logo Sektorfavoriter
Strategi & Allokering den 4 september 2018
Prenumerera!
Nu kan du prenumerera på Sektorfavoriter!

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg!

Publicerad och färdigställd tisdagen den 4 september 2018 kl. 08:00.

I denna uppdatering av Sektorfavoriter sker inga förändringar.

Sektorfavoriter innehåller våra favoritaktier i respektive sektor, och ibland även en aktie att undvika. Placeringshorisonten är 12 månader och uppdatering sker normalt varannan vecka.

Konsument
RekKursRKUpp
Dometic Köp 86,45 100,00 15,7%
Essity Köp 235,90 280,00 18,7%
ICA Gruppen Köp 276,80 325,00 17,4%
 
Undvik
Electrolux Minska 203,40 195,00 -4,1%
Fastigheter/Bygg
RekKursRKUpp
JM Köp 185,50 220,00 18,6%
Skanska Köp 171,90 190,00 10,5%
Wihlborgs Köp 109,12 128,00 17,3%
 
Undvik
Bonava Minska 121,70 110,00 -9,6%
Hälsovård
RekKursRKUpp
AstraZeneca Köp 58,89 56,30 -4,4%
Elekta Köp 119,00 130,00 9,2%
Recipharm Köp 151,20 172,00 13,8%
Basindustri
RekKursRKUpp
Boliden Köp 241,70 325,00 34,5%
SSAB Köp 40,10 56,00 39,7%
Stora Enso Köp 15,99 16,50 3,2%
 
Undvik
Billerud-Korsnäs Minska 106,65 95,00 -10,9%
Bank/Finans
RekKursRKUpp
Intrum Köp 229,00 285,00 24,5%
Investor Köp 413,80 455,00 10,0%
Nordea Bank Köp 97,76 98,00 0,2%
 
Undvik
SHB Minska 110,80 91,00 -17,9%
Telekom/Media/IT
RekKursRKUpp
MTG Köp 326,60 405,00 24,0%
Tele2 Köp 113,60 130,00 14,4%
Telia Köp 41,23 46,00 11,6%
Verkstad
RekKursRKUpp
ABB Köp 22,91 26,00 13,5%
Assa Abloy Köp 186,80 205,00 9,7%
Gränges Köp 106,60 140,00 31,3%
Loomis Köp 293,20 410,00 39,8%
SAAB Köp 422,80 460,00 8,8%
 
Undvik
Nibe Industrier Minska 105,80 81,00 -23,4%
Rek = Rekommendation, RK = Riktkurs, Upp = Uppsida

Konsument

Köp

Dometic

Rek: Köp
Riktkurs:100,00 SEK
Aktiekurs:86,45 SEK
Uppsida:15,7%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Rider på nästa våg

 • Global marknadsledare inom komfortprodukter för husbilar, husvagnar och båtar
 • Ökad exponering mot marinsegmentet som har fortsatt stor återhämtningspotential
 • Attraktiva tillväxt- och konsolideringsmöjligheter med ny VD från Assa Abloy

Bolagsfakta

Dometic är global marknadsledare inom komfortprodukter som luftkonditionering, kylskåp, spisar och liknande som används i husbilar, husvagnar, båtar och i allt högre grad inom lastbilar, bussar och premiumbilar. Bolaget var en del av Electrolux i över 50 år men börsnoterades 2015 och har haft en stark utveckling sedan dess till följd av återhämtningen på fritidsfordonsmarknaden.

Investment case

Dometics huvudmarknad för fritidsfordon börjar närma sig toppen i USA och även historiska höga nivåer i Europa. Med ett lägligt förvärv i marinsegmentet förra året ökade dock Dometics exponering mot detta segment från 10% till 23%, medan exponeringen mot fritidsfordon sjönk från 66% till 52%. Marinmarknaden befinner sig fortfarande 50% under sin historiska topp och bör ha en lång återhämtningsperiod framför sig. Dessutom öppnar marinförvärvet för en inriktning mot den mycket fragmenterade marina tillbehörs- och reservdelsmarknaden med potential till ytterligare företagsaffärer. Dometics nya VD, som kommer från Assa Abloy och där byggde upp divisionen Entrance Systems under det senaste decenniet, verkar vara rätt man både för att leverera på förvärvsstrategin och för att industrialisera Dometic genom att ta bort ineffektivitet i den nuvarande tillverkningen och bygga upp forskning och utveckling.

Värdering

Dometic handlas till 11x EV/EBIT 2019p, jämfört med ett kort historiskt medelvärde på nära 12x. Lokala konkurrenten Thule handlas till 18x EBIT, vilket belyser potentialen för Dometic när bolagets nya VD kommit igång. Vår riktkurs på 100 SEK baseras på ett snitt av historiska multiplar, konkurrentmultiplar och kassaflödesvärdering.

Essity

Rek: Köp
Riktkurs:280,00 SEK
Aktiekurs:235,90 SEK
Uppsida:18,7%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig vinsttillväxt

 • Global aktör inom hygien och hälsa
 • Fokus på marginalförbättring
 • Aktien bör finna stöd från stark resultatutveckling

Bolagsfakta

Essity utvecklar och tillverkar hygien- och hälsoartiklar som mjukpapper och sanitetsprodukter. Bolaget är global marknadsledare inom inkontinensprodukter och professionella hygienlösningar samt marknadstvåa inom mjukpapper. Dessutom rankas Essity som nummer fyra inom blöjor och nummer fem inom sanitetsprodukter för kvinnor.

Investment case

Efterfrågan på Essitys produkter är stabil och drivs av faktorer som inkomstökningar på tillväxtmarknader och demografi. En åldrande befolkning driver till exempel efterfrågan på inkontinensskydd. Under de kommande åren förväntar vi oss att ett ökat fokus på kostnadsbesparingar och marginalförbättringar kommer att resultera i en bättre lönsamhet, jämfört med internationella konkurrenter. I samband med senaste kvartalsrapporten bekräftade VD att ytterligare prishöjningar nu har implementerats på mjukpapper och att det kommer få en gradvis påverkan i H2 samt full effekt under 2019, de tidigare genomförda prishöjningarna kommer att påverka 2H 2018 positivt. Han sa även att Essitys konkurrenter också strävar efter att höja priserna. Vi tror att investerare gradvis kommer att skifta fokus från senaste tidens marginalpress drivet av ökade råmaterialkostnader till att nu reflektera över de höjda prisernas positiva effekt på lönsamheten. Detta tror vi kommer kunna vara en positiv katalysator för aktiekursen

Värdering

Eftersom Essity har haft en förhållandevis stabil tillväxt i efterfrågan anser vi att det är lämpligt med en kassaflödesvärdering. Långsiktigt ser vi en tillväxt på 2% och en rörelsemarginal på 16,5% för bolaget. Aktien handlas i linje med sektorn men mot bakgrund av den förväntade resultatförbättringen ser vi stöd för en högre aktiekurs.

ICA Gruppen

Rek: Köp
Riktkurs:325,00 SEK
Aktiekurs:276,80 SEK
Uppsida:17,4%
Analytiker: Fredrik Ivarsson
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Billig stabilitet

 • Sveriges ledande livsmedelskedja
 • Stabil vinsttillväxt och stadigt kassaflöde
 • Attraktiv värdering givet överlägsen affärsmodell

Bolagsfakta

ICA-Gruppens huvudsakliga verksamhet består av livsmedelsförsäljning. Gruppen inkluderar ICA Sverige och Rimi Baltic (dagligvaruhandel), ICA Fastigheter (äger och förvaltar fastigheter), ICA Banken (erbjuder finansiella tjänster) samt Apotek Hjärtat.

Investment case

ICA-Gruppen har en differentierad affärsmodell som vi menar är överlägsen de närmaste konkurrenterna. Bolaget har i Sverige de bästa marginalerna på en sund marknad, vilket gör att vi ser bolaget som ett bra defensivt val. Dessutom har ICA-Gruppen en stark position på den snabbt växande baltiska marknaden. Aktien har gått svagt i år pga. vikande lönsamhet i grossistledet. Vår analys indikerar dock att stora delar av marginaltappet är temporära och anser att nuvarande nivå är en attraktiv instegspunkt.

Värdering

ICA-Gruppen har historiskt handlats till en betydande premie jämfört med övriga europeiska aktörer. Aktien har dock omvärderats och handlas nu I paritet med sektorn. 15x vinsten för 2019e ser vi som attraktivt givet en stabila vinsttillväxt närmsta två åren i kombination med en uthållig utdelning på över 11 SEK (motsvarande cirka 4% direktavkastning). Fastighetsportföljen med ett marknadsvärde på nära 17 miljarder SEK utgör dessutom ungefär 25% av bolagets totala marknadsvärde

Undvik

Electrolux

Rek: Minska
Riktkurs:195,00 SEK
Aktiekurs:203,40 SEK
Uppsida:-4,1%
Analytiker: Johan Eliason
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Tilltagande kostnadsinflation

 • Världens näst största vitvarutillverkare
 • Ökade kostnader pressar marginalen
 • Premievärdering inte motiverad

Bolagsfakta

Electrolux är en ledande tillverkare av hushållsmaskiner. Bolaget säljer sina produkter globalt och är näst största aktör efter amerikanska Whirlpool.

Investment case

Electrolux har en mycket hög känslighet för förändringar i råvarukostnader. En generell prisförändring om 10% på råvaror påverkar bolagets rörelsemarginal med cirka 25%. Electrolux råvarukostnader ökade med 7-8% under 2017 och bolaget har guidat för att ökningen 2018 kommer att vara cirka 1,2 miljarder SEK. För 2019 förväntar vi oss ytterligare kostnadsökningar eftersom en del stålkontrakt går ut. Det återstår fortfarande att se om prishöjningar kan kompensera för ökade råvarukostnader. Med tanke på att Electrolux har kommenterat att kostnadsökningar nu breder ut sig även till andra insatsvaror blir prishöjningar än viktigare. Kinesiska konkurrenter börjar nu också bli mer aggressive och t ex tog Qingdao Haier som köpte GE i USA en mycket lönsam luftkonditioneringskund från Electorlux i våras. I Europa har ett annat kinesiskt bolag, Hisense, precis köpt den östeuropeiska tillverkaren Gorenje. Detta kommer säkert att öka konkurrensen ytterligare i Europa de kommande åren.

Värdering

Electrolux handlas till P/E 10x för 2018/19E vilket faktisk numera är en rabatt mot historiska nivåer. Den främsta konkurrenten handlas dock ännu lägre vilket innebär att relativt sett är Electorlux på en hög premie på 30%, vilket inte till fullo kan förklaras av Electrolux starkare balansräkning eftersom de behöver den till de stora investeringarna i nya fabriker de kommande åren på totalt 8 miljarder kronor.

Fastigheter/Bygg

Köp

JM

Rek: Köp
Riktkurs:220,00 SEK
Aktiekurs:185,50 SEK
Uppsida:18,6%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Kvalitet lönar sig

 • Ledande aktör inom projektutveckling av bostäder
 • Överutbudet kommer gradvis att normaliseras
 • Betydande potential om förbättring sker

Bolagsfakta

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Primärt bygger JM bostadsrätter i flerbostadshus men de bygger även till viss del småhus.

Investment case

JM har många bra projekt i attraktiva områden. Det stora utbudet av nya lägenheter på marknaden kommer att fortsätta tynga den övergripande bilden de närmaste nio månaderna, men därefter kommer det att avta eftersom nybyggen har minskat avsevärt sedan förra sommaren när marknaden började försvagas. Vi är nu i ett läge när vi kan se förbi dessa problem och då förväntar vi oss att JM kommer att gynnas av dess starka position i branschen.

Värdering

Vi anser att en viss rabatt (10%) jämfört med aktiens historik fortfarande är berättigad. Även efter hänsyn tagen till detta ser vi en betydande uppsida för aktien. Potentialen om vi ser en något förbättrade bostadsmarknad under hösten anser vi vara avsevärt högre än nedsidesrisken om vi skulle få uppleva det motsatta.

Skanska

Rek: Köp
Riktkurs:190,00 SEK
Aktiekurs:171,90 SEK
Uppsida:10,5%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Vändning runt hörnet

 • Ett av världens största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag
 • Undervärderad amerikansk verksamhet
 • Värderingen för låg givet potentialen

Bolagsfakta

Skanska är ett av världens största byggbolag och nummer ett i Norden. Bolaget är verksamt på tio hemmamarknader i Norden, Europa och USA. Bolaget har fyra divisioner: Byggverksamhet, Bostadsutveckling, Kommersiell utveckling och Infrastrukturutveckling.

Investment case

Skanska har en attraktiv affärsmodell med en byggverksamhet som bedrivs med negativt rörelsekapital och där förskottsbetalningarna investeras i utvecklingsverksamheten med hög avkastning. Bolaget har varit framgångsrikt i sin fastighetsutvecklingsverksamhet där resultatet delvis har underskattats på grund av volatila kvartalseffekter och vi ser potential för positiva överraskningar för andra halvåret. Då den amerikanska och polska verksamheten har drabbats av flera nedskrivningar de senaste kvartalen, upplever vi att förväntningarna på byggdelen nu är alltför låga, vilket skapar potential för aktien. Skanska har därutöver inte sänkt sin ordinarie utdelning sedan 2002, vilket gör att visibiliteten i direktavkastningen om 5% är klart över genomsnittet.

Värdering

Aktien handlas till ett P/E-tal på runt 13x för 2019E jämfört med femårssnittet om 15x. Förbättringspotential för lönsamheten inom byggverksamheten i kombination med fortsatt starka vinster inom fastighetsutveckling, låg värdering och attraktiv direktavkasting är grunderna till att vi är positiva till aktien.

Wihlborgs

Rek: Köp
Riktkurs:128,00 SEK
Aktiekurs:109,12 SEK
Uppsida:17,3%
Analytiker: Albin Sandberg
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Står redo att möta ökad efterfrågan

 • Öresundområdets ledande kommersiella fastighetbolag
 • Stark efterfrågan på lokaler pressar vakanserna och lyfter hyresvärdena
 • Rabatt på NAV, attraktivt P/E och säker utdelningstillväxt stödjer aktien

Bolagsfakta

Wihlborgs är marknadsledande på kommersiella fastigheter i Öresundsområdet med Malmö som enskilt största delmarknad om 45% av portföljens marknadsvärde. Kontor står för 80% av värdet och resterande 20% industri / lager.

Investment case

Trenden för kommersiella hyror visar på stark tillväxt och Wihlborgs jämförbara hyrestillväxt på 5% i första kvartalet kommer troligen förstärkas ytterligare under året. Samtidigt är bolagets räntekänslighet begränsad och inga större negativa effekter är att vänta av det nya skatteförslaget. Wihlborgs har sedan 2005 årligen lyckats höja såväl förvaltningsresultat som utdelning per aktie, vilket är en trend vi förväntar oss fortsätta minst fram till 2020. Under 2018 ser vi en underliggande vinsttillväxt på 20%. Denna påverkas även av förvärv. Tack vare den starka marknaden tror vi även att bolagets projektportfölj kan byggas på under året vilket i sin tur kan ge extra positiva effekter på estimatjusteringar.

Värdering

Wihlborgs handlas på rabatt till senaste rapporterade NAV om 13% (historiskt genomsnitt en mindre premie) samtidigt som vi förväntar oss accelererande värdeförändringar på portföljen under andra kvartalet. Tack vare sitt fokus på kassaflöde blir justerad P/E för 2018 attraktivt 11x och en direktavkastning på 3.5%.

Undvik

Bonava

Rek: Minska
Riktkurs:110,00 SEK
Aktiekurs:121,70 SEK
Uppsida:-9,6%
Analytiker: Jan Ihrfelt
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

I väntan på nedgången

 • En ledande bostadsutvecklare i norra Europa
 • Utvecklingen i svenska verksamheten källa till oro
 • Osäkerhet om vinstutvecklingen håller tillbaka aktien

Bolagsfakta

Bonava är norra Europas största bostadsutvecklare och är en avknoppning från NCC. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, S.t Petersburg, Estland och Lettland. Det nya företaget fokuserar främst på bostäder i de lägre segmenten och har utvecklat en lågkostnadsstrategi, som nu används i Tyskland och senare skall introduceras till resten av gruppen. På grund av de långa ledtiderna är många projekt idag gamla NCC-projekt i mellanklassegmentet .

Investment case

Till skillnad från övriga bostadsutvecklare bokför Bonava hela vinsten då bostaden överlämnas till kund (oavsett när försäljningen skett), medan konkurrenterna tar vinster från försålda lägenheter löpande under byggprocessen. Med byggtider på ca. 2 år, kommer det dröja till 2019 innan den sämre marknaden i Sverige får genomslag i resultaträkningen (2017 utgjorde vinsterna från Sverige ungefär 50% av den totala vinsten). I andra kvartalet sålde Bonava endast 37 bostadsrätter trots att de har drygt 900 osålda rätter i Sverige. Vi tolkar detta som att produkterbjudandet är svagt och att bolaget sannolikt kommer att behöva sänka priserna ordentligt för att åter komma i balans.

Värdering

Sedan noteringen 2016 har Bonava i snitt handlats till ett framåtblickande P/E-tal på 12. Givet osäkerheten på den svenska marknaden anser vi att det är rimligt att aktien i nuläget handlas till en viss rabatt genetmot snittet. Vi tror att intresset för aktien kan komma tillbaka då vinstnivån för 2020 blir mer tydlig. Detta kommer sannolikt inte ske förrän någon gång nästa år och fram tills dess bedömer vi att investerarna kommer vara avvaktande.

Hälsovård

Köp

AstraZeneca

Rek: Köp
Riktkurs:56,30 GBP
Aktiekurs:58,89 GBP
Uppsida:-4,4%
Analytiker: Mark Belsey
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Förtjänar en premievärdering

 • Sveriges största läkemedelsbolag
 • Tillväxtpotential inom onkologi
 • Premiumvärdering berättigad

Bolagsfakta

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Bolaget bildades 1999 genom en fusion mellan svenska Astra och engelska Zeneca Group. AstraZeneca fokuserar på fyra områden: onkologi, andningsvägar, hjärta/kärl och metabola sjukdomar, samt inflammation och autoimmunitet.

Investment case

AstraZenecas huvudfokus är onkologiområdet och det är även där vi ser störst tillväxtpotential. Primärt fokuserar nu marknaden på fyra läkemedel; det immuno-onkologiska läkemedlet Imfinzi, lungcancerläkemedlet Tagrisso, PARP-hämmaren Lynparza mot bröst/äggstockscancer, samt dess blodcancerläkemedel Calquence. Vi ser en betydande försäljningspotential för dessa läkemedel.

Värdering

Vi förväntar oss att AstraZeneca kommer att leverera en väsentligt högre resultattillväxt än de europeiska konkurrenterna under 2018-2023. Därför anser vi att aktien bör handlas till en premiumvärdering jämfört med sektorn. Vår värdering baserar sig på en nuvärdesberäkning av summan-av-delarna.

Elekta

Rek: Köp
Riktkurs:130,00 SEK
Aktiekurs:119,00 SEK
Uppsida:9,2%
Analytiker: Oliver Reinberg, CFA
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Nya förutsättningar på plats

 • Nummer två på den globala marknaden
 • Tidigare problem lösta, ny produktcykel närmar sig
 • På väg mot branschledande tillväxttal igen

Bolagsfakta

Elekta är världens näst största tillverkare av utrustning för strålbehandling. Marknaden är i det närmaste ett oligopol, där Elekta och konkurrenten Varian tillsammans står för 90% av den globala marknaden. Det råder strukturell tillväxt på marknaden, då cancer blir allt vanligare och strålbehandling är en av de mest effektiva behandlingsmetoderna. Tillväxtmarknader är per definition en mycket viktig marknad för denna typ av bolag.

Investment case

Vi ser en rad olika anledningar till att Elekta sannolikt kommer att leverera bra tillväxt och lönsamhet framöver. Elekta agerar för det första på en oligopolliknande marknad med strukturell efterfrågan. För det andra så har bolaget städat upp många tidigare problemområden och en ny ledning är på plats. Även kassaflödet har förbättrats. Slutligen står Elekta inför en ny produktcykel i samband med att Unity lanseras. Detta skapar möjligheter för Elekta att komma tillbaka till branschledande tillväxttal igen. Efter en vinstmiss på Q1-rapporten, till följd av en svag bruttomarginal, har nu aktien kommit ner. Då vi dock lämnar våra estimat i stort oförandrade ser vi denna aktienedgång som ett köpläge.

Värdering

Elekta handlas nu till 26x P/E 2019p (januari-december) vilket är i linje med den Europeiska Medtech-sektorn. Värt att ha med sig dock är att Elekta nu är i det tidiga stadiet av en ny nyckelproduktcykel, där vi förväntar oss en 18% årlig vinsttillväxt för 2018-2021p. Vi ser vidare tre trigger som skulle kunna motivera en ännu högre kurs: potentiella förvärv; högre försäljning för Unity än vi förväntar oss; eller ett bud på bolaget.

Recipharm

Rek: Köp
Riktkurs:172,00 SEK
Aktiekurs:151,20 SEK
Uppsida:13,8%
Analytiker: Arsene Guekam
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Tillbaka till tillväxt

 • Ledande bolag på växande marknad
 • Förvärvsstrategi på fragmenterad marknad
 • Attraktiv värdering, både absolut och relativt

Bolagsfakta

Recipharm är ett ledande företag inom kontraktstillverkning av läkemedel (CDMO, Contract Development and Manufacturing Organisation). Bolaget säljer tjänster inom tillverkning och utveckling till läkemedelsbolag. Marknaden växer snabbt och utvecklingen drar nytta av ett flertal underliggande trender. Samtidigt är marknaden mycket fragmenterad med över 1000 aktörer, där 70% av aktörerna står för 20% av intjäningen. Recipharm har en stark ställning i Europa och är därför en naturlig köpare av andra aktörer.

Investment case

Recipharm har rapporterat en stark Q2, både när det gäller försäljningsökning (+21%, varav 17% organisk) och EBITDA-marginal (+ 26%), vilket bekräftar den positiva trend som varit synlig sedan årets början. Samtliga divisioner utvecklades väl med dubbelsiffrig tillväxt, i synnerhet gynnas Solid och Other-divisionen (+30%) av det långsiktiga avtalet med Roche i Spanien. Dessutom har Recipharm nyligen tecknat ett förvärvsavtal med Sanofi av Holmes Chapel, vilket kommer att bidra med intäkter på 597 miljoner kronor och med 100 miljoner kronor EBITDA. Tack vare det senaste förvärvet och den fortsatt goda tillväxten är Recipharm övertygade om att utan ytterligare förvärv kunna nå sitt långsiktiga mål på cirka 8 miljarder kronor i omsättning år 2020 och en EBITDA-marginal på minst 16%.

Värdering

Baserat på kassaflödesvärdering och långsiktig tillväxt på 2% har vi en riktkurs om 172 SEK, inklusive bidraget från Holmes Chapel från 2019E.

Basindustri

Köp

Boliden

Rek: Köp
Riktkurs:325,00 SEK
Aktiekurs:241,70 SEK
Uppsida:34,5%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Starka kassaflöden och trender

 • Svenskt ledande högteknologiskt metallföretag
 • Kapitaliserar på starka trender
 • Potential för extrautdelningar

Bolagsfakta

Boliden är ett Svenskt ledande metallföretag med egna gruvor och smältverk som ligger i absolut framkant när det gäller teknikutveckling. Boliden har under de sista 10 åren utvecklat och förädlat sina gruvor, smältverk och metallåtervinning, viket nu genererar starka kassaflöden. Bolidens verksamhet är global men driver främst verksamhet inom Norden. Bolaget är i huvudsak inriktat mot förädling av koppar, zink, nickel, samt ädelmetaller.

Investment case

De senaste åren har Boliden bevisat effektiviteten i sin integrerade modell med gruvor och smältverk. Genom flera år av investeringar har bolaget förbättrat sin konkurrenskraft och är nu i mycket gott skick. Marknaden för basmetaller är stark och vi ser ytterligare potential. Boliden har på ett föredömligt sätt lyckats kapitalisera på detta genom god produktion med höga malmhalter vid gruvorna och stark produktion vid smältverken. Aitiks nya krosstation har utvecklas enligt plan, där den mest kritiska fasen nu är klar. Detta kommer att öka volymerna, sänka kostnaderna och höja driftssäkerheten vid gruvan. Detta leder vidare till starka kassaflöden och vi förväntar oss att bolaget är i stort sett skuldfritt vid slutet av året. Den starka balansräkningen ökar dessutom sannolikheten för högre direktavkastning och extrautdelningar.

Värdering

Aktien handlas till cirka 5x EV/EBITDA för 2018-2019p, att jämföra med de sista tre årens snitt om närmare 6x. Vår riktkurs på 325 SEK baseras på vår summan-av-delarna-värdering och EV/EBITDA på 6x för 2018-2019p. För 2018 ser vi potential för en extrautdelning på cirka 15 SEK per aktie, utöver de ordinarie 9,90 SEK, för att nå skuldsättningsmålet i slutet av 2018.

SSAB

Rek: Köp
Riktkurs:56,00 SEK
Aktiekurs:40,10 SEK
Uppsida:39,7%
Analytiker: Ola Soedermark
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Den positiva resultattrenden bör fortsätta

 • Ledande producent av höghållfasta stål
 • Ökad efterfrågan möjliggör långsiktig vinstförbättring
 • Handlas i botten av historiskt intervall

Bolagsfakta

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Bolaget är en ledande producent av Advanced High Strength Steel (avancerade höghållfasta stål) och kylda stål. Verksamheten är placerad i Europa och USA med fem masugnar i Sverige och Finland samt två elektriska ugnar i USA.

Investment case

Återhämtningen på stålmarknaden i Europa är viktig för SSAB då cirka 65% av bolagets försäljning går till regionen. De annonserade importkvoterna och tariffer på överstigande volymer kommer troligen att stödja stålpriserna i Europa under hösten, samt vi ser ytterligare förbättringar från produktmixen i både SSAB Specialstål och SSAB Europa. Starkaste utvecklingen över kommande kvartal ser vi i USA där SSAB har två stålverk och 30% av försäljningen drivet av ståltullar och stark slutmarknad. I senaste kvartalsrapporten ges signaler om en fortsatt god efterfrågan vilket ger goda förutsättningar för en fortsatt positiv resultattrend.

Värdering

Utvecklingen mot bolagets mål för 2020 går enligt plan eller i vissa fall före plan. Målen inkluderar att leveranserna av specialstål ska öka till 1,35 megaton (från 1,0 megaton 2016), leveranserna till premiumfordon ska öka till 750 kiloton (från 442 kiloton) och antalet företag i nätverket Hardox Wearparts (eftermarknadsförsäljning höghållfasta stål) ska öka till över 500 (från 265). SSAB handlas till ett 12-månaders framåtblickande EV/EBITDA på omkring 5x, vilket kan jämföras med snittet de senaste tre åren på 7,1x och handelsintervallet om 6-8x EV/EBITDA. Om SSAB fortsätter att leverera i linje med målen ser vi fortsatt stöd för en gradvis omvärdering.

Stora Enso

Rek: Köp
Riktkurs:16,50 EUR
Aktiekurs:15,99 EUR
Uppsida:3,2%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Skördetiden inleds

 • Global leverantör av förnybara lösningar
 • Gjorda investeringar börjar ge utdelning
 • Kraftig lönsamhetsförbättring på sikt

Bolagsfakta

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Målsättningen är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Viktiga byggstenar i strategin är fiberbaserade förpackningar, plantagebaserad massa, innovationer inom biomaterial och hållbara bygglösningar.

Investment case

Stora Enso är i en förändringsfas, där man med hjälp av sitt operativa kassaflöde från den mogna delen av verksamheten, investerar i verksamhet med tillväxt (livsmedelsförpackning) och produktion i låglöneländer (produktion av pappersmassa). Stora Enso har uppvisat ett starkt kassaflöde från sin verksamhet de senaste fyra åren, trots ett turbulent ekonomiskt läge. Strategiskiftet kommer att fortsätta ytterligare en tid men det vi ser framför oss är framförallt att det nu är skördetid av strategiskiftet som pågått de senaste 3-4 åren.

Värdering

Bolagets strategiskifte har resulterat i en kraftig ökning av avkastningen på eget kapital från de senaste årens 6 procent till dagens 13 procent. Fortsätter förbättringarna gällande avkastning på eget kapital i samma utsträckning som de senaste åren, skulle en motiverad värdering indikera en aktiekurs på 18 EUR på längre sikt.

Undvik

Billerud-Korsnäs

Rek: Minska
Riktkurs:95,00 SEK
Aktiekurs:106,65 SEK
Uppsida:-10,9%
Analytiker: Mikael Jafs
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Underhållsstop och investeringar tynger lönsamheten

 • Nordeuropeiskt förpackningsföretag
 • Lönsamheten under resten året fortsatt under press
 • Rådande prognoser innebär en nedsida i aktien

Bolagsfakta

BillerudKorsnäs är ett nordeuropeiskt förpackningsföretag. De viktigaste produkterna är kartongmaterial, kartong och vätskeförpackningar. Nästan all produktion är svenskbaserad och kunderna finns framförallt i Europa.

Investment case

Vi förväntar oss att lönsamheten förväntas följa den totala efterfrågan på förpackningsmaterial i Europa men där vätskerelaterade produkter har en lägre grad av cyklikalitet. Underliggande marknad är stark men BillerudKorsnäs har under den senaste tiden vid ett flertal tillfällen vinstvarnat. Anledningen är återkommande underhållsstop och stora investeringar i Gruvön som påverkar kassaflödet och lönsamheten negativt. Detta är något vi ser kommer fortsätta under resten av året.

Värdering

Vi benchmarkar multiplar hos liknande bolag, i detta fall förpackningsproducenter i vår bevakning. Dessa bolag snittar på EV/EBITDA på cirka 7,8x för 2018. Senaste tiden svaga resultat och pågående utmaningar för bolaget gör att vi tillämpar en rabatt på 10%, vilket leder till en målmultipel på 7x

Bank/Finans

Köp

Intrum

Rek: Köp
Riktkurs:285,00 SEK
Aktiekurs:229,00 SEK
Uppsida:24,5%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Megatrender stödjer hög vinsttillväxt

 • Europeisk marknadsledare inom kredithantering
 • Underskattad potential
 • Värderingen reflekterar inte tillväxtmöjligheterna

Bolagsfakta

Med närvaro i 24 länder är Intrum marknadsledare inom kredithantering inom Europa. Bolaget hjälper sina uppdragsgivare med kreditoptimering, betalningstjänster, inkasso för fakturaköp samt betalningstjänster för e-handelsföretag.

Investment case

Som den största lånehandläggaren i Europa åtnjuter Intrum skalfördelar samtidigt som de har en god regional diversifiering. Vi ser att Intrum drar nytta av fortsatt press från finansiella regulatorer likväl som digitalisering och automatisering. Samtidigt är branschen fragmenterad och Intrum kan leda en vidare konsolidering. Vi anser att marknaden underskattar bolagets vinstpotential.

Värdering

Drivet av nya investeringar, synergier och operationella effektivitetsförbättringar, väntar vi oss en justerad årlig vinsttillväxt på 30% för Intrum de kommande tre åren. Även om värderingen av ett sådant här bolag bör vara strukturellt låg med tanke på affärsmodellen så reflekterar dagens nivåer inte den tillväxt vi förväntar oss.

Investor

Rek: Köp
Riktkurs:455,00 SEK
Aktiekurs:413,80 SEK
Uppsida:10,0%
Analytiker: Markus Gustafsson
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Långsiktig värdeskapare

 • Sveriges största investmentbolag med långsiktigt fokus
 • Undervärderad portfölj med onoterade kvalitetsbolag
 • Ett stabilt val bland investmentbolagen

Bolagsfakta

Investor är Sveriges största investmentbolag och har en portfölj som består av cirka 70% noterade bolag och 30% onoterade. Fokus är på kvalitetsföretag med starka kassaflöden och hög avkastning på eget kapital. Investor har generellt en oändlig placeringshorisont och det är ovanligt att bolaget gör avyttringar.

Investment case

Investor är en intressant aktör bland investmentbolagen tack vare en gedigen historik av värdeskapande. Bolaget har hög direktavkastning och dessutom en målsättning att ständigt öka utdelningen. Då cirka 30% av substansvärdet utgörs av onoterade bolag, erbjuder aktier i Investor en exponering mot bolag som inte går att investera i direkt på börsen. Triggers för uppvärdering av Investoraktien finns också främst i den onoterade portföljen där vi ser potential till både nyförvärv och tilläggsförvärv. Här kan bolaget utnyttja sin starka finansiella ställning och vi tror att marknaden skulle uppskatta förvärv med tanke på Investors lyckade investeringar inom onoterat historiskt.

Värdering

Aktien i Investor har de senaste tre åren handlats med en substansrabatt på runt 18%, men handlas för tillfället till en rabatt på 26%. Vi förväntar oss att rabatten kan komma att minska, då portföljens andel av onoterade bolag sannolikt kommer att öka. En för tillfället historiskt hög substansrabatt och en direktavkastning på 3-4% är tydliga köpsignaler för aktien.

Nordea Bank

Rek: Köp
Riktkurs:98,00 SEK
Aktiekurs:97,76 SEK
Uppsida:0,2%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Bygger positivt momentum

 • Väldiversifierad och störst
 • Vinsttillväxt får hjälp av omstrukturering
 • Attraktiv värdering och hög direktavkastning

Bolagsfakta

Nordea är den största nordiska banken och har en diversifierad exponering mot olika delar av marknaden. Banken genomför ett övergripande omstruktureringsprogram fram till 2022, där personalstyrkan ska minskas med 4 000 personer (12,5%). Nordea förväntar sig oförändrade kostnader fram till 2021 och antar att intäkterna växer i nivå med BNP.

Investment case

Nordea gynnas av det starka makroklimatet i Norden och i Europa och genomför nu även omfattande strukturella förändringar. Vi tror detta skapar bra förutsättningar för att Nordea skall kunna överträffa rådande vinstförväntningar. Genom flytten till Finland och de lägre kapitalkraven förbättras dessutom utsikterna för utdelning och avkastning på eget kapital. Vi estimerar att Nordeas underliggande vinst växer med 6% de kommande tre åren. Vi förväntar oss att de totala intäkterna växer knappt 2% 2018-2020p och att kostnaderna minskar med drygt 2% under samma period.

Värdering

Nordea handlas till ett P/E-tal på 10,0x för 2019p. Vi förväntar oss en begränsad påverkan från implementeringen av Basel IV. Vår bedömning är att Nordea kommer leverera i linje med sin utdelningspolicy och ge en utdelningsandel kring 90% för de kommande tre åren.

Undvik

Svenska Handelsbanken

Rek: Minska
Riktkurs:91,00 SEK
Aktiekurs:110,80 SEK
Uppsida:-17,9%
Analytiker: Robin Rane
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Oinspirerande

 • Traditionell bank med defensiv profil
 • Oattraktiv risk/avkastningsprofil
 • Handlas till en premie

Bolagsfakta

Handelsbanken är en svensk fullsortimentsbank med ett stort kontorsnät på hemmamarknaden Sverige. Banken har även verksamhet i Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Finland och Norge. Handelsbanken har en decentraliserad organisation där besluten fattas nära kunderna.

Investment case

Handelsbanken har historiskt sett haft lägre kreditförluster än konkurrenterna i sämre tider och ses ofta som ett defensivt val. Vi menar dock att dagens risk/avkastning-profil är oattraktiv då vi ser risker på den svenska bolånemarknaden. Vi anser att den stora exponeringen mot svenska bolån och en stor del skuldfinansiering utgör en risk till bankens intjäning. Vi ser dessutom en risk relaterade till räntenettot då Handelsbanken till skillnad från sina konkurrenter inte har sänkt tremånadersräntan de senaste 6-9 månaderna.

Värdering

Handelsbanken handlas med en premie på 5-15%, beroende på värderingsmultipel, gentemot konkurrenterna. Givet ovan risker anser vi inte att en premievärdering går att motivera i dagsläget. Direktavkastnigen på dryga 6% kan dock utgöra ett visst stöd för aktien.

Telekom/Media/IT

Köp

MTG

Rek: Köp
Riktkurs:405,00 SEK
Aktiekurs:326,60 SEK
Uppsida:24,0%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Attraktivt värderad tillväxtscenario

 • Nordens ledande underhållningsföretag
 • Störst i världen inom e-sport, en marknad i kraftig tillväxt
 • Sannolikheten för uppköp har ökat

Bolagsfakta

MTG är ledande i Norden inom underhållning och fokuserar på en ung och sportintresserad publik. MTGx är global ledare inom det snabbväxande segmentet e-sport och har nyligen gått in på marknaden för onlinespel. Vi anser att båda dessa segment är mycket värdeskapande.

Investment case

Vi förväntar oss en god intäktstillväxt och förbättringar av EBIT-marginalerna framgent, drivet av MTGx. Den nordiska verksamheten har en unik portfölj av sporträttigheter, en imponerande pipeline med originalserieproduktioner och kanalerna distribueras i hela Norden. Styrelsen för MTG har nu inlett en process för att dela upp bolaget i två bolag: MTG och Nordic Entertainment Group. MTG kommer att bestå av verksamheten inom e-sport, onlinespel och digitalt videoinnehåll, medan Nordic Entertainment Group främst kommer att bestå av den nordiska tv-verksamheten, streamingtjänsterna Viaplay och Viafree, Splay Networks samt radiostationerna. Denna uppdelning av bolaget kommer förhoppningsvis att bättre synliggöra de värden som finns inom respektive verksamhet. Kinnevik har nu också distribuerat sina MTG- aktier till aktieägarna och i samband med att aktierna stämplas om från A till B- aktier så ökar sannolikheten för eventuella uppköp då Kinnevik inte längre är storägare.

Värdering

I vår värdering av MTG värderas den nordiska tv-verksamheten till 15% premium med europeiska traditionella TV-bolag, vilket vi anser väl motiverat givet dess unika drag. Verksamheten inom onlinespel värderas något över sin jämförelsegrupp medan e-sportverksamheten saknar relevanta jämförelseobjekt. Givet de möjligheter bolaget har ter sig aktien attraktivt värderad.

Tele2

Rek: Köp
Riktkurs:130,00 SEK
Aktiekurs:113,60 SEK
Uppsida:14,4%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Stärker närvaron på kärnområdet genom fusionen

 • Näst största operatören i Sverige med verksamhet i ytterligare åtta länder
 • Potential för signifikanta värdelyft
 • Hög direktavkastning i korten

Bolagsfakta

Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala ”Internet of Things-lösningar”. I Sverige är Tele2 den näst största operatören för såväl privat- som företagsmarknaden, och genom fusionen med Com Hem har bolaget nu ytterligare stärkt närvaron på sitt kärnområde. Utöver Sverige är Tele2 också verksamt i ytterligare åtta länder

Investment case

Com Hem-affären planeras att slutföras under andra halvåret 2018 vilket innebär att värdena, exempelvis 60% högre intäkter, kan vara med i siffrorna från och med början av 2019. Tele2 har även höjt sitt skuldsättningsmål till 2,5-3x EBITDA från 2-2,5 vilket vid ett samgående markant skulle öka utdelningsbehovet till aktieägarna de närmaste åren. Andra processer som skulle kunna vara möjliga triggers är pågående processer på marknaderna i Kazakstan och Nederländerna.

Värdering

Vi använder huvudsakligen en kassaflödesbaserad summan-av-delarna värdering och denna resulterar i en riktkurs på 130 SEK. På rådande aktiekurs handlas Tele2 vidare till en direktavkastning på cirka 9% för 2018-19. Sammantaget anser vi att dagens värdering är attraktiv samt att det finns ytterligare potential om fler av de pågående processerna skulle bli verklighet.

Telia

Rek: Köp
Riktkurs:46,00 SEK
Aktiekurs:41,23 SEK
Uppsida:11,6%
Analytiker: Stefan Billing
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Omvandlingen intensifieras

 • Fokusering till hemmamarknaderna
 • Nya förutsättningar för stabilitet skapas
 • Hög direktavkastning

Bolagsfakta

Telia är den största nordisk-baltiska telekomoperatören med en stark position inom fast och mobil telefoni i Sverige, Finland och Baltikum. Bolaget är även en stor aktör inom mobiltelefoni i Norge, medan verksamheten i Danmark är mindre. Telia håller på att lämna Eurasien och minskar gradvis engagemanget i intressebolaget Turkcell.

Investment case

Telia genomgår en stegvis omvandling till ett renodlat nordiskt-baltiskt telekombolag. Samtidigt har Telia under senare tid varit ganska tydliga med att de inte bara vill vara en innehållsdistributör utan att innehåll i sig är en viktig pusselbit för framtiden. Med detta som bakgrund anser vi att förvärvet av Bonnier Broadcasting (TV4/C More) är strategiskt intressant. Telia står inför en spännande period och när omvandlingen är klar argumenterar vi för att det kommer råda nya förutsättningarna för hur marknaden kommer att värdera Telia. Tack vare normalisering av investeringar samt kostnadsbesparingar ser vi vidare att kassaflöden och utdelningskapacitet kommer att öka under de närmaste åren.

Värdering

Med förbättrade kassaflöden och en stark balansräkning förväntar vi oss att utdelningen fortsatt kommer växa. Telia har också meddelat att de lanserar ett återköpsprogram vilket höjer direktavkastningen sammantaget till omkring 9%.

Verkstad

Köp

ABB

Rek: Köp
Riktkurs:26,00 CHF
Aktiekurs:22,91 CHF
Uppsida:13,5%
Analytiker: William Mackie
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Den positiva trenden fortsätter

 • Globalt ledande inom automation och elkraft
 • Exponerad mot strukturell tillväxt
 • Flera år av vinsttillväxt väntar

Bolagsfakta

ABB fokuserar på två områden där man tillhör de främsta i världen: elkraft och automationsteknik. Bolaget har verksamhet i över hundra länder och 145 000 anställda. Verksamheten är organiserad i fyra divisioner: Electrification Products med ett produktutbud som sträcker sig längs hela elvärdekedjan från understation till förbrukningspunkt; Robotics & Motion som tillverkar robotar, drivsystem och elektriska motorer; Industrial Automation som erbjuder instrument och analysprodukter samt automation och optimering av industriella processer; samt Power Grids som är ledande inom kraft- och automationsprodukter, system, service- och programvarulösningar för kraftgenerering.

Investment case

ABB gynnas av strukturell tillväxt inom robotteknik, förnybar energi, effektiva kraftnät, automation och digitalisering. Dessutom kommer cirka 40% av koncernens intäkter från sencykliska segment som står inför en ökad efterfrågan de närmaste åren. Vi räknar även med att snart se positiv resultatpåverkan från de senaste två årens omfattande omstruktureringar. I senaste kvartalsrapporten visade också koncernen att kärnverksamheterna har återvänt till intäkts- och vinsttillväxt. Slutligen ger ABB:s robusta kassaflöde möjligheter till aktieägarvänlig kapitalallokering i form av utdelning och återköp av aktier.

Värdering

På våra estimat för 2019 handlas aktien till ett P/E-tal runt 15x, vilket vi ser som attraktivt när vi blickar framåt. Fram till 2020 förväntar vi oss att försäljningen växer med 20%, rörelseresultatet stärks med 40% och att VPA ökar runt 50%. Vi räknar med att stegvisa förbättringar inom dessa områden kommer att driva aktiekursen den närmaste tiden.

Assa Abloy

Rek: Köp
Riktkurs:205,00 SEK
Aktiekurs:186,80 SEK
Uppsida:9,7%
Analytiker: Markus Almerud
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Tillväxttrender driver intäkterna

 • Världens största låstillverkare
 • Strukturell tillväxt för smarta lås
 • Handlas i botten av historiskt värderingsintervall

Bolagsfakta

Assa Abloy är världens största låstillverkare med en marknadsandel runt 15%. Bolagets målsättning är ha en årlig tillväxt på 10%, varav hälften organiskt och hälften från förvärv. Assa Abloy har de senaste 20 åren konsoliderat stora delar av låsmarknaden och siktar nu på att göra samma sak med marknaden för industridörrar.

Investment case

Den grundläggande strukturella tillväxten för elektroniska lås är intakt och konsolideringen av låsmarknaden fortsätter. Vi förväntar oss att organisk tillväxt kommer att ligga över genomsnittet under de kommande kvartalen och räknar med 5% organisk tillväxt för 2018. De samarbeten som nu finns med Amazon, Google och Walmart inom smarta lås för bostäder indikerar att denna marknad är på väg att lyfta och vi bedömer att vi kommer att få se intäkter på åtminstone 8 miljarder SEK de kommande 3-5 åren. I Q2 vände Kina ner igen och bolaget beslutade att skriva ner merparten av goodwillen. Med 6-7% av försäljningen och en mycket liten del av EBIT betyder problemen i Kina mindre och mindre och när det väl vänder är man väl positionerad.

Värdering

På 2019p handlas Assa Abloy runt 20x P/E och 14x EV/EBIT, vilket är en premie mot verkstadssektorn som helhet, men i botten av bolagets femårsgenomsnitt. Givet ökad tillväxt och tack vare möjligheterna för smarta lås för bostäder ser vi inte detta som krävande. Vi har en riktkurs på 205 SEK som baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys.

Gränges

Rek: Köp
Riktkurs:140,00 SEK
Aktiekurs:106,60 SEK
Uppsida:31,3%
Analytiker: Mats Liss
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Tillväxt till rabatt

 • Elbilar ökar behovet av aluminium
 • USA plattformen ger en viss fördel i det pågående handelskriget
 • Attraktiv värderad till drygt 9x EPS

Bolagsfakta

Gränges fokuserar på valsad aluminium för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Slutkunderna finns inom fordonsindustrin, industrin för stationära värmeväxlare samt nischmarknader såsom transformatorer och livsmedelsförpackningar. Varannan bil som produceras globalt innehåller material som Gränges har tillverkat. Inom fordonssegmentet, vilket utgör 50 procent av försäljningen, har Gränges en marknadsandel på 20 procent. En successiv övergång till elbilar bedöms gynna Gränges. Det används en större andel aluminium vid tillverkning av elbilar, både för kyl- och värmeapplikationer framför allt för batteriet, men också för att hålla nere vikten på bilen.

Investment case

Vi ser goda tillväxtmöjligheter för Gränges. Förvärvet av Noranda 2016 resulterade i fördubblad försäljning och skapade en plattform i USA, från vilken bolaget vuxit det befintliga erbjudandet vidare. USA plattformen ger också en viss fördel för Gränges under det pågående handelskriget mellan USA oc h framför allt Kina, vilket bland annat inneburit tullar på aluminium. Vidare ser vi potential för att det ökade användandet av aluminium inom bilindustrin och marknaderna för värme, ventilation, luftkonditionering och kylning kan öka Gränges försäljning kraftigt på sikt. Bolaget fortsätter att växa USA-plattformen, vilket bör vara en god investering inte minst för de importtullar som fördyrat import från Kina.

Värdering

Gränges har genomgått betydande förändringar de senaste åren, där den största händelsen är uppköpet av Noranda. Vid sidan av den starka positionen i fordonssektorn har Gränges även ytterligare väsentliga tillväxtmöjligheter. Trots detta handlas aktien till rabatt gentemot sektorn. Vi anser att P/E 9-10x för 2018e är attraktivt.

Loomis

Rek: Köp
Riktkurs:410,00 SEK
Aktiekurs:293,20 SEK
Uppsida:39,8%
Analytiker: Aymeric Poulain
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Fyndläge

 • Globalt marknadsledande kontanthanteringsbolag
 • Vinsthöjande åtgärder implementeras
 • Överdriven kursreaktion ger attraktiv värdering

Bolagsfakta

Loomis erbjuder helhetslösningar för värdehantering och kunderna återfinns huvudsakligen inom banksektorn och detaljhandeln. Bolaget är ledande inom kontanthantering i Skandinavien, USA, Frankrike, Storbritannien, Schweiz och delar av södra Europa.

Investment case

Bolagets mål är att ha en stark tillväxttakt på den amerikanska marknaden där många stora banker fortsätter att lägga ut kontanthantering på externa aktörer så som Loomis. Bolaget har även tagit fram produkten Safepoints som är en smart säkerhetstjänst för deponering av kontantkassor, vilken riktar sig mot segmenten närbutiker och snabbmatsrestauranger. Tillväxten i Europa ser mer modest ut, där det också främst var Frankrike och Skandinavien som visade svaghet i den senaste kvartalsrapporten. Istället förväntas tillväxten i Europa komma från förvärv.

Värdering

Vi ser den negativa rapportrörelsen som klart överdriven och med en stark balansräkning och ett stabilt kassaflöde, tillsammans med en förväntade marginalförbättringar ser aktien ut att vara attraktivt värderad. Estimaten för 2019 är intakta och med ett EBITDA på 6x och 8,5% på fritt kassaflöde är aktien prissatt för ett väldigt negativt scenario.

Saab

Rek: Köp
Riktkurs:460,00 SEK
Aktiekurs:422,80 SEK
Uppsida:8,8%
Analytiker: Douglas Lindahl
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Global oro driver marknaden

 • Globalt försvarsbolag med uppdaterad produktportfölj
 • Geopolitiska spänningar driver efterfrågan
 • Attraktiv värdering

Bolagsfakta

Saab utvecklar och tillverkar produkter inom militärt försvar och civil säkerhet. Bolaget har en bred och modern produktportfölj som spänner från flygstridsystem, radar och vapensystem till civila övervakningssystem för bland annat hamnar och flygplatser. Verksamheten är indelad i sex affärsområden. Det viktigaste området Aeronautics ansvarar för utvecklingen av JAS 39 Gripen, ett av världens mest avancerade och kostnadseffektiva stridsflygplan.

Investment case

Saab gynnas av ökade geopolitiska spänningar som driver militära investeringar globalt. Sverige, som står för 40% av Saabs försäljning, ökar också försvarsinvesteringarna till följd av tidigare underinvesteringar och det ändrade säkerhetsläget i världen. JAS 39 Gripen står inför en global expansion med möjlighet till stora beställningar. Dessutom ser vi potential i Kockums varv och den nya ubåten A26, samarbetet med Boeing kring skolflygplanet T-X, pågående upphandlingar i Indien samt spaningssystemet GlobalEye. Saab genomför även effektiviseringar av sin verksamhet.

Värdering

Vår riktkurs på 460 SEK baseras på en kombination av kassaflödesanalys och multipelanalys. Mot bakgrund av de långsiktiga möjligheterna med ökad efterfrågan kombinerat med Saabs moderna produktportfölj anser vi att aktien är attraktivt värderad.

Undvik

Nibe Industrier

Rek: Minska
Riktkurs:81,00 SEK
Aktiekurs:105,80 SEK
Uppsida:-23,4%
Analytiker: Douglas Lindahl
Kepler Cheuvreux
Bolagsspecifik viktig information

Svagare avkastning är att vänta

 • Global leverantör inom värmelösningar
 • Förvärv och industriella kunder pressar marginalen
 • Hög värdering

Bolagsfakta

Nibe tillverkar och säljer lösningar inom värme och energieffektivisering. Produkterna riktar sig främst till privatpersoner men även till industrin. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Climate Solutions är det viktigaste området och erbjuder produkter inom uppvärmning, kylning och varmvattenberedning för både småhus och större fastigheter; Elements tillhandahåller kundanpassade komponenter och lösningar inom uppvärmning och styrning till industriella kunder; Stoves är marknadsledande inom braskaminer i Sverige, Storbritannien och USA.

Investment case

Nibe har historiskt varit ett kvalitetsbolag med en stabil underliggande affär. Vi menar dock att Nibes fokusering på förvärv börjar bli en alltför dyr historia för aktieägarna, då tidigare förvärv spätt ut lönsamheten. Samtidigt har exponeringen mot företagskunder ökat, vilket vi ser kommer att pressa marginalen ytterligare.

Värdering

Nibe handlas till en betydande premie jämfört med andra förvärvsdrivna nordiska kvalitetsbolag. Många av dessa har en högre lönsamhet och starkare balansräkning, varför vi för tillfället rekommenderar att undvika Nibe.

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Large Corporates & Institutions. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Large Corporates & Institutions är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

 • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
 • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
 • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Dometic SE0007691613 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 Inga tillkännagivanden
ICA Gruppen SE0000652216 5, 7
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
JM SE0000806994 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 7
Wihlborgs SE0011205194 3, 5
Bonava SE0008091581 Inga tillkännagivanden
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Elekta SE0000163628 Inga tillkännagivanden
Recipharm SE0005757267 3
Boliden SE0011088665 Inga tillkännagivanden
SSAB SE0000171100 3
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Billerud-Korsnäs SE0000862997 Inga tillkännagivanden
Intrum SE0000936478 1, 3
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank SE0000427361 7
Svenska Handelsbanken SE0007100599 Inga tillkännagivanden
MTG SE0000412371 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 Inga tillkännagivanden
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 7
Assa Abloy SE0007100581 3
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
Loomis SE0002683557 Inga tillkännagivanden
Saab SE0000112385 1, 3
Nibe Industrier SE0008321293 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

 1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
 2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
 3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
 4. Swedbank har ingen pågående eller slutförd publik investmentbanking-uppdrag med bolaget. Med tanke på Swedbanks position på dess marknad bör läsaren dock anta att Swedbank för närvarande söker (eller kommer att söka inom de närmaste tre månaderna och framåt) tillhandahålla konfidentiell investmentbanking-uppdrag för bolaget;
 5. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 6. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
 7. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.