Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo Sektorfavoriter
Strategi & Allokering den 3 april 2018
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Sektorfavoriter!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

Publicerad och färdigställd tisdagen den 3 april 2018 kl. 09:27.

I denna uppdatering av Sektorfavoriter sker förändringar inom sektorn Konsument. H&M exkluderas som sektorfavorit och Electrolux är ny aktie att undvika.

Sektorfavoriter innehåller våra favoritaktier i respektive sektor, och ibland även en aktie att undvika. Placeringshorisonten är 12 månader och uppdatering sker normalt varannan vecka.

Konsument
RekKursRKUpp
Essity Köp 230,60 280,00 21,4%
ICA Gruppen Köp 295,40 345,00 16,8%
 
Undvik
Electrolux Minska 262,50 265,00 1%
Fastigheter/Bygg
RekKursRKUpp
Fabege Köp 180,80 215,00 18,9%
Klövern Köp 10,34 12,50 20,9%
Skanska Köp 170,65 198,00 16%
Hälsovård
RekKursRKUpp
AstraZeneca Köp 48,95 53,00 8,3%
Elekta Köp 89,06 105,00 17,9%
Recipharm Köp 95,60 117,00 22,4%
Basindustri
RekKursRKUpp
Holmen Köp 453 463,00 2,2%
Lundin Mining Köp 53,50 69,00 29%
SSAB Köp 47,00 53,00 12,8%
Bank/Finans
RekKursRKUpp
Investor Köp 369,20 425,00 15,1%
Kinnevik Köp 300,40 285,00 -5,1%
Nordea Bank Köp 89,10 110,00 23,5%
 
Undvik
SHB Minska 104,20 105,00 0,7%
Telekom/Media/IT
RekKursRKUpp
MTG Köp 338,80 440,00 29,9%
Nokia Köp 4,49 5,70 26,9%
Telia Köp 39,21 45,00 14,8%
Verkstad
RekKursRKUpp
ABB Köp 22,72 28,00 23,2%
Assa Abloy Köp 180,35 205,00 13,7%
Gränges Köp 97,95 110,00 12,6%
SAAB Köp 377,90 460,00 21,7%
Bulten Köp 112 140,00 25%
 
Undvik
Nibe Industrier Minska 79,02 64,00 -19,0%
Rek = Rekommendation, RK = Riktkurs, Upp = Uppsida

Konsument

Köp

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:280,00 SEK
Aktiekurs:230,60 SEK
Uppsida:21,4%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig vinsttillväxt

 • Global aktör inom hygien och hälsa
 • Ökat fokus på att förbättra lönsamheten
 • Aktien bör finna stöd från stark resultatutveckling

Bolagsfakta

Essity utvecklar och tillverkar hygien- och hälsoartiklar som mjukpapper och sanitetsprodukter. Bolaget är global marknadsledare inom inkontinensprodukter och professionella hygienlösningar samt marknadstvåa inom mjukpapper. Dessutom rankas Essity som nummer fyra inom blöjor och nummer fem inom sanitetsprodukter för kvinnor.

Investment case

Under de kommande åren förväntar vi oss att kostnadsbesparingar och ökat fokus på marginalutveckling ska resultera i förbättrad lönsamhet, jämfört med internationella konkurrenter. Trots marginalpress från ökade råmaterialkostnader, bland annat för pappersmassa och återvinningspapper, lyckades bolaget i fjärde kvartalet förbättra rörelsemarginalen med 70 punkter jämfört med motsvarande period förra året. Historiskt har prishöjningar på slutprodukter genomförts med en eftersläpning på 6-9 månader och marginaler har kunnat upprätthållas.

Värdering

Eftersom Essity har haft en förhållandevis stabil tillväxt i efterfrågan anser vi att det är lämpligt med en kassaflödesvärdering. Efterfrågan på produkterna drivs av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi. En åldrande befolkning driver till exempel efterfrågan på inkontinensskydd. Långsiktigt ser vi en tillväxt på 2% och en rörelsemarginal på 16,5% för bolaget. Aktien handlas i linje med sektorn men mot bakgrund av den förväntade resultatförbättringen ser vi stöd för en högre aktiekurs.

ICA Gruppen

Rek: Köp
Riktkurs:345,00 SEK
Aktiekurs:295,40 SEK
Uppsida:16,8%
Analytiker: Fredrik Ivarsson
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Billig stabilitet

 • Sveriges ledande livsmedelskedja
 • Stabil vinsttillväxt och stadigt kassaflöde
 • Attraktiv värdering givet överlägsen affärsmodell

Bolagsfakta

ICA-Gruppens huvudsakliga verksamhet består av livsmedelsförsäljning. Gruppen inkluderar ICA Sverige och Rimi Baltic (dagligvaruhandel), ICA Fastigheter (äger och förvaltar fastigheter), ICA Banken (erbjuder finansiella tjänster) samt Apotek Hjärtat.

Investment case

ICA-Gruppen har en differentierad affärsmodell som vi menar är överlägsen de närmaste konkurrenterna. Bolaget har i Sverige de bästa marginalerna på en sund marknad, vilket gör att vi ser bolaget som ett bra defensivt val. Dessutom har ICA-Gruppen en stark position på den snabbt växande baltiska marknaden. I slutet av 2016 annonserade bolaget ett förvärv av Litauens näst största livsmedelskedja IKI. Sammantaget innebär ICA:s överlägsna affärsmodell att bolaget kommer fortsätta att växa minst i samma takt som marknaden, medan rörelseresultatet väntas växa med i snitt 7% de kommande två åren.

Värdering

ICA-Gruppen har historiskt handlats till en betydande premie jämfört med övriga europeiska aktörer. Aktien har dock omvärderats och handlas nu till en rabatt mot sektorn. 15,5x vinsten för 2018e ser vi som attraktivt givet den starka vinsttillväxten i kombination med en uthållig utdelning på över 11 SEK (motsvarande cirka 4% direktavkastning). Fastighetsportföljen med ett marknadsvärde på nära 17 miljarder SEK utgör dessutom ungefär 25% av bolagets totala marknadsvärde.

Undvik

Electrolux

Rek: Minska
Riktkurs:265,00 SEK
Aktiekurs:262,50 SEK
Uppsida:1%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Tilltagande kostnadsinflation

 • Världens näst största vitvarutillverkare
 • Ökade kostnader pressar marginalen
 • Premievärdering inte motiverad

Bolagsfakta

Electrolux är en ledande tillverkare av hushållsmaskiner. Bolaget säljer sina produkter globalt och är näst största aktör efter amerikanska Whirlpool.

Investment case

Electrolux har en mycket hög känslighet för förändringar i råvarukostnader. En generell 10 procentig prisförändring på råvaror påverkar bolagets rörelsemarginal med cirka 25%. Electrolux råvarukostnader ökade med 7-8% under 2017 och bolaget har guidat för att ökningen 2018 kommer att vara cirka 1,2 miljarder SEK. För 2019 förväntar vi oss ytterligare kostnadsökningar eftersom en del stålkontrakt går ut. Det återstår fortfarande att se om prishöjningar kan kompensera för ökade råvarukostnader. Med tanke på att Electrolux har kommenterat att kostnadsökningar nu breder ut sig även till andra insatsvaror blir prishöjningar än viktigare.

Värdering

Electrolux handlas till P/E 13-14x för 2018. Detta innebär att aktien handlas till en historisk premie på närmare 10% och hela 35% högre än den främste konkurrenten Whirlpool. Vi anser inte att denna höga värdering kan motiveras givet den motvind vi ser framför oss för Electrolux.

Fastigheter/Bygg

Köp

Fabege

Rek: Köp
Riktkurs:215,00 SEK
Aktiekurs:180,80 SEK
Uppsida:18,9%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Det mest fokuserade bolaget

 • Den bästa fastighets- och projektportföljen
 • Stark hyrestillväxt och många projekt driver lönsamheten
 • Dolda värden kommer synliggöra omotiverad rabatt

Bolagsfakta

Fabege är det mest fokuserade bolaget av alla noterade fastighetsbolag. Beståndet finns till 100% i Stockholm och cirka 90% utgörs av kontor. Resterande 10% utgörs av handelsytor. Ungefär 45% av beståndet finns i de centrala delarna av Stockholm, 45% i Solna och 10% i Hammarby Sjöstad. Bolaget satsar mycket på projekt och har den bästa projektportföljen av alla. Fabege står för en mycket stor del av den samlade nybyggnationen av kontor i Stockholm.

Investment case

Hyrestillväxten i Stockholm är bland de högsta jämfört med större städer i Europa och drivs av en stark tillväxt för svensk ekonomi, låga vakansgrader och i princip ingen nybyggnation. Fabege är bästa valet för att ta del av denna tillväxt. Det är i dagsläget betydligt billigare att bygga kontor än att köpa på andrahandsmarknaden, vilket gjorde att Fabeges lönsamhet för denna typ av verksamhet uppgick till 72% på investerat kapital för helåret 2017. Under 2018 kommer sex av de nio största projekten att färdigställas. Eftersom Fabege har en konservativ redovisning väntar man med en stor del av värdehöjningarna till slutet på projekten, vilket gör att vi förväntar oss kraftiga värdehöjningar 2018.

Värdering

Värderingen av Fabege är försiktig, trots marknadens bästa fastighetsportfölj och ett dolt värde i projektportföljen på, enligt vår bedömning, cirka 5 miljarder SEK. Aktien handlas i linje med snittet för sektorn, till ungefär 20% rabatt mot substansvärdet för 2018. Historiskt är detta en hög rabatt (över tid har rabatten varit cirka 0-10%). Om vi inkluderar övervärdet i projektportföljen blir rabatten hela 32%.

Klövern

Rek: Köp
Riktkurs:12,50 SEK
Aktiekurs:10,34 SEK
Uppsida:20,9%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Högst substansrabatt

 • Hög andel kontorsfastigheter
 • Starka kassaflöden
 • För hög rabatt

Bolagsfakta

Klövern äger fastigheter för cirka 43 miljarder SEK, varav cirka 80% kontor. Resterande 20% är främst logistik- och industrifastigheter. Geografiskt utgör Stockholm ungefär 45% av fastighetsvärdet, varav Kista cirka 20%. Resten av portföljen återfinns i de större regionstäderna i Sverige. Utmärkande för Klövern är att belåningsgraden på 58% är bland de högsta, men samtidigt är rabatten mot substansvärdet högst bland fastighetsbolagen, omkring 34% mot årets beräknade substansvärde. VD och huvudägare är Rutger Arnhult.

Investment case

Drivet av den relativt höga skuldsättningen och väldigt starka kassaflöden från den löpande verksamheten, har Klövern på senare år lyckats öka substansvärdet mycket kraftigt år efter år. Värt att notera är att substansvärdet inte har drivits av uppjustering av fastighetsvärdena utan av hög direktavkastning (bra kassaflöden) på befintliga fastigheter. Därutöver har bolaget via investeringar i de egna fastigheterna lyckats skapa ett mervärde för aktieägarna.

Värdering

Med en rabatt på hela 34% på årets beräknade substansvärde (sektorn 24%), en aktieutdelning på 4,4% och en kassaflödesmultipel på endast 8,4 (sektorn cirka 14) är nedsidesrisken i aktien begränsad. Vi anser att aktien bör ha en viss rabatt mot sektorn i och med exponeringen mot Kista där vakansläget för närvarande är runt 20%, men menar att nuvarande rabatt är alldeles för hög. Med så hög rabatt tror vi att ledningen nu är mycket intresserad av att fullfölja andra hälften av aktieåterköpsprogrammet, som totalt omfattar 10% av aktiekapitalet och där man hittills utnyttjat endast hälften. Startade återköp skulle troligtvis trigga igång aktien.

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:198,00 SEK
Aktiekurs:170,65 SEK
Uppsida:16%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Ljusa utsikter för 2018

 • Ett av världens största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag
 • Undervärderad amerikansk verksamhet
 • Värderingen för låg givet potentialen

Bolagsfakta

Skanska är ett av världens största byggbolag och nummer ett i Norden. Bolaget är verksamt på tio hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Bolaget har fyra divisioner: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling.

Investment case

Skanska har en attraktiv affärsmodell med en byggverksamhet som bedrivs med negativt rörelsekapital och där förskottsbetalningarna investeras i utvecklingsverksamheten med hög avkastning. Bolaget har varit framgångsrikt i sin fastighetsutvecklingsverksamhet där resultatet delvis har underskattats på grund av kvartalseffekter. Då den amerikanska verksamheten har drabbats av flera nedskrivningar de senaste åren, upplever vi att förväntningarna på denna del nu är alltför låga, vilket skapar potential för 2018. Den europeiska verksamheten som tyngts av förluster i Polen ser nu också ut att vara nära en vändning efter att Skanskas nya VD lanserat ett kraftigt åtgärdsprogram.

Värdering

Aktien handlas för närvarande till ett P/E-tal på runt 15x. Förbättringspotential för lönsamheten inom den amerikanska byggverksamheten i kombination med fortsatt starka vinster inom fastighetsutveckling är grunden till att vi anser att aktien är attraktiv.

Hälsovård

Köp

AstraZeneca

Rek: Köp
Riktkurs:53,00 GBP
Aktiekurs:48,95 GBP
Uppsida:8,3%
Analytiker: Mark Belsey
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Undervärderad pipeline

 • Sveriges största läkemedelsbolag
 • Tillväxtpotential inom onkologi
 • Premiumvärdering berättigad

Bolagsfakta

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Bolaget bildades 1999 genom en fusion mellan svenska Astra och engelska Zeneca Group. AstraZeneca fokuserar på fyra områden: onkologi, andningsvägar, hjärta/kärl och metabola sjukdomar, samt inflammation och autoimmunitet.

Investment case

AstraZenecas huvudfokus är onkologiområdet och det är även där vi ser störst tillväxtpotential. Sommaren 2017 presenterades en forskningsstudie inom immunterapi, Mystic, vars inledande resultat inte nådde upp till det primära målet. Studien fortsätter dock som planerat till 2018. Primärt fokuserar nu marknaden på de två cancerläkemedlen Imfinzi och Tagrisso, i vilka vi ser en avsevärd försäljningspotential.

Värdering

Vi förväntar oss att AstraZeneca kommer att leverera en väsentligt högre tillväxt än de europeiska konkurrenterna de kommande åren. Därmed anser vi att aktien bör handlas till en premiumvärdering jämfört med sektorn. Vår värdering baserar sig på en nuvärdesberäkning av summan-av-delarna vilken ger stöd till en högre aktiekurs.

Elekta

Rek: Köp
Riktkurs:105,00 SEK
Aktiekurs:89,06 SEK
Uppsida:17,9%
Analytiker: Oliver Reinberg, CFA
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Nya förutsättningar på plats

 • Nummer två på den globala marknaden
 • Tidigare problem lösta, ny produktcykel närmar sig
 • På väg mot branschledande tillväxttal igen

Bolagsfakta

Elekta är världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling. Marknaden är i det närmaste ett oligopol, där Elekta och konkurrenten Varian tillsammans står för 90% av den globala marknaden. Det råder strukturell tillväxt på marknaden, då cancer blir allt vanligare och strålbehandling är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna. Tillväxtmarknader är per definition en mycket viktig marknad för denna typ av bolag.

Investment case

Vi ser en rad olika anledningar till att Elekta sannolikt kommer att leverera bra tillväxt och lönsamhet framöver. Elekta agerar för det första på en oligopolliknande marknad med strukturell efterfrågan. För det andra så har bolaget städat upp många tidigare problemområden och en ny ledning är på plats. Även kassaflödet har förbättrats. Slutligen står Elekta inför en ny produktcykel i samband med att Unity lanseras. Detta skapar möjligheter för Elekta att komma tillbaka till branschledande tillväxttal igen.

Värdering

Vi har en riktkurs på 105 SEK. Vi ser dock tre triggers som skulle kunna motivera en ännu högre kurs: potentiella förvärv; högre försäljning för Unity än vi förväntar oss; eller ett bud på bolaget.

Recipharm

Rek: Köp
Riktkurs:117,00 SEK
Aktiekurs:95,60 SEK
Uppsida:22,4%
Analytiker: Arsene Guekam
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Överdriven rädsla

 • Ledande bolag på växande marknad
 • Förvärvsstrategi på fragmenterad marknad
 • Attraktiv värdering, både absolut och relativt

Bolagsfakta

Recipharm är ett ledande företag inom kontraktstillverkning av läkemedel (CDMO, Contract Development and Manufacturing Organisation). Bolaget säljer tjänster inom tillverkning och utveckling till läkemedelsbolag. Marknaden växer snabbt och utvecklingen drar nytta av ett flertal underliggande trender. Samtidigt är marknaden mycket fragmenterad med över 1000 aktörer, där 70% av aktörerna står för 20% av intjäningen. Recipharm har en stark ställning i Europa och är därför en naturlig köpare av andra aktörer.

Investment case

Som ett resultat av en högre förvärvstakt ser vi en gradvis förbättring av marginalen. Vidare är implementeringen av en löpandebandprincip en viktig parameter för bolagets framtida tillväxt. För att förstärka närvaron i vissa regioner letar Recipharm fortfarande efter förvärvsmöjligheter, vilket vi räknar med kommer att bidra till ett positivt nyhetsflöde. Kortsiktigt står bolaget inför ett par större engångskostnader, men långsiktigt ser vi stor potential i Recipharm. Bolagets kommunicerade mål för 2020 ser vi som fullt realistiska.

Värdering

Aktien handlas till en rabatt på ungefär 20% jämfört med konkurrenterna. Baserat på kassaflödesvärdering och en långsiktig tillväxt på 2% har vi en riktkurs på 117 SEK.

Basindustri

Köp

Holmen

Rek: Köp
Riktkurs:463,00 SEK
Aktiekurs:453 SEK
Uppsida:2,2%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Strukturell medvind

 • Starka finanser och betydande skogstillgångar
 • Prisökningar på papper ger extra fördel
 • Säker utdelningsförmåga

Bolagsfakta

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror samt bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Holmens huvudmarknad är Europa.

Investment case

Holmen är ett ekonomiskt mycket stabilt företag med ett stort skogsinnehav på drygt en miljon hektar produktiv skogsmark. Vår analys visar att Holmen i teorin kan betala av nettoskulden fyra gånger om. Bolaget har den senaste tiden investerat i produktionskapacitet för kartong och omstrukturerat sin pappersverksamhet. Företagets affärsområde för pappersproduktion (Holmen Paper) har haft det motigt under många år, men till följd av nyligen gjorda prisökningar inom papper bör detta område nu kunna göra lite bättre ifrån sig.

Värdering

Vi föredrar en summan-av-delarna-värdering för Holmen eftersom skogsverksamheten och industriverksamheten har väldigt olika riskprofiler. Skogstillgångarna har enligt oss en mycket låg risk. Om vi använder transaktionsmultiplar för skogstillgångarna och branschgenomsnitt för industriverksamheten skulle det ge ett motiverat värde för Holmen på cirka 551 SEK per aktie. Vi baserar riktkursen på vår summan-av-delarna-värdering, men tillämpar dessutom 15 procent rabatt, vilket ger en fundamental riktkurs på 463 SEK per aktie.

Lundin Mining

Rek: Köp
Riktkurs:69,00 SEK
Aktiekurs:53,50 SEK
Uppsida:29%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Tid att aktivera kassan

 • Gruvföretag med fokus på koppar och zink
 • Avyttring öppnar upp för förvärv
 • Attraktiv värdering, både mot historien och konkurrenterna

Bolagsfakta

Lundin Mining är ett gruvföretag med fokus på koppar och zink. Cirka 60% av intäkterna härrör från Candelaria-gruvan i Chile, medan resten är jämnt fördelat mellan Zinkgruvan (Sverige), Eagle (USA) och Neves-Corvo (Portugal).

Investment case

Efter avyttringen av koppargruvan Tenke har koncernen en stark balansräkning med 1,1 miljarder USD i kassan. Lundin Mining har nu således omkring 25% av börsvärdet i nettokassa. Detta möjliggör investeringar i de befintliga gruvorna Neves-Corvo och Candelaria vilket sannolikt kommer leda till ett positivt nyhetsflöde. Den starka balanskräkningen öppnar även upp för förvärv. Historiskt sett har marknaden mottagit förvärvsnyheter från bolaget positivt.

Värdering

Lundin Mining värderas ungefär 20% lägre än både konkurrenterna och sin historiska värdering. Vår summan-av-delarna värdering ger ett värde på 69 SEK.

SSAB

Rek: Köp
Riktkurs:53,00 SEK
Aktiekurs:47,00 SEK
Uppsida:12,8%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Ljusa utsikter för Europa

 • Ledande producent av höghållfasta stål
 • Ökad efterfrågan möjliggör långsiktig vinstförbättring
 • Handlas i botten av historiskt intervall

Bolagsfakta

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Bolaget är en ledande producent av Advanced High Strength Steel (avancerade höghållfasta stål) och kylda stål. Verksamheten är placerad i Europa och USA med fem masugnar i Sverige och Finland samt två elektriska ugnar i USA.

Investment case

Återhämtningen på stålmarknaden i Europa är helt avgörande för SSAB då cirka 80% av bolagets försäljning går till regionen. Vi ser att början av 2018 kommer att stödjas av både säsongseffekter och återhämtning i de viktigaste slutkundsegmenten (gruvor, byggutrustning och tunga transporter). Vi ser ytterligare förbättringar under 2018 från produktmixen i både SSAB Specialstål och SSAB Europa, mot bakgrund av återhämtningen i ovan nämnda slutkundsegment. Även stålmarknaden i USA ser ut att förbättras efter ett utmanade 2017.

Värdering

Utvecklingen mot bolagets mål för 2020 går enligt plan eller i vissa fall före plan. Målen inkluderar att leveranserna av specialstål ska öka till 1,35 megaton (från 1,0 megaton 2016), leveranserna till premiumfordon ska öka till 750 kiloton (från 442 kiloton) och antalet företag i nätverket Hardox Wearparts (eftermarknadsförsäljning höghållfasta stål) ska öka till över 500 (från 265). SSAB handlas till ett 12-månaders framåtblickande EV/EBITDA på omkring 6,5x, vilket kan jämföras med snittet de senaste tre åren på 7,5x. Om SSAB fortsätter att leverera i linje med målen ser vi fortsatt stöd för en gradvis omvärdering.

Bank/Finans

Köp

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:425,00 SEK
Aktiekurs:369,20 SEK
Uppsida:15,1%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Ett stabilt val bland investmentbolagen

Bolagsfakta

Investor är Sveriges största investmentbolag och har en portfölj som består av cirka 70% noterade bolag och 30% onoterade. Fokus är på kvalitetsföretag med starka kassaflöden och hög avkastning på eget kapital. Investor har generellt en oändlig placeringshorisont och det är ovanligt att bolaget gör avyttringar.

Investment case

Investor är en intressant aktör bland investmentbolagen tack vare en gedigen historik av värdeskapande. Bolaget har hög direktavkastning och dessutom en målsättning att ständigt öka utdelningen. Då cirka 30% av substansvärdet utgörs av onoterade bolag, erbjuder aktier i Investor en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen.

Värdering

Aktien i Investor har historiskt sett handlats med en substansrabatt på runt 20%. Vi förväntar oss att rabatten kan komma att minska, då portföljens andel av onoterade bolag sannolikt kommer att öka. En direktavkastning på 3-4% är ytterligare något som talar för aktien.

Kinnevik

Rek: Köp
Riktkurs:285,00 SEK
Aktiekurs:300,40 SEK
Uppsida:-5,1%
Analytiker: Hjalmar Ahlberg
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Onoterat och e-handel allt viktigare

 • Investmentbolag med fokus på tillväxtföretag
 • Uppvärderingspotential i Global Fashion Group
 • Rabatten bör gradvis minska

Bolagsfakta

Kinnevik är ett investmentbolag som är inriktat på att hitta attraktiva tillväxtbolag och brinner för entreprenörskap. Affärsidén är att långsiktiga äga sina innehav genom aktiv delaktighet i portföljbolagen. Kinnevik har idag fokus på att bygga digitala konsumentföretag och har verksamhet i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Företaget har en stabil bas av telekom- och mediaföretag vilka genererar stabila kassaflöden som finansierar både investeringar och utdelningar.

Investment case

Vi tror att marknaden underskattar potentialen i de onoterade bolagen som utgör 15% av Kinneviks marknadsvärde. Det största onoterade innehavet Global Fashion Group (5%) har på senare tid visat bra tillväxt och förbättrat resultat, men värderas fortfarande med en stor rabatt mot konkurrenter. Vi ser uppvärderingspotential för Global Fashion Group under 2018, med 6 SEK per Kinnevikaktie i vårt basscenario och med över 14 SEK per aktie i ett positivt scenario. Dessutom har vi en positiv syn på Kinneviks största innehav, e-handelsbolaget Zalando, som utgör 35% av marknadsvärdet.

Värdering

Kinnevik handlas med en substansrabatt på 11%, vilket är i linje med de senaste fem årens genomsnitt på 12%. Vi anser att det finns stöd för en lägre rabatt allteftersom potentialen bland de onoterade bolagen synliggörs.

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:110,00 SEK
Aktiekurs:89,10 SEK
Uppsida:23,5%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Diversifierad vinsttillväxt

 • Väldiversifierad och störst
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering och hög direktavkastning

Bolagsfakta

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden. Banken genomför ett övergripande omstruktureringsprogram fram till 2022, där personalstyrkan ska minskas med 4 000 personer (12,5%). Nordea förväntar sig oförändrade kostnader fram till 2021 och antar att intäkterna växer i nivå med BNP.

Investment case

Vi förväntar oss att Nordea ökar den underliggande vinsttillväxten med 8,9% över de kommande tre åren och estimerar en attraktiv direktavkastning på 6,7-8,0% för samma period. Detta skapar tillsammans med bankens diversifierade profil en attraktiv investering.

Värdering

Nordea handlas till ett P/E-tal på 11,0x för 2019p. Vi förväntar oss en begränsad påverkan från implementeringen av Basel IV-ramverket. Vår bedömning är att Nordea kommer leverera i linje med sin utdelningspolicy och ge en utdelningsandel på cirka 80-90% för de kommande tre åren.

Undvik

Svenska Handelsbanken

Rek: Minska
Riktkurs:105,00 SEK
Aktiekurs:104,20 SEK
Uppsida:0,7%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Oinspererande

 • Traditionell bank med defensiv profil
 • Oattraktiv risk/avkastningsprofil
 • Handlas till en premie

Bolagsfakta

Handelsbanken är en svensk fullsortimentsbank med ett stort kontorsnät på hemmamarknaden Sverige. Banken har även verksamhet i Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Finland och Norge. Handelsbanken har en decentraliserad organisation där besluten fattas nära kunderna.s nära kunderna.

Investment case

Handelsbanken har historiskt haft lägre kreditförluster än konkurrenterna i sämre tider och ses ofta som ett defensivt val. Vi menar dock att dagens risk/avkastning-profil är oattraktiv då vi ser risker på den svenska bolånemarknaden. Den stora exponeringen mot svenska bolån och en stor del skuldfinansiering gör att vi anser att dagens premiumvärdering mot de andra nordiska bankerna inte är motiverad.

Värdering

Vi räknar med att Handelsbankens lånetillväxt kommer minska från 4,7% 2018p till 3,3% 2020p, vilket är i linje med den minskade tillväxttakten på den svenska bolånemarknaden. Vi förväntar oss att koncernens intäkter kommer öka med i genomsnitt 4,6% för åren 2018-20p och kostnaderna med i genomsnitt 3,9%. För VPA estimerar vi för samma period en ökning med i genomsnitt 4,5% per år.

Telekom/Media/IT

Köp

MTG

Rek: Köp
Riktkurs:440,00 SEK
Aktiekurs:338,80 SEK
Uppsida:29,9%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Digitalt momentum

 • Nordens ledande underhållningsföretag
 • Störst i världen inom e-sport, en marknad i kraftig tillväxt
 • Skarp turnaround i resultaten för MTGx förväntas under 2018p

Bolagsfakta

MTG är ledande i Norden inom underhållning och fokuserar på en ung och sportintresserad publik. MTGx är global ledare inom det snabbväxande segmentet e-sport och har nyligen gått in på marknaden för onlinespel. Vi anser att båda dessa segment är mycket värdeskapande.

Investment case

Vi förväntar oss en god intäktstillväxt och en förbättring av EBIT-marginalen med 200 punkter för 2018p, främst drivet av MTGx-verksamheten. EV/EBIT faller därmed från 19x för 2017 till 14x för 2018p. Den nordiska verksamheten har en unik portfölj av sporträttigheter, en imponerande pipeline med originalserieproduktioner och kanalerna distribueras i hela Norden.

Värdering

Vi värderar MTG:s nordiska tv-verksamhet i nivå med europeiska traditionella tv-bolag. Verksamheten inom onlinespel värderas något över sin jämförelsegrupp medan e-sportverksamheten saknar relevanta jämförelseobjekt.

Nokia

Rek: Köp
Riktkurs:5,70 EUR
Aktiekurs:4,49 EUR
Uppsida:26,9%
Analytiker: Sébastien Sztabowicz
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Attraktiv risk/potential

 • Ledande nätverksleverantörör
 • Väl positionerat inför 5G
 • Hög potential och attraktiv värdering

Bolagsfakta

Nokia är numera framförallt ett nätverksbolag som säljer telekommunikationsutrustning till operatörer. Nokia var tidigare världsledande inom mobiltelefoner, men var sena med att lansera smarta telefoner, tappade sin marknadsposition och sålde till slut sin mobilverksamhet till Microsoft 2014. Nokia förvärvade sedan det franska telekombolaget Alcatel-Lucent 2016. Koncernen är nu världsledande inom nätverk, och har en stark produktportfölj och en samling unika patent.

Investment case

Vi ser en successiv stabilisering av försäljningen med utrymme för en ny expansionsfas i samband med 5G-utbyggnaden som förväntas ske snabbare än väntat med utrullning av de första kommersiella nätverken redan i slutet av 2018. Nokia är väl positionerat inom 5G och har en heltäckande produktportfölj. Dessutom menar vi att det borde finnas utrymme för ökade intäkter från patentportföljen. Vi räknar även med att kostnadsbesparingar kan ge fortsatt stöd till förbättrade marginaler de kommande kvartalen. Potential för högre utdelning är ytterligare ett argument som talar för aktien.

Värdering

Vi menar att Nokiaaktien handlas till attraktiva multiplar (P/E 12x 2017 respektive 10x för 2018-2019p, exklusive kassa). Vår kassaflödesbaserade riktkurs är 5,70 EUR på medellång sikt.

Telia

Rek: Köp
Riktkurs:45,00 SEK
Aktiekurs:39,21 SEK
Uppsida:14,8%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Stärkta kassaflöden

 • Fokusering på hemmamarknaderna
 • Nya förutsättningar för stabilitet skapas
 • Hög och stigande direktavkastning

Bolagsfakta

Telia är den största nordisk-baltiska telekomoperatören med en stark position inom fast och mobil telefoni i Sverige, Finland och Baltikum. Bolaget är även en stor aktör inom mobiltelefoni i Norge, medan verksamheten i Danmark är mindre. Telia håller på att lämna Eurasien och minskar gradvis engagemanget i intressebolaget Turkcell.

Investment case

Telia genomgår en stegvis omvandling till ett renodlat nordiskt-baltiskt telekombolag. Kassaflöden och utdelningskapacitet kommer att öka under de närmaste åren tack vare normalisering av investeringar samt kostnadsbesparingar.

Värdering

Vi förväntar oss att utdelningen växer med cirka 4% per år, vilket medför attraktiva 6-7% i direktavkastning under 2018-2020p. Därutöver innebär den starka balansräkningen möjligheter till extrautdelning. Vi har en kassaflödesbaserad riktkurs på 45 SEK.

Verkstad

Köp

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:28,00 CHF
Aktiekurs:22,72 CHF
Uppsida:23,2%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Flerårig tillväxtperiod väntar

 • Globalt ledande inom automation och elkraft
 • Exponerad mot strukturell tillväxt
 • Flera år av vinsttillväxt väntar

Bolagsfakta

ABB fokuserar på två områden där man tillhör de främsta i världen: elkraft och automationsteknik. Bolaget har verksamhet i över hundra länder och 145 000 anställda. Verksamheten är organiserad i fyra divisioner: Electrification Products med ett produktutbud som sträcker sig längs hela elvärdekedjan från understation till förbrukningspunkt; Robotics & Motion som tillverkar robotar, drivsystem och elektriska motorer; Industrial Automation som erbjuder instrument och analysprodukter samt automation och optimering av industriella processer; samt Power Grids som är ledande inom kraft- och automationsprodukter, system, service- och programvarulösningar för kraftgenerering.

Investment case

ABB gynnas av strukturell tillväxt inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Dessutom kommer cirka 40% av koncernens intäkter från sencykliska segment som står inför en ökad efterfrågan de närmaste åren. Vi räknar även med att snart se positiv resultatpåverkan från de senaste två årens omfattande omstruktureringar. Slutligen ger ABB:s robusta kassaflöde möjligheter till aktieägarvänlig kapitalallokering i form av utdelning och återköp av aktier.

Värdering

På våra estimat för 2018 handlas aktien till ett P/E-tal runt 17x, vilket vi ser som attraktivt när vi blickar framåt. Fram till 2020 förväntar vi oss att försäljningen växer med 20%, rörelseresultatet stärks med 40% och att VPA ökar runt 50%. Vi räknar med att stegvisa förbättringar inom dessa områden kommer att driva aktiekursen den närmaste tiden.

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:205,00 SEK
Aktiekurs:180,35 SEK
Uppsida:13,7%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Tillväxttrender driver intäkterna

 • Världens största låstillverkare
 • Elektroniska lås ersätter mekaniska
 • Handlas i botten av historiskt värderingsintervall

Bolagsfakta

Assa Abloy är världens största låstillverkare med en marknadsandel runt 15%. Bolagets målsättning är ha en årlig tillväxt på 10%, varav hälften organiskt och hälften från förvärv. Assa Abloy har de senaste 20 åren konsoliderat stora delar av låsmarknaden och siktar nu på att göra samma sak med marknaden för industridörrar.

Investment case

De senaste månaderna har orderingången i Kina varit positiv, vilket indikerar att bolagets tidigare problem i landet nu går mot sitt slut. Den grundläggande strukturella tillväxten för elektroniska lås är intakt och konsolideringen av låsmarknaden fortsätter. När tidigare problem nu ser ut att lösas menar vi att aktien är positionerad för att kunna utvecklas bra på börsen.

Värdering

På 2018p handlas Assa Abloy runt 20x P/E och 15x EV/EBIT, vilket är en premie mot verkstadssektorn som helhet, men i lägre delen av femårsintervallet för P/E. Vi har en riktkurs på 205 SEK som baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys (25x P/E och 18x EV/EBIT).

Gränges

Rek: Köp
Riktkurs:110,00 SEK
Aktiekurs:97,95 SEK
Uppsida:12,6%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Tillväxt till rabatt

 • Stark position inom fordonssegmentet
 • Goda tillväxtmöjligheter
 • Attraktivt värderad till P/E 10x

Bolagsfakta

Gränges tillverkar valsad aluminium för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Bolaget har produktionsanläggningar i Sverige, Kina och USA med en sammanlagd kapacitet på 420 000 ton.

Slutkunderna finns inom fordonsindustrin, industrin för stationära värmeväxlare samt inom tillverkning av transformatorer och livsmedelsförpackningar. Gränges är global marknadsledare med en marknadsandel på cirka 20% inom fordonssegmentet, vilket utgör runt 50% av försäljningen.

Investment case

Vi ser goda tillväxtmöjligheter för Gränges. Bilproduktionen i världen ökar och elbilar kommer troligen öka behovet av aluminium. Dessutom har förvärvet av Noranda (2016) gett Gränges en bra plattform för att växa verksamheten i USA. Efterfrågan i USA har varit fortsatt stark sedan förvärvet och fått stöd från redan införda importtullar på kinesiska aluminiumkomponenter. Importtullarna har även medfört prisökningar på 5-10% på aluminiumkomponenter tillverkade i USA. De förbättrade marknadsvillkoren har fått Gränges att göra investeringar i ökad produktionskapaciteten (med 25%) i Noranda med förväntad produktionsstart 2019. Slutligen kan ökad användning av aluminium inom marknaderna för värme, ventilation, luftkonditionering och kylning på sikt dubbla Gränges försäljningsvolymer.

Värdering

Aktien handlas till en väsentlig rabatt jämfört med konkurrentgruppen, Gränges till cirka 10x P/E 2018e jämfört med sektorns 16x. Rabatten förklaras troligen av Gränges pågående omvandling och vi förväntar oss att rabatten gradvis kommer att minska i takt med levererade resultat. Vi menar också att Gränges fokuserade verksamhet och öppna ägarstruktur gör bolaget till en intressant uppköpskandidat.

Saab

Rek: Köp
Riktkurs:460,00 SEK
Aktiekurs:377,90 SEK
Uppsida:21,7%
Analytiker: Douglas Lindahl
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Global oro driver marknaden

 • Globalt försvarsbolag med uppdaterad produktportfölj
 • Geopolitiska spänningar driver efterfrågan
 • Attraktiv värdering

Bolagsfakta

Saab utvecklar och tillverkar produkter inom militärt försvar och civil säkerhet. Bolaget har en bred och modern produktportfölj som spänner från flygstridsystem, radar och vapensystem till civila övervakningssystem för bland annat hamnar och flygplatser. Verksamheten är indelad i sex affärsområden. Det viktigaste området Aeronautics ansvarar för utvecklingen av JAS 39 Gripen, ett av världens mest avancerade och kostnadseffektiva stridsflygplan.

Investment case

Saab gynnas av ökade geopolitiska spänningar som driver militära investeringar globalt. Sverige, som står för 40% av Saabs försäljning, ökar också försvarsinvesteringarna till följd av tidigare underinvesteringar och det ändrade säkerhetsläget i världen. JAS 39 Gripen står inför en global expansion med möjlighet till stora beställningar. Dessutom ser vi potential i Kockums varv och den nya ubåten A26, samarbetet med Boeing kring skolflygplanet T-X, pågående upphandlingar i Indien samt spaningssystemet GlobalEye. Saab genomför även effektiviseringar av sin verksamhet.

Värdering

Vår riktkurs på 460 SEK baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys. Mot bakgrund av de långsiktiga möjligheterna med ökad efterfrågan kombinerat med Saabs moderna produktportfölj anser vi att aktien är attraktivt värderad.

Bulten

Rek: Köp
Riktkurs:140,00 SEK
Aktiekurs:112 SEK
Uppsida:25%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Elbilar gör framtiden ljus

 • Ledande leverantör av fästelement och fullservicekontrakt
 • Elbilar driver efterfrågan
 • Tillväxten är inte reflekterad i aktiekursen

Bolagsfakta

Bulten är en av Europas ledande tillverkare av fästelement till fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter och anpassade specialfästelement till teknisk utveckling och tjänster inom logistik, kvalitetssäkring och produktion. En av Bultens styrkor är att de erbjuder fullservicekontrakt (FSP, full service provider) som innebär att Bulten tar ansvar för hela tillverkningskedjan från produktutveckling till leverans i kundens produktionslinje.

Investment case

Vi förväntar oss att Bulten kommer uppvisa högre tillväxt än den globala bilproduktionen de kommande åren. En ökad elbilsproduktion kommer att driva efterfrågan på fästelement. Batterier i elbilar väger mer vilket gör att antalet fästelement i en elbil kan öka med 50% jämfört med en traditionell bil med förbränningsmotor. Dessutom har Bulten säkrat ytterligare FSP-kontrakt som kommer bidra till försäljningstillväxt. Slutligen skapar Bulten en kostnadseffektiv plattform i USA som vi förväntar oss kommer ge 10% i nyförsäljning inom ett par år.

Värdering

Vi menar att aktien är attraktivt värderad med tanke på möjligheterna framåt. Bulten är även en uppköpskandidat på den fragmenterade marknaden där vi sett omfattande konsolidering de senaste åren.

Undvik

Nibe Industrier

Rek: Minska
Riktkurs:64,00 SEK
Aktiekurs:79,02 SEK
Uppsida:-19,0%
Analytiker: Douglas Lindahl
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Svagare resultat är att vänta

 • Global leverantör inom värmelösningar
 • Förvärv och industriella kunder pressar marginalen
 • Hög värdering

Bolagsfakta

Nibe tillverkar och säljer lösningar inom värme och energieffektivisering. Produkterna riktar sig främst till industrin men även till privatpersoner. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Climate Solutions är det viktigaste området och erbjuder produkter inom uppvärmning, kylning och varmvattenberedning för både småhus och större fastigheter; Elements tillhandahåller kundanpassade komponenter och lösningar inom uppvärmning och styrning till industriella kunder; Stoves är marknadsledande inom braskaminer i Sverige, Storbritannien och USA.

Investment case

Nibe har historiskt varit ett kvalitetsbolag med en stabil underliggande affär. Vi menar dock att Nibes fokusering på förvärv börjar bli en alltför dyr historia för aktieägarna, då tidigare förvärv spätt ut lönsamheten. Samtidigt har exponeringen mot företagskunder ökat, vilket vi ser kommer att pressa marginalen ytterligare.

Värderingc

Nibe handlas till en betydande premie jämfört med andra förvärvsdrivna nordiska kvalitetsbolag. Många av dessa har en högre lönsamhet och starkare balansräkning, varför vi för tillfället rekommenderar att undvika Nibe. Vi har en riktkurs på 64 SEK.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
ICA Gruppen SE0000652216 5, 7
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Fabege SE0000950636 3
Klövern SE0006593919 3, 5
Skanska SE0000113250 7
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Elekta SE0000163628 Inga tillkännagivanden
Recipharm SE0005757267 3
Holmen SE0000109290 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining SE0001134529 7
SSAB SE0000171100 3
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Kinnevik SE0008373906 3
Nordea Bank SE0000427361 7
Svenska Handelsbanken SE0007100599 Inga tillkännagivanden
MTG SE0000412371 Inga tillkännagivanden
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 7
Assa Abloy SE0007100581 3
Gränges SE0006288015 5
Saab SE0000112385 1, 3
Bulten SE0003849223 Inga tillkännagivanden
Nibe Industrier SE0008321293 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
 5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.