logo Sektorfavoriter
Strategi & Allokering den 3 januari 2017
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Sektorfavoriter!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

Publicerad och färdigställd tisdagen den 3 januari 2017 kl. 09:20.

Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker att man ska undvika. Uppdatering av Sektorfavoriter sker normalt varannan vecka.

Denna vecka sker det inga förändringar i Sektorfavoriter.

Konsument
RekKursRKPot
Electrolux Köp 227,3 250 10,0%
H&M Köp 253,6 300 18,3%
Kappahl Köp 50,0 52 4,0%
Fastigheter/Bygg
RekKursRKPot
D.Carnegie Köp 111,5 135 21,1%
Hemfosa Köp 85,5 100 17,0%
Kungsleden Köp 58,3 68 16,7%
 
Undvik
NCC Minska 227,1 215,0 -5,3%
Hälsovård
RekKursRKPot
Novo Nordisk Starkt Köp 259 325 25,5%
SOBI Köp 109,3 145 32,7%
Elekta Köp 82,3 100 21,6%
Basindustri
RekKursRKPot
Stora Enso Köp 10,26 10 -2,5%
Boliden Köp 240,0 280 16,7%
 
Undvik
Outokumpu Neutral 8,525 7 -18%
Bank/Finans
RekKursRKPot
Kinnevik Starkt köp 220,7 281,7 27,6%
Investor Köp 341,9 350 2,4%
SEB Köp -2,2% 96,7 -1,7%
 
Undvik
SHB Minska 127,4 107 -16,0%
Telekom/Media
RekKursRKPot
Kindred Group Köp 86,60 125 44,3%
MTG Starkt Köp 274,6 330 20,2%
Betsson Köp 88,9 102 14,8%
 
Undvik
Comhem Neutral 88,3 82,50 -6,6%
Verkstad
RekKursRKPot
Volvo Köp 106,6 110,0 3,2%
SKF Köp 167,0 190 13,8%
Autoliv Köp 1 056,0 1050 -0,6%
Assa Abloy Köp 169,9 200 17,7%
Gränges Köp 90,0 100 11,1%
 
Undvik
Atlas Copco Neutral 279,0 260 -6,8%
Rek = Rekommendation, RK = Riktkurs, Pot = Potential

Konsument

Köp

Electrolux

Rek: Köp
Riktkurs:250 SEK
Aktiekurs:227,3 SEK
Potential:10,0%
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

Imponerar

 • Europavändningen imponerar
 • Lönsamheten i USA snart återställd
 • Stabil tillväxt

Vi förväntar oss att Electrolux kommer att fortsätta att stärka marknadsandelen i Europa, vilket motverkar eventuella Brexit effekter på efterfrågan. VDn Jonas Samuelssons vändning av Europaverksamheten till över 6% marginal imponerar och utgör ett föredömde för resten av gruppen. Electrolux har vuxit organiskt i Europa under de senaste fyra kvartalen och närmare dubbelt så fort som marknaden. Inte bara Nordamerikaverksamheten utan även de övriga produktområdena har återhämtat sig lönsamhetsmässigt under 2016. Kostnadsbesparingar och framförallt den strukturella förändringen mot högre lönsamhet i EMEA ger stöd till en långsiktig marginalförstärkning. Sett i det perspektivet är värderingen attraktiv och vi fortsätter rekommendera Köp med en riktkurs på 250 SEK.

H&M

Rek: Köp
Riktkurs:300 SEK
Aktiekurs:253,6 SEK
Potential:18,3%
Analytiker: Stefan Olsson

Oro för svagt Q4 dämpar, men goda utsikter för 2017

 • Dämpad tillväxt och marginalutveckling kortsiktigt
 • Stora investeringar börjar ge resultat under 2017
 • Attraktiv värdering givet långsiktig tillväxtpotential

Med fortsatt stor potential att etablera nya butiker i befintliga och nya marknader har H&M förutsättningar att leverera 10-15% butikstillväxt under många år framåt oberoende av konjunktur. Även om externa faktorer löpande gör att tillväxttakten varierar ser vi en positiv trend för försäljningen i jämförbara butiker tack vare en växande andel e-handel samt nya koncept som H&M Beauty och Sportswear. Kompletterande varumärken som COS, Weekdays och & Other Stories ger dessutom potential i angränsande kund- och prissegment. Bland de noterade detaljhandelsbolagen ser vi H&M som en av få vinnare på den växande e-handel, främst tack vare en bred utrullning i kombination med multipla försäljningskanaler. De senaste årens investeringar i plattformar för online, kundupplevelse, logistik och varumärken väntas börja ge resultat under 2017. Även om vi förväntar oss en fortsatt press från dollardopade inköpspriser på H&M:s bruttomarginal kort sikt, och en temporär avmattning i tillväxten på grund av bolagets höga exponering mot norra Europa som haft en ovanligt varm sommar och tidig höst, bedömer vi att den utvecklingen mer än väl återspeglas i aktiekursen på nuvarande nivåer. Givet en uthållig stark försäljningstillväxt och stringent kostnadskontroll räknar vi med en tillväxt för vinst per aktie på i genomsnitt 9% per år under perioden 2016-2018. H&M-aktien handlas på nuvarande nivåer till P/E 18x på våra estimat för räkenskapsåret 2017 vilket vi ser som en attraktiv värdering med tanke på bolagets kvalitet och den fortsatta rabatten mot sektorn.

Kappahl

Rek: Köp
Riktkurs:52 SEK
Aktiekurs:50,0 SEK
Potential:4,0%
Analytiker: Stefan Olsson

Nya säljstrategier har fått fäste, lönsam tillväxt i sikte

 • Accelererande tillväxt i Q4 ger förtroende för nya säljstrategier
 • Kostnader under kontroll, KappAhl ska växa med befintliga butiker
 • Värderingen ännu attraktiv, utrymme för ökade utdelningar

Ett avsevärt starkare avslut än väntat för KappAhls räkenskapsår 2015/16 ökade vårt förtroende för bolagets nya sälj- och marknadsstrategier som sjösattes under våren. Med ett starkare kunderbjudande, i form av tydligare kollektioner för KappAhls huvudsakliga kundsegment och en hög andel hållbarhetsmärkta varor, samt en förbättrad shoppingupplevelse genom nya butikskoncept och integration mellan online och fysiska butiker, har KappAhl lyckats minska behovet av realisationer. I kombination med god kostnadskontroll anser vi att bolaget är på rätt väg mot sitt mål om en rörelsemarginal på 10% på medellång sikt. KappAhls intäktsexpansion ska i huvudsak ske genom att öka försäljningen i befintligt butiksnät och genom e-handel, varför investeringsbehovet väntas vara begränsat till omkring 200 miljoner kronor per år under de kommande 2-3 åren. Vi räknar med en intäktstillväxt på omkring 3-4% per år för de kommande två åren med en fortsatt marginalförstärkning, vilket med tanke på KappAhls starka balansräkning bör skapa utrymme för ökade utdelningar med tiden. Trots en mycket stark kursutveckling under 2016 handlas bolaget till i vårt tycke attraktiva värderingsmultiplar.

Fastigheter/Bygg

Köp

D.Carnegie

Rek: Köp
Riktkurs:135 SEK
Aktiekurs:111,5 SEK
Potential:21,1%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Markus Gustafsson

En värdeskapande maskin

 • Välpositionerad i termer av geografi och segment
 • Renovering ökar hyror och fastighetsvärden
 • Attraktiv värdering

Bolaget köper upp bostäder i miljonprogramområden med renoveringsbehov, rustar upp dem och kan höja hyran med 40-45%. Fokuserar på lägenheter främst i Stockholm med omnejd, en marknad som präglas av hög efterfrågan. Därmed är vakansrisken i princip obefintlig. Aktien ser billig ut jämfört med sina branschkollegor.

Hemfosa

Rek: Köp
Riktkurs:100 SEK
Aktiekurs:85,5 SEK
Potential:17,0%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Markus Gustafsson

Ytterligare förvärv kommer att driva aktien

 • Tillfälligt höga kostnader i andra kvartalet
 • Förvärvsutrymme på 5 miljarder kr
 • Låg kassaflödesmultipel

Rapporten för tredje kvartalet kom in 5% bättre än förväntat samtidigt som bolaget höjde intjäningskapaciteten med 2%. VD Jens Engwall fortsätter efter även efter 2017, vilket vi bedömer är positivt för aktien. Blickar vi framåt ser vi att pengarna från nyemissionen kan användas till värdeskapande förvärv. Vi ser ett förvärvsutrymme på 5 miljarder kr, vilket indikerar att det finns en betydande uppsida på våra estimat. Aktien handlas till en attraktiv kassaflödesmultipel på 11 samtidigt som sektorn handlas till 16. Aktien direktavkastning på 5% är betydligt bättre än sektorns 3%. Substansvärdesmässigt så handlas aktien i nivå med snittet för sektorn.

Kungsleden

Rek: Köp
Riktkurs:68 SEK
Aktiekurs:58,3 SEK
Potential:16,7%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Markus Gustafsson

Stark utveckling

 • Bolaget har stöpts om kraftigt
 • Siktar på att reducera den finansiella risken med nya finansiella mål
 • Attraktivt värderade kassaflöden och substans

Bolaget har stöpts om ur flera aspekter. Fastighetsportföljen har koncentrerats och fått en tydligare tillväxtprofil samtidigt som den finansiella risken har reducerats kraftigt. Vi bedömer att Kungsledens fastigheter är försiktigt värderade, speciellt de förvärvade fastigheterna som i princip legat still värdemässigt den senaste tiden. Tidigt förra året presenterade bolaget en ny långsiktig strategi. Den nya strategin indikerar att bolaget kommer att ta ned skuldsättningen till ca 55% från dagens ca 58% och samtidigt höja soliditeten från dagens till minst 35%, vilket också uppnåddes i tredje kvartalet. Kassaflödesmåttet (P/CE) är ca 10, vilket kan jämföras med sektorns ca 16. Substansvärdesmässigt handlas aktien till en rabatt på 17% relativt substansvärdet, vilket kan jämföras med sektorns rabatt på 7%.

Undvik

NCC

Rek: Minska
Riktkurs:215,0 SEK
Aktiekurs:227,1 SEK
Potential:-5,3%
Analytiker: Jan Ihrfelt, CFA
Markus Gustafsson

För hög premie

 • Svag Q3 rapport
 • Stabilt bolag, men fortfarande exponerat mot bostadsmarknaden
 • Ansträngd värdering

NCC’s Q3 rapport kom in sämre än förväntat trots att bolaget vinstvarnat tidigare. Bolaget är visserligen stabilt, men genom att vara en betydande underleverantör till Bonava är bolaget fortfarande exponerat mot den volatila bostadsmarknaden. Givet stabiliten relativt andra bolag i sektorn bör NCC värderas något högre än sina konkurrenter, men detta premium är just nu alltför högt. Bolaget värderas till nästan 15 ggr nästa års vinst, vilket är i nivå med börsen i stort. Historiskt har byggbolag handlats till en rabatt på 10-15% relativt snittet för börsen. Vi upprepar Minska och vår riktkurs på 215 kr.

Hälsovård

Köp

Novo Nordisk

Rek: Starkt Köp
Riktkurs:325 DKK
Aktiekurs:259 DKK
Potential:25,5%
Analytiker: Johan Unnerus

Det råder för närvarande en mycket ovanlig rea på Nordens gigant

 • Efter en kraftfull omvärdering i två omgångar under 2016 är nu Novo Nordisk för ovanlighetens skull högst rimligt värderad
 • Oron för ökad konkurrens i USA, mer prispress och ökad osäkerhet gällande distribution under kommande 12-18m är den primära orsaken
 • Vi har varnat för denna risk redan tidigare under 2016 och ser nu en ovanlig möjlighet att investera i rimligare nivåer. Eli Lilly kommer att erbjuda mer konkurrens i premiumsegmenten och vi räknar med tilltagande stabilitet efter 2016 i kraft av starka marknadspositioner och en mycket stark produktlanseringsportfölj. Nu är dessutom marknadens förväntningar på Novo mycket mer rimliga än innan Novo publicerade sin Q2 rapport.

Drygt 60% av Novo’s tillväxt har kommit ifrån USA och där har minst en tredjedel kommit ifrån prisökningar av diabetesprodukter. Därför är det helt andra förutsättningar nu när Eli Lilly erbjuder konkurrenskraftiga Trulicity (GLP1), och nu när det finns Biosimilars (kopior) av Lantus i basinsulinsegmentet samtidigt som förutsättningarna för prisökningar generellt är under press i USA. VI räknar med en period av betydligt mer beskedlig tillväxt för Novo och med relativ modest operativ hävstång, inte minst eftersom Nov investerar i sin utvecklingsportfölj och för närvarande är tillväxten dämpad inom ett flertal utvecklingsländer. Novo’s styrka består dock som globla ledare inom ett område med mycket bekymmersam strukturell tillväxt av patientbehovet (diabetes och relaterade överviktsproblem), Novo’s starka marknadsandelar, Novo’s produktionskapacitet och Novo’s mycket starka produktlanseringsportfölj. Vi menar också att en stabilisering av tillväxten och en återgång till 7-9% med betydande möjligheter att lyfta marginalerna är fullt tillräckligt för en ordentlig återhämtning under kommande 12-18m även om detta är en god bit under både Novo’s historiska tillväxt.

SOBI

Rek: Köp
Riktkurs:145 SEK
Aktiekurs:109,3 SEK
Potential:32,7%
Analytiker: Johan Unnerus

SOBI har etablerat en stadig tillväxt

 • SOBI, tillsammans med Biogen, ligger långt framför konkurrenterna i loppet för att lansera nästa behandlingsgeneration för blödarsjuka.
 • I USA har Biogen’s lansering gått bra och Alprolix utvecklas väl med stigande förväntningar medans den nya konkurrensen ifrån Baxalta har tagit ned förväntningarna för Elocta på senare tid
 • SOBI har redan börjat lansera i sina produkter i Europa under början av 2016 och Sobi’s utsikter och faktisk försäljning blir viktiga värdedrivare under 2016.

SOBI är nu inne i den tidiga egna lanseringen av Alprolix och Eloctate vilket dramatiskt ökar intjäningen ifrån både royalties och direktförsäljning. Redan under den första halvan av 2016 överträffade bolaget våra förväntningar och vi får ytterligare återkoppling ifrån några viktiga marknader under andra halvåret. Vi ser fortsatt

hög sannolikhet för en ny uppköpspropå inom 18-24 månader och storaffären på USD 32bn där Shire förvärvar Biogen’s och SOBI’s konkurrent Baxalta bekräftar intresset och genom Biogen’s uppdelning av blödarsjuka i ett separat bolag ökar möjligheterna för framtida affärer för Sobi’s USA partner. Marknaden för blödersjuka är under stadig tillväxt där speciellt en ökad förebyggande behandling driver utvecklingen. Den nya generationen av långverkande produkter bidrar till just förbättrade förutsättningar för förebyggande vård. SOBI är väl placerade att bygga uthålligt betydande marknadsandelar tillsammans med Biogen och med ökade finansiella resurser har Sobi goda förutsättningar att växa som ett betydande globalt särläkemedelsbolag.

Elekta

Rek: Köp
Riktkurs:100 SEK
Aktiekurs:82,3 SEK
Potential:21,6%
Analytiker: Johan Unnerus

2017 blir ett mycket spännande år!

 • Året ser ut att börja med en mycket stor och strategisk order för Nya Karolinska
 • Den kombinerade stödet ifrån besparingar, starkt valutastöd, förbättrad mjukvara och förbättrad tillväxt är betydande.
 • Atlantic närmar sig ett godkännande och Elekta har redan börjat få in order vilket bekräftar det stora intresset.

Elekta har nu under 2016 bevisat att företaget kan säkra större order och det bekräftar både konkurrenskraft och minskar risken ifrån de tidigare problemen med framförallt mjukvara och osäker orderkonvertering. Vi räknar med ett mer tydligt förbättrat resultat redan under andra halvåret 2016/17 med ett stort lyft under året som börjar 1 Maj 2017 där också Atlantic är godkänt under det andra halvåret. Bara det kombinerade stödet ifrån besparingar och valutastöd uppgår till långt över SEK 1bn och vi anser att Elekta’s mål att nå EBITA marginaler på över 20% som mycket trovärdigt.

Kvarvarande risker är intresset och stödet ifrån den uppgraderade mjukvaran som vi också bedömer som strategiskt viktigt samt order till försäljning konvertering av Atlantic order efter 2017. Redan under 2017 får vi återkoppling på mjukvaruutvecklingen och Atlantic order innan det formella godkännande pekar på en minskad risk för en långsam försäljningskonvertering.

Basindustri

Köp

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:10 EUR
Aktiekurs:10,26 EUR
Potential:-2,5%
Analytiker: Ola Södermark

Beihai ligger före plan – risken minskas

 • Mitt i en omvandling som fokuserar på tillväxt
 • Mycket positivt att Beihai ligger före plan
 • Riskminskningen ger en omvärderingspotential

Den stora (800 MEUR) konsumentkartongsinvesteringen i Kina startade sin produktion i maj, vilket ligger före tidsplanen. Uppstarten har hittills går bättre än planerat och den lägre risk som detta medfört ger potential för omvärdering av aktien. Värderingsmässigt handlas Stora Enso till P/E-tal på 12-13x, vilket kan jämföras med handelsintervallet på 10-14x, de senaste tre årens snitt på 12,5x och konkurrenternas 15-16x. Med den riskminskning som skett ser vi aktien som attraktivt värderad och ser följaktligen en potential för uppvärdering.

Boliden

Rek: Köp
Riktkurs:280 SEK
Aktiekurs:240,0 SEK
Potential:16,7%
Analytiker: Ola Södermark

Metallmarknaden går Bolidens väg

 • Underskott i den globala zinkmarknaden gynnar Boliden
 • Ädelmetallspriserna och en starkare US dollar ger uppsida i prognoser
 • Zink och ädelmetaller utför cirka 65% av Bolidens vinster

Efter flera år av underinvesteringar till följd av låga zinkpriser börjar ett underskott materialiseras på den globala zinkmarknaden. Samtidigt som US dollarn har stärkts under 2016. Tillsammans utgör de två viktigaste parameterna i Bolidens intjäning. Vi ser fortsatt potentiell uppsida i prognoser drivet av en zinkmarknad i återhämtning och stark US dollar samt stabila smältverk. Detta gör att vi ser en positiv risk/reward för Bolidenaktien. Största risken är en kraftig försvagning av US dollarn mot svenska kronan och Euron.

Undvik

Outokumpu

Rek: Neutral
Riktkurs:7 EUR
Aktiekurs:8,525 EUR
Potential:-18%
Analytiker: Ola Södermark

Ett steg i rätt riktning, men fortsatt hög risk

 • Återhämtning i nickelpriser stöder rostfrimarknaden
 • Men olja och gas industrin dämpar investeringsviljan
 • Minskade förluster i Coil Americas

Fortsatt stora utmaningarna för Coil Americas och återhämtningen är på en bräcklig grund. Den pressade balansräkningen har stärks genom

försäljningar av samriskbolag vilket minskat nettoskuldsättningen till EUR 1.6mrd från EUR 2mrd. Vi noterar att det fortsatt finns stor potential i aktien, men riskerna är också potentiellt höga och mycket av återhämtningen är ligger i nuvarande aktiekurs. Fortsatt hög volatilitet är att vänta och vi argumenterar för att det är för tidigt att bli positiv till aktien.

Bank/Finans

Köp

Kinnevik

Rek: Starkt köp
Riktkurs:281,7 SEK
Aktiekurs:220,7 SEK
Potential:27,6%
Analytiker: Stefan Wård

Stor uppsida i onoterade innehav

 • Stark portfölj av onoterde snabbväxande verksamheter
 • Imponerande track record inom utveckling av nya verksamheter
 • Uppsida i noterade innehav, framförallt MTG och Millicom som utvecklades väl i Q4

Zalando, som noterades i Oktober 2014, har utvecklats till att bli Kinneviks största tillgång. I sin senaste rapport slog Zalando marknadens förväntningar radikalt och aktien är upp 60% sedan slutet av Juni. I början av året slutfördes försäljningen av Avito vilket gav möjlighet till en extra utdelning på SEK 18 per aktie under första halvåret. Så väl Zalando som Avito är bra exempel på potentialen i och innovationskraften inom Kinneviks Internetrelaterade innehav. Vi fortsätter se en betydande potential för ytterligare noteringar av liknande verkasamheter. Ett bolag som vi ser stor potential i vid en framtida notering är Global Fashion Group (GFG). Vi ser även potential i de noterade innehaven Millicom (Köp) och MTG (Köp) medan vi har en Neutral syn på Tele2. Vi anser att Kinnevik ger en bra exponering mot sunda verksamheter i snabbväxande marknader. Diversifieringen medför en bra riskavkastningsprofil för dess attraktiva men relativt sett riskabla verksamheter.

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:350 SEK
Aktiekurs:341,9 SEK
Potential:2,4%
Analytiker: Johan Unnerus

Signifikant stöd i onoterade innehav

 • Fortfarande mycket attraktiv substansrabatt om 22% justerat för Mölnlycke
 • Den onoterade portföljen kommer att gynnas av stark USD och i viss mån av EUR
 • Stark finansiell ställning med låg skuldsättningsgrad på under 7% och direktavkastningen ligger över 4%

Investor är ett diversifierat investmentbolag med en solid finansiell ställning. De defensiva kvaliteterna, med AstraZeneca, låg skuldsättning och den olistade portföljen, kompenserar för den cykliska och finansiella exponeringen, samt oron i Ericsson. Vid rådande nivåer ligger direktavkastningen över 4% och den rapporterade substansrabatten vid 17%. Investors strategi att investera i kärninnehav och expandera i USA, Norden och Asien verkar också passa i miljön efter Brexit.

Justerad för det onoterade nyckelinnehavet Mölnlycke är substansrabatten mycket höga 22% och Investor arbetar aktivt med kompletterande förvärv inom Patricia inom framför allt hälsovårdrelaterade bolag och det är tydligt att detta är en framgångrik strategi. Mölnlycke är den klaraste lysande stjärnan men utvecklingen har varit stark i både Permobil, BraunAbility och det senaste förvärvet av LABORIE (ett internationellt företag med bred närvaro inom avancerad digital medicinteknik) är också mycket intressant och öppnar upp för nya kompletterande förvärv. I senaste rapporten levererade Investor en totalavkastning på 12% med hjälp av främst de noterade innehaven. Investor har nu presterat bättre än aktiemarknaden under en längre tid.

SEB

Rek: Köp
Riktkurs:96,7 SEK
Aktiekurs:-2,2% SEK
Potential:-1,7%
Analytiker: Adonis Catic
Bengt Kirkøen

Potential för uppvärdering

 • Positiva utsikter kring omprisning av företagslån
 • Ingen utdelningsrisk
 • Fortsatt värderingsstöd

2016 har börjat trögt och det är få bedömare som tror på att SEB kommer att uppnå sin nya 3års plan för perioden 2016-18 (vinsttillväxt på ~10%). Banken har en historik av att framgångsrikt leverera på sina åtaganden och ledningen var tydliga i samband med Q3 rapporten att målet ligger fast. I vårt basscenario så räknar vi dock med att SEB skall växa vinsten med låga ensiffriga tal som ett resultat av svagt stigande intäkter och stabila kostnader samt sund kreditkvalitet. Det råder fortsatt en osäkerhet krig huruvida banksektorn ska lyckas kompensera sig för högre riskvikter på företagsexponeringar men SEBs ledning var tydliga i samband med Q3 rapporten att man väntar sig omprisning av företagslån redan från Q4. SEB bör kunna bli den relativa vinnaren i ett sådant scenario. Banken värderas idag till ett P/E tal på ~12x (2017e) och den genomsnittliga direktavkastningen de närmaste åren ligger på 6-7%. Den starka balansräkningen gör oss trygga med våra utdelningsprognoser.

Undvik

SHB

Rek: Minska
Riktkurs:107 SEK
Aktiekurs:127,4 SEK
Potential:-16,0%
Analytiker: Adonis Catic
Bengt Kirkøen

Hög värdering och strukturella utmaningar

 • Värderas till ~30% premium till övriga svenska storbanker
 • Lägst direktavkastning i sektorn trots förväntade extra utdelningar
 • Strukturella utmaningar drivet av ett ändrat kundbeteende

Handelsbanken har valt en annan väg att gå än övriga svenska storbanker med decentralisering och kontorsfokus som viktiga hörnstenar i strategin. Kyrktornsprincipen har länge varit ett riktmärke vilket innebär att banken strävar efter att göra affärer med de kunder som man skulle kunna se från ett kyrktorn. Denna strategi har varit gynnsam historiskt men vi är inte övertygade om att det är rätt väg att gå framöver i takt med att digitaliseringen ökar och att kundernas beteende förändras. Att anpassa banken till en förändrad värld ser vi som en strukturell utmaning för Handelsbanken medan verksamheten i relativa termer pressas mest av regulatoriska förändringar. Detta tycker vi inte motiverar en premiumvärdering på ~30% mot övriga svenska storbanker på 2017 P/E, speciellt med tanke på en avtagande lönsamhetstrend och att den förväntade vinsttillväxten inte avviker från sektorns. Utöver det har banken lägst direktavkastning i sektorn (>20% lägre än övriga svenska storbanker), trots att vi räknar med extrautdelningar, vilket inte bådar gott för absolutavkastningspotentialen över tid.

Telekom/Media

Köp

Kindred Group

Rek: Köp
Riktkurs:125 SEK
Aktiekurs:86,60 SEK
Potential:44,3%
Analytiker: Mathias Lundberg

God potential

 • Starkt operationellt momentum
 • Kombinerar marknadsledande tillväxt med hög vinstmarginal
 • Förtjänar premium mot sektorn

Unibet har bevisat att man kan fortsätta växa kraftigt organiskt och man börjar träda fram som en ledande Europeisk sportsspels leverantör. Tillväxten drivs av fortsatt migrering av spelande offline till online samt geografisk expansion. Vi räknar med att den Europeiska marknaden för onlinespel kommer växa mellan 9-13% årligen fram till 2025. Givet sin starka position i marknaden ser vi potential för Unibet att växa ännu snabbare, även med möjlighet till förvärv. Givet den pundförsvagning som skett har valutamotvinden vänt vilket är positivt för resultatet. Den skalbara affärsmodellen tillåter intäkter att växa snabbare än kostnader. Givet att Unibet växer snabbare än marknaden och har ökande andel lokalt reglerade intäkter är det rimligt med en relativt högre värdering och premium mot sektorn. Bolaget kommer inom kort att byta namn till Kindred Group där Unibet är ett av flertalet varumärken, detta för att understryka sin identitet som Multi-brand operatör.

MTG

Rek: Starkt Köp
Riktkurs:330 SEK
Aktiekurs:274,6 SEK
Potential:20,2%
Analytiker: Stefan Wård

Ökande tillväxt inte inprisad

 • Bättre profil
 • Tillväxten i den traditionella versamheten motiverar högre värdering
 • MTGx kan stå för 1/3 del av koncernens värde inom ett par år

Accelererande tillväxt drivet av en kraftigt stärkt innehållsportfölj i kombination med stark tillväxt i de investeringar inom digitala underhållningsgenrer som eSport, MCNs och online gaming har förändrat profilen av MTG till det bättre. Vi anser att den traditionella broadcasting verksamheten är konservativt värderar kring SEK 250-nivån samt att potentialen inom MTGx är helt exkluderad i denna värdering. Vi tror att MTGx kan stå för ca 1/3 del av koncernens värde inom ett par år samt att den ökande tillväxten i den traditionella verksamheten motiverar en högre värdering. Sammantaget har vi en riktkurs på SEK 295 inom en tolvmånaders horisont vilket motiverar en Köp rekommendation.

Betsson

Rek: Köp
Riktkurs:102 SEK
Aktiekurs:88,9 SEK
Potential:14,8%
Analytiker: Mathias Lundberg

Viktiga triggers radar nu upp sig

 • Attraktivt läge inför högsäsongen
 • Laddat kassan för värdeskapande förvärv
 • Låg värdering ger god risk kontra potential

Kraftiga valutamotvindar och regulatoriska duster i de senaste kvartalen har fått Betssons aktie att gå kräftgång på börsen. När vi blickar framåt ser den tuffaste tiden ut att ligga bakom oss och flertalet viktiga triggers radar upp sig. Vintern är typiskt sett den starkaste perioden för spelande, vilket kommer ge stöd för lönsamheten. Bolaget har nu migrerat över alla varumärken, förutom Europe Bet, till den gemensamma plattformen Techsson och även fyllt kassan via ett obligationslån på en miljard kronor. Bolaget planerar att använda delar av lånelikviden till nya förvärv vilket historiskt sett varit betydande trigger för aktien. Lägger vi till det faktum att Betsson aktien nu handlas till en multipel för nästa års vinst om ca x13 och en direktavkastning om 5%, så framstår risk kontra potential som mycket attraktiv.

Undvik

Comhem

Rek: Neutral
Riktkurs:82,50 SEK
Aktiekurs:88,3 SEK
Potential:-6,6%
Analytiker: Stefan Wård

Rättvist prissatt

 • Höjd utdelning minskar risken på nedsidan
 • Återköp, utdelningar, uppköpspremie redan inprisat på nuvarande kursnivå
 • Ser inte någon uppsida i aktien

Com Hem har utvecklats väl under det senaste året och slagit förväntningarna i så väl andra som tredje kvartalet. Man är nu i process att slutföra förvärvet av Boxer vilket kommer bidraga till att förbättra tillväxtpotentialen för Com Hem. Utöver Boxer så bedömer bolaget att man kommer kunna driva verksamheten med en lägre capex nivå än tidigare beräknat vilket medför att bolaget anser sig kunna dela ut mer till aktieägarna och har föreslagit en utdelning för 2016 på 4.00kr att jämföra med 1.50kr för 2015. Vår syn är att aktien är rättvist prissatt kring nuvarande nivå medan vi inte ser ngn direkt uppsida i aktien. Vi har en Neutral rekommendation med en riktkurs på 82.50kr.

Verkstad

Köp

Volvo

Rek: Köp
Riktkurs:110,0 SEK
Aktiekurs:106,6 SEK
Potential:3,2%
Analytiker: Mats Liss

Rabatterad marknadsledare

 • ”Scanifiering”
 • Strukturförändringar kan komma
 • Värderingsrabatt

Volvo har genomgått en period av produktförnyelse och kostnadseffektivisering och går nu in i en fas med ökat kundfokus, satsning på service och en fortsatt effektivitetssatsning bör ge stöd till lönsamheten. Fokus ligger naturligtvis på lastbilar som svarar för ca 70% av försäljningen, där marknaderna uppvisar en splittrad bild. Den viktiga Europamarknaden är dock inne i en återhämtningsfas där en viktig faktor är utbytet av de lastbilar som såldes för drygt 10 år sedan, medan USA marknaden har en svag utveckling, men här räknar vi med en stabilisering under 2017. Strukturella förändringar i form av avknoppningar avyttringar av delar av Volvo ska inte heller uteslutas, även om synergierna mellan lastbilar och övriga affärsområden är betydande kan ett ökat lastbilsfokus inte uteslutas. Slutligen har Volvo aktien haft en svagare utveckling än de större verkstadsbolagen och värderas med en klar rabatt.

SKF

Rek: Köp
Riktkurs:190 SEK
Aktiekurs:167,0 SEK
Potential:13,8%
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

Ett bett på en vändning av konjunkturen

 • Reagerar snabbast på en vändning i konjunkturen
 • Ett av de lägst värderade verkstadsbolagen
 • Resultatförbättring i siktet

SKF är ett av de verkstadsbolag som snabbast reagerar på en vändning i konjunkturen. Rullningslager ingår i allt från konsumentvaror (bilar, vitvaror etc.) till tunga investeringsvaror. Vi bedömer att vi står inför en något förbättrad global efterfrågan och att vi ka se tydligare tecken på en vändning redan mot slutet av detta år. SKF är ett av de lägst värderade verkstadsbolagen som just nu genomgår ett betydande förändringsarbete drivet av den nye VDn Alrik Danielson. Vi tror att en förbättrad effektivitet och inte minst en starkare konjunktur kan ge SKF en välbehövlig resultatförbättring under 2017 och 2018.

Autoliv

Rek: Köp
Riktkurs:1050 SEK
Aktiekurs:1 056,0 SEK
Potential:-0,6%
Analytiker: Mats Liss
Anders Roslund

Vinnaren tar allt

 • Passiv säkerhet ger stöd
 • Takatas problem ger stöd till Autoliv
 • Guidning får stöd av bilproduktion och Mexico

Autoliv är i en relativt gynnsam situation med flera

strukturella tillväxtdrivare. Den viktigaste är att marknadsandelen inom de traditionella produkterna, som

airbags och säkerhetsbälten, efter att en av huvudkonkurrenterna Takata fått stora problem ökat kraftigt. Detta väger upp en lite svagare tillväxt inom ”aktiva” säkerhetsprodukter (automatiska bromsfunktioner etc), men på sikt räknar vi med att dessa kommer öka Autolivs leveransvärde per bil ordentligt. Bilsäkerhetsprodukter kommer också behövas i minst lika stor omfattning även om vi får en snabbare övergång till elbilar i framtiden, vilket utgör en osäkerhet för en del andra underleverantörer. I det kortare perspektivet bedömer vi att bilproduktionen haft en god utveckling under det fjärde kvartalet. Den svaga mexikanska peson gynnar också Autoliv som har en relativt hög andel av produktionen i Mexico. Vi bedömer därför att Autoliv aktien är attraktivt värderad och upprepar Köp.

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:200 SEK
Aktiekurs:169,9 SEK
Potential:17,7%
Analytiker: Anders Roslund
Mats Liss

För mycket fokus på Kina

 • Organisk tillväxt på 4% exklusive Kina
 • Fortsatt förbättrade marginaler exklusive Kina
 • Attraktiv värdering

Assa Abloy är en av börsens mest välsmorda förvärvsmaskiner vars mål är växa med nästan 10% per år varav 4-5% organiskt och 4-5% procent genom förvärv. Bedrägerier i två av de förvärvade kinesiska bolagen och en lägre efterfrågan i Kina har dock solkat helhetsbilden det senaste kvartalet. Vi förväntar oss dock att Assa Abloy åtgärdar problemen och att vi åter får se en organisk tillväxt på 4-5% procent per år under 2017 och 2018. Utvecklingen mot elektromekaniska lås och digitala lösningar kommer ytterligare att driva tillväxten. Vår bedömning är att den överdrivna oron för Kinautvecklingen utgör att utmärkt köptillfälle i ett av börsens mest intressant tillväxbolag.

Gränges

Rek: Köp
Riktkurs:100 SEK
Aktiekurs:90,0 SEK
Potential:11,1%
Analytiker: Mats Liss
Andrej Rodionov, CFA

Noranda skapar en amerikansk plattform

 • Dubblar försäljningen
 • Betydande tillväxtmöjligheter
 • P/E 10-11x 2017

Gränges förvärv av den amerikanska aluminiumtillverkaren Noranda innebär att bolaget skapat en plattform på den amerikanska marknaden. Förvärvet dubblar Gränges försäljning och höjer vinsten per aktie med 30%. Skuldsättningen ökar, men givet våra prognoser kommer den att minska och ligga väl i nivå med skuldsättningsmålet på 1-2x EBITDA 2018.

Genom den plattform som Noranda skapar ökar också möjligheterna att växa inom Gränges huvudområde, valsade aluminiumprodukter som används till kylarapplikationer i fordonsindustrin. Gränges produkter är tillgängliga i omkring hälften av de bilar som produceras globalt, eftersom bilproducenter normalt använder åtminstone två leverantörer. Det krävs dock lokal produktion i USA för att vara konkurrenskraftig i och med att transportkostnaderna är betydande. Noranda förbättrar också möjligheterna att växa inom byggrelaterade produkter, där en ökad användning av aluminium kylrelaterade produkter som luftkonditioneringsutrustning är en betydande tillväxtmöjlighet.

Sammantaget bedömer vi att Gränges har en attraktiv värdering till mellan 10-11 gånger vinsten för 2017, vilket är en betydande rabatt i förhållande till liknande bolag.

Undvik

Atlas Copco

Rek: Neutral
Riktkurs:260 SEK
Aktiekurs:279,0 SEK
Potential:-6,8%
Analytiker: Anders Roslund

Hög värdering begränsar uppsidan

 • Förväntad vändning av konjunkturen under 2017
 • Gruvinvesteringarna kan bli större än förväntat
 • Snabb kursuppgång begränsar uppsidan

Atlas Copco är ett av Sveriges mest välskötta verkstadsbolag och erbjuder både en stabil intjäning och ett cykliskt moment särskilt på gruvsidan. Vi ser tydliga tecken på att konjunkturen kommer att vända under 2017 och merparten av de cykliska aktierna har utvecklats väl under 2016. Vi tycker dock att Atlas Copco –kursen har stuckit iväg lite väl mycket och ser mindre potential i Atlas Copco än i andra verkstadsbolag. Vi tror inte att kursen kommer att gå ner men att de finns bättre alternativ. Vi fortsätter att rekommendera Neutral med riktkursen 260 SEK

Viktig information

Rekommendationsstruktur

Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt.

 • Starkt köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%.
 • Köp: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%.
 • Neutral: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%.
 • Minska: Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10%
 • Sälj: Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%.
 • Riktkurs: Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt.

Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substans-
värdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma.

Analytikern intygar

Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument.

Utgivning, distribution & mottagare

Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ).

Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet.

Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på http://research.swedbank.se/disclaimer.aspx

Ansvarsbegränsningar

All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument.

Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument.

Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter.

Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende.

Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande:

 • Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information.
 • Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer.
 • De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.
 • Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter

Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet.

Planerade uppdateringar

I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen-
dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Mångfaldigande och spridning

Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg