närmaste jämförelsebolag Inditex.

Electrolux

Rek: Köp
Riktkurs:260 SEK
Aktiekurs:229,9 SEK
Potential:13,1%
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

Stärker positionen i Europa

 • Europavändningen imponerar
 • Lönsamheten i USA snart återställd
 • Stabil tillväxt

Vi förväntar oss att Electrolux kommer att fortsätta att stärka marknadsandelen i Europa, vilket motverkar eventuella Brexit effekter på efterfrågan. Den Nya VDn Jonas Samuelssons vändning av Europaverksamheten till över 6% marginal imponerar och utgör ett föredömde för resten av gruppen. Electrolux har vuxit organisk i Europa med mellan 5-7% under de senaste tre kvartalen vilket är mer är dubbelt så högt som den underliggande tillväxten. Inte bara Nordamerikaverksamheten utan även de övriga produktområden har återhämtat sig lönsamhetsmässigt under 2016. Kostnadsbesparingar och framförallt den strukturella förändringen mot högre lönsamhet i EMEA ger stöd till en långsiktig marginalförstärkning. Sett i det perspektivet är värderingen attraktiv och vi fortsätter rekommendera Köp med en riktkurs på 260 SEK.

Fastigheter/Bygg

Köp

Kungsleden

Rek: Köp
Riktkurs:67 SEK
Aktiekurs:63,8 SEK
Potential:5,1%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Ann-Sophie Lindström

Stark utveckling

 • Bolaget har stöpts om kraftigt
 • Siktar på att reducera den finansiella risken med nya finansiella mål
 • Attraktivt värderade kassaflöden och substans

Bolaget har stöpts om ur flera aspekter. Fastighetsportföljen har koncentrerats och fått en tydligare tillväxtprofil samtidigt som den finansiella risken har reducerats kraftigt. Vi bedömer att Kungsledens fastigheter är försiktigt värderade, speciellt de förvärvade fastigheterna som i princip legat still värdemässigt den senaste tiden. Tidigare i år presenterade bolaget en ny långsiktig strategi. Den nya strategin indikerar att bolaget kommer att ta ned skuldsättningen till ca 55% från dagens ca 64% och samtidigt höja soliditeten från dagens ca 33% till minst 35%. Kassaflödesmåttet (P/CE) är ca 12, vilket kan jämföras med sektorns ca 18. Substansvärdesvärderingen innebär en rabatt på 1% relativt sektorn som i sin tur handlas till 10% premium.

NP3

Rek: Köp
Riktkurs:47 SEK
Aktiekurs:45,9 SEK
Potential:2,4%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Ann-Sophie Lindström

För billig att ignorera

 • Växande fastighetsportfölj i norr
 • Högsta direktavkastningen i sektorn
 • Attraktiv kassaflödesmultipel

NP3:s fastighetsportfölj har under det senaste året ökat med 36% och har idag ett totalt värde på ca 5.3 miljarder. Bolaget har sedan starten 2010 haft ambitionen att bli ”en ny fastighetsjätte i norr” vilket de visat prov på med rådande förvärvstakt, som vi tror kommer fortsätta framöver om än inte lika explosionsartat. Exponering mot den norrländska marknaden med högavkastande fastigheter samt potential i stigande fastighetsvärden talar för aktien. Direktavkastningen på 6.3% är den högsta i sektorn och med en kassaflödesmultipel attraktivt värderad på P/CE 11 (2016e), jämfört med

sektorn på P/CE 18,anser vi att aktien är för billig för att ignorera.

Hemfosa

Rek: Köp
Riktkurs:100 SEK
Aktiekurs:93,3 SEK
Potential:7,2%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Ann-Sophie Lindström

Ytterligare förvärv kommer att driva aktien

 • Tillfälligt höga kostnader i andra kvartalet
 • Förvärvsutrymme på 5 miljarder kr
 • Låg kassaflödesmultipel

Rapporten för andra kvartalet kom in i underkant beroende på tillfälligt högre underhållskostnader. Aktien har därför tappat mot sektorn den senaste tiden. Bolaget har även annonserat ett VD-byte. Att Jens Engwall slutar är negativt, men aktiemarknaden hade redan innan det annonserades prisat in den risken. Blickar vi framåt ser vi att pengarna från nyemissionen kan användas till värdeskapande förvärv. Vi ser ett förvärvsutrymme på 5 miljarder kr, vilket indikerar att det finns en betydande uppsida på våra estimat. Aktien handlas till en attraktiv kassaflödesmultipel på 10 samtidigt som sektorn handlas till 18. Aktien direktavkastning på 5% är betydligt bättre än sektorns 3%. Substansvärdesmässigt så handlas aktien i nivå med snittet för sektorn.

Undvik

Atrium Ljungberg

Rek: Neutral
Riktkurs:145 SEK
Aktiekurs:151 SEK
Potential:-4%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Ann-Sophie Lindström

Förmånliga utsikter redan inprisade

 • Välskött bolag men..
 • ..dyrare än sektorgenomsnittet
 • Hög exponering mot Handel utgör en riskfaktor

Atrium Ljungberg är ett välskött fastighetsbolag med fokus på

Stockholmsregionen, vilket kommer addera värde till aktieägarna över tid. Bolaget rapporterade också en stark siffra för nettouthyrningen i senaste kvartalet. Men med nuvarande multiplar anser vi att de förmånliga utsikterna redan är inprisade. Aktien handlas till P/CE 21.5 vilket är över sektorsnittet på P/CE 18.5 (2016e). Detaljhandelsektorn står för ca

50% av Atrium Ljungbergs hyresvärde, vilket är den högsta bland de svenska

börsnoterade fastighetsbolagen. Vi anser att exponeringen utgör en risk, även om svensk handel går bra.

Hälsovård

Köp

Novo Nordisk

Rek: Köp
Riktkurs:375 DKK
Aktiekurs:311,2 DKK
Potential:20,5%
Analytiker: Johan Unnerus

Det råder för närvarande en mycket ovanlig rea på Nordens gigant

 • Efter en kraftfull omvärdering i två omgångar under 2016 är nu Novo Nordisk för ovanlighetens skull högst rimligt värderad
 • Oron för ökad konkurrens i USA, mer prispress och ökad osäkerhet gällande distribution under kommande 12-18m är den primära orsaken
 • Vi har varnat för denna risk redan tidigare under 2016 och ser nu en ovanlig möjlighet att investera i rimligare nivåer. Eli Lilly kommer att erbjuda mer konkurrens i premiumsegmenten och vi räknar med tilltagande stabilitet efter 2016 i kraft av starka marknadspositioner och en mycket stark produktlanseringsportfölj. Nu är dessutom marknadens förväntningar på Novo mycket mer rimliga än innan Novo publicerade sin Q2 rapport.

Drygt 60% av Novo’s tillväxt har kommit ifrån USA och där har minst en tredjedel kommit ifrån prisökningar av diabetesprodukter. Därför är det helt andra förutsättningar nu när Eli Lilly erbjuder konkurrenskraftiga Trulicity (GLP1), och nu när det finns Biosimilars (kopior) av Lantus i basinsulinsegmentet samtidigt som förutsättningarna för prisökningar generellt är under press i USA. VI räknar med en period av betydligt mer beskedlig tillväxt för Novo och med relativ modest operativ hävstång, inte minst eftersom Nov investerar i sin utvecklingsportfölj och för närvarande är tillväxten dämpad inom ett flertal utvecklingsländer. Novo’s styrka består dock som globla ledare inom ett område med mycket bekymmersam strukturell tillväxt av patientbehovet (diabetes och relaterade överviktsproblem), Novo’s starka marknadsandelar, Novo’s produktionskapacitet och Novo’s mycket starka produktlanseringsportfölj. Vi menar också att en stabilisering av tillväxten och en återgång till 7-9% med betydande möjligheter att lyfta marginalerna är fullt tillräckligt för en ordentlig återhämtning under kommande 12-18m även om detta är en god bit under både Novo’s historiska tillväxt.

Getinge

Rek: Köp
Riktkurs:195 SEK
Aktiekurs:179,5 SEK
Potential:8,6%
Analytiker: Johan Unnerus

Låga förväntningar

 • Det är nu drygt två år sen Getinge’s FDA problem förvärrades, drygt 18m sen Alex Myers tillträdde och snart 12m sen Mr Myers hade en CMD där Getinge presenterade sitt åtgärdsprogram.
 • Sen Q2 rapporten är vår bedömning att marknadens förväntningar är högst rimliga och tillsammans med en betydande värderingsrabatt så har vi på senare tid uppgraderat Getinge till Köp.
 • Vi förväntar och att Getinges besparingar bidrar till att förbättra marginalerna redan under H2 2016 och att problemen relaterade till FDA och uthyrningsverksamheten i USA mildras.

Man skall inte förvänta sig någon snabb och dramatisk förbättring för Getinge eftersom bolag behöver både bromsa (besparingar) och gasa (investeringar inom utvecklingsmarknaden och förbättrat stöd ifrån lanseringar) samtidigt. Dessutom kvarstår det en osäkerhet runt FDA situationen för anläggningen i Hechingen (Tyskland) kvarstår. Med en rabatt på 25-30% (både mot en bred global Medtech och en anpassad jämförelsegrupp) så är investerare ordentligt kompenserade både genom värderingen och genom måttliga förväntningar på Getinge’s framtida utveckling för närvarande. Vi räknar därför med en positiv omvärderingspotential på åtminstone 10% redan under 2016.

Sobi

Rek: Köp
Riktkurs:150 SEK
Aktiekurs:103,6 SEK
Potential:44,8%
Analytiker: Johan Unnerus

SOBI har etablerat en stadig tillväxt

 • SOBI, tillsammans med Biogen, ligger långt framför konkurrenterna i loppet för att lansera nästa behandlingsgeneration för blödarsjuka.
 • I USA har Biogen’s lansering gått bra och Alprolix utvecklas väl med stigande förväntningar medans den nya konkurrensen ifrån Baxalta har tagit ned förväntningarna för Elocta på senare tid
 • SOBI har redan börjat lansera i sina produkter i Europa under början av 2016 och Sobi’s utsikter och faktisk försäljning blir viktiga värdedrivare under 2016.

SOBI är nu inne i den tidiga egna lanseringen av Alprolix och Eloctate vilket dramatiskt ökar intjäningen ifrån både royalties och direktförsäljning. Redan under den första halvan av 2016 överträffade bolaget våra förväntningar och vi får ytterligare återkoppling ifrån några viktiga marknader under andra halvåret. Vi ser fortsatt

hög sannolikhet för en ny uppköpspropå inom 18-24 månader och storaffären på USD 32bn där Shire förvärvar Biogen’s och SOBI’s konkurrent Baxalta bekräftar intresset och genom Biogen’s uppdelning av blödarsjuka i ett separat bolag ökar möjligheterna för framtida affärer för Sobi’s USA partner. Marknaden för blödersjuka är under stadig tillväxt där speciellt en ökad förebyggande behandling driver utvecklingen. Den nya generationen av långverkande produkter bidrar till just förbättrade förutsättningar för förebyggande vård. SOBI är väl placerade att bygga uthålligt betydande marknadsandelar tillsammans med Biogen och med ökade finansiella resurser har Sobi goda förutsättningar att växa som ett betydande globalt särläkemedelsbolag.

Undvik

Elekta

Rek: Neutral
Riktkurs:62 SEK
Aktiekurs:71,4 SEK
Potential:-13,2%
Analytiker: Johan Unnerus

Betydande rapportrisk framöver

 • Förväntningarna på Elekta har ökat betydligt under sommaren och det är troligen en kombination av ökade förhoppningar på det Atlantic lanseringen under 2017 och framförallt efter 2017 som driver kursen.
 • Vi noterar också att Varian har haft en positiv utveckling (stabila resultat och en uppdelning av bolaget) vilket också gäller svenska Raysearch och Belgiska IBA som är verksamma i relaterade segment.
 • Elekta bromsar för närvarande kraftigt genom sina besparingar och genomförandet av en mer slimmad snabbfotat organisation och därför ser vi betydande rapportrisker inför Q1 och Q2 och det blir mycket viktigt för Elekta att visa en god orderingång och förbättrat stöd ifrån mjukvara och service under kommande 6-12m innan Atlantic kommer ut på klinikerna.

Värderingen har sprungit iväg och Elekta handlas till en vinsmultipel betydligt över 25x trots en period av svag tillväxt och vinstutveckling. För att infria förväntningarna behöver bolaget genomdriva besparingar, lyfta orderingången (här får Elekta hjälp av en del större order på senare tid) och framför allt lyfta en mycket svag utveckling av den tillika mycket viktiga försäljningen av mjukvara och service ifrån Elekta’s installerade bas. Vi räknar med en lägre tillväxt för den existerande kundbasen och värdet av den etablerade traditionella strålbehandlingen (Linac) är i vår mening mycket beroende av att kunna leverera konkurrenskraftig mjukvara och service tjänster i bred mening. I årsredovisningen (publicerad under augusti) så visar Elekta en måttlig förbättring i Nordamerika ifrån mycket låga nivåer men det behöver förbättras ytterligare. Denna del av verksamheten är också starkt relaterad till Elekta’s möjligheter att stabilisera och lyfta marginalerna framöver. Sen i början av juni är kursen upp 20% vilket också är närmare 10% över OMX30 och detta illustrerar också att förväntningsbilden är mer ansträngd inför rapporten den 1 September 2016 och vi räknar med mer information om Atlantic under ASTRO konferensen i slutet av september.

Basindustri

Köp

BillerudKorsnäs

Rek: Köp
Riktkurs:155 SEK
Aktiekurs:147,8 SEK
Potential:4,9%
Analytiker: Ola Södermark

Tillbaka på tillväxtspåret

 • Q2 bekräftar att produktionen går som planerat
 • Attraktiv slutkundsmix
 • Stark balansräkning och uttalade tillväxtambitioner

Q2 resultatet bekräftade att Billerudkorsnäs sista kvartals produktionsproblem, har kommit till en ända och är nu tillbaka på vinsttillväxtspåret. Med en attraktiv slutkundsmix (75% konsumentmarknad) och tydligt uttalade tillväxtambitioner ser vi fortsatt potential. Bolaget är en av världens ledande vätskekartongleverantörer där efterfrågan

drivs av en ökad levnadsstandard bland annat i Asien och Sydamerika samt som ett alternativ till plast och metall förpackningar i takt med en ökad miljömedvetenhet. Vad vi också gillar är den starka balansräkningen som öppnar upp för förvärv, organiska tillväxtprojekt och/eller

extrautdelningar framgent. Förnärvarande så handlas aktien värderingsmässigt i linje med jämförelsebolagen med P/E om 15-16x på 20162017e men vi anser att en premievärdering är motiverad på grund av den starka balansräkningen och tillväxtambitioner.

Boliden

Rek: Köp
Riktkurs:205 SEK
Aktiekurs:191,6 SEK
Potential:7%
Analytiker: Ola Södermark

Metallmarknaden går Bolidens väg

 • Underskott i den globala zinkmarknaden gynnar Boliden
 • Ädelmetallspriserna och en starkare US dollar ger uppsida i prognoser
 • Zink och ädelmetaller utför cirka 65% av Bolidens vinster

Efter flera år av underinvesteringar till följd av låga zinkpriser börjar ett underskott materialiseras på den globala zinkmarknaden. Samtidigt som guld och silver priserna har gått starkt under 2016. Tillsammans utgör de uppskattningsvis omkring 65% av Bolidens intjäning. Vi ser fortsatt potentiell uppsida i prognoser drivet av en zinkmarknad i återhämtning, stark ädelmetallmarknad och US dollar samt stabila smältverk. Detta gör att vi ser en positiv risk/reward för Bolidenaktien. Största risken är en kraftig försvagning av US dollarn mot svenska kronan och Euron.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:9 EUR
Aktiekurs:8,25 EUR
Potential:9%
Analytiker: Ola Södermark

Omvandlingen mot tillväxt ger potential

 • Konsumentkartongprojektet i Beihai utvecklas snabbare än plan
 • Minskar risken och ger stöd i uppvärdering
 • Utsikter om ökande utdelning

Den stora (800 MEUR) konsumentkartongsinvesteringen i Kina ligger före tidsplanen, vilket är ett bra tecken. Konsumentkartongbruket startade sin produktion tidigare än planerat i maj, och uppstarten har hittills går bättre än planerat. Vi har oroats en smula av massamarknaden men den verkar ha stabiliserats att Beihaibruket är på rätt spår ger en stor riskminskning. Med tanke på att Stora Enso handlas till EV/EBITDA på 6-7x och P/E 10-11x och i botten av de senaste tre årens handelsintervall ser vi en betydande omvärderingspotential

Undvik

Outokumpu

Rek: Neutral
Riktkurs:5 EUR
Aktiekurs:5,445 EUR
Potential:-8,1%
Analytiker: Ola Södermark

Ett steg i rätt riktning, men fortsatt hög risk

 • Återhämtning i nickelpriser stöder rostfrimarknaden
 • Men olja och gas industrin dämpar investeringsviljan
 • Minskade förluster i Coil Americas

Fortsatt stora utmaningarna för Coil Americas och återhämtningen är på en bräcklig grund. Den pressade balansräkningen har stärks genom

försäljningar av samriskbolag vilket minskat nettoskuldsättningen till EUR 1.6mrd från EUR 2mrd. Vi noterar att det fortsatt finns stor potential i aktien, men riskerna är också potentiellt höga och mycket av återhämtningen är ligger i nuvarande aktiekurs. Fortsatt hög volatilitet är att vänta och vi argumenterar för att det är för tidigt att bli positiv till aktien.

Bank/Finans

Köp

SEB

Rek: Köp
Riktkurs:85 SEK
Aktiekurs:78,2 SEK
Potential:8,8%
Analytiker: Adonis Catic

Potential för uppvärdering

 • Ambitiös tillväxtplan
 • Ingen utdelningsrisk
 • Attraktiv värdering

2016 har börjat trögt och det är få bedömare som tror på att SEB kommer att uppnå sin nya 3års plan för perioden 2016-18 (vinsttillväxt på ~10%). Banken har en historik av att framgångsrikt leverera på sina åtaganden och ledningen var tydliga i samband med Q2 rapporten att målet ligger fast. I vårt basscenario så räknar vi dock med att SEB skall växa vinsten med låga ensiffriga tal som ett resultat av svagt stigande intäkter och stabila kostnader samt sund kreditkvalitet. De svenska bankaktierna har dragits med i den europeiska bankfrossan i spåren av Brexit samt osäkerheten kring de italienska bankernas tillgångar och banksektorn handlas nu till en historiskt hög rabatt mot börsen (31% jämfört med 5års snittet på 23%). SEB värderas idag till ett P/E tal på ~11x (2016e) och den genomsnittliga direktavkastningen de närmaste åren ligger på >7%. Den starka balansräkningen gör oss trygga med våra utdelningsprognoser.

Kinnevik

Rek: Starkt köp
Riktkurs:275 SEK
Aktiekurs:215 SEK
Potential:27,9%
Analytiker: Stefan Wård

Stor uppsida i onoterade innehav

 • Stark portfölj av onoterde snabbväxande verksamheter
 • Imponerande track record inom utveckling av nya verksamheter
 • Uppsida i noterade innehav, framförallt MTG och Millicom som utvecklades väl i Q4

Zalando, som noterades i Oktober 2014, har utvecklats till att bli Kinneviks största tillgång. I sin senaste rapport slog Zalando marknadens förväntningar radikalt och aktien är upp 60% sedan slutet av Juni. I början av året slutfördes försäljningen av Avito vilket gav möjlighet till en extra utdelning på SEK 18 per aktie under första halvåret. Så väl Zalando som Avito är bra exempel på potentialen i och innovationskraften inom Kinneviks Internetrelaterade innehav. Vi fortsätter se en betydande potential för ytterligare noteringar av liknande verkasamheter. Ett bolag som vi ser stor potential i vid en framtida notering är Global Fashion Group (GFG). Vi ser även potential i de noterade innehaven Millicom (Köp) och MTG (Köp) medan vi har en Neutral syn på Tele2. Vi anser att Kinnevik ger en bra exponering mot sunda verksamheter i snabbväxande marknader. Diversifieringen medför en bra riskavkastningsprofil för dess attraktiva men relativt sett riskabla verksamheter.

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:330 SEK
Aktiekurs:298,2 SEK
Potential:10,7%
Analytiker: Johan Unnerus

Signifikant stöd i onoterade innehav

 • Extremt attraktiv substansrabatt om 25% justerat för Mölnlycke
 • Den onoterade portföljen kommer att gynnas av stark USD och i viss mån av EUR
 • Stark finansiell ställning med låg skuldsättningsgrad och direktavkastningen ligger över 4%

Investor är ett diversifierat investmentbolag med en solid finansiell ställning. De defensiva kvaliteterna, med Astrazeneca, låg skuldsättning, och den olistade portföljen, kompenserar för den cykliska och finansiella exponeringen, samt oron i Ericsson. Vid rådande nivåer ligger direktavkastningen om över 4% och den rapporterade substansrabatten vid 18%. Investors strategi att investera i kärninnehav och expandera i USA, Norden och Asien verkar också passa i miljön efter Brexit. Justerad för det onoterade nyckelinnehavet Mölnlycke är substansrabatten mycket höga 25%.

Telekom/Media

Köp

TeliaSonera

Rek: Köp
Riktkurs:48 SEK
Aktiekurs:39,1 SEK
Potential:22,7%
Analytiker: Stefan Wård

Omvärdering av kärnverksamheten när problemen med Eurasia är historia

 • Stark utveckling i hemmamarknader
 • Sverige, Finland och Norge är nu ~85% av rörelseresultatet
 • Vi har en riktkurs på SEK 48, rekommendation är fortsatt Köp

Med 85% av vinsten från Sverige, Finland och Norge så minskar risken i TeliaSoneras affär. I dessa marknader har man en mycket bra marknadsposition och stabila kassaflöden. När Eurasia är helt avyttrat tror vi marknaden kommer åsätta en klart högre multipel på kvarvarande verksamheter. Vi anser att ägandet i Megafon, Turkcell och resterande verksamheter i Eurasia motsvarar den existerande nettoskulden. Vidare anser vi att framförallt Norden och Baltikum motiverar ett värde per aktie kring SEK 48 vilket också är vår uppdaterade riktkurs. Vid en sådan värdering skulle aktien handlas till ca 8.8x EBITDA.

Unibet

Rek: Köp
Riktkurs:125 SEK
Aktiekurs:89,4 SEK
Potential:39,8%
Analytiker: Mathias Lundberg

En aktie för 2016

 • Starkt operationellt momentum
 • Starkt sportår och minskad valutamotvind
 • Förtjänar premium mot sektorn

Trots att 2015 var ett år utan större mästerskap har Unibet bevisat att man kan fortsätta växa kraftigt organiskt och man börjar träda fram som en ledande Europeisk sportsspels leverantör. Detta kommer vara extra gynnsamt då vi går ett starkt sportår till mötes med bland annat EM i fotboll och sommar OS. Tillväxten drivs av fortsatt migrering av spelande offline till online samt geografisk expansion. Vi räknar med att den Europeiska marknaden för onlinespel kommer växa mellan 9-13% årligen fram till 2025. Givet sin starka position i marknaden ser vi potential för Unibet att växa ännu snabbare, även med möjlighet till förvärv. Under 2016 väntas valutamotvinden vända vilket kommer vara positivt för resultatet. Unibet är Londonbaserat och har mycket av sina kostnader i pund. Dess förstärkning mot andra europeiska valutor de senaste två åren har legat som ett ok över bolagets resultat. Givet att Unibet växer snabbare än marknaden och har ökande andel lokalt reglerade intäkter är det rimligt med en relativt högre värdering och premium mot sektorn. Sett till multiplar menar vi i runda slängar att aktien kan klättra upp till P/E 25 för innevarande års vinst innan den ses som fullvärderad.

Undvik

Comhem

Rek: Neutral
Riktkurs:75 SEK
Aktiekurs:73,6 SEK
Potential:1,9%
Analytiker: Stefan Wård

Fullvärderad på rådande nivå

 • Rik värdering med begränsade tillväxtmöjligheter resulterar i en oattraktiv riskprofil
 • Återköp, utdelningar, uppköpspremie redan inprisat på nuvarande kursnivå
 • Organisk tillväxt kring 3-4% motiverar inte nuvarande värdering med en premie på ca 30% mot sektor

Sedan sin notering under sommaren 2014 så har ComHem haft en stark aktieutveckling drivet av tydliga aktieägarvänliga strategier som utdelningar och återköp vilket har möjliggjorts framförallt från en förbättrad finansiell situation. Den operationella utvecklingen har varit tillfredsställande men vi framhåller att nuvarande värdering är rik jämfört med liknande bolag i den Nordiska telekomsektorn. Internationellt så har kabeloperatörsbolagen haft en god utvecklingen inte minst drivet av en tydlig konsolideringstrend i sektorn. Vår syn är att ComHem handlas till en premie mot sin internationella ”peer group” på ca 30% och därmed redan handlas med en uppköpspremie. Ur detta perspektiv finner vi aktien mer än väl fullvärderad på nuvarande nivå.

Verkstad

Köp

Autoliv

Rek: Köp
Riktkurs:1025 SEK
Aktiekurs:909 SEK
Potential:12,8%
Analytiker: Mats Liss

Strukturell tillväxt ger stöd

 • Aktiv säkerhet och Takata ger stöd
 • Elbilar inget hot
 • Premievärdering motiverad

Även om osäkerheten kring bilförsäljningen har ökat efter Brexit, bedömer vi att Autoliv är i en relativt gynnsam situation med flera strukturella tillväxtdrivare. Sedan tidigare har ”aktiva” säkerhetsprodukter (automatiska bromsfunktioner etc) visat sig kunna öka Autolivs leveransvärde per bil kraftigt, vilket ser ut att förstärkas under kommande år. Autoliv har också ökat marknadsandelen inom de traditionella produkterna, som airbags och säkerhetsbälten, efter att en av huvudkonkurrenterna Takata fått stora problem. Bilsäkerhetsprodukter kommer också behövas i minst lika stor omfattning även om vi får en snabbare övergång till elbilar i framtiden, vilket utgör en osäkerhet för en del andra underleverantörer. Vi bedömer därför fortsatt att Autoliv aktien är attraktivt värderad och upprepar Köp.

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:200 SEK
Aktiekurs:189,1 SEK
Potential:5,8%
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

Förvärvstrend ger stöd

 • Bra underliggande tillväxt trots Brexit
 • Fortsatta marginalförbättringar
 • Många nya förvärv kan ge extra vinstillväxt

Vi räknar med att Assa Abloy kan redovisa en organisk försäljningstillväxt på mellan 4-5% i Europa under de närmaste åren och en motsvarande nivå även i Nordamerika. Tillväxten i Kina fortsätter att vara svag även under 2016 men vi tror att botten kan nås under slutet på 2016 och att det på sikt kan bli bra tillväxt i Kina tack vare en fortsatt förbättrad konsumtion och ökat säkerhetstänkande. Assa Abloys speciella högteknologidivision Global Tech har haft några tuffa kvartal på grund att flera pass och IDkorts utfärdare i utvecklingsländerna har problem med likviditeten. Vi ser dock att den trenden också har nått en botten och att tillväxten kan ta fart igen under 2016 och på sikt närma sig ett högt ensiffrigt tal. Assa Abloy indikerar också att flera potentiella förvärv nu kan bli möjliga i utvecklingsländerna därför att värderingsmultiplarna har fallit. Vi tror att en fortsatt att stark förvärvstrend kan ge goda vinstillskott under 2017 och 2018. Vi har en köprekommendation med en målkurs på 195 SEK.

Trelleborg

Rek: Köp
Riktkurs:175 SEK
Aktiekurs:161 SEK
Potential:8,7%
Analytiker: Mats Liss

Omställningen slutförs

 • Jordbrukssegmentet förväntas ge stöd
 • Förvärvsdriven strategi förtjänar en premie
 • Förbättrat kassaflöde

Trelleborg har förändrat karaktär under senare tid till att blir mer fokuserade på jordbrukssektorn genom förvärvet av den tjeckiska tillverkaren av traktordäck CGE och försäljningen av den hälftenägda bilunderleverantören Vibracoustics. Jordbrukssektorn bedömer vi är mindre beroende av Brexit och eventuella effekter på efterfrågan. Kassaflödet förstärks också genom fatt Vibracoustics var hälftenägt och CGE är helägt och har ett starkt kassaflöde. Vi förväntar oss också att Trelleborg kommer att fortsätta sin förvärvsdrivna strategi, en utveckling som underlättas av att bolaget har fyra relativt fristående affärsområden att växa utifrån. Vi fortsätter rekommendera Köp.

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:105 SEK
Aktiekurs:90,3 SEK
Potential:16,3%
Analytiker: Mats Liss

Rabatterad marknadsledare

 • Europa och kostnadsbesparingar ger stöd
 • Värderingsrabatt
 • Aktien har underpresterat

Volvo har genomgått en period av produktförnyelse och kostnadseffektiviseringsprogram och går nu in i en fas med ökat kundfokus, satsning på service och en fortsatt effektivitetssatsning bör ge stöd till lönsamheten. Fokus ligger naturligtvis på lastbilar som svarar för ca 70% av försäljningen, där marknaderna uppvisar en splittrad bild. Den viktiga Europa marknaden är dock inne i en återhämtningsfas där en viktig faktor är utbytet av de lastbilar som såldes för drygt 10 år sedan, medan USA marknaden har en svag utveckling, men här räknar vi med en fortsatt svagt trend under 2016, men en förbättring under 2017. Sammantaget bör Volvo ha goda förutsättningar att redovisa en resultatförbättring under kommande år, med stöd av en viss marknadsåterhämtning och återstående effekter på drygt 3 miljarder SEK av det strukturella kostnadsbesparingsprogram på 10 miljarder SEK som genomförts under senare år. Slutligen har Volvo aktien haft en svagare utveckling än de större verkstadsbolagen och värderas med en klar rabatt.

Beijer Electronics

Rek: Köp
Riktkurs:58 SEK
Aktiekurs:47,6 SEK
Potential:21,8%
Analytiker: Anders Roslund
Mats Larsson

Ny satsning skapar tillväxtbolag

 • Ett nytt bolag from 2016
 • IDC (industriell datakommunikationsutrustning) växer långsiktigt med 10-15%
 • IAS (industriautomation) genomgår en omstruktureringsfas under 2016

I januari 2016 upphör Beijer Electronics mer än 30 åriga samarbetet med Mitsubishi vilket innebär att Beijer Electronics blir ett produktföretag med två verksamheter som står för ca 50% vardera av försäljningen. IAS innehåller tillverkning av operatörsterminaler som är ett viktigt tillbehör inom industriell automation och genomgår nu en omstrukturering efter brytningen med Mitsubishi. Det verkliga guldägget i Beijer Electronics är affärsomårdet IDC med tillväxtraketen Westermo (industriell datakommunikationsutrustning). Beijer Electronics satsar 175 m under tre år (2014 tom 2017) på att utveckla nya produkter, öka produktionen och utöka försäljningsorganisationen. Försäljningen inom IDC ökar med 15-20% per år men har bromsats upp under 2016 som blir lite av ett mellanår på grund av den svaga investeringskonjunkturen. Dock ser vi att IDC har en bra orderpipe och vi räknar med att man hamnar på tillväxtspåret under slutet av 2016 och i början av 2017. Vi ser ett av börsens intressantaste tillväxtbolag (enbart IDC växer med 10-15% per år) och rekommenderar köp upp till 58 SEK. Om satsningen går som planerat kan vi se en högre målkurs i framtiden

Undvik

Alfa Laval

Rek: Neutral
Riktkurs:135 SEK
Aktiekurs:138,5 SEK
Potential:-2,5%
Analytiker: Anders Roslund

Premievärdering begränsar uppsidan

 • Vikande efterfrågan för olja/gasmarknaderna
 • Fallande orderingång på marinsidan
 • Premievärdering begränsar uppsidan

Alfa Laval har nästan 50% av försäljningen till marin- (30%) och olja och gassektorn (16%). Dock svarar livsmedel, bryggerier och läkemedel för ca 30% av försäljningen vilket till viss del motverkar en svagare försäljning inom olja/gas och marinsidan. Dock ligger värderingen relativt högt vilket redan diskonterar en relativt stabil utveckling framöver.

Viktig information

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.

Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg